MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV
Spis. zn.:
Č.j.
Vyřizuje :
OÚPSŘ/25507/2012/H
MUTI 13679/2014
Oprávněná úřední osoba: Tel.: 549 439 753
Havlišová Ivana
V Tišnově, 11.6.2014
E-mail : [email protected]
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VÝZVA
VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
„Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách,Rozdrojovicích a Jinačovicích“,U luhu č.p.
222/23,Brno-Kníničky,635 00Brno
podali odvolání proti rozhodnutí, které vydal Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a
stavebního řádu jako správní orgán dne 25.4.2014 pod spis.zn. OÚPSŘ/25507/2012/H,č.j. MUTI
7064/2013 na základě žádosti, kterou dne 7.11.2012 podala
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO
70932581, Žerotínovo nám. 449/3, Brno-střed, Veveří, 601 82 Brno 2
Správní orgán podle § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zasílá
stejnopis podaného odvolání a současně Vás
v y z ý v á,
abyste se k němu vyjádřil ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení této výzvy.
Havlišová Ivana
referent stavebního úřadu
Příloha:
-
stejnopis podaného odvolání č.j.MUTI 11595/2014
Č.j. MUTI 13679/2014
str. 2
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov, OÚ
Hradčany, OÚ Sentice, OÚ Čebín a to též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne:……………………
Sejmuto dne:…………………….
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………………………...
Razítko a podpis oprávněné osoby:
Obdrží:
Účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčené orgány (do vlastních rukou):
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
Město Tišnov, IDDS: qzjbhat
Obec Hradčany, IDDS: 2aeajwu
Obec Sentice, IDDS: f8abhax
Obec, Čebín, IDDS: 3z7bmj6
Účastníci dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou, elektronická úřední deska):
Sdružení majitelů nemovitostí Tišnovska, Těsnohlídkova č.p. 1865, 666 03 Tišnov 3
"Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích", U luhu č.p.
222/23, Brno-Kníničky, 635 00 Brno 35
TERMOK, spol. s r.o., IDDS: 5ky6xi7
Karel Baláš, Sv. Čecha č.p. 885, 666 01 Tišnov, rok nar. 1982
ČR - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty jižní Morava, IDDS:
uccchjm
Martina Dusbabová, Horka č.p. 109, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq
Jaromír Albrecht, Viniční č.p. 2081/133, Brno-Židenice, 615 00 Brno 15
Marie Horčicová, Všechovice č.p. 71, 666 03 Tišnov 3
Svatava Pustinová, B.Němcové č.p. 557, 664 34 Kuřim
TENST, spol. s r.o., IDDS: gkt6uak
Vlasta Mrázková, Olomoucká č.p. 1030/156, Brno-Černovice, 618 00 Brno 18
Antonín Dvořáček, Brněnská č.p. 264, 666 01 Tišnov
Jiří Hadrbolec, Hvězdova č.p. 1564/15, 140 00 Praha 4-Nusle
Ing. Pavel Pokorný, Lomnička č.p. 157, 666 01 Tišnov 1
Ing. Juraj Kytner, Lomnická č.p. 1765, 666 01 Tišnov 1
Dana Kytnerová, Lomnická č.p. 1765, 666 01 Tišnov 1
Ing. Jarmila Starková, nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1
ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČR - Úřad pro zastupování ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
RNDr. Kristian Svoboda, Dlouhá č.p. 714/36, Staré Město, 110 00 Praha 1
MUDr. Barbara Wamprechtshammer, Lindauergasse č.p. 15/5, 1230 Vídeň, Rakousko
Jiří Žák, Tišnovská č.p. 21, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Č.j. MUTI 13679/2014
str. 3
Jitka Žáková, Drásovská č.p. 21, Hradčany, 666 03 Tišnov
Ing. Zdenka Štěpánková, Jugoslávská č.p. 2810/25, Ostrava-Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
Jaromír Mihula, Drásovská č.p. 94, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Martin Mihula, Na Loučkách č.p. 1219, 664 34 Kuřim
Kateřina Jůzová, Tišnovská č.p. 10, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Věra Jůzová, Tišnovská č.p. 10, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Radomíra Jandeková, Družstevní č.p. 93, 763 26 Luhačovice
Anežka Krejčí, Tišnovská č.p. 12, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Ludmila Špačková, Tišnovská č.p. 12, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Bohuslav Kouřil, Drásovská č.p. 85, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Helena Benešová, Drásovská č.p. 101, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Libuše Kovačičová, Drásovská č.p. 101, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Anděla Bartáková, Drásovská č.p. 101, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Petr Havelka, Šaldova č.p. 375/1, Brno-Židenice, 615 00 Brno 15
