Ocelové zárubně KERVAL
T
7
H
R
7
11
P
28
O
K
K
pro sádrokarton typ SH, SHM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A
pro
sádrokarton
typ
SHT, SHMT s drážkou pro těsnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
45
ŘEZ A-A
pro přesné zdění typ YH, YHM a klasické zdění typ CH, CHM, CU, CUM .15. . . . . . . . . 4–5
pro přesné zdění typ YHT, YHMT a klasické Kzdění typ CHT, CHMT s drážkou pro těsnění . . . 6
dělené univerzální typ UHD, UHMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–8
K
bez polodrážky pro sádrokarton typ SHB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
K
bez polodrážky pro přesné zdění typ YHB a klasické zdění typ CHB . . . . . . . . . . . . . 10
levopravé pro sádrokarton typ SHM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
levopravé pro sádrokarton typ SHMT s drážkou pro těsnění . . . . . . . . . . . . . . . . 12
levopravé pro přesné zdění typ YHM a klasické zdění typ CHM . . . . . . . . . . . . . . . 13
K zdění typ CHMT s drážkou pro těsnění . . 14
levopravé pro přesné zdění typ
B YHMT a klasické
s nadsvětlíkem a bočním světlíkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
K
Technologický
postup zabudování výrobku do stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–17
K
3
Závěsy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 5. . . . . . . . . .0. . . . . . . . . . . . . . . 18
30
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
K
tové
výška ho
podlahy
45
15
V
26
7
11
28
A
T
C
45
7
15
K
K
r2
T
C
7
V
r2
r2
30
7
30
Ocelové zárubně KERVAL pro sádrokarton typ SH, SHM
O
A
Tvar zárubňového profilu pro
sádrokarton, bez těsnění
K
K
ŘEZ A-A
ŘEZ A-A
K
K
Provedení běžné i protipožární.
A
K
P
O
K
45
15
K
15
28
K
H
B
45
T
K
R
P
K
26
7
K
R1
K
30
7
H
B
K
7
1
K
K
15
30 K
15
K
K
K
tové
výška ho
y
podlah
30
A
K
výška hotové
podlahy
7
K
T
K
30
A
45
7
45
1
5
K – rozmístění kotev pro montáž zárubně do sádrokartonu.
H
V
O
T
C
r2
1970
V
P
R
975
1750
r2
T –
šířka zárubně
hloubka zárubně
600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600
75, 100, 125, 150, až 300
r2
–
T
C
B
30
7
30
2
200
7
7
Rozměry [mm]
26
11
28
15 Vyobrazené provedení je PRAVÉ.
Zárubně se vyrábějí se závěsy na LEVÉ nebo na PRAVÉ straně.
Možnost výroby atypických rozměrů.
Závěsy mohou být montované nebo pevné, u protipožárního provedení pouze pevné.
Pro šířku zárubně 1250 mm a více jsou závěsy na obou stranách pro použití dvojkřídlých dveří.
Ocelové zárubně KERVAL pro sádrokarton typ SHT, SHMT
K
K
S drážkou pro těsnění.AProvedení běžné i protipožární.
A
Tvar zárubňového profilu pro
sádrokarton, s drážkou pro těsnění
K
K
O
ŘEZ A-A
ŘEZ A-A
K
P
O
K
45
15
K
K
B
K
K
15
7
30
7
H
R
K
K
11
H
B
45
28
RP
15
T
K
11
K
28
7
K
0
3K
15
K
K
K
tové
výška ho
y
podlah
30
A
K
výška hotové
podlahy
7
K
T
K
30
A
45
7
45
1
5
K – rozmístění kotev pro montáž zárubně do sádrokartonu.
7
H
V
O
T
C
Rozměry [mm]
26
11
28
15Vyobrazené provedení je PRAVÉ.
Zárubně se vyrábějí se závěsy na LEVÉ nebo na PRAVÉ straně.
Možnost výroby atypických rozměrů. Těsnění ze silikonu.
Závěsy mohou být montované nebo pevné, u protipožárního provedení pouze pevné.
