14. února 2013
Ročník 22
Číslo 4
Cena 9 Kč
Čekání na tělocvičny
Žáci ZŠ Václava Havla se stále musejí
obejít bez tělocvičen. Start jejich
rekonstrukce pozdržela námitka
jednoho z uchazečů výběrového řízení.
2
Vyrazte na Lipno! soutěž
V soutěži PN můžete
vyhrát vstupenky
na unikátní Stezku
korunami stromů na Lipně.
5
Nové ulice
Kde se nacházejí ulice, jež dostaly
nové názvy Šternberská, U Libuše
a Dr. Sailera a co se skrývá za jejich
pojmenováním.
5
Hokejistům se nedařilo
Hráči HC Poděbrady bojovali
marně o postup do play-off.
Udržení krajské ligy musí být
však samozřejmostí.
8
Plesová
sezona
je v plném
proudu
sebou i poděbradské střední školy.
Studenti třídy 4. B Gymnázia Jiřího
z Poděbrad (na snímku) si svůj velký
Sál Kongresového centra na lázeňské slavnostní den užili v pátek 8. února.
kolonádě se v uplynulých týdnech
proměnil v přehlídku půvabných
Reportáž z plesu přineseme
dívek a uhlazených gentlemanů. Své
v příštím vydání Poděbradských
maturitní plesy mají z velké části za
novin (28. 2.).
Text: Aleš Kubelka
Foto: www.fotovinc.cz
Na harmoniku
hraji díky Zuzaně
Navarové, říká
Radůza
Později na její slova došlo…
Divadlo Na Kovárně ovládla známá písničkářka
Radůza. Jedna z nejoriginálnějších osobností současné
folkové scény si svým bezprostředním vystupováním
rychle získala publikum. Při koncertě vystřídala tahací
i foukací harmoniku, kytaru, flétnu, dudy a klavír. Před
vystoupením poskytla „živelná“ zpěvačka rozhovor
Poděbradským novinám.
Prý vám ale nejsou cizí
ani dudy, je to tak?
Před časem jsem k ř ti la
v Domažlicích kamarádům CD.
Měli hodně červeného vína a já si
tam nakonec koupila dudy. Jenomže
moje písničky jsou většinou napsané
v moll a chodské dudy zase hrají
jenom v dur. Zavolala jsem panu
Konrádymu a poprosila ho, aby mi
Text: Milan Čejka
Foto: Martin Homola, abcphoto.cz
Nejdříve se zeptám, proč je
právě Radůza vaším uměleckým jménem?
Vraťme se k vašim začátkům,
kdy jste hrála na Karlově
mostě. Takové vystupování
je asi docela tvrdou životní
zkouškou?
Mně to ani tak nepřišlo, hlavně, že
jsem měla možnost hrát svoje písničky.
V životě mě pak čekaly daleko tvrdší nástroje. Při natáčení mé první desky zhotovil mollové dudy. Nejdříve se
zkoušky.
jsme společně nazpívaly dvě písničky. hodně smál, pak řekl, že má takové
„magory“ rád a dudy mi podle přání
Při poslechu vašich písniček
Jak jste se dostala k harmopostavil. Doufám, že tím nezměním
si vzpomenu na Zuzanu
nice, někdo vás na ni naučil
chodský folkór (smích).
Zuzana mně nabídla spolupráci se
skupinou Nerez. V programu Nerez
v Betlémě se kolektivně zpívalo
a já hrála na lesní roh, flétny a další
Olympijská vítězka Kateřina
Emmons končí trénink vzduchové
pušky, nedaleko testuje v rámci letní
přípravy mušku „brokový“ šampión
z Pekingu David Kostelecký. Kolem
střelnice se na čerstvě položeném
asfaltu cyklostezky prohání rekreační
in-line bruslaři a v blízkém malebném
lesoparku korzují skupinky seniorů. To
všechno pár kilometrů od Poděbrad.
Splní-li se odvážné vize strůjců nápadu
střelnice světových parametrů, stane
se z překrásně vysněné pohádky
realita.
Písek a hluk? Vyřešeno
Jediné, na co před pronájmem pozemků někteří lidé upozorňovali, byly
zásoby písku, které se v těchto místech
vyskytují. „Širší okolí tohoto území
bylo v minulosti předmětem několika
etap průzkumných prací zaměřených
na prospekci písků a štěrkopísků.
Tyto relikty říčních teras se vyskytují
S flintou i na kole
Komplex v katastru Přední Lhoty by
neměl zahrnovat jen samotné střelecké
stanoviště, ale i další prvky. „Podobný
koncept střeleckého areálu, který
plánujeme, v rámci Evropy neexistuje. Nenásilné začlenění střelnice do
přírody s vytvořením relaxačního
areálu s lesoparkem se od všech ostat-
Střelecká GPS: český ideál
Jmenuji se Radka a na základní škole
mi děti vymyslely přezdívku Radůza,
medůza, protéza, „čůza“ v aspiku
(úsměv). Pamatuji, že ji používaly při
každé příležitosti. Ale říkanka byla
moc dlouhá, takže nakonec zůstala
jen ta Radůza.
Navarovou, která vás vlastně
objevila pro koncertní
vystupování. Zpívaly jste
někdy společně?
Bude se u Poděbrad střílet
„olympijskými“ broky?
Za nějaký čas jsem šla kolem obchodu, kde na mě harmonika zasvítila
z výlohy. Nešlo odolat a já utratila
peníze, za které jsem chtěla koupit
židle do svého bytu. Tatínek to
zjistil a hned mi řekl, že když se na
harmoniku nenaučím, tak si ales- Pokud se vyplní smělé plány společnosti Engler plan, stanou se Poděbrady jedním
poň mohu sednout na futrál. Jenže
harmonika žádné pouzdro neměla, z největších evropských center střeleckého sportu. Cesta k vybudování moderního
tak nezbývalo, než cvičit. Asi po komplexu však bude ještě dlouhá a trnitá…
třech měsících jsem už na koncertě
Proto město společnosti Engler plan mnohonásobně převyšuje,“ podotkl
hrála první písničky.
Text: Aleš Kubelka
pozemky pronajalo.
Neuwirth.
Foto: Aleš Kubelka, archiv
hrát nebo jste samouk?
Ano, samouk, ještě dnes se pozná,
že na harmoniku nějak zvlášť dobře
hrát neumím. Vidíte, právě Zuzka mi
jednou řekla, že bych se na ni měla
naučit. Sama to také zkoušela, ale
fyzicky harmoniku nezvládala. Já její
doporučení nejdříve nebrala vážně.
Máte dvě děti, líbí se jim
vaše písničky?
Podle reakcí soudím, že docela ano.
Prozatím se nevyjadřují nějak kriticky. Ale mají v oblibě řadu dalších
autorů. Teď u nich například jasně
vede Ivan Mládek.
Honosný areál střelnice by se měl
nacházet mezi Přední Lhotou
a Sokolčí, nedaleko trasy železničního
testovacího okruhu a dálnice na Prahu.
Proč právě tam? „Zvolená lokalita je
výsledkem intenzivní dlouhodobé
práce při odborném i společenském zvažování výhod i nevýhod
jednotlivých míst v České republice.
Samozřejmě jsme měli vytipována
i jiná místa, ale právě lokalita uvnitř
zkušebního polygonu ČD u Poděbrad
splňuje nejlépe naše veškeré požadavky tak, aby bylo možno celý areál
vybudovat na opravdu velmi vysoké
úrovni. Předností této lokality je
samozřejmě její dopravní dostupnost.
Zároveň se jedná o místo situované
v dostatečné vzdálenosti od obydlených oblastí,“ uvedl manažer projektu
Tomáš Neuwirth. I samo vedení města
uznalo, že pro pozemky, na kterých
má plánovaný areál stát, nemá žádné
smysluplné využití. Pro rozsáhlejší
komerční výstavbu jsou nepoužitelné
mimo jiné z důvodu ochranného
pásma zkušebního železničního
koridoru a omezeného přístupu.
› Zastřílí si čeští reprezentanti v budoucnu v Poděbradech?
v široké oblasti kolem Poděbrad, ale ne
všechny lokality disponují výskytem
této suroviny v potřebné kvalitě.
Právě zde obsahují písky zvýšenou
příměs jemnozrnných složek, proto
jejich těžba není nikterak výnosná,“
vysvětlil 2. místostarosta Poděbrad
Miloš Mikolanda.
Zmiňován byl také možný hluk,
který mohou střelci způsobovat.
I tato obava však byla lichá. „Díky
námi navrhovaným protihlukovým
opatřením klesá hlučnost střelby
na hranici slyšitelnosti ve vzdálenosti 150 metrů od místa výstřelu.
Máme za to, že naopak trvalý hluk,
způsobený provozem na dálnici D11
a železničním testovacím okruhu, je
dlouhodobým problémem této oblasti
a střelbu nad zmíněných 150 metrů
ních odlišuje a činí jej jedinečným,“
poznamenal Neuwirth.
Kromě střelnic pro brokové a kulové
disciplíny je v plánu komplexu vybudování cyklostezky s napojením na
další cyklistické trasy v okolí. Součástí
by měl být rovněž lesopark umožňující
návštěvníkům realizovat další sportovní nebo jiné volnočasové aktivity
s odpočinkovou zónou. V areálu by
mohla stát i naučná stezka, která je
ale zatím ve stádiu příprav. Konkrétní
podoba naučné stezky bude vycházet
jednak z podmínek daných lokalitou
a dále pak z návrhů zpracovaných
odborníky z oblasti ochrany přírody.
„Rádi bychom, aby s námi na této části
projektu spolupracovali Lesy ČR, s. p.
a další subjekty,“ prozradil Neuwirth.
Pokračování na straně 2
2
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
14. února 2013
Bude se u Poděbrad střílet
„olympijskými“ broky?
Pokračování z titulní strany
Bezpečnost především
Na samotné střelnici by měla stát
stanoviště pro disciplíny trap, skeet,
country, lukostřelba, puška, pistol
a vzduchovka. „Důležité je, že všechna sportoviště budou koncipována
Tělocvičny na ZŠ Václava Havla
vyhlížejí nedočkavě rekonstrukci
světa a Evropy, ukáže až čas. „Pokud by
byl tento projekt dokončen, znamenalo by to zatraktivnění Poděbrad Podle původního plánu se mělo již touto dobou v nově zrekonstruovaných tělocvičnách Základní školy Václava
pro početnou skupinu olympijských Havla sportovat. Na nutné opravy se však stále čeká.
i rekreačních sportovců z Čech
leš Kubelka | Foto: archiv
a zahraničí. Nepochybně by také Text: A
stoupla poptávka po dalších službách
ze sektoru ubytování, gastronomie, Rekonstrukce dvou tělocvičen měla začít koncem letních prázdnin loňského
roku.
Opět ten ÚOHS
Jeden z neúspěšných zájemců výběrového řízení na dodavatele úprav nezbytného zařízení školy však podal námitku a odvolal se k Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS). „Jedná se o uchazeče, který nepředložil
nejlepší nabídku a domáhá se uznání svých námitek, které jsou jejich právníkem sepsány na několika stranách. Složil požadovanou jistinu, a v takovém
případě se jeho odvoláním bude úřad zabývat ve správním řízení,“ potvrdil
neradostnou situaci 1. místostarosta Poděbrad Ivan Uhlíř. Tím se notně
zkomplikoval život žákům a pedagogům největší „základky“ ve městě.
Také kvůli námitkám v průběhu soutěže se termíny výběrového řízení
posouvaly. „Po otevření obálek došlo opět k prodlevě s výběrem nejlepší
nabídky, neboť ta nejlevnější z nich obsahovala nedostatky, které mohly být
odstraněny jen dodatečným dotazem. To zabralo další čas. Poté nabíhaly
odvolací lhůty, a tím se celá věc také zdržela. Je to i daň za transparentní
výběr dodavatele, kdy každý účastník má právo se odvolat, není-li spokojen se
stanoveným pořadím ve výběrovém řízení,“ poodhalil detaily předcházející
rekonstrukci tělocvičen Uhlíř.
