DUBEN 2013
Co nabízí ošetřovatelský úsek v CP
Pozvánka na Běh pro Paraple
Nové pomůcky v CP
Tipy na léto
Č A S O P I S
P R O
K L I E N T Y
A P Ř Á T E L E
C E N T R A
P A R A P L E
Inzerce
®
Actreen
Glys Set
kty od
a produ
Ob
3
1.4.201
DĚ VZP
ÚHRA
NOVĚ V
Unikátní uzavřený systém
pro cévkování
v různých situacích
Actreen®
Lite Mini
Lubrikované
močové katétry
pro ženy
ƒ Přizpůsobený každému uživateli
ateli (muži, ženy, děti)
ƒ Ihned k použití (např. v autě,
cestách, v práci nebo na lůžku)
ě na cestách
ƒ Anti-refluxní chlopeň
ƒ Transparentní a kalibrovaný sběrný sáček
o objemu 50 až 1 250 ml
B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM
V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 | www.bbraun.cz
ƒ Krátký univerzální
konektor
ƒ Praktická délka
- katétr dlouhý 9 cm
X
Úvodník
duben 2013
3
Milí čtenáři,
úvodník tohoto čísla si dovolím napsat o něco osobněji, protože je tak trochu rozloučením.
Před 19 lety, začátkem roku 1994, jsme s pomocí pana
Zdeňka Svěráka, Jana Kašpara, mého manžela Bohumila
Kábrta, fyzioterapeutky a ergoterapeutky Zdeňky Faltýnkové
a dalších přátel a kolegů začali budovat Centrum Paraple.
Jestli se nám to podařilo, o tom svědčí dnešní stav Centra
Paraple. Je obecně prospěšnou společností, která poskytuje širokou škálu odborných služeb svým klientům. Poskytuje služby v přátelské atmosféře, kde každému pracovníkovi
záleží na kvalitě pomoci a spokojenosti klienta. O spokojenosti
klientů svědčí jejich hodnocení služeb i jejich dopisy a maily.
V Centru Paraple pracuje odborný tým velmi kvalifikovaných
a lidsky kvalitních lidí. Děkuji všem – pracovníkům Centra Paraple i externím spolupracovníkům a konzultantům, kteří se podí-
Běh pro Paraple
Spolu s červnem se blíží i další z pravidelných akcí, Běh pro Paraple.
Všichni jste srdečně zváni 6. června do Letenských sadů, kde se akce
již tradičně koná.
jsme společně založili a hrdost na výsledky společné práce.
I letos můžete podpořit Centrum Paraple vašim startovným a zároveň
si užít pohodové odpoledne. Od 15 hodin se rozpoutá běžecké klání,
kterého se mohou zúčastnit borci všech věkových kategorií, čtyřnohé
miláčky nevyjímaje. V našem běhu nejde o výkony, zaběháte si pro
radost a svým příspěvkem podpoříte Centrum Paraple, kde každý den
čerpá služby třicet vozíčkářů. Na Letné na vás čeká ukázka služeb
a nahlédnutí do činnosti Centra Paraple, na své si přijde dětské osazenstvo při představení divadélka Romaneto a věříme, že jak malí tak velcí
návštěvníci si společně rádi zazpívají oblíbené písničky při vystoupení
Jaroslava Uhlíře a jeho kapely. Průvodcem celého dne bude jako v minulých letech Zdeňek Svěrák, který se na vás, společně s námi ostatními,
už nedočkavě těší!
A také proto, že jsem cítila a cítím hlubokou zodpovědnost
-kj-
lejí na tom, že Paraple je právě takové.
Rozhodnutí věnovat se budování Centra Paraple a téměř tak
opustit odbornou dráhu psychologa, práci, kterou jsem měla
ráda, nebylo lehké. Ale pochopila jsem, že pokud mám pomáhat lidem s poškozením míchy jako psycholog, musím nejdříve
pomoci vybudovat základ dobré péče o ně. A to znamenalo
věnovat se strategii, stát se manažerem a fundraiserem. Dělala
jsem to naplno, protože jsem cítila zodpovědnost za něco, co
a vděčnost vůči Zdeňku Svěrákovi, který dal Centru Paraple
své jméno, velký kus svého života, pomáhal mu a formoval ho.
Řídit Centrum Paraple, nést zodpovědnost za jeho strategii,
za práci pro klienty i dobré jméno, za finanční zajištění jeho
činnosti, je vyčerpávající. Už mnoho let mi to bere většinu času
– nejen pracovního, ale i času pro rodinu, přátele, pro sebe.
Je to závazek nejen vůči klientům, ale i vůči spolupracovníkům
na všech úrovních. Závazek, že klientům dokážeme společně
Z obsahu
zajistit kvalitní služby, závazek, že spolupracovníkům zajistím
potřebné podmínky pro práci.
Domnívám se, že jsem splnila svůj úkol. Rozhodla jsem se,
že v červnu t.r. odstoupím z funkce ředitelky Centra Paraple
a ukončím svůj pracovní poměr zde. Věřím, že mí nástupci
povedou Centrum Paraple dobrými a přitom novými cestami
ve prospěch lidí na vozíku s poškozením míchy.
Programy v CP.......................................................................... 4
Přehled poskytnutých služeb ....................................................... 5
Nové pomůcky v CP - vakuové dlahy ............................................. 5
Co nabízí ošetřovatelský úsek ...................................................... 6
Nové pomůcky v CP - bodystat a lehokolo ..................................... 7
Nový přístroj pro zkvalitnění péče o klienty - XSensor ....................... 8
Ohlasy na lyžařské kurzy ............................................................ 9
Praha bez bariér? .................................................................... 11
Tipy na léto ............................................................................ 12
Revue
Carrom pravidelně v CP............................................................... I
Expedition Iceland - s handbiky po Islandu..................................... II
Otevřené nebe - vyhlídkové lety pro handicapované ........................ III
Projekt Start bez překážek podpoří handicapované studenty ............ IV
Alena Kábrtová
Aktuality CP - důležité informace
4
duben 2013
Plán kurzů v Centru Paraple
Termín
Název
Dní / nocí
Místo
Koordinátor, kontaktní osoba
8.4. - 12.4.
Multimediální workshop
5/4
Centrum Paraple
Martina Barcalová
15.4 - 26.4.
Zdravý životní styl
12 / 11
Centrum Paraple
Jiří Pokuta
13.5. - 17.5.
Digitální fotografie
5/4
Centrum Paraple
Martina Barcalová
27.5. - 31.5.
Potápěčský kurz
5/4
Centrum Paraple / Leštinka
Jiří Pokuta
6.6. - 9.6.
Máma, táta na vozíku II - hravě
4/3
Centrum Paraple
Martina Barcalová
7.6. - 12.6.
Vodácký kurz
6/5
Vltava
Lenka Honzátková
21.6. - 23.6.
Výtvarné techniky - Keramika II (Kachle)
3/2
Centrum Paraple
Zuzana Korbelová
24.6. - 29.6.
Všeobecný sportovní kurz
6/5
Centrum Paraple
Lenka Honzátková
9.7. - 14.7.
Cyklistický kurz I
6/5
Buková
Lenka Honzátková
15.7. - 19.7.
Finanční gramotnost
5/4
Centrum Paraple
Martina Barcalová
6.8. - 11.8.
Cyklistický kurz II
6/5
Dymokury
Jakub Krátký
12.8. - 16.8.
Správa PC sítí / MS Windows Server 2008 R2
5/4
Centrum Paraple
Martina Barcalová
31.8. - 7.9.
Vodní sporty - Chorvatsko
8/7
Viganj
Lenka Honzátková
12.9. - 15.9.
Máma, táta na vozíku I - co, jak a proč
4/3
Centrum Paraple
Martina Barcalová
23.9. - 27.9.
ASP.NET I
5/4
Centrum Paraple
Martina Barcalová
27.9. - 29.9.
Výtvarné kreativní techniky - Podzim
30.9. - 11.10.
Zdravý životní styl
24.10. - 27.10.
3/2
Centrum Paraple
Zuzana Korbelová
12 / 11
Centrum Paraple
Jiří Pokuta
Máma, táta na vozíku III - kreativní dílna
4/3
Centrum Paraple
Martina Barcalová
11.11. - 15.11.
Adobe Photoshop
5/4
Centrum Paraple
Martina Barcalová
2.12. - 6.12.
HTML / Redakční systémy
5/4
Centrum Paraple
Martina Barcalová
9/8
Vršov - Železné hory
Martina Barcalová
Centrum Paraple ve spolupráci s Motoklubem vozíčkářů
21.9. - 29.9.
Čtyřkolky nejen pro začátečníky
Finanční gramotnost
Budoucnost vzdělávacích kurzů v Centru Paraple
Projekt ESF podporující vzdělávací kurzy pro klienty Centra Paraple sice
skončil, kurzy se však budou konat i nadále.
Pro rok 2013 jsme pro vás připravili:
Vzdělávací kurz:
Multimediální workshop
Digitální fotografie
Finanční gramotnost
Správa PC sítí / MS Windows Server 2008 R2
Tvorba webových aplikací v prostředí ASP.NET
Adobe Photoshop
HTML / Redakční systémy
Bližší informace ke kurzům:
Multimediální workshop
Na kurzu se naučíte pracovat se
záznamovou technikou (nastavení
záznamového zařízení, výběr velikosti záběru, kompozice) a programem Sony Vegas (základy
ovládání, funkce, stříhání videa,
nahrávaní efektů, vkládání textů
a další), ve kterém si vytvoříte
vlastní videoprezentaci.
Digitální fotografie
Cílem kurzu je plné ovládnutí
Termín:
08. 04. - 12. 04. 2013
13. 05. - 17. 05. 2013
15. 07. - 19. 07. 2013
12. 08. - 16. 08. 2013
23. 09. - 27. 09. 2013
11. 11. - 15. 11. 2013
02. 12. - 06. 12. 2013
vlastního fotoaparátu a využití
všech dostupných funkcí, zvládnutí základních úprav fotografie
v grafických programech Adobe
Photoshop a IrfanView. Přednášky
zahrnují popis základních pojmů
jako je expozice, čas, clona, ISO.
Naučíte se zásady a pravidla fotografických témat, pracovat s kompozicí či světlem a vše si prakticky
vyzkoušíte v exteriéru i interiéru.
V neposlední řadě se seznámíte
s prezentací na internetu a vytvářením vlastních fotogalerií.
Foto: Oldřich Krýsl
Foto: Patrik Zalmay
Kurz vás seznámí s problematikou peněz a cen, základními
finančními pojmy a různými
typy příjmů a výdajů (plat, mzda
- hrubá/čistá, daně, povinné
pojištění), naučí vás určit priority při omezeném rozpočtu
a jeho zodpovědné spravování,
včetně správy finančních aktiv
a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situaci
a posouzení rizik u různých typů
finančních produktů, zejména
úvěrů a kapitalizace úroků.
Aktuality CP - důležité informace / Z odborného světa
Správa PC sítí / MS Windows
Server 2008 R2
Cílem vzdělávacího kurzu je naučit
posluchače samostatně spravovat
počítačové sítě založené na systému Microsoft Windows Server.
Po jeho absolvování budete znát
pravidla tvorby a správy počítačové sítě v systému MS Windows,
dále budete schopni samostatné
práce jako správci sítě, a to včetně
vytváření a úpravy uživatelských
účtů a správy síťových prostředků.
Tvorba webových aplikací
v prostředí ASP.NET
Od začátku kurzu se budete učit
proces vývoje dynamických webových aplikací ASP.NET, resp.
.NET, v programovacím jazyku C#.
Naučíte se, jak se připojit k databázi a pracovat s daty, jak vytvořit
přihlašování a profily uživatelů, jak
pracovat se sitemapami, jak používat skiny a udělat pěkný vzhled pro
web a v neposlední řadě si nastíníte základy tvorby vlastních komponent, které vám usnadní práci.
Důraz bude kladen spíše na praktickou stránku. V průběhu kurzu si
zkusíte vytvořit kompletní a funkční
webovou aplikaci.
výběrů, používání vrstev, aplikaci
filtrů, editaci textu. Po jeho absolvování budete schopni vytvářet
jednoduché koláže a fotomontáže
a připravovat obrazové materiály
pro tisk a prezentaci. V případě
pokročilejší úrovně zvládnete pracovat s kanály a cestami a využívat je pro náročnější výběry,
poznáte komplexní používání
vrstev, seznámíte se s pokročilými možnostmi úpravy fotografií
včetně retušování, fotomontáží
a koláží, naučíte se vytvářet akce
a zautomatizujete si svou práci.
duben 2013
Vzduchová dlaha Urias –
nová pomůcka v Centru
Paraple
Individuálně zvoleným a na cíl
klienta nastaveným terapeutickým prostředím (vzduchové
dlahy) vytvoříme podmínky pro
uplatnění motivace, repetice
a koncentrace, neboli tří základních předpokladů motorického
učení.
Kurz je zaměřen na základní popis
fungování webu a výklad programovacího jazyka HTML. Je určen
začátečníkům, kteří chtějí tvořit
statické webové stránky a rozumět
jejich zdrojovému kódu. Osvojíte
si základní znalosti a dovednosti
a zároveň se seznámíte s prostředím
redakčních systémů pro snadnou
tvorbu a editaci webových stránek.
Adobe Photoshop
Na tomto kurzu se naučíte Těšíme se na vaši účast!
základní úpravy fotografií, běžné
Martina Barcalová
Koordinátorka PC kurzů
retuše, vytváření jednoduchých
o metodu pracující se vzduchovou dlahou Urias, kterou v 60.
letech minulého století navrhla
skotská fyzioterapeutka Margaret Johnstone.
Centrum Paraple i nadále roz- Přístup PANat využívá vzdušiřuje nabídku rehabilitačních chových dlah ke specifickému
přístupů.
polohování končetin ve fyzioloJedním z nich je PANat - proak- gickém postavení, které se dle
tivní přístup v neurorehabilitaci nejnovějších neurovědeckých
pomocí tzv. Air Tools. Jedná se poznatků významně uplatňuje při
motorickém učení, jehož hlavním
účelem je dosažení co nejvyšší
kvality pohybových schopností.
