Elektrická rozbuška s elektronickým časováním
POPIS
Elektronická rozbuška EStar je charakteristická maximální bezpečností, přesností a variabilitou časování roznětu pro většinu oblasti
trhacích prací.
Pomocí testeru LM-2 je možno rozbušku EStar kdykoliv zkontrolovat, loggerem DLG1600-100 lze rozbušku libovolně naprogramovat
na čas zpoždění v rozsahu od 1 do 10 000 ms a pomocí roznětnice DBM1600-2-K lze odpálit současně až 1 600 ks rozbušek EStar
resp. až 3 200 ks rozbušek pomocí současného odpalu dvěma roznětnicemi.
BENEFITY
 robustní, bezpečná a spolehlivá konstrukce rozbušky
 robustní, bezpečný a spolehlivý design systému
 vysoká iniciační schopnost díky 720 mg sekundární náplni
 měděná dutinka pro vysokou voděodolnost
a dlouhou dobu nabytí
 rozsah zpoždění 1 - 10 000 ms
 minimální přírůstek zpoždění 1 ms
 maximální přesnost 0,01 % zpoždění rozbušky
 až 1 600 rozbušek v 1 roznětnici a 1 loggeru
 více způsobu programování
 možnost dvojnásobného odpalu - až 3 200 rozbušek
v odstřelu
 mnohonásobné ověřování rozbušky před odpalem
 100% kontrola schopnosti odpalu
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozbušky EStar mohou být programovány a iniciovány pouze zařízeními k tomu určenými a schválenými. Pro práci s rozbuškami EStar
jsou určena zařízení tester LM-2, logger DLG1600-100 a roznětnice DBM1600-2-K a DBM1.
FUNKCE
Elektronický roznětný systém EStar obsahuje rozbušky se zabudovaným elektronickým modulem zakončené konektorem, tester ke
kontrole rozbušek, logger k programování rozbušek, roznětnici k odpalu rozbušek, speciální propojovací a odpalovací vedení. Elektronický
modul se skládá z kondenzátoru, logického a časového obvodu a pilule.
Pomocí loggeru je naprogramováno zpoždění každé jedné rozbušky. Poté musí být všechny rozbušky připojeny na propojovací vedení
a poté propojovací vedení na odpalovací vedení. Po ověření všech rozbušek, je roznětnice nabije pomocí nízkého napětí. Na pokyn
roznětnice odešle digitální příkaz k odpalu, logický obvod po uplynutí naprogramovaném času uvolní energii z kondenzátoru, která při
průchodem odporovým můstkem iniciuje primární a následně sekundární náplň rozbušky.
B
E
Z
P
E
Č
N
O
S
T
-
K
V
A
L
I
T
A
-
T
R
A
D
I
C
E
-
P
A
R
T
N
E
R
S
T
V
Í
Elektronické
EStar
Austin Detonator
Elektrická rozbuška s elektronickým časováním
Název
EStar
Materiál dutinky
měď
Materiál jádra přívodních vodičů
Cu, Fe
Izolační materiál přívodních vodičů
HDPE
Označení na dně dutinky
písmeno V
Označení rozbušky
nálepka s údaji: název výrobce, název výrobku, délka vodiče,
zpoždění (ms, když je předprogramováno),
zpoždění (#, když je předprogramováno), data matrixový kód
dutinka: potisk “Danger, Explosive, Detonator”
Primární výbušná náplň (třaskavina)
azid olovnatý
Sekundární výbušná náplň (trhavina)
720 mg PETN nebo RDX
Lemování
bodově ve třech řadách
Odolnost k elektrostatickému výboji
2 přívodní vodiče/dutinka
2500 pF / 30 kV
(pro rozbušky s přívodním vodičem 3,5 m Fe ø 0,65 mm)
vodič/vodič
2500 pF / 20 kV
Těsnící zátka
TPE (termoplastický elastomer)
Počet časových stupňů
programovatelný
Interval doby zpoždění
programovatelný 1 - 10 000 ms (s min. krokem 1 ms)
Odolnost vůči vodnímu tlaku
1 MPa / 28 dní
Použití v rizik. podmínkách či prostředí
ne
Teplotní rozsah pro použití
-30 OC < T < +60 OC
Spotřební doba (podmínky pro skladování)
2 roky (-30 OC až 40 OC)
Příslušenství systému
tester LM-1, LM-2, logger DLG1600-1-N, DLG1600-100, roznětnice DBM-1,
DBM1600-2-KN, DBM1600-2-K, DBM1600-2-K
Zařazení při dopravě
1.4B
1.4S
UN číslo
0255
0456
CE
název
ENB/D/141/09
E*Star
Osvědčení o typ. zkoušce / název výrobku
BALENÍ
délka vodičů
(m)
6
8
10
15
20
25
30
40
60
80
100
*)
**)
počet kusů v balení
1.4B UN 0255
1.4S UN 0456
100
80 (OE)**)
80
80
60
60
60
40
40
32
18
18
9
uložení vodiče
smyčka
smyčka
cívka
cívka
cívka
cívka
cívka
cívka
cívka
cívka
cívka
hmotnost balení*) (kg)
brutto
netto
10
8/7
10
12
11
9
13
15
17
19
14
16
17
19
21
23
18
16
20
22
13
15
informativní hodnoty
ochranný element
Výrobce, zákaznický servis:
Austin Detonator s.r.o.
Jasenice 712
755 01 Vsetín
Česká republika
tel.:
fax:
web:
e-mail:
+420 571 404 001
+420 571 404 002
www.austin.cz
[email protected]
Servis a distribuce:
Austin Powder Service CZ s.r.o.
kancelář:
sídlo:
Jasenice 712
Jízdárenská 590
755 01 Vsetín
682 01 Vyškov
Česká republika
Česká republika
tel.: +420 517 330 929
fax: +420 257 940 060
zelená linka: 800 139 756
[email protected]
www.austin.cz
© Austin Detonator | v. 180214
Elektronické
STANDARDNÍ TECHNICKÝ POPIS
Download

EStar - Austin Detonator sro