› Č
ervený praporek označuje místo, kde by měla stát za pár let
moderní střelnice
tak, aby nenarušovala krajinný ráz
Polabské nížiny. Hlavní důraz je
kladen na zajištění bezpečnosti
a ,ekologičnosti‘ celého projektu,“
sdělil dále Neuwirth. Zázemí resortu
má tvořit zejména centrální část
s příslušným technickým vybavením
pro zajištění provozu střelnic.
Engler plan, s. r. o., developer
a investor celého projektu, bude
spolupracovat s několika subjekty
volnočasových aktivit, ale i po nových
pracovních místech. Město návrh
developerů zatím posuzuje se zvýšenou opatrností a zřejmě bude požadovat složení kauce. Jako potenciální
partner nepůjdeme do žádných rizik
a nepřistoupíme v tomto směru na
kompromis. Pokud by však všechno
šlo vpřed podle prezentovaného plánu,
určitě bychom chtěli být partnerem
projektu a poskytnout investorovi
„Tělák“ v krytu
V současné době se tedy čeká na stanovisko ÚOHS. Zchátralé tělocvičny
zejí prázdnotou, což celé škole znepříjemňuje její každodenní chod. „Na
situaci s komplikacemi stavby tělocvičen jsme byli připraveni, ale upřímně
musím konstatovat, že zpoždění nás samozřejmě zaskočilo. Ale i s tím jsme si
poradili. Příznivé podzimní počasí nám umožnilo využívat venkovní hřiště
ještě v prosinci a splnit osnovy v oblasti atletiky,“ uvedl ředitel Základní
školy Václava Havla Vlastimil Špinka. Přes zimní období měli žáci v plánu
plavecký výcvik na 1. stupni, venkovní bruslení a využili i běžky. „Od 1. ledna
jsme zajistili náhradní prostory v tzv. bývalém ,CO krytu‘ pod školou, kde
nyní sídlí fitcentrum. Jeho nájemce Lukáš Blažek nám ho ochotně zapůjčil
k využití hodin tělesné výchovy, kde plníme osnovy gymnastiky,“ potěšilo
Špinku alespoň toto přechodné řešení.
V novém od 1. září?
Tělocvičny budou po rekonstrukci plně klimatizované s vytápěnými
podlahami. Samozřejmostí se stane nové sociální zařízení pro žáky
i zaměstnance. Počítá se s multifunkčním využitím, jak pro školu
a sportovní oddíly, tak případně pro další kurzy a akce. Náklady
na stavbu se pohybují okolo 20 milionů Kč. „Byl vydán předběžný
souhlas s poskytnutím dotace z Ministerstva financí ve výši 7 mi­­­
lionů Kč. Záleží jen na tom, kdy začneme stavět,“ podotknul Uhlíř.
Nyní nezbývá městu a škole nic jiného, než čekat. „Termíny ukončení
správního řízení se velmi těžko dají odhadnout. Nečinnost ÚOHS blokuje
provoz celé školy. Adresovali jsme na ÚOHS dotaz s popisem celé situace,“
dodal Uhlíř. Zatím však město žádnou reakci neobdrželo. „Věřím, že
díky obrovské snaze zřizovatele se dílo podaří zrealizovat a 1. září 2013
přestřihneme slavnostně pásku,“ uzavřel optimisticky ředitel Špinka.
Provozní doba
3. 1. 2013–28. 2. 2013
1. 3. 2013–30. 3. 2013
1. 4. 2013–30. 9. 2013
3. 10. 2013–29.10. 2013
1. 11. 2013–30. 12. 2013
Kde lidé naleznou
velkoobjemové
Text: Redakce PN
kontejnery?
Pondělí
› P
řestárlé tělocvičny na ZŠ Václava Havla čekají na spásnou
rekonstrukci
Poděbrady – Družstevní ulice (přesunuto, dříve stanoviště ulice Fügnerova)
Středa
Poděbrady – na křižovatce ulic Chládkova a Boučkova
Pátek
Přední Lhota – Průběžná ulice, před hasičskou zbrojnicí
řádková inzerce
smysluplnou součinnost,“ uvedl jasně Výměna bytu 3+1 v Poděbradech
Mikolanda.
Hezký slunný byt 3+1 s lodžií, 2. patro s výtahem 1. kat. 76m2. Klidná
lokalita v centru města Poděbrad. Vyměním za obecní byt v Poděbradech
Kde na to vzít?
1. kat. 1+1 (1+KK) s výtahem. Tel. 602 809 393
inzerce
Podle naplánovaného harmonogramu
by v letošním roce měl být hotový
projekt, příští rok by už mohly být
Společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. Poděbrady, významný výrobce tvarohu a tvarohových specialit
hledá do svého týmu:
Pracovníka technického útvaru na pozici „Energetik, ekolog, bezpečnostní technik“
Pracovník na této pozici zodpovídá zejm. za nákup, spotřebu a hospodaření s energiemi a vodou, vede evidenci o provozu
tohoto hospodářství, zajišťuje bezpečný a hospodárný provoz zařízení, zodpovídá za jejich kontrolu, revize, zodpovídá za
odpadové hospodářství, jedná se zástupci orgánů ochrany životního prostředí, zodpovídá za oblast BOZP a požární ochrany.
Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ technického zaměření elektrotechnického směru
• znalost MS Office
• řidičské oprávnění skup. B
• znalost AJ nebo NJ
•
•
Tamní střelnice se blíží světovým
parametrům, ale technologicky už
zaostává. Prozatím je těžké o čemkoliv
hovořit, celý poděbradský projekt je
totiž teprve u zrodu a bude se jednat
o běh na dlouhou trať. Střelecký svaz
bohužel nemůže finančně přispět na
realizaci této střelnice. Došlo ale zatím
k předběžné dohodě, že by se v případě
výstavby areálu pořádaly v komplexu
u Poděbrad velké světové akce,“ řekl
Jiří Tomsa, člen presidia Českého
střeleckého svazu.
Nezbytná obezřetnost
Město Poděbrady se k celému projektu staví vlídně, ale také se zvýšenou
opatrností. V Labi totiž uteče ještě
spousta vody, než se dají věci do chodu.
Jestli se budou v Poděbradech konat
takové prestižní akce jako mistrovství
vybudovány venkovní střelnice, které
by v roce 2015 následovaly i vnitřní.
„Časový harmonogram uvedený
v prezentaci na zastupitelstvu města
Poděbrady se budeme snažit v každém
ohledu dodržet. Uvedené termíny
jsou v tuto chvíli pro nás výchozí, ale
budou upravovány podle toho, v jakém
časovém horizontu se budou k tomuto
projektu vyjadřovat příslušné orgány
státní správy a územní samosprávy,“
vysvětlil Neuwirth.
A to nejdůležitější, tedy odkud se
na tento unikátní projekt vezmou
peníze? „Výše investice by se měla
pohybovat kolem 280 milionů korun.
Celý projekt bude financován kombinací soukromých zdrojů a bankovních
úvěrů. V žádném případě však nebudeme žádat o příspěvky z rozpočtu
města Poděbrady,“ doplnil Neuwirth.
Kluk – na křižovatce ulic Kolínská a Krajní
Polabec – na křižovatce ulic Jabloňová a Luční
› P
ozemky u Přední Lhoty – podle projektantů ideální lokalita
pro střelce
› Jedna z variant možného řešení zázemí střelnice v přírodním areálu
Poděbrady – Mánesova ulice „U Kaštanu“
Poděbrady – Za Nádražím „Ovozel“
Poděbrady – ulice na Hrázi, „na Jiskře“
Žižkov – na křižovatce ulic Budovcova a Hraniční
a organizacemi. Mimo jiné logicky
s Českým střeleckým svazem.
„Pokud by se skutečně splnil
záměr investorů, tak by se jednalo
o areál, který by neměl v Česku ani
střední Evropě obdoby. Většina špičkových střelců trénuje nyní v Plzni.
(1× objemný odpad)
(2× větve, objemný odpad)
(3× větve, objemný a biologicky rozložitelný odpad)
(3× větve, objemný a biologicky rozložitelný odpad)
(1× objemný odpad)
Žižkov – Ovocná ulice
Velké Zboží – Nymburská ulice, před hasičskou zbrojnicí
Úterý
11.00–16.00
10.30–17.00
10.30–18.30
10.30–17.00
11.00–16.00
praxe na obdobné pozici v průmyslovém podniku vítána
zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, schopnost analytického myšlení, dobré organizační schopnosti
Nabízíme:
• perspektivní zaměstnání v prosperující firmě
• mzdové podmínky odpovídající pracovnímu výkonu a pracovní pozici
• zaměstnanecké výhody
Nástup možný ihned.
Finančního manažera
Na této pozici budete zodpovídat za sledování a kontrolu materiálních a finančních toků ve výrobní společnosti.
Požadujeme:
• VŠ ekonomického směru
• znalost podvojného účetnictví, kontrolingu, reportingu
• výborná znalost MS Office (Word, Excel, Access)
• znalost AJ nebo NJ
•
zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, schopnost analytického myšlení, dobré organizační schopnosti
Nabízíme:
• perspektivní zaměstnání v prosperující firmě
• mzdové podmínky odpovídající pracovnímu výkonu a pracovní pozici
• zaměstnanecké výhody
Pokud Vás zaujala výše zmíněná pozice, zašlete nám prosím Váš strukturovaný
životopis nebo volejte na tel.: 325 600 779.
Kontaktní osoba: pí Hercoková
Adresa: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Dr. Kryšpína 510, 290 16, Poděbrady
fax: 325 600 753, e-mail: [email protected]
Zprávy z města
Text: Aleš Kubelka
TIC dostalo od města dotaci
Vedení města Poděbrady uzavřelo
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro společnost Zlatý
pruh Polabí, o. p. s., která provozuje
Turistické a informační centrum na
Jiřího náměstí. Město Poděbrady
poskytne společnosti Zlatý pruh
Polabí dotaci ve výši 650 000 Kč.
O zeleň se postará New visit
Rada města Poděbrady rozhodla
o výběru dodavatele na údržbu
zeleně na Jiřího náměstí a na zámku.
Tím se stala královéhradecká společnost New Visit, s. r. o., s nabídkovou
cenou 498 000 Kč.
Parkovací zóny
Dodavatelem dopravně technického
zabezpečení nezbytného k provozu
projektu „Zóny placeného stání“ ve
městě na období 1. 2. 2013–31. 8. 2013
bude pražská společnost City
Parking Group, s. r. o., za cenu
18 000 Kč bez DPH/měsíc.
Nalezené věci
Městský úřad Poděbrady eviduje
a má uschované předměty nalezené na území města. Občané
Poděbrad se mohou obracet s dotazy ohledně svých ztracených věcí
na pracoviště Odboru správních
činností, úsek evidence obyvatel,
které sídlí v budově u nádraží –
náměstí T. G. M. 1130, 2. patro,
č. dveří 204 nebo na telefonu
325 600 443/4.
Dohoda s VCES
Především kvůli dohodě o narovnání se společností VCES, a. s.,
bylo svoláno mimořádné lednové
zastupitelstvo. Obyvatelé Velkého
Zboží by se tak měli konečně
dočkat odstranění vad, které
vznikly při budování tamní
kanalizace. Město Poděbrady
bylo donuceno ukončit vleklý
spor s VCES kvůli tomu, že by
mohlo přijít o dotaci ve výši
kolem 30 milionů korun, která je
závislá na zkolaudování gravitační
kanalizace.
inzerce
Strojní a tlakové čištění
ucpané kanalizace.
Instalatérské potřeby – prodej, montáž
www.instal-hampl.net
tel. 603 206 370
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
14. února 2013
Když rozum zůstává stát:
vandalové poničili židovské pietní místo
Z DENÍKU POLICIE
Z materiálů OO Policie Poděbrady zpracoval Aleš Kubelka
Nezměrná prostoduchost. Jedině tak lze označit pomalování pamětní desky věnované deportovaných židovským
obětem 2. světové války nacistickými symboly.
Text a foto: Aleš Kubelka
V neděli 27. ledna se Poděbraďákům
procházejícím kolem pietního místa
u Evangelického kostela naskytl
neradostný dech beroucí pohled.
