Obec Sentice
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 9.3.2015
strana: 1 / 8
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek
Par
Org
Pol
N+Z+Uz
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1111
1112
1113
1121
1211
1337
1341
1351
1361
1511
2460
4112
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
Popis
Návrh rozpočtu
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Org:
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
Celkem Par: 0000
1 265 000,00
31 000,00
144 000,00
1 200 000,00
2 730 000,00
300 000,00
9 000,00
21 000,00
3 000,00
430 000,00
585 500,00
107 200,00
6 825 700,00
**
6 825 700,00
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
1012 0000 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků
Org: 0000
10 500,00
10 500,00
Celkem Par: 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
10 500,00
**
1031 Pěstební činnost
1031 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Org: 0000
60 000,00
60 000,00
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost
60 000,00
**
3113 Základní školy
3113 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3113 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Org: 0000
160 000,00
5 000,00
165 000,00
Celkem Par: 3113 Základní školy
165 000,00
**
3341 Rozhlas a televize
3341 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Org: 0000
600,00
600,00
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize
600,00
**
3632 Pohřebnictví
3632 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Org: 0000
14 000,00
14 000,00
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví
14 000,00
**
Obec Sentice
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 9.3.2015
strana: 2 / 8
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek
Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Návrh rozpočtu
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3633 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Org: 0000
92 400,00
92 400,00
Celkem Par: 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
92 400,00
**
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Org: 0000
2 800,00
2 800,00
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
2 800,00
**
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
3723 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Org: 0000
34 000,00
34 000,00
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
34 000,00
**
6171 Činnost místní správy
6171
6171
6171
6171
6171
0000
0000
0000
0000
0000
Pol:
6171 0000
Org: 0000
2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2141 000000000 Příjmy z úroků (část)
2141 000000000 Příjmy z úroků (část)
Příjmy z úroků (část)
2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek
20 000,00
2 000,00
8 400,00
2 000,00
500,00
2 500,00
100,00
33 000,00
33 000,00
7 238 000,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE
6 133 000,00
997 800,00
0,00
107 200,00
*
**
Obec Sentice
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 9.3.2015
strana: 3 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Návrh rozpočtu
1031 Pěstební činnost
1031 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb
Org: 0000
60 000,00
60 000,00
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost
60 000,00
**
2212 Silnice
2212
2212
2212
Org:
0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený
0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb
0000 5171 000000000 Opravy a udržování
0000
Celkem Par: 2212 Silnice
4 000,00
6 000,00
90 000,00
100 000,00
**
100 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2221 0000 5193 000000000 Výdaje na dopravní územní obslužnost
2221 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby
Org: 0000
29 700,00
70 000,00
99 700,00
Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
99 700,00
**
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2229 0000 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Org: 0000
40 000,00
40 000,00
Celkem Par: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
40 000,00
**
2310 Pitná voda
2310 0141 5329 000000000 Ostatní neinvest.dotace veřejn
Org: 0141 Svazek vod.a kanal.Tišnovsko
5 600,00
5 600,00
Celkem Par: 2310 Pitná voda
5 600,00
**
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321 0000 5660 000000000 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu
2321 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby
Org: 0000
585 500,00
550 000,00
1 135 500,00
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
1 135 500,00
3113 Základní školy
3113
3113
3113
3113
3113
3113
0000
0000
0000
0000
0000
0000
5151
5153
5154
5169
5331
5492
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Dary obyvatelstvu
5 000,00
112 000,00
43 000,00
12 000,00
460 000,00
22 000,00
**
Obec Sentice
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 9.3.2015
strana: 4 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
Par
Org
Org:
0000
Pol
N+Z+Uz
Popis
Celkem Par: 3113 Základní školy
Návrh rozpočtu
654 000,00
**
654 000,00
3312 Hudební činnost
3312 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb
3312 0000 5492 000000000 Dary obyvatelstvu
Org: 0000
25 000,00
22 000,00
47 000,00
Celkem Par: 3312 Hudební činnost
47 000,00
**
3314 Činnosti knihovnické
3314
3314
3314
Org:
0000 5011 000000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
0000 5136 000000000 Knihy, učební pomůcky a tisk
0000 5153 000000000 Plyn
