Audio
Profil > Digitálně analogový převodník
Hegel
Konkurenti
HD11
Mezi konkurenční DA převodníky se
řadí například Audiolab M-DAC.
Digitálně analogových převodníků je v poslední době poměrně dost. Asi je to způsobeno pozvolným přechodem od mechanických, i když digitálních nosičů (CD, DVD,
ale pomalu i BD) na distribuci AV signálů po počítačových sítích. text » Miroslav Láb
V
edle jednoduchého a nepatrně
dražšího způsobu reprodukce ze síťových přijímačů
je druhou možnou cestou využití
počítačů doplněných o kvalitní DA
převodníky. K této druhé cestě navádí převodník norské firmy Hegel
s označením HD11. Jednoduchá
černá krabice nemá kromě síťového
vypínače na zadním panelu žádné
ovládací prvky. Na čelním panelu je pouze „oko“ infra ovládání
a čtyři LEDky indikující aktivní
vstup. Dálkovým IR ovladačem se
sekvenčně přepínají dva koaxiální,
jeden optický a jeden USB vstup.
Z uživatelského pohledu je to téměř
to nejjednodušší, co může být. Na
ocelovém šasi je dobře dimenzovaný toroidní síťový transformátor
a jediná deska plošných spojů, na
které je včetně vstupních a výstupních prvků kompletní elektronika.
Jediné drátové spoje jsou od síťové
zásuvky k vypínači a transformátoru. Vstupy jsou přepínány obvodem
AK4114 a signál z USB vstupu je
upraven obvodem TE7022. Oba
obvody omezují případný jitter na
minimum. Následuje konvertor
vzorkovacího kmitočtu AK4127
a 32bitový převodník AK4399 EQ.
Obvody AK jsou z produkce firmy
Asahi Kasei, známé především
z profesionálních digitálních zvukových přístrojů. To, že jsou použity
32bitové převodníky, není z důvodů
využití perspektivnějších zvukových
formátů, ale proto, že 32bitový
převodník zcela spolehlivě lineárně
zpracuje standardní 16 nebo dokonce 24bitový záznam.
vstupů je minimální časová prodleva, a tak můžete snadno srovnávat
signál z různých zařízení. Přestože
jsou na dálkovém ovladači dokonce
dva páry tlačítek pro regulaci hlasitosti, u HD11 s nimi nepochodíte.
První pár je určen pro zesilovače
Hegel a druhý pro další převodník
HD20.
Reprodukce je jednoduše řečeno
vynikající. Kdyby nebyla, bylo by asi
něco v nepořádku. Detailů je hodně
Převodník Hegel HD 11 je jednoduchý přístroj.
Mezi zadávací požadavky patřila vynikající
reprodukce, a tu splňuje také.
Po připojení k jakémukoliv zdroji
signálu a zvolení odpovídajícího
vstupu je vše od prvního okamžiku
funkční. Ve spojení s počítačem USB
kabelem se převodník ohlásí jako
zvuková karta, a tu musíte pouze
povolit. Na digitálních vstupech jak
koaxiálních SPDIF, tak optickém
Toslink spolehlivě akceptuje převodník signály až do vzorkovacího
kmitočtu 192 kHz. Mezi přepínáním
Specifikace
Hegel HD11
Kontakt: Xavian Electronics
Převodník: AK4399 EQ
Vstupy digitální/maximální
vzorkovací:
2x koaxiální SPDIF/ 192 kHz
1x optický Toslink /192 kHz
1x USB /96 kHz
Výstupy analogové:
1x nesymetrický cinch
1x symetrický XLR
Kmitočtový rozsah/harmonické zkreslení: 0Hz - 50kHz
+-0,2 dB/0,0008%
Odstup rušivých napětí:
140 dB
rozměry/hmotnost:
210 x 60 x 260 mm/3,5 kg
(bez ext. zdroje)
Cena: 21.490 Kč
a jsou jemné. Basů je dost, pevných
a energických. Stereofonní zobrazení přesné a stabilní. Jiné superlativy by byly pouze natahováním textu
a nic přesnějšího by nevystihly. Převodník Hegel HD 11 je jednoduchý
přístroj plně vyhovující tomu, proč
byl vyvinut. Mezi zadávací požadavky patřila vynikající reprodukce,
a tu splňuje také.
VERDIKT
Velká variabilita, vynikající reprodukce.
Nemá iPod vstup.
Zvuk

Vybavení

Ovládání

KATEGORIE
20.000 až 50.000 Kč
24
ŘÍJEN/listopad 2012
100%
95%
95%
97%
Download

zde - Hegel.cz