Výstavy v Praze 18.–21.4.
Tipy na výstavy
Národní galerie – Veletržní palác
http://www.ngprague.cz/cz/1069/0/0/sekce/hlavni-stranka/
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7 – Holešovice
Út – Ne 10.00 – 18.00
http://www.ngprague.cz/cz/5/sekce/veletrzni-palac/

Alfons Mucha – Slovanská epopej
Soubor dvaceti monumentálních pláten
inspirovaných slovanskou mytologií.
http://www.praguewelcome.cz/srv/www/cs/eventCalendar/detail.x;jsessionid=096CDFC6
5517EFDD474811641D97582E?eventId=624787
http://www.ngprague.cz/cz/77/0/4140/sekce/probihajici/

Národní styl – kultura a politika
Výstava se snaží analyzovat specifickou část
československé vizuální kultury období let 19181925 z historických, politických a národních pozic.
http://www.ngprague.cz/cz/10/0/4352/sekce/vystavy/
http://www.ngprague.cz/cz/10/0/4352/sekce/narodni-styl---kultura-a-politika/

Proti tovární šabloně! Jaroslav Benda, Vratislav H. Brunner, František Kysela:
knižní grafika
Komorní výstava ukázkou tvorby tří stěžejních osobností, které v letech
1908-1928 výrazně a zásadně ovlivnily českou knižní grafiku, viněty,
obálky, tiráže, ilustraci.
http://www.ngprague.cz/cz/10/0/4377/sekce/proti-tovarni-sablonejaroslav-benda-vratislav-h-brunner-frantisek-kysela-knizni-grafika/
Národní galerie – Šternberský palác
Hradčanské náměstí 15
Praha 1 – Hradčany
Út – Ne 10.00 – 18.00
http://www.ngprague.cz/cz/2/0/0/sekce/sternbersky-palac/

Mistrovská díla rakouského a německého malířství 19. století
Expozice představující nejvýznamnější
díla umělců těchto zemí ve sbírkách
Národní galerie v Praze, např. F. H.
Fügera, J. Abela, J. Rebbela, E. W.
Poseho, C. D. Friedricha, J. Ch. C.
Dahla, C. Rottmanna, Ch. Morgensterna
a J. G. Steffana, E. Engertha, E.
Magnuse.
http://www.ngprague.cz/cz/20/0/4180/sekce/vystavy/

Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou
http://www.ngprague.cz/en/2/0/0/sekce/sternberg-palace/
Výběr děl jedné z nejvýznamnějších šlechtických sbírek v Čechách v období baroka.
Národní galerie – Palác Kinských
Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1
Út – Ne 10.00 – 18.00
http://www.ngprague.cz/cz/6/0/0/sekce/palac-kinskych/

Rudolf II. a mistři grafického umění
Výstava 58 grafických listů a knih k čtyřstému výročí úmrtí císaře
Rudolfa II.
http://www.ngprague.cz/cz/12/0/4257/sekce/rudolf-ii-a-mistrigrafickeho-umeni/
Galerie hlavního města Prahy – Trojský zámek
U Trojského zámku 4/1
170 00 Praha 7
Út – Ne 10.00 – 18.00, Pá 13.00 – 18.00
http://www.citygalleryprague.cz/cs/web/guest/objekt-detail/-/objekty/detail/11206

Vášeň, sen a ideál / Česká secesní plastika
Nová expozice představuje slavné i opomínané tvůrce
secesní plastiky, např. Josefa Václava Myslbeka,
Josefa Mařatku, Quida Kociana, Bohumila Kafku
a Jana Štursu.
http://www.citygalleryprague.cz/cs/web/guest/vystavy/-/vystavy/vystava/93412

Benátské hutně tvarované a české řezané sklo ze sbírek Uměleckoprůmyslového
musea v Praze (16. – 19. století)
Výstava předvede dva fenomény sklářství, benátské sklo 16. –
18. století a české řezané sklo z období konce 17. – první
poloviny 19. věku.
http://www.citygalleryprague.cz/cs/web/guest/vystavy//vystavy/vystava/96229
Museum Kampa – Sovovy mlýny
U Sovových mlýnů 503/2
118 00 Praha 1 – Malá Strana
Po – Ne 10.00 – 18.00
http://www.1pragueguide.com/museumkampa

