Porada ředitelů ZUŠ SK – 25.září 2014
Místnost 1015, KÚ SK
9.00 – 12.00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
ZUŠ Kutná Hora, ZUŠ Kouřim, ZUŠ Stochov, ZUŠ Libčice, ZUŠ Velké Popovice, ZUŠ
Dolní Břežany
Neomluveni:
ZUŠ Králův Dvůr (SZUŠ), ZUŠ Beroun (SZUŠ), Mladá Boleslav (SZUŠ), ZUŠ Roztoky,
ZUŠ Příbram I.,
Pozvaní hosté :
PaedDr. Milan Němec – radní SK pro oblast školství, mládeže a sportu - omluven
PaedDr. Pavel Schneider – vedoucí odboru školství a sportu - přítomen
Mgr. Ingrid Vavřínková – vedoucí oddělení správní a organizační - omluvena
Mgr. Miloslav Roubal – referent odboru školství - přítomen
Mgr. Lenka Škopová – omluvena
Mgr. Robert Mimra – ředitel Portedo, o. p. s.
Mgr. Jitka Adamusová –ZUŠ Říčany, KUR, vrchní smyčce - přítomna
Mgr. Eva Pinkasová, ZUŠ Mladá Boleslav, KUR spodní smyčce - přítomna
Václav Slivanský, ZUŠ Brandýs n/L., KUR, dřevěné dechové nástroje - přítomen
Miroslav Thuma – ZUŠ Nové Strašecí, KUR, žesťové nástroje - přítomen
Mgr. Marcela Látalová – ZUŠ Černošice, KUR, taneční obor - nepřítomna
Kamil Šádek – ZUŠ Mladá Boleslav, KUR, zpěv - přítomen
Radek Břicháč, ZUŠ Říčany, KUR, bicí nástroje - přítomen
Program porady:
1. AZUŠ – volba zástupce SK v AZUŠ
2. Přivítání přítomných hostů a ředitelů ZUŠ SK a přivítání nových ředitelů ZUŠ SK
3. Zhodnocení soutěží MŠMT 2013/2014
•
Poděkování ředitelům ZUŠ, za pořádání soutěží 2014
•
Zhodnocení soutěží
•
Informace z KUR SK
4. Vyhlášení soutěží MŠMT 2014/2015
•
Připomínky k soutěžím od zástupců jednotlivých sekcí KUR SK
5. PaedDr.Pavel Schneider – informace z KÚ
6. Informace ze schůze ÚUR ČR, konané dne 24. září 2014, MŠMT
7. Další informace
1. Volba zástupce SK v AZUŠ
Jako zástupce SK v AZUŠ byl jednohlasně zvolen ředitel ZUŠ Zruč nad Sázavou Jiří Freml.
Po volbě zástupce AZUŠ dostal slovo Mgr. Robert Mimra, který seznámil ředitele, resp.
připomenul projekt Podpora uměleckého vzdělávání (zasláno e-mailem do všech ZUŠ 27.
srpna 2014). Která škola se ještě k projektu nepřihlásila, má stále ještě možnost do projektu
vstoupit.
Pan ředitel J. Freml ještě připomenul setkání AZUŠ, tentokrát v kraji Vysočina, 16. – 17. října
2014.
2. Přivítání přítomných hostů a ředitelů ZUŠ SK
•
Poradu zahájila předsedkyně KUR SK a ředitelka ZUŠ Říčany Mgr.Iveta Sinkulová.
Přivítala přítomné ředitele a hosty z OŠS úřadu SK.
•
Přivítala členy KUR SK
•
Omluvila neúčast pozvaných hostů – Mgr. Lenka Škopová, Mgr. Ingrid Vavřínková
•
Přivítala nové ředitele: ZUŠ Václava Talicha Beroun –ředitelka Mgr. Bc. Martina
Rajtmajerová
•
Informovala zúčastněné o programu porady.
3. Zhodnocení soutěží MŠMT v roce 2013/2014
Soutěže MŠMT v roce zhodnotila předsedkyně KUR SK Mgr. Iveta Sinkulová (ZUŠ Říčany).
Poděkovala ředitelům ZUŠ, které soutěže pořádaly. Také poděkovala členům KUR SK za
bezproblémový chod soutěží.
Poděkování ředitelům ZUŠ a členům KUR SK, za pořádání soutěží 2014:
1. Hra na klavír – ZUŠ Nymburk, 24. – 25.března 2014 – p.ředitelka Bc.Věra Janišová, KUR
SK Stanislava Sýkorová
2.
