Medovets kınalarında “Lale Devri”
TÜRKİYE’DE, 17-25 ARALIK SORUŞTURMASI İLE
ORTAYA ÇIKAN YOLSUZLUKLAR DIŞ HABERLER 06
Varna iline bağlı Medovets
(Sarıkovanlık) köyü, ülkedeki en büyük Türk köylerinden biridir.
Yaklaşık 2 bin kişilik nüfusa sahip köyde,
Türk gelenek ve görenekleri kına gecelerinde bir başka yaşatılıyor. 104, 09
DOSYA
8 — 14 EYLÜL 2014 WWW.ZAMAN.BG YIL: XXII SAYI: 36 (1123) 0.70 LV
YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ KÖYLER
Günümüzde Bulgaristan’da yokluğa mahkum birçok köy bulunuyor. Bunlardan
birisi ise İvaylovgrad’a bağlı Bubino köyü. Köyde sadece 7 kişi oturuyor.
CANTAY KOCAÖMER MESUT CAFER İVAYLOVGRAD
HABER İZLENİM
Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün
(NSİ) verilerine göre, ülkedeki 5 bin 9 köyden 169’unda hiç
insan oturmuyor. Yaklaşık 400
köyde ise nüfus tek haneli rakamlara inmiş durumda. Tek
insan olan köy sayısı ise 60. NSİ, nüfusu 100 kişinin altında bulunan köylerin sayısının bin 900 olduğunu açıkladı. Nüfusu az olan köylerde, sosyal
ve ekonomik sorunlar da beraberinde geliyor. Burada yaşamaya çalışan köy sakinleri ise her şeyden önce insan ilgisine muhtaç bulunuyor.
Güneydoğu Bulgaristan’da bulunan
İvaylovgrad (Ortaköy) Belediyesi’nin
nüfusu, son 10 yılda yüzde 19,6 oranında azalmış. Belediye’nin şu anki nüfusu 6 bin 131 kişi. Belediye’ye
ait 50 köyden 10’u boşalmış durumda. Bazı köylerde ise insan sayısı 7 kişiye düşmüş. 1HABERLER 02
1ji Bakanı Vasil ŞtoEkonomi ve ener-
SAĞLIK 07
KURU SAÇLAR İÇİN
EVDE UYGULAYABİLE
CEĞİNİZ 10 YÖNTEM
HABERLER 12
TOĞRAF: C. KOCAÖMER
Elektrik fiyatları birden artmayacak
FOTOĞRAF: BEYNUR SÜLEYMAN
ÇOCUĞUNUZUN
SAĞLIĞINI
DÜŞÜNEREK ÇANTA
SEÇİMİ YAPIN
Sadece 7 sakini
bulunan Bubinolu
80’lik Hatice nineye
yalnızlık çok zor geliyor. Tek tesellisi yılda 1-2 gün ziyaretine
gelen Türkiyeli akrabaları ve... Türkçe
radyo yayınları. FO-
EVN’in çıkardığı hesaplara göre, Güneydoğu Bulgaristan’da elektrik fiyatları ortalama yüzde 17,9 oranında artması gerekiyor.
GAZETENİZLE İLGİLİ DAĞITIM VE DİĞER PROBLEMLER İÇİN BİZİ ARAYINIZ! TEL.: (02) 832 31 11, E-MAIL: [email protected]
nov, enerji sektöründeki açığın 4 milyar levaya çıkabileceğini ve büyüyen bu açığın kapatılması için elektrik fiyatlarının
yüzde 50 zamlanması gerektiğini söyledi. Ne var
ki, bunun tüketiciler açısından altından kalkılmaz
bir yük olduğunu belriten Bakan, önümüzdeki yıllarda elektrik fiyatlarının azar azar artacağını
kaydetti. Bakan Ştonov,
1 Ekimden itibaren elektrik fiyatlarında beklenen
artışın ne kadar olacağına dair bir bilgi vermedi,
zira fiyatlar Devlet Enerji
ve Su Düzenleme Komisyonu (DKEVR) tarafından
belirleniyor. 1HABERLER 03
02 HABERLER
8 — 14 EYLÜL 2014 ZAMAN
Yok olmaya yüz
tutmuş köyler
BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM
Bunlardan biri de Bubino (Yunus
Viran) köyü. Köyde, yan yana 3 aile
oturuyor, toplam 7 kişi. İvaylovgrad
ile Bubino arasındaki mesafe 36 km.
İvaylovgrad-Krumovgrad güzergahına 4 km. uzaklıkta bulunan köye
ulaşmak oldukça zor. 4 kilometrelik yol, ancak 30 dakikada geçilebiliyor. Zaman gazetesi, ulaşılması güç
olan bu köye giderek, tükenmekte
olan köylülerin sorunlarını dinledi.
Köye en son, 1980’lerde asfalt dökülmüş. Köydeki geçim kaynağı ise,
sadece hayvan besiciliği.
İsmail bey
ve eşi, köyde insanların azalmasına üzüldüklerini belirterek,
yabancı birini
gördüklerinde
çok sevindiklerini söylüyorlar. FOTOĞRAF:
C. KOCAÖMER
Dünya ile bağlantısı kopmuş
Bubino’da oturan 7 köylünün yedisi
de Türk asıllı. Köyde, ne dükkan var
ne de uğrayan. Köye girdiğiniz andan
itibaren telefon bağlantısı kesiliyor.
Muhtarlık, postane, sağlık ocağı gibi
kavramlar buraya yabancı, tek avantaj yüksek noktada olduğu için radyo ve televizyon sinyallerinin olması. Köyün sakinlerinden 57 yaşındaki İsmail Ahmet, burada doğup büyümüş. İsmail bey ve eşi, köyde insanların azalmasına üzüldüklerini
belirterek, yabancı birini gördüklerinde çok sevindiklerini söylüyorlar.
Bu duruma alıştıklarını söyleyen Ahmet bey, ‘’Telefon çekmediği için bizi
kimse arayamıyor, oğlumuz bile bizi aramıyor. Ben oğlumu aramak için
başka noktaya çıkıyorum, orada da
her zaman şebeke olmuyor.’’ cümleleriyle ifade ediyor hayattan kopmuş oldukları durumu. En son aylar
öncesi dayısı gelmiş köye. Ekmek taşıyan arabadan başka kimsenin köye gelmediğini söylüyor. İvaylovgrad Belediyesi’nde hastane olmadığını söyleyen Ahmet bey, sadece
acil servis olduğunu, ciddi hastalıklarda ise 70 kilometre uzakta bulunan Svilengrad’a (Mustafapaşa) gitmek zorunda kaldıklarını kaydediyor.
‘’İnsanlar yerine hayvanlarla
konuşuyoruz, insana hasretiz’’
Bubino köyünde oturan 7 kişinin yedisi de aynı şeyi ifade ediyor, ‘’Biz insana hasretiz. Bunun ne büyük bir nimet olduğunu şimdi anlıyoruz.” diyorlar. Köyün en genç sakini Ali Osmanov (28), köyde kalmayı tercih ettiğini, bu tercihin de değişmeyeceğini
söylüyor. Osmanov, ‘’Şehre gitmeyi düşünsek bile kiralar pahalı, burada ise hayvancılıkla başladık böyle devam ediyoruz’’ ifadelerini kullanıyor. Hatice Halil (80), yalnızlığı
çok zor geçirdiğini söyleyerek, sadece
Türkiye’den gelen yakınlarının kendisini ziyaret ettiklerini, ancak sadece 1-2 gün durdukları için bunun yetersiz olduğundan serzenişte bulunuyor. Yalnızlığı biraz da olsa yenmek için Türkçe radyo yayınlarını
dinliyor ve halini şu sözlerle özetliyor ‘’İnsanlar yerine hayvanlarla konuşuyoruz, insana hasretiz.’’ Hatice
nine, kış idaresi olarak komposto hazırlıyor. Dükkandan ürün almak yeri-
ne, hazırladığı kışlıklarla idare ediyor.
Bubinoluların en büyük arzusu ise 4
km. yolun onarılması, böylece gelipgitmelerin artacağını ümit ediyorlar.
İlk fethedilen köylerde Osmanlı izleri
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk dönemlerinde Edirne’nin başkent olduğu yıllarda, Sultan I. Murat ve Lala
Şahin Paşa sefere çıkarak Dedeğaç’ı,
Ortaköy’ü (İvaylovgrad) 1362’de fethetmiş. Fethedilen yerlere, İslam
kimliğini kazandırmak için öncelikle Türk nüfusun artırılmasına önem
verilmiş. Bu sayede Anadolu’dan çok
sayıda din alimi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarına gönderilmiş. İddialara göre ilk gelenler arasında
Mehmet Efendi, hanımı ve oğlu Fatih Efendi bu topraklara hicret etmiş.
Mezarları bugüne kadar korunmuş.
Fakat mezarın üstündeki Osmanlıca
yazıyı okuyabilen kimse yok. Günümüzde ise kapalı türbe olarak kullanılıyor. Köyün sakinlerinden İzzet Halil (78), önceden bir türbenin oldu-
ğunu ve kendisi 10 yaşındayken bir
cuma günü kendiliğinden göçtüğünü anlatıyor. Göçmesiyle birlikte duvardaki Osmanlıca levha parçalanmış
ve okunmaz hale gelmiş. Türbe, daha
sonra köy halkının imkanlarıyla yeniden inşa edilmiş. Rivayetlere göre
İslam alimi Mehmet efendi, bir gün
köy halkını sabah kahvaltısına evine
davet etmiş. Davetliler geldiklerinde,
Mehmet Efendi ve ailesinin öldüğünü görmüşler, hatta mezarlarının bile kazılı olduğu söyleniyor. Aynı yere türbeleri yapılmış. Bugün türbenin restorasyona ihtiyacı var; içindeki tahtalar çürümüş, sıva dökülmüş.
Öte yandan köydeki bütün evler, iç
ve dış mimarisiyle Osmanlı dönemine
ait. Zemin katlar ahır olarak kullanılıyor. İzzet Halil, evlerin 1800 yıllarından bugüne kadar ayakta kaldıklarını belirtiyor. Dedesi ve babası bu evlerde oturmuş. Evlerin çatıları ise kiremit ve taşlarla döşeli. Taşlar da kiremit vazifesi görüyor. Hatta daha dayanıklı ve sağlam oldukları söyleniyor.
FOTOĞRAF: BEYNUR SÜLEYMAN
Parlamentoya kaç parti girecek?
1rından Sova Haris’in düzenledi-
Kamuoyu araştırma kuruluşla-
Mediana kamuoyunu araştırma şirketine göre, vatandaşların
yüzde 29’u para karşılığında belli partilere oy vermeye meyilli.