HTML / Redakční systémy
Pokud vás některé z nabízených kurzů zaujaly a chcete
se jich zúčastnit, kontaktujte
Martinu Barcalovou na mailu
[email protected], nebo telefonu +420 274 771 478.
5
Více informací o uvedené
metodě můžete získat od ergoterapeutů Centra Paraple.
Zdroje: www.panat.info
www.centrumspirala.cz
Zuzana Korbelová
Ergoterapeut senior
Foto: Panat
Inzerce
ROHO
antidekubitní podložky a matrace
Přehled poskytnutých služeb za rok 2012
zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě.
Podívejte se na graficky znázorněný přehled, jaké služby a v jakém
množství poskytlo Centrum Paraple svým klientům v roce 2012. Máme
radost, že jsme u většiny služeb zaznamenali nárůst, nebo že zůstaly
minimálně na stejných hodnotách jako v roce 2011.
podložky do vozíků
hrazeny VZP
– 0000277
sk. 13
Přehled všech poskytnutých
služeb v roce 2012
• Sociálně rehabilitační program (391)
• Respitní péče (52)
• Poradenské programy (2487)
Přehled jednotlivých poradenských
programů poskytnutých v roce 2012
• Zvyšování kvalifikace (146)
• Tematická setkání (30)
• Sportovní kurzy (85)
• Sportovní docházkové aktivity (429)
• Posilovna (1681)
• Máma, táta na vozíku (14 rodin)
• Zdravý životní styl (15)
• Výtvarné workshopy (80)
• Autoškola (7)
Alena Kyselová
Manažer služeb
1
2
Rozloení tlaku
u osoby sedící
na molitanu (1)
a na antidekubitní
podloce ROHO (2)
Dováí: CZ. TECH Èelákovice, a.s.
Stankovského 1200/46, 250 88 Èelákovice
tel.: 326 993 844, fax: 326 993 845, e−mail: [email protected]
www.roho.cz
Z odborného světa / Informace pro vozíčkáře
6
U-Drain - systém
nahrazující noční sáčky
Redakce obdržela tip od Petra
Stránského, který zřejmě jako
první v České republice používá anglický systém U-Drain
jako náhradu za noční sáčky
na moč.
V tomto případě konzultovali svůj
aktuální stav, dočasná omezení
a plán následné rehabilitace
s lékařem, fyzioterapeutem
a ergoterapeutem, kteří po vzájemné domluvě stanovili zaměření a společný cíl terapie.
Někteří klienti pak navštívili
poradnu poprvé a přijížděli
s konkrétními dotazy - „Budu
moci po zákroku lépe uchopovat předměty?, Je možné díky
zákroku lépe jezdit na vozíku,
přesunout se z něj na lůžko…?“
a mnoha dalšími.
Pokud i vy máte zájem dovědět se o metodě šlachových
transferů více, obraťte se
na Zuzanu Korbelovou (email
[email protected], telefon
274 001 325).
Základní informace o uvedené metodě pak najdete také
na našich webových stránkách
nebo na www.calabova.cz.
Foto: Petr Stránský
V rámci tohoto systému je
u postele nainstalována nenápadná přípojka na kanalizační
rozvod v domě. Na přípojku
se napojí hadička, stejně jako
u nočních sáčků a moč je odváděna s pomocí gravitace přímo
do odpadního systému.
Vypsání dalšího termínu poradny
sledujte v sekci Aktuality
na www.paraple.cz.
S tímto šikovným systémem již
není nutné neustále pořizovat
noční sáčky a starat se o jejich
vypouštění. Přípojka je vyrobena speciálně tak, aby znemožnila zpětný chod a odvod
moči je tak hygieničtější a jednodušší.
Co nabízí úsek
ošetřovatelské péče
v Centru Paraple
Na fotografii je ukázka samotné
realizace. Pro bližší informace
se podívejte na webové stránky
www.u-drain.co.uk, kde naleznete také ukázkové video.
-ap-
Poradna ke šlachovým
transferům
Zuzana Korbelová
Ergoterapeut senior
Tímto článkem vám chceme přiblížit portfolio činností ošetřovatelského úseku a ukázat vám, v čem
všem vám můžeme být nápomocni.
Ošetřovatelský úsek je nedílnou
součástí systému péče o klienta
v Centru Paraple. Naším cílem je
poskytnout klientovi potřebnou
ošetřovatelskou a asistenční péči
a nabídnout mu potřebné odborné
činnosti a poradenství.
Ošetřovatelský tým
Celkem 6 klientů navštívilo
dne 21. 2. 2013 další poradnu
ke
šlachovým
transferům,
kterou Centrum Paraple tradičně pořádá ve spolupráci
s doc. MUDr. Igorem Čižmářem, Ph.D.
Ošetřovatelský tým se skládá
z pracovníků sociální péče – sanitářů, ošetřovatelek, zdravotní sestry a vedoucí úseku ošetřovatelské péče, také zdravotní sestry.
Na nočních službách pak potkáte
externí zdravotní sestry a asistenty.
Účel návštěvy v poradně se
tentokrát u jednotlivých klientů
lišil. Část se jich poradny účastnila opakovaně, a to za účelem
lékařské kontroly po již provedeném šlachovém transferu.
Externí zdravotní sestry mají většinou vysokoškolské vzdělání
v daném oboru. Asistenti mají také
zdravotnické vzdělání, jsou to většinou studenti oboru ošetřovatelství, fyzioterapie, ale i medicíny.
Ošetřovatelský
tým
působí
na třech místech. Na ubytovací
části v I. patře, na ubytovací části
ve II. patře a v tzv. malé tělocvičně, kde je klientům poskytována mechanoterapie. Již během
prvního dne vašeho pobytu se
seznámíte s většinou ošetřovatelského týmu.
duben 2013
Hojení ran a dekubitů je stále častý
problém, se kterým k nám klienti
přijíždějí. Během pobytu pečujeme
o ránu, většinou pomocí systému
vlhkého hojení ran či za použití
moderních materiálů. V současné
době na indikaci lékaře používáme
k hojení ran také terapeutický
laser, který velmi dobře hojení
podporuje. Při odjezdu z Centra
Paraple dáváme klientovi doporučení, jak o ránu doma pečovat,
jak získat potřebné materiály nebo
hledáme následnou lékařskou či
ošetřovatelskou péči v místě jeho
bydliště.
Sanitáři na denních a nočních
službách poskytují asistenci klientům v těch oblastech, které
nezvládají sami. Je to například
ranní vstávání, noční ukládání,
hygiena, přesuny atd. Jsou také
proškoleni v asistenci při mechanoterapii (motomed, stavěcí stůl či Další oblastí, kterou s klienty
řešíme, je vyprazdňování. A to jak
pneuven).
moči, tak stolice.
Dalším článkem našeho týmu jsou
ošetřovatelky. Na denních služ- Nejpřirozenějším a fyziologicky
bách poskytují klientům asistenci nejpodobnějším způsobem evaa podílejí se na řešení jejich aktu- kuace moči je intermitentní kateálních zdravotních problémů. Dále trizace pomocí jednorázových
se starají o pořádek, či zajišťují potahovaných močových katétrů.
úklid pokojů a jsou klientům k dis- Tento způsob zahrnuje katetrizaci
jednorázovými katétry 5-6x denně.
pozici v konkrétních situacích.
Při tomto způsobu vyprazdňování
Po příjezdu do Centra Para- je důležité dbát na zásady hygieny
ple na sociálně rehabilitační a eliminovat tím vyšší riziko vzepobyt prochází klient vyšetřením stupné infekce.
u lékaře. Přítomna je také zdraDalší možností derivace moči
votní sestra, fyzioterapeut a ergoje
punkční
epicystostomie.
terapeut. Zjišťujeme klientův
V tomto případě je zaveden katétr
aktuální zdravotní stav a případné
do močového měchýře přes stěnu
komplikace. S klientem se stabřišní. Tento způsob využívají klinovují první oblasti spolupráce,
enti, kteří mají zdravotní komplis ohledem na jeho nynější či dloukace, nebo zatím nemohou zahájit
hodobější potíže, které se rozhodl
katetrizaci. I zde je však, vzhledem
řešit.
k invazivnímu vstupu v dutině
Během prvního dne následuje břišní, zvýšené riziko infekce.
také podrobnější pohovor se
Poměrně novým způsobem derizdravotní sestrou, která zjišťuje,
vace moči je vesicostomie, která
jak se klient v dané chvíli cítí, zda umožňuje cévkování otvorem
má nějaké zdravotní komplikace, umístěným na přístupném místě
jaké bere léky, jakým způsobem v podbřišku. Její provedení je
se vyprazdňuje, zda má potřeb- vhodné u klientů, kteří nedosáhnou zdravotní péči a jakou míru nou na močovou trubici - zejména
asistence při pobytu potřebuje. u žen, ale i u některých obézních
Na základě potřeb klienta spo- klientů. Princip operace je jednolečně stanovují cíle, na jejichž duchý, avšak provedení vyžaduje
naplnění se podílí ošetřovatelský určitou zkušenost s rekonstrukčtým. Klient také dostává informace ními urologickými operacemi. Při
o možných přidružených kompli- zákroku se vytvoří tunel, který
kacích míšního poškození, např. na jedné straně ústí na povrchu
o autonomní dysreflexii.
břicha a na straně druhé do močového měchýře. Vyústění močového
V čem vám poradíme
měchýře je nezbytné vytvořit tak,
Klienti se na ošetřovatelský úsek aby moč tunelem neodtékala stále,
často obracejí kvůli hojení ran – ale pouze při zavedení katétru.
např. dekubitů, spálenin, odřenin, Za tímto účelem je v trubici vytvoči nehojících se ran na palcích řena chlopeň, která tomuto
dolních končetin, dále poradenství nechtěnému odtoku zabraňuje.
a nastavení vyprazdňování močového měchýře či střev nebo poradenství ohledně výběru zdravotnického zařízení či lékaře.
Posledním způsobem derivace
moči je tzv. vyklepávání (tlak
na podbřišek). Tento způsob evakuace moči je také blízký fyzio-
Z odborného světa / Informace pro vozíčkáře / O nás
nému zániku reflexních pochodů
vlivem vymizení citlivosti střeva
na náplň. Postupně může
docházet k poruše fungování
tračníku. Městnání stolice spolu
s ochablým tračníkem a působením střevních bakterií může
vyvolat zkvašení městnajícího se
obsahu a tím průjmovitou nekontrolovatelnou stolici. I při průjmu
se však stále objevují tuhé kusy
stolice, které jsou průjmem
obtékány a nevyprázdněny, tzv.
Pokud se klient během pobytu skybala.
rozhodne přejít z pro něj dosud Výše uvedenými pochody se
obvyklého způsobu vyprazdňo- postupně mění i střevní mikrování na katetrizaci, nacvičujeme flóra s dalším neblahým vlivem
ji ve spolupráci s týmem ergo- na zažívání. Dlouhodobý a opaterapeutů. Umožňujeme výběr kovaný tlak na stolici vede k přea vyzkoušení vhodných katétrů, plnění hemoroidálních pletení,
pomůcek, a pokud je třeba, dopo- k jejich „vytahání“ až výhřezu
ručujeme následnou urologickou a ztenčení jejich stěny. Případná
péči.
manipulace prstem v konečníku
Častým problémem u klientů jsou při vybavování stolice pak často
záněty močových cest, které nebý- vede k dalšímu poranění a krvávají jednorázové, ale často se vra- cení. Vyhovující způsob vyprazdcejí a stávají se chronickým pro- ňování stolice je tak nezbytný
blémem. Nutno zdůraznit, že zátěží nejen z hlediska zachování dobnení jen samotný zánět močových rého zdravotního stavu.
cest, ale i k tomu přidružené kom- Ve všech výše zmíněných oblasplikace – únava, zvýšení spasticity, tech se na nás můžete obracet
delší pobyt na lůžku a tím zvýšené se svými dotazy, a to jak v průriziko tvorby dekubitu, ale i soci- běhu
sociálně-rehabilitačních
ální odloučení, jelikož klient tráví pobytů či ambulantních služeb,
více času v domácím prostředí. tak i mimo ně. V rámci našich
V rámci spolupráce s klientem se možností vám poskytneme
snažíme najít vhodné řešení, a to odborné poradenství či vás
nastavením vyhovujícího způsobu nasměrujeme k erudovaným
vyprazdňování, pitného režimu, odborníkům, kteří vám pomohou
režimových opatření i poradenství vaše obtíže překonat.
ohledně vhodných potravinových
Iva Sedláčková
doplňků. Hlavním cílem je ochrana
močových cest a správná funkce Vedoucí úseku ošetřovatelské péče
ledvin.
logickému vyprazdňování. Nese
s sebou však zvýšené riziko
infekce močových cest, jelikož
většinou nedochází k úplnému
vyprázdnění, ale v močovém
měchýři zůstává reziduum, které
může být velmi vhodným prostředím pro bakterie. Dále mohou být
klienti ohroženi vesicouretrálním
reflexem, což je zpětný tok moči
z močového měchýře do močovodu nebo dutého prostoru ledviny.
Vyprazdňování stolice je také
oblast, která některým klientům způsobuje obtíže. Možností
vyprazdňování je několik - nálevy
(klystýr), použití laxativ (ve formě
čípků, tabletek, žvýkacích tablet či
sirupů), manuální vybavení stolice
či stimulace a podráždění dané
oblasti. U všech těchto způsobů
platí, že je třeba zvolit takovou frekvenci, aby co nejvíce odpovídala
fyziologickému stavu. Se správným
nastavením vyprazdňování stolice
souvisí také pitný režim, stravovací
návyky a pohyb.