Hra na smyčcové nástroje – ZUŠ Mladá Boleslav, 2. 2014 p. ředitel Kamil Šádek, KUR
SK Mgr. Jitka Adamusová, Jiří Čmugr
3.
Hra na kytaru – ZUŠ Kralupy nad Vltavou, 26. – 27. března 2014, p. ředitel Luboš
Harazin, KUR SK Jiří Horáček
4.
Hra tanečních a jazzových orchestrů – ZUŠ Poděbrady, 14. – 15.dubna 2014, p. ředitelka
Mgr. Hana Janiššová, KUR SK Mgr. František Fejgl
5.
Hra dechových orchestrů – ZUŠ F. Kmocha Kolín, 8. dubna 2014, p. ředitel Mgr. Michal
Dubnický, KUR SK Mgr. František Fejgl
6.
Literárně dramatický obor – ZUŠ Pečky, 10. – 11.dubna 2014, p. ředitelka Petra
Vorlíčková, KUR SK –doc. Irina Ulrychová, předseda LDO
7.
Výtvarný obor – ZUŠ Poděbrady, 15. května 2014, divadlo, p. ředitelka Mgr. Hana
Janiššová, KUR SK Regína Prokešová
Zhodnocení soutěží
Soutěže proběhly bez problémů. Nevyskytly se ani problémy v okresních kolech.
Přihlášky byly zkontrolovány předsedy KUR.
Předsedkyně KUR upozornila na nové, jednotné soutěžní přihlášky, které společně
s povinnými etudami pro bicí nástroje zaslala Mgr. Zdeňka Kšírová z MŠMT
elektronicky 22. 9. 2014 na všechny ZUŠ. Předsedkyně KUR SK ještě jednou přepošle
tento e-mail znovu do všech ZUŠ ve SK.
Za přihlášku zodpovídá ředitel školy. I. Sinkulová zdůraznila zaslání přihlášek do
krajského kola nejpozději měsíc před konáním KK. Pořádání krajského kola soutěže je
pro pořádající školu práce nad rámec povinností a vzhledem k tomu, že si všichni přejeme
bezproblémový chod soutěží je potřeba ke zdárnému průběhu přispět kolektivně.
Znovu upozornila na nutnost řešit problémy, pokud nějaké budou, na úrovni kraje.
Jako v loňském roce požádala ředitele jednotlivých škol, aby seznámili své učitele s tím,
že na úrovni kraje existuje KUR, aby každý učitel věděl, který zástupce zastupuje v KUR
jeho obor, aby seznam členů KUR byl vyvěšen ve škole na viditelném místě.
Informace z KUR SK
Předsedkyně KUR SK I. Sinkulová poděkovala předsedům jednotlivých sekcí KUR SK,
kteří se v předešlém školním roce uvolnili z funkce.
Stanislava Sýkorová, vedoucí sekce KUR SK, obor klavír, ZUŠ Nymburk
Jiří Čmugr, vedoucí sekce KUR SK, spodní smyčce, ZUŠ F. Kmocha Kolín
Jiří Horáček, vedoucí sekce KUR SK, obor kytara, ZUŠ Mladá Boleslav
Eva Faltusová, vedoucí sekce KUR SK, obor EKN, ZUŠ Kralupy nad Vltavou
Doc. Irina Ulrychová, vedoucí sekce LDO, ZUŠ Brandýs nad Labem
Za uvolněné předsedy sekcí byli v roce v roce 2014 zvoleni:
Mgr. Hana Javorská - vedoucí sekce KUR SK, obor klavír, ZUŠ Říčany
Mgr. Eva Pinkasová - vedoucí sekce KUR SK, spodní smyčce, ZUŠ Mladá Boleslav
Mgr. Ozren Mutag - vedoucí sekce KUR SK, obor kytara, ZUŠ Kladno, 5. května
Mgr. Silva Stejskalová - vedoucí sekce KUR SK, obor EZHZT, ZUŠ Votice
Ivo Formáček - vedoucí sekce KUR SK, obor EKN, ZUŠ Unhošť
4. Vyhlášení soutěží MŠMT ve školním roce 2014/2015
Sólový a komorní zpěv:
ZUŠ J. A. Bendy Benátky nad Jizerou, 17. – 18. března 2015
Ředitelka školy: Jana Czikraiová
Předseda sekce zpěvu KUR SK: Kamil Šádek, ZUŠ Mladá Boleslav
Hra smyčcových souborů a orchestrů, hra na lidové nástroje, souborová a komorní
hra lidových nástrojů:
ZUŠ Mladá Boleslav, 19. března 2015
Ředitel školy: Kamil Šádek,
Předsedové sekcí KUR SK: Mgr.Jitka Adamusová – vrchní smyčce, ZUŠ Říčany, Mgr.
