RAUDO - výrobní družstvo invalidů
člen Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR
OCELOVÉ SVODNICE VODY
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
ocelové
svodnice
vody
jsou
nepostradatelným prvkem v protierozní
ochraně lesní cestní sítě, polních cestách,
cyklostezkách, turistických stezkách,
účelových komunikacích a dalších
zájmových plochách
mimo těleso cesty bezpečně odvádí
nakumulovanou srážkovou vodu i zvýšený
všechny typy
vykazují velmi dobrou
samočistící schopnost
svodnice jsou dodávány bez povrchové
úpravy, na přání lze zajistit úpravu žárovým
zinkováním, popřípadě následně nalakovat
standardní průtočný profil svodnic v mm je:
FOREST – 120 x 110 nebo 100 X 90
STREET – 120 x 90 nebo 100 x 90
odtok vody při jarním tání sněhu
svodnice jsou ohýbány za studena z
svodnice jsou vyráběny ve dvou typech
jednotlivých segmentů a svářeny na
profilů – VIAQUA FOREST a VIAQUA STREET,
požadovanou délku, svár je proveden
každý ve dvou velikostech 120 a 100
plným průvarem, který nijak neomezuje
svodnice VIAQUA FOREST a VIAQUA STREET
pevnost a funkčnost (certifikovaná
jsou certifikovány dle CSN EN 1433 na
únosnost)
únosnost D400 (velikost 120) a C250 (velikost
objednávat lze kusy od 2 do 6 m v
120 E a 100)
segmentech po 0,5 m
každý z profilů může být osazen patkami do
svodnice nad 6 m jsou dodávány se spojkou
betonu (označení B), nebo do sypkých
ve dvou kusech
materiálů
prohlášení o shodě spolu s certifikátem
technické řešení umožňuje provoz všech
únosnosti je vystaven vždy na konkrétní
dopravních prostředků, včetně jízdních kol,
zakázku
motocyklů apod.. (např. osazení
pororoštem)
RAUDO - výrobní družstvo invalidů
člen Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR
OCELOVÉ SVODNICE VODY
INSTALAČNÍ A PROJEKTOVÉ ZÁSADY
instalujeme ve svažitých terénech, kde
pokud je svodnice při instalaci
negativně působí povrchová voda a
přibetonována (např. asfaltové cesty) jsou
projevuje se eroze
dodávány svodnice s označením ,,B“, s
do komunikace instalujeme ukládáme pod
patkami do betonu
úhly 20-35°, dle aktuálního terénu, svažitosti
svodnice lze instalovat i ,,šípovitě“, tzn. od
a místních podmínek dle projektové
středu vozovky ve dvou kusech ve tvaru
dokumentace
písmene „V“ pod úhlem cca 60-80°,
vzhledem k úhlu uložení a ochraně krajnice
komunikace vždy potřebujeme svodnice o
1,5-2,5 m delší než je šíře tělesa cesty
Tabulka doporučených vzdáleností mezi umístěnými
svodnicemi v závislosti na sklonu cesty:
Sklon cesty v %
Vzdálenost mezi svodnicemi
15 %
14 až 25 m
14 %
18 až 28 m
12 %
22 až 32 m
10 %
25 až 40 m
8%
35 až 50 m
6%
40 až 60 m
používá se zejména u hodně klenutého
profilu cesty
RAUDO - výrobní družstvo invalidů
člen Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR
OCELOVÉ SVODNICE VODY
VIAQUA TYP FOREST 120
masivní 5 mm silný materiál profilu svodnice
průtočný profil 120x110 mm
masivní patky 10 mm silná ocel
díky 5 mm silnému profilu svodnice a masivním
stabilizačním patkám splňuje VIAQUA FOREST
120 parametry zatížení D 400 tzn. 40 kN (40 t),
dle ČSN EN 1433 – lze instalovat do vozovek
pozemních komunikací, které jsou přípustné
pro všechny druhy silničních vozidel
vzhledem konstrukci vhodné do sklonitějších
terénů a k velkému zatížení
vynikající samočistící schopnost - největší
průtočný profil
dodáváme svodnice také VIAQUA typ FOREST
120E –
velikost 120 v provedení ze 4 mm
materiálu s únosností C250
VIAQUA TYP FOREST 100
4 mm silný materiál profilu svodnice
profil 100x90 mm
patky 8 mm silná ocel
splňuje parametry zatížení C 250 tzn. 25 kN (25
t), dle ČSN EN 1433
FOREST 120
FOREST 120E
FOREST 100
RAUDO - výrobní družstvo invalidů
člen Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR
OCELOVÉ SVODNICE VODY
VIAQUA TYP STREET 120
masivní 5 mm silný materiál profilu svodnice
průtočný profil 120x90 mm (2 x ohnutý horní
lem)
patky 10 mm silná ocel
díky 5 mm profilu svodnice a masivním
stabilizačním patkám splňuje VIAQUA STREET
120 parametry zatížení D 400 tzn. 40 kN (40 t),
dle ČSN EN 1433 – lze instalovat do vozovek
pozemních komunikací, které jsou přípustné
pro všechny druhy silničních vozidel
vzhledem konstrukci vhodné do sklonitějších
terénů a k velkému zatížení
vynikající samočistící schopnost
dodáváme svodnice také VIAQUA typ Street
120E –
velikost 120 v provedení ze 4 mm
materiálu s únosností C250
VIAQUA TYP STREET 100
4 mm silný materiál profilu svodnice
profil 100x90 mm
patky 8 mm silná ocel
splňuje parametry zatížení C 250 tzn. 25 kN (25
t), dle ČSN EN 1433
STREET 120
STREET 120E
STREET 100
RAUDO - výrobní družstvo invalidů
člen Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR
OCELOVÉ SVODNICE VODY
OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
Typ svodnice
Základní cena
P
S
Z
(sypké materiály, beton)
(pozinkovaný rošt)
(šípovitá instalace)
(žárově zinkovaná)
120; 120 B
880 Kč
1.280 Kč
890 Kč
1.250 Kč
100; 100 B
800 Kč
1.200 Kč
810 Kč
1.150 Kč
Vysvětlivky: S – svodnice pro šípové kladení, B – svodnice s patkami do betonu, P – svodnice krytá pozinkovaným roštem,
Z – svodnice žárově zinkovaná
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Při odběru nad 50 m individuální slevy a doprava po ČR zdarma.
Při odběru do 50 m, doprava dle tarifu dopravců.
Dodací lhůta maximálně do 10 dnů.
Download

OCELOVÉ SVODNICE VODY