Pro šířku zárubně 1250 mm a více jsou závěsy na obou stranách pro použití dvojkřídlých dveří.
r2
1970
200
V
P
975
hloubka zárubně
600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600
75, 100, až 150
r2
r2
T –
šířka zárubně
T
C
–
30
30
7
B
1750
7
R
3
K
Ocelové zárubně KERVAL pro přesné zdění typ YH, YHM
a klasické zdění typ CH, CHM
A
K
Provedení běžné i protipožární
O
ŘEZ A-A
ŘEZ A-A
Tvar zárubňového profilu pro
zdění, bez těsnění
A
K
P
O
K
45
15
26
7
K
R
V
B
7
30
V
7
H
V
11
r2
H
K
K
45
28
K
B
15
T
C
R
P
r2
V
15
30
15
K
tové
výška ho
y
podlah
30
30
výška
A
hotové
podlahy
výška
základní
podlahy
7
K
T
K
30
A
7
45
45
1
5 pro montáž zárubně (délka 150 mm, šířka 30 až 40 mm, tlouštka 1 až 1,5 mm) do zdi.
V – rozmístění vlnovců
7
H
O
r2
1970
200
V
P
T
C
Rozměry [mm]
26
11
28
15 Vyobrazené provedení je LEVÉ.
Zárubně se vyrábějí se závěsy na LEVÉ nebo na PRAVÉ straně.
Možnost výroby atypických rozměrů.
Závěsy mohou být montované nebo pevné, u protipožárního provedení pouze pevné.
Pro šířku zárubně 1250 mm a více jsou závěsy na obou stranách pro použití dvojkřídlých dveří.
975
V
T –
r2
C –
šířka zárubně
600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600
hloubka zárubně pro přesné zdění
hloubka zárubně pro klasické zdění
95, 110, 145, 160, až 330
30
7
30
4
75, 100, 125, 150, až 300
r2
–
T
C
B
1750
7
R
K
Ocelové zárubně KERVAL s oblým profilem
pro klasické zdění typ CU, CUM
A
K
Provedení běžné i protipožární
O
ŘEZ A-A
ŘEZ A-A
Tvar oblého zárubňového profilu
pro zdění, bez těsnění
A
K
P
O
K
45
15
26
7
K
45
V
B
7
40
V
7
V
R
H
K
K
11
H
r3
0
28
K
B
15
C
R
P
r2
V
15
30
15
K
tové
výška ho
y
podlah
30
30
výška
A
hotové
podlahy
výška
základní
podlahy
7
K
T
K
30
A
7
45
45
1
5 pro montáž zárubně (délka 150 mm, šířka 30 až 40 mm, tlouštka 1 až 1,5 mm) do zdi.
V – rozmístění vlnovců
7
H
O
r2
1970
200
V
P
T
C
Rozměry [mm]
26
11
28
15 Vyobrazené provedení je LEVÉ.
Zárubně se vyrábějí se závěsy na LEVÉ nebo na PRAVÉ straně.
Možnost výroby atypických rozměrů.
Závěsy mohou být montované nebo pevné, u protipožárního provedení pouze pevné.
Pro šířku zárubně 1250 mm a více jsou závěsy na obou stranách pro použití dvojkřídlých dveří.
975
V
1750
C –
r2
šířka zárubně
600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600
hloubka zárubně s oblým profilem pro klasické zdění
110
r2
–
T
C
B
7
R
30
7
30
5
K
Ocelové zárubně KERVAL pro přesné zdění typ YHT, YHMT
a klasické zdění typ CHT, CHMT
A
K
S drážkou pro těsnění. Provedení běžné i protipožární
O
ŘEZ A-A
ŘEZ A-A
Tvar zárubňového profilu pro
zdění, s drážkou pro těsnění
A
K
P
O
K
45
15
K
B
7
11
V
30
V
7
V
R
H
K
K
45
r2
H
B
15
28
V
T
C
R
P
11
28
7
K
15
30
15
K
tové
výška ho
y
podlah
30
výška
A
hotové
podlahy
30
výška
základní
podlahy
7
K
T
K
30
A
7
45
45
1
5 pro montáž zárubně (délka 150 mm, šířka 30 až 40 mm, tlouštka 1 až 1,5 mm) do zdi.
V – rozmístění vlnovců
7
H
V
r2
1970
200
V
P
975
–
r2
šířka zárubně
T –
hloubka zárubně pro přesné zdění
C –
hloubka zárubně pro klasické zdění
75, 100, až 150
95, 110, až 160
30
7
30
6
600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600
r2
B
1750
T
C
R
7
O
T
C
Rozměry [mm]
26
11
28
15Vyobrazené provedení je LEVÉ.