0000
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické
12 000,00
20 000,00
16 500,00
48 500,00
**
48 500,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3349 0000 5171 000000000 Opravy a udržování
Org: 0000
40 000,00
40 000,00
Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
40 000,00
**
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3399 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb
Org: 0000
6 000,00
6 000,00
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
6 000,00
**
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3412 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby
Org: 0000
50 000,00
50 000,00
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
50 000,00
**
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3429
3429
3429
Org:
0000 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0000 5154 000000000 Elektrická energie
0000 5171 000000000 Opravy a udržování
0000
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
26 000,00
17 700,00
70 000,00
113 700,00
**
113 700,00
3613 Nebytové hospodářství
3613 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby
Org: 0000
2 400 000,00
2 400 000,00
**
Obec Sentice
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 9.3.2015
strana: 5 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství
Návrh rozpočtu
2 400 000,00
3631 Veřejné osvětlení
3631 0000 5154 000000000 Elektrická energie
3631 0000 5171 000000000 Opravy a udržování
Org: 0000
49 000,00
100 000,00
149 000,00
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení
149 000,00
**
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3633 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb
Org: 0000
100 000,00
100 000,00
Celkem Par: 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
100 000,00
**
3635 Územní plánování
3635 0000 6119 000000000 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
Org: 0000
40 000,00
40 000,00
Celkem Par: 3635 Územní plánování
40 000,00
**
3636 Územní rozvoj
3636 0000 5329 000000000 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Org: 0000
6 000,00
6 000,00
Celkem Par: 3636 Územní rozvoj
6 000,00
**
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb
Org: 0000
500 000,00
500 000,00
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
500 000,00
**
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži
4329 0000 5492 000000000 Dary obyvatelstvu
Org: 0000
20 000,00
20 000,00
Celkem Par: 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži
20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
5139
5151
5153
5154
5156
5167
5492
6121
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
Nákup materiálu jinde nezařazený
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby školení a vzdělávání
Dary obyvatelstvu
Budovy, haly a stavby
4 000,00
500,00
15 000,00
15 000,00
40 000,00
3 000,00
3 000,00
35 500,00
**
Obec Sentice
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 9.3.2015
strana: 6 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
Par
Org
Org:
0000
Pol
N+Z+Uz
Popis
Návrh rozpočtu
116 000,00
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
**
116 000,00
6112 Zastupitelstva obcí
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
Org:
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
5023
5032
5137
5139
5162
5173
5492
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Dary obyvatelstvu
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí
600 000,00
50 000,00
5 000,00
1 000,00
15 300,00
4 000,00
40 000,00
715 300,00
**
715 300,00
6171 Činnost místní správy
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
Org:
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
5011
5021
5031
5032
5134
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5163
5164
5169
5171
5173
5175
5194
5321
5492
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Poštovní služby
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Věcné dary
Neinvestiční transfery obcím
Dary obyvatelstvu
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
900 000,00
10 000,00
180 000,00
61 000,00
5 000,00
3 000,00
100 000,00
120 000,00
16 000,00
77 000,00
16 000,00
36 000,00
5 000,00
20 000,00
8 800,00
14 600,00
100 000,00
30 000,00
2 500,00
112 000,00
12 000,00
7 800,00
17 000,00
1 853 700,00
**
1 853 700,00
6402 Finanční vypořádání minulých let
6402 0000 5366 000098187 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
6402 0000 5366 000098348 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
Pol: Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
Org: 0000
6 700,00
4 300,00
11 000,00
11 000,00
Celkem Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let
11 000,00
*
**
Obec Sentice
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 9.3.2015
strana: 7 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
Návrh rozpočtu
8 311 000,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
5 165 500,00
3 145 500,00
Obec Sentice
KEO-W 1.9.113 / Uc19s
Návrh rozpočtu roku 2015
zpracováno: 9.3.2015
strana: 8 / 8
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek
Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Návrh rozpočtu
0000
0000 0000 8115 000000000 Změna stavu krátkodobých prost
Org: 0000
1 073 000,00
1 073 000,00
Celkem Par: 0000
1 073 000,00
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek
1 073 000,00
**
Download

Návrh rozpočtu roku 2015