Na pamětní desku odhalenou
před půl rokem jako připomínku
strastiplných osudů 216 poděbradských Židů, někdo nastříkal
černou barvou hákový kříž a šibenici. „Poničení infodesky nám bylo
nahlášeno v neděli odpoledne.
Policie provedla fotodokumentaci
a ohledání místa činu. Zároveň
bylo podáno trestné oznámení na
neznámou osobu. Bohužel však
žádné svědectví o tomto činu nemá-
rádoby spoluobčanů čelí podezření
hned ze tří trestných činů: projevu
sympatií k hnutí směřujícímu
k potlačení práv a svobod člověka,
poškození cizí věci a výtržnictví.
„V případě dopadení pachatelů jim
hrozí trest odnětí svobody až na 3
roky,“ doplnila Potočná.
Autor článku by však policii
doporučil nejraději další alternativní tresty: pětiletý multimediální seminář na téma holocaust,
dvoutýdenní pobyt v komplexu
› Takto se na pamětní desce vyřádili slabomyslní šílenci
koncentračního tábora Osvětim
me, navíc v blízkosti tohoto místa shodou okolností (?) Mezinárodní s tehdejším pracovním a stravovanejsou nainstalovány kamery,“ den památky obětí holocaustu.
cím režimem a odstranění barvy
uvedla nymburská policejní mluvčí
Choromyslný pachatel nebo z pamětní desky v Poděbradech za
Petra Potočná. Na 27. ledna připadá skupina duševně nemocných účasti široké veřejnosti…
Upozornění pro majitele koncesí „Silniční motorová doprava
provozovaná velkými vozidly“
Text: Městský úřad Poděbrady
Odbor sociální péče
a živnostenský úřad
Ilustrační foto archiv
Podnikatelé provozující koncesovanou
živnost „Silniční motorová doprava“
– vnitrostátní příležitostná osobní
– mezinárodní příležitostná osobní
– vnitrostátní veřejná linková
– vnitrostátní zvláštní linková
– mezinárodní linková
– mezinárodní kyvadlová
– nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti
nad 3,5 tuny,
– nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad
3,5 tuny,
kteří hodlají i nadále provozovat dopravu s velkými vozidly jsou
3
do 1. 6. 2013 povinni požádat
o změnu rozsahu předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava“
– osobní provozovaná vozidly určenými
pro přepravu více než 9 osob včetně
řidiče
– nákladní provozovaná vozidly
nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti přesahující 3, 5
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí
a doložit doklady podle zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání ve znění účinném od
1. 6. 2012 a zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě v platném znění
(odbornost, usazení, ustanovení
odpovědného zástupce, finanční
způsobilost).
Tuto povinnost má podnikatel
v silniční dopravě provozované
velkými vozidly i v případech, kdy
má přerušeno provozování živnosti.
Musí předložit veškeré potřebné
doklady (stejně jako ostatní podnikatelé žádající o výměnu koncese)
a prokázat splnění veškerých
podmínek (usazení, dobré pověsti,
odborné způsobilosti i finanční
způsobilosti, jak požaduje přechodné ustanovení z. č. 119/2012 Sb., čl.
V, bod 4 a 5.)
Na základě žádosti podnikatele
a doložených dokladů změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení
koncese a rozsah předmětu podnikání
uvede v souladu se zněním předmětu
podnikání podle zákona č. 455/1991
Sb., v platném znění.
Nebude-li výše uvedená žádost
podána do 1. 6. 2013, změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení koncese
vydané před nabytím účinnosti zákona
č. 119/2012/ Sb., v rozsahu předmětu
podnikání a omezí rozsah předmětu
podnikání na „Silniční motorová
doprava – osobní provozovaná vozidly
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob
včetně řidiče, nákladní provozovaná
vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí“.
–ilustrační
foto archiv–
Tříkrálový chmaták
Poděbradským policejním obvodním oddělením bylo sděleno podezření osobě L. S.
ze spáchání přečinů krádež a neoprávněné
opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku. Na základě zjištěných skutečností je totiž dostatečně odůvodněn závěr,
že třiadvacetiletý muž z Poděbrad:
1. dne 6. ledna 2013 v ranních hodinách v Poděbradech – Kluku přijal
pozvání poškozeného k návštěvě v rodinném domě, přičemž využil jeho
nepozornosti a z pokoje odcizil 2 mobilní telefony, 2 platební karty, finanční
hotovost 2 500 Kč a občanský průkaz. Tím způsobil poškozenému celkovou
škodu ve výši 8 700 Kč.
2. ve stejný den v době od 4:00 do 5:00 v ulici Komenského při návštěvě
K-Baru okradl ženu. Té v nestřežený okamžik vytáhl z kapsy bundy – kterou
měla poškozená položenou na barové židli – mobilní telefon zn. Nokia
6300 v hodnotě 1 000 Kč.
Řídil bez „papírů“
Sedmadvacetiletý mladík z Českého Brodu čelí obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Krátce před půlnocí 7. ledna 2013 totiž v Poděbradech
řídil osobní vozidlo VW GOLF, přestože mu byl Okresním soudem Praha uložen
trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 24 měsíců.
Pivo a cigarety bez placení
Policejním orgánem Obvodního oddělení Policie České republiky Poděbrady
bylo sděleno podezření z přečinu krádež čtyřiadvacetiletému muži z Poděbrad.
Dne 6. ledna odpoledne přišel do obchodu s potravinami v ulici Spojovací
v Polabci, kde si z regálu vzal jednu lahev piva zn. Gambrinus a dále si obsluze řekl
o krabičku cigaret zn. ROUTE 66. Aniž by za uvedené zboží zaplatil, z obchodu
utekl. Uvedeného skutku se dopustil i přesto, že byl za obdobný čin v posledních
třech letech odsouzen nebo potrestán Okresním soudem v Nymburce.
Vloupání do vozu
Neznámý pachatel rozbil v noci z 21. na 22. ledna skleněnou výplň pravých
předních dveří motorového vozidla Mercedes Viano zaparkovaného v Hálkově
ulici. Poté z vnitřního prostoru odcizil pánskou černou koženou peněženku
s platební kartou ČSOB, doklady a finanční hotovostí 400 Kč. Poškozením
vozidla byla způsobena škoda 15 000 Kč a krádeží věcí 1 400 Kč.
V kóji ukradl kolo
V období mezi 14. prosincem 2012 a 13. lednem 2013 vnikl zatím neznámý
zloděj přes uzavřené vchodové dveře do společných prostor panelového domu
v ulici Jižní. V suterénu překonal nezjištěným způsobem vstupní dřevěné dveře
sklepní kóje uzamčené petlicí s visacím zámkem, vnikl dovnitř a tam odcizil
pánské závodní jízdní kolo zn. GIRONELLI. Svým jednáním způsobil majiteli
škodu ve výši 8 000 Kč.
Oční ambulance Poděbrady
Oční ambulance Poděbrady byla jako pobočka Oční kliniky Horní
Počernice poprvé otevřena v pátém roce její existence, v roce 2009.
Z původních prostor v Centrálních Lázních se začátkem roku 2012
přestěhovala do zmodernizovaných prostor bývalého Hotelu Praha
na Riegrově náměstí – do nově otevřeného Domu zdraví u Pramene.
V oční ambulanci je možné standardní oční vyšetření se zaměřením na předpis brýlí na dálku i do blízka, vyšetření úrazů, zánětů
a jiných očních potíží, vyšetření očního pozadí i vyšetření dětí.
V ambulanci je k dispozici i perimetrický přístroj na vyšetření
zorného pole.
Díky úzké spolupráci s Oční klinikou Horní Počernice je možná
i příprava a objednávání k operačním výkonům. Je zde možné
vyšetření a objednání k operaci šedého zákalu, operacím sítnice
a sklivce, nebo plastickým výkonům na okolí oka, ale i k refrakčním
operacím – laserovým i nitroočním, s implantací nitrooční čočky.
Jelikož všechny uvedené výkony jsou jednodenní, na Oční klinice
Horní Počernice proběhne samotná operace. Příprava k výkonům,
stejně tak i pooperační péče pak probíhá, bez potřeby dojíždění,
přímo v ambulanci v Poděbradech.
Oční ordinace Poděbrady je propojena i s oční optikou. Je otevřena
tři dny v týdnu a její chod zabezpečuje zkušený tým – lékař, sestra
a optik.
Díky přímému propojení s oční optikou je zajištěn a výrazně
zjednodušen kompletní proces od předpisu až po výrobu jakékoliv
brýlové korekce. Optika disponuje širokým výběrem brýlových
obrub a kvalitních dioptrických čoček. Nabídka oční optiky je navíc
rozšířena i o možnost aplikace kontaktních čoček.
Ordinace Oční kliniky Horní Počernice v Poděbradech má
smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Na vyšetření v Oční
ambulanci Poděbrady není nutné se předem objednat.
inzerce
Nově vybavená budova, moderní přístrojové vybavení a zkušený
tým zajišťuje komfortní služby pro všechny klienty. Zvyšující se
počty spokojených zákazníků dokazují, že rozhodnutí otevřít oční
ambulanci v krásném lázeňském městě Poděbrady bylo správné.
Oční ambulance Poděbrady
Riegrovo nám. 178/3, Poděbrady
telefon: 325 532 373, 724 844 999
Oční optika
telefon: 725 406 220
Ordinační hodiny
Pondělí:10.00–12.00 13.00–16.00
Úterý: 9.00–12.00 13.00–15.00
Čtvrtek: 9.00–12.00 13.00–15.00
4
Lidé / Názory
www.podebradskenoviny.cz
14. února 2013
Hotelová škola zvítězila na Mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu GO a REGIONTOUR v Brně
Báječný týden
na horách
Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR 2013, který se ve dnech 17.–21. ledna
uskutečnil v Brně společně s veletrhem GO, provázelo několik studentských soutěží. A poděbradská „hotelovka“
Dlouho očekávanou akcí pro žáky 7. ročníku ZŠ Václava
v nich slavila úspěchy…
Havla se stal lyžařský kurz. První skupina vyrazila do
Text: Jana Podoláková | Foto: HŠ Poděbrady
Soutěž mladých odborníků Žáci Hotelové školy Poděbrady Krkonoš na Benecko již 2. ledna, přestože si ostatní žáci ještě
v cestovním ruchu Profi GO David Alltman, Michal Holeček užívali vánoční prázdniny.
V celostátním fi nále Mezinárod- omáčkou. Umístění je pro ni připravila letos novinku v podobě a Nikola Košnářová zvítězili s prací
ního mistrovství mladých kuchařů, velkým úspěchem. Na soutěž účasti tříčlenných týmů středních „Po stopách kutnohorských havířů
cukrářů a číšníků Gastrojunior trénovala a připravovala se hlavně a vyšších odborných škol cestov- – program pro školy“. Jejich vítězBidvest Cup 2013 se Tereza ve svém volném čase, vždyť jako ního ruchu. Ty měly sestavit ství je o to cennější, že jako studenti
Štěpánová (na snímku) z Hotelové studentka oboru hotelnictví na turistický produkt a prezentovat jej oboru hotelnictví předčili svými
školy Poděbrady umístila se svým střední hotelové škole rozhodně na workshopu přímo na veletrhu. kvalitami soutěžící ze škol, jež se
cukrářským výrobkem v bron- nemůže trávit v kuchyni tolik času Porota složená z odborníků z oblas- specializují výhradně na cestovní
zovém pásmu. Tereza připravila a získat takové množství doved- ti cestovního ruchu hodnotila ruch a dokonce i studenty z vyšších
čokoládový bezlepkový fondant ností jako cukráři ve středních komplexnost, atraktivitu a reali- odborných škol.
s banánovou pěnou a višňovou odborných učilištích.
zovatelnost zpracovaného úkolu.
Celostátní úspěchy žáků poděbradské „hotelovky“ v odborných
soutěžích svědčí o všestranném
záběru zdejšího vzdělávacího
programu i o kvalitách učitelského týmu, který dokáže sledovat
nejmodernější trendy a připravovat
odborníky pro nejrůznější specializace v oblastech gastronomie,
hotelnictví i cestovního ruchu.