U klientů po poškození míchy
dochází ke zhoršení funkce
(zpomalení, snížení reflexní aktivity) od levé poloviny tračníku až
ke konečníku. Dochází k městnání
stolice, která, pokud není včas
vyprazdňována, vede k roztažení
stěny tlustého střeva a postup-
Proměřte složení svého
těla na bodystatu
Centrum
Paraple
získalo
na konci loňského roku od paní
Marie Novákové, zakladatelky
Golfového klubu ZTP (www.
gkztp.cz), skvělý dárek bodystat.
duben 2013
7
Umožňuje tak zcela individuální gram přípravy na zaměstnání pro
vozíčkáře s poškozením míchy“,
práci s klientem.
Sportovní terapeuti nabízejí všem který zde probíhal od března roku
klientům změření tělesného složení 2011 a byl financován z prostředků
tímto přístrojem. Své výsledky pak Evropského sociálního fondu
mohou konzultovat s terapeutem, (z Operačního programu Lidské
dostanou výživová a stravovací zdroje a zaměstnanost) a státního
doporučení, případně jim budou rozpočtu ČR.
vytvořeny tréninkové plány, aby Cílem projektu bylo zvýšit šanci
účastníků na úspěch na trhu práce
na sobě mohli dále pracovat.
Za velkorysý dar v hodnotě cca a motivovat je k hledání zaměstnání, které by splnilo jejich očeká60 000,- velice děkujeme!
vání a umožnilo tak vhodný způsob
Jiří Pokuta seberealizace.
Sportovní terapeut
Získali jsme lehokolo
Od dubna má Centrum Paraple
k dispozici lehokolo - jízdní kolo
ovládané nohama, které poskytuje pohodlný sed rozložením váhy
na plochu anatomicky tvarované
sedačky. Náš model je třístopý,
speciálně vybavený pro uživatele
s omezením aktivní hybnosti dolních končetin. Kolo je doplněno
speciálními ortézami a opěrkou
hlavy, dále speciálními brzdami
a aretací brzdy pro bezpečné přesuny do a z kola. Pro snadnější
jízdu je vybavené elektromotorem,
který během jízdy násobí sílu uživatele a pomáhá při jízdě po rovině
a do kopce. Jízdou z kopce může
cyklista baterii motoru dobíjet
rekuperací a tím podpořit její delší
výdrž a zvýšit tak možný dojezd.
Na projektu spolupracoval tým
Centra Paraple složený z odborného garanta vzdělávacích kurzů,
sociálního pracovníka, psychologa, ergoterapeuta, ošetřovatelek a sanitářů. Projektem prošlo
celkem 151 účastníků, kteří měli
možnost zapojit se do tří aktivit
projektu.
První z nich bylo Poradenství,
jehož cílem bylo pomoci klientovi
s výběrem pracovního místa, které
odpovídá jeho funkčním dovednostem a reflektuje jeho ambice.
Další aktivitou byla samotná Příprava k pracovnímu uplatnění, kde
v rámci ergoterapie klienti získali
potřebné specifické dovednosti
nezbytné k výkonu práce.
Poslední aktivitou byly Vzdělávací
kurzy.
V rámci aktivit Poradenství a Příprava
k pracovnímu uplatnění byla využita
ergodiagnostika a bilanční diagnostika, díky kterým získal každý klient
Zprávu k pracovnímu uplatnění,
kterou může využít k větší informovanosti potencionálního zaměstnavatele o svých možnostech, schopnostech a dovednostech.
Kolo je vhodné například pro klienty, kteří mohou využívat zachovalou hybnost dolních končetin,
mají částečně postižené horní končetiny a jízda na handbiku je tak
pro ně příliš obtížná. V kombinaci
s elektromotorem je k jízdě třeba
menší síla.
Během dvou let se uskutečnilo 43
Za vývoj, výrobu a možnost leho- vzdělávacích kurzů. Zcela nově
kolo před jeho zakoupením bez- Centrum Paraple nabídlo nejen
platně otestovat děkujeme firmě kurzy Účetnictví a Základy podnikání
AZUB, která je specialistou a orientace na finančních trzích,
na výrobu těchto kol. Více na www. ale také kurz Redakční systémy či
azub.cz.
Hlasové ovládání PC. Po ukončení
Lenka Honzátková
Vedoucí úseku sportu kurzu obdržel každý účastník certifikát o jeho absolvování.
Přístroj slouží k měření cel- Projekt „Program přípravy
kového složení těla, dále pak
na zaměstnání pro
vypočítává základní a celkovou
potřebu energie. Získaná data vozíčkáře s poškozením
vyhodnocuje do grafů a tabulek. míchy“ ukončen
Poskytuje také komentované
zprávy jak o složení těla, tak Koncem února 2013 skončil
o zdravotním a kondičním profilu v Centru Paraple projekt „Pročlověka, včetně možnosti zadávání externích dat (aerobní kapacita, handgrip, tukové spektrum,
spirometrie, kardioriziko atd.).
Projekt byl velmi úspěšný, podařilo
se nám podpořit o 31 lidí více, než
bylo původně naplánováno. Jsme
rádi, že o něj byl takový zájem.
Doufáme, že účast v projektu
pomůže jeho absolventům snadněji si sehnat práci, která je bude
naplňovat, a tím i ke spokojenějšímu životu.
O nás / Ohlasy na kurzy
8
Realizačnímu týmu Centra Paraple patří poděkování za velké
pracovní nasazení a individuální
přístup ke každému účastníkovi.
Alena Kyselová
Manažer služeb
Těšte se na
sportovní léto
Nachystejte svá těla i duše - léto
se blíží a s ním i spousta možností sportovního vyžití.
Opět jsme pro vás připravili
vodácký kurz - i letos budeme
klienta se zdravotnickým personálem a naopak. Volací tlačítko
je k dispozici u každého lůžka.
Klient jím může signalizovat personálu například potřebu pomoci.
V koupelnách je dále umístěno
tlačítko nouzového volání. To vše
pro klienty znamená větší pocit
bezpečí a zároveň samostatnosti
s vědomím, že pokud se přihodí
nějaká nenadálá situace, či prostě
jen potřebují asistenci při sebeobsluze, mohou si ji snadno přivolat.
„Bez tohoto zařízení bychom jen
stěží mohli kvalitně a rychle reagovat na potřeby našich klientů,
zejména těch, kteří vyžadují péči
většího rozsahu.“, říká Iva Sedláčková, vedoucí úseku ošetřovatelské péče.
-kk-
Nový přístroj pro
zkvalitnění péče o klienty
– XSensor (Pressure
Mapping)
Foto: Lukáš Salák
splouvat Vltavu, dva cyklistické kurzy – v Dymokurech
a Bukové, potápěčský kurz
na Leštince, kurz vodních
sportů v chorvatské Viganji, všeobecný sportovní kurz v Centru
Paraple a ve spolupráci s MKV
také kurz jízdy na čtyřkolkách.
Přidejte se k nám!
Lenka Honzátková
Vedoucí úseku sportu
Codaco Elektronik –
komunikační systém
v Centru Paraple
Již přes rok využívá Centrum Paraple v rámci větší části své ubytovací kapacity komunikační systém
Codaco Elektronik. Tento systém
Centru Paraple zakoupila počátkem roku 2012 akciová společností MSEM. Patří jí za to velké
poděkování.
Systém je nainstalován v devíti
pokojích, komunikační ústředna
je pak umístěna na sesterně. Systém umožňuje hovorové spojení
Na podzim se uskutečnila
na internetovém portálu IDNES.
cz aukce 17-ti originálních pivních lahví, které nechal na oslavu
170. výročí uvaření první várky
ležáku vyrobit Plzeňský pivovar.
Konečná částka je v historii internetových dražeb portálu iDNES
rekordní a dosáhla 1 020 651 Kč.
Část věnovaných prostředků byla
použita na pořízení přístroje XSensor, na který by Centrum Paraple bez aukce jen stěží získalo
peníze. Tento přístroj zobrazuje
rozložení tlaku prostřednictvím
X3 Display, který je propojen
se senzorem. Senzor je možné
umístit na antidekubitní polštář,
zádovou opěrku, sedadlo automobilu a další povrchy. Po jeho zatížení je možné vyhodnotit aktuální
rozložení tlaku. Využití přístroje
XSensor je diagnostické – používá se při komplexním přístupu
pro optimalizaci postury (pozice)
sedu ve vozíku. Jeho aplikace
je vhodná při výběru nového
antidekubitního polštáře nebo
zádové opěrky. Mimo jiné je také
vhodným nástrojem pro edukaci
klienta, např. při tréninku odlehčovacích technik ve vozíku, kdy
poskytuje zpětnou vazbu o tom,
jaké úsilí musí klient vynaložit pro
optimální odlehčení pánve, jako
prevenci vzniku dekubitů.
-kjZuzana Korbelová
Ergoterapeut senior
duben 2013
Paraple na NGO Marketu
NGO Market, veletrh neziskových organizací s již čtrnáctiletou
tradicí, se letos opět uskuteční
v Národní technické knihovně
v Praze. Tento rok bude jedním
z vystavovatelů i Centrum Paraple.
Záměrem naší účasti je prezentovat široké veřejnosti Centrum
Paraple jako organizaci poskytující služby multidisciplinárního
týmu a pokusit se vyvrátit mylné
názory na činnost a zaměření Centra Paraple, se kterými se stále
setkáváme. Máte-li zájem, přijďte
v pátek 3. května do NTK. V době
od 11 hodin do 18 hodin jsou
kromě stánků s prezentací „neziskovek“ připraveny pro návštěvníky
i workshopy, praktické ukázky či
možnosti zúčastnit se netradičních
aktivit. Vstup je zdarma.
-ip-
Jak proběhl výtvarný kurz
Keramika I
Před začátkem samotného tvoření
jsme pro inspiraci navštívili tematickou interaktivní výstavu Ve stínu
Olympu, na které si klienti mohli
exponáty nejen prohlédnout,
ale i osahat či poskládat repliky
tehdejších děl. Vše doprovázel
obsáhlý odborný komentář zajištěného průvodce.
Po návratu do Centra Paraple jsme
se seznámili s tím, co nás čeká.
Po výkladu o historii amfor a troše
teorie jsme si načrtli naše budoucí
výtvory. V sobotu už nic nebránilo
samotné tvorbě. Technika vrstvení
válečků se ukázala jako náročná,
nikoliv však nemožná a každý
s ní válčil podle svých možností.
Na konci dne jsme byli vyčerpaní,
ale již před námi stály nádoby,
které čekaly na ozdobení.
Druhý den jsme nádoby leštili a zdobili barevnými písky a engobami.
Výsledky naší práce předčily očekávání a pocity radosti z výtvorů
byly obrovské. Na závěr kurzu
jsme si udělali výstavku. Posuďte
sami, jak se nám díla vydařila.
Nyní se nám o nádoby stará keramické studio Elsa a lektorka Květa
Vondráčková, která obětovala svůj
čas, aby opravila prasklinky, které
se na amforách objevily. Nádoby
jsou již po přežehu a čekají
Kurz vedla skvělá lektorka, kera- na finální glazuru a vypálení.
mička a výtvarnice Květa Vondráč- Abychom se trošku osvěžili, zpesková a zúčastnilo se jej 6 klientů, 4 třili jsme si umělecký program
děti a 7 asistentů.
O víkendu 8. 2. – 10. 2. se v Centru Paraple uskutečnil výtvarný
kurz se vznešeným názvem Řecká
amfora, zaměřený na výrobu a zdobení keramických nádob.
Foto: Fedor Rusňak
Foto: Iva Melicharová
Zajímavosti / Ohlasy na kurzy
duben 2013
9
Březnové lyžování
V druhém březnovém týdnu se
uskutečnil další z lyžařských kurzů.
Organizace se ujal SKV Praha
(Sportovní klub vozíčkářů) ve spolupráci s Centrem Paraple.
Foto: Iva Melicharová
bocciou a promítáním pro malé
i velké diváky.
Ráda bych vyjádřila dík všem,
kteří se na kurzu podíleli ať lektorskou či asistentskou činností
nebo dobrovolnictvím, týmu
kolegů z Centra Paraple a především účastníkům – klientům.
Díky vám všem byl průběh kurzu
hladký a vládla při něm pohoda
a úžasná atmosféra.
Iva Melicharová
Ergoterapeutka, koordinátorka kurzu
Bleší trh
a dobročinný šatník
5. května 2013, Česká Skalice
(Náchodsko)
Přijďte prodat i koupit použité,
přesto skvostné věci a vyberte
si do svého šatníku zachovalé kousky. Ideální příležitost
k výhodnému nákupu či prodeji
nejrůznějšího zboží „z druhé
ruky“ se blíží! V neděli 5. května
ožije bezbariérová zahrada Vily
Čerych, známé z filmu Odcházení, v České Skalici pravým
bleším trhem. Ten je výsledkem diskuzního workshopu,
na kterém se v rámci projektu
„Měníme věci kolem nás“ místní
obyvatelé rozhodli sami zorganizovat něco pro sebe a své
sousedy. Na programu je také
módní přehlídka a koncert
kapely Scrap Music Jamm aneb
„Rytmy sběrného dvora“. Přijďte
se pobavit a přesvědčit sami.
K projektu podpořeného z ESF
a rozpočtu ČR, který probíhá
také v Ústí nad Labem, Liberci,
Brně a Olomouci se může připojit každý, kdo chce změnit věci
ve svém okolí. Více informací
naleznete na www.pridamse.info
nebo na facebooku MenimeVeciKolemNas.
Kurzu se účastnilo osm lyžařůvozíčkářů, od úplných začátečníků, až po ostřílené jezdce.
Bezbariérové a příjemné zázemí
kurzu poskytl bedřichovský penzion Bílá Vrána, který bývá cílem
lyžařských kurzů Centra Paraple
jsme se však všichni v pořádku
každý rok.