Olbram Zoubek, Neznámý!
Výstava soch Olbrama Zoubka z let 1951 až
1966 chce rehabilitovat jeho tehdejší tvorbu ze
současného pohledu a přispět k novému
zhodnocení jeho díla.
http://www.museumkampa.cz/cs/Vystavy-15.htm
Obecní dům
Náměstí Republiky 5
110 00 Praha 1 – Staré Město
Po – Ne 10.00 – 19.00
http://www.i60.cz/clanek_2354_obecni-dum-oslavi-sto-let-dily-muchy-filly-cikubisty.html#.UVAbCRxhUwE

Ivan Lendl: Alfons Mucha
Světová premiéra nejucelenější sbírky (celkem
151 artefaktů) Muchových plakátů.
http://www.obecnidum.cz/cz/vystava-ivanlendl:-alfons-mucha-1404043070.html
Maďarský institut Praha
Rytířská 25 – 27
110 00 Praha 1 – Staré Město
Po – Čt 10.00 – 18.00, Pá 10.00 – 14.00
http://www.hunginst.cz/index.php/cz/

Miklós Szüts – Horizonty
Nejnovější akvarely abstraktních krajin
malíře a grafika Miklóse Szütse (1945).
http://www.hunginst.cz/index.php/cz/homecs/7-slideshow/304-miklos-szuts
Galerie Roberta Guttmanna – Židovské muzeum
U Staré školy 3
110 01 Praha 1 – Staré Město
Ne – Pá 9.00 – 18.00
http://www.jewishmuseum.cz/czindex.php

Symboly emancipace. Synagogy v 19. století v českých zemích
Poprvé jsou veřejnosti představeny dosud málo známé architektonické
židovské památky k Čech, Moravy a Slezska. Zvláštní pozornost je
pak věnována obnově některých z dochovaných synagog, k níž v
současné době na území České republiky dochází.
http://www.jewishmuseum.cz/cz/vystavy/czsymboly_emancipace.htm
Rakouské kulturní fórum v Praze
Jungmannovo náměstí 18
110 00 Praha 1 – Nové Město
Po – Pá 10.00 – 17.00
http://www.rkfpraha.cz/o-nas/

Gerti Deutsch – fotografie z let 1935 – 1965
Výstava představuje přehled fotografické
tvorby Gerti Deutsch z let 1935 až 1965
a nabízí širokou škálu kulturněhistorických témat a estetických názorů.
Zahrnuje rovněž ukázky autorčiných
raných děl, například portrétů a snímků.
http://www.rkfpraha.cz/veda/gertideutsch-fotografie-19351965-2013-0115/
DOX – Centrum současného umění
http://www.dox.cz/cs/
Poupětova 1a / Osadní 34
170 00 Praha 7 – Holešovice
St – Pá 11.00 – 19.00
So – Po 10.00 – 18.00
http://vystavyvpraze.cz/dox-centrumsoucasneho-umeni

Jonas Mekas: ... Pokračuji v cestě... Záblesky minulosti kolem...
Výstava Jonase Mekase v Centru
současného umění DOX představuje
průřez dílem této devadesátileté živoucí
legendy filmové avantgardy, průkopníka
deníkové formy ve filmu.
http://www.dox.cz/cs/vystavy/jonasmekas-v-doxu

Signály z neznáma. Český komiks 1922 - 2012
Výstava mapuje 90 let vývoje českého
komiksu jako svébytného narativního
žánru. Kromě komiksových originálů a
souvisejících materiálů zpřístupní expozice i
mnohé unikátní objekty související s
českými komiksovými světy: devadesátiletý
příběh českého komiksu se tak na několik
měsíců dočká své hmatatelné podoby.
http://www.dox.cz/cs/vystavy/signaly-zneznama-cesky-komiks-1922-2012
Císařská konírna – Pražský hrad
Pražský hrad – II. nádvoří
Praha 1 – Hradčany
Po – Ne 10.00 – 18.00
http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/turisticky-rozcestnik/cisarska-konirna.shtml

Vladimír Suchánek – Melancholická ulita
Výstava představuje Suchánkovu tvorbu
od první poloviny 50. let až do
současnosti, ve které je zřejmý postupný
návrat od abstrakce k figuraci.
Národní muzeum – Nová budova
Vinohradská 1
110 00 Praha 1 – Nové Město
Po – Ne 10.00 – 18.00
http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Nova-budova-Narodniho-muzea.html