Zárubně se vyrábějí se závěsy na LEVÉ nebo na PRAVÉ straně.
Možnost výroby atypických rozměrů. Těsnění ze silikonu.
Závěsy mohou být montované nebo pevné, u protipožárního provedení pouze pevné.
Pro šířku zárubně 1250 mm a více jsou závěsy na obou stranách pro použití dvojkřídlých dveří.
K
Ocelové zárubně KERVAL dělené univerzální
typ UHD, UHMD
A
O
ŘEZ A-A
ŘEZ A-A
K
S drážkou pro těsnění. Provedení běžné i protipožární
Tvar zárubňového profilu
s drážkou pro těsnění
A
K
P
O
K
45
15
K
28
R
P
K
H
B
45
15
T
C
K
11
K
28
7
K
R1
15
K
45
7
H
B
K
7
1
K
K
30 K
15
K
K
K
tové
výška ho
y
podlah
30
A
K
výška hotové
podlahy
7
K
T
K
30
A
7
45
45
1
5
K – rozmístění kotev pro montáž zárubně.
7
H
V
O
T
C
Rozměry [mm]
26
11
28
15 Vyobrazené provedení je PRAVÉ.
Zárubně se vyrábějí se závěsy na LEVÉ nebo na PRAVÉ straně.
Možnost výroby atypických rozměrů. Těsnění ze silikonu.
Závěsy mohou být montované nebo pevné, u protipožárního provedení pouze pevné.
Pro šířku zárubně 1250 mm a více jsou závěsy na obou stranách pro použití dvojkřídlých dveří.
r2
1970
200
V
P
975
1750
r2
T –
šířka zárubně
hloubka zárubně
600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600
podle požadavku
r2
–
T
C
B
7
R
30
7
30
7
Určení
K
Zárubně se používají ve zvláštních případech jako je dodatečná montáž do hotových stavebních otvorů
u novostaveb nebo při rekonstrukcích.
K
A
O
A-A
ŘEZPopis
Dělená zárubeň je speciální typ dvourámové zárubně
K z plechu o tloušťce 1,5 mm
Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodou ředitelnou barvou. Ceny těchto zárubní se stanovují pro konkrétní zakázku formou cenové nabídky.
Vruty a těsnění jsou součástí dodávky, zárubeň se dodává ve smontovanén stavu.
15
45
28
R
K
H
B
11
K
7
K
15
30
T
K
tové
výška ho
y
podlah
K
K
30
7
A
7
45
45
15
26
7
V
T
C
28
15
11
r2
T
C
7
V
r2
r2
30
30
8
7
K
P
Výška zárubně určené pro zděné příčky je standardně s přesahem do podlahy. Výška zárubně určené pro
K příčky je standardně bez přesahu do podlahy.
sádrokartonové
K
Ocelové zárubně KERVAL bez polodrážky pro sádrokarton
typ SHB
A
Tvar zárubňového profilu
pro sádrokarton
K
K
O
K
A
ŘEZ A-A
ŘEZ A-A
K
30
P
K
7
K
K
15
28
K
H
B
45
T
K
R
K
H
7
11
K
K
K
15
30
30 K
Určení
Pro zakončení průchozích otvorů
nebo pro posuvné a shrnovací dveře. Pro sádrokartonové příčky.
tové
výška ho
y
podlah
30
A
K
K
výška hotové
podlahy
A
15
Popis
Výška zárubně určené pro sádrokartonové příčky je bez přesahu
do podlahy.
Zárubeň je opatřena přepravním
ochranným nátěrem základní vodou ředitelnou barvou. Ceny těchto
zárubní se stanovují pro konkrétní
zakázku formou cenové nabídky.
7
K
K
T
K
30
K
7
B
45
45
7
K
5
7
H
B
–
600,
hloubka zárubně
r2 800,
700,
1970
900, 1100, 1250, 1450, 1600
75, 100, 125, 150, až 300
V
V
T
C
7
T –
šířka zárubně
26
11
Rozměry [mm]
T
C
28
1
K – rozmístění kotev pro montáž zárubně do sádrokartonu.
