greenteQ MOTORY PRO POHON VENKOVNÍCH ROLET
greenteQ MOTOR PRO POHON VENKOVNÍCH ROLET
S pomocí greenteQ motorového pohonu pro rolety je možné pohodlnì a bez problémù
roletu motorizovat. greenteQ roletové motory jsou extrémnì robustní,spolehlivé,
mají dlouhou životnost a jsou bezúdržbové. Motory pracují preciznì a velmi tiše.
Místo šetøící vestavba do navíjecí høídele a nastavení koncových poloh je snadné
a rychle proveditelné. Integrovaný termostat zamezuje poškození pøi pøetížení.
Motor se automaticky vypne pøi dosažení maximálnì povolené teploty.
greenteQ roletový motor Mini je vhodný do systémù od 40mm prùmìru høídele pro
minirolety a žaluzie.Modely Micro a Ultra jsou vhodné do systémù s prùmìrem
høídele 60mm.
technická data:
navíjecí høídel:
toèivý moment v Nm:
rychlost (U/min):
el.pøipojení (V/Hz):
spotøeba proudu (A):
výkon (Watt):
vnìjší prùmìr:
délka pohonu v cm:
zásuvná hloubka v cm:
hmotnost v kg:
délka kabelu v m:
doba chodu v min.:
koncový spínaè:
ochrana:
greenteQ-Mini
40
10
17
230 / 50
0,5
120
35
49
46
1,7
2,5
4
30
IP44
greenteQ-Micro
60
10
15
230 / 50
0,5
120
45
49
46
2,2
2,5
4
22
IP44
greenteQ-Ultra
60
20
15
230 / 50
0,7
160
45
49
46
2,4
2,5
4
22
IP44
Ausführung
VE
VBH Artikel-Nr.
greenteQ roletový motor Mini
1
386.562 / 0000
greenteQ roletový motor Micro
1
386.563 / 0000
greenteQ roletový motor Ultra
1
386.564 / 0000
greenteQ PØÍSLUŠENSTVÍ PRO ROLETOVÉ MOTORY
1)
provedení
2)
3)
VE
VBH Artikel-Nr.
1) greenteQ sada adaptéru 50 mm osmihran (použitelný s motorem Micro und Ultra)
1
387.168 / 0000
2) greenteQ úchytka na stìnu
1
387.169 / 0000
1
387.170 / 0000
výstupek / koncovka
3) greenteQ úchytka na stìnu hotové
schránky / novostavby
greenteQ ROLETOVÝ MOTOR
© VBH
17
Download

greenteQ MOTORY PRO POHON VENKOVNÍCH ROLET