Eva Pinkasová – spodní smyčce, ZUŠ Mladá Boleslav, Mgr. Iveta Sinkulová – lidové
nástroje, ZUŠ Říčany
Hra na dechové nástroje:
ZUŠ Františka Kmocha Kolín, 23. – 24. března 2015
Ředitel školy: Mgr. Michal Dubnický
Předsedové sekcí KUR SK: Václav Slivanský – dřevěné dechové nástroje, ZUŠ Brandýs
nad Labem, Miroslav Thuma – žesťové nástroje, ZUŠ Nové Strašecí
Sólová a souborová hra bicích nástrojů:
ZUŠ Kladno, 5. května 1870, 25. – 26. března 2015
Ředitelka školy: Michaela Bernášková
Předseda sekce KUR SK: Radek Břicháč, ZUŠ Říčany
Taneční obor – soutěžní přehlídka
ZUŠ Černošice, 10. dubna 2015 (Salesiánské divadlo)
Ředitelka ZUŠ: Ludmila Plzáková
Vedoucí sekce KUR SK: Mgr. Marcela Látalová
Iveta Sinkulová požádala předsedy jednotlivých sekcí KUR o dodání porot pro jednotlivá
kola soutěží do 21. listopadu 2014.
Za přihlášku odpovídá ředitel školy, uvádět celá jména autorů, nové přihlášky, povinné
skladby pro bicí nástroje, změna v zařazování soutěžících podle věku dosaženého
v roce 2015, kdy vlastní soutěž probíhala – sólový a komorní zpěv, v sólové a
souborové hře bicích nástrojů, ve hře smyčcových souborů a orchestrů a v tanečním
oboru!!
Připomínky předsedů sekcí KUR SK:
Kamil Šádek: důraz na repertoár, povinné skladby, celá jména autorů skladeb.
Jitka Adamusová, Eva Pinkasová: změna zařazování žáků v orchestrech a souborech,
soutěž určena pouze pro žáky do 26 let.
J. Adamusová zmínila i systém hodnocení žáků v ústředním kole smyčcové soutěže.
Všichni žáci získali 1. – 3. cenu, což některé žáky, kteří hráli náročnější skladby,
demotivovalo. Ředitelé debatovali o psychické přípravě žáků na soutěže a shodli se v tom,
že žáci by měli být oceňováni podle výkonů tak, aby ocenění bylo motivační pro všechny
žáky (i pro ty s vynikajícími výkony).
Radek Břicháč: připomenul povinné skladby pro bicí, změnu zařazování soutěžících žáků
oproti minulé soutěži
Ludmila Plzáková – TO: hovořila o tom, že do krajského kola by měly postoupit
choreografie, které svou úrovní skutečně splňují nároky krajského kola. Vzhledem
k tomu, že krajské kolo je velmi náročné na uspořádání souborů (dopoledne zkoušky,
odpoledne soutěžní přehlídka), měly by z okresních kol postoupit oparvdu jen nejlepší
choreografie. Krajské kolo nelze pořádat dva dny, z důvodu drahého nájmu divadla.
Iveta Sinkulová: zjistila kolik sólistů a souborů bude v krajském kole soutěže lidových
nástrojů – pravděpodobně 1 - 2 soubory.
Václav Slivanský, Miroslav Thuma: odůvodnili odlišné zařazování žáků v soutěži
dechových nástrojů, jsou pedagogům k dispozici s dotazy ohledně repertoáru, minutáže
(častý problém). Opět upozornili na vzrůstající tendenci účasti žáků v krajské soutěži
v oboru zobcová flétna. Opět by měly postoupit z okresních kol pouze nejlepší výkony.
5. Vystoupení pana PaedDr. Pavel Schneidera – vedoucího odboru školství a sportu
Dále si vzal slovo pan PaedDr. Pavel Schneider, vedoucí odboru školství a sportu.
Poděkoval za pozvání PŘ. Omluvil pana PaedDr. Milana Němce – radního SK pro oblast
školství, mládeže a sportu a nepřítomné kolegy z odboru školství.
Poděkoval všem ředitelům a učitelům za spolupráci a ocenil jejich práci. Velmi výrazně
vyzdvihl podíl ZUŠ na reprezentaci Středočeského kraje, zdůraznil zvláště účast
pěveckého sboru Zvonky ze ZUŠ Mnichovo Hradiště v Terezíně.