Možnost výroby atypických rozměrů.
r2
r2
30
7
30
9
K
Ocelové zárubně KERVAL bez polodrážky pro přesné zdění
typ YHB a klasické zdění typ CHB
K
A
O
ŘEZ A-A
ŘEZ A-A
Tvar zárubňového profilu
pro zdění
A
K
30
P
K
7
K
K
T
C
H
B
45
28
R
15
B
V
30
Určení
Pro zakončení průchozích otvorů
nebo pro posuvné a shrnovací dveře. Pro cihelné zdivo a pórobetonové tvárnice.
K
30
tové
výška ho
y
podlah
K
30
výška
A
hotové
podlahy
30 Popis
výška
základní
podlahy
Výška zárubně určené pro zděné
příčky je standardně s přesahem
do podlahy.
Zárubeň je opatřena přepravním
ochranným nátěrem základní vodou ředitelnou barvou. Ceny těchto
45 zárubní se stanovují pro konkrétní
zakázku formou cenové nabídky.
7
K
A
45
7
15
30
15
7
V
T
V
7
H
11
K
K
5
B
7
H
–
T –
–
600,
hloubka zárubně pro přesné zdění
700,r2800,
1970
900, 1100, 1250, 1450, 1600
75, 100, 125, 150, až 300
V
hloubka zárubně pro klasické zdění
95,V110, 145, 160, až 330
T
C
7
C
šířka zárubně
26
11
Rozměry [mm]
T
C
28
1 30 až 40 mm, tlouštka 1 až 1,5 mm) do zdi.
V – rozmístění vlnovců pro montáž zárubně (délka 150 mm, šířka
Možnost výroby atypických rozměrů.
r2
r2
30
10
7
30
K
Ocelové zárubně KERVAL levopravé pro sádrokarton
typ SHM
A
Tvar zárubňového profilu pro
sádrokarton, bez těsnění
K
K
O
K
A
ŘEZ A-A
ŘEZ A-A
K
P
O
K
45
15
K
15
28
K
H
B
45
T
K
R
K
26
7
K
R1
K
30
7
H
B
K
7
1
K
K
15
30 K
15
tové
výška ho
y
podlah
K
A
K
K
30
K
výška hotové
podlahy
7
K
T
K
30
A
45
45
7
15
7
H
–
T –
V
1750
šířka zárubně
600, 700, 800, 900, 1100
hloubka zárubně
75, 100, 125, 150, až 300
T
C
B
1970
200
V
R
r2
r2
r2
7
O
T
C
Rozměry [mm]
26
11
28
K – rozmístění kotev pro montáž zárubně do sádrokartonu.15
Ukotvení pro závěsy je připraveno po obou stranách zárubně a závěsy se montují na požadovanou stranu.
Otvor pro zámek je vyražen a zpětně zalisován na každé straně zárubně. Na požadované straně se při
montáži vyrazí lehkým poklepem nástroje. Možnost výroby atypických rozměrů.
30
7
30
11
K
Ocelové zárubně KERVAL levopravé pro sádrokarton
typ SHMT
A
K
S drážkou pro těsnění.
A
Tvar zárubňového profilu pro
sádrokarton, s drážkou pro těsnění
K
K
O
ŘEZ A-A
ŘEZ A-A
K
P
O
K
45
15
K
K
B
K
K
15
7
30
7
H
R
K
K
11
H
B
45
28
R
15
T
K
11
K
28
7
K
0
3K
15
K
K
K
tové
výška ho
y
podlah
30
A
K
výška hotové
podlahy
7
K
T
K
30
A
45
7
45
1
5
K – rozmístění kotev pro montáž zárubně do sádrokartonu.
H
26
7
11
Rozměry [mm]
T
C
28
Ukotvení pro závěsy je připraveno po obou stranách zárubně1
a5
závěsy se montují na požadovanou stranu.
