ČÍSLA
úvaha E∞RIP
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
nic (začarovaný kruh)
logická jednotka (1-0) … poznání
život je mozek, který si neuvědomuje tělo A TÍM ANI NEKONEČNO
rozum jako horní hlava neúplná, ale myslící a uvědomění si nekonečna (část 8)
intelekt, který se tvoří logikou … znázornění dvou vztahů idealizující se na jeden
konzole – portál pro cestování časem
začarovaný kruh dolů do minulosti a hledání cesty zpět
jedinec s vysíláním na vesmír
Pochopení nekonečna jako takového a postaveného na úroveň chápání
cestování nahoru do budoucna a hledání cesty zpět
zrození-vytvoření lidí nemyslících (nic)
zrození-vytvoření myslících lidí
∞
harmonie nebo další naddimenze = počátek
dvojková
soustava
0
1
10
11
100
101
110
111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
Dimenze
X
Intelekt
Rozum
Rozměr
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Popis
rozměr NE
rozměr ANO
člověk neuvědomuje si rozměr
člověk si uvědouje rozměr (nyní)
intelekt si neuvědomuje ani rozměr ani člověka
intelekt si uvědomuje rozměr ale ne člověka
intelekt si uvědomuje člověka ale né rozměr
intelekt si uvědomuje jak člověka tak i rozměr
X nevyrobí nic
X vyrobí jen rozměr
X rozměr a člověka neuvědomujícího si rozměr
X vyrobí rozměr a člověka myslícího
X zrod společně s intelektem NIC
X řídí
21.12.2012 poslední den před tím, než vyrobí intelekt s člověkem nový život (jako nyní)
TV Morgana léčitelka TV JOJ PLUS … 4D srdeční čakra
dne 9.3.2012 cca 7:00 …pokusit se zjistit všechna data narození jména a jiná čísla z celého
pořadu … zjistil jsem jen tyto … ke konci
info 02 02080 0210
hovor 1.6EUR
od18 roků
tel. 0900 600 222
1.3.1926
inteligence
2.8.1958
zrození
19.1.1957
krystal – energie –
léčení pro 2 osoby
Helena 10.8.1953
měsíc léčení zdarma
Download

Co je druhé české?