Lyžování a pilování jízdy proběhlo sešli u vleku a začal první a nejna blízkých sjezdovkách Malinovka větší boj. Monoski dělá vše ostatní
a Pastviny. Vlekaři a místní perso- než to, co si přeju. Naštěstí se
nál se k naší skupině chovali velice zatím učíme jen pády a padat snad
vstřícně a my si užívali pohodu dovede každé nemehlo. Nastává
posledních lyžařských dní letošní ale další oříšek, výjezd na pomě
zimy, přestože počasí nestálo na kopec a tady přichází první přezrovna na naší straně a sjezdovky kvapení. Ono to přeci jen půjde.
Pád u výstupu z pomy ale naznačí,
byly dost namrzlé.
že to byla předčasná radost. První
Lyžařští nováčci pod vedením
den bych shrnul jedním slovem
šikovných asistentů zvládli během
jako BOJ. Ale myslím, že to nejtěchto několika dní dostat jízdu
horší už mám za sebou a teď už to
na monoski do svých rukou
bude jen zábava.
a ostatní zlepšili své lyžařské
Další den už se dostávám i na větší
dovednosti.
sjezdovku, přece jen kličkování
Během kurzu podnikla část účastníků několik běžkařských výletů, Inzerce
kdy zvládli až šestikilometrové
toulky jizerskými stopami.
Nezbývá než poslat díky všem asistentům za jejich ochotnou a přátelskou pomoc a těšit se na příště.
Foto: Hana Doležalová
mezi malými caparty na dětské
sjezdovce na Malinovce sebevědomí moc nepodpoří. Pády sice
pokračují, ale už se konečně daří
sjet i delší úseky a zjišťuji, že lyžování na monoski je skvělá zábava.
Po lyžování nás čeká další program a musím říct, že velice příjemný. Vyhřátá sauna je po celém
dni na kopci to pravé. Tou to ale
nekončilo, zvládli jsme i večerní
bowling a fotbálek, prostě jsme
měli celodenní náplň. Další dny
jsme se věnovali hlavně postupnému vylepšování techniky, ať už
přímo na svahu prostřednictvím
trefných rad zkušených instruk-
Apartmán Ivana
bezbariérové ubytování v Rokytnici nad Jizerou
KRKONOŠE
Míša Krunclová
SKV Praha
Zážitky z lyžáku
v Bedřichově
A je to tady. Nastalo dlouho očekávané datum 26. 1. 2013! Co
je na něm tak důležité? Koná se
přece vytoužený lyžařský kurz
Centra Paraple.
Den D je tu. Okolo páté hodiny
dorážíme do Bedřichova v Jizerských horách a hledáme penzion
Bílá Vrána. Vítají nás bílé kopce
a zhruba půl metru čerstvě napadaného sněhu. Večer se nese
v poklidném duchu a postupně se
s dalšími účastníky kurzu navzájem
seznamujeme. Je však potřeba
být ráno svěží, a proto se vydávám
spát.
Nesmím zapomenout zmínit, že
je to mé první setkaní s lyžováním
na monoski a očekávání jsou tedy
velká. Ranní odjezd až v 9 hodin
byl i tak nesplnitelný, zanedlouho
» celý objekt bezbariérový
» ubytování vhodné pro rodiny s malými
i velkými dětmi
» celková kapacita apartmánu je 7 míst
+ přistýlka a dětská postýlka
» plně vybavená kuchyň přizpůsobená
vozíčkářům
»
»
»
»
»
»
»
obývací pokoj s TV+SAT a PC
bezbariérová koupelna s WC
druhá koupelna s pračkou a sušičkou
celková plocha cca 70 m2
WIFI připojení
parkoviště s kamerovým systémem
letní venkovní posezení
APARTMÁN IVANA, Horní Rokytnice 600, 512 45 ROKYTNICE NAD JIZEROU, Krkonoše
Telefon: +420 602 334 517, +420 724 107 426, E-mail: [email protected]
www.apartman-krkonose.com
GPS: 50°43‘38.884“N, 15°28‘15.387“E
10
Ohlasy na kurzy
duben 2013
torů, nebo večerních rozborů
u videa, kde se dala objevit i ta
nejmenší chybička. Během odpočinkového dne jsme se podívali
do bazénu v Jablonci. A já netrpělivě očekával poslední den
lyžování. Ten jsem si užil nejvíc,
protože už jsem si mohl dovolit
i různé kravinky a jezdila se i těžší
červená sjezdovka.
Foto: Radovan Šťastný
Foto: Vítězslav Hůja
Závěrečné shrnutí. Musím říct,
že jsem naprosto unešený. Kurz
se úžasně povedl, organizátorům patří velký dík. Parta, kterou jsme si vytvořili, byla také
výborná a celý týden mě opravdu
nadchnul. Doufám, že se mi
povede zažít více takových báječných akcí. Vzhledem k tomu, že
i ostatním účastníkům se domů
moc nechtělo, jsem si jist, že i oni
byli podobně nadšeni.
Tento týdenní kurz s Parapletem mě přesvědčil, že bych se
Pavel Kamenec
lyžování mohl věnovat i nadále
a tak už celý nedočkavý vyhlížím
další příležitost, kdy znovu vyra- Zimní sezóna pomalu končí
zím na hory. A doufám, že už to
nebude tolik boj, ale především Letos Centrum Paraple pořádalo
dva lyžařské kurzy v Bedřichově
zábava.
v Jizerských horách.
Ještě bych rád dodal, že každému
tento kurz stoprocentně doporu- Na pobytech se prostřídalo 25
začínajících nebo mírně pokročičuji, protože si ho skvěle užije.
lých lyžařů. Cílem bylo seznámit
Honza Herminátor Herman je se základy sjezdového a běžeckého lyžovaní.
Poděkování
Pavel Kamenec je dva roky
po úrazu páteře a za tu dobu se
stal pravidelným návštěvníkem
Centra Paraple a jeho kurzů.
Před nedávnem nám poslal moc
milý dopis.
Foto: Radovan Šťastný
Foto: Hana Doležalová
zátkové, Jirkovi Pokutovi a celému
týmu asistentů a instruktorů, protože zvládnout podobnou akci
s několika vozíčkáři tak, aby vše
"šlapalo jako švýcarské hodinky",
vyžaduje vynikající schopnosti
a zkušenosti. Při výskytu jakéhokoliv problému je zapotřebí
výborná schopnost improvizace.
Organizátoři kurzu ovšem vše
zvládají a tak se každý z účastníků kurzu mohl soustředit jen
a jen na svůj lyžařský výkon a celý
pobyt si náležitě užít. I z osobního
hlediska jsou skvělými společníky a přáteli, což úroveň celého
kurzu posouvá ještě dál a každý
z účastníků na něj bude velmi
rád vzpomínat. Takoví lidé dělají
z Paraplete to, co v současnosti
je. Bezkonkurenčně nejlepší centrum pro vozíčkáře v celé republice a dost možná i mimo ni.
Zúčastnil jsem se lednového lyžařského kurzu, který mě, jako velmi
nadšeného lyžaře (mimochodem
úraz se mi stal právě na lyžích)
doslova nadchl, protože díky
pomoci celého zkušeného týmu
organizátorů a instruktorů jsem si
po dvou letech mohl opět vychutnat pocit vykrojených oblouků
a udělat další krok v návratu
do života naplněného radostí
tak, jako tomu bylo před úrazem.
K tomu, aby tento krok mohl proběhnout takto úspěšně a nebyl
zkalen počátečními těžkostmi
souvisejícími s tělesným stavem
a zajišťováním složitých souvislostí takové akce, byla zapotřebí
pomoc velmi profesionálního týmu
organizátorů a asistentů. Rád
bych obrovsky a výslovně poděkoval organizátorům Lence Hon-
Lyžováním na sjezdovce či
ve stopě však program nekončil.
Večery jsme trávili u videa, při
hodnocení jízd a individuálních
pokroků lyžařů. Dále jsme navštívili bazén, saunu i bowling. K programu již roky neodlučitelně patří
také návštěva Masarykovy chaty
na hřebenech hor.
Poděkování patří všem, kteří podpořili hladký průběh kurzu – statečným a šikovným lyžařům, obětavým asistentům, instruktorům
sjezdového lyžování Rudovi a Majkymu a instruktorce běžkování
Hance, ochotným vlekařům Ski
Jizerky, dále Penzionu Bílá Vrána,
Sportovnímu klubu vozíčkářů
Praha a Sportability za zapůjčení
pomůcek a odbornou podporu
výuky.
Zvláštní poděkování patří společnostem HUDYsport a.s. a Happy
Sport, které již poněkolikáté
poskytly Centru Paraple sportovní
vybavení, bez kterého by se kurzy
mohly jen stěží uskutečnit.
Lenka Honzátková
Vedoucí úseku sportu
Informace pro vozíčkáře
Praha bez bariér?
Od poslední primátorské debaty
uběhlo půl roku, situace se však
nijak výrazně nezměnila a zlepšování bezbariérovosti v Praze pokračuje i nadále pomalým tempem.
Podařilo se však zformulovat výzvu
a otevřený dopis členům Rady hlavního města Prahy. Jeho přesné
znění uveřejňujeme:
Vážení členové
města Prahy,
Rady
hlavního
dovolte, abychom vám do závěrečného roku spravování města v tomto
volebním období připomněli, že
oproti předvolebním programům
a vyjádřením lídrů politických stran
zůstaly bezbariérové úpravy veřejné
dopravy i chodníků poněkud odsunuty na vedlejší kolej.
duben 2013
tuje z bezbariérových úprav. Kromě
lidí se zdravotním postižením to jsou
zejména senioři a rodiny s malými
dětmi v kočárku. Míra přístupnosti
veřejné dopravy je jedním z indikátorů kvality života a sociální citlivosti
toho kterého města. Ačkoliv má
Praha v této oblasti co dohánět,
nezvolila si zatím tempo odpovídající závažnosti dopadů, které
na každodenní životy Pražanů bariérová polovina veřejné dopravy má.
Pojďme to změnit, MÁ TO SMYSL!
Erik Čipera, Asistence o.s.,
23. 2. 2013
K výzvě se můžete připojit prostřednictvím svého podpisu na webových stránkách projektu http://
www.prahabarierova.cz/. Na těchto
stránkách najdete také další informace, novinky, fotogalerie, filmy
a videa.
11
boda. Ale i tak Prahu čeká ještě Nízkopodlažní tramvaje
spousta další práce.
Praha: 20% - Vídeň: 50%
Přestože celou debatu prů- (100% bude v roce 2016)
běžně provázely otázky na úpravy Bariérové zastávky tramvají
chodníků a nástupních ostrůvků
Praha: 45% - Vídeň: 0%
do tramvají, konkrétní řešení bohužel nezazněla. Bohuslav Svoboda Michal Prager, bývalý předseda
pouze zmínil fakt, že Magistrát magistrátní skupiny Pro Prahu bezjedná se zahraničním investorem bariérovou a otevřenou, byl k vyjádo tom, že doveze do Prahy prefab- ření zúčastněných poměrně skeprikáty, které budou řešit chybějící tický: „Vídeň za 13 let stihla mít
nájezdy na obrubníky. Podle jeho kompletně bezbariérovou dopravu.
slov však město Praha významně V Praze se bariéry začaly odstranaráží na problematiku nesouhlasu ňovat minimálně v polovině 90. let
Klubu Za starou Prahu s těmito a dalších 12 let (což je, dle mého,
úpravami. Debaty se účastnil i jed- velice optimistický odhad) nám
natel Klubu Richard Biegel, který má trvat dostat se do finální fáze.“
však prohlásil, že Magistrát hl. m. Erik Čipera se o Prahu bezbariéroPrahy s nimi nikdy o ničem podob- vou snaží dlouhodobě a zabývá se
i možnostmi financování: „Možná
ném nejednal.
jsem našel 400 000 000 Kč ročně
Lenka Kohoutová zdůraznila nutna bezbariérové úpravy. Podle ČT
nost komplexního přístupu k prodvě třetiny ze 700 000 zaznamenablematice, protože toto téma se
ných dopravních přestupků Praha
netýká jen Prahy, ale celé repubnestihne každý rok vyřešit, postihliky. Bezbariérový přístup je nutné
nout. Vedlejší efekty změny této
řešit nejen v rámci dopravy, ale
praxe - větší bezpečnost v ulicích,
i v přístupu do veřejných institucí,
větší úcta k pravidlům… ale hlavně:
lékařských zařízení, lékáren apod. Praha bez bariér!“
Přišla také s nápadem založení
nadačního fondu, který by se zabý- Z úst všech, včetně debatujících,
val oblastí odstraňování bariér, zaznívalo důrazné přání, že je
a firmy by přes něj mohly přispí- nutné, aby vznikla jednotná, závazná
vat např. na bezbariérové úpravy a hlavně písemná koncepce, podle
zastávek. Garantoval by skuteč- které se bezbariérové úpravy Prahy
nost, že peníze budou opravdu budou provádět. Několik účastníků
bylo i pro uspořádání referenda.
použity na stanovený účel.
Zaznělo také doporučení (nejen
Podle Olgy Kunešové musí z úst pana primátora), aby veřejmaminky s kočárky řešit nejenom nost neváhala kontaktovat pověřené
bariéry na chodnících, ale i v hla- osoby nebo instituce, pokud bude
vách lidí: „Pro nás je důležitá ohle- docházet k problémům a bariérám
duplnost a slušnost a to, aby tyto v dopravě - poruchy výtahů, špatné
vlastnosti byly podporovány již řešení bezbariérových spojů apod.
v dětech na základních školách. Je logické, že pokud není problém
Jako velice nebezpečné vnímám známý, nelze s ním nic udělat.
například auta parkující přímo
u přechodů pro chodce, kdy pak Zásadní odpovědnost má Dopravní
podnik hl. m. Prahy (tel.: 296 191
není chodec ze silnice vidět."
