AKČNÍ NABÍDKA Z FILMŮ
Všechny uvedené akce platí do odvolání. Ukončení akcí či případné změny budou oznámeny písemně všem smluvním
partnerům.
AKCE EXKLUZIVNÍ BALÍČEK - PAUŠÁL
kód
130
druh
vyvolání barevného kinofilmu, zhotovení indexprintu,
fotografie 10x15 DE LUX, naskenování a uložení filmu
na CD a nový 36 snímkový barevný kinofilm
doporučená
prodejní cena
rozměr filmu
povrch
Termín
250,00
135
L, M
D+2
doporučená
prodejní cena
rozměr filmu
povrch
termín
129,00
135
doporučená
prodejní cena
rozměr filmu
povrch
termín
0,00
6,00
135
24x36
L, M
0
D+2
doporučená
prodejní cena
rozměr filmu
povrch
termín
55,00
3,50
135
24x36
L
AKCE FILM ZDARMA
kód
104
druh
vyvolání barevného negativu C-41 + film + foto*
2
0
AKCE VYVOLÁNÍ FILMU ZDARMA
kód
103
123
druh
vyvolání barevného negativu C-41 s foto
foto 9x13 NZ
AKCE DISKONT
Zhotovení fotografií ze všech snímků na filmu, s automatickou korekcí barev a bez indexu.
kód
100
121
druh
vyvolání barevného negativu C-41 s foto
foto 9x13, 10x15 NZ
0
D+2
AKCE NASKENOVÁNÍ DVOU FILMŮ ZA CENU JEDNOHO
Cena platí při zaslání již vyvolaných barevných či černobílých negativních kinofilmů. Ty mohou být v celku nebo nastříhané na stripy
(do skenu nelze zahrnout strip kratší než dva snímky).
kód
989
99
doporučená
prodejní cena
druh
Naskenování DVOU čb nebo bar. negativních
kinofilmů v rozlišení 1840x1232 px a uložení v JPG
CD-R s potiskem miniaturami uložených snímků
99,00
vhodné pro použití
foto do 13x18
termín
bez
media
D+2
29,00
Zpracování
DE LUX
AKČNÍ NABÍDKA Z DIGITÁLNÍCH DAT
Zpracování na profesionální fotopapír Fujifilm CA Supreme
DIGI AKCE 50 - foto 21x30 ZDARMA
kód
160
druh
Za každých 50 ks fotografií zpracovaných DE LUX*
foto 21x30 zdarma
1
doporučená
prodejní cena
termín
Nosiče digitálních dat
D+2
D+2
Pouze internetové objednávky
D+3
0,00
VYSVĚTLIVKY
*1
*2
Tato akce neplatí pro zakázky z filmů a zakázky internetové.
Cena fotografií je účtována zvlášť dle zvoleného formátu.
AKCE FOTOOBRAZ - fotoobraz 40x30 cm napnuto na blind-rám
kód
170
druh
doporučená
prodejní cena
AKČNÍ FOTOOBRAZ + napnutí na rám
295,00
termín
Zakázky z filmů, i z digitálních dat při výběru viditelně označujte na
zakázkovém sáčku křížkem jako DISKONT!
Zakázky bez označení zhotovujeme
automaticky jako DE LUX.
strana 1
8.1
FOTO Z FILMU
KINOFILMOVÝ NEGATIV (TYP 135)
DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ
VYVOLÁNÍ BAREVNÉHO I ČERNOBÍLÉHO NEGATIVU TYP
kód
100
101
druh
vyvolání negativu -C-41
vyvolání negativu ČB
doporučená
prodejní cena
rozměr filmu
termín
55,00
99,00
135
135
0
D+8
doporučená
prodejní cena
rozměr filmu
povrch
24x36
24x36
L
L
INDEXPRINT Z KINOFILMU
kód
druh
17,00
111
10x15 malý
65,00
21x30 velký*
113
Pozn.: * U filmu bez DX kódu nebo s poškozeným DX kódem nelze zhotovit velký indexprint.
termín
D+2
D+2
PŘÍPLATKY
kód
druh
83
příplatek za zhotovení indexu
4
z rozstříhaného filmu na pásky *
doporučená
prodejní cena
Poznámka
za celý film
10,00
FOTO Z KINOFILMU - DISKONT
Zhotovení fotografií ze všech snímků na filmu, s automatickou korekcí barev a bez indexu.
kód
131
132
133
134
druh
9x13
10x15
13x18
15X21
doporučená
prodejní cena
rozměr filmu
povrch
3,90
3,90
8,90
20,00
24x36
24x36
24x36
24x36
L
L
L
L
termín
D+2
D+2
D+2
D+2
FOTO Z KINOFILMU - DE LUX - DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ
Ke každé prvozakázce DE LUX (z kinofilmu) zhotovujeme při vyžádání index ve formátu zvolených fotografií ZDARMA.
Fotografie jiné velikosti než je uvedeno v ceníku se účtuje s příplatkem za úpravu digitálních dat (viz. příplatky za speciální práce).