Svoji školu oceňují také samotní Text: Mgr. R.Teperová a žáci 7.B | Foto: R. Teperová
studenti, kteří v nedávno ukončeném celostátním hlasování Výcvik na sjezdových i běžeckých vé byli odměněni medailemi, diploo nejlepší střední školu roku na lyžích probíhal každý den dopoledne my a drobnými věcnými cenami.
serveru „Stredniroku“ vynesli i odpoledne. Pro některé žáky to Lyžařští instruktoři se snažili získat
Hotelovou školu Poděbrady na byly „první krůčky“ na lyžích, pro pro tento krásný sport další zájemce,
první místo ve Středočeském kraji některé „vybrušování“ již naučeného a pokud někoho lyžování neoslovilo,
a v rámci všech středních škol lyžařského stylu. Nadšení dětí neod- tak snad bude alespoň vzpomínat
celé České republiky ji umístili na radily ani špatné lyžařské podmínky na společné večerní programy, při
místo třetí. Celostátní hlasování ani nepříjemné počasí – lyžovaly kterých si žáci užili spoustu legrace.
organizovala Česká studentská i v dešti. Hotel Alfonska našim
unie jako iniciativu, která chce žákům poskytl komfortní zázemí,
vytvořit žebříčky škol posuzo- sjezdovku měli přímo u hotelu,
vaných výhradně podle kritérií někteří využívali perličkové koupele,
samotných studentů. Podle ČeSU zúčastnili se přednášky člena horské
vypovídá pohled studenta o kvalitě služby. Na závěr všichni absolvovali
dané střední školy a může se stát závody ve sjezdu i na běžkách, vítězořádková inzerce
i podstatným kritériem pro rozhodování budoucích studentů, nyní Prodám novou líheň pro drůbež,
V zármutku oznamujeme
cena: 2 200 Kč, tel. 733 483 672.
žáků základních škol.
Páni z Poděbrad
Vzpomínka
V lednovém vydání PN vyšel článek o vůbec první písemné zmínce o Poděbradech. V návaznosti na něj nám
čtenářka Milada Hučková zaslala výčet osobností a událostí, které jsou podle ní spjaty s nejstarší historií města.
Text: Milada Hučková
Z propasti staletí vystupují osobnosti spojené s počátky Poděbrad:
• Pan Sezima v roce 1158
statečně bojoval u Milána, za což
získal krajinu kolem Libice nad
Cidlinou. V roce 1165 provázel do
Cařihradu šestiletou českou královskou dceru, Vladislavovu vnučku
a dceru Bedřicha Olomouckého,
až později nazývanou Helena. Tam
byla vychována po řeckém způsobu
a zasnoubena za císařova synovce
Petra Komnena. Pan Sezima padl
v bitvě u Loděnice roku 1179 a zanechal dva syny – Arnošta a Hroznatu.
Druhý jmenovaný je doložen na
listině v letech 1223 a 1226.
• Od roku 1243 jsou svědky
královských listin Hroznatovi
synové. Starší Vilém, mladší
Beneš – noví pánové z Poděbrad.
Vilém se objevuje na listinách až od
roku 1262. V roce 1257 bojoval ve
vojsku krále Otakara proti Bavorům
v bitvě u Mühldorfu, kde se utopilo
mnoho Čechů. Při ústupu se pod
nimi probořil most. Vilém zemřel
bez potomků a Poděbrady připadly
králi. Tento akt potvrdil stavovský
sněm. Jméno jeho bratra Beneše mizí
z královských listin v roce 1253, kdy
založil hrad Choustník u Tábora.
• V prosinci roku 1268
uzavřel bezdětný pan Oldřich
Korutanský s Přemyslem smlouvu v Poděbradech, kterou českému králi odkázal všechny své
země.
• V době, kdy je na Poděbradech
pan Hroznata, žije na Moravě pan
Boček z Obřan, předek krále Jiřího.
Vzal si za manželku paní Eufemii,
sestru sv. Zdislavy z Křižanova.
Poděbrady čeká skvělá budoucnost
za vlády pánů z Kunštátu v letech
1350–1495.
Dne 23. února tomu bude
10 let, co zemřela
Romanka Řehoušková,
rozená Štrobachová.
Chybíš nám!
Vzpomíná rodina
Řehouškova
Štrobachova
všem známým,
že dne 12. ledna
nás opustila ve věku 100 let
paní Marie Tomková,
bývalá poštovní doručovatelka
v Poděbradech.
Jejím přáním bylo věnovat jí
tichou vzpomínku
bez smutečního obřadu.
Rozloučení bylo jen v úzkém
rodinném kruhu.
Zarmoucená rodina
Seznam zdravotnických Vzdělávání seniorů
zařízení v Poděbradech na ZŠ Václava Havla
V Seznamu zdravotnických zařízení
v minulém vydání PN došlo u některých lékařů k uveřejnění neúplných
údajů, které vznikly při zpracování
podkladů. Za pochybení se omlouváme.
V prvním pololetí letošního roku PN
přinesou aktualizovaný seznam všech
ordinací ve městě.
CHIRURGIE
MUDr. Vladimír Švejcar
MUDr. Josef Oupický
Jiráskova 252
Tel.: 325 615 062
Po: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.30–12.00
13.00–15.00
Út: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.30–12.00
13.00–15.00
jen po předchozím objednání
St, Čt: . . . . . . . . . . . . . . . 7.30–12.00
13.00–15.00
Pá: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.30–12.00
So: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00–12.00
nepravidelně, jen v předem
určeném termínu
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI
PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Květoslava Herčíková
Na Dláždění 90
Tel.: 325 612 536, 603 533 101
Po: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.30–11.00
návštěvy 11.00–13.30
13.30–17.00
Út: . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.30–11.00
návštěvy 11.00–13.00
13.00–15.00
poradna pro kojence
St: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.30–11.00
návštěvy 11.00–13.00
13.00–15.00
pro zvané
Čt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.30–11.00
návštěvy 11.00–13.00
13.00–14.30
administrativa,
pro zvané
Pá: . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.30–11.00
návštěvy 11.00–13.00
13.00–14.00
administrativa, pro zvané
PODĚBRADSKÉ NOVINY – TERMÍNY 1. pololetí 2013
Číslo PN
PN 5
PN 6
PN 7
PN 8
redakční uzávěrka pro přispěvatele
18. 2.
4. 3.
18. 3.
1. 4.
termín vydání
28. 2.
14. 3.
28. 3.
11. 4.
Druhým rokem probíhá na naší škole projekt pod
názvem Univerzita 3. věku a bude pokračovat i v druhém
pololetí letošního školního roku.
Text: Jana Mengrová a pedagogové U3V
Pravidelně vždy ve čtvrtek od
15.30 do 16.30 hodin jednou za
čtrnáct dnů se mohou senioři účastnit výuky. Ta probíhá pod vedením
našich učitelů (včetně pana ředitele)
za účasti žáků, kteří se sami aktivně
zapojují do této akce. Vyučovanými
předměty jsou: český jazyk, matematika, fyzika a informační technologie
(ICT). Program hodin je různorodý,
nechybí ani metody výuky s podporou moderních prostředků výpočetní
techniky. Senioři tak mají možnost
porovnat, jak se změnilo školní
vyučování od doby, kdy byli sami
žáky.
Pokud tedy patříte do věkové
skupiny, které se naše aktivita týká,
Číslo PN
PN 9
PN 10
PN 11
PN 12
PN 13
a máte volná odpoledne, rádi vás
uvítáme na našich kurzech, jejichž
kapacita není zcela využita. Každý
účastník obdrží průkaz studenta
s rozpisem předmětů. Při závěrečné
hodině s malým občerstvením získá
úspěšný účastník osvědčení o absolvování Univerzity 3. věku.
Pro 2. pololetí letošního školního
roku je vypsán následující program:
14. 2. – český jazyk, 7. 3. – fyzika,
21. 3. – ICT, 4. 4. – český jazyk,
18. 4. – matematika, 2. 5. – ICT
a 16. 5. – český jazyk.
Budeme se těšit, že se uvidíme
s pravidelnými účastníky a zároveň
rádi přivítáme i nové zájemce o zážitek, jakým je návrat do školních lavic.
redakční uzávěrka pro přispěvatele
15. 4.
29. 4.
13. 5.
27. 5.
10. 6.
termín vydání
25. 4.
9. 5.
23. 5.
6. 6.
20. 6.
Redakce nezodpovídá za obsahovou a formální kvalitu příspěvků
na této straně, stejně jako za jejich pravdivost. Zveřejněné
příspěvky vyjadřují subjektivní názor čtenářů. Redakce si vyhrazuje
právo vymazat jakoukoliv část příspěvku v případě, že je rasistický,
navádí ke kriminálním činům nebo jinak porušuje všeobecné
etické normy. Pokud příspěvek přesáhne délku normostrany (1 800
znaků), bude jeho zbylá část otištěna na internetových stránkách
www.podebradskenoviny.cz. Uvítáme Vaše příspěvky, nápady,
ohlasy a připomínky na adrese: [email protected]
Lidé / Události
www.podebradskenoviny.cz
5
14. února 2013
Nové ulice: Šternberská,
U Libuše a Dr. Sailera
Podle seznamu na městských internetových stránkách je v Poděbradech 209 názvů ulic,
náměstí, nábřeží a alejí. Zastupitelé rozhodli, že v dohledné době k nim přibydou další tři.
Text a foto: Monika Langrová
TIP NA VÝLET
Stezka korunami stromů.
Nová dominanta na Lipně
Neuvěřitelný výhled na Šumavu a za dobrého počasí i na sousední Alpy, didaktické
interaktivní zastávky, adrenalinové sekce pro děti a nejdelší suchý tobogán v České
republice. To nabízí „nej“ novinka loňského roku na jihu Čech, ale i celorepublikový
unikát – Stezka korunami stromů Lipno. Za necelý půlrok ji navštívilo více než dvě
stě tisíc lidí z tuzemska a zahraničí.
jsme se snažili šetrně zasadit do
Text: (mh) | Foto: Stezka korunami stromů Lipno
stávajícího lesa. Dávali jsme přitom
Stezka korunami stromů Lipno je využít i opakovaně. Zájemci mohou velký pozor, aby nedošlo k jeho
první a jediná u nás. Měří 675 metrů vystoupat po točitém schodišti, aniž poškození,“ dodal k tomu.
a je zakončena 40 metrů vysokou by museli znovu procházet celou
Stezka je otevřena po celý rok, což
vyhlídkovou věží. Za maximálního stezku,“ uvedl Filip Pekárek, ředitel poskytuje vracejícím se návštěvnístoupání 2–6 % se návštěvníci na ní společnosti Stezka korunami stromů kům možnost srovnání vzhledu
dostanou až do 24 metrové výšky. Lipno. Věří, že atraktivní turistické okolní krajiny v různých ročních
„Unikátní je 52 metrů dlouhý tobo- místo přinese dospělým a dětem dobách a je kompletně bezbariérová,
gán s převýšením 24 metrů, který lze nevšední zážitky. „Celý projekt přizpůsobená jízdě s kočárkem nebo
na vozíku. „Myslím si, že je ideální
destinací nejen pro individuální
turistiku, ale také pro skupiny, školy
a fi rmy. Je přístupná pro všechny
věkové i výkonnostní kategorie, každý
si zde najde to své. Další výhodu
představuje skutečnost, že její okolí
nabízí širokou škálu sportovního
a kulturního vyžití a také potřebný
komfort a kapacity doplňkových
služeb,“ uzavřel Filip Pekárek.
SOUTĚŽ
Vydejte se s Poděbradskými novinami
na Stezku korunami stromů!
Poděbradské noviny přichystaly pro své čtenáře soutěž o 4x2 vstupenky
na jedinečný výlet Stezkou korunami stromů, která je citlivě začleněna do
krajiny kolem Lipenské přehrady. Stačí správně zodpovědět soutěžní otázku:
Jaká je celková délka stezky?
a) 675 m
b) 925 m
Odpovědi zasílejte na emailovou adresu: [email protected]
nebo na korespondenčním lístku na adresu: Poděbradské noviny,
Jiřího náměstí 1/I, Poděbrady, 290 01 nejpozději do 28. února 2013.
