Přehled všech prohlídek a zkoušek - výtahy
ČSN 27 4002, ČSN EN 81-1(trakční) – 2 (hydraulika), ČSN 27 4007
Provozní prohlídky: co 14 dní
ČSN 27 4002
5.1……………… „Provozní prohlídky se provádějí u výtahů uvedených do provozu před účinností technického
předpisu jednou za dva týdny.“………
Odborné prohlídky: co 3 měsíce
ČSN 27 4002
5.2.1………….. „U výtahů určených k dopravě osob a osob a nákladů se odborné prohlídky provádějí ve lhůtách (intervalech) uvedených v
tabulce 1.
Tabulka pro lhůty provádění odborných prohlídek
Lhůty provádění odborných prohlídek
v měsících
Kategorie I.
Výtahy uvedené
do provozu
po 1992-12-31
Kategorie II.
Výtahy uvedené
do provozu
před 1993-01-01
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s
převažujícím volným přístupem veřejnosti
3
2
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách
používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem
veřejnosti
4
3
Druh výtahu
Lhůty pro odborné prohlídky výtahů mohou být překročeny maximálně o dva týdny. Celkový počet odborných prohlídek v kalendářním roce
musí být dodržen.“………………
Odborné zkoušky: co 3 roky
ČSN 27 4007
5.3…….. „Odborné zkoušky výtahu v provozu se provádějí ve lhůtách uvedených v tabulce 1. Lhůta pro první odbornou zkoušku podle
této normy se odvozuje od data uvedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky provedené podle ČSN 27 4007:2003,
ČSN 27 4007:2001 nebo ČSN 27 4007:1996.
Tabulka pro lhůty odborných zkoušek
Druh výtahu
Lhůty (roky)
výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů
3
výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy
6
Lhůty pro odborné zkoušky mohou být překročeny maximálně o šest měsíců.“………………
Inspekční zkoušky: co 6-9 let
ČSN 27 4007
6.1…………“Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů se podrobují inspekčním prohlídkám
prováděným v termínech a lhůtách podle 6.2.
6.2. První inspekční prohlídka se provede:
b) u výtahů uvedených do provozu před účinností ČSN EN 81-1, 2: 1999 šest let od data poslední odborné
zkoušky,
c) u výtahů uvedených do provozu po účinnosti ČSN EN 81-1, 2: 1999 devět let od data poslední odborné
zkoušky“………….
Vypracováno v Ostravě dne: 20.9.2013
Download

Přehled všech prohlídek a zkoušek - výtahy