ği ankete göre, eğer seçimler bugünlerde yapılasydı GERB partisi yüzde
43,2, BSP partisi yüzde 31,4, DPS ise
yüzde 11,1 oranında oy alabilirdi. Ankete göre, ayrıca ‘Sansürüsüz Bulgaristan’ oluşumu yüzde 7,3, Reformcular ise yüzde 7,1 oy alabilir. Anket verilerine göre, seçmenlerin yüzde 50’si
kime oy kullanacaklarına karar vermiş durumda. Oy kullanıp kullanmayacakları ve kesin bir partiye yönelip
yönelmedikleri sorusuna, vatandaş-
ların yüzde 58’i cevap verdi. Belirlenen katılım oranının ülke için gerçekçi olduğu ve rakamsal olarak bunun
3 milyon 300 bin ila 3 milyon 400 bin
kişiye tekabül ettiği görüldü. Kamu
kuruluşu adına konuşan Vasil Tonçev, bu varsayımların kendi uzmanları tarafından yapıldığını ve ülke genelinde oy kullanma hakkı bulunan
seçmenlerin sayısının 5 milyon 800
bin olduğunu belirtti. Elde edilen anket sonuçlarına göre, şu an itibariyle
parlamentoya beş siyasi parti girebilecek. Bunlar GERB, BSP, DPS, San-
sürüsüz Bulgaristan ve Reformcular.
Mediana kamuoyunu araştırma
şirketine göre ise, vatandaşların yüzde 29’u para karşılığında belli partilere
oy vermeye meyilli. Mediana’ın yaptığı araştırmaya göre, 8 partinin parlamentoya girme şansı bulunuyor.
Bunlar GERB (yzde 26,8), BSP (yüzde 17,5), DPS (yüzde 9,2), Sansürsüz Bulgaristan (yüzde 4,7), Reformcu Blok (yüzde 4,4), Patriotiçen Front
(Vatansever Cephe, yüzde 4,3). Baraj
sınırında bulunan iki parti ise Ataka (yüzde 3,7) ve ABV (yüzde 3,3).
03 HABERLER
Mavi Dil’in önlenmesi için
hükümetten yardım
1vi Dil hastalığının önlenmesi
Hayvanlarda görülen Ma-
için hükümet yeni 1,8 milyon leva
kaynak sağlayacak. Açıklama, geçici hükümette Tarım Bakanı Yardımcısı olan Georgi Kostov’tan
geldi. Konuyu değerlendiren Bakan Kostov, şu an itibariyle Mavi Dil hastalığının sadece yedi ilde
bulunmadığını ve yalnız bu illerde
canlı hayvan ticareti yapılabileceğini kaydetti. Bakan Yardımcısı Kostov, 1 Eylül itibariyle hastalıktan
dolayı yaklaşık 6 bin 500 koyunun
telef olduğunu, keçi ve ineklerde
durumun ciddi boyutta bulunmadığını vurguladı. Öte yandan, hastalığın yayılmaya devam ettiğine
vurgu yapan Kostov, iyi haber ola-
rak ise hastalığın görüldüğü sürülerde ölen hayvanların sayısında
düşüş gözlemlendiğini açıkladı. En
önemli sorun olarak hastalığın yayılması konusunun olduğuna değinen Kostov, Mavi Dil hastalığının
ilk önce Yunanistan’da görüldüğünü hatırlattı. Kostov bunlara rağmen hastalığın Bulgaristan’a geçmemesi konusunda tedbir alınmadığını boşluk olarak gösterdi. Bakan Yardımcısı, Bulgaristan’da ilk
vakanın 30 Haziran’da tespit edildiğini ve 45 günlük bir dönem içerisinde hastalığın yayılması konusunda herhangi bir tedbir alınmadığını açıkladı. Kostov, bundan sonra
bu konularda Brüksel ile yapılacak
yazışmaların önemine vurgu yaptı.
Elektrik fiyatları
birden artmayacak
8 — 14 EYLÜL 2014 ZAMAN
Ağaç
kesilebilen
ormanlar
internette
1Ajansı’ndan yapılan
Ormanlar
1 Eylül itibariyle yaklaşık 6 bin 500
koyunu telef eden Mavi Dil, keçi ve
ineklerde ciddi boyutlarda görülmüyor. FOTOĞRAF:
B. SÜLEYMAN
açıklamaya göre vatandaşlar, kime ait olursa olsun,
hangi ormanlarda ağaç
kesme izni verildiğini kendileri öğrenebilecek. Bu
uygulama sayesinde, Ormanlar İcra Ajansı’nın resmi internet sitesinden herhangi bir ormanda ağaç
kesmeye izin verilip verilmediği öğrenilebilecek.
Böylelikle, ağaç kesme izin
belgeleri ve kesilecek olan
ormanların hangileri olduğu zamanında öğrenilebilecek. Kesim süresi bitmiş
olan ormanlar hakkında
ise ne kadar ağaç kesildiği
ve hangi cinsten oldukları
öğrenilebilecek.
Turizm sektöründe yüzde
10 düşüş bekleniyor
BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM
1hazırda en önemli olan şey
Bakan Ştonov’a göre, hali-
enerji sistemindeki problemlerin giderilmesidir ki, açıkların
büyümesine izin verilmesin. Bu
amaçla piyasada yer alan taraflar arasında uzlaşma sağlanmalı ve karşılıklı tavizler verilmelidir.
EVN elektrik dağıtım şirketi
yüzde 17,9 oranında zam istiyor
EVN elektrik dağıtım şirketinden
yapılan açıklamaya göre, şirket 1
Ekim 2014’ten itibaren yeni elektrik fiyatlarının düzenlenmesiyle ilgili DKEVR’a dilekçe sundu.
EVN’in çıkardığı hesaplara göre,
Güneydoğu Bulgaristan’da elektrik fiyatları ortalama yüzde 17,9
oranında artması gerekiyor. Bu artıştan elde edilen gelirlerin yüzde 7,2’si doğrudan EVN’in ulusal
elektrik şirketine gidecek, yüzde
10,7’si ise EVN’in şubelerinde kalacak. EVN şirketine göre, tüketicilere daha iyi hizmet sunulması için elektrik fiyatlarının zamlanması gerekiyor. EVN’den yapılan açıklamaya göre elektrik fiyatlarında düzenleme yapılması önerisiyle, DKEVR’ın fiyat düzenlenmesiyle ilgili son kararındaki hatalar düzeltilmiş olacak.
Uzmanlar, Hollandalı turistlerde yüzde 30, Almanyalı turistlerde
ise yüzde 5 oranında düşüş olduğunu
kaydetti. FOTOĞRAF:
İBRAHİM BALTA
1ketleri ve acentaları derne-
Bulgaristan’daki turizm şir-
ğinin yetkilileri, bu yıl turizm sektöründeki düşüşün yaklaşık yüzde
10 oranında olabileceği tahmininde bulunuyor. Dernek yetkililerine
göre, gerileme nedenleri arasında
yaz turizminin düşük seviyede olması ve yöneticilerin tatil merkez-
Tam gün çalışma göstermeyen
sözleşmelere denetim geliyor
1
Çalışma Genel Müdürlüğü ile Ulusal Gelirler
Ajansı (NAP) yetkilileri, koşullu istihdam adı altında çalışan
ve özellikle yarım gün üzerinden sözleşeme yapılarak tam
gün çalıştırılan işçilere yönelik denetim başlatıyor. Gelir-
ler Ajansı yetkilileri ülke genelinde yaklaşık 2 bin işletmenin personelin yarım gün çalıştığını gösterdiğini tespit etti, fakat bu tür uygulamaların ekonomik yönden karlı olmadığı görüldü. Bundan dolayı tüm bu işletmelerin sürek-
li gözetim altında tutulacağına
dair bir uyarı mektubu gönderilecek. NAP yetkilileri, bu tür
işletmelerde genellikle vergi ile
sigorta kaçakçılığı yapıldığını
ve personel ile yarım gün çalışma sözleşmesi yapılarak tam
gün çalıştırıldıklarını vurguladı.
lerini yeterince tanıtmamaları gösterildi. Uzmanlar, Hollandalı turistlerde yüzde 30, Almanyalı turistlerde ise yüzde 5 oranında düşüş
olduğunu kaydetti. Öte yandan,
geçici hükümette Ekonomi Bakanı görevinin yapan Vasil Ştonov,
sektörde tam tersine artış olduğu
yönünde açıklama yaptığı hatırla-
tıldı. Bakan Ştonov, ülkeye gelen
yabancı turist sayısında yüzde 6,7
artış olduğunu belirtmişti. Dernek
Başkanı Bayko Baykov, açıklamalar ile gerçeğin geçiştiğine değindi.
Bakan Ştonov’un ulusal istatistik
kurumu bilgilerini kullandığını ifade eden Baykov, bu bilgilerin yanlış ve kesin olmadığını vurguladı.
İLAN
T.C.
KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2014/657
Davacý Hacý Hüseyin ATEÞ vekili Av. Haydar ALA tarafýndan davalýlar Ayþegül AYMELEK ve diðerleri aleyhine
Kýrþehir, Merkez, Aþýkpaþa Mahallesi,1051ada 1 parsel sayýlý taþýnmaz üzerine konulan 03.01.1974 tarih 13
yevmiye numarasýyla düþülen zilliyetlik þerhinin terkini davasýnýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda verilen ara kararý
gereðince isimleri belirtilen davalýlarýn adresinin tespit edilemediðinden kendilerine ilanen duruþma gününün
tebliði gerekmiþtir. Bu itibarla adresi tespit edilemeyen davalýlar AHMET YAVUZ, AYÞEGÜL AYMELEK, ZELÝHA
YAVUZ ve AYÞE TEKÝNASLAN'ýn duruþmanýn býrakýldýðý 17.09.2014 tarihinde saat 10.05'de mahkememizde
bizzat hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde duruþmanýn yokluklarýnda
yapýlacaðý hususu HMK.nun 147/2,318. maddeleri gereðince duruþma günü yerine kaim olmak üzere ilanen
duyurulur.08.08.2014
B: 52623
04 DOSYA
8 — 14 EYLÜL 2014 ZAMAN
GELENEKLERİMİZ VE GÖRENEKLERİMİZ
Medovets kınalarında “Lale Devri”
Minik kızlar da bu gecede büyüklerine özeniyor ve kendileri için dikilen
küçük bindallıları giyerek oyunların adımlarını öğrenmeye çalışıyorlar.
Düğünlerde el ele tutuşarak büyük bir daire şeklinde oynanan oyunlar, beraberlik hissini arttırıyor. FOTOĞRAFLAR: BEYNUR SÜLEYMAN
1rıkovanlık) köyü, ülkedeki en
Varna iline bağlı Medovets (Sa-
büyük Türk köylerinden biridir. Yaklaşık 2 bin kişilik nüfusa sahip köyde,
Türk gelenek ve görenekleri kına gecelerinde bir başka yaşatılıyor.
Yazın yapılan düğünler, özellikle ağustos aylarında yoğunlaşıyor.