Otvor pro zámek je vyražen a zpětně zalisován na každé straně zárubně. Na požadované straně se při
montáži vyrazí lehkým poklepem nástroje. Možnost výroby atypických rozměrů.
r2
1970
O
200
–
T –
šířka zárubně
hloubka zárubně
700, 800, 900, 1100
75, 100, až 150
r2
r2
30
7
30
12
1750
T
C
B
V
600,
7
V
R
K
Ocelové zárubně KERVAL levopravé pro přesné zdění
typ YHM a klasické zdění typ CHM
K
A
O
ŘEZ A-A
ŘEZ A-A
Tvar zárubňového profilu pro
zdění, bez těsnění
A
K
P
O
K
45
15
26
7
K
R
V
B
7
30
V
7
H
V
11
r2
H
K
K
45
28
K
B
15
T
C
R
r2
V
15
30
15
K
tové
výška ho
y
podlah
30
30
výška
A
hotové
podlahy
výška
základní
podlahy
7
K
T
K
30
A
7
45
45
1
5 pro montáž zárubně (délka 150 mm, šířka 30 až 40 mm, tlouštka 1 až 1,5 mm) do zdi.
V – rozmístění vlnovců
H
26
7
11
Rozměry [mm]
T
C
28
15a závěsy se montují na požadovanou stranu.
Ukotvení pro závěsy je připraveno po obou stranách zárubně
Otvor pro zámek je vyražen a zpětně zalisován na každé straně zárubně. Na požadované straně se při
montáži vyrazí lehkým poklepem nástroje. Možnost výroby atypických rozměrů.
r2
1970
O
200
1750
T –
hloubka zárubně pro přesné zdění
75, 100, 125, 150, až 300
C –
hloubka zárubně pro klasické zdění
95, 110, 145, 160, až 330
–
r2
700, 800, 900, 1100
r2
B
T
C
šířka zárubně
V
600,
7
V
R
30
7
30
13
K
Ocelové zárubně KERVAL levopravé pro přesné zdění
typ YHMT a klasické zdění typ CHMT
A
K
S drážkou pro těsnění.
O
ŘEZ A-A
ŘEZ A-A
Tvar zárubňového profilu pro
zdění, s drážkou pro těsnění
A
K
P
O
K
45
15
K
B
7
11
V
30
V
7
V
R
H
K
K
45
r2
H
B
15
28
V
T
C
R
11
28
7
K
15
30
15
K
tové
výška ho
y
podlah
30
výška
A
hotové
podlahy
30
výška
základní
podlahy
7
K
T
K
30
A
7
45
45
1
5 pro montáž zárubně (délka 150 mm, šířka 30 až 40 mm, tlouštka 1 až 1,5 mm) do zdi.
V – rozmístění vlnovců
H
26
7
11
Rozměry [mm]
T
C
28
Ukotvení pro závěsy je připraveno po obou stranách zárubně1
a5
závěsy se montují na požadovanou stranu.
Otvor pro zámek je vyražen a zpětně zalisován na každé straně zárubně. Na požadované straně se při
montáži vyrazí lehkým poklepem nástroje. Možnost výroby atypických rozměrů.
r2
1970
O
200
B
–
V
600,
šířka zárubně
1750
700, 800, 900, 1100
hloubka zárubně pro přesné zdění
75, 100, až 150
C –
hloubka zárubně pro klasické zdění
95, 110, až 160
r2
r2
30
7
30
14
T
C
T –
7
V
R
Ocelové zárubně s nadsvětlíkem a bočním světlíkem
ŘEZ A-A
B
B
zasklívací rámeček
15×15 mm
O
K
K
Provedení běžné i protipožární,
pro zděné i sádrokartonové příčky
A
K
K
A–A
F–F
P
K
A
A–A
F–F
C
dveře
C
15
B–B
28
F
B–B
K
B
45
H
F
R
A
dveře
11
K
7
zasklívací rámeček
15×15 mm
K
15
K
30
A
15
výška
základní
podlahy
D
D–D
D
45
T
D–D
45
7
výška
hotové
podlahy
15
28
Popis
T
C
26
7
11
Zárubně s vrchními a bočními světlíky jsou modifikací klasických zárubní a lze je vyrobit ve všech typových
řadách a ve všech uváděných profilech, jak s těsněním, tak bez něj. Část zárubní určená pro dveřní křídlo
je standardní konstrukce pro dveře s polodrážkou (25×15 mm) a osazena 3-mi závěsy (typ závěsů je závislý
na typu, hmotnosti a provedení dveřního křídla). Výška zárubně určené pro zděné příčky je standardně
s přesahem do podlahy. Výška zárubně určené pro sádrokartonové
r příčky je bez přesahu do podlahy.
