..:: Fiyat Listesi - 10 Nisan 2014 ::..
Plastik Dübel
Kod
Ölçü (mm)
Pk./Ad.
TL/Pk.
160 61
6 x30
500
3,70
160 62
7 x34
500
4,55
160 63
8 x36
500
4,55
160 64
10 x43
500
9,00
160 65
12 x56
250
11,15
160 66
14 x70
250
19,10
Plastik Dübel (Renkli)
Pk./Ad.
TL/Pk.
161 05
Kod
Ölçü (mm)
5 Gri
1.000
13,00
161 06
6 K×rm×z×
1.000
14,10
161 07
7 Yeüil
1.000
15,20
161 08
8 Mavi
1.000
17,35
1.000
37,95
500
49,95
Ölçü
Pk./Ad.
TL/Pk.
160 19
No: 2 (8x35)
250
14,35
160 20
No: 3 (10x45)
250
16,45
161 10
10 Turuncu
161 12
12 Gri
Alç×pan Dübeli - Krem
Kod
(kanatl×)
Alç×pan Dübeli - Beyaz (kanatl×)
Kod
Cins
Pk./Ad.
TL/Pk.
164 40
No: 2
250
10,60
164 41
No: 3
250
11,70
Turbolet Dübeli
(alç×pan)
Kod
Cins
Pk./Ad.
TL/Pk.
160 21
Turbolet
500
17,00
160 22
Matkap Uçlu
500
19,15
Pk./Ad.
TL/Pk.
Tuùla - Boüluk Dübeli
Kod
Ölçü (mm)
160 26
8 x50
500
12,75
160 27
10 x58
500
19,10
160 28
12 x71
250
21,25
Roket - Boüluk Dübeli
Kod
Ölçü (mm)
Pk./Ad.
TL/Pk.
160 45
8 x 50
500
12,75
160 46
10 x 58
500
19,15
16045K
8 x 50 K×rm×z× (ûapkas×z)
500
11,70
16046K
10 x 58 K×rm×z× (ûapkas×z)
500
18,10
Asfalt Dübeli (travers)
Kod
Ölçü (mm)
Pk./Ad.
TL/Pk.
160 10
14 x70
100
29,75
160 11
16 x90
100
38,25
41
*
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
Paraüüt Dübel (Mantolama)
Kod
Ölçü (mm)
Pk./Ad.
TL/Pk.
160 31
10 x 95
1000
71,50
160 32
10 x 115
1000
75,00
Kablo Kanal× - Kablo Baù× Dübelleri
Kablo Baù× Dübeli
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Pk.
160 39
Kablo Kanal Dübeli 6 x40
100
3,50
160 40
Kablo Baù× Dübeli 8 x43
100
5,85
160 41
Kablo Baù× Dübeli 10 x45
100
6,40
Siding Dübeli
Siding Dübeli
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Pk.
160 15
Siding Dübeli 8 mm x100
200
13,85
160 16
Siding Dübeli 10 mm x80
100
14,90
160 17
Siding Dübeli 10 mm x100
100
17,00
160 18
Siding Dübeli 10 mm x120
100
19,15
Gazbeton Dübeli
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Pk.
160 33
Ytong Dübeli 8 mm x53
100
19,15
160 34
Ytong Dübeli 10 mm x53
100
21,25
Pk./Ad.
TL/Pk.
Ytong Dübeli
Korniü Dübelleri
Kod
Süper Dübel (Delçak)
Cinsi
164 50
Süper Dübel (Özeko)
500
12,75
160 23
Süper Dübel
500
15,95
160 13
Süper Dübel (Metal Vidal×)
100
9,80
160 25
Mega Dübel
500
12,75
160 24
Kapakl× Dübel
500
12,75
Baùlant× (Montaj) Setleri
Mega Dübel
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Pk.
160 35
Lavabo
1 tk.
2,15
160 36
Klozet
1 tk.
1,30
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Pk.
163 01
Dikmeli Rulet
1000
7,45
163 04
Geçmeli Rulet
1000
7,45
163 03
Rust×k Klips
1000
10,65
163 02
Stop Final
1000
23,40
Perde Halkalar×
42
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
Borulu Çekme Çelik Dübel
*
*
*
Gömlekli Çelik Dübel
Kod
Ölçü (mm)
Pk./Ad.
TL/Ad.
Kod
Ölçü (mm)
Pk./Ad.
TL/Ad.
791 00
6 x 65
100
0,29
791 10
6 x 45
100
0,16
791 01
8 x 75
100
0,39
791 11
6 x 65
100
0,21
791 03
10 x 85
100
0,63
791 12
8 x 55
100
0,23
791 04
10 x 110
100
0,93
791 13
8 x 75
100
0,28
791 05
12 x 90
100
0,82
791 14
10 x 70
100
0,46
791 06
12 x 110
100
1,19
791 15
10 x 85
100
0,49
791 07
16 x 120
100
2,44
791 16
10 x 110
100
0,67
791 08
20 x 140
100
5,75
791 17
12 x 90
100
0,81
791 18
12 x 110
100
1,04
Aç×k Kancal× Çelik Dübel
Kapal× Kancal× Çelik Dübel
Kod
Ölçü (mm)
Pk./Ad.
TL/Ad.
Kod
Ölçü (mm)
Pk./Ad.
TL/Ad.
791 20
M-6
50
0,42
791 25
M-6
50
0,45
791 21
M-8
50
0,66
791 26
M-8
50
0,69
791 22
M-10
50
1,09
791 27
M-10
50
1,12
Çakma Çelik Dübel
S-Tipi Çelik Dübel
Kod
Ölçü (mm)
Pk./Ad.
TL/Ad.
Kod
Ölçü (mm)
Pk./Ad.
TL/Ad.
791 30
M-6
100
0,11
791 40
M-8
100
0,24
791 31
M-8
100
0,13
791 41
M-10
100
0,38
791 32
M-10
100
0,23
791 42
M-12
100
0,62
791 33
M-12
50
0,49
791 34
M-14
50
0,97
791 35
M-16
50
1,14
791 36
M-20
50
3,31
Klipsli Çelik Dübel
Asma Tavan Dübeli
*
Kod
Ölçü (mm)
Pk./Ad.
TL/Ad.
791 50
8 x 75
100
0,39
791 51
10 x 90
100
0,66
791 52
12 x 110
100
1,09
Kod
Cins
Pk./Ad.
TL/Ad.
791 53
16 x 145
100
2,49
791 39
Asma Tavan
100
0,19
791 54
20 x 180
100
5,44
43
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
Aç×k Pitonlar
Ç
Aç×k Piton
Metrik Piton
Vidal× Korniü Çivisi
Kod
Ölçü
Pk./Ad.
TL
Pk.& Gr
78 100
K14x30
500
87,90
78 101
16x30
2 gr
78 103
16x40
2 gr
78 105
17x50
78 107
78 109
Metrik Pitonlar
Ölçü
Pk./Ad.
TL/Ad.
Ç 78 120
Kod
M4
100
0,290
5,25
78 121
M5
50
0,185
5,25
78 122
M6
50
0,340
2 gr
5,66
78 123
M8
50
0,720
18x60
1 gr
6,80
19x70
1 gr
7,92
*
Vidal× Korniü Çivisi
78 112
20x80
1 gr
9,05
Kod
No:
Pk./Ad.
TL/Ad.
78 113
21x80
100
8,25
78 154
3
100
0,077
78 114
21x100
100
9,26
78 155
4
100
0,082
78 115
22x130
100
15,45
78 156
5
100
0,093
78 116
23x150
100
24,70
78 157
6
100
0,113
78 116K
K23x150
100
28,80
78 158
7
100
0,123
78 159
8
100
0,134
Pk./Ad.