Vladimír Štork, Drásovská č.p. 102, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Hana Štorková, Drásovská č.p. 102, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Anna Štorková, Drásovská č.p. 102, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Veronika Hliněnská, Banskobystrická č.p. 212/12, Řečkovice-Brno, 621 00 Brno 21
Dušan Mašínský, Sentice č.p. 27, 666 03 Tišnov 3
Marie Sommerová, Gajdošova č.p. 1709/52, Brno-Židenice, 615 00 Brno 15
Ing. Eva Koňasová, Ph.D, Nádražní č.p. 193, 667 01 Vojkovice-Židlochovice
Jan Kristen, Kristenova č.p. 21/10, Brno-Komín, 624 00 Brno 24
Radek Kristen, č.p.228, Nenekovice
Lenka Kristenová, Koutného č.p. 2269/3, Brno-Líšeň, 628 00 Brno 28
Pavla Kristenová, Drásov č.p. 502, 664 24 DrásovIng.arch. Petr Kučera, Merhautova č.p. 430/6, 613 00
Brno 13
Petr Přemyslovský, Pastviny č.p. 390/84, Brno-Komín, 624 00 Brno 24
Libuše Vlasáková, Jírovcova č.p. 550/4, 623 00 Brno 23
Mgr. Kateřina Simetingerová, Lažánky č.p. 229, 664 71 Veverská Bitýška
Marek Sojka, Lažánky č.p. 199, 664 71 Veverská Bítýška
Pavlína Sojková, Lažánky č.p. 224, 664 71 Veverská Bítýška
Tamara Vařeková, Ludéřov č.p. 10, Drahanovice, 783 44 Náměšť na Hané
Alena Doležalová, Lažánky č.p. 33, 664 71 Veverská Bítýška
Pavel Synek, Jungmannova č.p. 907, 664 34 Kuřim
Marcela Synková, Jungmannova č.p. 907, 664 34 Kuřim
Ing. Petr Johanides, Mikuláškovo náměstí č.p. 10, Brno-Starý Lískovec, 625 00 Brno 25
Lea Mánková, Drásovská č.p. 183, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Petr Mánek, Drásovská č.p. 183, Hradčany, 666 03 Tišnov
Ing. Jaroslav Schiller, Houškova č.p. 1211/2, 624 00 Brno
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D, Houškova č.p. 1211/2, 624 00 Brno 24
RIGI stavební společnost, s.r.o., IDDS: g62xpk7
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: te2d68s
Rostislav Filka, Tyršova č.p. 80, 664 34 Kuřim
Jaroslava Štouračová, Horka č.p. 146, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Bc Zbyněk Kříž, Lhota Rapotina č.p. 58, 679 01 Skalice nad Svitavou
Stanislav Šípka, Rolnická č.p. 9, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
Stanislav Šípka, Kounicova č.p. 44/81, Brno-Žabovřesky, 602 00 Brno 2
Růžena Šípková, Kounicova č.p. 44/81, Brno-Žabovřesky, 602 00 Brno 2
Federica Vlková, Nikoly Vapcarova č.p. 3268/3, Praha 12-Modřany, 143 00 Praha 412
Miloslav Trs, Sentice č.p. 61, 666 03 Tišnov 3
Barbora Holubová, Sentice č.p. 116, 666 03 Tišnov 3
Růžena Vaššová, Sentice č.p. 166, 666 03 Tišnov 3
SELF servis, spol. s r.o., IDDS: bwgyq4a
E.ON Distribuce IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, IDDS: siygxrm
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
Č.j. MUTI 13679/2014
str. 4
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Marie Balášová, Sv. Čecha č.p. 885, 666 01 Tišnov 1
Karel Baláš, Sv. Čecha č.p. 885, 666 01 Tišnov 1, rok nar. 1954
ZD Čebín, Čenín č.p. 448, 664 23 Čebín
TORVINTANE s.r.o., IDDS: cs2grqq
Pavel Ziegler, Tišnovská č.p. 15, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Metropolitní spořitelní družstvo, Sokolovská 394/14, 180 00 Praha
Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha
na vědomí dotčené orgány:
KHS Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, krajské ředitelství, odbor prevence, IDDS: ybiaiuv
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, IDDS: qzjbhat
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy, nám. Míru č.p. 346, 666 01 Tišnov 1
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
Městský úřad Kuřim, Odbor dopravy, IDDS: 5dhbqi2
Městský úřad Kuřim, odbor životního prostředí, IDDS: 5dhbqi2
Obvodní báňský úřad Brno, IDDS: 95zadtp
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 5eav8r4
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
na vědom íostatní
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, Hlinky č.p. 131/60, Brno-střed,
Staré Brno, 603 00 Brno 3
NIPI ČR, o.s. Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s.,
Krajské konzultační středisko JMK, Malinovského nám. č.p. 3, 659 71 Brno
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn
Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Královopolská č.p. 147, 612 00 Brno 12
ČR - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova č.p. 2687/84, BrnoŽidenice, 615 00 Brno 15
Střední škola a Základní škola Tišnov, nám.Míru č.p. 22, 666 25 Tišnov
Download

veřejná vyhl