Böyle dönemlerde haftada iki düğün
bile yapılıyor. Bunun sebebi ise yerlilerin birçoğunun Avrupa’da gurbette olduklarından, ancak yaz aylarında köyde bulunabilmelerinden
kaynaklanıyor. Ağustos’ta memlekete izne geldikleri için de düğünler bu ayda revaçta.
Hasan ve Fatme’nin düğün merasimi de bu görkemli düğünlerden biri. Düğüne, yakın köylerden de birhayli insan geliyor. Hasan, Fransa’da
çalışıyor ve kazandığı paralarla evini düğüne hazırlayabilmiş. Zaten
onun yaşadığı mahallede herkes,
Avrupa’da çalışarak çift katlı ev yaptırmış. Bu yüzden de köylüler bu mahalleyi, biraz mizahlı bir dille Avrupa
mahallesi olarak adlandırıyor.
Kına gecesinden önce oğlan evinde toplanılıyor. Dışarıdan gelen misafirler faklı farklı bindallılarla süs-
Ağustos düğünlerinin sonuncusunda gelin olan Fatme’nin, kendi
tercih ettiği bindallı motifinin lale olduğu görülüyor.
Bayanlar, bir eline sanki iğne ile iplik almış gibi, havada dikme işlemini canlandırıyor.
lenmiş kadınları görünce, kendilerini adeta bir masalda gibi hissediyor.
Göz kamaştıran bu desenli elbiseler
ve kadınların takındığı yine çok zarif
kemerler insanı büyülüyor. Kemerlerin bazıları Osmanlı tuğralı, kimisi
ise göz alıcı elmas taşlarını andırıyor.
Minik kızlar da bu gecede büyüklerine özeniyor ve kendileri için dikilen
küçük bindallıları giyerek oyunların
adımlarını öğrenmeye çalışıyorlar.
Hazırlıklar tamamlanıyor ve nihayet kına başlıyor. İkindiden son-
ra damadın evinin önünde geleneksel elbiselerle giyinmiş bayanlar, sıra
oluşturacak şekilde karşı karşıya diziliyor ve Yavaş Oyun’la şenliğe start
veriliyor. Köyde, Yavaş Oyun en
yaygın olduğu için ve herkes tarafından oynanabildiği için sokak bir anda oyuna katılanlarla dolup taşıyor.
Bayanlar, bir eline sanki iğne ile iplik almış gibi, havada dikme işlemini
canlandırıyor. El ele tutuşarak büyük
bir daire şeklinde oynanan oyunlar ise beraberlik hissini arttırıyor.
Kına gecesinde giyilen elbiseler sayesinde tarihten kalma modayı görmek mümkün.
“Köyümüz pek şanlı,
giyerler bindallı”
Kına gecesinde giyilen elbiseler sayesinde tarihten kalma modayı görmek mümkün. Çoğu bayanlar gelin oldukları elbiseleri veya sandıktan çıkardıkları elbiselerle
geliyor kınaya. Bazılarının modası 40-50 yıl öncesinden kalma iken, kimisininki 20 yıl öncesine, bir başkalarınınki ise 10 yıl öncesine dayanıyor. Zaman değiştikçe giyisiler de değişime uğramış. Adeta geleneksel elbise tarihini, etnografi müzesinde seyreder gibi
bir izlenim oluşuyor insanda.
Köyde geleneksel kına gecelerinde giyilen giysiler
genellikle kadifeden. Dikiş makinesiyle yapılanlara sırmalı, tamamen el ve göz nuruyla gergefte işlenenlere ise bindallı deniyor. Herkes istediğine göre tercih
yapabiliyor.
Kenarlı denen gömlek (bazı yörelerde bürüncük)
ise çok eskiden ipekten yapılmış olup, yenilik olarak
sadece işlenen yakalar ve yenler eklenmiş. Eşarplar
(çember) farklı renklerde olmakla birlikte yeşil ve mavi
olanlar revaçta. Hepsinin kenarları el işlemeli.
Ağustos düğünlerinin sonuncusunda gelin olan
Fatme’nin, kendi tercih ettiği bindallı motifinin lale olduğu görülüyor. Bindallının birkaç yerine diktirilen laleler halk için yeni bir imaj oluşturuyor. Birçok genç kızın
gözleri bu bindallıdan ayrılmıyor. Bindallı motifine hayranlıklarını gizlemeyenler ise, geleneksel elbisede ‘Lale
Devri’ geldi diye yorumda bulunuyorlar. DEVAMI SAYFA 9’DA
05 EKONOMİ
Faaliyet göstermeyen tütün
şiketlerine yardım salınmış
8 — 14 EYLÜL 2014 ZAMAN
Bulgaristan, Avrupa
fonlarından 166
milyon leva kaybetti
1cısı ile AB kaynaklarından sorumlu
Geçici hükümette Başbakan Yardım-
Grudev, yaptığı açıklamada
bu yıl ve önceki yıl tütün üretenlerin gelecek yıl primlerini alabileceklerini aktardı. FOTOĞRAF: CANTAY
KOCAÖMER
Bakan İliyana Tsanova, işlevsel programların mali bakımdan yapılandırılmaları sonucu Bulgaristan’ın, 166 milyon leva zarara
uğradığını açıkladı. Yapılandırmaların 2013
sonu itibariyle geçerli olduğu ortaya çıktı.
Kaynakların yardım şeklinde ödenilen kaynakların yüzde 1,9 oranına denk geldiği anlaşıldı. Verilerin, KPMG denetimi tarafından yapılan raporda yer aldığı belirtildi. Rapora göre, ‘Çevre’ işlevsel programı kapsamında uygulanan düzenlemelerin 91,7 milyon leva, bölgesel kalkınma programı kapsamındaki mali tutarın ise 36,3 milyon leva değerinde olduğu görüldü. Mali yapılandırmalardaki cezaların yüzde 74’ünün kamu ihaleleri kapsamında uygulandığı kaydedildi. Programlar dahilinde mali yapılandırmaların genellikle çevre ile bölgesel kalkınma projelerinde görüldüğü ve bu
projeler dahilindeki her ikinci yardım sözleşmesine düzeltme uygulandığı görüldü.
Doğal afetlerden
zarar gören çiftçilere
tazminat ödenecek
CANTAY KOCAÖMER MESUT CAFER PLOVDİV
1da usulsüzlük olduğunu söy-
Tütün üreten şirketler arasın-
leyen Tarım ve Gıdalar Bakanı Vasil Grudev, aynı sektörde çalışmamalarına rağmen bazılarına 20072009 dönemi için devletten subvansyon ödemeleri yapıldığını belitti. Bu konu üzerine çalışma yürüteceklerini söyleyen Vasil Grudev, adil ödemelere ve küçük şirketlerin büyümesine katkı sağlayacaklarının altını çizdi. Plovdiv’de
düzenlenen Uluslarası 3. Oriental
Tütün Üreticileri Forumu’nda konuşan Bakan Grudev, tütün üreticileriyle kalıcı diyaloğun oluşması için öncelik tanıyacağını açıkladı. Grudev, yaptığı açıklamada bu
yıl ve önceki yıl tütün üretenlerin
gelecek yıl primlerini alabileceklerini aktardı. Bulgaristan, Oriental tütün üretiminde dördüncü sırada olduğunu ve yıllık 18 bin ton
oriental tütün üretildiğini söyledi.
Öriental tütün üretiminde Türkiye lider ülke olarak gösterildi, yıllık 55 bin ton Oriental tütün üreti-
yor. Makedonya - 25 bin ton, Yunanistan - 20 bin ton oriental tütün üretiyor. Bulgaristan’da son 60
yılda toplam 160 çeşit tütün cinsinin piyasaya çıktığını, bunlardan 130 çeşidinin Oriental tütün,
17 çeşidinin Virjiniya ve 11 çeşidinin ise Bırley olduğu aktarıldı. Şu
anda ülkede 250 bin dekar tütün
ekildiğini kaydeden Bakan Grudev, bunların yüze yakın belediyede olduğunu söyledi. Öte yandan, Plovdiv’deki forumda, tütünün 10 yıllık geleceği tartışıldı.
Devlet borcu, 9,4 milyar Euro’ya ulaştı
1Bulgaristan’ın kamu borç tuta-
Temmuz ayı sonu itibariyle
rı 9,4 milyar Euro’ya ulaştı. Buna göre, ülkenin borcu sadece bir ay içinde 1,3 milyar Euro veya 2,5 milyar leva artmış oldu. Maliye Bakanlığı’nın
raporuna göre, Bulgaristan’ın yurtdışı mali piyasalara Euro tahvil ihracında bulunduğu için borcun artmasına neden oldu. Haziran ayı
sonunda bakanlık yüzde 3,055 fa-
iz oranı ile 10 yıllığına 1,493 milyar
Euro değerinde tahvil ihracında bulundu. Diğer taraftan ülke içindeki
borç tutarının temmuz ayı itibariyle
3,9 milyar Euro olduğu, burada hafif bir düşüş görüldüğü ve bu tutarın
haziran ayı sonunda 4,1 milyar seviyesinde olduğu vurgulandı. Buna
göre, ülkenin dış borç tutarının arttığı ve toplamda 5,5 milyar Euro’ya
çıktığı görüldü. Bakanlığın verileri-
ne göre, Temmuz ayı sonu itibari
ile devlet borcunun GSYH’ya oranla yüzde 22,8 seviyesine çıktığı görüldü. Ülkenin dış borcu GSYH’ya
kıyasla yüzde 13,3 oranında, iç borcu ise yüzde 9,5 seviyesinde oldu.
Maliye Bakanı Rumen Porojanov’un
kurumundan yapılan açıklamada,
ülkenin AB borç limit kriteri olan
GSYH’ya oranla yüzde 60 seviyesinden çok uzak olduğu kaydedildi.
Çalışanların sayısı 3,5 milyonun üzerinde
1(NSİ) tarafından açıklanan
Ulusal İstatistik Enstitüsü
ön verilere göre, 2014 yılının ikinci üç aylık döneminde ülke ekonomisinde istihdam edilen vatandaşların sayısı 3,5 milyonun üzerinde
olduğu görüldü. Ayrıca ikinci üç
aylık dönemde çalışanların, toplam 1472,9 milyar saat emek verdiği anlaşıldı. NSİ yetkilileri, geçen
yılın aynı dönemine kıyasla tarım
ve sanayi sektöründe istihdam edilenlerin rakamında düşüş kaydetti. Nisan-Haziran aylarını kapsa-
yan dönemde istihdam edilen bir
vatandaşa GSYH oranından 55 bin
500 levanın üzerinde kaynak düştüğü görüldü. Ayrıca her çalışan
vatandaş GSYH için her saat başı
ortalama 13,30 leva kaynak kazandırıyor. Verilere göre, geçen yılın
aynı dönemine kıyasla her bir çalışan vatandaş GSYH’ya yüzde 1,7
daha fazla katkıda bulundu. Buna
göre, istihdam edilen bir vatandaşın gerçek katkısı yılın ikinci üç aylık döneminde yüzde 1,8 oranında artış gösterdi. Nisan-Haziran
aylarını kapsayan dönemde sanayi sektöründe çalışan vatandaşlar 6 bin 488,5 leva ile ekonomiye en fazla katkıda bulundu. Buna
göre, bir saatte bir çalışan 15,1 levalık üretimde bulundu. Hizmetler sektöründe ise her çalışanın ortalama 4 bin 732,1 leva veya saat
başı bir çalışan ortalama 11,3 leva GSYH’ya kazandırdı. En düşük
katkı ise tarım sektöründe çalışanlar sağladı. Burada bir çalışan ortalama bin 082 leva veya saat başı
2,7 leva katkı sağladığı ortaya çıktı.
