ZKOUŠKA Z JAZYKA A REÁLIÍ PRO ÚČELY
UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR
PhDr. Pavel Pečený (ÚJOP UK)
Obsah:
• Statistika 2014/01–07
•
•
•
Počet kandidátů
Úspěšnost
Profil kandidáta
• Implementace získaných dat a zkušeností
• Plán na období 2014/08–12
• Plán na rok 2015
STATISTIKA 2014/01–07
Počet kandidátů: 2014/01–07
2014/01 2014/03 2014/05 2014/07 celkem
KAPACITA
celkem R
celkem ČJ
202
158
421
349
484
398
478
409
1585
1314
DOSTAVILO SE
celkem R
celkem ČJ
181
138
372
319
418
363
407
370
1378
1190
Počet kandidátů: český jazyk
2014/01-07 kandidáti ČJ
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2014/01
2014/03
přihlášno celkem ČJ
2014/05
2014/07
dostavilo se celkem ČJ
Počet kandidátů: české reálie
2014/01-07 kandidáti R
600
500
400
300
200
100
0
2014/01
2014/03
přihlášno celkem R
2014/05
2014/07
dostavilo se celkem R
Počet kandidátů: podle zkušebního centra
2014/01-07 kandidáti R + ČJ
160
140
120
100
80
60
40
20
0
dostavilo se celkem R
dostavilo se celkem ČJ
Úspěšnost: 2014/01 – 07 – celkem
ZKOBČ - ÚSPĚŠNOST
české reálie
uspěl/a
neuspěl/a
ZKOBČ - ÚSPĚŠNOST
český jazyk
uspěl/a
neuspěl/a
1%
13%
99%
87%
Úspěšnost: 2014/01–07
2014/01 2014/03 2014/05 2014/07 celkem
ČESKÉ REÁLIE
uspěl/a R
neuspěl/a R
179
2
371
1
411
7
403
4
1364
14
ČESKÝ JAZYK
uspěl/a ČJ
neuspěl/a ČJ
124
14
274
45
316
47
325
45
1039
151
Úspěšnost: české reálie
2014/01-07 úspěšnost R
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2014/01
2014/03
uspěl/a R
2014/05
neuspěl/a R
2014/07
Úspěšnost: český jazyk
2014/01-07 úspěšnost ČJ
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2014/01
2014/03
uspěl/a ČJ
2014/05
neuspěl/a ČJ
2014/07
Úspěšnost: podle zkušebního centra (R)
2014/01-07 úspěšnost R
160
140
120
100
80
60
40
20
0
uspěl/a R
neuspěl/a R
Úspěšnost: podle zkušebního centra (ČJ)
2014/01-07 úspěšnost ČJ
120
100
80
60
40
20
0
uspěl/a ČJ
neuspěl/a ČJ
Profil kandidáta:
podle státní příslušnosti: 61 zemí (8 s více než 30 kandidáty)
2014/01 2014/03 2014/05 2014/07
Ukrajina
61
167
180
216
Rusko
24
53
78
84
Slovensko
26
28
54
36
Bělorusko
16
19
16
23
Rumunsko
10
16
5
6
Bulharsko
7
9
11
7
Spojené státy americké
5
9
13
6
Vietnam
2
9
10
9
celkem
624
239
144
74
37
34
33
30
Profil kandidáta:
ZKOBČ 2014/01-07 - národnostní složení
450
400
350
Vietnam
300
Spojené státy americké
Bulharsko
250
Rumunsko
200
Bělorusko
Slovensko
150
Rusko
Ukrajina
100
50
0
2014/01
2014/03
2014/05
2014/07
Profil kandidáta:
ZKOBČ - věk kandidátů
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
15-18
19-23
24-29
30-39
české reálie
40-49
český jazyk
50-59
60 +
IMPLEMENTACE ZÍSKANÝCH DAT A
ZKUŠENOSTÍ
Administrace a logistika
KAPACITA x SKUTEČNÝ POČET ÚČASTNÍKŮ, KTEŘÍ SE DOSTAVÍ
• úprava zkušebního řádu – zefektivnění uvolňování míst
blokovaných nedopatřením kandidátů
• speciální SW – systém na evidenci registrovaných
kandidátů a správu přihlášek
• intenzivnější komunikace s kandidáty
IDENTIFIKACE KANDIDÁTŮ PŘI REGISTRACI V DEN ZKOUŠKY
• spolupráce s cizineckou policií
KANDIDÁTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
• modifikace zkušebních materiálů (doposud 3 případy)
Konstrukt a formát zkoušky
REÁLNÝ PROFIL KANDIDÁTA A JEHO POTŘEBY
• možná úprava formátu u subtestu psaní (formulace zadání)
• možná modifikace a rozšíření komunikačních situací
PLÁN NA OBDOBÍ 2014/08–12
Termíny 2014
sobota 27. 9. 2014
sobota 25. 10. 2014
– zkouška z českého jazyka
sobota 29. 11. 2014
Předpokládaná kapacita 2014
2014/09 a 11
celkem R
1000
celkem ČJ
820
2014/10 (pouze ČJ)
400
2014/01–12
celkem R
cca 2380
celkem ČJ
cca 2420
DOPORUČENÍ PRO KANDIDÁTY
1) Sledovat průběžně stav přihlášek
cca 3 týdny před zkouškou se někteří kandidáti odhlašují
2) Vyplnit on-line dotazník
sledování poptávky a plánování na rok 2015
http://tinyurl.com/obcanstvi
ZVEŘEJNĚNÍ TERMÍNŮ NA ROK 2015:
začátek listopadu 2014
PLÁN NA ROK 2015
Možné kroky k uspokojení poptávky
1) Zvýšení frekvence zkoušení
např. každý měsíc v Praze + 1 x za 2 měsíce i mimo Prahu
2) Navýšení kapacity jednotlivých termínů
např. vyšší počet zkušebních komisí
ZVEŘEJNĚNÍ TERMÍNŮ NA ROK 2015:
začátek listopadu 2014
DĚKUJI ZA POZORNOST
[email protected]
Download

zde - Občanství