Nezapomeňte uvést své celé jméno a telefonní kontakt.
Ze správných odpovědí vylosujeme 4 výherce, kteří se mohou
těšit na nevšední zážitek na Lipně.
Zápis do prvních tříd
V úterý 15. a ve středu 16. ledna přivítala ZŠ T. G. Masaryka
budoucí prvňáčky.
Text: Vlastislav Sýkora
Zápis probíhal opět nejen v budově
ve Školní ulici, ale i na Žižkově.
Všechny děti měly možnost
seznámit se s prostředím, jež
budou od 2. září 2013 pravidelně
navštěvovat. Žáci z vyšších ročníků
připravili pro své budoucí malé
kamarády dárečky z keramiky,
které si spokojení předškoláci
odnášeli pyšně domů. Počet nastupujících dětí do prvního ročníku
pro příští školní rok je 128. Budovu
na Žižkově bude navštěvovat 53
prvňáčků, v budově ve městě
jich nastoupí 75. Nový školní rok
budeme zahajovat s pěti prvními
třídami – dvě otevíráme na Žižkově
a tři v budově ve městě. Děkujeme
rodičům za důvěru a těšíme se na
další spolupráci.
Nejužší poděbradská ulička v blízkosti poděbradského muzea, spojující
ulice Na Dláždění a Palackého, se
historicky jmenovala Šternberská.
Dnes však tento název na mapě nenajdete. Dlouhodobě bezejmenné ulici
se brzy vrátí její původní název.
U Libuše, to je nové pojmenování
pro ulici vedoucí z náměstí 5. května
k lázeňské poliklinice. Pro její název
bylo využito jméno vedle stojícího
hotelu Libuše.
V nově urbanizované části Velkého
Zboží, mezi ulicí Ve Dvoře a labským
břehem, bude ulice Dr. Sailera. Jedná
se tedy o další místní komunikaci,
pojmenovanou po významné osobnosti Poděbrad.
MUDr. Vojtěch Sailer (narozen
1898 v Roudnici nad Labem) byl oblíbený poděbradský lékař (žil zde od
roku 1934). Za protektorátu, v rámci
boje proti odbojovým skupinám, jej
gestapo zatklo společně s dalšími
místními lékaři MUDr. Václavem
Kryšpínem a MUDr. Ladislavem
Filipem. Všichni tři byli poté odsouzeni a převezeni k výkonu trestu do
terezínské Malé pevnosti, kde tehdy
byla policejní věznice gestapa. Ani
vězeňský úděl neodradil tyto lékaře
od plnění jejich občanské, vlastenecké a lékařské povinnosti. Pomáhali
svým spoluvězňům a mnohým
zachránili život. Jejich odbojovou
činnost i průběh věznění popsal po
válce Vojtěch Sailer v knize „Byli tři
lékaři“.
„V posledních dnech války již
pomáhal Poděbradským zachránit
jedinou státní vysílačku, důležitý
most přes Labe a nakonec přijmout
kapitulaci místní vojenské jednotky
a 6 000 raněných německých vojáků.
V prvním květnovém týdnu 1945
vedl neohroženě konvoj nákladních
aut naložených léky a lékařskými
potřebami do Prahy na pomoc
pražskému povstání. Za chrabrost
mu bylo uděleno vyznamenání ‚Kříž
první třídy za statečnost‘, které vždy
rád nosil,“ vzpomínal na něho docent
Filip.
Když válka skončila, pomáhal
doktor Sailer léčit bývalé vězně,
současně se věnoval pozůstalým
po obětech nacistické okupace. Od
roku 1947 pracoval jako závodní
lékař poděbradských skláren. Byl
třetí osobou, vedle zmíněných lékařů
L. Filipa a V. Kryšpína, která se zasloužila o vznik gymnázia v Poděbradech –
EKO Gymnázium:
osmileté studium
s iPadem zdarma
Jako dárek ke dvacátému výročí existence školy
připravilo poděbradské EKO Gymnázium pro zájemce
z 5. tříd základních škol unikátní vzdělávací program
osmiletého studia.
udržitelná spotřeba. Budou dobře
Text: Redakce PN
připraveni v oblastech, které se
Vedle klasického vzdělávání na jiných gymnáziích neučí, ale
zaměřeného na přípravu k další- rozhodně již dnes patří k širšímu
mu studiu na vysokých školách všeobecnému vzdělání,“ uvedl
poděbradský „ekogympl“ zařadil ředitel školy Zdeněk Lukavec.
do programu rozšířenou výuku Toto jedinečné spojení všeobecinformačních a komunikačních ného a odborného vzdělávání
technologií a dvou cizích jazyků. nenajdete v nabídce žádné jiné
„Využíváme skutečnosti, že máme školy v ČR. A bonus k tomu:
k dispozici špičkové počítačové iPad pro každého pro školní
a soft warové vybavení pro studij- i domácí využití. Navíc pro uchaní obor Multimediální tvorba zeče o osmileté studium nejen na
a naučíme s ním pracovat také EKO Gymnáziu škola organizuje
žáky gymnázia. Během studia univerzální tréninkov ý kurz
zvládnou základy počítačové k přijímacím zkouškám, zaměřegrafiky, zpracování fotografií ný na přípravu v českém jazyce,
a videa, v ytváření webov ých matematice a na obecné studijní
stránek a dalších aplikací využitel- předpoklady.
ných v dnešním digitálním světě. Kurz se bude konat po lednovém
Blíže se seznámí s marketingem, kole ještě v dubnu a stále je možné
proniknou do tajů současné se přihlásit. Více informací najdeekonomiky a pochopí, co je to te na www.ekopodebrady.cz.
› Mohlo by se zdát, že ulice Ludmanova se jmenuje po významném
poděbradském občanu, ale není tomu tak
› Fotografie byla pořízena v Malé pevnosti Terezín v r. 1943. Mezi vězni
je vpravo dole zachycen MUDr. Vojtěch Sailer (Foto: Památník Terezín)
Středočeské koleje Jiříka z Poděbrad.
Vojtěch Sailer bydlel ve vile Astra
v bývalé Wilsonově (nyní Školní
ulici). Poté co ovdověl a ztratil syna,
zemřel v roce 1978 takřka zapomenut
v domově důchodců.
(Zdroj: www.databazeknih.cz
a Almanach GJP 1946–1996)
v našich dějinách moc nepřipomíná,
protože jeho potomci se po roce
1918 stali jedněmi z nejzarytějších
revanšistů, kteří se nemohli smířit
s rozdělením Rakouska Uherska.
A ještě jedna „uliční“
zajímavost…
Kdo si myslí, že Ludmanova ulice
je pojmenována – podobně jako
například Boučkova, Hellichova,
Dr. Filipa nebo Turinského – po
místní osobnosti, mýlí se. Žádný
Ludman neexistoval. Jedná se
o počeštělé jméno jednoho z vrchnostenských správců Poděbrad
z 19. století. Jmenoval se Lodgman
von Auen. Do historie města se
nijak výrazně nezapsal, ale dnešní
Ludmanova ulice vede přes pozemek,
kde měl svůj statek. Jméno správce se
› Ulička, která brzy ponese název
po Kunhutě ze Šternberku, má
v nejužším místě 178 cm
6
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
14. února 2013
Hudební anketa přinesla úspěch
pěveckému sboru Kvítek
Ve čtvrtém ročníku hudební ankety Nymburský Otík zazářil pěvecký sbor Kvítek
ze Základní školy Václava Havla. Překvapivě vyhrál kategorii Skupina roku.
Text a foto: Milan Čejka
› Nad kalendářem vydaném ke kulatinám poděbradské „zušky“ se
sešli dechaři (zleva) Vladislav Jelínek, Jan Roubíček a Milan Prokeš
Na ZUŠ proběhl
Den otevřených dveří
V pondělí 4. února si mohli zájemci prohlédnout prostory
„zušky“ a zúčastnit se slavnostního koncertu v tamním
sále. Především však byl tento den ve znamení setkávání
bývalých a současných učitelů, přátel školy. Ti všichni se
v podvečer sešli pohromadě v salonku Bílé růže.
Text a foto: Monika Langrová
V uvedený den byla znát na chodbách
Základní umělecké školy Poděbrady
slavnostní a současně velmi příjemná
tvůrčí atmosféra. Scházeli se tu staří
známí, vzpomínalo se. Bylo vidět
a hlavně cítit, že lidé, kteří „liduškou“
či „zuškou“ kdysi prošli a dnes jsou
již třeba v důchodu nebo se z nich
stali profesionální hudebníci, mají
svou školu stále „pod kůží“. „V šestapadesátém jsem do hudebky začala
chodit jako žačka a hned po třech
letech na konzervatoři se sem vrátila
jako vyučující. Takže jsem v podstatě
celý život strávila v jedné škole,“ řekla
učitelka klavíru Lenka Jelínková.
Den otevřených dveří šedesátileté poděbradské ZUŠ byl příjemně
zakončen v útulném prostředí salonku hotelu Bílá růže. „Zušce přijeli
blahopřát i kolegové z Nymburka,
Lysé nad Labem, Peček, dále z DDŠ
v Býchorech, Kutné Hory a Prahy. Ve
veselém i nostalgickém duchu se nesly
rozhovory přítomných, ale hlavně byla
příležitost popovídat si o plánech do
budoucna,“ uvedla ředitelka ZUŠ
Hana Janiššová a podotkla, že se těší
na setkání se zúčastněnými při dalších
akcích školy.
› Bývalá učitelka klavíru
Evženie Kosinková (vlevo) si
prohlíží kroniky školy spolu
s Ladou Zumrovou, současnou
vyučující hry na příčnou flétnu
K vyhlášení výsledků došlo koncem
ledna ve foyeru nymburského Hálkova
divadla. „Zpráva o tom, že jsme vyhráli
v kategorii Skupina roku, byla pro nás
nejprve šokem. Ten se však hned vzápětí
změnil v ohromnou radost. Slavnosti
v divadle se zúčastnili i nejstarší zpěváci,
kteří chodí do sboru většinou od první
třídy, dále kytarista Dan Černý, jehož
sóla zdobí naše nejdůležitější koncerty
a klavíristka a zpěvačka Anna Froňková,
která nám zase hudebně připravuje
písničky přímo na míru. Samozřejmě
také rodiče dětí, jež nám velmi pomáhají,“ řekla vedoucí sboru Věra Froňková.
Oslava úspěchu se konala druhý den,
kdy si všichni připili s vedením školy
dětským šampaňským. „Vítězství
je pro děti velkou motivací k další
činnosti. Jsem ráda, že se o nás ví a naše
písničky se líbí. Především pak mám
radost z toho, že všichni zpívají s radostí
a chutí,“ doplnila Věra Froňková.
Kvítek plánuje na konec května
a začátek června třídenní setkání
k 10. výročí založení spolku Země
inzerce
Obec Kouty pronajme
čp. 23 místní hostinec
včetně vybavení
k provozování
obecní hospody.
Písemné nabídky včetně informací
o praxi nájemce zasílejte
do konce února 2013 na adresu:
Stále umím uvázat
povříslo, říká
Knihovna nabízí také
Přemek Podlaha
Hostem zatím posledního „Křesla pro hosta“ –
besedy pořádané Lázněmi Poděbrady
– byl Přemek Podlaha. Guru českých kutilů
a zahrádkářů, fantom českého venkova,
jak se mu také říká. Jeho Receptář vysílala
Československá televize od roku 1987, v současnosti je tento
pořad „doma“ na televizi Prima family. O nejrůznějších
nápadech a zlepšovácích s nadhledem říká, že jsou to
mnohdy ptákoviny, ale jsou oslavou lidské hravosti.