1alınan karar doğrultusunda, geçen
Tarım Fonu’nun son toplantısında
yıl doğal afetlerden zarar gören çiftçilere
toplam 4,4 milyon leva değerinde tazminat ödemesi yapılacak. Kurumdan yapılan
açıklamada, donma, sel, yağmur, kuraklık
veya doludan zarar gören çiftçiler tazminat için başvuruda bulunabilecek. Çiftçilerin başvuru sırasında, elverişsiz iklim şartlarından veya doğal afet sonucu arazilerinin tamamen zarar gördüklerine dair çıkarılmış protokol belgesini sunmaları gerekiyor. Arazileri için sigortası bulunmayan çiftçiler ise, kendilerine düşen sübvansiyonun
sadece yarısını alabilecek. Bu konuda istisna ise sadece kuraklık afeti bulunuyor. Bu
tür afet sigorta şirketleri tarafından üstlenmediği için tazminat bedeli tamamen karşılanacak. Tazminat için şu ana kadar 335
başvuru yapıldı. Ödemelerin ise en geç 15
Eylül tarihine kadar yapılması planlanıyor.
DUYURU
13. 09. 2014 s. Cumartesi günü Beyzat Yahya
ailesi Şumen ili’nin Venets /Köklüce / belediyesine bağlı Bortsi köyü civarında bulunan Av
hayvanları avlama ve ormancılık çiftliğinin meşhur “ Palamara” semtinde torunları Bertu ve
Simar’a sünnet düğünü yapacaklardır.
n Tören Saat 10 .00 da at koşularıyla açılış yapacaktır .
n Saat 14.30 da başlayacak olan güreşlerde yurdumuzun dört bir köşesinden davet edilen
pehlivanlarımız güç ve kuvvetlerini göstereceklerdir.
n Aynı zamanda ünlü Bulgar şarkıcı Preslava
açık sahnede canlı olarak konser verecektir.
Bu vesileyle yurdumuzun her bir
köşesinden temsilciler davet edilir!
BEYZAT YAHYA AİLESİ
VENETS KÖYÜ
06DIŞ HABERLER
8 — 14 EYLÜL 2014 ZAMAN
Türkiye’de, 17-25 Aralık soruşturması
ile ortaya çıkan yolsuzluklar
1rüşvet soruşturmaları hâlâ sonuçlanTürkiye’de, 17-25 Aralık yolsuzluk ve
madı. Ancak operasyonları gerçekleştiren
polisler bu soruşturmalardan dolayı hukuk
dışı bir uygulamayla gözaltına alındı.
100 milyar dolarlık rüşvet ve yolsuzluk
soruşturmaları ise hafızalarda duruyor.
Eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub
Saygılı’nın yönettiği ve Savcı Muammer
Akkaş’ın yürüttüğü soruşturmanın detayları şu şekildeydi: 2008 yılında MASAK 50
sayfalık bir rapor hazırlayarak İranlı işadamı Reza Zarrab ve adamlarının kara para aklama faaliyetlerini tespit etti. Daha
sonra 21 Aralık 2010 tarihinde Moskova
Havalimanı’nda, İstanbul’dan Rusya’ya
giden 3’ü Azeri, biri İranlı olmak üzere 4
kişi, bavul ve sırt çantalarında 14,5 milyon
dolar ve 4 milyon Euro ile yakalandı. İstanbul Mali Şube olayın detaylarında Reza
Zarrab’ın ekibi ile bağlantısını tespit etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül
2012’de, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kaçakçılık ve suçtan elde edilen mal
varlığının aklanması iddialarına yönelik
teknik takip çalışmalarına başladı.
Yapılan incelemelerde Zarrab’ın Türk
vatandaşlığına geçmesinde yardımcı olan
eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in
oğlu Barış Güler vasıtasıyla rüşvet aldığı,
eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın
Zarrab’ın altın ticaretindeki usulsüzlükleri
kapatması için oğlu Kaan Çağlayan vasıtasıyla rüşvet aldığı, eski AB Bakanı Egemen
Bağış’ın Zarrab’dan işlerini halletmesi için
rüşvet aldığı, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ve Fatih Belediye
Başkanı Mustafa Demir’in ise rüşvet karşılığı usulsüz imar değişiklikleri yaptığı soruşturmada yer aldı. 17 Aralık günü başlatılan
operasyonlarla, soruşturmanın detayları
daha da açığa çıktı. 71 kişi gözaltına alındı.
de ayakkabı kutularına saklanmış şekilde 4 buçuk milyon lira para ele geçirildi.
Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in
evinde de 7 çelik para kasası ve içinde 1,5
milyon lira olduğu görüldü. Bunların yanında operasyonlardan sonra internete,
sosyal medyaya ve gazetelere yansıyan
ses kayıtlarında çarpıcı ifadeler yer aldı.
Reza Zarrab’ın Zafer Çağlayan’a 700 bin
lira değerinde bir saati rüşvet olarak verdiği resimler ve faturalarıyla açığa çıktı. Ayrıca Egemen Bağış’a rüşveti bizzat Zarrab’ın götürdüğü video kayıtlarına yansımış ve bu kayıtlar internette
yayınlanmıştı. Söz konusu soruşturmalarda isimleri geçen 4 bakan hakkında
Meclis’te fezleke hazırlandı. Ancak fezlekeler Meclis’ten adeta kaçırılarak, incelenmesi ve halka mal olunması engellendi. Operasyonların gerçekleştirilmesinden hemen sonra da emniyet müdür-
lüğünde yolsuzlukları ve rüşvetleri açığa çıkaran polisler görevlerinden alındı.
SORUŞTURMADA ŞOKE EDEN BİLGİLER:
• MİT’in, Erdoğan’ı Reza Zarrab’ın kara
para akladığı konusunda bilgilendirdiği ortaya çıktı.
• Soruşturmada gözaltına alınan dönemin Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evindeki kütüphanede
ayakkabı kutuları içerisinde 4,5 milyon dolar para ele geçirildi.
• Dönemin İçişleri Bakanı Muammer
Güler’in oğlu Barış Güler’in evinde 7
adet şifreli çelik kasa, para sayma makinesi ve 1,5 milyon lira bulundu.
• İddialara göre Zarrab, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a milyonlarca dolar rüşvetin yanı sıra 300 bin frank (yaklaşık 700 bin TL) değerinde Patek Philippe 5101G marka bir saat hediye etti.
• Zarrab’ın 87 milyar dolar kara para akladığı ve kamu görevlilerine toplam 139
milyon lira dağıttığı teknik ve fiziki takiple tespit edildi.
• Polis fezlekesindeki ifadelere göre Ali
Ağaoğlu, Bilal Erdoğan’ın talimatıyla
TÜRGEV’e 20 dönüm arazi hibe etti.
Ağaoğlu’nun bağış adı altında arazi hibe etmesi karşılığında Bilal Erdoğan’ın
yardımları ile Maslak 1453 projesindeki sıkıntıları görmezden gelindi.
• 25 Aralık soruşturmasında ATV-Sabah
Turkuvaz medya grubu alınırken, devlet ihalesi karşılığında işadamlarından
toplamda 600’er milyon dolar toplanarak havuz oluşturulduğu iddiası yer aldı.
• TÜRGEV’e Reza Zarrab’ın işleri karşılığında Royal Protocol şirketince 99 milyon dolar bağış yapıldı. FAZLI MERT KAMİL ARLI GÖKSEL GENÇ TUĞBA MEZARARKALI METİN ORMANCI
MÜRSEL GENÇ RAUF AHMADOV EMRE ŞENCAN İSTANBUL
Reza Zarrab’ın (sağda) 87 milyar
dolar kara para akladığı ve kamu
görevlilerine toplam 139 milyon lira
dağıttığı teknik ve fiziki takiple tespit edildi. FOTOĞRAF: İSMAİL İŞLER
BAKAN OĞLUNUN YATAK
ODASINDA 7 ÇELİK KASA
Operasyonlarda ise gözaltına alınan
Halk Bankası Genel Müdürü’nün evin-
Yolsuzluktan ‘darbe’ çıkarma kurnazlığı
VEYSEL AYHAN
1
Türkiye’de, hukuk tarihinin ‘en büyük örtbas’ı ile karşı karşıyayız. Bilinen hikâyedir. Bir Rus Yahudi’sine
Leningrad’dan çıkışta bavulundaki paket
için ‘Bu nedir?’ diye sorarlar. Gümrükçüye
‘Bu nedir değil, bu kimdir, diye sormalıydınız.’ der ve devam eder: “Bu Lenin büstüdür. Sosyalizmin temellerini attı, Rus
halkına iyilikler getirdi. Bereketli günlerin
hatırası için yanıma aldım.” Bunun üzerine tamam derler ve adamın geçişine izin
verirler. Tel Aviv Havaalanı’na inince bu
kez İsrailli gümrükçü sorar; ‘Bu nedir?’ Yine aynı şeyi tekrarlar. “Bu nedir değil, bu
kimdir, diye sormalıydınız. Bu Lenin’dir.
Bu deli cani yüzünden Rusya’yı terk etmek zorunda kaldım! Yanıma aldım ki her
gün bakıp lanet okuyayım!” sözleri üzerine gümrükten geçirirler. Adam evine gider, büstü büfenin üstüne koyar, yeğenlerden biri sorar: Amca bu kimdir? Ona
döner ve cevabı yapıştırır: “Bu kimdir değil, bu nedir, diye sormalıydın. 10 kilog-
ram 24 ayar altın, vergisiz, gümrüksüz.”
Türkiye’deki kurnazlık hikâyesi de bunu andırıyor. Şu farkla ki bizim büstlerin
dışı milli irade ve hamasetle cilalı. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarına suçüstü yapılmıştı. Örtbas ve gözdağı için 20 bin polis, polis müdürü, savcı
ve hakim sürgün edildi. Şimdi ‘bize darbe yaptılar’ diyerek masum polislere gözaltı başlattılar. Evet bir darbe var ama bu
yargı ve polise yapıldı.
Önce darbeyle suçlanan savcı ve polislerin neler yaptığını sıralayıp hangisi darbe yapmak diye soralım:
1- Devlet içinde siyaset ve bürokraside
yuvalanmış birilerinin illegal işlerini ortaya çıkardılar.