Výchozí cenou je nejbližší větší formát.
kód
140
141
142
143
144
145
148
doporučená
prodejní cena
druh
4 ks na PAS (4 ks nerozstřižené)
9x13 DE LUX
10x15 DE LUX
13x18 DE LUX
15x21 DE LUX
21x30 DE LUX
25x38 DE LUX
foto větších formátů
35,00
4,90
4,90
10,90
25,00
55,00
72,00
rozměr filmu
povrch
L
L, M
L, M
L, M
L, M
L
L
viz sortiment 9.1 strana 10
24x36
24x36
24x36
24x36
24x36
24x36
24x36
termín
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
PŘÍPLATKY
kód
druh
85
89
příplatek za manipulaci s nastříhaným filmem*
příplatek za výřez
5
doporučená
prodejní cena
poznámka
termín
5,00
5,00
za každý kus filmu
za první kus
+6
VYSVĚTLIVKY
*4
*5
Příplatek se účtuje k jednomu celému filmu. Do indexu nelze zahrnout strip kratší než dvě políčka.
Příplatek za manipulaci s filmem se účtuje pouze u nastříhaných filmů kratších než jsou tři políčka. Příplatek se
účtuje ke každému kusu filmu, z něhož se zhotovuje fotografie.
strana 2
8.2
DIAPOZITIV
(TYP 135 a 120)
FOTO Z DIA
DIGITÁNÍ ZPRACOVÁNÍ
VYVOLÁNÍ DIAPOZITYVU
kód
601
Druh
doporučená
prodejní cena
rozměr filmu
Vyvolání inverzního filmu PROCES E-6
120,00
135, 120
termín
D+12
FOTO Z DIA (kinofilm i střední formát)
kód
632
633
634
635
636
637
638
639
8.3
doporučená
prodejní cena
Druh
15,00
19,00
25,00
30,00
40,00
50,00
120,00
145,00
9 x13
10 x15
13 x13
13 x18
15 x15
15 x 21
21 x 30
25 x 38
foto větších rozměrů
rozměr filmu
povrch
L, M
L, M
L, M
L, M
L, M
L, M
L
L
viz. oddíl 9.1 strana 10
135, 120
135, 120
135, 120
135, 120
135, 120
135, 120
135, 120
135, 120
SVITKOVÝ NEGATIV (TYP 120)
PLOCHÝ FILM
termín
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
FOTO
DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ
VYVOLÁNÍ svitkového filmu
kód
101
Druh
Vyvolání svitkového filmu C-41 / ČB
doporučená
prodejní cena
rozměr filmu
99,00
120
termín
D+8
FOTO ZE SVITKOVÉHO FILMU
kód
550
541
542
543
544
545
546
547
548
doporučená
prodejní cena
Druh
průkazková fotografie - sada 4 kusů
9x13
10x15
13x13
13x18
15x15
15x21
21x30
25x38
foto větších formátů
35,00
15,00
19,00
25,00
30,00
40,00
50,00
120,00
145,00
FOTO Z ČERNOBÍLÉHO PLOCHÉHO NEGATIVU
Zhotovení fota z čb plochého filmu se účtuje jako REPRODUKCE oddíl 8.9 strana 8
strana 3
rozměr filmu
povrch
L, M
L,M
L,M
L,M
L,M
L,M
L,M
L
L
viz. oddíl 9.1 strana 10
60x45-90
60x45-90
60x45-90
60x60
60x45-90
60x60
60x45-90
60x45-90
60x45-90
termín
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
8.4
BAREVNÉ FOTO
APS
NESTANDARDNÍ FILMOVÉ FORMÁTY
DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ
VYVOLÁNÍ FILMU APS a POCKET
kód
300
301
305
310
Druh
Vyvolání filmu APS +index
Vyvolání filmu APS (nelze-li zhotovit index ani foto)
Vyvolání barevného negativu POCKET
Skenování filmu APS v rozlišení 10x15/ 300 Dpi
doporučená
prodejní cena
rozměr filmu
povrch
Termín
99,00
59,00
59,00
99,00
APS
APS
110
Za celý film
L
D+10
D+10
D+10
D+10
rozměr filmu
povrch
Termín
NOSIČE DIGITÁLNÍCH DAT
kód
Druh
99
CD-R
doporučená
prodejní cena
29,00
FOTO Z POCKETU A PANORAMATICKÉHO KINOFILMU
kód
doporučená
prodejní cena
Druh
9,90
D+10
10x13 NZ,PŘ
L
321
13x17
59,00
PANORAMATICKĚ foto šíře 12,7 cm
L,M D+10
241
24x57
Pozn.: Panoramatické foto z panoramatického kinofilmu (např. z fotoaparátu HORIZONT s rozměrem snímku 24x58 mm) se
zhotovuje na papír šíře 12,7 cm a delší strana je závislá na formátu snímku. Max. délka panoramatického snímku je 38 cm.
INDEX Z APS
kód
311
Druh
Index (10x18) PŘ
doporučená
prodejní cena
rozměr filmu
povrch
Termín
20,00
APS
L
D+10
doporučená
prodejní cena
rozměr filmu
povrch
Termín
8,90
10,90
19,90
65,00
20,00
APS
APS
APS
APS
APS
L
L
L
L
D+10
D+10
D+10
D+10
FOTO Z APS
kód
331
332
333
345
350
Druh
TYP C - 10x15 NZ,PŘ
TYP H - 10x17 NZ,PŘ
TYP P - 10x28,5 NZ,PŘ
Zvětšenina 21x30 PŘ
Náhradní kazeta APS
PŘÍPLATKY
kód
Druh
89
Příplatek za výřez
strana 4
doporučená
prodejní cena
Poznámka
5,00
Za první kus
8.5
DISKONT
FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍCH DAT
Technické podmínky: ke zpracování přijímáme grafické formáty TIFF - bez komprese LZW, BMP a JPG pro platformu PC.