Text: Monika Langrová | Foto: FTV Prima
Z poněkud „komornější“ účasti
diváků na besedě si Přemek Podlaha
hlavu nedělal a vtipně ji okomentoval:
„Bohužel ten večer bylo snad nejhorší
počasí z letošní zimy. Foukal silný vítr
a neskutečně pršelo na celém území. Já
bych v takovém nečase ani nevystrčil
nos z domova, poděbradští diváci se
zachovali stejně přirozeně.“
krtků, který mi poslal kdysi jeden
divák. Sousedé kolem mne mají zahradu plnou krtin, louky jsou proměněné
na modely horských krajin, jen já
nemám ani jedinou krtinu.
Pocházíte z Prahy, ale
mnohokrát jste vzdal hold
českému venkovu a zvláště
tamním šikovným, hravým
lidem. Jak jste k němu,
Jak dobře znáte Poděbrady?
Natáčeli jsme tady už mnohokrát, potažmo k přírodě, získal
naposledy jsme obdivovali zahradní svůj vztah?
› Na závěr slavnostního koncertu konaného v hudebním sále školy
zazněl saxofonový kvartet, na snímku Lucie Váchová a Jan Kubín
dětí na Labi – Elbkinderland. Oslava
se uskuteční v Poděbradech a vyvrcholí závěrečným koncertem tří
sborů z České republiky a dvou sborů
z Německa. Vystoupí i německý
zpěvák Rolf Zuckowski, jehož písničky
propojují všechny koncerty Země dětí
na Labi a možná také česká zpěvačka
Magda Reifová. S oběma Kvítek natočil CD s písničkami Elbkinderland.
V září v rámci zmíněných oslav zase
poděbradské děti navštíví, na pozvání
místního sboru, německý Hetlingen.
Do síně slávy byl v rámci ankety
in memoriam zanesen poděbradský
hudebník, písničkář, člen Divadelního
spolku Jiří a organizátor 24 hodin čtení
Martin Vácha. Ocenění převzal během
večera jeho syn Tomáš. „Poděbradský
Bard Leopard, jak sám sebe Martin
pojmenoval, patřil mezi výrazné kulturní osobnosti širšího regionu. Budeme na
něho rádi a s úctou vzpomínat,“ uvedl
organizátor ankety Lukáš Trejbal.
architekturu zdejšího parku. To je Narodil jsem se v Praze, ale všichni
opravdu ohromná inspirace.
moji předci vyrůstali na vesnici a já
mám nezapomenutelné zážitky právě
Zkoušíte někdy rady či
z venkova. Chodili jsme na raky, na
zlepšováky zahrádkářů na
houby, pomáhali při žních, ještě
vlastní zahrádce?
bych určitě dokázal uvázat povříslo.
Zkouším kdeco a byla toho za 25 let Kdybych část dětství neprožil
existence tohoto televizního pořadu v neporušené přírodě, asi bych nikdy
spousta. Teď zrovna oceňuji plašič nevymyslel Receptář.
inzerce
290 01 Poděbrady, Kouty čp. 74
tel.: 325 652 049
email: [email protected]
„mluvené knihy“
V hudebním oddělení městské knihovny je zájemcům
k dispozici více než stovka audioknih na CD.
a to čtenářům knihovny na týden
s možností prodloužit tuto dobu až
V nabídce poděbradské knihovny na tři týdny. Registrační poplatek
je přes 100 audioknih na CD, je 50 korun na celý rok.
jejichž seznam se stále rozšiřuje.
Namluvili je známí herci, napří- Soutěž pro mladé
klad Miroslav Donutil, Jiřina
Bohdalová, Vlastimil Brodský, čtenáře zná vítěze
Eduard Cupák, Václav Postránecký, Celoroční soutěže v oddělení pro
Barbora Hrzánová. Pro děti jsou děti a mládež městské knihovny
v nabídce Příběhy Ferdy Mravence, „Kdo čte – vyhraje“ se vloni
Malý princ nebo Lichožrouti, pro zúčastnilo celkem 23 dětí. Čtenáři,
dospělé pak detektivky (Sherlock kteří se umístili na prvních třech
Holmes), klasická literatura místech, absolvovali všechna kola
(Obsluhoval jsem anglického soutěže a odpověděli správně na
krále, Pravidla moštárny) nebo všechny otázky. Jsou jimi:
něco pro pobavení (Svěrákovy hry 1. Karban Vladimír
2. Fér Matěj
o Cimrmanovi).
Audioknihy se půjčují v hudeb- 3. Férová Magdaléna
ním oddělení (přízemí knihovny) Gratulujeme!
Text: Redakce PN
Den Poděbrad se blíží!
Ve dnech 3.–4. března proběhne tradiční Den Poděbrad.
Na co se můžete těšit?
V neděli v 15 hodin dojde k odhalení busty Ludvíka Kuby v Kubových
sadech. O půl hodiny později začne v muzeu vernisáž výstavy jeho
obrazů a večer od půl osmé lze v divadle zhlédnout v rámci koncertu
„Gala Poděbrady“ to nejlepší z poděbradské kultury.
Pondělí bude tradičně ve znamení předávání ocenění seniorům,
sociál ním pracovníkům a lékařům, dále žákům, studentům a pedagogům, záchranářům a sportovcům. Oslavy vyvrcholí „Večerem
výročních městských cen“ v Divadle Na Kovárně.
Podrobný program letošního Dne Poděbrad přineseme v příštím
vydání PN.
(red)
Roztočte to v Poděbradech
aneb zahájení sezony na kolečkách
V posledním březnovém víkendu probudíme ze „zimního spánku“ milovníky velkých kol i malých koleček, tedy všechny cyklisty a bruslaře, kteří
s přicházejícím jarem opět začnou brázdit polabské cyklostezky. Spolu
s nimi roztočíme na lázeňské kolonádě i jinde ve městě také koloběžky,
kočárky, skateboardy, tříkolky, prostě všechna další kolečka, s jejichž pomocí
se lze hýbat. Pro aktivní účastníky budou připraveny soutěže a závody, pro
ostatní pak doprovodný kulturní program.
Pro obzvlášť soutěživé a zdatné zájemce už teď vyhlašujeme dvě
soutěže, aby se stihli připravit!
Soutěž „O nejkrásnější kolo“
a „Nejrychlejší samohyb“
O nejkrásnějším kole rozhodne odborná porota a veřejnost v den
konání akce.
Samohyb musí uvézt dvou až čtyřčlennou posádku (minimální
věk závodníka je 15 let v den jízdy), která se bude vsedě zevnitř
vozidla odrážet nohama od vozovky a tak postrkovat svůj povoz do
cíle (podobně jako Flinstounovi). Odrážedlo musí být originální,
vlastnoručně vyrobené a bezpečné pro posádku i okolí. Závod na čas
proběhne 30. března na kolonádě.
Přihlášky do soutěže o „Nejrychlejší samohyb“ zasílejte do
8. března na e-mail: [email protected] nebo na adresu: Městské
kulturní centrum, Jiřího náměstí 1, 290 01 Poděbrady.
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
POZVÁNKY
14. února 2013
DIVADLO NA KOVÁRNĚ
15. 2. / Pá / 19.30
KŘEST SV. VLADIMÍRA
Legenda Karla Havlíčka Borovského v divadelním zpracování a režii Jana
Pavlíčka a s hudbou Josefa Jíny.
Představení je věnováno vzpomínce na Martina Váchu, který v něm
účinkoval.
Účinkuje: DS Jiří Poděbrady
Cena vstupenky: 80 Kč
Výstava „Svět je barevný“ pokračuje
Galerie Ludvíka Kuby prodloužila až do konce února výstavu vyšívaných
obrazů akademické malířky Miluše Chovancové. Autorka se jejich
prostřednictvím vyznává ze svého vztahu k přírodě.
ZUŠ zve na výstavu výtvarného oboru
V Divadle Na Kovárně proběhne během března výstava závěrečných
prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Poděbrady. Vernisáž se koná
v pondělí 4. března v 18.30 hodin.
Ochotníci nabídnou komedii
z učitelského prostředí
Hru Sborovna uvede v pátek 15. února od
19.30 hodin v libickém kulturním domě
ochotnický soubor Havlíček z Neratovic.
„Vtipná komedie upozorňuje na problematiku učňovské mládeže prostřednictvím
učitelského sboru. Zároveň je nemilosrdným obrazem naší společnosti, který nejen pobaví, ale může přinutit diváka
k zamyšlení,“ uvedla za organizátory Helena Vondrušková z DS Vojan Libice.
Přednášky: archeologie & reiki
Ve vinárně kulturního domu v Libici nad Cidlinou se koncem února
uskuteční hned dvě přednášky. Tou první je „Používání detektorů kovů
v archeologii“ – vyprávění vedoucího výzkumných prací na místním slavníkovském hradisku Jana Maříka, jenž nabídne prezentaci zajímavých
nálezů z několika lokalit. Uskuteční se ve čtvrtek 21. února od 17 hodin.
Druhou je přednáška Tomáše Brože „Reiki a mocná síla lidské mysli“,
která přiblíží léčitelskou metodu vycházející z východních fi lozofi í
a začíná v úterý 26. února v 17.30 hodin.
Křeslo pro hosta s MUDr. Radimem Uzlem
V sobotu 16. února od 19 hodin proběhne beseda se známým sexuologem,
která má název „O sexu vážně – nevážně“. Akce se uskuteční mimořádně
v Kavárně Viola, vstupné je 80 Kč.
5. abonentní koncert SOV – změna programu
Společnost Otakara Vondrovice oznamuje změnu programu a účinkujících na 5. abonentním koncertu, který se koná v úterý 26. února
v Divadle Na Kovárně od 19 hodin k poctě skladatele Václava Trojana.
Ten zemřel před 30 lety, navštěvoval v Poděbradech obecnou školu,
byl přítelem Otakara Vondrovice a do Poděbrad rád jezdil. V prvé části
programu zazní skladby pro kytaru v interpretaci Ivy Nedomlelové
a Anny Klimundové, akordeonem nás potěší Milan Řehák. Po přestávce
si poslechneme hudbu k fi lmu Princ Bajaja od Václava Trojana: Matouš
Pěruška – housle, Anna Klimundová – kytara, Milan Řehák – akordeon.
Účinkující jsou žáky Pražské konzervatoře, kde studují pod vedením prof.
Petra Paulů – kytara a prof. Ladislava Horáka – akordeon.
Před koncertem a o přestávce si můžete zakoupit abonentní vstupenky
na zbývajících pět koncertů za výhodnou cenu 200 Kč.
Za Společnost Otakara Vondrovice Jiří Navrátil, předseda
PLESY
Uvedené plesy se konají v Kongresovém centru Lázeňská Kolonáda
v Poděbradech.
Pátek 15. února – SZeŠ a SOŠ Poděbrady, obor agropodnikání
Sobota 23. února – Lázně Poděbrady
7
20. 2. / St / 19.30
LÁSKA A PÁREČKY
Mladá atraktivní Margot, nemající
příliš dobré zkušenosti se svými
bývalými vztahy, si pozve na chalupu
na grilování své tři ex-partnery,
kteří o sobě vzájemně nikdy
nevěděli a neznají se. Margot, opět
zamilovaná, byla svým novým
exotickým přítelem požádána o ruku. Od této riskantní grilovačky si slibuje,
že jí vrátí důvěru v mužské pohlaví a dodá odvahu k tak závažnému životnímu
kroku. Pohyb po podobném „minovém poli“ však není bez rizika, zvlášť
když se na večírku objeví i její nový přítel. Mistrovsky napsaná, místy i hořká
komedie vycházející z reálných životních situací byla s velkým úspěchem
hrána několik sezon v Paříži.
Sophia Art
Autor: Jean-Luc Lemoine
Režie: Jaromír Janeček
Hrají: S. Postlerová / K. Janečková, J. Révai, J. Škvrna, K. Zima, E. Čekan
/ L. Jeník, J. Bernáth / M. Kubačák
Cena vstupenky: 330 Kč
Foto Sophia Art
24. 2. / Ne / 15.00
MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA
Pohádka je určená pro nejmenší diváky. V každém jablíčku je skryta jedna
pohádka. Tyto čtyři pohádky tvoří díky vtipné propojovací lince, tedy hře na
babky a dědky, hravý celek, který malé diváky vtáhne do pohádkového děje.