817) nebo náměstek pro dopravu
A jak vychází Praha v porovnání Josef Nosek ([email protected]
s Vídní? Vídeň pracuje na bezbari- eu, tel.: 236 002 847)
érovosti přes 20 let, navíc má rozNa Magistrátu také funguje
počet 7x vyšší než Praha. V souod 1. 3. 2013 šestnáctičlenná
časné době pracuje pro tuto oblast
Komise Rady HMP pro Prahu bezdvoučlenná pracovní skupina,
bariérovou a otevřenou. Jejími členy
jedna její členka je na vozíku.
jsou i 2 účastníci panelové debaty,
Z úst Susanne Lettner zazněla a to Erik Čipera a Michal Prager.
i nabídka směrem k pražskému Komise navazuje na práci pracovní
Magistrátu, že by se jeho zástupci skupiny pro Prahu bezbariérovou
mohli do Vídně vypravit a čer- a otevřenou. Předsedou Komise je
pat zkušenosti a inspiraci přímo zastupitel Jiří Pařízek. Doporučení
na místě. Vídeň v současné době Komise by měla mít pro Magistrát
zaměřuje pozornost na odstraňo- větší váhu.
vání bariér ve veřejných institucích.
Doufejme, že se tak skutečně stane.
Zapojte se i vy, MÁ TO SMYSL!
POROVNÁNÍ PRAHA – VÍDEŇ:
Vznik koncepce pro Prahu bez Pokračování primátorské
bariér vnímáme jako nutnost.
debaty
Těsně po svém zvolení prohlásil Další primátorská debata se uskupan primátor Bohuslav Svoboda, tečnila 9. 4. 2013 v 18 hodin opět
že jeho cílem je metro bez bariér v kině Bio Oko. Program začal
do deseti let. Za svůj další úkol promítáním filmu Praha – Vídeň
označil nastavení koncepčního a zpět…, ve kterém zazněly rozhouvažování, které přesáhne jedno vory s lidmi z Vídně (z magistrátu,
volební období a zaručí dlouhodobý dopravního podniku a zastupitelvýrazný pokrok při odstraňování stva) a záběry z Prahy a související
bariér v Praze. To vše odpovídalo rozhovory o situaci zde. Debaty
i programu, se kterým do voleb se zúčastnili Bohuslav Svoboda
vstupoval. Rádi bychom se k těmto (primátor hl. m. Prahy), Lenka
inspirativním myšlenkám vrátili Kohoutová (poslankyně PSP ČR),
a pokusili se je přiblížit realizaci.
Susanne Lettner (ředitelství vídeňPRAHA 2030 BEZ BARIÉR, KÉŽ BY! ského magistrátu), Michal Prager
(bývalý předseda magistrátní skuRok 2030 je možné prohlásit
piny Pro Prahu bezbariérovou a oteza zvládnutelný kompromis pro vřenou), Olga Kunešová (organiodstranění všech bariér. Jasný zátorka akcí S kočárkem Prahou)
termín zjednoduší průběžnou pří- a Erik Čipera (Asistence o. s.,
pravu, realizaci i kontrolu.
iniciátor akce). Debatu moderoval
Kde bude město v následujících Tomáš Jindříšek (agentura Dark
Side). Záznam z debaty vysílala ČT
17 letech odstraňovat bariéry?
24 a nyní je ke shlédnutí na inter• 23 starších stanic metra, neboli netu v archivu ČT. Samotný film
1-2 stanice ročně
najdete také na Youtube i na Face• 40
tramvajových
zastávek booku Asistence o.s.
s výstupem do vozovky, neboli I tentokrát v debatě zazněla celá
2-3 ročně
řada zajímavých názorů a informací,
• desítky tramvajových ostrůvků otázkou však stále zůstává, které
nevyhovujících
bezbariérovým z nich jsou reálné a které pouze tzv.
parametrům
dobře zní.
• zpřístupnění nájezdů na chod- Primátor Bohuslav Svoboda uvedl,
níky po celém území města
že: „Poctivý a optimistický termín,
• pokračující obnova vozového kdy bude veřejná doprava v Praze
bez bariér, je rok 2025, pesimiparku tramvají a autobusů
stický do roku 2030.“ Proměna
• značení cest k výtahům do metra
dopravy v bezbariérovou je dlouna chodnících
hodobá a nejde ji realizovat tak,
• spára mezi nástupištěm a vozem jak vyplývalo z předvolebních slibů
metra
některých politiků. „Do konce roku
Třetina obyvatel města aktuálně, 2015 zpřístupníme dalších 7 star- Bariérové stanice metra
a během svého života každý, profi- ších stanic metra,“ dodává Svo- Praha: 23 - Vídeň: 0
Vendula Plavcová
Sociální pracovnice
12
Tipy na léto
duben 2013
Kam v létě za kulturou?
Rádi bychom vás informovali o akcích, kterých se můžete zúčastnit v nadcházejících letních měsících.
Akce jsou řazeny chronologicky. gram v Praze se odehrává v Divadle Archa a divadle Ponec, která
jsou bezbariérová. BezbariéroPražské jaro
vost akcí konaných v rámci festi12. 5. – 2. 6.
valu na jiných místech republiky
je nutné v případě zájmu ověřit
Mezinárodní
festival
klasické
u pořadatele. Bližší info na http://
hudby se koná na několika míswww.tanecpraha.cz/news/index/
tech v Praze. Bezbariérový přístup
mn/22/page/44.
a zázemí jsou jisté v Rudolfinu
a Obecním domě. Bezbariérovost
dalších míst je třeba v případě Mental Power
zájmu ověřit u pořadatele. Bližší Prague film festival
info na http://www.festival.cz/cz.
6. 6. – 8. 6.
FreeDbar Mlékojedy
24. 5. – 1. 9.
Mezinárodní festival (ne)herců
s mentálním a kombinovaným
postižením. Bezbariérový příFREE-D-BAR se nachází na břehu stup i zázemí zajištěno. Bližší info
pískovny v Mlékojedech u Nera- na http://www.mentalpower.cz/.
tovic a představuje stálou letní
scénu, která propojuje hudební
a filmovou produkci se sportovním Smetanova
a dalším vyžitím. Bezbariérový pří- Litomyšl
stup zajištěn. Bližší info na http:// 13. 6. – 30. 6.
free-d-bar.cz/.
Festival klasické hudby. Pro akce
odehrávající se na 2. nádvoří litoKhamoro
myšlského zámku, v kostele Pový27. 5. – 2. 6.
šení svatého kříže a ve Smetanově
síni je zajištěn bezbariérový přístup
Světový romský festival. Galavečer nebo potřebná asistence ze strany
v SaSaZu má zajištěné bezbarié- pořadatelů k překonání výškových
rové zázemí. Bezbariérový přístup rozdílů. Bezbariérovost ostatních
na akce na jiných místech v rámci míst, kde se program festivalu
festivalu je potřeba v případě odehrává, je nutné v případě zájmu
zájmu ověřit u pořadatele. Jazz
ověřit u pořadatele. Bližší info na
Dock či Roxy bohužel bezbariéhttp://festival.smetanovalitomysl.
rové nejsou. Pořadatelé srdečně
cz/.
zvou na defilé městem 1. 6. Bližší
info na http://www.khamoro.cz/.
RefuFest
25. 5.
Prague Proms
16. 6. – 20. 7.
ověřit u pořadatele. Bližší info
na http://www.maloskalskanoc.cz/.
Mezinárodní festival symfonické JamRock Music
hudby odehrávající se na několika &Art Festival
místech v Praze, jejichž bezbari- 27. 6 – 29. 6.
érovost je v případě zájmu nutné
ověřit u pořadatele. Bližší info Festival českých i zahraničních kapel
na http://www.pragueproms.cz/. opět zajistí bezbariérové zázemí.
Areál je na zatravněné ploše. Bližší
info na http://www.jamrock.cz/.
United Islands
20. 6. – 22. 6.
Oslava světové hudby a afrických
rytmů. Místem konání jsou opět
ostrovy na řece Vltavě, přímo uprostřed Prahy. V roce 2012 byl tento
hudební festival zapojen do projektu Zážitky bez bariér. O letošním bezbariérovém zázemí festival
zatím neinformuje, doufáme však,
že svou tradici zachová i nadále.
Bližší info na http://unitedislands.
cz/.
Živá ulice Plzeň
22. 6. – 8. 9.
Mezinárodní filmový
festival Karlovy Vary
28. 6. – 6. 7.
V rámci MFF KV probíhá už několik
let projekt Kino bez bariér. Cílem
projektu je prostřednictvím asistenčního a informačního servisu
zpříjemnit a zjednodušit návštěvu
festivalu lidem s postižením. Bezbariérové zázemí je na festivalu
zajištěno. Bližší info na http://
www.kvif f.com/cz/aktualne/,
http://kinobezbarier.cz/.
Rock for People
Plzeňské léto plné hudby, divadla
a happeningů. Bezbariérový pří- 2. 7. - 5. 7.
stup a zázemí je zajištěno. Bližší
Multižánrový hudební festival. Celý
info na http://www.zivaulice.eu/.
areál je bezbariérový. Pro návštěvníky s handicapem jsou navíc
u dvou hlavních scén připravené
Maloskalská noc
speciální plošiny, kde budou chrá22. 6. – 23. 6.
něni před davy a přitom budou mít
Jednodenní rodinný festival. Bezba- skvělý výhled na kapely. Bližší info
riérovost je nutné v případě zájmu na www.rockforpeople.cz.
Votvírák
14. 6. - 16. 6.
Hudební festival s bezbariérovým
Multikulturní hudební, taneční přístupem a zázemím. Bližší info
a divadelní festival konaný v Praze na http://www.votvirak.cz/index.
na Kampě. Bezbariérový přístup php.
a bezbariérové toalety jsou zajištěny. Bližší info na http://www. Kašpárkohraní
refufest.cz/.
16. 6.
Tanec Praha
27. 5. – 4. 7.
Největší dětský festival, kde se
nebude nudit nikdo z rodiny. Bezbariérový přístup i zázemí je zajišMezinárodní festival současného těno. Bližší info na http://www.
tance a pohybového divadla. Pro- kasparkohrani.cz/.
Foto: Bertrand
Tipy na léto
Folková růže
11. 7. – 13. 7.
duben 2013
návštěvníky s handicapem. Bezbariérové zázemí akce je plně zajištěno,
bližší info na http://www.colours.
cz/prakticke/colours-bez-barier/.
20. ročník folkového festivalu tradičně nabídne vyhrazený prostor
na všech scénách a pořadatelé Mighty Sounds
jsou připraveni pomoci s překo- 19. 7. – 21. 7.
náním bariér. Bližší info na http://
Punk / rock / ska / HC festival na
www.folkovaruze.cz/.
táborském zatravněném letišti zaměřený na to nejlepší ze zahraničí
Boskovice
i české produkce. ZTP / P za 350 Kč,
11. 7. – 14. 7.
doprovod zdarma, bližší info na
http://www.mightysounds.cz/.
Festival hudby, výstav, divadelních představení, filmů či autorských čtení. Program je rozvrstven Benátská noc
po celém městě, bezbariérovost 26. 7. – 28. 7.
je potřeba v případě zájmu ověřit
festival
ve
Vesci
u pořadatele dle výběru konkrét- Hudební
u
Liberce.
Bezbariérovost
je
nutné
ního programu. Bližší info na http://
v případě zájmu ověřit u pořadawww.boskovice-festival.cz/.
tele. Bližší info na http://www.
benatskanoc.cz/.
Masters of Rock
11. 7. – 14. 7.
Letní filmová škola
Největší mezinárodní festival roc- Uherské Hradiště
kové hudby v ČR. Bezbariérový 26. 7. – 3. 8.
přístup i zázemí je zajištěno. Bližší
info na http://www.mastersofrock. Největší nesoutěžní filmový festival probíhá na mnoha místech
cz/www/index.php?view=21.
ve městě, hlavní promítací prostor
Kino Hvězda je přístupný. Bližší
Vlčkovicefest
info na http://www.lfs.cz/.
12. 7. – 14. 7.
Benefiční multižánrová akce. Více
info na http://www.statekvlckovice.cz/.
Prázdniny v Telči
26. 7. – 11. 8.
Nejdelší český multižánrový festival
v krásném historickém prostředí.
České hrady
Akce jsou na různých místech,
12. 7. – 31. 8.
proto je třeba přístupnost konkrétní akce ověřit u pořadatele.
Hudební
festival
probíhající
Více info na http://www.prazdnina několika hradech či v podhranyvtelci.cz/.
dích v Čechách. Bezbariérové přístupy i zázemí všech těchto akcí
je zajištěno. Bližší info na http:// Sázava fest
1. 8. - 3. 8.
www.ceskehrady.cz/cs/.
Povaleč
2. 8. – 4. 8.
Hudební festival, jehož srdce se
nachází v bývalé jízdárně zámeckého parku. Prostředí, kde je
umístěna hlavní scéna je na travnaté ploše bez převýšení, terén
k ostatním scénám je již mírně
komplikovanější – louka, lesní
cesta, jabloňový sad. Bezbariérovou TOI-TOI pořadatelé přislíbili
zajistit. Bližší info na http://www.
povalec.cz/.
Reggae Area
6. 8.
Reggae, jungle a ragga festival.
Bezbariérový přístup zajištěn.
Bližší info na http://maha4all.
info/.
13
Vizovické trnkobraní
23. 8. – 24. 8.
Hudební festival. Bezbariérový přístup na akci a bezbariérové WC
je zajištěno. Bližší info na http://
www.vizovicketrnkobrani.cz/cs/.
Uprising Reggae Festival
23. 8. – 24. 8.
Nejlepší přehlídka nejen reggae,
tradičně v bratislavském kempu
Zlaté Piesky. Těšit se můžete
i na dancehall, dub, dubstep, ska
či hip-hop. Areál je přístupný, bližší
info na http://www.uprising.sk/
sk/home.html.