Obrázky musí být uložené v barevném prostoru RGB. Fota zhotovujeme ze všech běžných nosičů digitálních dat. Doporučené
rozlišení fotografií je 300 DPI ve velikosti 1:1.
Standardně se zhotovují fotografie tak, aby vlivem nepoměru stran předlohy (souboru) s výslednou fotografií nedošlo k
výřezu snímků. Z tohoto důvodu může dojít k zobrazení bílých okrajů na fotografii. Požadujete-li zhotovení bez těchto okrajů, je
nutné tento požadavek na zakázkovém sáčku zatrhnout. Jiné velikosti fotografií zhotovené z digitálních dat, než jsou uvedené v
tomto ceníku se účtují s příplatkem za úpravu digitálních dat a výchozí cenou je nejbližší větší formát uvedený v ceníku.
V ceníku uvedené formáty fotografií nejsou přesné rozměry, ale tzv. pracovní velikosti. Přesné rozměry jednotlivých formátů
jsou uvedeny níže.
Při požadavku zhotovení fotografie na Vámi připravený formát je nutné data uložit ve 300 DPI a do poznámky na
zakázkovém sáčku uvest zhotovit 1:1. Fotografii zhotovíme ve velikosti odpovídající
rozlišení 300 DPI. (Pokud je fotografie takto připravená již nebudeme účtovat příplatek za úpravu digitálních dat).
formát
9x13
10x15
13x18
přesný rozměr
8,9 x 12,6 cm
10,2 x15,1 cm
12,6 x 17,8 cm
formát
15x21
21x30
25x38
přesný rozměr
15,1 x21,0 cm
21,0 x 29,7 cm
25,3 x 38,0 cm
Ke každé zakázce 9x13 a 10x15 obsahující více jak 5 kusů fotografií a splňující podmínky zhotovení fotografií ze všech souborů
uložených na nosiči v jednotném formátu a stejného počtu kusů zhotovujeme při vyžádání INDEX ZDARMA.
FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍCH DAT - DISKONT
Zpracování na fotopapír Fujifilm Crystal Archiv
kód
890
891
892
893
894
895
90
doporučená
prodejní cena
druh
foto 9x13 a 10x15
foto 9x13 a 10x15
foto 9x13 a 10x15
foto 9x13 a 10x15
foto 13x18
foto 15x21
Manipulační poplatek
do 50 kusů
od 51 do 149 kusů
od 150 do 299 kusů
nad 300 kusů
strana 6
5,00
3,90
2,99
1,99
8,90
20,00
39,00
manipulační
příplatek
povrch
neúčtuje se
L
účtuje se
L
účtuje se
L
účtuje se
L
účtuje se
L
neúčtuje se
L
za zakázku
termín
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
8.6
FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍCH DAT
DIGITÁLNÍ FOTO
Technické podmínky: ke zpracování přijímáme grafické formáty TIFF - bez komprese LZW, BMP a JPG pro platformu PC.
Obrázky musí být uložené v barevném prostoru RGB. Fota zhotovujeme ze všech běžných nosičů digitálních dat. Doporučené
rozlišení fotografií je 300 DPI ve velikosti 1:1.
Standardně se zhotovují fotografie tak, aby vlivem nepoměru stran předlohy (souboru) s výslednou fotografií nedošlo k
výřezu snímků. Z tohoto důvodu může dojít k zobrazení bílých okrajů na fotografii. Požadujete-li zhotovení bez těchto okrajů, je
nutné tento požadavek na zakázkovém sáčku zatrhnout. Jiné velikosti fotografií zhotovené z digitálních dat, než jsou uvedené v
tomto ceníku se účtují s příplatkem za úpravu digitálních dat a výchozí cenou je nejbližší větší formát uvedený v ceníku.
V ceníku uvedené formáty fotografií nejsou přesné rozměry, ale tzv. pracovní velikosti. Přesné rozměry jednotlivých formátů
jsou uvedeny níže.
Při požadavku zhotovení fotografie na Vámi připravený formát je nutné data uložit ve 300 DPI a do poznámky na
zakázkovém sáčku uvest zhotovit 1:1. Fotografii zhotovíme ve velikosti odpovídající
rozlišení 300 DPI. (Pokud je fotografie takto připravená již nebudeme účtovat příplatek za úpravu digitálních dat).
formát
9x13
10x15
13x18
přesný rozměr
8,9 x 12,6 cm
10,2 x15,1 cm
12,6 x 17,8 cm
formát
15x21
21x30
25x38
přesný rozměr
15,1 x21,0 cm
21,0 x 29,7 cm
25,3 x 38,0 cm
Ke každé zakázce 9x13 a 10x15 obsahující více jak 5 kusů fotografií a splňující podmínky zhotovení fotografií ze všech souborů
uložených na nosiči v jednotném formátu a stejného počtu kusů zhotovujeme při vyžádání INDEX ZDARMA.
