VÝTAHY PRO STÁVAJÍCÍ OBYTNÉ DOMY
KONE MaxiSpace
™
KONE MaxiSpace RS
™
2
starý výtah
starý
výtah
starý
výtah
starý
starý
výtah
výtah
KONE MaxiSpace™
™ ™™™
KONE
MaxiSpace
KONE
MaxiSpace
KONE
KONE
MaxiSpace
MaxiSpace
3
3
3 33
3
Výhody
Výhodypro
provás:
vás:
v individuálních
v individuálních
případech
případech
ažaž
o 50
o 50
%%
větší
větší
kabina
kabina
veve
stávající
stávající
šachtě
šachtě
zvýšení
bezpečnosti,
bezpečnosti,
přístupu
přístupu
a jízdního
a jízdního
komfortu
komfortu
zvýšení
snížení
snížení
spotřeby
spotřeby
energie
energie
připři
výměně
výměně
výtahu
výtahu
stejné
stejné
nosnosti
nosnosti
rychlá
instalace,
instalace,
minimum
minimum
doby
doby
potřebné
potřebné
k odstávce
k odstávce
výtahu
výtahu
rychlá
4
5
5
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
pouze MaxiSpaceTM
16
17
POZNÁMKY
www.kone.cz
www.kone.com/sk
www.kone.sk
Evropská 423/178, 160 00 Praha 6
www.kone.sk
1. máje 103, 709 00 Ostrava
tel.: 596 945 800, fax: 596 945 801
Download

KONE MaxiSpace™ KONE MaxiSpace™ RS