Informoval nás o znovuobnovení Rybovy vánoční mše v katedrále sv. Barbory v Kutné
Hoře. Po vzájemné poradě byl zvolen koordinátorem celé akce p. ředitel Tomáš Charvát
ze ZUŠ Český Brod. Pan PaedDr. Pavel Schneider poděkoval panu řediteli Ivanu Fišerovi
ze ZUŠ Zásmuky, za dosavadní spolupráci na tomto projektu. Na provedení Rybovy
vánoční mše budou spolupracovat všechny ZUŠ SK, bez rozdílu zřizovatele.
Iveta Sinkulová podotkla, že pravidelné schůze ředitelů ZUŠ v jednotlivých krajích jsou
výjimkou a poděkovala KÚ SK za možnost sekávat se na pravidelných poradách
v prostorách krajského úřadu. Také poděkovala jménem všech ředitelů za vstřícné jednání
s krajským úřadem v případě řešení jednotlivých záležitostí uměleckých škol a to i pro
školy, jejichž KÚ není zřizovatelem.
Veškeré informace k soutěžím budou vyvěšeny na stránkách KUR SK – www.zusricany.cz
V soutěžích 2013/2014 reprezentovali SK v ústředních kolech soutěží tyto soubory a žáci:
Soutěž MŠMT v oboru klavír:
Latýnová Lucie – 2. cena, ZUŠ Čelákovice
Kolářová Kamila – 2. cena, ZUŠ Řevnice
Latýn Robert – 1. cena, ZUŠ Čelákovice
Meinczinger Matyáš – 2. cena, ZUŠ Říčany
Demetrashvili Katerina – 2. cena, ZUŠ Poděbrady
Zikán Ondřej – ČU, ZUŠ Lysá nad Labem
Böhm Robin – 1. cena, ZUŠ Čelákovice
Hošková Markéta – 3. cena, ZUŠ Hořovice
Mičánková Kateřina – ČU, ZUŠ Poděbrady
Soutěž MŠMT v oboru dechové orchestry:
Říčanská sedma – bronzové pásmo, ZUŠ Říčany
Dechový orchestr ZUŠ Kolín – bronzové pásmo, ZUŠ Kolín
Soutěž MŠMT v oboru smyčcové nástroje:
Podlucká Magdaléna – 2. cena, ZUŠ Říčany
Stocková Kateřina – 2. cena, ZUŠ Říčany
Muráriková Adéla – 2. cena, ZUŠ Čelákovice
Petrová Tereza – 3. cena, ZUŠ Řevnice
Hobzíková Adéla – 3. cena, ZUŠ Říčany
Končická Kateřina – 2. cena, ZUŠ Říčany
Routová Magda – 1. cena, ZUŠ Řevnice
Eva Neumannová – 2. cena, ZUŠ Mladá Boleslav
Abuzaradová Salma – 3. cena, ZUŠ Slaný
Žampová Veronika – 3. cena, ZUŠ Nymburk
Patridge Anna Emilia – 3. cena, ZUŠ Kladno, 5. května
Dvořák Radim – 2. cena, ZUŠ Kolín
Čech Jan – 3. cena, ZUŠ Kolín
Soutěž MŠMT v oboru Jazzové a ostatní orchestry:
Trio Latin Inspired – zlaté pásmo, ZUŠ Lysá nad labem
Taneční orchestr Grippeds – stříbrné pásmo, ZUŠ Rakovník
COMBO – bronzové pásmo, ZUŠ Sedlčany
JUNIOR BAND – bronzové pásmo, ZUŠ Neratovice
Soutěž MŠMT v oboru kytara:
Mutaková Klára – 2. cena, ZUŠ Kladno, 5. května
Lédl Martin – ČU, ZUŠ Roztoky
Beshir Iris Robin – 2. cena, ZUŠ Kladno, 5. května
Jerijová Milada – ČU, ZUŠ Rakovník
Beshirova Idris Carmen – 1. cena, ZUŠ Kladno, 5. května
Boguschova Veronika – ČU, ZUŠ Kladno, 5. května
Nulíčková Kristýna – 3. cena, ZUŠ Zruč nad Sázavou
Stránský Jan – 2. cena, ZUŠ Poděbrady
Přehlídka LDO – postupy do ústředního kola:
I.kategorie - přednes
Kryštof Bednář – ZUŠ Kolín
postup do ústředního kola
Eliška Nedvědová – ZUŠ Mladá Boleslav postup do ústředního kola
II.kategorie – přednes