FOTOGRAFIE Z NOSIČŮ DIGITÁLNÍCH DAT
Zpracování na fotopapír Fujifilm CA Supreme
kód
900
910
905
906
907
908
912
913
914
915
druh
4 ks 3,5x4,5 cm
9x13 a 10x15 (kombinovaná zakázka nebo výběr)
foto 9x13 a 10x15
do 50 kusů
foto 9x13 a 10x15
do 149 kusů
foto 9x13 a 10x15
od 150 do 299 kusů
foto 9x13 a 10x15
nad 300 kusů
13x18
15x21
21x30
25x38
foto větších formátů
doporučená
prodejní cena
manipulační
příplatek
35,00
5,50
6,00
4,90
3,99
2,99
10,90
25,00
55,00
72,00
neúčtuje se
účtuje se
neúčtuje se
účtuje se
účtuje se
účtuje se
účtuje se
neúčtuje se
neúčtuje se
neúčtuje se
povrch
L, M
L, M
L, M
L, M
L, M
L, M
L, M
L, M
L
L
viz sortiment 9.1 strana 10
termín
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
PŘÍPLATKY
kód
doporučená
prodejní cena
Druh
poznámka
4
90
za zakázku
39,00
manipulační příplatek *
za první kus
příplatek za výřez
5,00
94
3
za každý uprav. soubor
příplatek za úpravu digitálních dat *
10,00
815
VYSVĚTLIVKY:
*2
Množstevní slevy účtujeme u zakázek z digitálních dat pro formáty - 9x13/ 10x15 - při současném zpracování ze
všech snímků ma nosiči v jednotném formátu ořezu a povrchu.
*3
Příplatek za úpravu digitálních dat, se účtuje za zprac. souborů nesplňujících technické podmínky pro zpracování.
*4
Manipulační příplatek účtujeme pouze u zakázek z digitálních dat pro formáty - 9x13/ 10x15/ 13x18 není li
stanoveno jinak.
INDEXPRINT Z NOSIČE DIGITÁLNÍCH DAT
kód
doporučená
prodejní cena
Druh
předloha
povrch
termín
17,00
D+2
920
INDEX 9x13,nebo 10x15 (max. 40 snímků na 1 index)
L, M
digitální data
(JPG, TIFF, BMP)
65,00
D+2
INDEX 21X30 (max. 36 snímků na 1 index)
L
919
Pozn.: pokud je název souboru delší než 8 znaků, budou názvy zobrazené na indexu zkráceny od zadu na max. 8 znaků.
Například název snímku „fotografie 001.jpg“ bude nazvaná „fotograf.jpg“
PANORAMATICKÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍCH DAT
Kód
doporučená
prodejní cena
druh
předloha
povrch
termín
30,00
D+6
Kratší strana fotografie 12,7cm
L, M
902
digitální data
(JPG, TIFF, BMP)
40,00
D+6
Kratší strana fotografie 15,2 cm
L, M
903
VYSVĚTLIVKY
Pokud je větší str. fotografie delší než standardní fotografie, považujeme fotografii za panoramatickou. Delší strana panoramatické
fotografie nesmí přesáhnout 38 cm pro zvolenou šíři (kratší stranu). Na zakázkový sáček do POZNÁMKY je nutné poznačit
PANORAMA -13, resp.. -15cm. Jako panorama nelze zhotovit fotografii složenou z různých záběrů,které netvoří jeden
celek(panorama). U panoramatických fotografií se neúčtuje žádný man. Poplatek, ani příplatky za výběr.
strana 7
FOTO S TEXTEM, RÁMEČKEM,
KALENDÁŘEM, …
8.7
FOTO DLE NABÍDKY
Z KATALOGU
Jedná se o montáže Vámi dodaného snímku s obrazovým motivem, případně doplnění textem dle nabídky.
Katalog obsahuje motivy podle kategorií, vzorník typu a barev písma. Při sjednání zakázky zatrhněte na zakázkovém sáčku kolonku
FOTO S RÁMEČKEM a přiložte řádně vyplněný list pro tuto službu.
FOTO PODLE KATALOGU
kód
doporučená
prodejní cena
druh
předloha
20,00
10x15 první kus
40,00
15x21 první kus
80,00
21x30 první kus
95,00
25x38 první kus
Digitální data
379,00
13-ti stránkový kalendář formát 21x30 první kus
(JPEG, TIF, BMP)
529,00
13-ti stránkový kalendář formát 25x38 první kus
negativ
359,00
Stolní kalendář čtrnáctidenní 26 stran 13x25
369,00
Stolní kalendář čtrnáctidenní 26 stran 15x25
229,00
Stolní kalendář 13 stran 13x25
255,00
Stolní kalendář 13 stran 15x25
Za každý kus
6,50
Skenování fotky pro kalendáře
Ceny dalších kusů viz. 8.9 - DALŠÍ KUSY A PŘIOBJEDNÁVKY Z DIGITÁLNÍHO ARCHIVU
921
923
924
925
926
927
928
929
938
939
930
povrch
termín
L, M
L, M
L
L
L
L
L, M
L, M
L, M
L, M
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
+4
PŘÍPLATKY
kód
807
806
8.8
druh
vložení textu, nebo souboru (loga) do fotografie
Příplatek za úpravu digitálních dat
doporučená
prodejní cena
předloha
povrch
10,00
10,00
účtujeme za první kus
za každý uprav. soubor
termín
0
0
DIGITÁLNÍ REPRODUKCE
FOTOGRAFIE - BEZ ÚPRAVY
FOTO Z FOTA - bez úpravy
FOTO Z FOTOGRAFIE (bez úpravy)
kód
doporučená
prodejní cena
druh
předloha
povrch
1
55,00
Foto na doklady - 4ks - 3,5 x 4,5 cm*
25,00
9x13 první kus
30,00
10x15 první kus
fotografie
45,00
13x18 první kus
do formátu A4,
60,00
15x21 první kus
100,00
21x30 první kus
140,00
25x38 první kus
Ceny dalších kusů viz. 9.5 DALŠÍ KUSY A PŘIOBJEDNÁVKY Z DIGITÁLNÍHO ARCHIVU
937
931
932
933
934
935
936
termín
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
VYSVĚTLIVKY
Jedná se o zhotovení fotografie z fotografie(FOTO Z FOTA). Přijímáme klasickou papírovou fotografii do velikosti 20 x30 cm, nejlépe
v lesklém provedení, hladké bez struktury papíru /rastr, zrnitý…/ volné nesvázané a nepodlepené fotografie.