Monarchie
Hlavní výstava cyklu Monarchie
ukazuje období našich dějin,
které s sebou neslo významné
stopy tradice, jenž však nebránila
bouřlivému modernizačnímu
procesu celé společnosti.
Představuje zejména období
vlády Františka Josefa I.,
společenský rozvoj 19. století v
oblasti kultury, vědy a průmyslu.
http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Vystavy-HM/Monarchie.html

Dětský svět za císaře pána
Další expozice z cyklu Monarchie
přibližuje různé aspekty dětského
věku v 19. a na počátku 20. století
– fenomén dětské kultury
v různých vrstvách společnosti,
především her a hraček, folkloru,
oděvu, školní docházku, ale
i problémů, jako jsou nemoci
nebo dětská práce.
http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Vystavy-HM/Monarchie-Detsky-svet-za-cisarepana.html

Člověk ve fotografii
Návštěvník se seznámí s fotografiemi z oblasti
kultury, sportu i cestování. Stranou nezůstanou ani
fotografie dokumentující nejrůznější slavnosti a
významné události nebo portréty osobností
z nejširších vrstev společnosti na přelomu století.
http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Vystavy-HM/Clovek-ve-fotografii.html

Ve stínu Olympu
Archeologická výstava přiblíží návštěvníkům každodenní
život obyvatel Střední Evropy v době železné a současně i
v Řecku 5. a 4. století př. n. l.
http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Vystavy-HM/Ve-stinu-Olympu.html
Národní muzeum – Musaion
Letohrádek Kinských
Kinského zahrada 98
150 00 Praha 5
Út – Ne 10.00 – 18.00
http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Narodopisne-muzeum-Musaion.html

Krmě – jídlo – žrádlo
Tato část cyklu Monarchie se zabývá
gastronomií 19. století. V centru
pozornosti není pouze materiální
svědectví jako stolní servisy, příbory,
nádoby k uchovávání potravin a nápojů a
makety pokrmů, ale především sociální a
kulturní souvislosti stolování a
stravování.
http://www.nm.cz/Historickemuzeum/Vystavy-HM/Krme-jidlozradlo.html
Národní muzeum – České muzeum hudby
Karmelitská 2/4
118 00 Praha 1
St – Po 10.00 – 18.00
http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Ceske-muzeum-hudby.html
 Jan Nepomuk Kaňka (1772-1863)
Malá výstavka k 150. výročí úmrtí zajímavé osobnosti spojené s hudební kulturou českých
zemí. Tento významný právník, profesor a později děkan právnické fakulty a rektor
Univerzity Karlovy v Praze, byl vynikající klavírista a hudební skladatel, který se do dějin
hudby zapsal také jako právní poradce Ludwiga van Beethovena. Na výstavce bude
představena jeho osobnost, skladatelské dílo i vztah k Beethovenovi.
http://www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/Vystavy-CMH/Jan-Nepomuk-Kanka.html

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Drobná výstavka k 140. výročí narození ruského hudebního skladatele, dirigenta a
„klavíristy s dlouhými prsty“. http://www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/VystavyCMH/Sergej-Rachmaninov-18731943.html

Století polky a valčíku
Další část cyklu Monarchie se zaměřením na
společenský tanec, konkrétně na valčík a polku.
http://www.nm.cz/Ceske-muzeumhudby/Pripravujeme-CMH/Stoleti-valciku-apolky.html?xSET=lang&xLANG=1
Národní muzeum – Muzeum Bedřicha Smetany
Novotného lávka 1
110 Praha 1
St – Po 10.00 – 17.00
http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Muzeum-Bedricha-Smetany.html

Jak se u Smetanů malovalo
Drobné kresby Bedřicha Smetany, které ukazují klasika z jiné
stránky, jsou poprvé vystaveny veřejnosti. Nechybí ani
akvarely jeho ženy Bettiny a obrazy potomků.
http://www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby/Vystavy-CMH/Jakse-u-Smetanu-malovalo.html
Armádní muzeum Žižkov
U Památníku 2
130 05 Praha 3 – Žižkov
Út – Ne 10.00 – 18.00
http://www.vhu.cz/muzea/zakladni-informace-o-am-zizkov/