FreezeFest 2013
aneb kultura jinak
Alternativní DO IT YOURSELF
festival zatím hledá místo i datum
konání, ale už teď se můžete
těšit na divadlo, filmy, hudbu
Brutální metalový nářez. Zajištěn a workshopy. Sledujte http://
je bezbariérový přístup, zázemí, www.freezefest.cz/.
včetně toalet a vyvýšených plošin.
Kempování v náročnějším terénu, Ladronkafest
ubytování proto doporučujeme
15. 9.
zajistit jinde. Bližší info na http://
brutalassault.cz/cs/.
Festival volného času. Bezbari-
Brutal Assault
7. 8. – 10. 8.
Prague Pride
12. 8. – 18. 8.
Festival nabídne koncerty, diskuze,
divadelní
představení,
výstavy a jiné akce nejen pro
lesby, gaye, bisexuály, transsexuály a queer (LBGTQ). Podrobnější
informace o bezbariérovosti doprovodných akcí ověřte na http://
www.praguepride.com/.
Trutnov Open Air festival
15. 8. – 18. 8.
érový přístup i zázemí zajištěno.
Bližší info na http://www.ladronkafest.cz/.
Bezbariérovost akcí byla zjišťována
s velkým časovým předstihem,
mnozí pořadatelé si ještě touto
specifikací nebyli jistí. Pokud se
rozhodnete navštívit některou z uvedených akcí, doporučujeme vám
její bezbariérové zázemí pro jistotu
ověřit. Ptejte se pořadatelů svých
oblíbených akcí a podporujte jejich
zpřístupnění, navrhujte, zkoušejte,
připomínkujte a bavte se.
Multikulturní open-air festival. Celý
Krásné léto plné muziky a kultury!
areál festivalu je bezbariérový,
Hudební festival. Bezbariérový příSociální pracovníci
vyhrazeno je několik speciálních
stup na vyhlídku na hlavní podium
toalet. Bližší info na http://www.
festivalu je zajištěn, bezbariérová
Hudební festival probíhající na něko- sazavafest.cz/letni/.
TOI-TOI v bezprostřední blízkosti. Fotografická soutěž!
lika hradech či v podhradích
Bližší info na http://www.festivalna Moravě. Bezbariérové přístupy
Do 20. 9. zašlete na email
Štěrkovna
open
music
trutnov.cz/.
i zázemí všech těchto těchto akcí
[email protected] foto z kulturní
jsou zajištěny. Bližší info na http:// 2. 8. – 3. 8.
akce, kterou jste navštívili, připojte
www.moravskehrady.cz/cs/.
HipHop
Camp
zhodnocení přístupnosti pro vozíčHudební festival, který byl v roce
káře a připravenost organizátorů.
2012 zapojen do projektu Zážitky 22. 8. - 24. 8.
Tři nejlepší příspěvky uveřejníme
Colours of Ostrava
bez bariér. Opět budou k dispov našem časopisu a na webu CenProgram
je
zatím
tajný,
ale
těšte
zici vyhrazená podia, gumové pásy
18. 7. – 21. 7.
tra Paraple a odměníme atraktivními
se
na
nejlepší
gangstabeaty
léta
pro přejezdy travnatých ploch atd.
Hudební multižánrový festival pyš- Bližší info na http://www.sterkov- 2013. Celý areál festivalu je bez- cenami. Těšíme se, že se s námi
podělíte o své zážitky.
bariérový.
nící se vychytaným servisem pro namusic.com/.
Moravské hrady
12. 7. – 31. 8.
-ap-
14
CZEPA
duben 2013
Komunitní síť www.Vozejkov.cz
CZEPA činnost
Souhrn aktivit CZEPA v roce 2012
Ti z vás, kdo mají přístup na internet, si mohou na webové stránce
www.czepa.cz v rámci aktualit
na titulní straně přečíst i lednový
článek - souhrn aktivit České asociace paraplegiků – CZEPA z průběhu celého roku 2012. Můžete
se tak seznámit s aktivitami, projekty a službami, které CZEPA
poskytovala, ale i připravila pro
následující období.
CZEPA nabízí práci – Hvězdný bazar
Od dubna 2013 bude CZEPA
provozovat charitativní obchod
v Jungmannově ulici v Praze.
V obchodě najde stabilní zaměstnání na částečný úvazek několik
vozíčkářů. Ti budou při prodeji
sortimentu Hvězdného bazaru
Využijte nový projekt – VozejkMap
Foto: CZEPA
Informační servis o novinkách,
pozvánky na akce, témata k diskuzi, anonymní poradna – to je
komunitní síť www.Vozejkov.cz,
kterou provozuje Česká asociace
paraplegiků - CZEPA. Kdokoli
může obohatit ostatní svým příspěvkem, stačí Vaše registrace.
Pasivní návštěvník webové stránky
má možnost použít filtr a sledovat
tak vybrané příspěvky ze svého/
zvoleného regionu. Chcete dát
vědět o zajímavé akci, chcete se
podělit o své zkušenosti? Využijte
síť Vozejkov.cz.
publikace autorů Marie Cilínkové, Zuzany Pšenicové a Josefa
Horejše, kterou si můžete bezplatně vyzvednout v kanceláři
CZEPA. Zájemcům ji zašleme
poštou, dobírkou za cenu poštovného.
Fiat Ducato – velkoprostorový vůz
je tu pro vás
Přemýšlíte o plánech nejen na jaro
a léto? Velkoprostorový vůz pro 9
osob s ručním řízením vhodným
pro paraplegiky (ve voze manuální
převodovka) je vám k dispozici.
Členové CZEPA jsou finančně
zvýhodněni. Přehled rezervovaNová publikace k odškodnění úrazů ných termínů na webu asociace,
„Náhrady škody při trvalém kontaktní osoba je Dominika
poškození zdraví“ je název nové Horáková (tel.: 775 980 952).
Tam, kde to neznáte, těžko získáte
informace o bezbariérovosti služeb. CZEPA spustila nový projekt (věci ze života známých osobností) moci využívat zcela bezbariérový interiér, tedy obsloužit
zákazníky zcela samostatně.
CZEPA nabízí letní brigády –
BezBar
jednotné databáze bezbariérových
míst s názvem VozejkMap. Službu
můžete využívat prostřednictvím
bezplatné aplikace chytrých telefonů. Ti, kdo chytrý telefon nemají,
mohou službu využívat prostřednictvím webového rozhraní www.
vozejkmap.cz. Kdokoli může jednoduše zadávat data o bezbariérových
místech v kategoriích kultura, sport,
instituce, jídlo a pití, ubytování,
lékaři, doprava, veřejné WC, jiné.
Na 10. přehlídce mobilních aplikací AppParade, která se konala
26. února 2013 v Praze, aplikace
VozejkMap získala 2. místo.
Spolu s Nadací OKD bude CZEPA
letos na hudebních festivalech
provozovat bezbariérový bar, tzv.
BezBar. V projektu tak najdou
paraplegici sezónní práci na pozici
barman. BezBar bude součástí
festivalů Pojď dál (Praha), United
Novým zaměstnancem asociace – Islands Praha, Colours of Ostrava,
administrátorem projektu je člen Sázava fest (Světlá nad Sázavou).
CZEPA Stanislav Kubík.
Další akce připravujeme.
Foto: CZEPA
Členství
Členem České asociace paraplegiků se může stát člověk
ochrnutý po poškození míchy,
ev. jiný zájemce, který chce
podpořit činnost asociace.
Platby se posílají na číslo účtu
238844756/0300, specifický
symbol = první šestičíslí rodného čísla.
Členům s uhrazeným členČlenský příspěvek je 100,- Kč, stvím zasíláme členské karty
při zahájení členství + 50,- s názvem organizace Česká
Kč na výrobu členské karty. asociace paraplegiků – CZEPA.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Ovčárská 471, 108 00 Praha 10, www.czepa.cz, tel. 775 980 952
Zajímavosti / Inzerce
Festival integrace Slunce
Festival integrace Slunce slouží
k setkávání lidí se zdravotním
postižením se zdravými. Umění
a kultura se na něm stává prostředkem ke vzájemnému pochopení
a odbourávání bariér.
duben 2013
(letos 11. - 15. 11.) a má dopolední
i večerní část. Dopolední programy
jsou věnovány spíše mladší generaci a vstup na ně je pro všechny
zdarma. Na večerní koncerty či
divadelní představení je pak vstup
zdarma pro diváky s handicapem.
V programu vystupují jednotlivci
a soubory z celé republiky i zahra-
rový prostor pro vlastní prezentaci
všech lidí, kteří mají zájem ukázat
svůj um nehledě na své postižení.
Jak probíhaly první ročníky?
Prodám nevyužitou zvedací plošinu Altech. Plošina je určena k překonání
cca 6-ti schodů a je plně automatizovaná. Dopravu a montáž po domluvě
zařídím. Na plošinu je možné získat příspěvek. Jirka 776 819 979 (Středočeský kraj).
Čtvrtletník Svět s Parapletem vydalo:
První ročníky se odehrávaly v rozmezí cca tří dnů. Od 4. ročníku
se festival koná jako týdenní přehlídka. V posledních letech je festival rozdělen na dvě části - jarní
a podzimní. Jarní část se koná jen
v dopoledních hodinách a na podzim jsou připraveny i večerní programy - divadelní představení
a koncerty.
Centrum Paraple, o.p.s., Ovčárská 471, Praha 10
Na co se návštěvníci festivalu
mohou letos těšit?
Vydání připravily:
Mezi přihlášenými jsou například
Arkadie Teplice s programem
CIRKUS BACHA! Vždy mají připraven velmi hezký a veselý program
doplněný písničkami a barevnými
kostýmy. Také paní učitelka Svobodová připravuje se svými žáky
ze Speciální školy Lužiny zajímavá
krátká divadelní představení. SouFoto: Pavel Rydl
bor z Olomouce nám představí
hru „Putování, aneb voda hučí, vítr
Festival se koná v Paláci Akropo- ničí. Účast na festivalu není ničím fučí, země mlčí, oheň praská – klíč
lis a pořádá ho občanské sdru- omezena, mohou zde vystupovat je láska“.
Na viděnou na festivalu.
žení Sukus ve spolupráci s Junior lidé s postižením i bez.
klubem Na Chmelnici a Art Více k festivalu dodává Vlasta
Vendula Plavcová
Frame Palác Akropolis. Koná se Rydlová z občanského sdružení
Sociální pracovnice
za podpory Hlavního města Prahy Sukus, které akci organizuje.
Inzerce
a Městské části Praha 3. Záštitu
mu poskytl Výbor dobré vůle – Jak a kdy vznikla myšlenka
Nadace Olgy Havlové a paní sená- uspořádat tento festival? Kdo
s nápadem přišel?
torka Ing. arch. Daniela Filipiová.
Festival se koná dvakrát ročně. Myšlenka vznikla před 19 lety
Jarní část bývá v květnu (letos 20. v Paláci Akropolis, kdy nebylo
- 24. 5.) a program je jen dopole- tak běžné na ulicích potkávat lidi
dní. Podzimní část bývá v listopadu s handicapem. Nabídli bezbarié-
Inzerce
15
tel.: 274 771 478, www.paraple.cz
e-mail: [email protected]
Registrace MK ČR E 17771.
Redakce si vyhrazuje právo texty krátit
a upravovat. Uveřejňované texty nemusejí
vyjadřovat názory a postoje redakce
a vydavatele.
Uzávěrka tohoto čísla byla 8. 3. 2013.
Další číslo vyjde v červnu,
uzávěrka 2. 6. 2013.
Náklad 850 ks
Vytiskla tiskárna:
Artprint, Tomsova 6, Praha 10
Mgr. Andrea Preclíková (ap)
[email protected]
[email protected]
Alexandra Šilhánová (aš)
[email protected]
Zuzana Joachimsthalová,
[email protected]
Za příspěvky děkujeme:
Centrum Paraple:
Martina Barcalová, Bc. Rudolf Hemelík,
Mgr. Lenka Honzátková, DiS.,
Kateřina Jungbauerová (kj),
PhDr. Alena Kábrtová, Mgr. Zuzana Korbelová,
Mgr. Kateřina Kotasová (kk), Bc. Alena Kyselová,
Bc. Iva Melicharová, Mgr. Vendula Plavcová,
Mgr. Iva Pokorná (ip), Mgr. Jiří Pokuta,
Mgr. Iva Sedláčková.
Česká asociace paraplegiků:
Alena Jančíková, Hana Sixtová.
Další příspěvky:
Jiří Čeloud, Lada Fiordisaggio, Jan Herman,
Bc. Michaela Krunclová, Milan Robiček,
Mgr. Erik Čipera, Josef Procházka, Lucie Vurbsová
Administrace: Alexandra Šilhánová
Grafická úprava: Vít Franta
Foto na titulní straně autor Jiří Pokuta
Inzerce
16
duben 2013
ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT…
ADL 36
ADL 52
ADL 30
ADL 51
ergonomický příbor s fixací
hrnek s pítkem a uchy
stolní otvírák sklenic
multifunkční kuchyňské prkénko
ADL 23
RP/113
618
R3 Quadru Max
přesouvací prkno
univerzální pracovní podnos
pláštěnka s reflexními prvky
návlek pro kvadruplegiky
Progeo Basic Light Plus
Progeo Joker Energy
RR Play
Viper Plus
odlehčený variabilní vozík
aktivní vozík s pevným rámem
nejvariabilnější sportovní vozík
outdoorový elektrický vozík
Dento Lift S
Casa Classic Light
Combiflex Air
1006 Standard
elektrický zvedák do vany
elektrické polohovací lůžko
paměťová antidekubitní matrace
elektrický pojízdný zvedák
www.dmapraha.cz
PODROBNÉ INFO RMACE O VŠECH P RO D U K TE C H N AL E ZN E TE N A N AŠ I C H WE BOV ÝC H S TR Á NK ÁC H
DMA Praha s. r. o., Kunice 207, 251 63 Strančice, tel.: 323 610 610, fax: 323 664 335, e-mail: [email protected]
Paraple revue
duben 2013
vždy dvě s rozdílným zadáním,
jedna jako domácí úkol a druhá
ve vyučovací hodině českého
jazyka. Poslední slohovou úlohu
jsme v hodině češtiny psali ve třetím čtvrtletí posledního ročníku studia (oktávy) v roce 1952 na téma
"Naše babička - líčení". Paní profesorka, která nás plně zaujala
výukou českého jazyka a byla
i velice oblíbená, nám ve stručnosti
řekla, co si pod zadaným tématem
a výrazem "líčení" představuje.
