Letné Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2014
Areál skokanských můstků „Žlté Piesky“ v Banské Bystrici
©Foto: Brocak
V sobotu 25. října 2014 uspořádal pod patronací Slovenskej Lyžiarskej Asociácie Klub
priatelov skoku na lyžiach Banská Bystrica a ŠK Kartík Banská Bystrica v lyžařském
areálu „Žlté Piesky“ v Banské Bystrici na můstcích K=17, K=38 a K=63 s umělou
hmotou Letné Medzinárodné majstrovstvá Slovenska pro rok 2014.
Za podmračeného počasí startovali v šesti kategoriích mladí skokani ze Slovenska, Polska
a České republiky, která byla zastoupena závodníky z TJ Frenštát p.R., TJ Sokol
Kozlovice, TJ Rožnov p.R., TJ TŽ Třinec a SK Ještěd Liberec.
V nejmladší společné kategorii žáků a žaček Ž-Žy (*2006-2008) zvítězil na můstku
s konstrukčním bodem K=19 m Jakub JALŮVKA z TJ Sokol Kozlovice ziskem 184,0 bodů
nejdelšími skoky v obou soutěžních kolech 17 a 17,5 metrů s tříbodovým náskokem před
2. Danielem ŠKARKOU z TJ Rožnov p.R. (181,0 b., 16,5+15,5 m) a s více než 30tibodovým odstupem na svého oddílového kolegu 3. Lukáše MATUŠINSKÉHO (150,0 b.,
14,5+15,5 m). Čtvrté místo obsadil Matouš ČERNÝ z TJ Rožnov p.R. (141,0 b., 13,5+14,5
m) před pády postiženým 5. Danielem SVOBODOU z TJ Frenštát p.R. (134,5 b.,
17p+16,5p m) a 6. domácí Hektor KAPUSTIK z pořádajícího klubu KPSL Banská Bystrica
(131,5 b., 13+13,5 m)., 7. Jiří PLEŠTIL z SK Ještěd Liberec (128,5 b., 15,5p+14 m), 8.
Martin KOVÁČ z KPSL Banská Bystrica (125,5 b., 11,5+14 m), 9. Zdeněk BAHNER z TJ
Rožnov p.R. (124,5 b., 13,5p+13 m) shodně s Pavlem KŘENKEM z TJ Frenštát p.R.
(124,5 b., 13,5+15,5p m), 11. další domácí Marek BADÁNI z pořádajícího klubu ŠK Kartík
Banská Bystrica (119,0 b., 11+13 m) a závěr výsledkové listiny uzavírali zástupci TJ TŽ
Třinec 12. Tobiáš BYRTUS (67,5 b., 6p+11,5p m) a jediná startující žačka 13. Helena
SZURMANOVÁ61,5 b., 6+10p m).
Vyhlášení mladších žáků: 2. Matěj Drbohlav, 1. Jiří Pokorný a 3. Jiří Dohnal
©Foto: Brocak
Ve společné kategorii žáků a žaček Ž-Žy (*2003-2005) zvítězil na můstku s konstrukčním
bodem K=19 m Jiří POKORNÝ z TJ Frenštát p.R. ziskem 209,5 bodů nejdelšími skoky
v obou soutěžních kolech 18,5 a 18 metrů se čtyřbodovým náskokem před 2. Matějem
DRBOHLAVEM z SK Ještěd Liberec (205,5 b., 17,5+18 m) a 17-tibodovou převahou před
3. Jiřím DOHNALEM z TJ Sokol Kozlovice (192,5 b., 17+17,5 m) a jeho oddílovým
kolegou 4. Štěpánem KYSELEM (177,5 b., 16,5+17 m). Páté místo obsadila nejlepší z pěti
startujících žaček Anna ČERNÁ z SK Ještěd Liberec (177,0 b., 15,5+16,5 m) před dvěma
závodníky TJ Frenštát p.R. 6. Bořivojem KAŠPAREM (173,0 b., 17,5+14,5 m) a 7. Klárou
ULRICHOVOU (164,0 b., 16,5+13 m). Za 8. Matějem ŠIKOLOU z SK Ještěd Liberec
(150,0 b., 15+13 m) se umístily tři žačky: 9. Terezie KANTOROVÁ z TJ TŽ Třinec (149,0
b., 13,5+14,5 m) a dvě skokanky SK Ještěd Liberec 10. Karolína SADVAROVÁ (146,0 b.,
15+13 m) a 11. Hana FADRHONSOVÁ (145,0 b., 12+15 m) před svým oddílovým kolegou
12. Ondřejem JIROTKOU (132,0 b., 13+14 m), který se o své umístění dělil s nejlepším z
domácích startujících Slováků Erikem KAPIÁŠEM z KPSL Banská Bystrica (132,0 b.,
11,5+14,5 m). Za 14. Ondřejem TRČKOU z TJ Rožnov p.R. (131,0 b., 15,5p+13,5 m) se
umístili 15. Richard TILLER z KPSL Banská Bystrica (125,0 b., 12+14 m) a 16. Michal
MACHÁČ z TJ Frenštát p.R. (100,5 b., 11,5+10 m).