TL/Ad.
78 117
24x175
100
28,80
78 117K
K24x175
50
16,72
78 118
24x200
100
33,95
Halkal× Piton
*** 1gr=144 Ad.
Kod
Boü Halka
Kod
Halkal× Piton
Boü Halka
ûohben Çivisi
Mim Mandal
Metrik 'L' Vida
No:
78 146
12
100
0,185
Pk/Ad.
TL/Ad.
78 147
14
100
0,195
78 136
12
200
0,118
78 148
16
100
0,216
78 137
14
150
0,129
78 149
18
100
0,267
78 138
16
150
0,149
78 150
20
100
0,283
78 139
18
100
0,180
78 140
20
100
0,206
78 980
EXT 1
100
0,250
78 981
EXT 2
50
0,270
78 982
EXT 3
30
0,600
Mim Mandal
ûohben Çivisi (Dübelli)
Kod
No:
Pk/Ad.
TL/Ad.
78 160
1
100
0,154
78 161
2
100
0,175
78 162
3
100
0,201
Kod
No:
Pk./Ad.
TL/Ad.
78 163
4
100
0,226
78 125
1
100
0,123
78 164
Ekstra
100
0,571
78 126
2
100
0,134
78 127
3
100
0,144
78 128
4
100
0,154
78 129
5
100
0,159
Pk./Ad.
TL/Ad.
Metrik "U" C×vata
Metrik 'L' Vida
Kod
No:
78 200
4x50
100
0,079
78 201
5x50
100
0,102
Kod
No:
Pk./Ad.
TL/Ad.
78 203
6x60
100
0,124
78 970
M5
50
0,453
78 205
8x80
100
0,192
78 971
M6
50
0,566
78 972
M8
50
1,131
Kaynakl× Metrik Piton
Metrik "U" C×vata
Kaynakl× Trifon Piton
Kaynakl× Trifon Piton
No:
Kod
Ölçü
Pk./Ad.
TL/Ad.
Kod
Ölçü
Pk./Ad.
TL/Ad.
79 010
M8x160P
50
1,08
79 000
8x160P
50
1,08
79 011
M8x190P
50
1,19
79 001
8x190P
50
1,19
79 012
M10x190P
26
2,21
44
*
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
Maymuncuk
Es (S)
Es
Maymuncuk
Gözlü Vida
Gözlü C×vata
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
Kod
Ölçü (mm)
Pk./Ad.
TL/Ad.
78 190
Minik 1
200
0,098
78 170
30
100
0,247
78 191
Minik 2
100
0,124
78 171
40
100
0,247
78 192
Minik 3
100
0,136
78 172
50
100
0,273
78 165
Küçük
100
0,118
78 173
60
100
0,288
78 166
Büyük
100
0,165
78 175
80
100
0,309
78 167
Extra B
50
0,617
78 176
100
100
0,339
78 168
Extra K
100
0,226
78 177
120
50
0,370
78 185
Uzun 4
50
0,411
78 178
140
50
0,463
78 186
Uzun 5
50
0,463
78 179
160
50
0,514
78 180
180
50
0,617
Gözlü Vida
Kod
Cinsi
Pk/Ad.
TL/Ad.
78 215
Ø6
50
0,464
78 216
Ø8
50
0,600
78 220
Ø10
50
1,041
Halkal× Vida
Kod
Cinsi
Pk/Ad.
TL/Ad.
78 217
M6
50
0,464
78 218
M8
50
0,600
78 219
M10
50
1,041
ÇINAR
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
78 142
M4
100
0,47
78 143
M5
100
0,53
78 144
M6
100
0,66
*
ÇINAR
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
78 965
M4
100
0,42
78 966
M5
50
0,57
*
*
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
78 967
M6
50
0,72
Ø6
50
0,453
78 968
M8
50
0,95
78 211
Ø8
50
0,617
78 969
M 10
50
2,05
78 209
Ø10
50
1,300
Stoplu Pitonlar
Halkal× Civata
*
ÇINAR
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Gr.
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
78 265
No: 1
1 Gr.
12,80
78 212
M6
50
0,453
78 266
No: 2
1 Gr.
12,90
78 213
M8
50
0,617
78 267
No: 3
1 Gr.
14,80
78 214
M10
30
1,300
*
Termosifon Kancas× - Dübelli
Asma Tavan Pitonu
Asma Tavan Pitonu
Termosifon Kancas×
0,741
1,029
78 210
Pitonlu Çelik Dübel
Stoplu Pitonlar
50
50
Pitonlu Çelik Dübel
Halkal× Vida
Halkal× C×vata
200
250
Metrik Pitonlu Halka
Gözlü Civata
Metrik Pitonlu Halka
78 181
78 182
ÇINAR
Kod
Ölçü
Pk./Ad.
TL/Ad.
78 195
19 x 100
100
0,190
78 196
19 x 130
100
0,249
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
78 850
8 mm
50
0,257
Tavla Menteüe 1 Dz.=24 Ad.
ÇINAR
*
Kod
Ölçü
Pk./Dz.
TL/Dz.
78 198
5005/1
1
4,05
*
Tavla Menteüe/Çengeli
Tavla Çengeli
Alm. Çerçeve Ask×lar×
ÇINAR
ÇINAR
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
Kod
Cinsi
Pk/Ad.
TL/Ad.
78 197
-
500
0,132
78 365
Çerçeve Köüesi
1.000
0,176
78 366
Çerçeve Ask×s×
1.000
0,176
Çer.Ask×s×- Çer. Köüesi
45
*
*
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
Sand×k Ask×lar×
Sand×k Ask×s×
Kod
Ölçü (mm)
Pk/Ad.
TL/Dz.
132 30
25 x 62
1
5,85
132 31
30 x 88
1
6,40
132 32
35 x 115
1
7,00
*
Lüks Sand×k Asak×lar×
Lüks - Bak×r
Kod
Cinsi
Pk/Ad.
TL/Ad.
13 239
Lüks - Çinko
12
2,40
13 240
Lüks - Sar×
12
2,40
13 241
Lüks - Boyal×
12
2,95
13 242
Lüks - Bak×r
12
3,00
Aba Sand×k Ask×s× (Bak×r Dövme)
Aba Sand×k Ask×s×
Kod
Ölçü (mm)
Pk/Ad.
TL/Ad.
13 115
8
25
1,10
13 116
10
15
1,40
13 117
12
15
1,95
Gizli Çerçeve Ask×s×
Gizli Çerçeve Ask×s×
Kod
Ölçü (mm)
Pk./Ad.
TL/Ad.
78 364
25 x 37
500
0,171
Pencere Kelebeùi-Kald×racaù×
Kod
Cinsi
Pk/Ad.
78 276
Sac Kelebek
2
78 277
Sac Kald×racak
2
4,15
78 273
Boyal× Kelebek
2
14,25
78 274
Boyal× Kald×racak
2
8,80
TL/Dz.
9,30
Yonca Menteüe
Yonca Menteüe
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
78 786
Sar×
500
0,257
78 787
Kahve
500
0,257
Tavla Klipsi
Tavla Klipsi
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
78 788
Sar×
500
0,571
78 789
Kahve
500
0,571
Ask× Eleman× L tipi (1.2 mm)
Renk
Kod
Renk
Kod
Pk/Ad.
TL/Ad.
Beyaz
761 65
Kiraz
761 68
250
0,29
Kahve
761 66
Meüe
761 69
250
0,29
Krem
761 67
Armut
761 70
250
0,29
*
Kap× ve Kol Tamponu (sekiz)
Kod
Cinsi
Pk/Ad.
TL/Pk.
