Název projektu:
Registrační číslo:
Komunikační systémy pro perspektivní kmitočtová pásma
CZ.1.07/2.3.00/09.0092
Teorie rádiové komunikace
Název:
Teorie rádiové komunikace
Autoři:
doc. Ing. Roman Maršálek, Ph.D.
Vydavatel:
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav radioelektroniky
Purkyňova 118, 612 00 Brno
Vydání:
první, 2012
ISBN:
ISBN 978-80-214-4503-1
Teorie rádiové komunikace je určena jak zájemcům z řad studentů magisterského, doktorského a
bakalářského studia elektrotechnických oborů vysokých škol, tak i zájemcům z řad odborné
veřejnosti, kteří si potřebují osvěžit či doplnit znalosti z dané oblasti.
Text je členěn do celkem 18 kapitol. Pomyslně může být rozdělen do dvou částí – úvodní spíše
teoreticky zaměřené (Teorie informace, Komunikační signály, Mezisymbolové interference, Příjem
komunikačních signálů), následované více aplikačně zaměřenými kapitolami (Číslicové modulace,
Rozprostřené spektrum a CDMA, Systémy s více nosnými a OFDM, Kombinace OFDM/CDMA/UWB,
Komunikační kanály, Vyrovnavače kanálů, Protichybové kódování, UWB komunikace, MIMO
systémy, Softwarové, kognitivní a kooperativní rádio, Adaptivní metody v rádiových komunikacích,
Analýza spektra rádiových signálů, Změna vzorkovacího kmitočtu, Zvyšování přenosové rychlosti
rádiových komunikačních systémů).
Na tento text volně navazuje doprovodná publikace Teorie rádiové komunikace – simulace v SW
MATLAB, která čtenářům umožní ověřit si základní principy pomocí počítačové simulace.
Download

Teorie rádiové komunikace - Vysoké učení technické v Brně