2
Část zárubně pro světlík je konstruována pro zasklení sklem (nebo plnou deskou) o maximální tlouštce 8 mm –
při použití obvyklého lícového zasklívacího rámečku 15×15 mm. Při zasklení světlíku vnějším zasklívacím rámečkem, který se montuje na vrchní pohledovou část zárubní lze zasklít
V světlík sklem, příp. dvojsklem, o max.
tlouštce 24 mm. Zasklívací rámeček a spojovací prvky pro zasklení světlíku jsou součásti dodávky.
T
C
Zárubeň je opatřena přepravním ochranným nátěrem základní vodou ředitelnou barvou. Ceny těchto zárubní se stanovují pro konkrétní zakázku formou cenové nabídky.
r2
r2
Zárubně se dodávají i v provedení pouze s bočním světlíkem nebo puze s nadsvětlíkem.
30
7
30
15
7
V
Vnější zasklívací rámeček
tové
výška ho
y
podlah
C–C
7
C–C
K
K
Obvyklý lícový zasklívací rámeček
30
Technologický postup zabudování výrobku do stavby
K
K
Postup pro osazování jednorámových
zárubní typu KERVAL-UNI do zděných příček a příček
A
z přesného zdiva (YTONG).
P
1. Před zahájením osazení zárubně je nutné zkontrolovat základní rozměry (výška, šířka, orientace závěsů) s údaji na identifikačním štítku a kompletnost
K zárubně (počet závěsů a jejich rozmístění). Dále je
nutné provést kontrolu pravoúhlosti v horních rozích zárubně, přímost stojek zárubně a zda není zárubeň mechanicky poškozena nebo deformována. Nevhodnou dopravou, manipulací nebo skladováK
ním mohou vzniknout na zárubni vady, které lze většinou odstranit přímo na stavbě (např. srovnání
zárubně do pravoúhlého tvaru nebo rozepření průchozí šířky). Pokud vady nelze odstranit, nesmí být
takováto zárubeň osazena.
R
2. Zárubeň se umístí dle výkresové dokumentace na místo budoucího dveřního otvoru na podkladový
45 Podle výkrebeton a vyrovná tak, aby její nadpraží a stojky byly po celé výšce v ose s budoucí
15 příčkou.
sové dokumentace se překontroluje směr otevírání dveřního křídla a orientace závěsů.
H
28
3. Zárubeň se pomocí klínů, které se umístí pod její stojky, vyrovná tak, aby stojky byly ve svislé poloze
K
a nadpraží v poloze vodorovné.B
T
7
6. Průchozí otvor zárubně se zajistí proti sevření min. 2 vzpěrami o šířce odpovídající hloubce zárubňového profilu a tlouštce min. 25 mm. Vzpěry se umístí vodorovně (viz obr.) a musí být ponechány v otvoru
až do zazdění zárubně. Prahová rozpěrka zárubně se podloží
uprostřed tak, aby nemohlo při osazováK
ní dojít k její deformaci.
hotové
škapodlahy
7. Profil zárubně se Kpostupněvýod
y
podlahzasou30
zaplňuje
zdivem, které se opatrně
K
vá co nejvíce do profilu zárubně. Mezery
mezi zdivem a profilem zárubně seAvyplňují vápenocementovou maltou nebo
2
stavebním lepidlem (u tvárnic YTONG)
tak, aby byl profil zárubně zcela zaplněn
7
a nevznikaly vzduchové mezery. Páskové
kotvy, které jsou uvnitř profilu zárubně
se při zdění příčky odehnou směrem do
45
příčky a zazdí do spáry mezi jednotlivými
vrstvami zdiva.
7
11
4. Zkontroluje seKvýška zárubně podle vyznačeného metrového váhorysu. Na zárubni se vyznačí značka
K váhorysu tak, že se od dolní hrany nadpraží odečte 970mm (u zárubně pro obvyklou výšku dveří
1970 mm) a toto místo se zřetelně vyznačí. Výškové umístění zárubně se pak podle potřeby upraví tak,
15 výšce jako metrový váhorys budoucí příčky.
