Čeněk a Ježek s.r.o.
Kamýcká 150/27
165 00 Praha 6-Suchdol
IČ/DIČ CZ48590720
www.cenekajezek.cz
e-mail: [email protected]
Tel.: 233 355 680
Fax: 233 350 225
Společnost Čeněk a Ježek s. r. o. vznikla v roce 1993.
Činnost firmy Čeněk a Ježek se zaměřuje na projektování a provádění prací
speciálního zakládání staveb, zejména na:
•
•
•
•
•
•
•
zakládání staveb ve složitých geologických podmínkách
inženýrskou činnost v oboru speciálního zakládání
pilotové zakládání staveb
pažení stavebních jam
podchycení objektů
zakládaní extrémně namáhaných staveb
sanaci sesuvů
Systém Lokátory.cz využíváme od roku 2011 pro všechny naše firemní vozy a
v současnosti máme nainstalováno 15 jednotek FleetLock.
•
systém nám velmi dobře slouží ke sledování pohybu všech služebních
vozů v rámci celé ČR a tím mimo jiné i ke sledování využívání pracovní
doby jednotlivých osádek
•
sledování a vyhodnocování jízd systém umožňuje optimalizovat
náklady na provoz jednotlivých vozidel
•
důležitým přínosem je rovněž odlišení soukromých a služebních cest u
vozů, a tím i značné snížení nákladů na provoz vozového parku
Systém doporučuji pro jeho přehlednost, snadnou administraci i vytváření
široké škály výstupů dle potřeby firmy.
Za firmu Čeněk a Ježek s.r.o.
PhDr. Elena Slavíková
Download

Celý referenční dopis