761 60
Kap× ve Kol Tamponu (sekiz)
5
0,70
*
Metal Rakam (Sar×)
No
Kod
No
Kod
Pk/Ad.
TL/Ad.
0
181 70
5
181 75
25
1,34
1
181 71
6
181 76
25
1,34
2
181 72
7
181 77
25
1,34
3
181 73
8
181 78
25
1,34
4
181 74
9
181 76
25
1,34
46
*
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
Emniyet Kilidi (Kap× ve Pencere)
Pencere Güvenlik Kilidi
Kod
Cinsi
Pk/Ad.
TL/Ad.
830 90
Mandall× ( Beyaz )
100
3,60
830 92
Mandall× ( Kahve )
100
3,85
830 91
Düz
( Beyaz )
100
3,40
830 93
Düz
( Kahve )
100
3,60
Pk./Ad.
TL/Ad.
Anahtar Aù×zl×ù×
Kod
Anahtar Aù×zl×ù×
Cinsi
783 75
1
200
0,17
783 76
2
200
0,17
783 77
3
200
0,17
783 78
4
150
0,17
783 79
Gömme
300
0,17
Cinsi
Pk/Ad.
TL/Ad.
783 50
L Tipi Tek Delik - Saç
200
0,114
783 51
Z Tipi Tek Delik - Saç
200
0,114
783 53
Z Tipi Tek Delik - Plastik
500
0,028
Pk/Ad.
TL/Çift.
Ayna T×rnaù×
Kod
*
Ayna T×rnaù× - Z Ayna T×rnaù× - L
Ayarlanabilir Raf Ayaù×
Ayarlanabilir Raf Ayaù×
Kod
Cinsi
78 840
Küçük
5 Çift
5,00
78 841
Orta
10 Çift
5,40
78 842
Büyük
10 Çift
5,70
Ölçü
Pk./Ad.
TL/Ad.
500
0,45
Boru Tapas×
Kod
Çit Boru Tapas×
1/2
331 90
1
" - 2"
Baca Kapaù×
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
331 55
Köüeli (Zivanas×z)
144
1,30
Baca Kapaù×
Lastik Tokmak
Lastik Tokmak
Kod
Ölçü
Pk./Ad.
TL/Ad.
410 14
40
24
4,30
410 15
50
20
6,00
410 16
60
12
7,70
410 17
70
6
9,45
Hoppala Yay×
A
Hoppala Yay×
A=28 cm
Kod
Ölçü (Inch)
Pk./Dz.
TL/Dz.
111 30
3/8
1 Dz.
11,30
111 31
1/2
1 Dz.
14,15
111 32
5/8
1 Dz.
15,10
111 33
3/4
1 Dz.
16,50
Kod
Ölçü
Pk/Ad.
TL/Dz.
180 50
Küçük
12
12,25
180 51
Büyük
12
13,20
*
Sac Fare Kapan×
Sac Fare Kapan×
47
*
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
Emniyet Sürgüleri
Cinsi
Kod
Emniyet Zinciri
Pk./Ad.
TL/Ad.
111 01
Sac Emniyet Zinciri - Sürgülü
1
2,85
111 02
Sac Emniyet Zinciri - Küçük
1
1,90
Kol Stoperi
Kol Stoperi
Kod
Cinsi
Pk/Ad.
TL/Ad.
761 61
Beyaz Kol Stoperi
48
2,85
761 62
Gri Kol Stoperi
48
2,85
Zamak Yer Tamponu
Zamak Yer Tamponu
Kaplama
Pk/Ad.
TL/Ad.
Zamak Yer Tamponu
Alt×n
50
3,80
762 21
Zamak Yer Tamponu
Krom
50
3,80
762 22
Zamak Yer Tamponu
Mat Krom
50
3,80
Zamak Yer Tamponu
Saten
50
3,80
Kod
Cinsi
762 20
762 23
Yer Tamponu
Yer Tamponu
Kaplama
Pk/Ad.
TL/Ad.
3,5 cm
Sar×
30
3,80
Kod
Cinsi
Ölçü
762 25
Yer Tamponu
762 27
Yer Tamponu
3,5 cm
Saten
30
3,80
762 26
Yer Tamponu - Uzun
5 cm
Sar×
25
4,15
762 28
Yer Tamponu - Uzun
5 cm
Saten
25
4,15
Merdiven Menteüesi
(1 dz= 12 ad)
Kod
Cinsi
Pk/Dz.
TL/Dz.
761 50
Merdiven Menteüesi
1
33,00
Pk./Ad.
TL/Ad.
Masa Menteüesi
Masa Menteüesi
Kod
Cinsi
Renk
760 35
Masa Menteüesi
760 36
Masa Menteüesi
Ölçüler (mm)
A
B
-
37
55
100
0,35
Sar×
37
55
100
0,38
Pk./Dz.
TL/Dz.
Yaprak Menteüe (1 Dz.=12 Çift=24 Adet)
5005 seri
Kod
Ölçü
760 49
5005/ 3/4
760 50
5005/1
760 51
760 52
Kal×nl×k Ölçüler (mm)
(mm)
A
B
19
15
5
5,15
0.7
26
20
5
5,20
5005/1 - 1/4
0.7
30
24
5
5,65
5005/1 - 1/2
0.9
33
26
2
6,15
760 53
5005/2
1
51
32
2
6,60
760 54
5005/2.5
64
32
2
7,10
760 41
1840/1.5
0.7
38
29
2
5,20
760 42
1840/2
0.9
50
36
1
5,65
760 43
1840/2.5
0.9
64
40
1
7,55
760 44
1840/3
1
72
47
1
8,95
760 45
1840/3.5
1
87
59
1
13,20
1840 seri
760 46
1840/4 1.2
1.2
100
65
1/2
17,45
Yaprak Menteüe
760 47
1840/4 1.5
1.5
100
65
1/2
19,80
48
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
Tek Kuyruklu Menteüe (1 Dz.=12 Çift=24 Adet)
Tek Kuyruklu Menteüe
Kod
Ölçü
Kal×nl×k
(mm)
Ölçüler (mm)
A
B
Pk./Dz.
TL/Dz.
760 03
904/3
1. 5
74
68
1
15, 40
760 04
904/4
1. 5
98
68
1
15, 55
760 05
904/5
1. 5
120
85
1
20, 75
760 06
904/6
1. 5
150
85
1
22, 65
760 07
904/7
2
175
95
1/2
34, 40
Pk./Dz.
TL/Dz.
Çift Kuyruklu Menteüe (1 Dz.=12 Çift=24 Adet)
Çift Kuyruklu Menteüe
Kal×nl×k
(mm)
Ölçüler (mm)
Kod
Ölçü
760 21
900/3
1. 5
75
28
1
14, 15
760 22
900/4
1. 5
100
31
1
17, 00
760 23
900/5
1. 5
125
35
1
20, 75
760 24
900/3.5
1
24, 50
Pk./Dz.
TL/Dz.
A
B
2
Cerman Menteüe (1 Dz.=12 Çift=24 Ad)
Kod
Cerman Menteüe
Kal×nl×k
(mm)
No:
Ölçüler (mm)
A
B
760 55
8
1
80
40
1/2
10, 85
760 56
10
1. 2
100
50
1/2
15, 10
760 57
12
1. 2
120
60
1/2
19, 35
760 58
14
1. 5
140
70
1/2
25, 95
Okka Menteüe (Sar× Kaplama) (1 Dz.=12 Çift=24 Ad)
Okka Menteüe
Kod
No:
Kal×nl×k
(mm)
760 60
8
2
Ölçüler (mm)
A
B
80
80
Pk./Dz.
TL/Dz.