Foto: Lukáš Salák
Carrom pravidelně
v Centru Paraple
Carrom je zábavná hra pro dva
či čtyři hráče podobná kulečníku. Hraje se na dřevěné desce
a namísto koulí se používají dřevěné kameny, které se hráči snaží
pomocí tzv. strikeru dostat cvrnkáním do děr v rozích.
Původ carromu není zcela znám.
Pravděpodobně vznikl v Indii.
Za posledních sto let se rozšířil
po celém indickém subkontinentu
a postupně získal čím dál větší
popularitu v Evropě a Americe, a to
především díky imigrantům z Indie,
Pákistánu, Bangladéše a Srí
Lanky, a také díky cestovatelům,
kteří si tuto hru oblíbili.
Hra samotná má mnoho variant,
dnes se však většina místních
i celonárodních turnajů hraje podle
pravidel sestavených Mezinárodní
carromovou federací založenou
v roce 1988.
Díky České carromové asociaci,
která nám poskytla hrací board,
kameny, strikery a možnost
postupně zaškolit dobrovolníky,
zavádíme v Centru Paraple pravidelné hraní carromu.
Velkou výhodou hry je libovolný
způsob cvrnkání hracího kamenu,
proto ji lze hrát prakticky bez
ohledu na míru poškození jemné
motoriky. V případě potřeby zde
vzniká prostor pro využití vhodné
kompenzační pomůcky (úprava
či náhrada strikeru), která může
být na základě konzultace hráče
s ergoterapeutem individuálně
vytvořena.
Neváhejte a vyzkoušejte tuto zajímavou hru od dubna každý čtvrtek od 17 hodin v kavárně Centra
Paraple.
Podrobněji o hře na www.carrom.cz.
Rudolf Hemelík
Sociální pracovník, koordinátor
dobrovolnického programu
Slohová úloha
Tímto článkem se milí čtenáři vracím do studentských let a chci
se s vámi podělit o jeden veselý
zážitek, na který ještě dnes,
po šedesáti dvou letech, s úsměvem vzpomínám. Byl jsem studentem gymnázia a od pátého
ročníku (kvinty) jsme pravidelně
každé čtvrtletí psali v českém
jazyce slohové úlohy na zadaná
témata, nazývané kompozice. Byly
Foto: Lukáš Salák
Prázdniny jsem pravidelně trávil na venkově u rodičů mé
maminky. Měli svůj domek, kterému se na venkově říkalo "výminek" a do kterého se přestěhovali, když zemědělskou usedlost,
na které celý život hospodařili,
předali svému synovi, mému strýci.
U výminku měli velkou zahradu
a z domácích zvířat pak krávu, slepice a králíky. Bylo toho mnoho,
jak bych mohl podle zadání slohové úlohy vylíčit svoji babičku.
Vždyť zažila Rakousko-Uhersko,
dvě světové války, s dědečkem
znali jen těžkou práci na svém
zemědělském hospodářství, které
zdědili zadlužené. To vše mi často
po večerech vyprávěla, poněvadž
byla i velice sečtělá a já jsem byl
vděčným posluchačem.
I
a vyslovila údiv nad tím, že žák před
maturitou nedovede pochopit, co
se po něm v předloženém tématu
požaduje. Pak nám byly rozdány kompoziční sešity a já jsem
s napětím očekával, jak bude moje
práce klasifikována. Ke svému
údivu zde byla známka 5/1, což
jsem nemohl pochopit. Maturitní
písemku i ústní zkoušku z českého
jazyka jsem zvládl na výbornou
a celkem dobře i ostatní předměty.
Bohužel jsem již neměl příležitost
se paní profesorky zeptat, co znamenala v mé slohové práci "Naše
babička", známka 5/1. Ihned
po maturitách musela totiž opustit
gymnázium, poněvadž její výuka
českého jazyka byla v příkrém rozporu s požadavky komunisty nově
dosazeného ředitele.
Asi po dvaceti letech jsem v předzahrádce sekal trávu, když jsem
náhle spatřil moji profesorku
českého jazyka z gymnazijního
studia. Byla při chůzi podpírána
mladým chlapcem, asi svým vnukem. Pozdravil jsem ji, ona se
usmála a oslovila mě: "Á, pan
Robiček, oktáva, slohová úloha
Naše babička. Víte, že jsem
nemohla pochopit, kde se ve vás
vzal ten nápad, takhle ji napsat."
Zasmál jsem se a krátce zavzpomínal na studijní léta. A pak jsem
neodolal a zeptal se, co znamenala klasifikace 5/1 mé slohové
práce. S úsměvem mi odpověděla:
"Známkou 5 jsem zhodnotila, že
jste nedodržel zadání. Známkou
1, jak hezky a s jakou znalostí jste
popsal líčení maštale. Víte, že jsem
se poučila, jak se taková práce
vlastně dělá?“ Na otázku, zda jsem
pokračoval ve studiu také po maturitě, jsem ve stručnosti popsal, že
jsem si musel nejprve odpracovat
rok jako dělník a pak jsem byl přijat na stavební fakultu. Bez dalších
otázek pochopila, že důvodem byl
pro tu dobu můj nežádoucí třídní
původ. Pak jsme se rozloučili
a já si znovu uvědomil, jak skvělá
profesorka to byla a jak nás svojí
poutavou výukou zasvěcovala
do českého jazyka, ale i do české
a světové literatury. S jakým
zájmem jsme kupovali po roce
1989 knihy, které v době minulého
režimu byly "Libri Prohibiti".
Otevřel jsem sešit a uchopil pero,
abych napsal svoji poslední slohovou úlohu. Nevím, kde se ve mně
náhle vzala myšlenka, abych
zadání "Moje babička - líčení" pojal
jako fejeton. Vždyť líčení byl výraz
pro bílení stěn vápnem, především
stájí pro dobytek, kterým se říkalo
maštal. A tak jsem se rozhodl, že
v zadané slohové práci popíši, jak
jsme s babičkou maštal líčili. Nejprve jsme ji vyčistili, stěny umyli
vodou, namíchali vápno a začali
líčit. Vše jsem popsal s velkým
zaujetím a neopomenul jsem také
připojit, jak důkladně vybílené jsem
měl svoje oblečení. Se svým slohovým výtvorem jsem byl spokojený, jen jsem nevěděl, zda stejné
pochopení naleznu u paní profesorky, která mne považovala nejen
za dobrého češtináře, ale vždy
pozitivně hodnotila moje slohové
práce. Asi po týdnu přinesla paní
profesorka naše poslední školní
kompozice. Oproti pravidelné kritice v předcházejících ročnících
vyznělo jejich hodnocení chvály- Dnes, po tolika dlouhých letech, je
tento článek jen nezapomenutelhodně.
nou vzpomínkou na učitelku, která
Zvýšeným hlasem se však jme- milovala své poslání a s obětavostí
novitě pozastavila u mé slohové
je předávala svým žákům.
úlohy. Konstatovala, že jako jediná
se zcela vymykala ze zadání
Milan Robiček
II
Moje výlety
Když jsem ještě jako zdravý (před
úrazem na kole) občas chodil
s přáteli do přírody na výlety, ušli
jsme za hodinu svižné chůze poctivých šest kilometrů. Bylo to pro
mě ale časově náročné, tak jsem
začal raději běhat. Za stejnou
hodinu jsem uběhl v pohodě kilometrů dvanáct. V pěti velkých sešitech mám zaznamenány více než
čtyři stovky silničních závodů přes
10 km a šest maratonů v Košicích,
Praze, Děčíně a Domažlicích,
včetně dvaceti populárních Běchovic. Dvakrát rychlejší než běh
bylo kolo. Na závodním kole ujedete za hodinku kilometrů i třicet.
Za kamarádem Vaškem Černým
v jeho háku i o 5 kilometrů více.
Po náročném výkonu pak máte
žízeň jako velbloud a hlad jako vlk.
Ale při najeté tisícovce kilometrů
měsíčně se nespravíte ani o dekagram.
Jakmile jsem se ocitl na jiném přibližovadlu, které má o dvě malá
kolečka více - na invalidním vozíku,
ujedu za hodinu s bídou 3 kilometry a bolí mě z toho ruce, nohy
i záda, ačkoliv je po úrazu necítím. Bez dřívějšího pohybu mi přibyla neskutečně rychle kila navíc.
Rozhodl jsme se proto s nimi
něco udělat, a to radikálně. Pořídil jsem si přes kamaráda Davida
použitý přídavný cykloadaptér
Biké z Německa, za 40 000 Kč.
Na tento skvělý vynález mi přispěl 20 000 Kč místní Sociální
odbor a zbytek mi přidal Nadační
fond J&T. Oficiálně si ho komplet
můžete koupit u firmy Meyra, ale
je výrazně dražší, stojí 61 500 Kč!
Jako veškeré kompenzační a jiné
nezbytně nutné pomůcky pro lepší
život vozíčkářů, bohužel.
Je to pro mě neskutečný relax,
moci jezdit na vozíčku s přídavným
cykloadaptérem po silnicích i cyklostezkách. Aby manželka stačila
mému rychlejšímu tempu, pořídila
si dámské kolo a hravě mi stačí.
Větřík mi čechrá zbytek vlasů,
kochám se krásami krajiny, kterou
projíždíme a poctivě, raději deset
metrů předem, zdravím všechny
protijedoucí cyklisty i chodce,
které ten den potkáme. Oni nás
také. Některé tak překvapím, že
slyším pozdrav až za sebou. Tak
mě to naučili v mládí moji rodiče.
Paraple revue
po Karlově stezce, kudy podle
pověsti jezdil Karel IV na Karlštejn. V třetině výletu jsme narazili na cyklomapě v měřítku 1:50
000 na zeleně označenou propojovací cestu. Pro cyklisty by ta
cesta byla sranda. Pro nás už ne,
protože v délce více než jednoho
kilometru to byla jen vyježděná
hliněná polní cesta, 30 cm široká
a 10 cm hluboká. Okolo ní byla
samá vysoká tráva s drny a kopřivami. Těšili jsme se, až to nejhorší
budeme mít konečně za sebou. To
jsem ale netušil, jaký je v krásné
a vzorně upravené vesničce
nechráněný železniční přejezd. To
nebyl železniční přejezd, ale jen
obyčejné koleje v cestě. Museli
jsme počkat, až pojedou nějací
cyklisté a požádáme je o pomoc.
Když po deseti minutách čekání
konečně dorazili, zapomněl jsem
z velké únavy staré vozíčkářské
pravidlo, že vysoké překážky,
tudíž i koleje, bude nejlepší překonat pozadu. Vlítli jsme ve čtyřech
na souboj s kolejemi zepředu,
což se ukázalo jako velmi špatné
řešení. Adaptér při nadzvednutí
vozíku vzadu přenesení váhy
na přední kolo nevydržel a úchytný
kříž adaptéru mi vyskočil dopředu.
Jedno kolo se nám polámalo. Velikým štěstím bylo, že se z mladého
cyklisty vyklubal velmi šikovný
letecký mechanik, který mě se
svou přítelkyní a mou manželkou
přes hromady hrubého štěrku před
kolejemi, za kolejemi i mezi nimi,
dostali na druhou stranu. Cykloadaptér mi během chvilky dal
do opět pojízdného stavu zmíněný
cyklista, pan Martin Zolman.
Pak jsme pokračovali po krásně
rovné cyklostezce až do Sobína.
Za náš „nádenický“ výkon na propojovací cestě jsme se gurmánsky odměnili. Ve výletní restauraci U Kapalínů jsme si oba dali
výborný smažený sýr s tatarkou
a brambůrky. Dalším labužnickým zážitkem pro nás oba, byla
výborně vychlazená a orosená třetinka Plzně.
Výlety s přídavným adaptérem,
nám s manželkou podstatně rozšířily okruh míst, kam se dostaneme. Z pěti kilometrů na poctivých patnáct. Pořiďte si tak jako
já, pán v letech, přídavný cykloadaptér k invalidnímu vozíku.
Nemusíte přelézat z vozíku jako
při jízdě na handbiku, ani vás pak
Na okraji Prahy je výletních tras nikdo nemusí dávat pracně zpět
s bujnou vegetací a krásnou kraji- na vozík. Adaptér si k vozíku připonou hodně. V srpnu jsme jeli z Řep jíte za pomoci jedné osoby. Nemá
duben 2013
chybu. Vlastně jednu ano. Do většího kopce i na ten nejlehčí převod, kterých má pět, budete potřebovat zatlačit. Ale to je vlastně
zároveň i plus, protože je fajn jezdit
na výlety alespoň ve dvou.
tel a zároveň přináší rozvoj celé
společnosti. O titul soutěží destinace, které dlouhodobě pracují
na odstraňování bariér v cestovním ruchu a zpřístupňování turistických atraktivit lidem s handicapem, seniorům, rodinám s malými
Josef Procházka
dětmi, případně dalším turistům se
specifickými potřebami. Veřejnosti
přinesou výsledky soutěže záruku
Centrum Paraple
kvality.
se zapojilo do volby
excelentních evropských
destinací
V národní hodnotící komisi je
zastoupeno i Centrum Paraple.
Titul European Destination of
Excellence za Českou republiku
lze získat v národní soutěži, která
právě probíhá. Téma letošního
ročníku zní - Cestování bez bariér
(Accessible Tourism).
“Zakousneme se a nepustíme,
dokud ten Island neobjedeme!” Tři
sportovci, netradiční dopravní prostředek, Island, námaha a odhodlání.