Anna Kodešová – ZUŠ Rakovník
postup do ústředního kola
Amálie Tesařová – ZUŠ Lysá n.Labem
postup do ústředního kola
III.kategorie – přednes
Markéta Macáková – ZUŠ Rakovník
postup do ústředního kola
Jana Vítová – ZUŠ Rakovník
postup do ústředního kola
IV.kategorie – přednes
Vojtěch Hýbl – ZUŠ Benátky n.Jizerou
postup do ústředního kola
Klára Ondrová – ZUŠ Kolín
postup do ústředního kola
IV.kategorie – dramatický výstup
Marek Hanousek – ZUŠ Kralupy n.Vltavou postup do ústředního kola
Johana Starková – ZUŠ Kladno
postup do ústředního kola
V.kategorie – přednes
Martin Řehák – ZUŠ Kolín
postup do ústředního kola
Výsledková listina slovesného projevu
Postup do ústředního kola
ANETA HRABALOVÁ – Dáma v bílém kožíšku – ZUŠ Rakovník – I. kategorie
NELA FIALOVÁ – Hudební morče, Fíkus, Život řeky – ZUŠ Kladno – II. kategorie
ANNA ŠTĚTKOVÁ – Vánoční – ZUŠ Kralupy nad Vltavou – III. kategorie
KAROLÍNA ONDROVÁ – Klokaní ukolébavka, Večerní procházka – ZUŠ Kolín – V.
kategorie
Přehlídka výtvarného oboru:
Cena s postupem do ústředního kola soutěžní přehlídky:
1. ZUŠ J. A. BENDY BENÁTKY NAD JIZEROU
2. ZUŠ JOSEFA SUKA BENEŠOV
3. ZUŠ VÁCLAVA TALICHA BEROUN
4. ZUŠ BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
5. ZUŠ BUŠTĚHRAD
6. ZUŠ JANA ZACHA ČELÁKOVICE
7. ZUŠ ČERNOŠICE
8. ZUŠ ČESKÝ BROD – Cena krajské poroty
9. ZUŠ DOBŘÍŠ
10. ZUŠ KLECANY
11. ZUŠ FR. KMOCHA KOLÍN – Cena krajské poroty
12. ZUŠ KRALUPY NAD VLTAVOU
13. ZUŠ KUTNÁ HORA
14. ZUŠ FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA LYSÁ NAD LABEM
15. ZUŠ MĚLNÍK
16. ZUŠ MLADÁ BOLESLAV
17. ZUŠ MNICHOVO HRADIŠTĚ
18. ZUŠ MŠENO
19. ZUŠ NOVÉ STRAŠECÍ
20. ZUŠ B. M. ČERNOHORSKÉHO NYMBURK
21. ZUŠ PEČKY
22. ZUŠ PODĚBRADY
23. ZUŠ RAKOVNÍK
24. ZUŠ ŘEVNICE
25. ZUŠ SEDLČANY – Cena krajské poroty
26. ZUŠ STOCHOV
27. ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU
Informace z ÚUR ČR – 24. září 2014, MŠMT
Iveta Sinkulová předala ředitelům ZUŠ SK informace ze schůze ÚUR ČR.
•
probíhá výstava výtvarného oboru ve Štemberku – výstavu lze navštívit
•
NIDV – semináře pro ZUV – garant Mgr. Pavla Matoušková, metodická podpora
Mgr. Iveta Sinkulová, předsedkyně KUR SK, ZUŠ Říčany a Jiří Freml, rada AZUŠ, ZUŠ
Zruč nad Sázavou
•
Informace pro ZUŠ, kde se učí harfa – spojit se s panem A. Chalupským
•
Drobné změny v Organizačním řádu, jakmile budou schváleny I. Sinkulová rozešle
aktualizovaný Organizační řád do všech škol
•
Soutěž pěveckých sborů – plánuje se
6. Další informace
•
Festival ZUŠ se plánuje opět na květen 2015
•
7. 10. 2014 – schůzka vedoucích okresních sekcí tanečního oboru, ZUŠ Černošice,
9. 30 hodin
•
Ředitelé ZUŠ mají poslat do ZUŠ Černošice kontakty na pedagogy tanečního oboru
Iveta Sinkulová poděkovala ředitelům za účast na poradě. V případě jakýchkoli dotazů je
ředitelům ZUŠ SK k dispozici.
Zapsala:
Mgr .Iveta Sinkulová
ředitelka ZUŠ Říčany
předsedkyně KUR SK
29. září 2014
Download

zde - ZUŠ Říčany