OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE
PRAHA 5
KANCELÁŘE K PRONÁJMU
OFFICE TO LET
Bucharova
POPIS PROJEKTU
DESCRIPTION
9 Tento objekt se skládá ze 4 budov
9 Umístěn v jedné z hlavních administrativních
oblastech Prahy 5
9 Služby v docházkové vzdáleností (nákupní
centrum Nové Butovice)
9 Budova je situována nad stanicí metra a stanicemi
autobusů
b ůN
Nové
éB
Butovice
i
9 2 minuty autem na dálnici D5
9 10 minut autem na Václavské náměstí
9 Moderní budova a vybavenost třídy A
9 Hlavní nájemci: BMW, Accenture, Mazda, Allianz,
Škoda
9 Established business park comprising of 4
buildings
9 Within the recognized business district of Prague 5
9 All amenities within walking distance (shopping
centre Nove Butovice)
9 On top of metro and bus station Nove Butovice
9 2 minutes
i t b
by car tto D5 motorway
t
910 minutes by car to the Airport
910 minutes by metro to Wenceslas Square
9 Modern A-class office specifications
9 Key tenants: BMW, Accenture, Mazda, Allianz,
Skoda
K DISPOZICI
AVAILABLE
NYNÍ
NOW
OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE
BUILDING A
PHOTO
FLOOR PLAN
KOMERČNÍ PODMÍNKY
COMMERCIAL CONDITIONS
9Nájemné (EUR/měsíc/m2)
Kanceláře:
€ 13.90 + DPH
Parkování:
€ 80.00 + DPH (p
(podzemí))
9 Rent (EUR/month/sq m)
Office:
€ 13.90 + VAT
Parking:
g
€ 80.00 + VAT ((undergound)
g
)
9 Servisní poplatky (CZK/měsíc/m2)
Kanceláře:
110 CZK + DPH
9Parkování
20 parkovacích míst
Service charges (CZK/month/sq m)
Office:
110 CZK + VAT
9 Parking
20 parking spaces
PLOCHA K PRONÁJMU
RENTABLE AREA
Podlaží /
Floors
Využití /
Use
Plocha k pronájmu (m2) /
Rentable area (sq m)
Building A / Budova A
Total
1,132
3rd floor / 3. patro
KANCELÁŘE / OFFICE
1,132
Plochyy zahrnují/
j area including
g
8,54
, % add-on factor
OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE
BUILDING B
PHOTO
FLOOR PLAN
KOMERČNÍ PODMÍNKY
COMMERCIAL CONDITIONS
9Nájemné (EUR/měsíc/m2)
Kanceláře:
€ 13.90 + DPH
Parkování:
€ 80.00 + DPH (podzemí)
9 Rent (EUR/month/sq m)
Office:
€ 13.90 + VAT
Parking:
€ 80.00 + VAT (undergound)
Servisní poplatky (CZK/měsíc/m2)
Kanceláře:
100 CZK + DPH
9Parkování
21 parkovacích míst
9 Service charges (CZK/month/sq m)
Office:
100 CZK + VAT
9 Parking
21 parking spaces
PLOCHA K PRONÁJMU
RENTABLE AREA
Podlaží /
Floors
Využití /
Use
Plocha k pronájmu (m2) /
Rentable area (sq m)
Building B / Budova B
Total
2,118
6th floor / 6. patro
KANCELÁŘE / OFFICE
1,059
Plochy zahrnují/ area including
8,48 % add-on factor
OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE
BUILDING C
PHOTO
FLOOR PLAN
KOMERČNÍ PODMÍNKY
COMMERCIAL CONDITIONS
9Nájemné (EUR/měsíc/m2)
Kanceláře:
€ 13.90 + DPH
Parkování:
€ 80.00 + DPH (podzemí)
9 Rent (EUR/month/sq m)
Office:
€ 13.90 + VAT
Parking:
€ 80.00 + VAT (undergound)
9 Servisní poplatky (CZK/měsíc/m2)
Kanceláře:
110 CZK + DPH
9 Parkování
24 parkovací místa
9 Service charges (CZK/month/sq m)
Office:
110 CZK + VAT
9 Parking
24 parking spaces
PLOCHA K PRONÁJMU
RENTABLE AREA
Podlaží
P
dl ží /
Floors
Využití
V
žití /
Use
Plocha
Pl
h k pronájmu
áj
(m2)
( 2) /
Rentable area (sq m)
Building C / Budova C
Total
1,899
Ground floor / Přízemí
KANCELÁŘE / OFFICE
976
3rd floor / 3.patro
KANCELÁŘE / OFFICE
923
Plochy zahrnují/ area including
10,48 % add-on factor
OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE
BUILDING D
PHOTO
FLOOR PLAN
KOMERČNÍ PODMÍNKY
COMMERCIAL CONDITIONS
9Nájemné (EUR/měsíc/m2)
Kanceláře:
€ 13.90 + DPH
Parkování:
€ 80.00 + DPH (podzemí)
9 Rent (EUR/month/sq m)
Office:
€ 13.90 + VAT
Parking:
€ 80.00 + VAT (undergound)
9 Servisní poplatky (CZK/měsíc/m2)
Kanceláře:
115 CZK + DPH
9 Parkování
62 parkovacích míst
Service charges (CZK/month/sq m)
Office:
115 CZK + VAT
9 Parking
62 parking spaces
PLOCHA K PRONÁJMU
RENTABLE AREA
Podlaží /
Floors
Využití /
Use
Plocha k pronájmu (m2) /
Rentable area ((sq
q m))
Building D / Budova D
Total
2,141
11th floor / 11. patro
KANCELÁŘE / OFFICE
232
13th floor / 13. patro
KANCELÁŘE / OFFICE
621
14th floor / 14. patro
KANCELÁŘE / OFFICE
260 ( available from September 2011 )
15th floor / 15.patro
KANCELÁŘE / OFFICE
591 ( available from 22th August 2011)
6th
16
KANCELÁŘE
C
/ OFFICE
O C
437
3 (a
available
a ab e from
o 22th
t August
ugust 2011)
0 )
floor
oo / 16.patro
6 pat o
Plochy zahrnují/ area including
11,92 % add-on factor
OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE
PRAHA 5
KANCELÁŘE K PRONÁJMU
OFFICE TO LET
Bucharova
LOKALITA
LOCATION
9 Dobře etablovaná a stále oblíbenější lokalita
9 Jedna z hlavních administrativních oblastí
v Praze
9 Výborná občanská vybavenost: nákupní
centrum Galerie Nové Butovice
9 Shopping Centre Zličín je vzdálen pouhých 5
min metrem nebo automobilem
min.