1/2
28, 30
760 61
10
2
100
80
1/2
33, 00
760 62
12
2
120
80
1/2
39, 15
Pk./Ad.
TL/Ad.
Lüks Okka Menteüe No: 10
Kod
Sar×
Saten
Kal×nl×k
(mm)
Düz
760 90
760 95
Memeli
760 91
760 96
Cinsi
Ölçüler (mm)
A
B
2
100
80
20
2,90
2
100
80
20
3,30
Pk./Ad.
TL/Ad.
Lüks Okka Menteüe
Lüks Cumbal× Menteüe No: 10
Kod
Sar×
Saten
Kal×nl×k
(mm)
Düz
760 92
760 97
Memeli
760 93
760 98
Cinsi
Ölçüler (mm)
A
B
2
10 0
70
20
2,90
2
100
70
20
3,30
Pk./Ad.
TL/Ad.
Lüks Cumbal× Menteüe No: 12
Lüks Cumbal× Menteüe
Kod
Sar×
Saten
Kal×nl×k
(mm)
Düz
761 00
761 02
Memeli
761 01
761 03
Cinsi
Ölçüler (mm)
A
B
2
120
70
20
3,10
2
120
70
20
3,60
Ö lçü
Pk./Ad.
TL/Ad.
Yönsüz Menteüe
Cinsi
Kod
761 06
761 06
Lüks Yönsüz Menteüe (Düz)
No:12
20
1, 60
761 05
Kelebek Yönsüz Menteüe (Düz)
No:10
20
1, 70
761 05
49
..:: Fiyat Listesi - 25 Nisan 2014 ::..
Çanta Kilidi (Klipsi)
Çanta Kilidi (Klipsi)
A
Kod
Cinsi
Ölçü AxB
Pk/Ad.
TL/Ad.
132 12
Çanta Klipsi
8 x 4 cm
12
2,55
Pk./Dz.
TL/Dz.
Sand×k Kulplar× (1 Dz.=12 Çift=24 Adet)
B
Sand×k Kulbu
Mavzer Sürgü
Cinsi
Ölçü AxB (mm)
132 35
Küçük
75 x 60
1
16,30
132 36
Büyük
85 x 80
1
25,55
Kod
Mavzer Sürgü
Kod
No:
Ölçü AxB (mm)
Pk./Dz.
TL/Dz.
760 70
4
80 x 35
1
11,80
760 71
6
85 x 35
1
12,75
760 72
8
95 x 35
1
13,70
760 73
10
110 x 42
1
15,55
760 74
12
120 x 42
1
17,45
760 75
14
135 x 43
1
18,85
760 76
16
150 x 43
1
19,80
Sürgüler
Kelebek Sürgü
Kal×n Kelebek
Kod
Cinsi
Pk./Dz.
TL/Dz.
760 85
Dar Mavzer Sürgü
1
20,80
760 80
Yayl× Sürgü
1
11,30
782 91
Kelebek Sürgü
2
9,45
782 92
Kelebek Sürgü (Kal×n)
2
14,15
782 90
Yavru Sürgü
4
8,50
Yayl× Sürgü
Kuyu Makaras×
únüaat Makaras× Yanakl× (Mavi)
Kod
Sivri ûakül - ( úpli, Tahta Takozlu)
Cinsi
TL/Ad.
110 86
75 x 1
14,40
75 x 2
23,00
Kod
Ölçü (gr)
Pk./Ad.
TL/Ad.
110 87
110 80
300
12
6,20
110 88
75 x 3
30,15
110 84
400
12
6,70
110 89
100 x 1
17,15
110 81
500
12
7,85
110 90
100 x 2
27,40
110 82
700
6
8,60
110 91
100 x 3
37,00
110 83
1000
6
9,90
110 92
125 x 1
18,65
110 85
2000
6
15,70
110 93
125 x 2
29,50
110 94
125 x 3
37,70
Rulmanl× (K×rm×z×)
Kuyu Makaras×
110 95
75 x 1 Rulmanl×
21,25
Kod
Ölçü (cm)
Baù/Ad.
TL/Ad.
110 96
75 x 2 Rulmanl ×
31,55
110 71
10
10
12,00
110 97
75 x 3 Rulmanl×
42,50
110 72
12
10
15,80
110 98
100 x 1 Rulmanl×
24,00
110 73
14
10
18,50
110 99
100 x 2 Rulmanl×
36,35
110 74
16
10
20,60
111 00
100 x 3 Rulmanl×
43,90
50
*
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
Demir K×v×rma Anahtarlar×
Demir K×v×rma Anahtar×
Kod
Ölçü (mm)
Pk./Ad.
TL/Ad.
115 01
8
10
10,60
115 02
10
10
12,20
115 03
12
10
13,50
115 04
14
10
17,60
115 05
16
10
19,30
Yuvarlak Keski ve Murç
Yuvarlak Keski ve Murç
Kod
Cinsi
Kod
Cinsi
Boy (cm)
TL/Ad.
115 50
Keski
115 54
Murç
20
2,70
115 51
Keski
115 55
Murç
25
3,40
115 52
Keski
115 56
Murç
30
3,85
115 53
Keski
115 57
Murç
35
4,10
Yass× Keski ve Murç
Yass× Keski ve Murç
Kod
Cinsi
Kod
Cinsi
Boy (cm)
TL/Ad.
115 15
Keski
115 19
Murç
20
3,40
115 16
Keski
115 20
Murç
25
4,25
115 17
Keski
115 21
Murç
30
4,95
115 18
Keski
115 22
Murç
35
5,55
Alt×köüe Keski ve Murç
Alt×köüe Keski ve Murç
Kod
Cinsi
Kod
Cinsi
Boy (cm)
TL/Ad.
115 60
Keski
115 64
Murç
20
3,40
115 61
Keski
115 65
Murç
25
4,55
115 62
Keski
115 66
Murç
30
5,55
115 63
Keski
115 67
Murç
35
6,25
Muhafazal× Keski ve Murç
Muhafazal× Keski, Murç
Kod
Cinsi
Kod
Cinsi
Boy (cm)
TL/Ad.
114 90
Keski
114 91
Murç
30
5,30
Kal×n Keski ve Murç
Kal×n Keski, Murç
Kod
Cinsi
Kod
Cinsi
Boy (cm)
TL/Kg.
114 85
Keski
114 87
Murç
25
4,65
114 86
Keski
114 88
Murç
30
4,65
Kal×n Taü Çivisi Keski ve Murç
Kal×n Taü Çivisi Keski, Murç
Kod
Cinsi
Kod
Cinsi
Boy (cm)
TL/Kg.
114 80
Keski
114 82
Murç
25
5,55
114 81
Keski
114 83
Murç
30
5,55
Sökü Demiri
Sökü Demiri
Kod
Cinsi
Boy (cm)
TL/Kg.
115 90
Nervürlü
80 - 100 - 120 -140
4,50
115 91
Yuvarlak
80 - 100 - 120 -140
4,95
115 92
Alt×nköüe
80 - 100 - 120 -140
7,10
Cinsi
TL/Ad.
Etriye Kolu
Kod
Etriye Kolu
115 26
Etriye Kolu
Burçlu 8-10
32,15
115 27
Etriye Kolu
Rulmanl× 8-10
43,20
115 24
Etriye Kolu
Özel Rulmanl× 12' lik
55,30
115 25
Etriye Kolu
Özel Rulmanl× 14' lük
61,70
51
..:: Fiyat Listesi - 20 Mart 2014 ::..