aby značka váhorysu na zárubni byla ve stejné
30
5. Zárubeň se zajistí proti nechtěnému pohybu 4mi kusy „větrovacích“ latí podle výkresové dokumentace.
7
45
15
6
28
970
15
16
T
C
7
30
1000
T
C
6
Vvýška
hotové
1
podlahy
výška
základní
podlahy
3
8
30
7
r2
V
r2
4
r2
7
Legenda:
1. stojka zárubně
2. nadpraží
3. prahová spojka
4. kotvicí pásek (vlnovec)
5. metrový váhorys vyznačovaný na zárubni
+1000 mm od hotové podlahy
6. pomocná rozpěrka
7. větrovací lať
8. podložka pod prahovou spojku
26
5
11
K
O
ŘEZ A-A
8. U zazděné zárubně je nutné co nejdříve podbetonovat prahovou rozpěrku tak, aby při dalších pracech nemohlo dojít k jejímu prolomení a tím i k vytržení stojky ze zdiva a nevratné deformaci zárubně.
K
K
9. Po zatvrdnutí zdící malty se opatrně odstraní vzpěra z průchozího otvoru, pomocné zavětrování
a ostatní podpěry (klíny
A zpod stojek zárubně) a provede se očištění celého povrchu zárubně od zbytků
zdící malty.
O
ŘEZ A-A
10. Po omítnutí příčky a očištění povrchu zárubně se provede obnovení základního nátěru tak, aby byla
zajištěna ochrana zárubně proti korozi do doby provedení vrchního nátěru.
K
P
45
15
T
7
11
H
K
B
1. Před zahájením osazení zárubně je nutné zkontrolovat záK (výška, šířka, orientace závěsů) s údaji na idenkladní rozměry
K
tifikačním štítku a kompletnost zárubně (počet závěsů a jejich
rozmístění). Dále je nutné provést kontrolu
pravoúhlosti
15
v horních rozích zárubně, přímost stojek zárubně3a0 zda není
zárubeň mechanicky poškozena nebo deformována. Nevhodnou dopravou, manipulací nebo skladováním mohou vzniknout na zárubni vady, které lze většinou odstranit přímo na
stavbě (např. srovnání zárubně do pravoúhlého tvaru nebo
K nesmí
rozepření průchozí šířky). Pokud vady nelze odstranit,
být takováto zárubeň osazena.
tové
K
výška ho zárubně do sádrokartono2. Při montáži (osazování) ocelové
y
podlah
K
vých příček musejí být dodrženy obecné pokyny stanovené výrobci sádrokartonového systému.
28
R
Postup pro osazování jednorámových zárubní typu
KERVAL-UNI do sádrokartonového systému příček.
30
7
A
3. Zárubeň musí být ukotvena do konstrukce příčky všemi kotvicími prvky (standartně 8 pevných kotev přivařených zevnitř
profilu zárubně). Každá z 8-mi kotev zárubně se ke konstrukci
sádrokartonové příčky přišroubuje předepsaným způsobem
dvěma šrouby.
15
28
R10
16
33 52
r2
R1
13
68
V
T
C
26
4×
T
C
R1
4
7
7
3
6×
V
Všechny uvedené zárubně jsou dodávány
se značkou pro přesnou montáž ve výšce
1000 mm od hotové podlahy.
Tato značka je umístěna v prostoru zámku
900
Pro všechny uvedené zárubně dodáváme i samostatné profily.
59
15
7
45
45
Legenda:
Rozmístění kotev pro montáž zárubnědo sádrokartonu.
11
1000
r2
r2
30
30
7
K
Uvedené pokyny
k osazování ocelových zárubní doporučuje výrobce a vychází při tom z praktických poK
znatků, z konstrukce výrobku a použitých materiálů. Jejich nerespektování může vést ve výsledku k nekvalitnímu osazení zárubně a vytvoření nefunkčního dveřního uzávěru. V těchto případech výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé nedodržením těchto montážních pokynů.
17
Závěsy
Montované do závitu
Montované do vložky
K
A
K
Pevné
O
ŘEZ A-A
K
P
K
15
K
BProvedení:
45
Provedení:
H
Provedení:
28
R
K
K
Zinek žlutý
Nikl satén
Zinek modrý
Nikl satén
7
Zinek modrý
11
Bez povrchové úpravy
K
15
30
Písmeno M ve zkratce typu zárubně znamená montované závěsy.
T
K
Prohlášení oK shodě
tové
výška ho
podlahy
K
30
7
A
7
45
45
15
V
T
C
26
7
11
28
15
r2
T
C
7
V
r2
r2
30
18
7
30
Download

Katalog ocelové zárubně KERVAL