FOTO Z FOTA -předlohu přímo skenujeme(bez uložení dat v počítači) a zhotovujeme digitálním osvitem na papír požadované
velikosti a povrchu BEZ DALŠÍCH ÚPRAV.
Požaduje-li zákazník zhotovení 1:1, je nutné to označit do poznámky na zakázkovém sáčku.
*1
Platí pouze pro fotografie s požadavkem na předepsanou velikost hlavy a rozměrů dle vyhlášky MV ČR
Ostatní účtujeme jako reprodukci.
strana 8
8.9
VÝŘEZY, ÚPRAVY, RETUŠE,
REKONSTRUKCE A MONTÁŽE
DIGITÁLNÍ ÚPRAVY
Jedná se o naskenování předlohy maximální velikosti 20x30 cm (papírová čb. nebo barevná fotografie) případně negativ typ 120
a 135 nebo čb plochý film, a její digitální úprava na počítači dle požadavku zákazníka.
REPRODUKCE
Výřezy, umístění více kusů z téhož snímku, korekce barev a kontrastu, změkčení obrazu, odstranění červených očí, drobné
retuše, popř. zhotovení nestandardního formátu fotografie.
kód
doporučená
prodejní cena
druh
předloha
povrch
termín
35,00
D+6
9x13 první kus
L, M
941
45,00
D+6
10x15 první kus
L, M
942
65,00
D+6
13x18 první kus
L, M
943
fotografie ,
negativ typ 135, 120
86,00
D+6
15x21 první kus
L, M
944
135,00
D+6
945
21x30 první kus
L
179,00
D+6
25x38 první kus
L
946
Výřez označte na zadní stranu fotografie, a do poznámky na zakázkovém sáčku uveďte požadované úpravy (snížení nebo
zvýšení kontrastu, korekce barevného podání, zesvětlení či ztemnění snímku, výřez ze snímku bez okrajů, retuš červených očí...).
Drobná retuš (např.: datum na snímku, malý škrábanec, malý flek...).
REPRODUKCE S ÚPRAVOU
Dokreslení oděvu, dokreslení pozadí, retuš mechanických vad, portrétní retuš jedné osoby.
kód
doporučená
prodejní cena
druh
předloha
povrch
termín
249,00
9x13 první kus
L, M D+10
951
259,00
10x15 první kus
L, M D+10
952
fotografie,
279,00
13x18 první kus
L, M D+10
953
negativ typ 135, 120,
nosič digitálních dat
299,00
15x21 první kus
L, M D+10
954
(JPEG,TIFF, BMP)
349,00
D+10
955
21x30 první kus
L
399,00
D+10
25x38 první kus
L
956
Výřez označte na zadní stranu fotografie, a do poznámky na zakázkovém sáčku uveďte požadované úpravy (retuš mechanických
vad, retuš obličeje, snížení /zvýšení/ kontrastu, dokreslení stávajícího pozadí, nakreslení nového pozadí, dokreslení stávajícího
oděvu, nakreslení saka, odstranění razítka ze snímku, zvětšení plochy pozadí kolem hlavy, odstranění svatební kytky ze
snímku...)
REKONSTRUKCE - MONTÁŽE
Opravy značného mechanického poškození, montáže dvou a více snímků, rekonstrukce snímků...
kód
doporučená
prodejní cena
druh
předloha
povrch
termín
390,00
9x13 první kus
L, M D+16
961
410,00
962
10x15 první kus
L, M D+16
fotografie,
440,00
963
13x18 první kus
L, M D+16
negativ typ 135, 120,
nosič digitálních dat
470,00
15x21 první kus
L, M D+16
964
(JPEG,TIFF, BMP)
530,00
D+16
21x30 první kus
L
965
580,00
D+16
25x38 první kus
L
966
Rekonstrukce fotografie, je-li již fotografie značně mechanicky poškozena nebo je nutné dokreslit větší část obrazu. Montáž dvou
či více snímků (osob) spojením do jednoho snímku tak, aby velikosti obličejů působily co nejvíce přirozeně. Při sjednání zakázky
nutno ujasnit pozici osob na snímku (např. žena vlevo...) a rovněž i tvar fotografie (na výšku či šířku).