Çelik Dövme Ürünler
Kod
Cinsi
115 29
Gelberi küçük
9,65
115 30
Gelberi büyük
10,80
115 31
Duvarc× çekici
12,20
115 32
Mozaik taraù×
9,90
115 33
Yang×n baltas×
11,60
115 34
Yang×n kancas×
11,60
115 38
Köüebent demiri
55,30
115 99
Kal×p Kilidi - Çiroz
TL/Ad.
Çapalar
Çelik Çatal Çapa
Tütün Çapas×
Orman Çapas×
Oturak Makas×
Demir Kesme Makas×
Kod
Cinsi
TL/Ad.
115 40
Çelik Çatal Çapa
3,75
115 41
Çelik Düz Çapa
3,75
115 42
Çelik Tütün Çapa - Büyük
9,00
115 43
Çelik Tütün Çapa - Orta
7,70
115 44
Baù Çapas×
7,40
115 39
Orman Çapas×
13,90
Kod
Ölçü (mm)
TL/Ad.
455 00
22' lik Oturak Makas×
223,00
455 05
Yedek B×çak - 22' lik
35,70
455 01
26' l×k Oturak Makas×
303,00
455 06
Yedek B×çak - 26' l×k
44,60
Oturak Makas×
Demir Kesme Makas×
Kod
Ölçü(mm)
Cinsi
TL/Ad.
455 10
10
Mavi
80,35
455 12
12
Mavi
89,30
455 14
14
Mavi
98,20
455 16
16
Mavi
107,15
455 20
Civatal× 10
K×rm×z×
80,35
455 22
Civatal× 12
K×rm×z×
89,30
455 24
Civatal× 14
K×rm×z×
98,20
455 26
Civatal× 16
K×rm×z×
107,15
455 21
10 - 12 mm Yedek Aù×z
62,50
455 27
14 - 16 mm Yedek Aù×z
80,35
Ispatula
Ispatula
Kod
Ölçü
Pk/Ad.
TL/Dz.
784 01
30 mm
1 Dz.
21,45
784 02
40 mm
1 Dz.
22,10
784 03
50 mm
1 Dz.
22,80
784 04
60 mm
1 Dz.
23,45
784 05
70 mm
1 Dz.
24,10
784 06
80 mm
1 Dz.
24,80
784 07
90 mm
1 Dz.
25,45
784 08
100 mm
1 Dz.
26,10
784 09
120 mm
1 Dz.
27,45
52
*
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
SARI
Çelik Çivi Çizgili Vernikli
Çelik Çivi
Tel Çivi (Siyah)
Tel Çivi
Kod
Ölçü(mm)
533 15
2 x 20
Pk./Ad. Koli/Pk.Ad.
100
300
TL/Pk.
0,55
533 16
2 x 30
100
240
0,75
533 17
2 x 40
100
220
0,95
533 18
3 x 30
100
120
1,45
533 02
3 x 40
100
100
1,55
533 03
3 x 50
100
80
1,60
533 04
4 x 40
100
80
1,85
533 05
4 x 50
100
60
2,10
533 06
4 x 60
100
48
2,35
533 07
5 x 70
100
40
3,85
533 08
5 x 80
100
40
4,20
533 09
5 x 100
100
32
6,15
Çelik Çivi Sar× (EKO)
Kod
Ölçü(mm)
Pk./Kg.
TL/Pk.
Kod
Ölçü(mm)
533 30
10 x 20
2,5
11,35
533 20
4 x 40
100
50
1,20
533 31
10 x 25
2,5
11,35
533 21
4 x 50
100
50
1,55
533 32
10 x 30
2,5
11,35
533 22
4 x 60
100
40
1,90
533 33
11 x 35
2,5
11,35
533 23
5 x 70
100
30
3,00
533 34
12 x 40
2,5
11,35
533 24
5 x 80
100
30
3,85
533 35
12 x 50
2,5
11,35
533 25
5 x 100
100
24
5,10
533 36
14 x 60
2,5
11,35
Tel Çivi (Sar×)
Pk./Ad. Koli/Pk.Ad.
TL/Pk.
Çelik Çivi Çizgili (Beyaz) çinko
Kod
Ölçü(mm)
Pk./Kg.
TL/Pk.
Kod
Ölçü(mm)
533 40
10 x 20
2,5
12,80
532 91
4 x 40
100
80
2,20
533 41
10 x 25
2,5
12,80
532 92
4 x 50
100
60
2,35
533 42
10 x 30
2,5
12,80
532 93
4 x 60
100
48
2,50
533 43
11 x 35
2,5
12,80
532 94
5 x 70
100
40
4,00
533 44
12 x 40
2,5
12,80
532 95
5 x 80
100
40
4,45
533 45
12 x 50
2,5
12,80
532 96
5 x 100
100
32
6,50
533 46
14 x 60
2,5
12,80
Continental
Oluklu (Karabaü) Çivi
Pk./Ad. Koli/Pk.Ad.
TL/Pk.
Kanall× Çelik Çivi (HELICAL) çinko
Kod
Ölçü(mm)
Pk./Kg.
TL/Pk.
Kod
Ölçü(mm)
533 63
8 x 11
1
6,10
532 80
4 x 40
Pk./Ad. Koli/Pk.Ad.
100
60
TL/Pk.
3,95
533 64
12 x 14
1
6,10
532 81
4 x 50
100
60
4,50
533 65
16 x 16
1
6,10
532 82
4 x 60
100
60
5,30
533 66
14 x 20
1
6,10
532 83
5 x 70
100
30
7,90
533 67
20 x 23
1
6,10
532 84
5 x 80
100
30
9,40
533 68
23 x 25
1
6,10
532 85
5 x 100
100
30
13,00
Çivi Önlüùü
533 96
Kod
Malzeme
Pk./Ad.
TL/Ad.
533 95
Suni Deri
12
10,30
533 96
Kot
10
6,00
533 95
53
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
Cam Çivisi
Kod
Cinsi
Ölçü
Pk./Kg.
TL/Pk.
533 54
Siyah
5 x 22
2,5
13,40
533 55
Sar×
5 x 22
2,5
15,25
Kod
Cinsi
Ölçü
Pk./Kg.
TL/Pk.
533 60
Cerman Çivi
17 x 30
2,5
12,80
*
Cerman Çivi
*
Kavela Çivisi
Kavela Çivisi
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
Koli/Pk.Ad.
TL/Pk.
533 62
Kavela Çivi
500
40
12,35
Kod
Cinsi
Rondela Tipi
Pk./Ad.
TL/Pk.
533 90
20 mm
Pullu
1 Kg.
5,70
533 91
25 mm
Pullu
1 Kg
5,70
533 92
30 mm
Pullu
1 Kg
5,70
533 93
40 mm
Pullu
1 Kg
5,70
533 94
50 mm
Pullu
1 Kg
5,70
TL/Ad.
TL/Pk.
0,0079
7,85
0,0144
14,40
*
Shingle Çivi
Standart Kablo Baùlar×
En
(mm)
Kod
Uzunluk
(mm)
860 00
100
860 01
150
860 02
200
0,0227
22,65
860 03
150
0,0225
2,25
860 04
200
0,0320
3,20
860 05
250
0,0425
4,25
860 06
300
0,0535
5,35
860 20
370
0,0680
6,80
860 07
200
0,0425
4,25
860 08
250
0,0630
6,30
860 09
300
0,0760
7,60
860 10
370
0,0855
8,55
860 11
430
0,1245
12,45
860 12
300
0,1235
12,35
860 13
370
0,1585
15,85
860 14
430
0,2015
20,15
860 15
530
0,2985
29,85
860 16
710
0,4630
46,30
860 17
780
0,5195
51,95
860 18
920
860 19
1220
2.5
3.6
4.8
7,6
9
54
Renk
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Paket
Adeti
1.000
100
100
100
100
0,8075
80,75
1,3680
136,80
*
..:: Fiyat Listesi - 31 Mart 2014 ::..