Nechybí ani melodické, notoricky známé, dětské písně a velké loutky zvířátek.
Účinkuje: DS Vojan Libice nad Cidlinou
Cena vstupenky: 60 Kč
26. 2. / Út / 19.00
ABONENTNÍ KONCERT SPOL. O. VONDROVICE
Více informací v rubrice „Pozvánky“
6. 3. / St / 19.30
SARAH RUHL: UKLIZENÝ DŮM
Magická komedie držitelky Pulitzerovy ceny. Dvě labilní sestry
patologicky závislé na čistotě, líná uklízečka toužící po herecké kariéře
a starší žena, která má balkon s výhledem na moře… Možná přijde
i patolog.
Režie: Jan Novák
Účinkuje: DS Jiří Poděbrady
Cena vstupenky: 100 Kč
7. 3. / Čt / 19.00
KLAVÍRNÍ RECITÁL GABRIELY DOSTALOVÉ A ANEŽKY
SUCHÁNKOVÉ – pořadatel ZUŠ
Cena vstupenky: 50 Kč
11. 3. / Po / 19.00
SLAVNOSTNÍ KONCERT K 60. VÝROČÍ ZUŠ
PODĚBRADY
Cena vstupenky: 50 Kč
12. 3. / Út / 19.00
HOUSLOVÝ RECITÁL
Další z řady abonentních koncertů pořádaných společností Otakara
Vondrovice, o. s.
Účinkují: Julie Svěcená – housle, Václav Mácha – klavír
Cena vstupenky: 100 Kč
13. 3. / St / 19.30
MANDARINKOVÁ IZBA
Komedie plná francouzského espritu a šarmu
nabízí zajímavé příběhy lidí ve vtipných
krátkých jednoaktovkách s překvapivým
a někdy dokonce detektivním závěrem.
Čtyři herci se v nich převtělují do více postav
a osudů. Všechny se odehrávají v malém
pařížském hotýlku a v záhadném pokoji,
zvaném mandarinkový, jenž má svůj vlastní
příběh.
Teatro Wüstentot Bratislava
Autor: Robert Thomas
Režie: Ľubomír Vajdička
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský, Bibiana
Ondrejková
Cena vstupenky: 350 Kč
18. 3. / Po / 19.00
MOTANI – DIVOKÝ MADAGASKAR
Cestopisná diashow. Tentokrát vás Kateřina a Miloš Motani zavedou
na fascinující tajuplný ostrov. Červený Madagaskar prozkoumáte
od východu na západ a od severu na jih. Obklopí vás podivný zvířecí
a rostlinný svět, který nikde jinde nenajdete.
Cena vstupenky: 100 Kč
19. 3. / Út / 19.30
COLUMBO
Původní detektivní divadelní hra,
která byla základním kamenem
k celému slavnému 69 dílnému
seriálu o poručíku Columbovi
z Los Angeleské kriminální policie,
oddělení vražd…
On stage!
Autor: William Link a Richard Levinson
Režie: Roman Štolpa a Martin Novotný
Hrají: J. Dulava, K. Macháčková / D. Morávková / H. Sršňová,
J. Sedláčková / M. Nohýnková, M. Maděrič, J. Laufer / D. Gondík
Cena vstupenky: 360 Kč
21. 3. / Čt / 19.30
RECITÁL PAVLÍNY JÍŠOVÉ
Pavlína Jíšová se hudbě věnuje celý život. Výraznou jihočeskou
osobností se stala především jako zpěvačka folkové hudby
a příbuzných žánrů. Její hlas je možné slyšet na více než šedesáti
albech. Své písně, texty a hudbu představuje především ve své kapele
Pavlína Jíšová a přátelé, ve které se také doprovází na akustickou
kytaru.
Cena vstupenky: 160 Kč (předprodej), 180 Kč (na místě)
25. 3. / Po / 18.00
JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ PODĚBRADY
Cena vstupenky: 50 Kč
28. 3. / Čt / 19.30
NA DRÁTĚ JE KLOKAN
Konverzační crazy komedie ze současnosti.
Autor textu a režisér: Ladislav Langr
Účinkuje: DS Jiří Poděbrady
Cena vstupenky: 100 Kč
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DIVADLOPODEBRADY.CZ
ZÁMECKÝ BIOGRAF
14. 2. / Čt / 19.00
MANIAK
Horor / USA / od 12 let / titulky / 93 min.
Hlavní představitel fi lmu, odehrávajícího se v současném Los Angeles,
je „Jackem Rozparovačem 21. století“. Maniak je novým zpracováním
kultovního fi lmu, který je mnohými označován za nejlepší thriller všech
dob – intimní, obrazově odvážný, psychologicky komplexní a hluboce
děsivý výlet do noční můry vraha a jeho obětí. Režie: Franck Khalfoun,
hrají: Elijah Wood, Liane Balaban, America Olivo.
15. 2. / Pá / 19.00
AVATAR – 3D
Dobrodružný / USA, VB / dabing / přístupný / 162 min. / 100 Kč
Avatar před námi otevírá fantaskní příběh o střetu dvou naprosto
odlišných civilizací. Nově objevená planeta Pandora je mírumilovné
místo s obyvatelstvem žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety.
Právě tady posádka průzkumníků objeví velmi cenný minerál, který by
měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. Režie: James Cameron, hrají: Sam
Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver.
16.–17. 2. / So–Ne / 17.00
REBELKA – 3D
Animovaný / USA / dabing / přístupný / 100 min. / 130 Kč
Merida je zkušená lučištnice a impulzivní královská dcera, která se vzepře
starému zvyku zasvěcení pánům země, což vyvolá v království chaos
a běsnění. Když se obrátí o pomoc k podivínské čarodějnici, dostane
prokleté přání. Hrdinka objeví význam skutečné odvahy, aby zlomila
příšernou kletbu, než bude příliš pozdě. Režie: Mark Andrews, Brenda
Chapman, hrají: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson.
16.–17. 2. / So–Ne / 19.00
PARÍŽ – MANHATTAN
Komedie / Francie / titulky / přístupný / 77 min. / 95 Kč
Film přináší příběh svérázné lékárnice, která nachází únik ze samoty ve
fi lmech Woodyho Allena. Když potká „dokonalého“ Vincenta, zdá se, že
konečně našla lásku svého života. Avšak seznámí se i s Victorem, který sice
neviděl ani jeden Allenův fi lm, ale převrátí její život naruby. Který z nich
je ten pravý? Režie: Sophie Lellouche, hrají: Alice Taglioni, Patrick Bruel,
Marine Delterme.
18.–19. 2. / Po–Út / 19.00
KONEČNÁ
Akční / USA / titulky / od 12 let / 107 min. / 100 Kč
Ray Owens původně pracoval u losangeleské policie, ale po jedné
zpackané akci skončil jako šerif ospalého městečka u mexických hranic.
Jeho dny plné nudy utne telefonát agenta FBI, který mu oznámí, že při
převozu do mexické věznice uprchnul nebezpečný boss tamní mafie.
Režie: Ji-un Kim, hrají: Arnold Schwarzenegger, Peter Stormare, Rodrigo
Santoro.
20.–21. 2. / St–Čt / 19.00
NÁDHERNÉ BYTOSTI
Drama / USA / titulky / od 12 let / 138 min. / 100 Kč
Režie: Richard LaGravenese, hrají: Emmy Rossum, Jeremy Irons, Emma
Thompson.
22.–24. 2. / Pá–Ne / 19.00
BABOVŘESKY
Komedie / ČR / přístupný / 120 min. / 130 Kč
Letní komedie režiséra Zdeňka Trošky ze života současné jihočeské
vesnice Babovřesky, která s nadsázkou – tak trochu v duchu „Slunce,
seno“ – sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, jež řádně
zamotají hlavu jejím obyvatelům. Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika
Žilková, Jana Synková.
25.–26. 2. / Po–Út / 19.00
LET
Drama / USA / titulky / přístupný / 138 min. / 100 Kč
Kapitán Whip Whitaker je velezkušený pilot, kterého nerozhodí
sebeprudší turbulence. Když během rutinního letu jím pilotované
dopravní letadlo vlétne do mohutné bouře a začnou mu vynechávat
přístroje, odhodlá se k šílenému činu – otočí stroj vzhůru nohama, aby
ho déle udržel ve vzduchu a mohl najít co nejvhodnější místo k přistání.
Režie: Robert Zemeckis, hrají: Denzel Washington, Kelly Reilly, John
Goodman.
27.–28. 2. / St–Čt / 19.00
Z PREZIDENTSKÉ KUCHYNĚ
Životopisný / Francie / titulky / přístupný / 95 min. / 95 Kč
Film je příběhem neobyčejné ženy, jejíž veškerá dobrodružství jsou
svázaná s vařením. Jedno z nich je takřka neuvěřitelné – dva roky vařila
pro prezidenta Mitteranda v Elysejském paláci a díky tomu pronikla do
zákulisního světa nejmocnějšího muže v zemi. Režie: Christian Vincent,
hrají: Catherine Frot, Hippolyte Girardot, Jean d`Ormesson.
Připravujeme:
ZLOMENÉ MĚSTO
TERAPIE LÁSKOU
JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC – 3D
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.KINOPODEBRADY.CZ
8
Sport
www.podebradskenoviny.cz
14. února 2013
Hokejisté Poděbrad svůj cíl nesplnili, do play-off se nepodívají
Do sezony šli s jasně vytyčenou metou. Tou bylo play-off pro osm nejlepších
týmů krajské ligy. Po základní části soutěže však hokejisté Poděbrad obsadili
předposlední, 11. příčku.
Text: Aleš Kubelka
Foto: Roman Havlík
Už začátek sezony naznačil, že cesta
za vytouženým play-off nebude
vůbec jednoduchá. Úvodních pět
zápasů totiž lázeňští hokejisté, kteří už
druhým rokem hostují kvůli absenci
vlastní haly na nymburském zimním
stadionu, nezvládli a nepřipsali si ani
jedno vítězství. „Určitě panuje v týmu
zklamání, však jsme před sezonou
jasně prohlašovali, že účast ve vyřazovací části je pro nás jednoznačným
cílem, za kterým půjdeme. V našich
silách to bylo. Jenže nám utekl start
sezony a nezvládli jsme domácí zápasy
s Vlašimí a Jesenicí,“ mrzí trenéra
mužstva Davida Kubáta.
Play-out bez nervů
› Hokejistům Poděbrad (v bílém) letošní sezona nevyšla podle plánu
dle kouče Kubáta klíčové. Naopak
série porážek byly mnohem častější.
Poděbrady nebyly schopny vyhrát „Letos jsme neměli problém se
více než 2 zápasy v řadě, což bylo střílením branek, ale trochu nám
Obranné nesnáze
vázla defenziva. Poměrně snadno
a zbytečně jsme inkasovali. Také
jsme měli několik slibně rozehraných
utkání, jenže jsme je nedokázali
Tříkrálové medailové žně
V sobotu 12. ledna se konala první soutěž aerobiku v novém roce.
Děvčata T. J. Sokol Poděbrady se vydala do Kutné Hory na Tříkrálový aerobik.
Text: Monika Sobotková
Foto: Hexa Club
Soutěž pořádal kutnohorský klub Fit
Studio Jitky Brachovcové. V dopolední části se soutěžilo ve cvičení
podle lektora tzv. master class. V ní
nastoupilo 24 děvčat z našeho oddílu.
V nejmladší kategorii (3–4 roky)
nás zastupovala Michaela Vrchotová
na své úplně první soutěži. V dalších
kategoriích byla děvčata rozdělena
podle výkonnosti na skupiny A, B, C.
Naše medailová umístění v kategorii
5–6 let byla tato: ve skupině C 1. místo
Aneta Škaloudová, ve skupině B
2. místo Julie Vrchotová a ve skupině
A 3. místo Patricie Gramanová.
Ve věkové kategorii 7–8 let jsme
měli nejvíce závodnic již tradičně
ve skupině A. V ní stanula na úplně
nejvyšším stupínku Aneta Sluťáková.