2- Bakan ve belediye başkanları aracılığıyla yapılan imar skandallarını, sit alanlarının rüşvetle imara açıldığını belgelediler.
3- Yurtdışı bağlantılı bir kısım eşhasın
rüşvetle Bakanlar Kurulu’na bile sızdığını
ve ‘hayırsever’ yabancılara Türkiye vatandaşlığı verdiğini deşifre ettiler.
4- Bakan çocuklarının evlerinde 7 kasalı hazineler bulup karanlık ilişkileri ortaya döktüler.
5- 400 bin dolara emniyet müdürü sürgün edilebilen bir bakan-hırsız bağını delillendirdiler.
6- Ayakkabı kutularında milyon dolarlar, çikolata altlarında 500 bin Euro’ların
rüşvet olarak bakanlık koridorlarında gezdiğini, bir bakanın 700 bin liralık saati rüşvet aldığını belgelediler.
7- Urla villaları için sit alanının imarına
göz yummayan valinin Diyarbakır sürgününü ve aynı villalar için üniversite hocalarından oluşan bilirkişi heyetine verilen
rüşvetin belgesini ortaya koydular.
8- Havaalanı ve otoyol ihaleleri karşılığında bazı müteahhitlerin Sabah ve ATV’yi
almaya zorlandığını açıkça ispatladılar.
9- Birçok dev ihalenin en üstten gelen
emirlerle iptal edilip yandaşlara peşkeş çekildiğini ortaya çıkardılar.
Daha fazla uzatmayalım. Örtbas edilen yolsuzluklar yüzlerce madde halin-
de sıralanabilir. Skandalların ortaya çıktığı ilk günler 4 bakan istifa etmek zorunda kalmıştı.
İşte bu suzlukları araştıran polisler ‘darbeci’ diye şimdi gözaltına alındı. Yukarıdaki 9 maddeden hangisi darbe suçu oluyorsa? Nazlı Ilıcak’ın dediği gibi; “Çete
dediğin yolsuzluk yapar, kanuna uymaz.
Yolsuzluğu ortaya çıkaran çeteyi ilk defa
duyuyorum.”
Bu örtbas ve darbe cambazlığı işe yarar mı? Binlerce delil, yüzlerce tape ortada.
Fezlekeler Meclis yolunda. Ne TÜBİTAK’ın
hecelemeleri ne de proje mahkemelerin
kararları sümenaltına yetmez.
Hukuk bir gün geriye geldiğinde Lenin
büstüne altın saklayan kurnaz Yahudi kadar şansları olmaz. Halka yutturulan milli irade ve kahramanlık büstlerinin içinde
milli irade değil, yolsuzluk altınlarının olduğu ortaya çıkar ve hem yolsuzluk yapanlar hem de örtbas edenler o sırada taa
Yemen’de değillerse, 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün dediği gibi yargılanırlar.
07 SAĞLIK
8 — 14 EYLÜL 2014 ZAMAN
Çocuğunuzun sağlığını
düşünerek çanta seçimi yapın
1başlamasına sayılı günler kala
Yeni bir eğitim-öğretim yılının
veliler okul alışverişi telaşına başladı. Uzmanlar, çocuklarına okul alışverişi yapan ailelerin, özellikle çanta
alımı konusunda son derece dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Hatalı çanta kullanımının uzun vadede duruş bozukluklarına sebep olabildiğini belirten Acıbadem Kayseri
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Dr. Nurullah Ermiş, omurga
sağlığı ve duruş bozukluklarının önlenmesi adına ergenliğin önemli bir
dönem olduğunu belirtiyor. Omurgadaki eğriliklere verilen genel bir
isim olan ‘skolyoz’un özellikle gelişme çağındaki çocuklarda görüldüğünü belirten uzman Ermiş, skolyoz
hastalığının, çocuklarda yanlış oturma, sürekli sırtın bir tarafında yük taşıma gibi nedenlerle ortaya çıktığını ifade ediyor. Bu hastalığa yakalananların omurgaları arkadan bakıldığında C veya S şeklini alıyor. Boy
kısalığına, estetik görünüm bozukluğuna, akciğer kapasitesinin daralmasına, psikolojik bozukluklara, ileri yaşlarda kireçlenmeyle beraber bel
ile sırt ağrılarına da sebep oluyor.
Çocukların taşıdıkları sırt çantalarının doğru seçimi ve doğru kullanımının önemli hale geldiğini ifade
lanılırsa kas zorlanmalarına neden
olacağını belirten Ermiş, “Özellikle boyun hızlı uzadığı yaşlarda tek
el veya tek omuzla taşınan çantalar omurgada skolyoz gibi duruş bozukluklarına neden olabilir. Ayrıca
ağır yüklenme, vücuda uygulanan
yükün pozisyonu, yükün şekli ve
büyüklüğü, taşıma süresi, çocuğun
fiziksel ve ruhsal durumu bir araya
gelerek ağrıya neden olur.” diyor.
ÇANTA SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
eden Dr. Nurullah Ermiş, “Sırt çantası, okul çağı çocuklarında en sık karşılaşılan yüklenme nedeni. Ağır sırt
çantası taşımak, okul çocuklarının
gelişmekte olan eklem, kas ve ligaman yapılarında zorlanmalara neden
olarak, belde kas gerginliği mekanizmasını tetikleyebilir, bozuk yürüyüş,
kötü duruş ve ciddi kronik bel ağrılarına yol açabilir.” diyor.
Çocukların okul çantası ağır olursa veya tek taraflı omuz askısı kul-
Çantanın üzerinde ağırlığı artıracak türde süslemeler bulunmaması gerektiğini söyleyen Dr. Nurullah Ermiş, sırt çantası alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle sıralıyor: “Omuz kısımları geniş
ve gerginliği yeterli derecede olmalı. Omuz ve sırt kısmında mümkünse sünger desteği bulunmalı.
Dar askı, omuza baskı yaptığı için
tercih edilmemeli. Böylece yer değiştirmesi önlenir ve postür (duruş) bozulmaz. Çantaların sırt desteği olmalı, ancak bu destek çok
sert malzemeden olmamalı, ortopedik sırt desteğine sahip çantalar
tercih edilmeli. Çantaların birçok
bölme içermesine dikkat edilmeli.
Birden fazla bölme yük dağılımının
düzenli biçimde olmasını sağlar.”
Günde bir avuç kuruyemiş
kanser riskini azaltıyor!
1lenme ve diyette önemli yere sahip
Diyetisyen Şebnem Kandıralı, bes-
bütün kuruyemişlerin 28-30 g kadarı (bir
avuç) 160-180 kaloriye eş değer olduğunu söyledi. Kandıralı, “Kuruyemişler yağ
ve kalori olarak zengindirler. Ancak aşırıya kaçılmadan tüketildiğinde (günde
bir avuç) diyet için sağlıklı birer alternatif
olur. Kuruyemişler kolesterol seviyesinin
düzenlenmesine, daha iyi bir kalp sağlığına, ağırlık kontrolüne ve hatta kanser riskinin azaltılmasına yardımcıdır.” dedi.
Diyetisyen Şebnem Kandıralı, damak
tadı ve beslenmede önemli yere sahip
kuruyemişler hakkında bilgiler verdi.
Kandıralı, “Kuruyemişlerin içerdikleri
omega 3, lif ve protein ile de iştahı bastırıp, tok hissetmenize yardımcı olurlar.
E vitamininden zengin oluşları katarakt
ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltır, demansla (bunama) mücadelede etkilidir ve sağlıklı bir cilt için gereklidir.” diye konuştu.
Diyette yapılabilecek en iyi kuruyemiş
tercihinin badem, fındık, kaju, Antep fıstığı, ceviz ve yerfıstığıdır diyen Şebnem
Kandıralı şunları ifade etti:
“En düşük kalorili fındıkgillere badem
ve Antep fıstığı girmektedir. Bademin 28
gramı (1 avuç) 160 kalori içerir. Yaklaşık
23 adet badem 6 gram protein ve 14 gram
yağ içerir. Antep fıstığının da 49 adeti 160
kalori olup 6 gram protein ve 13 gram
yağ içerir. Bunları çiğ veya kuru kavrulmuş olarak tüketebilirsiniz. Antep fıstığı
sağlıklı sinir sistemi ve kaslar için potasyum içerir ve iyi bir B6 vitamini kaynağıdır, ruh halini iyileştirir ve bağışıklık sistemini destekler. Fındık yüksek oranda
tekli doymamış yağ asidi (MUFA) içerir.
Kardiyovasküler hastalık riskini azaltmada ve Tip 2 diyabetle mücadelede etkilidir. Fındığın 20-21 tanesi 180 kalori civarındadır ve 17 gram yağ içerir.
Farklı aromalarla tatlandırılmış ambalajlı ve yağda kavrulmuş olanlardan sakının. Kavrulmuş olanlar hidrojene veya
omega 6 gibi sağlıksız yağlar ile işlemden
geçmiş olabilir ve yüksek sıcaklıklarda besin değerleri kaybolabilir.
Kaju fıstığının 18 tanesi 165 kaloridir
ve 13 gram yağ içerir. Demir ve çinkodan
zengindir. Demir minerali oksijeni tüm
hücrelere taşır, anemiyi (kansızlık) önler,
çinko minerali de bağışıklık sistemi ve göz
sağlığı açısından önemlidir. Kaju aynı zamanda iyi bir magnezyum kaynağıdır, hafızayı geliştirir ve yaşa bağlı hafıza kayıplarından korunmada rol oynar.”
Kalp dostunun en iyi kabuklu yemişin
ceviz olduğunu belirten Kandıralı, “Bütün fındıkgiller kalp sağlığına dost omega 3 yağ asidi içerirken ceviz yüksek oranda alfa linoleik asit (ALA) içerir. 14 tane yarım ceviz 185 kaloridir ve 18 gram
yağ ve 4 gram protein içerir. Alfa linoleik asitin kalp aritmilerini (kalp ritminde
düzensizlik) düzenlemede yardımcı olduğu ileri sürülmektedir. İspanya’da 2006’da
yapılan bir çalışmada cevizin damarlarda inflamasyonun (iltihap) ve oksidasyonun azaltılmasında yağlı bir öğün aldıktan
sonra tüketildiğinde zeytinyağ kadar etkili olduğunu gösterilmiştir.” dedi.
Beyin fonksiyonları için en iyi kabuklu
yemişin ise yer fıstığı olduğunu söyleyen
Kandıralı, “Folattan zengindir. Bilişsel gerilemeyi önleyerek beyin gelişimine katkı sağlar. Özellikle vejetaryenler ve hamile kadınlarda doğumla çocukta oluşabilecek anomalileri önlemek için folat takvi-
yesi açısından önemli bir kaynaktır. Yaklaşık 28 adet kabuksuz fındık 170 kaloridir, 7 gram protein ve 14 gram yağ içerir.” diye konuştu.
