Ebner-Eschenbach als völkerverbindendes Element
Am Donnerstag, 26.November 2010 fand in der tschechischen Botschaft in Wien die Premiere vertonter Verse und Reime von Marie von
Ebner-Eschenbach statt. Die Literatin stammte aus Südmähren und heiratete nach Wien. Der Komponist und Ehemann Moriz schrieb
einfühlsam die Musik zu Werken seiner Frau und seiner Nichte Sophie, welche gänzlich unbekannt in einem Archiv in Südmähren
gefunden wurden. Die Veranstalter „Kunštát Pro Futuro“ und „Zukunftsbezirk-Donaustadt“ engagierten Vladimir Richter, der von Peter Hala
am Klavier virtuos begleitet wurde. Über Marie von Ebner-Eschenbach, Moriz von Ebner-Eschenbach und die Nichte Sophie von Waldburg
-Syrgenstein sprachen die Germanistin PhDr. Eleonora Jeřábková vom Schloss Lysice (Fundort), Prof.PhDr.Jiří Munzar, Professor an der
Masaryk-Universitätin Brünn und Univ. Prof. Dr.Martin Eybl von der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Die Projektautorin war
Mgr. Karolína Marešová aus Brünn. Bei der anschließenden Eröffnung der Ausstellung „Hommage a´ Marie von Ebner-Eschenbach“ vom
Künstler Rostislav Čuřík, kuratiert vom Journalisten Ladislav Plch wurde man visuell mit den Werken der Ebner-Eschenbachs nochmals
konfrontiert. Die Botschafter, SE Dr. Jan Koukal von der Tschechischen Republik und Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, Österreichs Botschafter
in Prag waren sich einig, dass grenzüberschreitende Kulturveranstaltungen wesentlich zur Verbesserung der bilateralen Beziehung
beitrügen und gaben der Hoffnung Ausdruck, dass auch in Zukunft das Gemeinsame vor dem Trennenden stehen möge.
Hannes Brauner
Vladimir Richter, Peter Hala am Klavier
Ebner-Eschenbach jako tmel mezi národy
Ve čtvrtek 26. listopadu 2010 se na českém velvyslanectví ve Vídni uskutečnila premiéra zhudebněných veršů od Marie von Ebner
-Eschenbachové. Spisovatelka a básnířka pocházela z jižní Moravy a vdala se do Vídně. Skladatel a manžel Moriz napsal s velkým
vcítěním hudbu k dílům své ženy a své neteře Sophie, která jako zcela neznámá, byla nalezena v jednom odlehlém archivu na
jižní Moravě. Organizátoři „Kunštát Pro Futuro“ a „Zukunftsbezirk-Donaustadt“ angažovali pěvce Vladimíra Richtera, kterého na klavír,
virtuózně doprovázel Petr Hala. O Marii von Ebner-Eschenbachové, Morizi von Ebner-Eschenbachovi a o jeho neteři Sophii von
Waldburg-Syrgensteinové hovořili germanistka PhDr. Eleonora Jeřábková ze zámku Lysice (místo nálezu), Prof.PhDr.Jiří Munzar, profesor
na Masarykově univerzitě v Brně a Univ. Prof. Dr.Martin Eybl z Univerzity hudebních a výtvarných umění ve Vídni. Autorkou projektu
byla Mgr. Karolína Marešová z Brna. Při návazné vernisáži výstavy „Hommage a´ Marie von Ebner-Eschenbach“ od výtvarného umělce
Rostislava Čuříka, jejímž kurátorem byl žurnalista Ladislav Plch, stanulo obecenstvo ještě jednou před díly Marie von Ebner-Eschenbachové
vizuálně. Velvyslanci, Jejich excelence Dr. Jan Koukal z České republiky a Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouska v Praze si
byli jednotni v tom, že hranice překračující kulturní akce přispívají podstatnou měrou ke zlepšení oboustranných vztahů a posilují naději,
že také v budoucnosti převáží to, co odvěké sousedy spojuje nad tím, co je rozděluje.
Prof.PhDr.Jiří Munzar, Professor an der MasarykUniversität in Brünn.
PhDr. Eleonora Jeřábková Germanistin vom
Schloss Lysice (Fundort)
Botschafter, S.E. Dr.Jan Koukal von der Tschechischen
Republik
Univ. Prof. Dr.Martin Eybl von der Universität
für Musik und darstellende Kunst Wien
Ladislav Plch
Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, Österreichischs
Botschafter in Prag
Rostislav Čuřík
Petr Hala, Karolína Marešová, Vladimír Richter
Download

Tisková zpráva Vídeň