DALŠÍ KUSY A PŘIOBJEDNÁVKY Z DIGITÁLNÍHO ARCHIVU
Zhotovení druhého a dalšího kusu ze současné objednávky, nebo případná přiobjednávka z dříve zhotovené fotografie.
(Archivujeme 6 měsíců pod číslem původní zakázky - viz zadní strana fotografie).
druh
doporučená
prodejní cena
poznámka
povrch
termín
971
972
974
975
976
977
978
979
967
968
969
970
9x13 další kus
10x15 další kus
13x18 další kus
15x21 další kus
21x30 další kus
25x38 další kus
13-ti stránkový kalendář formát 21x30 další kus
13-ti stránkový kalendář formát 25x38 další kus
Stolní kalendář čtrnáctidenní 26 stran 13x25
Stolní kalendář čtrnáctidenní 26 stran 15x25
Stolní kalendář 13 stran 13x25
Stolní kalendář 13 stran 15x25
5,50
5,50
15,00
25,00
55,00
72,00
350,00
490,00
339,00
349,00
209,00
235,00
Dle původní
předlohy
L, M
L, M
L, M
L, M
L
L
L
L
L, M
L, M
L, M
L, M
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
D+6
D+6
820
odprodej upravených snímků z archivu
60,00
za každý snímek
bez
media
D+2
kód
strana 9
8.0.
SKENOVÁNÍ FILMŮ(typ 120, 135) A
SKENOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ
SKENOVÁNÍ A
ZÁLOHOVÁNÍ DAT
SLUŽBU OBJEDNÁVEJTE PODLE NABÍZENÝCH ROZMĚRŮ
SKENOVÁNÍ VŠECH SNÍMKŮ NA KINOFILMU - (ČB, BAREVNÝ NEGATIV, DIAPOZITIV)
kód
1
doporučená
prodejní cena
druh
JPG-10x15* vyvolání filmu + foto + CD
2
JPG-10x15*
2
BMP-20x30*
VYSVĚTLIVKY
980
981
982
(300 Dpi)
(300 Dpi)
(300 Dpi)
49,00
99,00
299,00
Vhodné pro použití
termín
Foto do 13x18
D+2
D+2
D+2
bez
media
Foto do 13x18
Foto do 30X45
Cena platí při současném objednávce vyvolání filmu, zhotovení fotografií (všech/jen dobré) a naskenování celého
filmu na CD v rozlišení 1536x1024 obr. Bodů. Vyvolání filmu a fotografie jsou účtovány zvlášť dle platného ceníku.
*2
Cena platí při požadavku naskenování již vyvolaného filmu, nebo při skenování bez zhotovení fotografií.
Při skenování diapozitivu v rámečcích a u svitkových filmů se termín zprac. prodlužuje o 2 svozy.
*1
SKENOVÁNÍ JEN VYBRANÝCH SNÍMKŮ NA KINOFILMU - (ČB, BAREVNÝ NEGATIV, DIAPOZITIV)
Kód
983
984
985
986
987
988
doporučená
prodejní cena
druh
JPG - NÁHLED
JPG-10x15
JPG-10x15 - od 100 ks
BMP-21x30
BMP-21x30 - od 10 ks
BMP-25x38
(600 - 400 px)
(300 Dpi)
(300 Dpi)
(300 Dpi)
(300 Dpi)
(300 Dpi)
4,00
9,00
6,00
25,00
15,00
40,00
Velikost dat 1 skenu
termín
cca 30 kB
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
D+2
cca 1 MB
cca 1 MB
bez
media
25,7 MB
25,7 MB
39,3 MB
PŘÍPLATKY
Kód
95
96
druh
Příplatek za manipulaci s filmem kratším než 3 políčka, platí i
pro diapozitivy v rámečcích
Příplatek za skenování svitkového filmu
doporučená
prodejní cena
Velikost dat 1 skenu
5,00
Účtuje se za každý kus filmu
(diarámečku)
D+6
10,00
za každý kus
D+6
SKENOVÁNÍ SUPER*1
Skenovat lze negativy i diapozitivy nastříhané do stripů (max.6 snímků), nebo jako jednotlivé snímky.
Kód
991
992
doporučená
prodejní cena
druh
Skenování předlohy, zpracování dat
Skenování předlohy, zpracování dat
150,00
200,00
Rozměr filmu
termín
24x36
bez
media
Typ 120
D+6
D+6
VYSVĚTLIVKY
*1
U skenování SUPER se filmy skenují na skeneru NIKON SUPER COOLSCAN 8000 ED s optickým rozlišením 4000
Dpi a denzitou 4,2. Sken je určen pro fotografie větší než 25x38 cm.
Objem dat pro kinofilmový snímek je cca 60 MB a pro svitkový film 6x9 cm cca 300 MB.