Kuruyemiş tüketimi ile ilgili Kandıralı, “Yapılan ara öğünlerin kalorisi 100-200
kaloriyi geçmemelidir. Kabuklu yemişlerde çiğ ve tuzsuz olanları tüketin yağda ve
aşırı kavrulmuş olanları tüketmeyin, paketin tamamını bitirmeyin, yiyeceğiniz miktara avuç içinizi baz alarak dikkat edin. En
iyi besleyici ve sağlıklı ara öğün karışımları
fındıkgiller, kuru meyve ve yağlı tohumları
birlikte içerenlerdir (badem, kabak çekirdeği ve vişne kurusu vb.). Karbonhidratlı bir besin alırken (bir meyve veya meyve
suyu vb.) beraberinde kabuklu yemiş tüketimi şekerin yıkılmasını geciktirir ve sindirimi yavaşlatır, daha uzun süre tokluk
sağlar ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Besin çeşitliliği her besin grubunda önemlidir. Kuruyemiş tüketiminde de çiğ ve tuzsuz olanlar ağırlıklı olarak tercih edilmesi gerekenler olarak karşımıza çıksa da karışık olarak tüketilmeleri en iyi besin öğelerini ve antioksidanları sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı. CİHAN
8 — 14 EYLÜL 2014 ZAMAN
Ayet-i kerime
Biz senin gösünü açp geniletmedik mi? Senin belini çatrdatan
o ar yükünü indirmedik mi?
Hem senin ann yüceltmedik
mi? Demek ki güçlükle beraber
kolaylk vardr. Evet, güçlükle
beraber kolaylk vardr. O halde bir
ii bitirince, hemen baka ie giri,
onunla ura. Hep Rabb’ine yönel,
O’na yakla!
nirah Sûresi 94/1-8
Hadis-i erif
Herhangi bir Müslüman’n bana
bir musibet geldiinde ‘nna lillahi
ve inna ileyhi raciun’ derse, Allah
ona daha hayrlsn verir.
Kolonya ve parfüm
abdesti bozar mı?
KEVSER KULAKSIZ
1
Kur’an-ı Kerim’de Maide Sûresi’nde şarabın
pis olduğu bildiriliyor. Hanefi mezhebine göre, şaraptan
başka sarhoşluk verici alkollü maddelerin içilmesi haram
olmakla birlikte bunların tıpkı
şarap gibi necis olup olmadıkları konusunda farklı görüşler
ileri sürülmüş. İmam Ebu Ha-
nife, şarap ve üzümden yapılanların dışındaki alkollü içkilerin bir dirhemden (avuç içi
kadar) fazlasının elbiseye bulaşması halinde namaza engel
olmayacağını söylemiş. Buna
göre, kolonya ve ispirto gibi şeylerin içilmesi haram ise
de alınıp satılmaları ve kullanılmaları caiz görülmüş. Şafi mezhebine göre ise üzüm-
den imal edilen şarap ile diğer maddelerden elde edilen
ve sarhoş edici nitelikte olan
alkollü içkilerle kolonya arasında fark yok. Bunlar da şarap gibi necis ve haram kılınmış. Bulaştıkları yerin yıkanması gerekiyor. Esas hüküm
bu olmakla beraber esans,
parfüm ve benzeri şeyleri kullanıma elverişli hale getirebil-
mek amacıyla bunlara katılan
az miktardaki katkı maddeleri, necis olsalar bile görmezden gelinebilecek ve affedilecek necasetlerden sayılmış.
Parfüm ve parfümeri malzemeleri abdesti bozmuyor.
Fakat vücut üzerinde tabaka
oluşturuyor da suyu altına geçirmiyorsa abdeste mani oluyor. Temizlemek gerekiyor.
Müslim/ Ümmü Seleme (ra)
Haftann duas
Ya Rab! Günlerimi, gecelerimi, aylarm ve senelerimi sadk yakinlerle
doldur, doldur ki, iki dünyann musibet ve hüzünleri o yakin sayesinde
hafiflesin.
Yakinimi öyle artr ki Rabb’im,
Sana olan evk u itiyakm ve nezdindekilere rabetim artsn. Bu bendeni
mafiret buyurduun ve yüce payelerle ereflendirdiin kullarna dahil
et. hsan ettiin nimetlere ükürle
gerilmeyi gönlüme duyur. Duyur ki
Allah’m, bunlar yapacak biricik zat
Sensin. Çünkü Vahid, Ehad, Samed,
Mubdi’, Refi’, Bedi’, Semi’ ve Âlim
yalnz Sensin.
Hz. Ali (ra)
Namaz kılarken sağa sola bakmak namazı bozar mı?
1çevirmeden
Namazda göğsünü kıbleden
boynu döndürüp bir yere bakmak namazı bozmuyor. Ancak bu durum mekruh
olup namazın sevabını azaltıyor.
Fakat göğsü kıbleden döndürmek
namazı bozuyor. Buhari’de geçen
bir hadis-i şerife göre Hz. Ayşe (ra),
Efendimiz’e (sas) namazda başı sağa sola çevirmenin hükmünü sorar.
Efendimiz, “Bu, kulun namazından
bir miktarını şeytanın kapıp aşırmasıdır.” buyurur. Tirmizi’de geçen bir hadis-i şerife göre ise Enes
(ra) Efendimiz Hz. Muhammed’in
şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
“Namazda sağa sola bakmaktan sakın. Çünkü namazda iken sağa sola
bakmak helâk olmaya sebeptir. Sağa
sola dönmekten kurtuluş yoksa, bari
bu nafilede olsun, farzda olmasın.”
Ebu Zerr’in rivayet ettiği bir hadise göre ise Efendimiz “Kul namazda
iken Allah Teâlâ hep ona yönelmiş
halde bulunur. Kul sağa sola bakınca Allah da kulundan yüz çevirir.”
diyor. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde bu hususu şöyle açıklıyor:
“Namazda iken sağa sola bakmak-
Kıyamda, rükûda, teşehhüdde
nereye bakmak gerekiyor?
Namazda rükûda iken ayak uçlarına bakmak gerekiyor. Rükûda ayak uçlarına bakmak yerine kıbleye bakmak namazın sıhhatine mani değil. Bundan
dolayı sehiv secdesi veya kaza gerekmiyor. Ayakta dururken secde yerine bakmak, rükû halinde ise
ayakların üstüne bakmak, otururken kendi dizlerine bakmak, başka tarafa gözleri çevirmemek, sağa
selam verirken sağ omuzuna, sola selâm verirken
sol omuzuna bakıp etrafı taramamak gerekiyor.
NAMAZ VAKİTLERİ
Günler
tan sakınınız. Çünkü sizden biriniz namaz içinde olduğu müddetçe
Rabb’ine münâcat etmiş, yani gizli
gizli O’nunla konuşmuş olur.”
Namazda başı kıbleden başka tarafa çevirmek hem huşuyu bozuyor hem Allah’a yönelmeyi ihlal ettiği için şeytanın vesvese vermesi-
ne neden oluyor. Alimler namazda
başı sağa sola çevirmenin tenzihen
mekruh olduğuna icmâ etmiş. Fakat
başıyla değil de, bedeniyle kıbleden
dönerse ulemanın çoğunluğuna göre namaz bozuluyor. Kişinin namaz
esnasında sadece göz ucuyla sağa
sola bakması ise namazı bozmuyor.
8 Pazartesi
9 Salı
10 Çarşamba
11 Perşembe
12 Cuma
13 Cumartesi
14 Pazar
İmsak Güneş
5.15
5.16
5.18
5.19
5.20
5.22
5.23
6.53
6.55
6.56
6.57
6.58
6.59
7.00
Öğle
İkindi Akşam Yatsı
13.32
13.31
13.31
13.31
13.30
13.30
13.29
17.06
17.05
17.03
17.02
17.01
17.00
16.59
19.57
19.56
19.54
19.52
19.50
19.49
19.47
21.25
21.23
21.21
21.19
21.17
21.15
21.13
SOFYA’DAN ÖNCE: Peştera, Velingrad 4 dk Pleven, Smolyan 5 dk. Karlovo,
Plovdiv, Pazarcik 6 dk. Kırcali, Kazanlık, Momçilgrad, Sviştov 7 dk. Haskovo, Krumovgrad, St. Zagora, V. Tırnovo 9 dk. Ruse, Harmanli, N. Zagora
10 dk. Popovo 11 dk. Omurtag 12 dk. Kubrat, Razgrad, Tırgovişte, Yanbol
13 dk. İsperih, Tutrakan, Şumen, Preslav 14 dk. Karnobat 15 dk. Aytos,
Novi Pazar, Silistra 16 dk. Burgas, Provadiya 17 dk. Varna, Dobriç 18 dk.
09 DOSYA
8 — 14 EYLÜL 2014 ZAMAN
Kara Zindan mı Pingvin mi?
DÖRDÜNCÜ SAYFADAN DEVAM
1met Asım, Medovets ve komEskiden orkestra şefi olan Meh-
şu köylerde birbirine yakın tarzlarda
farklı oyunların oynandığını belirtiyor. “Yavaş Oyun dediğimiz bir oyun
var, karşı karşıya oynanıyor, ağır hareketlerle. Biraz daha hareketli olan
Çövecek oyunumuz var. Bunun dışında Eşerim denen ve yan yana oynan oyun da ünlü.” diyen Mehmet
bey, eskiden oynanan, fakat şimdi
kaybolan hızlı bir oyunun olduğunu
belirterek, hemen o oyunun türküsünün sözleri dökülüyor:
Düğün ekmeği
“Yağmurlar yağar Halime’m,
yer yaş olur
Uçan kuşlar sarhoş olur,
yar sevmek bir hoş olur”.
Kara Zindan başlıklı türkü çalındığında ise, ancak bunu bilen birkaç
yaşlı kadın çıkıyor alaya. Yaşlı kadınlar, zarif hareketlerle dönerken sanki gençliğini hatırlıyor ve oyuna veriyorlar kendilerini. Karşı karşıya ikişer ikişer duran kadınlar, kimi zaman
ellerini birbirine vurduruyor, kimi zaman bir elini beline götürüp, diğer
elini ise yukarıya kaldırıyor. Biri bir
tarafa, öteki diğer tarafa doğru hareket ediyor ve ortada kesişiyorlar.
Türkü biter bitmez, kahya Mustafa Sabri oyunun kıymetine değinerek,
“İki yıl önce Gangnam style, ondan
sonra Pingvin oyunu çıktı. Onların
tarihleri belli, ama bu oyun o kadar
eski ki, herkes oynayamaz” diye seslenerek gençlere meydan okuyor.
Kına yakma esnasında köyün yaşlılarından Naşide teyze, gelinin hemen yanında oturarak ‘Ağlayacak
günündür bugün, ağla’ türküsünü
seslendiriyor.