Pod křídly Sokola
Sedmidílná výstava, ukáže návštěvníkům množství předmětů, které
k historii Sokola neodmyslitelně patří. Jsou to především četné
sokolské cvičební úbory a kroje, cvičební předměty a náčiní, vlajky
a další symboly. Sokolové hráli zásadní roli v historii českého
vojenství a ozbrojených sil Československa, proto bude na výstavě
množství předmětů i z této sféry. Připomenuta bude i úloha členů
Sokola při atentátu na Reinharda Heydricha.
http://www.vhu.cz/vystava-150-let-sokola/
Uměleckoprůmyslové muzeum
17. listopadu 2/2
110 00 Praha 1 – Staré Město
Út – Ne 10.00 – 18.00
http://vystavy.kdykde.cz/technika/praha/13521___umeleckoprumyslove-museum-v-praze

Vše nejlepší! České sklářské umění
Výstava představuje jedinečnou kolekci děl třicítky významných,
mezinárodně uznávaných českých výtvarníků.
http://www.beinmag.com/cs/article/vystava-ceske-sklarske-umenianeb-jak-se-nejlepsi-da-pokazit
Národní pedagogické muzeum
Valdštejnská 18 – 20
118 00 Praha 1 – Malá Strana
Út – Ne 10.00 – 12.30, 13.00 – 17.00
Poklady čtyhttp://www.pmjak.cz/muzeum
 Poklad čtyř staletí
Výstava seznamuje nejen s historií
muzea, ale předvede i to nejlepší z
muzejních depozitářů, např. učebnice ze
17. století, výuční listy z konce 18. století
či ilustrované slabikáře.
http://www.pmjak.cz/poklady-ctyr-staleti

Odkaz J. A. Komenského / Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě
Nová expozice je první, která shrnuje
dějiny školství, učitelství a vzdělanosti
od jejich středověkých počátků až po
současnost. Podstatnou část výstavy tvoří
trojrozměrné exponáty, mezi
nejvzácnější patří staré tisky z archivu
muzea, např. osmijazyčný slovník z roku
1585 a některé Komenského spisy ze 17.
století (mezi nimi třeba Orbis pictus,
Janua linguarum reserata či Vestibulum).
http://www.pmjak.cz/node/50
Výstaviště Praha
Areál Výstaviště
Praha 7 – Holešovice
Ne – Čt 9.00 – 19.00
Pá – So 9.00 – 21.00
http://www.incheba.cz/
 Tutanchamon - Jeho hrob a poklady
Velkolepá putovní výstava více než tisíce
vystavených replik vytvořených pod
dohledem odborníků.
http://www.tut-vystava.cz/
Botanická zahrada hl. m. Prahy, Skleník Fata Morgana
Nádvorní 134
Praha 7 – Troja
Po – Ne 9.00 – 18.00
http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka/pro-navstevniky/navstevnicke-okruhy/arealjih.html?page_id=182

Neobvyklé fotografie přírody
Detailní, pohledové, veselé i realistické
neobvyklé fotografie přírody se představí na
dvaceti stanovištích na Venkovní expozici Stráň, ostatní budou ve Výstavním sále.
http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka/pronavstevniky/aktualni-akce/neobvyklefotografie-prirody.html?page_id=4654
Lodě na vodě 2013
Rašínovo nábřeží, Praha 2
Hořejší nábřeží, Praha 5 – nábřeží mezi Železničním a Palackého mostem
St – So 10. 00 – 19.00
So – Ne 9.00 – 17.00
5. ročník výstavy Lodě na vodě nově společně s
druhým ročníkem výstavy Karavany v Praze výstava lodí, lodního příslušenství, vodních sportů a
karavanů.
http://www.lodenavode.cz/
Antique – jaro 2013
Prostory Novoměstské radnice
Karlovo náměstí 23/Vodičkova 1/3
Praha 2 – Nové Město
http://www.nrpraha.cz/

31. veletrh starožitností
Tradiční veletrh bude zaměřen na vzájemné
působení starožitností a moderního designu.
Na doprovodném programu se bude
příznačně podílet Asociace návrhářů
interiérů se zhruba šedesáti vystavovateli.
http://www.prahavolnocasova.cz/jnp/cz/mestske_casti/praha_2/x31_veletrh_starozitnosti_anti
que.html
Download

Výstavy v Praze 18.–21.4. Tipy na výstavy