SKENOVÁNÍ A ULOŽENÍ DAT - (papírová fotografie do velikosti A4)
kód
993
994
995
996
997
998
999
doporučená
prodejní cena
druh
12,00
11,00
20,00
17,00
40,00
30,00
100,00
600x400 px (JPG)
600x400 px (JPG) od 10 ks
300 Dpi (TIFF) 1:1
300 Dpi (TIFF) 1:1 od 10 ks
600 Dpi (TIFF) 1:1
600 Dpi (TIFF) 1:1 od 10 ks
1200 Dpi (TIFF) 1:1
vhodné pro použití
termín
Internet
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
D+6
Internet
foto 1:1
bez
media
foto 1:1
foto 1:1
foto 1:1
foto 1:1
PŘEPIS DAT ze záznamových karet digitálních fotoaparátů
kód
816
druh
Přepis dat na CD-R, DVD - dle velikosti
doporučená
prodejní cena
vhodné pro použití
termín
35,00
bez
media
D+2
NOSIČE DIGITÁLNÍCH DAT
kód
99
98
doporučená
prodejní cena
druh
29,00
49,00
CD-R
DVD-R
FILM 8mm
VIDEOKAZETA
PŘEPIS - FILMU, VIDEOZÁZNAMU
PŘEPIS FILMU NA DVD
kód
Druh
410
Film 8mm
Další doplňující informace pouze po telefonu
doporučená
prodejní cena
medium
termín
190,00
DVD
D+10
doporučená
prodejní cena
medium
termín
190,00
DVD
D+10
PŘEPIS VIDEOKAZET
kód
druh
411
VHS, S-VHS, VHS-C, SVHS-C, video8, Hi8, D8, miniDV
Další doplňující informace pouze po telefonu
Strana 10
8.0
SPECIÁLNÍ PRÁCE
SLEVY A PŘÍPLATKY
SLEVY - PŘÍPLATKY
Pouze pro sortiment 8, 9 a 15
MNOŽSTEVNÍ SLEVY
kód
druh
Nad 25 ks fotografií z jednoho snímku (záběru)
Nad 50 ks fotografií z jednoho snímku (záběru)
Nad 100 ks fotografií z jednoho snímku (záběru)
*
*
*
5%*
10%*
20%*
PŘÍPLATKY ZA SPECIÁLNÍ PRÁCE
kód
801
802
804
805
806
807
808
809
810
811
815
doporučená
prodejní cena
druh
Tónování fotografií z jakékoli předlohy na odstín dle
zaslaného vzoru - neg., digit.data
Zhotovení čb, nebo tónované fotografie z barevné
(tónování bez požadavku na přesný odstín)
Vložení okraje do snímku
Úprava kontrastu fotografie
Vložení oválku, patky, loga,….
Vložení textu do fotografie (do 40 znaků)
Foto s dvojexpozicí z jednoho snímku
Foto s dvojexpozicí ze dvou snímků
Chemické čištění filmu
Kalibrační foto 10x15
3
Příplatek za úpravu digitálních dat*
15,00
poznámka
účtujeme za první kus
1,00
1,00
5,00
10,00
5,00
45,00
55,00
30,00
účtujeme za 1kus filmu
10,00
Za každý upravený soubor
účtujeme za první kus
PŘÍPLATKY ZA GRAFICKÉ PRÁCE NA POČÍTAČI
30,00
Do 5 minut
150,00
Do 15 minut
Uvedené příplatky za spec. Práce účtujeme pouze na základě jejich předchozího objednání zákazníkem
813
814
SPOLEČNÉ CENOVACÍ KÓDY
kód
21
22
26
27
30
35
40
41
11
13
14
15
doporučená
prodejní cena
druh
Vratný obal - záloha
Vratný obal - záloha
Vratný obal - záloha
Vratný obal - záloha
Sleva na službu
Přirážka na službu
Balné zakázky na dobírku
Odeslání zakázky na dobírku
Expresní zpracování po tel. domluvě
Vrácení zakázky - nezpracované
Vyřízení neoprávněné reklamace
Vyřízení oprávněné reklamace
30,00
10,00
-30,00
-10,00
-1,00
1,00
17,00
65,00
30,00
0,00
0,00
0,00
strana 11
termín
0
0
0
0
0
0
D+6
D+6
D+6
0
0
9.1
VELKOPLOŠNÝ TISK - EPSON
LAMINACE, KAŠÍROVÁNÍ
INKOUSTOVÝ TISK
Jedná se o jedinečnou technologii inkoustového tisku na tiskárně značky EPSON se stálostí barev až 75 roků. Na výběr je velké
2
2
množství tiskových materiálů. Zde uvádíme tři nejpoužívanější typy materiálů: fotopapír (240 g /m ), bílý matný papír (240g /m ) a
Canvas (imitace plátěného povrchu).
PŘÍPRAVA SNÍMKU PRO TISK
kód
*
*
Druh
skenování předlohy - viz. Oddíl 8.0 strana 10
retuš mechanických vad - dle náročnosti a velikost
snímku. 600 Kč/ hodinu práce.