9 Veškeré důležité instituce jako jsou: městský
úřad, finanční úřad, pošta apod. Se nacházejí
v docházkové vzdálenosti od projektu
9 Well established and exceedingly popular
office location
9 One of the main administrative areas in
Prague
9 Excellent amenities: shopping centre
9 Galerie Nové Butovice
9 Shopping centre Zličín located within 5
mins by car or metro
9 Main authorities i.e.: local authority, financial
authority, post office etc. located within walking
distance
DOPRAVA
TRANSPORT
9 Stanice metra Nové Butovice: trasa B
9 Místní
Mí t í centrální
t ál í autobusové
t b
é stanice
t i
9 Mezinárodní letiště Ruzyně: 10 min
9 Výborná dostupnost Pražského okruhu a
dálnice D5
9 Centrum Prahy: 20min
9 Metro Station Nové Butovice: B Line
9 Main local bus stations
9 Airport: 10 mins
9 Excellent access by car ring road and D5
highway
9 City centre: 20 mins
SPECIFIKACE
SPECIFICATION
9 Flexibilní řešení dispozice
9 Panoramatické výhledy
9 Reprezentativní recepční haly
9 Fasádní pláště s vynikajícími tepelněizolačními
a akustickými vlastnostmi
9 Snížené podhledy včetně osvětlovacích
těles
9 4-trubkové fan-coil systémy
9 Sofistikovaný kabelový systém / Zdvojené
podlahy
9 Dostatek digitálních telefonních linek a ISDN
linek včetně připojení na optický kabel
9 Restaurace a kavárna
9 Správa budov přímo v areálu
9 Dostatek podzemních parkovacích míst a
skladovacích prostor
9 24 hod. ochrana a CCTV kamerový systém
9 Modern and flexible open plan offices
9 Panoramic views
9 Prestigious reception areas
9 Facade system with high quality thermal
and acoustic insulation
9 Suspended ceilings including light fixtures
9 Four pipe fan coil system
9 Sophisticated cable trunking system / Raised floors
9 Ample digital
g
telephone and ISDN lines
inclusive of optical cable connection
9 On site restaurant and cafe
9 On site management
9 Ample underground parking and storage
9 24 hours security and CCTV cameras
OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE
PRAHA 5
Bucharova
KANCELÁŘE K PRONÁJMU
OFFICE TO LET
OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE
PRAHA 5
KANCELÁŘE K PRONÁJMU
OFFICE TO LET
Bucharova
Pro více informací kontaktujte prosím / For further information please contact:
CB Richard Ellis s.r.o.
Palladium | Nám. Republiky 1a | Prague 1 | 110 00 | Czech Republic
T +420 224 814 060 | F +420 224 814 111
Bert Hessellink
Mob: +420 724 020 372
[email protected]
Helena Hurábová
Mob:+420 603 319 639
[email protected]
Petra Schinkmannová
Mob:+420 777 623 393
[email protected]
Mob:+420 602 294 854
[email protected]
Lenka Šafaříková
DISCLAIMER: CB RICHARD ELLIS
property,
p y, whose Agents
g
theyy are,, give
g notice that: These p
particulars are set out as a g
general outline onlyy for g
guidance to intending
g Purchasers or
CB Richard Ellis on its behalf and for the Vendors or Lessors of this p
Lessees, and do not constitute any part of an offer or contract. Details are given without any responsibility and any intending Purchasers, Lessees or Third Parties should not rely on them as statements or
representations of fact, but must satisfy themselves by inspection or otherwise as to the correctness of each of them. No person in the employment of CB Richard Ellis has any authority to make any representation
or warranty whatsoever in relation to this property. Unless otherwise stated, all priced and rents are quoted exclusive of VAT.
Download

OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE PRAHA 5