SIVACI MALZEMELERú
S×va Küreùi
S×va Küreùi
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
410 02
S×va Küreùi 1. Kalite (K×rm×z×)
12
7,30
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
*
Malalar
Kod
Tirfil Mala
410 06
Tirfil Mala - K×sa
12
410 07
Tirfil Mala - Uzun
12
8,25
410 10
Derz Malas× - K×sa
12
11,95
410 11
Derz Malas× - Uzun
12
12,95
410 08
Kauçuklu Mala - K×sa
12
13,25
410 09
Kauçuklu Mala - Uzun
12
13,55
410 12
Süngerli Mala
12
8,55
*
8,00
Kale Terasit Malas×
Kale Terasit Malas×
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
410 04
Kale Terasit Malas× (Beyaz)
25
4,20
*
Rulo Eleùi
Rulo Eleùi
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
410 55
Küçük - Rulo Eleùi
24
1,25
410 56
Büyük - Rulo Eleùi
24
1,30
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
410 57
10' luk Rulo Sap×
24
0,95
410 58
20' lik Rulo Sap×
24
1,70
410 59
25' lik Rulo Sap×
24
1,95
*
Rulo Sap×
*
Plastik Serpme Makinas×
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
410 03
Plastik Serpme Makinas×
8
21,15
*
Kalekim Taraù×
Kalekim Taraù×
Kod
Cinsi
Pk./Ad.
TL/Ad.
410 13
Kalekim Taraù× (Plastik)
24
1,30
Pk./Ad.
TL/Ad.
Sac Serpme Makinas×-(Duyar)
Kod
Sac Serpme Makinas×
Cinsi
413 01
Çelikli Makine
413 03
Lastikli Makine
413 02
Yedek Çeliùi
413 04
Yedek Lastiùi
12
6
22,85
27,30
10,70
14,30
FúBER DúSKALTI
Fiber Diskalt×
Kod
Çap (mm)
Pk./Ad
TL/Ad.
275 50
115 - Duyar
25
1,70
275 51
180 - Duyar
25
3,45
CIRTLI DúSKALTI
Kod
Çap (mm)
Pk./Ad
TL/Ad.
275 55
115
50
3,00
275 56
180
25
7,71
275 57
115 - Kauçuklu
50
12,00
275 58
125 - Kauçuklu
25
14,00
VE
hRhNLERú OR-úNAL LúSTELERúNDEN SATILMAKTADIR.
55
*
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
Yatay
Motifli
Yayl×
Beyaz Damla
YATAY POSTA KUTUSU
Çat×l× Motifli
Alm. Ferforje
ZARúF POSTA KUTUSU
Kod
Cinsi
TL/Ad.
Kod
Cinsi
181 64
Siyah
20,10
181 80
Siyah
TL/Ad.
17,40
181 65
Siyah Gri
20,10
181 81
Siyah Gri
17,40
181 66
Kahve Krem
20,10
181 82
Kahve Krem
17,40
181 67
Beyaz
20,10
181 83
Beyaz
17,40
181 68
Bak×r Dövme
21,45
181 84
Bak×r Dövme
18,75
Ölçü ExBxD 14,5x27x7 cm
MOTúFLú POSTA KUTUSU
ÇATILI POSTA KUTUSU - Motifli
Kod
Cinsi
TL/Ad.
Kod
Cinsi
181 00
Siyah
16,05
181 15
Siyah
20,90
181 01
Siyah Gri
16,05
181 16
Siyah Gri
20,90
181 02
Kahve Krem
16,05
181 17
Kahve Krem
20,90
Bak×r Dövme
17,40
181 18
Bak×r Dövme
22,25
181 20
Beyaz Damla
29,45
181 03
Ölçü ExBxD 19x26x6,5 cm
TL/Ad.
Ölçü ExBxD 24x31x9 cm
YAYLI POSTA KUTUSU
Kod
Cinsi
TL/Ad.
181 05
Siyah Gri
16,05
Kod
Cinsi
181 06
Kahve Krem
16,05
181 35
Siyah
75,00
181 07
Bak×r Dövme
17,40
181 36
Siyah Gri
75,00
181 37
Bak×r Dövme
76,85
FERFORJE POSTA KUTUSU
Ölçü ExBxD 16,5x25x4,5 cm
TL/Ad.
Ölçü ExBxD 29x41,5x10,5 cm
Gazetelik
Anahtar Panosu
Kapaks×z Gazetelik
SIVAMA GAZETELúK
Küçük
ilan panosu
Büyük
KÜÇÜK BOY úLAN PANOSU (2 A4)
Kod
Cinsi
TL/Ad.
Kod
Cinsi
181 25
Siyah
64,30
181 40
Siyah
57,60
181 26
Siyah Gri
64,30
181 41
Siyah Gri
57,60
Kahve Krem
64,30
181 27
Ölçü ExBxD 25x34x11,5
TL/Ad.
181 42
Kahve Krem
57,60
181 43
Bak×r Dövme
Ölçü ExBxD 43,5x31x4,5
58,90
KAPAKSIZ GAZETELúK
Kod
Cinsi
TL/Ad.
181 30
Krem
26,25
Kod
Cinsi
181 31
Gri
26,25
181 45
Siyah
79,00
181 32
Bak×r Dövme
27,70
181 46
Siyah Gri
79,00
BÜYÜK BOY úLAN PANOSU (4 A4)
Ölçü ExBxD 27x33x8
ECZA DOLABI
Kod
Cinsi
TL/Ad.
181 50
Metal Kapak
40,20
Cam Kapak
40,20
181 51
Kahve Krem
79,00
Bak×r Dövme
80,35
ANAHTAR PANOSU
Kod
Cinsi
TL/Ad.
181 60
10' Lu Cam Kapak
36,95
TL/Ad.
181 61
21' Li Cam Kapak
54,90
AYAKKABI DOLABI
Cinsi
181 47
181 48
Ölçü ExBxD 43,5x61x4,5
Ölçü ExBxD 30x47x10
Kod
TL/Ad.
181 55
3 Katl× 9 Çift
211,60
181 62
42' Li Cam Kapak
73,65
181 56
3 Katl× 12 Çift
230,40
181 63
84' Lü Cam Kapak
96,40
56
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
ÇAMAûIR úPú
Cinsi
% 18 KDV
PVC .APLI ÇE/ú.
TL/Ad.
3/$67ú.
TL/Ad.
10 Mt
56810
1,85
56800
0,95
20 Mt
56811
2,90
56801
0,15
30 Mt
56812
4,25
56802
2,30
10 Mt - Mandall×
56815
3,75
56805
2,50
20 Mt - Mandall×
56816
4,85
56806
3,15
30 Mt - Mandall×
56817
6,20
56807
3,85
PAKET úPLERú (Ambalaj) -Polipropilen-
% 8 KDV
56824
úNCE
Plastik Paket úpi
1000 gr.
Paket
Bilgileri
Bobin
56826
ORTA
Çuval Aù×z× úpi
500 gr.
Bobin
CúNSú
Kod
TL/Kg.
9,60
9,75
56827
ORTA
Çuval Aù×z× úpi
1000 gr.
Bobin
9,60
56832
KALIN
Plastik Ambalaj úpi
1000 gr.
Bobin
9,60
56834
KALIN
Plastik Ambalaj úpi
2000 gr.
Bobin
9,60
KENDúR úPLERú
% 8 KDV
56850
1 mm
Kendir úpi - 2/3
100 gr.
Paket
Bilgileri
10 Yumak
56852
1 mm
Kendir úpi - 2/3
400 gr.