Köyde en çok tercih edilen oyun
havası ise Medovets’in Bağları.
Kına yakma esnasında ‘Ağlayacak günündür bugün, ağla’
türküsü seslendiriliyor. FOTOĞRAFLAR: BEYNUR SÜLEYMAN
“Ekmek kestim gençlere, bereket gelsin yiyenlere”
Yeni çiftin hayatının bereketlenmesi ve
uzun ömür temennisiyle, özel yapılmış ekmekler ikram ediliyor. Medovets’te, bu geleneğe Ekmek Kesmek deniyor. Bu iş için
özel ekmek yapılıyor. Üzeri ise tellerle ve
çörek otuyla süsleniyor. Fatme teyze, eskiden ekmeği herkesin kendi evinde üzerine
lakta bonbonlarından çıkan kağıtları keserek süs yapıp ve çörek otu koyarak yaptığını, fakat şimdi bunun fırınlara sipariş verildiğini anlatıyor. Hem kızın, hem de damadın yengeleri bir sofranın etrafında oturuyor
ve ‘düğün ekmeği’ni parçalara ayırıyorlar.
Ekmekler kesildikten sonra, tepsilerle mi-
Tıraş usturayla, istemem kör baltayla
2,5 saat süren sakal tıraşı esnasında, damadın sabrı sınanıyor.
Düğün günü damat tıraşı geleneği
yerine getiriliyor. Sabah saat 10 sularında, bir gölgelik altına oturtulan
damada sakal tıraşı yapılıyor. Yaklaşık 2,5 saat süren sakal tıraşı esnasında ise, damadın sabrı sınanıyor. Biri para vererek damadın belirli oyunları oynamasını istiyor. O
da berberin bağladığı beyaz önlüğü çıkarmadan ve yüzü köpüklü bir
halde çıkıp oynuyor. Bazıları damadı
duvarın üzerinde, kimisi evinin çatısında oynarken görmeyi talep ediyor. Mümkün olduğunca kimse-
Düğün gitmez ileri, eğer yoksa Mustafa Sabri
Mustafa Sabri, düğün kahyası olarak görev yapıyor. Düğün yöneticiliğini 15 yıldan beri
sürdüren Mustafa bey, sayısını
unuttuğu çiftlerin evlilik törenlerinde kendi deyimiyle “canlı
yayın” yapmış.Dışarıdan kolay
gibi gözükse de düğünde, söz
sanatını konuşturmak o kadar
da basit bir vazife değil. Yanına gelenleri veya tanıtması gereken her bir kişiye kılıfına göre laf uyduran düğün kahyası,
kimi zaman kafiyeli mısralarla
misafirlere veya gelinle damada sesleniyor. Çoğu zaman düğün sahibinde oluşan stresi seziyor ve latifelerle rahatlatmaya
çalışıyor. “Bunu içimden gelerek yapıyorum. Önceden hazırlığım falan yok, o anda ne aklıma gelirse, nasıl bir ilham doğarsa içime öyle hareket ediyorum” diyen 52 yaşındaki Mustafa bey, eğer önceden hazırlansa
düğün esnasında her şeyi unutacağını iddia ediyor. Takı me-
safirlere ikram ediliyor. Bereketten istifade
etmek için kapış kapış alınan bu dilimler,
gerçekten “sıcak ekmek” gibi tüketiliyor. 72
yaşındaki Ayşe teyze, eskiden düğünlerdeki
ekmeğin torbalara konarak köylüye dağıtıldığını, şimdi ise geleneğin düğün sahibinin
evinin önünde gerçekleştiğini kaydediyor.
Düğün kahyası
Mustafa Sabri
rasiminde, yanına bir TIR şoförü
geliyor. Ona dönerek, “Ben ne
sağcıyım, ne solcuyum. Bu yollarda giden bir yolcuyum.” sözleriyle TIR şoförünün köyün gururu olduğunu belirtiyor.
Düğünde takısını verenler
yahni yemeye oturuyor.
Düğün töreni, düğün şekerlerinin dağıtılmasıyla son bulurken, dünya evine giren çiçeği
burnunda çifte huzurlu bir hayat
temenni ediliyor. BEYNUR SÜLEYMAN
MEDOVETS YAZININ TAMAMI ZAMAN.BG’DE
yi kırmamaya gayret ediyor damat.
Ta ki, baltayla tıraş isteğine gelene
kadar. Kör bir balta getiriliyor. Berber duvarda bunu keskinlerken, damadın yakınları işin vahim olduğunu anlayarak, bunu talep eden kişiye ‘rüşvet’ teklifinde bulunuyor
ve karşılığında herkes oyuna davet
ediliyor ve cümbüş tüm hızıyla devam ediyor. Damadın eline klarnet
verilerek üflemesi isteniyor, bazen
Lambada oynaması, bazen de kendisinden türkü söylemesi gibi birbirinden ilginç teklifler yapılıyor.
ONLINE МАГАЗИНЪТ
Е АКТИВЕН
www.setabg.com
10 SPOR
Motsi için inanılmaz ikramiye
8 — 14 EYLÜL 2014 ZAMAN
1Bükreş’i penaltılarla elediği maçta yıldızRumen medyası, Ludogorets’in Steau
laşan Cosmin Motsi’nin banka hesabına 350
bin Euro ikramiye yattığını haber verdi.
Kalecinin kırmızı kart görmesinden sonra
kaleye geçen savunma oyuncusu, iki penaltı
kurtardı bir penaltıyı da gole çevirdi.
Rumen futbolcu, Steau maçı sonrası ikramiyelerin hesaba yattığını öğrenince, hesabını kontrol için gittiğinde tam 350 bin Euro ile
ödüllendirildiğini öğrenmiş. Diğer takım arkadaşları 150 bin Euro kazanırken, takım yöneticilerinden Kiril Domusçiev’in Motsi’ye özel ikramiye verilmesine karar verdiği aktarılıyor.
Ayrıca, Razgrad’da yapım aşamasında olan
stadyumun bir sektörü Motsi’nin adını taşıyacak.
Eski Dinamo Bükreş’li oyuncu, kendisi için
paradan ziyade Şampiyonlar Ligi’nde oynama
heyecanı önemli olduğunu aktardı.
Eski Dinamo
Bükreş oyuncusu Motsi, kendisi için paradan
ziyade Şampiyonlar Ligi’nde
oynama heyecanı önemli olduğunu aktardı.
Danimarka’da
Türk seyircilere
mehter sürprizi
1yonu Türkiye ile Danimarka
Danimarka Futbol Federas-
arasında oynanacak hazırlık müsabakası öncesinde Türkiyeli futbolseverlere unutulmayacak bir
sürpriz yaptı. Danimarka’da yaşayan Türkiye kökenliler tarafından
açılan okullardan biri olan Phönix
Yatılı Okulu ile görüşen Danimarka Futbol Federasyonu karşılaşma öncesinde Türkiyeli taraftarlar
için özel bir gösteri düzenlemelerini istedi. Söz konusu talebi kabul
eden Phönix Yatılı Okulu yönetimi, öğrencilerin oluşturduğu özel
mehter takımı ile karşılaşmanın
yapılacağı Odense şehrine geldi.
Trefor Stadyumuna Türkiyeli seyircilerin gireceği alanda özel bir
gösteri yapan Phönix Mehter Takımı, uzun süre alkışlandı. CİHAN
Süper Lig’e bu sezon yıldız yağdı
1sezonunun ilk devresi sona erdi. KuFIFA’nın belirlemiş olduğu transfer
lüpler, kadrolarına takviyelerini yaparak
hem ligde hem de Avrupa’da yarışa başladı. Türkiye Süper Lig’de mücadele eden 18
takım, 187 oyuncuyu renklerine bağlarken,
212 kişiyle yollarını ayırdı. Bütün ekipler, ara
transfer dönemi olan 6 Ocak’a kadar başka
futbolcu alamayacak. Bu dönemde en hareketli ekip Trabzonspor oldu. Bordo-Mavililer, 22 oyuncuyu bünyesine dahil ederken, 28’ini gönderdi. Karadeniz ekibi, yolladıkları ve aldıklarıyla rakiplerinin üzerine
çıktı. Cardozo gibi bir yeteneği Bordo-Mavili renklere kavuşturarak sükse yaptı. Geçen
futbol döneminden bu yana savunmasında
ve kanatlarında sıkıntı çeken Galatasaray
ise işi son güne bıraktı. Aslan, 15 emektarına teşekkür ederken, 8 oyuncuyla güçlendi.
Bu isimlerden Pandev, Dzemaili ve Tarık’a
son anda Sarı-Kırmızılı forma giydirildi. Fenerbahçe, sadece Atletico Madrid’den Diego Ribas’la anlaşırken, 6 yeteneğe yol göstedi. Süper Lig’de en ses getiren transfere ise
Beşiktaş imza attı. Siyah-Beyazlı yönetim,
Chelsea’nin yıldızı Demba Ba ile taraftarının
gönlüne taht kurdu. Kartal toplamda 3 futbolcu getirip, 14’ünü başka takımlara uğurladı.
Trefor Stadyumuna Türkiyeli seyircilerin gireceği alanda özel bir gösteri yapan Phönix
Mehter Takımı, uzun süre alkışlandı.
Galatasaray
15 emektarına
teşekkür ederken, 8 oyuncuyla güçlendi.
Goran Pandev
bu isimlerden
sadece birisi.
Remzi Recep
dünya şampiyonu
1üçüncü kez dünya emekliler
Razgradlı Remzi Recep,
güreş şampiyonasında birinci oldu. Sırbistan’da düzenlenen şampiyonada, 19 Bulgaristan temsilcisi yer aldı. 58 kiloda yarışan Remzi
Recep, serbest güreşte Rus Sleptsov ve Süleymanov’u yenerek finale kaldı. Finalde ise Amerikalı Mikael Tuk’u 9:3 yenmeyi başardı. 46
yaşındaki Razgradlı güreşçi, ilk kez
2011’de şampiyon olurken, geçen
yıl başarısını yine tekrarladı. Ayrıca, Recep’in dünya şampiyonalarında kazandığı 3 gümüş, bir de
bronz madalyası bulunuyor.
Doka: Litex’te en parlak dönemin geçti
1Kulübü’nün başarılı sol kanat
İstanbul
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nde oynayan Doka, Litex’te geçirdiği zamanlarını unutamyacağını söyledi.
Başakşehir
Futbol
oyuncusu Doka, Litex LOveç’te geçirdiği dönemin kendisi için unutulmaz anlar olduğunu açıkladı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün
futbolcusu Doka, TamSaha Dergisi’ne açıklamalarda bulunurken,
Bulgaristan’da oynadığı döneme
de değindi. 24 yaşında Brezilya’dan
Litex Loveç’e transfer olan Doka,
“Brezilya’da bonservisim Rio Branco kulübündeydi. Menajerimle Rio
Branco Başkanı arasında bir kavga,
sürtüşme yaşandı. Bu sürtüşmelerin
neticesinde benim de artık kulüpten
ayrılmam gerekiyordu. O dönemdeki
hayalim aslında Brezilya’da kalmaktı
ama menajerimle kulüp başkanı ara-
sında yaşanan bu olayların ardından
kendimi birdenbire Bulgaristan’da
buldum. Brezilya’dan Bulgaristan’a
gidişim tamamen spontane gelişen
bir olaydı.” diye konuştu.
