UNIPULS - postup při vyhledávání
závad ř.162, 163
7
3
4
6
5
EDYN12
S = S5 . N1 . X3 . X4
EDYN13
V provozu
svítí
1,2,4,6,8
X8 UF
EDYN 12
9
10
11
12
074
3
Hlavní poruchová funkce: Y=X1.X2.X6.ZN1
X1=UF(600V)<1,2UFjm(720V)
EDYN - 12
X2=UF
>0,7UFjm(420V)
X6=UN+15V >+14V(UN z NK-1 zdroje) - kontrola stability napětí zdroje
ZN1: napájení z NK-1 v pořádku (+5V, +15V, -15V)
8
EDYN 13
13
Další postup
15
14
Pojistky VN
U60
16
X3-X4
kontrola
2
X3 přepětí - PPM
Další
postup
Závady v ovládání
pomocných pohonů
Na H121, H122 svítí LED
18
Na EDYNu 22 kontrola
24
SO
S1
2
X1
1
2
S181
S182
NUL.
OCHRAN
22
22
23
25
B,C,
22
Další
postup
,
22
,
22
22
1
, 22
, 22
22
, 22 ,
A,
29
ELH 3
S5
č
ak
ím
ní
de
ve
ív
ět
ap
N
Kontrola
napětí
Další
postup
P01, P02
U=0V
Kontrola VN pojistky F21 (2A)
Nebo H121, H122 svítí LED
22
KONTROLA PO
ZAVEDENÍ
20
BEZPEČNÉHO
Q01 ZAPNUT
Na filtru C04
Kontrola signálu G v EDYN-22
20
P17, P18
29
Kromě - A
F05
24
C04
25
uF=0V
23
22
26
uF<2kV
K116
28
30
Je signál SO
není signál S1
K102
31
K36
KONTROLA PO ZAVEDENÍ
BEZPEČNÉHO STAVU!
10
X4
9
N1
8
K8
7
S
6
M
4
X8
3
K9
2
Y
1
,
09-11-60
Není signál SO
Stykač K36 rozepnut
23
L F X2
Při zapnutém Q01 a zdvižených sběračích provádíme
kontrolu podle bodů:
19
KONTROLA SIGNÁLU SO
3
X3
5
tr
17
X6
G A
X4 nadproud - PPM
Unipuls nepracuje
porucha není
signalizováná
4
F4 (3,15A) v NK-1
KONTROLA PO ZAVEDENÍ
BEZPEČNÉHO STAVU!
Prvky VN
1
Na signálních panelech
H109, H110 signalizuje
ZN1
Y=funkci signalizuje na ELH-2 spodní LED
Start PPM v odpovídajících provozních podmínkách:
S=S5.N1.X3.X4
EDYN - 13
S5=požadavek startu (zadávací signál startu u PPM ze stanoviště strojvedoucího)
N1=ztráta jednoho napětí z NK-1, napětí v troleji mimo meze ZN1.X1a.X2a
X3=přepětí PPM X1+S5.X3 (ss meziobvodu mezi PPM a SPM)
X4=nadproud PPM K8+S5.X4
076
Y = X1 . X2 . X6 . ZN1
27
uF>2kV
Je-li vadná pojistka F4A v ENB-2 (002) v EDYN-13
zhasnou na diagnostice (ELH-2/076) LED6-S,
LED8-N1 a rozsvítí se LED9-X4, LED3-X8 na též
kartě v EDYN13
STAVU!
ELH 2
Download

Závady U 60