Cílem je představit turistickou
nabídku destinace založenou
na odstraňování bariér v cestovním
ruchu, která respektuje ochranu
přírody a potřeby místních obyva-
Jsme tři studenti, sportovci a paličáci z Dačic, kterým se v hlavě
vylíhnul nápad vypravit se na Island
a překonat vzdálenost přibližně
1 600 km kolem ostrova. Ačko-
Vítěze této soutěže vám předstaProjekt European Destination of víme v příštím čísle našeho bulleExcellence (EDEN) má upozornit tinu.
Zuzana Korbelová
na rozmanitost ale i společenské
Ergoterapeut senior
znaky evropských turistických destinací a zároveň podpořit sociální,
kulturní a environmentální udržitel- Expedition Iceland 2013 –
nost cestovního ruchu.
s handbiky po Islandu
Získejte titul
European Destination of ExcelleNce 2013
]D¼HVNRXUHSXEOLNX
Paraple revue
duben 2013
liv se může zdát, že někdy máme
o kolečko (nebo o pár koleček)
méně, jsme vyvážený tým pro
náročnou a jedinečnou expedici.
Chybějící kolečka nahradíme
našimi dopravními prostředky –
handbiky.
níkem typu MI-17 s kapacitou
17 míst. Transportní letoun jsme
využívali hlavně pro vozíčkáře,
a to z důvodu sklopné nákladní
rampy v zadní části letadla , která
pomohla snadnému nástupu.
Účast v průběhu první akce byla
kolem 1 800 lidí, z toho letělo 585
osob s postižením.
Proč jsme si zvolili právě kola pro
vozíčkáře? Když už jeden, tak
všichni, ať nevykrádáme Dumasovu mušketýrskou čtyřku. V červenci a srpnu vyrážíme na přibližně
osmitýdenní cestu kolem druhého
největšího evropského ostrova.
Náš projekt nemá obdoby. Ještě
žádný vozíčkář tuto cestu nepodnikl a při srovnatelných cestách
mají sportovci k dispozici tým
a potřebné vybavení. My se rozhodli jet „natěžko“, pouze s vybavením, které sami uvezeme. Kvůli
ne právě přátelskému počasí (léto
na Islandu je srovnatelné přibližně
s počátkem dubna u nás) se bude
úspěšnost naší cesty odvíjet nejen
od naší pevné vůle, ale i od kvality
našeho vybavení.
Loňský ročník proběhl také
koncem června. Jak se akce
povedla? Kolik přišlo návštěvníků a co vše mohli vidět
a zažít?
Foto: LSHK
O našich zkušenostech s výjezdy
na handbicích i o samotném projektu se dozvíte více na našich
facebookových stránkách www.
facebook.com/ExpeditionIceland2013. Čekají na vás fotografie, naše medailonky a novinky
ohledně naší expedice. Malou
ochutnávku z posledního výjezdu
najdete na stránkách www.vozejkov.cz.
Budeme rádi za jakoukoli pomoc,
sdílení, radu, poplácání po rameni
či návštěvu našich stránek.
Zúčastnit se mohou jednak organizace sdružující handicapované,
ale i jednotlivci, kteří se prokážou
průkazem mimořádných výhod (TP,
Otevřené nebe - vyhlídkové ZTP, ZTP/P). Každý účastník musí
mít vyplněné potvrzení od lékaře
lety pro handicapované
se souhlasem k letu. Pro handiTaké máte přání proletět se nad capované je zajištěno občerstvení
mraky a vidět vše z ptačí perspek- zdarma.
Akce bude bez poplatku přístupná
tivy?
Vyhlídkové lety byly pro některé i široké veřejnosti. Parkování je
handicapované zatím spíše snem zajištěno v místě konání.
než realitou. Proto mám radost, že Další informace najdete na www.
vám mohu představit akci OPEN lshk.cz.
SKIES FOR HANDICAPPED. Akce Pokud se chcete na akci přihlásit,
se uskuteční 22. 6. 2013 na letišti kontaktuje Bc. Martu Bergmanov Hradci Králové. V letošním roce vou na mailové adrese bergmase jedná již o šestý ročník. Akce [email protected], či telefonu
má vždy zajištěn i bohatý dopro+420 732 807 428.
vodný program.
Právě Martě Bergmanové jsem
Akce je charitativní a veškeré
položila několik otázek o příprafinanční prostředky na její zajištění
vách a průběhu akce.
jsou získávány od sponzorů. Účastníci si hradí jen vlastní dopravu.
Akce "OPEN SKIES FORHANDIJiří Čeloud
Matěj Mikšíček
Jan Havel
III
Minulý ročník jsme se rozhodli
organizovat v jiné části letiště, a to
hlavně z důvodu vytvoření komornějšího prostředí. Chtěli jsme
akci více soustředit do menšího
prostoru. Volba jiného místa byla
dobrým řešením. Nástup cestujících probíhal blízko konání akce
a nemuseli jsme je tak vozit autobusy na letovou plochu. Účast
byla kolem 2 900 lidí a vyhlídkové
lety jsme zabezpečili pro 720 lidí
s handicapem. Armáda ČR opět
poskytla transportní letoun typu AN
- 26 a letoun L-410 s kapacitou 14
cestujících, který je pro tuto akci
vhodnější. Vyhlídkové lety trvaly
vždy kolem dvaceti minut. Požární
zabezpečení letounů bezplatně
prováděl SDH Borohrádek.
Jak jste se k akci dostala Vy
osobně?
Před konáním prvního ročníku
Letecké služby oslovily mou kamarádku, která se věnovala produkci. Byla v té době velmi vytížená a o akci se zmínila mně. Ta
CAPPED" probíhá již pošesté. myšlenka se mi líbila a po prvním
Kdo s myšlenkou přišel a jak setkání a seznámení s prostorem
letiště i s budoucími kolegy jsem
probíhaly předchozí ročníky?
věděla, že tu akci zvládneme uskuMyšlenka vycházela ze skuteč- tečnit.
nosti, že naši kolegové z Leteckých služeb program OPEN SKIES Jaký byl nejsilnější zážitek,
za doby působení u vojenského který jste při těchto akcích
letectva již létali. Myšlenka ote- zažila?
vřeného nebe se pak přenesla Zcela jistě ta euforie a děkování
na naše postižené spoluobčany. účastníků, když vystoupí z letadla.
Navázali jsme kontakt s panem To je velmi silný zážitek a motivace
inženýrem Povolným a paní Zavře- pro nás všechny, nevzdat to a snalovou z léčebny Košumberk, kteří žit se akci zorganizovat zase i další
na letišti ve Skutči takovou akci již rok.
několik let organizovali. Ve Skutči to probíhalo v menším rozsahu Vyhlídkové lety jsou pro handia pro lety se používala letadla capované často nedostupné.
aeroklubu. My jsme to od začátku Musí se na ně nějak speciálně
chtěli organizovat na celostátní připravovat? Co všechno by si
úrovni a napadlo nás požádat měli vzít sebou? Na co se mají
Ministerstvo obrany o podporu připravit?
této jedinečné akce. Ministerstvo
nám vyhovělo a akci podpořilo
transportním letadlem typu AN-26
s kapacitou kolem 35 míst a vrtul-
Nesmíme uvedenou akci chápat
pouze jako akci pro léčebny nebo
ústavy. Je přístupná každému,
i široké veřejnosti. Pro tu je to jistě
Paraple revue
IV
zajímavá podívaná a zkušenost,
ačkoliv se letů nemůže osobně
zúčastnit. Kolika lidem dokážeme
zabezpečit vyhlídkové lety zaleží
na letadlech. Opět musím zdůraznit obrovskou podporu ze strany
Armády ČR a vojenského letectva.
Bez jejich pomoci a za daleko větších finančních nákladů na letadla,
bychom dokázali svézt tak třetinu
zájemců, vzhledem k výše uvedeným číslům.
duben 2013
1
Jednou ze základních podmínek,
aby se účastník mohl proletět, je
potvrzení od ošetřujícího lékaře.
Bez toho, a je třeba to pochopit
správně, nikomu let neumožníme!
V některých případech mohou
nastat nežádoucí reakce a my je
nesmíme připustit. Dále požadujeme průkaz mimořádných výhod.
V nezbytných případech však
umožníme let i doprovodné osobě.
Všechny požadované dokumenty
jsou uložené na našich stránkách
v sekci Akce-OSH nebo na www.
agenturaarte.cz/kultura/osh.
2
Na co se mohou návštěvníci
těšit letos?
Naším cílem je, aby akce znovu
proběhla na vysoké úrovni
a ke spokojenosti všech účastníků. Program a vše co je spojené
s uvedenou akcí bude průběžně
zveřejňováno na našich stránkách.
Obecně řečeno budeme pokračovat v duchu minulých akcí. Je
zajištěna stálá expozice vojenské
a letecké techniky, vystoupení
agility, policejních psů, možnost
seznámit se s policejní výzbrojí
atd. Celý program bude doplněn
o hudební kulisu známých i méně
známých skupin, které akci každoročně podporují. Věříme, že se
budou bavit jak děti, tak dospělí,
bez ohledu na jejich zdravotní stav.
Projekt Start bez překážek
podpoří handicapované
studenty
3
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) a společnost Tesco
Stores ČR spustili projekt Start bez
překážek, který je určen absolventům vysokých škol se zdravotním
postižením. V rámci projektu mají
absolventi možnost zapojit se
do pracovních stáží ve významných
firmách v České republice a získat
tak odborné zkušenosti.
Děkuji za rozhovor a těším se
na společné setkání na akci!
4
Vendula Plavcová
Sociální pracovnice
Novinka pro pohodlné
sprchování na vozíku
Ne každý vozíčkář je dostatečně
obratný, nebo z různých důvodů
schopný, přesunout se na koupací
sprchový sedák. Toto se týká i mě
osobně. A proto, že často cestuji,
potřebovala jsem tuto situaci nějak
řešit.
Řešení se našlo a italská společnost Lydda Wear, kterou u nás
nění na běžném pracovním trhu.
Nechceme však zapomínat ani
na studenty, kteří svoji profesní
dráhu teprve začínají. Proto jsme
se je rozhodli pomocí projektu
Start bez překážek motivovat a dát
jim příležitost,“ říká Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP. „Mají tak
možnost dokázat sobě i ostatním, že i přes zdravotní omezení
Společnost Lydda Wear se již déle mohou být schopnými a spolehlinež 15 let věnuje realizaci pro- vými zaměstnanci,“ dodává Hana
duktů, které usnadňují a zkvalitňují Potměšilová.
život nejen vozíčkářům, ale i oso- Tento projekt iniciovala společnost
bám s jiným handicapem. Jedná Tesco Stores ČR, která je dlouse o malou rodinnou firmu. Rodina hodobým zaměstnavatelem osob
má ve svém středu vozíčkáře, se zdravotním postižením. „Hankvůli kterému to kdysi vlastně celé dicapovaní mají na současném
začalo. Spolupráce s nimi je velmi trhu práce mnohem menší šanci
se uplatnit než ostatní lidé. Právě
osobní a přátelská.
Pokud máte zájem o tento pro- proto jsme se rozhodli jim cestu
dukt, nebo se chcete jen podí- za vysněným povoláním ulehvat na naše stránky, najdete nás čit a nabídnout jim absolventské
stáže, které mají za cíl nastartovat
na www.lyddawear.cz.
jejich kariéru a pomoci se získáPro
případné
dotazy
mne
ním cenné praxe. S tímto nápadem
můžete kontaktovat na telejsme oslovili NFOZP a společně
fonu +420 733 177 594, nebo
jsme našli další partnery, kteří šli
na emailu [email protected]
do tohoto projektu s námi,“ uvádí
Lada Fiordisaggio k projektu Jana Žabová z personálního oddělení společnosti Tesco
Stores ČR.
zastupuji, byla ochotna nápad
zrealizovat a přidat do výroby nový
produkt. Jedná se o jednoduchý
ochranný kryt invalidního vozíku,
díky kterému se můžete sprchovat
v hotelové sprše, na koupališti,
na pláži atd. Je skladný, a tedy
i praktický na cesty. Více na http://
lyddawear.cz/5000%7C.d.ElTel.
elefantelo.html.
Foto: Lydda Wear
5
Absolventi vysokých škol dnes
obecně mají problém s nalezením
pracovního uplatnění. U studentů
se zdravotním postižením tento
problém platí dvojnásob. Proto se
NFOZP a společnost Tesco Stores ČR rozhodli podpořit právě je.
Zájemci mají možnost absolvovat
stáže na různých pozicích nabízených firmami, které se do projektu
zapojily. Hlavní partneři projektu
- společnosti Tesco Stores ČR,
HOPI, Unilever a L'Oréal, nabízejí
studentům stáže v oborech nákup,
obchod, marketing, logistika,
finance, personalistika nebo management.
„Nadační fond se dlouhodobě
věnuje podpoře lidí se zdravotním postižením a jejich uplat-
Významným partnerem projektu
Start bez překážek je společnost
LMC, provozovatel portálů Jobs.
cz a Prace.cz. Všechny nabízené pozice naleznou zájemci
od 1. června 2013 právě na portálu
Jobs.cz v rámci speciální sekce pro
absolventy vysokých škol.
„Studenti a absolventi jsou pro nás
velmi důležitou skupinou, právě oni
formují pracovní trh do budoucna.
Každoročně proto pro ně připravujeme řadu projektů, v čele s dubnovým virtuálním veletrhem Měsíc
studentů a absolventů na Jobs.
cz. Situace mladých lidí se zdravotním postižením si však žádá
mimořádný přístup, proto jsme se
neváhali připojit k projektu Start
bez překážek. Všechny informace
o projektu, zapojených firmách
i otevřených pozicích budou
od května k dispozici na stránkách startbezprekazek.jobs.cz“,
uvedl Tomáš Ervín Dombrovský ze
společnosti LMC.
Lucie Vurbsová
4PR
Download

dubnové vydání