TISKOVÁ ZPRÁVA CZ 5 / 13
12.11.2013
Národní park Bavorský les rozšiřuje bezzásahovou zónu
1.listopadu 2013 rozšířil Národní park Bavorský les svou bezzásahovou oblast, v které se již nebudou
provádět jakékoliv lesnické činnosti o celkem 360 hektarů. Vybrány byly dvě plochy, jedna východně od
vrcholu Falkenstein a jedna mezi Roklanem a vodárenskou nádrží Frauenau.Tento postup odpovídá nařízení
o Národním parku, které stanovuje, že se bezzásahová zóna každoročně rozroste o takovou část, aby se
v roce 2027 tři čtvrtiny území rozvíjely bez lesnického hospodaření.
„S letošním rozšířením bezzásahové zóny je celkem 58% plochy Národního parku bez lidských zásahů“,
vysvětluje ředitel parku Dr. Franz Leibl. „I pro nově připojené plochy, které jsme jako každoročně vybrali se
starosty a vedením regionu, to znamená, že zde již nebudeme zasahovat proti kůrovci, zpracovávat polomy,
lovit zvěř a podle zaměření Národního parku zde ponecháme volný průběh obnovním procesům“, doplňuje
Leibl. Postupné rozšiřování bezzásahových zón se netýká okrajové části Národního parku, kde důsledné
zásahy proti kůrovci chrání sousedící hospodářské lesy.
Vyhlašování bezzásahových zón nemá jakýkoliv vliv na přístupnost území - síť turistických stezek i
cyklostezek je pevně daná. Platí zde nadále původní regulace: Bezzásahové oblasti v nižších polohách parku
jsou volně přístupné celoročně i mimo stezky, ve vyšších polohách, např. v areálu výskytu citlivého tetřeva,
není pohyb mimo stezky povolen.
Ne jen u německých, ale i u českých turistů se divoká příroda, vyvíjející se v bezzásahových zónách podél
česko - německé hranice těší velké oblibě. Dokazují to i četné záznamy z celé České republiky v pamětní
knize u skleněné archy pod Luzným. Právě zde kůrovcová kalamita v první polovině devadesátých let začala
a postihla silně zdejší porosty, jak si někteří návštěvníci pamatují:„Byli jsme tu před deseti lety a teď vidíme,
že lesy rostou.“ zní jeden ze záznamů. Nejčastější poznámkou je ale jen krátké: „je tu krásně“.
Freyunger Str. 2
94481 Grafenau
Tel. (08552) 9600 – 0
Fax: (08552) 9600 -100
E-Mail: [email protected]
Internet: www.nationalpark-bayerischer-wald.de
Pressesprecher:
FR Rainer Pöhlmann
Popis mapy: Mapa zonace parku se každoročně k 1.11. upravuje. Přístupnost pro návštěvníky se tím nemění.
Popis fotografie: Skleněná archa pod Luzným, uložená v dlani od českých řezbářů je oblíbeným cílem
návštěvníků Národního parku Bavorský les. Foto: Alice Alteneder.
Freyunger Str. 2
94481 Grafenau
Tel. (08552) 9600 – 0
Fax: (08552) 9600 -100
E-Mail: [email protected]
Internet: www.nationalpark-bayerischer-wald.de
Pressesprecher:
FR Rainer Pöhlmann
Download

tisková zpráva cz 5 / 13 12.11.2013