6 Yumak
13,10
56861
2 mm
Kendir úpi - 2/1
500 gr.
6 Yumak
13,10
CúNSú
Kod
SUPER ELYAF
TL/Kg.
13,50
% 8 KDV
Kod
Cinsi
566 02
úthal
Paket Bilgileri
250 Baù
50 Kg.
JÜT úPLERú (Tütün úpi)
TL/Kg.
14,70
% 8 KDV
Kod
CúNSú
56875
100 gr.
1 mm
Paket
Bilgileri
10 Yumak
56876
400 gr.
1 mm
6 Yumak
Kal×nl×k
DUVARCI úPú
TL/Kg.
8,50
8,10
% 8 KDV
Kod
CúNSú
56612
100 gr. Duvarc× úpi
Paket
Bilgileri
Bobin
56613
200 gr. Duvarc× úpi
Bobin
PLASTúK HALATLAR (PP )
1 roda=220 mt
TL/Ad.
1,55
3,10
% 8 KDV
Kod
Cinsi
Aù×rl×k
(gr/m)
Roda / Kg.
Paket
Bilgileri
TL/Kg.
56721
4 mm
7
~ 1.55
Roda
10,05
56722
5 mm
11
~ 2.40
Roda
9,60
56723
6 mm
17
~ 3.75
Roda
9,60
56724
8 mm
30
~ 6.60
Roda
9,60
56725
10 mm
45
~ 9.90
Roda
9,60
56726
12 mm
65
~ 14.30
Roda
9,60
56727
14 mm
90
~ 19.80
Roda
9,60
56728
16 mm
116
~ 25.50
Roda
9,60
56729
18 mm
150
~ 33.00
Roda
9,60
56730
20 mm
180
~ 39.60
Roda
9,60
56731
22 mm
220
~ 48.40
Roda
9,60
57
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
JÜT HALATLAR
1 roda=220 mt
% 8 KDV
Kod
Cinsi
Aù×rl×k
(gr/m)
Roda / Kg.
Paket
Bilgileri
TL/Kg.
56750
6 mm
21
~ 4.60
Roda
8,10
56751
8 mm
45
~ 9.90
Roda
8,10
56752
10 mm
55
~ 12.10
Roda
8,10
56753
12 mm
78
~ 17.20
Roda
8,10
56754
14 mm
95
~ 20.90
Roda
8,10
56755
16 mm
125
~ 27.50
Roda
8,10
POLYESTER HALATLAR (úPEK-úSKOTA ) 1 roda=220 mt
Kod
Cinsi
Aù×rl×k
(gr/m)
Makara / Roda
Paket
Bilgileri
% 8 KDV
TL/Kg.
56900
3 mm
9
500 mt (4.50 kg)
Makara
12,50
56901
4 mm
11
500 mt (5.50 kg)
Makara
12,50
56902
6 mm
27
250 mt (6.80 kg)
Makara
11,75
56903
8 mm
45
300 mt (13.50 kg)
Makara
11,75
56904
10 mm
73
220 mt (16.00 kg)
Makara
11,75
56905
12 mm
95
160 mt (15.20 kg)
Makara
11,75
56906
14 mm
135
110 mt (14.90 kg)
Makara
11,75
56907
16 mm
183
90 mt (16.50 kg)
Makara
11,75
56908
18 mm
210
70 mt (14.70 kg)
Makara
11,75
56909
20 mm
260
~ 57.20 kg
Roda
11,75
56910
22 mm
330
~ 72.60 kg
Roda
11,75
56911
24 mm
426
~ 93.70 kg
Roda
11,75
56912
26 mm
550
~ 121.00 kg
Roda
11,75
56913
28 mm
640
~ 140.80 kg
Roda
11,75
POLYESTER RENKLú HALATLAR (úPEK-úSKOTA )
% 8 KDV
Makara / Roda
Paket
Bilgileri
TL/Kg.
18,50
Kod
Cinsi
Aù×rl×k
(gr/m)
56921
4 mm
11
500 mt (5.50 kg)
Makara
56922
6 mm
27
250 mt (6.80 kg)
Makara
15,45
56923
8 mm
45
300 mt (13.50 kg)
Makara
15,45
56924
10 mm
73
220 mt (16.00 kg)
Makara
15,45
56925
12 mm
95
160 mt (15.20 kg)
Makara
15,45
56926
14 mm
135
110 mt (14.90 kg)
Makara
15,45
56927
16 mm
183
90 mt (16.50 kg)
Makara
15,45
56928
18 mm
210
70 mt (14.70 kg)
Makara
15,45
56929
20 mm
260
~ 57.20 kg
Roda
15,45
56930
22 mm
330
~ 72.60 kg
Roda
15,45
56931
24 mm
426
~ 93.70 kg
Roda
15,45
56932
26 mm
550
~ 121.00 kg
Roda
15,45
56933
28 mm
640
~ 140.80 kg
Roda
15,45
GESAT POLYESTER HALATLAR (STATúK )
Aù×rl×k
(gr/m)
Makara
TL/Kg.
Cinsi
56940
8 mm
Makara
10,05
56941
10 mm
Makara
10,05
POLYESTER LASTúK HALATLAR (úPEK-úSKOTA )
Aù×rl×k
(gr/m)
Cinsi
56950
6 mm
Makara
*
% 8 KDV
Paket
Bilgileri
TL/Kg.
Makara
22,40
56951
8 mm
Makara
22,40
56952
10 mm
Makara
22,40
56953
12 mm
Makara
22,40
58
*
% 8 KDV
Paket
Bilgileri
Kod
Kod
*
*
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
PLASTúK TAKIM ÇANTALARI
CěNSě
Koli
Adedi
Kodu
TL/Ad.
RENKLě KAPAK
16" STRONGO
S.P. 01
12
120 14
12,36
18" STRONGO
S.P. 02
9
120 15
18,94
21" STRONGO
S.P. 03
6
120 16
27,78
16" STRONGO METAL
S.M. 01
12
120 17
14,90
18" STRONGO METAL
S.M. 02
9
120 18
24,08
21" STRONGO METAL
S.M. 03
6
120 19
32,95
19" META
M.L. 03
9
120 46
21,37
22" META
M.L. 04
6
120 47
28,41
26" META
M.L. 05
1
120 48
41,18
13" EKONO
P.E. 01
18
120 26
6,17
16" EKONO
P.E. 02
18
120 29
10,89
19" EKONO
P.E. 03
10
120 34
16,27
22" EKONO
P.E. 04
8
120 38
23,59
13" ORG.Lú MAESTRO
P.O. 06
12
120 25
5,91
16" ORG.Lú MAESTRO
P.O. 07
12
120 28
10,32
19" ORG.Lú MAESTRO
P.O. 05
9
120 33
15,64
SěYAH KAPAK
P.O. 10M
P.O. 09M
22" ORG.Lú MAESTRO
P.O. 08
6
120 37
23,69
24" ORG.Lú MAESTRO
P.O. 09
1
120 41
39,10
13" MAESTRO SEPETLú
P.S. 06
12
120 27
5,24
16" MAESTRO SEPETLú
P.S. 07
12
120 30
8,93
19" MAESTRO SEPETLú
P.S. 05
9
120 35
13,79
22" MAESTRO SEPETLú
P.S. 08
6
120 39
21,43
MAESTRO SET (13", 16", 19", 22")
6
120 45
56,55
17" RAFLI MAESTRO
P.R. 07
12
120 31
15,55
20" RAFLI MAESTRO
P.R. 05
6
120 36
23,79
22" RAFLI MAESTRO Org.