Brezilya ile Bulgaristan arasında
çok farklı bir ortam olduğunu belirten Doka, ilk başlarda Litex’te çok
zorluklar çektiğini ve ilk çıktığı antrenmanda ancak 20 dakika dayanabildiğini söyledi, çünkü ısı -15 derece
olduğu için hayatımda ilk kez böyle
bir durumla karşılaştığını ifade etti.
Bu atmosfere alışmanın yaklaşık 1 ay
sürdüğünü dile getiren Doka, “Futbol kariyerimin en parlak günlerini
Bulgaristan’da yaşadım. Litex Lovech 15 yıldır Bulgaristan’da lig şampiyonluğu kazanamamıştı. Orada oy-
nadığım iki sezonda üst üste iki şampiyonluk kazandık. İki sezon boyunca da takıma büyük katkı sağladım ve
zaten iki kez de en iyi oyuncu seçildim.” sözlerini kullandı.
“Litex Loveç’le Hollanda’da
kamptayken İstanbul Büyükşehir
Belediyespor’la bir hazırlık maçı oynayan Doka, burada Abdullah Hoca
tarafından takibe alındığını belirtti.
Doka, “Sonra zaten benimle irtibata geçtiler. Bulgaristan’da üst üste
çok iyi iki sezon geçirdiğim için çok
sayıda teklif vardı ama ben hem İstanbul gibi bir şehirde yaşayabilmek
hem de dünya gözünde çok saygıdeğer bir yere sahip olan Türk futbolunun içinde yer alabilmek için Belediyespor’u tercih ettim.” dedi. CİHAN
11 EĞLENCE
8 — 14 EYLÜL 2014 ZAMAN
SÖZCÜK AVI
Toplamlı Sudoku
M
E
R
A
M
B
A
R
Ğ
L
A
R
I
N
S
E
K
R
E
Ç
A
D
T
E
V
R
O
K
A
K
A
L
D
Z
O
T
O
N
O
M
I
A
D
E
S
İ
M
İ
L
B
N
L
E
R
T
E
A
L
İ
O
N
D
A
M
O
İ
Z
A
D
E
N
G
L
E
L
U
D
O
İ
L
V
N
İ
Z
D
E
A
N
B
V
İ
K
İ
I
E
R
K
U
K
R
N
N
T
A
N
O
C
U
L
R
S
A
U
M
İ
D
T
D
İ
L
İ
L
İ
N
O
İ
L
Z
S
D
E
A
N
G
Z
I
S
R
I
H
S
T
P
O
T
E
L
İ
F
P
Ş
Y
A
E
U
E
E
Ş
İ
L
B
A
L
Ş
A
L
Z
I
M
Y
T
İ
N
U
S
A
Ö
R
R
D
İ
E
K
İ
O
L
S
A
T
M
S
U
T
L
T
A
R
Z
İ
Ç
M
İ
A
L
A
K
S
I
K
E
M
E
G
Ö
N
L
Ü
N
Ü
Z
D
E
İ
N
Her satırda, her sütunda ve 3x3’lük bölgede 1’den 9’a rakamlar bir kez yer alacak
şekilde diyagramı doldurun. Kesik çizigilerle çevrili bir alanın köşesindeki sayı, o alanda
yer alan tüm rakamların toplamını vermektedir. Bir alanda rakam tekrarı olamaz.
AGANTA
DAVUDİ
HIRSIZ
LADİNİ
PLATİN
BOLERO
EZYET
ISKALA
MUSLUK
RAZMOL
CIVATA
FİLETO
İKTİZA
NİSPET
SUNİ
ÇERKES
GLOKOM
KORVET
OTONOM
ŞART
cevaplar
Aşağıdaki sözcükleri bulmaca karelerinde arayın ve bulduklarınızın üzerini
karalayın. Geride kalan harfler bir türküden sözleri oluşturacaktır.
Putin’den ilginç istek: Mamutları klonlayın!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yakutsk Kuzeydoğu Federal Üniversitesi P.Lazareva Mamut Müzesi’ni gezdi. Bilim adamlarından bilgi alan Putin, ilginç bir de istekte bulundu: Mamutları klonlayın! Rusya Devlet Başkanı için özel bir sunum gerçekleştirildi. Putin’e özellikle kemiklerin yüzde 75’lik kısmı tek bir hayvana ait olan 28 bin yaşındaki eşi benzeri olmayan bütün bir iskelet gösterildi. Mamutun DNA
hücreleri korunurken, kan örneği – 17 derecelik sıcaklıkta kalıntı korunma merkezinde tutuluyor. Putin bulunan materyallerin o hayvanın
klonlanması için uygun olup olmadığı konusuna merak sardı. Müze görevlileri bu alanda Güney Koreli bilim adamları ile sıkı bir işbirliği
içerisinde olunduğunu ifade ettiler. Müze alanında tek olurken, son 10 yıldaki antik dönem hayvan buluntularını bünyesinde topluyor.
Samsung Galaxy S6 internete sızdı
Milyonların merakla beklediği, Samsung’un son teknoloji bombası Galaxy S6’yı internete sızdırdılar. Güney Koreli firmanın Galaxy Alpha’sı metal çerçeveyle gelecek
ama görünüşe göre her şey aslında yeni başlıyor. Samsung’un tedarik zincirindeki kaynaklara göre, Galaxy Alpha ve yeni Galaxy Note 4, Samsung’un bir sonraki cep telefonu Samsung Galaxy S6 için market testi görevini görecekler.
8 — 14 EYLÜL 2014 ZAMAN
KURU SAÇLAR İÇİN EVDE
UYGULAYABİLECEĞİNİZ 10 YÖNTEM
1nümü yıkandıktan sonra bile deDonuk olan kuru saçların görü-
ğişmez. Bunun yanında kuru saçlarda
da kepek görülür.
Peki bu durumdan nasıl kurtulabilirsiniz? Howstuffworks isimli sitede yer
alan haberde, evde kendinizin uygulayabileceği ve hazırlayabileceği yöntemlere
bir gözatmalısınız. İşte bazıları:
1- ŞAMPUANINIZA DİKKAT EDİN: Saçınızı çok
sık şampuanlamak, kuru saçın en yaygın
nedenlerinden biridir. Şampuanlar saçınızı nemli tutan doğal yağları soyan sert
temizleme ajanları içeriyor. Kuru saçlar
için ideal olan şampuanların pH değerinin 4,5 ile 6,7 arasında olması gerekiyor.
2- SAÇINIZA NAZİK DAVRANIN: Kuru saç en narin saç tipidir. Bu nedenle saçınıza özen
göstermelisiniz. Köpürtürken nazik davranın. Saçınızı hiçbir şekilde ani ve hızlıca çekmeyin. Tırnaklarınızla ovalamayın,
bu şekilde yaparsanız saçınızı değil saç
derinizi de tahriş edersiniz. Saçınızı parmak uçlarınızla ovalayarak köpürtün, yine parmak uçlarınızla saç derinizi ovalamak yağ bezlerini faaliyete geçirecektir.
3- SAÇ BAKIM KREMİ KULLANIN: Kuru saçların
neme ihtiyacı var. Alkol içermeyen nemlendiricileri tercih edin. Çünkü alkol saçı
daha fazla kurutur.
4- SICAK BAKIM YAĞI KULLANIN: Saç bakım profesyonelleri, kuru ve yıpranmış saçları
onarmak için sıcak yağ tedavisini öneriyor.
5- DAHA AZ FIRÇALAYIN: Çok fazla fırçalamak saçlarınızın kırılmasına ve dökülmesine neden olur. Kuru ve kolay kırılan saçlar ise aşırı fırçalamaya karşı daha fazla savunmasızdır. Her zaman
saçlarınızı nazikçe fırçalayın ve bu işlemi asla saçınız yaşken yapmayın. Saçınız yaşsa, fırça yerine tarak kullanın.
Kullandığınız saç fırçasının tipi de çok
önemli. Delikli saç fırçası iyi bir seçimdir.
6- SICAKTAN UZAK DURUN: Kuru saçlı olanlar saç maşası ve fön makinesi kullanıp
kullanamayacaklarını her zaman merak
ederler. Saç kıvırma aletleri kuru saçlar
için en kötü olanıdır. Yapay bir kurutma
kullanmak zorundaysanız, en düşük ısıdaki fön makinesini tercih edin.
7- SAÇ TEDAVİLERİNİZİN ZAMANINI İYİ AYARLAYIN:
Saçınıza permayı salı günü yaptırdıysanız, boyasını perşembe günü yaptırın
ve saç kıvırma aletini ise cumartesi günü kullanın.
8- SİRKEYİ DENEYİN: Kuru saçlarınızı sirkeyle
canlandırmanın birkaç yolu var. Sirke iyi
bir nemlendiricidir ve temizliği ve parlaklığı artırır. Saçlarınızı duruladığınız suya
sadece 1 yemek kaşığı sirke ekleyin. Banyonuzda bunun için küçük bir pet şişede
sirke bulundurun, yolculuğa çıktığınızda
yanınızdan ayırmayın. Ayrıca sirkeyi kepeklerinizin kaybolması için de kullanabilirsiniz. Saçınızı şampuanlamadan önce
haftada birkaç kez sirkeyle masaj yapın.
9- PARLAKLIK İÇİN YUMURTA KULLANIN: Saçınızı
temizlemek ve süper bir parlaklık vermek için ılık suyun içine yumurta kırın
ve saçınıza sürerek köpürtün. Ilık suyla
iyice durulayın. Fazla yıpranmış saçlara parlaklık kazandırmak için ise bu tedaviyi uygulayın: 3 yumurtayı, 2 yemek
kaşığı zeytinyağını ve 1 çay kaşığı sirkeyi karıştırın. Bunu uzun saçlarınıza uygulayın ve plastik bir boneyle kapatın
ve 30 dakika bu şekilde bekleyin. Sonra
her zamanki gibi şampuanlayın.
10- MUTFAK DOLABINIZA BİR GÖZATIN: Ceviz
ve fındık gibi kabuklu yemişler ve çekirdeklerin saçınıza faydası vardır. Bu
gıdalarda bulunan gerekli yağ asitleri saçınıza parlaklık olarak döner. İyice
olgunlaşmış bir muzla avokadoyu birlikte ezin, saçınıza yayın ve 1 saat kadar
bekleyin. Sonra ılık suyla durulayın.
Download

Sayı 36: 8 — 14 Eylül 2014