Příplatek k prvnímu snímku
FOTOPAPÍR 240 - 250 g/m2
kód
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Druh
doporučená
prodejní cena
povrch
termín
A3 (29,7x42 cm)
30x45 cm
35x45 cm
40x45 cm
40x50 cm
A2 (42x59, 4 cm)
45x65 cm
50x60 cm
55x75 cm
A1 (59,4x84 cm)
60x90 cm
65x95 cm
75x105 cm
A0 (84x118,8 cm)
90x120 cm
95x125 cm
110x150 cm
133,00
141,00
161,00
181,00
199,00
244,00
282,00
320,00
388,00
477,00
504,00
576,00
727,00
827,00
935,00
1086,00
1635,00
L,M
L,M
L,M
L,M
L,M
L,M
L,M
L,M
L,M
L,M
L,M
L,M
L,M
L,M
L,M
L,M
L,M
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
CANVAS - imitace plátěného povrchu
kód
Druh
21x21cm
204
A4 21x29,7 (20x30 cm)
205
25,4x25,4 (25x25 cm)
206
25,4x38 (25x40 cm)
207
A3 29,7x42 (30x40 cm)
208
209
30x45 cm
210
35x45 cm
40x45 cm
211
40x50 cm
212
A2 42x59,4 (40x60 cm)
213
45x65 cm
214
50x60 cm
215
216
55x75 cm
A1 59,4x84 (60x85 cm)
217
60x90 cm
218
65x95 cm
219
75x105 cm
220
A0 84x118 cm (85x120 cm)
221
90x120 cm
222
223
95x125 cm
110x150 cm
224
Canvas lze pouze rámovat na blindrám, viz níže sady nabídek
strana 12
doporučená
prodejní cena
termín
77,00
97,00
99,00
134,00
156,00
165,00
190,00
214,00
235,00
289,00
334,00
343,00
461,00
569,00
601,00
687,00
868,00
989,00
1118,00
1299,00
1958,00
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
9.2
ÚPRAVA POVRCHU
KAŠÍROVÁNÍ
VELKOPLOŠNÝ TISK
ÚPRAVA POVRCHU - SEAL
kód
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
Druh
doporučená
prodejní cena
13x18 cm
13x21 cm
A5 15x21 cm
21x21cm
A4 21x29,7 (20x30 cm)
25,4x25,4 (25x25 cm)
25,4x38 (25x40 cm)
A3 29,7x42 (30x40 cm)
30x45 cm
35x45 cm
40x45 cm
40x50 cm
A2 42x59,4 (40x60 cm)
45x65 cm
50x60 cm
55x70 cm
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
145,00
155,00
221,00
230,00
251,00
273,00
292,00
340,00
380,00
420,00
450,00
podklad
termín
plátno / karton
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
KAŠÍROVÁNÍ na KAPAfix
kód
403
404
405
406
407
408
409
410
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
druh
doporučená
prodejní cena
termín
A5 15x21 cm
21x21 cm
A4 21x29,7 (20x30 cm)
25,4x25,4 (25x25 cm)
25,4x38 (25x40 cm)
A3 29,7x42 (30x40 cm)
30x45 cm
35x45 cm
40x45 cm
40x50 cm
A2 42x59,4 (40x60 cm)
45x65 cm
50x60 cm
55x75 cm
A1 59,4x84 (60x85 cm)
60x90 cm
65x95 cm
75x105 cm
A0 84x118 cm (85x120 cm)
90x120 cm
95x125 cm
38,00
46,00
59,00
61,00
84,00
90,00
96,00
112,00
128,00
142,00
178,00
208,00
214,00
292,00
363,00
385,00
442,00
561,00
641,00
726,00
846,00
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
D+3
strana 13
9.3
VELKOPLOŠNÝ TISK
TISK + ADJUSTACE
VÝHODNÉ SADY
TISK + kašírování KAPAfix
kód
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
druh
13x18 cm
13x21 cm
A5 15x21 cm
21x21 cm
A4 21x29,7 cm
25,4x25,4 cm
25,4x38 cm
A3 29,7x42 (30x40 cm)
30x45 cm
35x45 cm
40x45 cm
40x50 cm
A2 42x59,4 (40x60 cm)
45x65 cm
50x60 cm
55x75 cm
A1 59,4x84 (60x85 cm)
60x90 cm
65x95 cm
75x105 cm
A0 84x118 cm (85x120 cm)
90x120 cm
95x125 cm
doporučená
prodejní cena
termín
38,00
44,00
51,00
79,00
100,00
144,00
155,00
203,00
217,00
253,00
290,00
322,00
402,00
470,00
483,00
660,00
821,00
869,00
998,00
1268,00
1448,00
1641,00
1912,00
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
TISK canvas + napnutí na Blind rám
kód
doporučená
prodejní cena
druh
217,00
237,00
240,00
274,00
306,00
325,00
360,00
394,00
425,00
489,00
544,00
563,00
691,00
809,00
851,00
947,00
1138,00
1339,00
1448,00
1679,00
2388,00
20x20 cm
20x30 cm
25x25 cm
25x40 cm
30x40 cm
30x45 cm
35x45 cm
40x45 cm
40x50 cm
40x60 cm
45x65 cm
50x60 cm
55x75 cm
60x85 cm
60x90 cm
65x95 cm
75x105 cm
85x120 cm
90x120 cm
95x125 cm
120x150 cm
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
okraje snímku na rámu
termín
bílé / potisklé
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
D+4
Tisk + úprava povrchu SEAL
kód
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
druh
doporučená
prodejní cena
13x18 cm
13x21 cm
A5 15x21 cm
21x21 cm
A4 21x29,7 cm
25,4x25,4 cm
25,4x38 cm
A3 29,7x42 (30x40 cm)
30x45 cm
35x45 cm
40x45 cm
40x50 cm
A2 42x59,4 (40x60 cm)
45x65 cm
50x60 cm
55x70 cm
100,00
115,00
125,00
137,00
176,00
195,00
230,00
254,00
271,00
312,00
354,00
391,00
484,00
562,00
597,00
761,00
strana 14
podklad
termín
plátno / karton
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
D+12
Download

fotoprací - Fotografia.cz