Vyhlášení starších žaček: 2. Simona Weinlichová, 1. Klára Kubečková, 3. Viktórie Šidlová
V samostatné kategorii starších žaček (*2000-2003) zvítězila na větším můstku
s konstrukčním bodem K=38 m Klára KUBEČKOVÁ z TJ Frenštát p.R. ziskem 189,0
bodů nejdelšími skoky v obou soutěžních kolech 34,5 a 34 metrů s téměř
padesátibodovým náskokem před 2. Simonou WEINLICHOVOU z SK Ještěd Liberec
(139,6 b., 30+27 m) a domácí skokankou 3. Viktórií ŠIDLOVOU z pořádajícího klubu ŠK
Kartík Banská Bystrica (117,2 b., 26+27 m). Čtvrté místo obsadila Sandra WEINLICHOVÁ
z SK Ještěd Liberec (105,8 b., 23,5+25,5 m) před 5. Klárou ULRICHOVOU z TJ Frenštát
p.R. (98,6 b., 28+21,5 m) a dalšími dvěma skokankami z ŠK Kartík Banská Bystrica 6.
Natálií Hankovou (59,0 b., 20,5+20,5 m) a 7. Kristínou FÁBIKOVOU (46,0 b., 18+18 m).
Vyhlášení starších žáků: 2.Benedikt Holub, 1.Jakub Šikola a 3.Petr Vaverka
©Foto: Brocak
V samostatné kategorii starších žáků (*2000-2002) zvítězil na stejném můstku
s konstrukčním bodem K=38 m Jakub ŠIKOLA z SK Ještěd Liberec ziskem 189,9 bodů
za stylové skoky dlouhé 33 a 34,5 metrů s devítibodovoým náskokem před trojicí skokanů
TJ Frenštát p.R. v pořadí: 2. Benedikt HOLUB (181,0 b., 35,5+35,5 m), 3. Petr
VAVERKA (178,6 b., 32,5+32 m) a 4. Radek SELCER (173,4 b., 32,5+32,5 m) před 5.
Mikulášem SLUKOU z SK Ještěd Liberec (168,0 b., 31,5+32 m) a dalšími dvěma skokany
TJ Frenštát p.R. 6. Patrikem JULÍNKEM (157,6 b., 31+31 m) a 7. Josefem BRODSKÝM
(148,0 b., 29+29,5 m) a dvěma závodníky TJ Sokol Kozlovice 10. Marcelem
MATUŠINSKÝM (139,6 b., 28+29 m) a 11. Jiřím DOHNALEM (101,0 b., 27+24 m), 12.
Kyštofem HAUSEREM z SK Ještěd Liberec (100,0 b., 24+24,5 m) a jediným startujícím
Slovákem 13. Martinem FÁBIKEM z ŠK Kartík Banská Bystrica (91,2 b., 23+22,5 m). 14.
místo obsadil Daniel ŠKARKA z TJ Rožnov p.R. (75,0 b., 22+21,5 m) před 15. Vojtěchem
MACHÁČEM z TJ Frenštát p.R. (56,6 b., 22+22,5p m).
Vyhlášení juniorů: 2. Dušan Doležel, 1. Marcel Vyvial a 3. Tomáš Ondrejka
©Foto: Brocak
V otevřené kategorii Juniori na největším můstku v areálu s konstrukčním bodem K=63 m
startovali všichni, kteří si na tento můstek troufli. Zvítězil Marcel VYVIAL z TJ Frenštát
p.R. ziskem 228,0 bodů stylovými nejdelšími skoky 61 a 65 metrů s 16,3-bodovým
náskokem před svým oddílovým kolegou 2. Dušanem DOLEŽELEM (211,7 b., 60+64 m)
a domácím mužem 3. Tomášem ONDREJKOU z pořádajícího ŠK Kartík Banská Bystrica
(204,2 b., 57+62 m).
Čtvrté místo obsadil Benedikt HOLUB z TJ Frenštát p.R. (203,5 b., 58,5+60 m), 5. Jakub
DRBOHLAV z SK Ještěd Liberec (200,8 b., 56+62 m), 6. Dominik DURČO z ŠK Kartík
Banská Bystrica (194,0 b., 55+61 m), 7. Radek SELCER z TJ Frenštát p.R. (182,1 b.,
51+59 m) před svým oddílovým kolegou 8. Petrem VAVERKOU (176,5 b., 52+54 m), 9.
Mikuláš SLUKA z SK Ještěd Liberec (130,2 b., 46,5+45 m), 10. nejlepší ze dvou
startujících děvčat Klára KUBEČKOVÁ (128,5 b., 39+52 m), 11. Jakub ŠIKOLA z SK
Ještěd Liberec (124,5 b., 43,5+46 m), 12. Patrik JULÍNEK z TJ Frenštát p.R. (113,2 b.,
43+43,5 m), 13. Simona WEINLICHOVÁ z Sk Ještěd Liberec (97,1 b., 38+42 m) před
svým oddílovým kolegou 14. Matějem FADRHONSEM (93,5 b., 36,5+42 m) a 15. Josef
BRODSKÝ z TJ Frenštát p.R. (73,6 b., 33+37 m).
Poháry a ceny předali nejlepším závodníkům ve všech kategoriích na slavnostním
vyhlášení pod můstkem K = 63 m předseda OV Ján TÁNCZOS, technický delegát SLA
Mgr. Peter Schlank a Sportovní ředitel SLA Dr. René Pretzelmayer.
Oficiální výsledky: V příloze
Zdroj: ASK Dukla BB
Foto: Ing. Michal BRODSKÝ
Text vlastní: Ing. Jiří SEDLÁČEK
©Sed
Download

Banská Bystrica-Mistrovství Slovenska 2014.