P.R. 08
6
120 40
27,21
18" COMBO
C.M. 01
2
122 00
51,69
22" COMBO
C.M. 02
2
122 01
68,62
16" COMPACTO
C.P. 01
3
122 03
32,93
20" COMPACTO
C.P. 02
3
122 04
42,94
18" MOBúL ÇúFT ÇANTA
P.O.10M
2
120 32
40,62
24" MOBúL ÇANTA
P.O.09M
1
120 42
44,27
MATKAP ÇANTASI
P.M. 01
12
120 43
9,25
MATKAP ÇANTASI Org.
P.M. 02
12
120 44
11,56
JUMBO ALET ÇANTASI
P.V. 01
8
120 20
16,75
ÇOK AMAÇLI ÇANTA 50
T.K. 50
8
120 21
2,98
ÇOK AMAÇLI ÇANTA 70
T.K. 70
6
120 22
4,66
ÇOK AMAÇLI ÇANTA 100
T.K. 100
5
120 23
11,32
P.M. 02
P.V. 01
59
T.K. 50
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
STOKLAMA EKúPMANLARI
CěNSě
A Kalite
Koli
Adedi
Kodu
TL/Ad.
Organizer POLY 1/8
O.R.06
54
120 50
2,18
Organizer POLY 2/12
O.R.07
40
120 51
3,61
120 52
4,45
Organizer POLY 3/8
O.R.08
24
Organizer POLY 32
P.P.01
18
B Kalite
Kodu
120 92
TL/Ad.
5,03
Organizer POLY 38
P.P.02
16
120 93
7,75
Organizer POLY 48
P.P.03
10
120 94
14,33
Organizer POLY 31/16
P.P.04
18
120 95
8,58
Organizer POLY 41/24
P.P.05
12
120 96
17,29
Poly Organizer Çantas×
P.P.08
1
120 89
47,52
Avadanl×k TEKNú - 2
T.A.02
36
120 57
1,00
120 97
0,76
Avadanl×k TEKNú - 3
T.A.03
24
120 58
2,83
120 98
2,01
Avadanl×k TEKNú - 4
T.A.04
12
120 59
5,41
120 99
3,47
Avadanl×k TEKNú - 5
T.A.05
4
120 60
11,85
121 00
8,38
Avadanl×k NO:1
P.A.01
54
120 61
0,53
121 01
0,38
Avadanl×k NO:2
P.A.02
48
120 62
1,14
121 02
0,76
Avadanl×k NO:3
P.A.03
48
120 63
3,23
121 03
2,16
Avadanl×k NO:4
P.A.04
24
120 64
7,20
121 04
4,95
Avadanl×k NO:5
P.A.05
4
120 65
12,92
121 05
8,94
Star Avadanl×k NO:2
S.A.02
16
122 15
1,51
122 10
0,98
Star Avadanl×k NO:3
S.A.03
12
122 16
4,15
122 11
2,72
Star Avadanl×k NO:4
S.A.04
8
122 17
8,76
122 12
5,44
Star Avadanl×k NO:4L
S.A.04L
6
122 18
12,75
122 13
8,73
Star Avadanl×k NO:5
S.A.05
6
122 19
19,03
122 14
12,52
Büyük Avad. Çekmecesi
B.Ç.015
12
120 66
19,96
Modüler Çekmece NO:10
P.Ç.010
128
120 67
1,32
121 07
1,14
Modüler Çekmece NO:11
P.Ç.011
64
120 68
2,12
121 08
1,81
Modüler Çekmece NO:12
P.Ç.012
32
120 69
3,37
121 09
2,92
Modüler Çekmece NO:13
P.Ç.013
80
120 70
2,50
121 10
2,12
Modüler Çekmece NO:14
P.Ç.014
60
120 71
3,59
121 11
3,10
HOBBY SET-1
P.H.01
8
120 72
22,91
121 12
20,32
HOBBY SET-2
P.H.02
4
120 73
56,52
121 13
49,57
HOBBY SET-3
P.H.03
8
120 74
31,66
121 14
27,79
HOBBY SET-4
P.H.04
4
120 75
53,45
121 15
47,10
HOBBY SET-5
P.H.05
24
120 76
9,56
121 16
8,42
HOBBY SET-6
P.H.06
4
120 77
46,52
121 17
40,49
CABY NO: 3/11
P.L.01
8
121 18
14,01
CABY NO: 4/19
P.L.02
8
121 19
18,42
CABY NO: 5/27
P.L.03
8
121 20
22,82
CABY NO: 6/29
P.L.04
4
121 21
26,58
CABY NO: 7/43
P.L.05
4
121 22
31,88
CABY NO: 9/47
P.L.06
4
121 23
38,63
60
..:: Fiyat Listesi - 10 Mart 2014 ::..
MODÜLLER
Kodu
Eksenel Döner Gezer Modül
CěNSě
Koli
Adedi
TL/Ad.
121 51 EKSENEL DÖNER GEZER MODÜL
ÇKM-30
1
1.970,00
121 52 EKSENEL DÖNER GEZER MODÜL
ÇKM-40
1
2.023,00
121 53 EKSENEL DÖNER GEZER MODÜL
ÇKM-50
1
1.834,00
121 54 DUVAR TúPú SABúT MODÜL
ÇD-11
1
916,00
121 55 DUVAR TúPú SABúT MODÜL
ÇD-13
1
941,00
121 56 DUVAR TúPú SABúT MODÜL
ÇD-14
1
850,00
121 57 GEZER DÖNER MODÜL
ÇKD-11
1
1.094,00
121 58 GEZER DÖNER MODÜL
ÇKD-13
1
1.112,00
121 59 GEZER DÖNER MODÜL
ÇKD-14
1
1.053,00
121 65 MASA ÜSTÜ MODÜL
ÇMÜ-10
1
535,00
121 85 METAL ASKILI AVADANLIK SETú
SAS-01
32
5,44
121 86 METAL ASKILI AVADANLIK SETú
SAS-02
10
8,76
121 87 METAL ASKILI AVADANLIK SETú
SAS-03
6
13,35
121 66 GEZER MODÜL
MAT-20
1
526,00
121 67 GEZER MODÜL
MAT-30
1
780,00
121 68 MODÜL AVADANLIK KÖûE SABúT
MAK-20
1
354,00
121 69 MODÜL AVADANLIK KÖûE SABúT
MAK-30
1
631,00
121 70 MODÜL AVADANLIK MASA ÜSTÜ
MAS-10
1
125,00
121 71 MODÜL AVADANLIK MASA ÜSTÜ
MAS-20
1
181,00
121 72 MODÜL AVADANLIK MASA ÜSTÜ
MAS-30
1
303,00
121 73 KAPAKLI AVADANLIK DOLAPLARI
KAD-01
1
1.402,00
121 74 KAPAKLI AVADANLIK DOLAPLARI
KAD-02
1
889,00
121 75 KAPAKLI AVADANLIK DOLAPLARI
KAD-03
1
1.052,00
121 76 KAPAKLI AVADANLIK DOLAPLARI
KAD-04
1
1.377,00
121 77 AVADANLIK DOLAPLARI
AD-02
1
862,00
121 78 AVADANLIK DOLAPLARI
AD-03
1
956,00
121 79 AVADANLIK DOLAPLARI
AD-04
1
1.114,00
121 80 AVADANLIK RAFLARI
AR-03
1
686,00
Gezer Döner Modül
Mödül Avadanl×k Köüe Sabit
Avadanlik Raflari
121 81 AVADANLIK RAFLARI
AR-04
1
633,00
121 82 AVADANLIK RAFLARI
AR-05
1
782,00
Bu sayfadaki ürünler stoklu sat×lmamaktad×r, istek üzerine üretimi yap×lmaktad×r.
61
Download

Teklif Bilgi Formu