2.VolímeMDFDESKU
Tytovysocekvalitnínosičejsouvyrobenyzdřevěnýchvláken.Přivýroběse
používápouzetěchnejjemnějšíchvláken,cožvedekvelkéhomogenitědesky.
Protojsouvelmivhodnépropoužitíprojemnějšíprácivinteriéru.Tentonosič
můžemepohranáchnechatbezúpravyakonečnývýsledekbudestálevelmi
atraktivní.
DecospanempoužívanýHPLT*lisovacípostupzaručujetunejvyššíkvalituprokaždý
typdesky.Tentopostupvytvářídokonalerovnédeskybezpropouštěnílepidla.
DíkysvémucharakteruPUREWOODDecospanzaručuje,ževšechnydesky,které
používáme,splňujířaduetickýchprincipůsohledemnaudržitelnostživotníhoprostředí.
Veškerédřevo,kterépoužíváme,pocházízdobřeobhospodařovanýchlesů.Kromětoho,
Decospan desky jsou také certifikovány FSC a PEFC certifikáty.
*Vysokýtlak,nízkáteplota
Technické parametry standardních mdF desek
(průměrné hodnoty)
Specifikace
Standard
Jednotka
Objemová hmotnost
Pevnost v ohybu
Pevnost v tahu napříč vláken
Modul pružnosti
Vlhkost
Emise formaldehydu
Tolerance tloušťky
Tolerance šířky a délky
Tepelná vodivost
Obsah PCP
Klasifikace požární odolnosti
Bobtnání za 24 hodin
EN 323
EN 310
EN 319
EN 310
EN 322
EN 120
EN 324-1
EN 324
EN 12524
EN 13986
EN 13501
EN 317
kg/m3
N/mm2
N/mm2
N/mm2
%
mm
mm
CW
ppm
%
mdF
ohnivzdorné
mdF
vodovzdorné
mdF V313
mdF bez
přidaného
formaldehydu
620 - 720
15 - 22
0.54 – 0.7
1700 - 2400
4-8
E1
0.3-0.4
±5
0.1
<5
D
15 - 20
720 - 750
18 - 23
0.54 – 0.7
2100 - 2700
4-8
E1
0.3-0.4
±5
0.1
<5
B
10 - 17
690 - 750
22 - 27
0.54 – 0.7
2400 - 2700
4-8
E1
0.3-0.4
±5
0.1
<5
D
7 - 12
720 - 750
22 - 28
0.54 – 0.7
2200 - 2700
4-8
zero added
0.3-0.4
±5
0.1
<5
D
10
Různé druhy mdF desek
Objemová hmotnost
EN 323
kg/m3
MDF*
MDF*
standard
MDF*
zero
HDF**
620-650
680-720
720
850 - 950
* (střední hustota vláknité desky)
** (vysoká hustota vláknité desky)
Tabulka rozměrů dýhovaných MDF desek
4
5
6
7
8
9
10 11 13 16 17 19 23 26 29 31 39
Konečná tloušťka mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
2070 x 1220 mm
2440 x 1220 mm
2500 x 1240 mm
2800 x 2070 mm
3050 x 1220 mm
3050 x 1530 mm
2440 x 1220 mm
•
• • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
•
•
•
•
•
2440 x 1220 mm
2800 x 1240 mm
◆
Aktualizovaná sestava je uvedena na www.decospan.com
◆
MDF
Ohnivzdorná MDF,
Euro třída 1
vodovzdorná MDF,
V313
MDF bez přidaného
formaldehyde
•Rozměrovátolerance:
D ± 5 mm, š ± 5 mm,
tloušťka ± 0,2 mm
•Jinéformátynapoptávku.
•Napřánílibovolnépřířezy.
47
Download

2. Volíme MDF DESKU