NEMOCNICE BŘECLAV,
příspěvková organizace
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav
telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz
pořádá pod záštitou MUDr. Oldřicha Ryšavého, starosty města Břeclavi
18. BŘECLAVSKÝ DEN OŠETŘOVATELSTVÍ
který se koná dne 5. 6. 2013 v Kulturním domě
Břeclav-Poštorná, Hraniční 34
Zúčastněné a sponzorující firmy:
Program:
8:30 – 9:30 Registrace účastníků
9:30 – 10:00 Zahájení a moderování konference – Mgr. Ludmila Jeřábková,
hlavní sestra Nemocnice Břeclav
Organizační výbor:
Mgr. Ludmila Jeřábková, Mgr. Blažena Průdková, Mgr. Anna Brussová,
Bc. Barbora Talacková, Bc. Jarmila Láníčková, Mgr. Marie Uttendorfská,
Mgr. Leona Pekaříková, Mgr. Joan Moláková.
Čestné předsednictvo:
MUDr. Oldřich Ryšavý – starosta města Břeclavi
Mgr. Martin Petřík – pověřený vedením odboru zdravotnictví KÚ JmK
MUDr. Janka Bambasová, MPH – ředitelka Nemocnice Břeclav
MUDr. Olga Měšťánková – náměstkyně LPP Nemocnice Břeclav
10:00 – 11:30 I. blok přednášek – Virové infekce
1. Chřipka není nachlazení
Autor a přednášející: Silvie Margetová
spoluautor: Zdenka Malá
Infekční oddělení
2. H1N1 – kazuistiky step by step
Autor a přednášející:
Bc. Barbora Talacková, Karolína Kolínková, Ivana Bartošová
Autor: Zdenka Malá
Spoluautor a přednášející: Silvie Margetová
ARO-RES, Metabolická JIP, ARO-MOJ, Infekční oddělení
3. Virové infekce a jejích vliv na vývoj plodu
Autor a přednášející: MUDr. Michal Bambas
Gynekologicko-porodnické oddělení
4. Ochrana proti virovým infekcím
Autor a přednášející: Mgr. Marie Uttendorfská
Útvar hlavní sestry
11:30 – 12:45 Přestávka – pro všechny zúčastněné zajištěn oběd
12:45 – 15:30 II. blok přednášek – Sestra a její pracovní zátěž
1. Pracovní zátěž a syndrom vyhoření
Autor a přednášející: Mgr. Joan Moláková
Dětské oddělení
2. Chronický únavový syndrom
Autor a přednášející: Mgr. Martina Teturová
Ortopedické oddělení
3. Jak správně pít
Autor a přednášející: Andrea Pavlíková
Spoluautor: Veronika Pálková, DiS.
Urologické oddělení
4. Vředová choroba GIT
Autor a přednášející: MUDr. Zbyněk Buchtela
Spoluautor: Věra Šopáková, DiS.
Chirurgické oddělení
5. Bolesti zad z pohledu sestry
Autor a přednášející: Andrea Němcová
Spoluautor: Puchalová Zuzana
Neurologické oddělení
6. Ergonomie v práci sestry
Autor a přednášející: Mgr. Jan Belás
Rehabilitační oddělení
7. Stres a kouření
Autor a přednášející: Bc. Jana Kliková
Plicní oddělení
15:30 Ukončení konference, předání potvrzení o účasti
Odborná konference je určena pro všeobecné sestry a porodní asistentky, a je
zařazena do kreditního systému. Účast na odborné konferenci bude ohodnocena
kreditními body dle Vyhlášky č. 321/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Download

Pozvánka_konference 05_06_2013