V kategorii 9–10 let (A) vybojovala
vítězství již tradičně naše mistryně
V odpolední části se konala soutěž
ve sportovním aerobiku jednotlivců
a mini týmů. V nejmladší kategorii
osmiletých děvčat si na výbornou
vedla Anička Vitoušová, která stanula na stříbrné pozici. V kategorii devítiletých skončila na 6. místě Eliška
Pinkasová a v kategorii 11–13 let
obsadila 4. místo Andy Štěpánková.
Další naše děvčata přivezla už
jen a jen zlaté medaile: Dominika
Herzánová, Emma Melicharová,
Betty Kárová a Kateřina Martínková
uspěly se sólovými skladbami, Betty
a Kateřina pak vybojovaly ještě
jednu zlatou navrch za duo.
Na závěr organizátoři sečetli body
› Eliška Pinkasová
za umístění za master a sóla, a vyhodz poděbradského oddílu
notili tak Tříkrálové poháry a koruaerobiku
ny. Ten zlatý si odvezla Dominika
republiky Dominika Herzánová. Herzánová a stříbrný Betty Kárová.
V kategorii 11–13 let (A) skončila na
2. místě Betty Kárová a bronzová byla Děkujeme všem našim závodnicím
Nikola Skopalíková.
za vzornou reprezentaci.
Poděbradští volejbalisté
na medaile nedosáhli
Povedený a solidně výkonnostně našlapaný turnaj – tak by se dal v krátkosti
definovat v pořadí již pátý oficiální turnajový projekt základní části letošního
třináctého ročníku nymburské prestižní volejbalové soutěže smíšených družstev.
Text: Tomáš Kokojan
Foto archiv
Tentokrát si to mezi sebou rozdalo
dokonce devět mužstev z Poděbrad,
Nymburka, Kouřimi, Mladé Boleslavi
a Kolína.
V pátém pokračování mixové
volejbalové ligy opět nebyla nouze
o překvapení, když ze tří základních
skupin nepostoupily do absolutního
tříčlenného finále hned dva ze tří
nasazených týmů. Roli papírových
favoritů potvrdilo s obtížemi pouze
veteránské družstvo SKP Nymburk,
které se nekompromisně vypořádalo
s ambiciózní nymburskou Mašinkou,
které „došla pára“ především v první
polovině nervózního a konfrontačního zápasu. Volejbalovým „modrokabátníkům“ nepomohlo ani precizní
a učebnicové koučování zraněného
lídra Kokeše…
Naopak Poděbrady a Mladá
Boleslav svoji roli hypotetických favoritů nepotvrdily a musely tak posléze
bojovat o čtvrté až šesté místo.
V konečném účtování skupiny
„smutných“ (7.–9. místo) se nejvíce
dařilo mladoboleslavskému Drinku,
který za sebou nechal Lojzo Kouřim
spolu s domácím bratrstvem mladých
volejbalových Mušketýrů. V „B“
skupině, z hlediska velice vyrovnaných
bojů o celkově čtvrté místo, se nakonec
dovést do úspěšného konce,“ snaží se Tabulka krajské ligy po základní části
přijít „na kloub“ patnácti porážkám
Zápasy V R P Skóre Body
Kubát. Pohled na tabulku jeho slova Poř. Tým
jen potvrzuje: ve 22 zápasech vstřelili
1 HC Rakovník
22
14 0 8 88:63
45
Poděbraďáci solidních 80 gólů, jenže
2 BK Mladá Boleslav B
22
15 0 7 93:73
44
102 branek inkasovali. Tím se stali
3 TJ Slavoj Velké Popovice
22
14 0 8 88:57
43
hned po Kralupech a Vlašimi týmem
4
HC
Příbram
22
14
0
8
79:63
41
s třetí nejhorší obranou.
zadařilo domácí Mašince, která pod
zkušeným vedením charismatického
a legendárního exligového nahrávače
Vaňátka (na postu ženy) a milovníka
čaje R. „Valderamy“ Čecha, po snaživých a mírně ukoptěných výkonech
doslova vydřela vysněné „brambory“.
K zaslouženému úspěchu volejbalových „ajzlbonů“ taktéž přispěl ústřední
koordinátor a kouč týmu pan Kokeš,
kterého bohužel vyřadila ze hry –
stejně jako jeho současnou životní
a deblovou partnerku D. Bakešovou
– intenzivní bolest nohy.
Páté místo brala Mladá Boleslav
a na šesté příčce skončily Poděbrady,
tzn. dvojice mužstev, kterým se tento
turnaj příliš nepovedl.
Celkové prvenství nakonec poměrně překvapivě vybojoval nováček celé
soutěže – kolínský Amundsen, který
tak oslavil svoji ligovou premiéru.
Sympatický tým z Kolína nejprve
remizoval na sety s SKP Nymburk,
aby posléze v koncovkách obou sad
přetlačil psychicky vyčerpané borce
domácího Žertu. Tento nymburský
mančaft celý turnaj doslova táhl
houževnatý smečař Bárta v úzké
spolupráci s hrajícím psychologem
a lídrem ambiciózního volejbalového
kolektivu panem Doubravou. Raritou
letošního ligového ročníku je fakt, že
každý z dosavadních pěti odehraných
turnajů opanovalo jiné družstvo,
ale také skutečnost, že mezi těmito
vítězi nefiguruje ani jedenkrát tým
SKP Nymburk, který je dlouhodobě
absolutním a nedostižným rekordmanem v počtu turnajových triumfů
ze všech ročníků (38!). Na druhou
stranu nymburští veteráni vybojovali
na každém letošním turnaji medaili,
což se žádnému z jejich rivalů nepodařilo. Do konce letošního ročníku
halové volejbalové soutěže zbývá ještě
sehrát dva turnaje včetně finálového.
Celkový triumf může teoreticky
získat dokonce pět družstev, což nemá
v historii populární regionální ligy
obdoby.
Celkové pořadí 13. ročníku
po pěti turnajích:
1.–2. místo: SKP Nymburk a Mladá
Boleslav (31 bodů)
3. místo: Žert Nymburk (26 bodů)
4. místo: Mašinka Nymburk
(25 bodů)
5. místo: Poděbrady (24 bodů)
V dalších dnech čeká hokejisty
Poděbrad play-out, tedy nadstavbová
část pro kvarteto nejhorších týmů
krajské ligy. Na poslední Kralupy mají
sice lázeňští borci luxusní náskok 9
bodů, ukolébat se tím však nenechají.
„Chceme mít co nejdřív klid a jistotu
záchrany, takže hned v úvodních zápasech budeme chtít naplno bodovat,“
má jasno šéf poděbradské střídačky.
Na absenci vlastního domácího
ledu a přechodný azyl v Nymburce
se kouč Kubát vymlouvat nechce.
„Domácí prostředí je domácí, to je bez
diskuze. Ale v Nymburce už máme své
zázemí, takže vinu naší nevydařené
sezony v tomto nevidím.“
5
6
7
8
9
10
11
12
HC Junior Mělník
UHK LEV Slaný
HK Králův Dvůr
HC Jesenice
HC Vodní Lvi Benešov
Spartak Vlašim
HC Poděbrady
HK Kralupy
12
11
10
10
11
10
7
4
0
0
0
0
0
0
0
0
10 76:71
11 99:88
12 77:79
12 80:87
11 73:80
12 85:108
15 80:102
18 64:111
38
34
31
29
29
27
22
13
Program zápasů HC Poděbrady v play-out
Den
Čas
Soupeř (doma/venku)
17. 2.
15:00
HK Kralupy nad Vltavou (V)
23. 2.
17:00
HC Benešov (V)
9./10.3.
zatím neurčen HK Kralupy nad Vltavou (D)
16./17.3.
zatím neurčen HC Benešov (D)
HURÁ NA
NOHEJBAL!
Ani jsme se nenadáli a již
se kvapem blíží nová
nohejbalová sezona.
V našem okrese se kromě
ligové a krajské úrovně
hraje i okresní, do které se
může přihlásit prakticky
každý.
22
22
22
22
22
22
22
22
KLUB ČESKÝCH
TURISTŮ
V PODĚBRADECH
Vás zve:
• 16. února 2013 na prohlídku Strahovského kláštera
• na výlet za pamětihodnostmi města Slaného 20. února 2013
• 27. února 2013 na Tourkec - cestopisný film
Pro bližší informace, časy odjezdů, srazy, případné změny
a kontaktní osoby sledujte vývěsky na nádraží a u sokolovny.
Text: Z
deněk Kreuz,
sekretář Okresního
nohejbalového svazu
Loni v okresním nohejbalové
soutěži bojovalo 11 družstev,
přičemž vítězi Sokolu Sadská se
podařilo postoupit do krajské
soutěže.
Okresní nohejbalový svaz uvítá
všechny zájemce, kteří splní kritéria
soutěžního řádu, jenž je k nahlédnutí na stránkách středočeského
nohejbalu nebo bude na požádání
každému zaslán. Hlavní podmínkou ale zůstává minimální počet
6 hráčů a pro mimopoděbradské
pokud možno i vlastní kurt.
Případní zájemci mohou
poslat přihlášku nejpozději do
15. 3. 2013 na ONS, bližší informace na telefonu 606 639 445
a 603 731 111 nebo na emailu
[email protected] .
Krasobruslařky
ve víru soutěží
Poděbradské krasobruslařky reprezentovaly naše
lázeňské město v Mladé Boleslavi a v Nymburce.
Text: Dagmar Mikolandová
Foto: Jan Rubáš
Na svůj první letošní závod se
krasobruslařky vypravily v neděli
27. ledna do Mladé Boleslavi.
V soutěži Mladoboleslavský pohár
vybojovala nejmladší reprezentantka Terezka Křivská skvělé 8. místo
v kategorii přípravka prvky – děti
do 6. let.
Nymburská stuha. V 25. ročníku
se sešla silná konkurence. V kategorii přípravka prvky II. vybojovala
Gabriela Děrešová krásné 6. místo
a Adéla Rubášová si vybruslila
15. příčku. Všem našim závodnicím
gratulujeme!
Naše krasobruslařky na soutěže
připravily trenérky Eva Březnová
a Žaneta Koštířová. S ohledem
na absenci domácího ledu pova-
TJ LTC Poděbrady
pořádá:
16. – 18. února
Celostátní turnaj kategorie
C – starší žákyně
Tiráž
Poděbradské noviny
▶ Vydavatel: Městské kulturní Centrum
Poděbrady, IČO: 16577434
▶ Redakce: Aleš Kubelka (vedoucí redakce),
Monika Langrová
▶ Grafická úprava: Just B. – just-be.cz
▶ Korektury: Jana Balcarová
▶ Stálí spolupracovníci: Milan Čejka, Michal
Kozák, Karel Liška,
Lucie Procházková, Olga Šolcová
▶ Inzerce: [email protected]
▶ Adresa redakce: Poděbradské noviny,
Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady,
telefon: 325 612 505, www.ipodebrady.cz,
e-mail: [email protected]
▶ Tisk: TNM Print s.r.o.
▶ Registrační číslo: MK ČR E 10868*
▶ Příští číslo vyjde ve čtvrtek
28. února 2013.
› ( Zleva) Terezka Křivská, Adélka Rubášová a Gabriela Děrešová
v Mladé Boleslavi
Sedmiletá slečna Adéla Rubášová
vybruslila 13. místo v kategorii
přípravka prvky – bez omezení
věku. Naše nadějná reprezentantka
Gabriela Děrešová (7 let) předvedla
svou první volnou jízdu na hudební
motivy z filmové legendy Shrek
a obsadila 8. místo v kategorii
přípravka – volná jízda.
V sobotu 2. února se uskutečnil
tradiční závod našeho regionu
žujeme výsledky za velmi dobré.
Krasobruslařky trénují pouze
2× týdně, a to na ZS v Nymburce
a na ZS v Kolíně. Velké poděkování
patří městu Poděbrady za finanční
podporu při realizaci tréninků
v sousedních městech.
Více informací a obrazový
materiál naleznete na
www.kkpodebrady.webnode.cz
Download

Plesová sezona je v plném proudu