MASÁŽNÍ SYSTÉMY
DO JAKÉKOLIV VANY
TOP VÝBĚR
PRVNÍ VANA DO PROSTORU S MOŽNOSTÍ MASÁŽE
hydromasážní systémy STANDARD
hydromasážní systémy KOMFORT
Tento leták obsahuje výběr TOP nejprodávanějších masážních systémů jak z řady STANDARD, tak z řady KOMFORT. S kompletní nabídkou se lze seznámit v katalogu SANJET 2014 nebo na stránkách www.sanjet.cz. Všechny masážní systémy SANJET
lze upravit podle přání zákazníka (uvedené varianty jsou pouze doporučené, nikoliv konečné). Samozřejmostí je vypracování nabídkových listů výrobcem dle Vašeho zadání nebo nově možnost konzultace se zástupcem výrobce ZDARMA po telefonu,
e-mailem nebo osobně na schůzce u Vašeho prodejce, u nás nebo přímo u Vás.
Na těsnost masážního systému
Řada KOMFORT:
Výtlak čerpadla
18,5 m
Výkon čerpadla
1,25 kW
Trysky: 4x Super jet, 2x Future jet, 7x Mikro jet na záda
Perlička Flat
16x Komfort
Konstrukce pod vanu
samonosná Komfort
Záruka
2 (4)*
* Záruka v závorce platí při osazení a oživení certifikovanou firmou.
* Záruka v závorce platí při osazení a oživení certifikovanou firmou.
K UVEDENÝM CENÁM MASÁŽNÍCH SYSTÉMŮ PŘIČTĚTE CENU JAKÉKOLIV VYBRANÉ VANY!
HYDRO
PROFI Mikro jet Flat 6x
Midi jet 6x
Vzduchový regulátor
VT1
l
Zádový ventil zdarma
VR127.290,- nově 25.690,l
l
Zádový ventil zdarma
Proplach - auto. dezinfekce
PROFI je s elektronikou, s pulzací
HLS (ochrana proti spuštění bez vody)
Midi jet
Mikro jet
Zádový ventil
16.290,-
Perlička Flat
Nosná konstrukce
Standard
PROFI
VR347.400,-
nově 43.800,l
l
Na těsnost masážního systému
K UVEDENÝM CENÁM MASÁŽNÍCH SYSTÉMŮ PŘIČTĚTE CENU JAKÉKOLIV VYBRANÉ VANY!
HYDRO + PERLIČKA
PNEU
Masážní systémy řady KOMFORT
umožňují dopřát si ve vlastní koupelně masážní vanu s profi HM systémem
používaným běžně v rehabilitačních a wellness centrech. Masáže KOMFORT
jsou především svou účinností dosaženou použitím čerpadel s maximálním
výtlakem 18,5 m naprosto odlišné od účinků běžných masážních systémů.
Komponenty značky KOLLER.
Zádový ventil zdarma
Proplach - auto. dezinfekce
PROFI FLAT
VN356.590,-
nově 47.400,-
HYDRO + PERLIČKA
PROFI
SP367.580,-
nově 62.500,l
l
Zádový ventil zdarma
Proplach - auto. dezinfekce
l
l
Zádový ventil zdarma
Proplach - auto. dezinfekce
l Chromoterapie zdarma
l Nový plochý ovladač
PROFI FLAT
SM379.210,-
nově 69.800,-
Mikro jet Flat 6x
Midi jet 6x
Vzduchový regulátor
Perlička Flat 12x
Elektronická regulace Perličky
Vysoušení Perličky (postupné)
Pulzace systémů a HLS
Mikro jet Flat 7x
Super jet 4x
Future jet 2x
Vzduchový regulátor
Perlička Flat 16x
Elektronická regulace Perličky
Vysoušení Perličky (postupné)
Pulzace systémů a HLS
Super jet
Mikro jet
Zádový ventil zdarma
Proplach - auto. dezinfekce
l Chromoterapie zdarma
l Nový plochý ovladač
l
l
HYDRO + MAGIC
PROFI FLAT
DIGI
SG4113.120,
nově 91.880,Zádový ventil zdarma
l Proplach - auto. dezinfekce
l Chromoterapie
l Ovladač s displejem
l Příhřev vody s regulací teploty
Mikro jet Flat 7x
Super jet 4x
Future jet 2x
Vzduchový regulátor
Magic Flat 8x
Elektronická regulace Magic
Vysoušení Magic (postupné)
Pulzace systémů a HLS
Magic tryska Flat
Perlička Flat
Příslušenství za příplatek pro řadu STANDARD i KOMFORT:
Chromoterapie s funkcí STOP
CHTR 9.430,- nově 5.990,Odtokový komplet s napouštěním přepadem Silfra
MVNS
1.900,Příhřev vody 1,5 kW (nelze k VT1, u SG4 je již v ceně) PV15
6.900,Podsvícení ovl. PROFI FLAT v modré barvě s příplatkem VN3 +2.500,- a SM3, SM4 +3.500,-
Zádový ventil Flat
Uvedené ceny systémů vždy zahrnují konstrukci pod vanu a odtokový komplet.
Flat = extra nízké provedení
Chromoterapie s funkcí Stop - využívá relaxačních účinků světelné energie
na organismus působením plynulého prolínání barev. Funkce Stop - možnost
zastavení cyklu na právě svítící barvě. Možno i samostatně bez masážního systému.
Termín
dodání masážních van je standardně do 14 dnů. Po dohodě (dle konkrétní vany) lza zkrátit např. až na 3 dny.
ovládání PROFI FLAT
s podsvícením
za příplatek
ceny bez DPH
Future jet
SM491.210,-
nově 81.800,Zádový ventil zdarma
l Proplach - auto. dezinfekce
l Chromoterapie zdarma
l Nový plochý ovladač
l
l
Samonosná
konstrukce
Komfort
Námi
používané
Perličky
a Magic trysky
mají
kovové tělo.
Magic systém - je nadčasový relaxační systém s vysokou účinností a novým „šampáňo“ efektem (proudy ve tvaru trychtýře). Spoustou jemných otvorů Magic trysek může proudit
jemnými paprsky do vany nejen ohřátý vzduch, jako u klasické Perličky, ale také voda (tedy hydromasáž ze dna!). Magic systém navíc vyniká možností proudění vody a vzduchu současně, čímž vzniká velmi jemná turbohydromasáž ze dna vany s intenzivním účinkem na povrchovou tkáň těla a vynikajícím vlivem na činnost lymfatického systému a prokrvení svalů.
Požitek z relaxační masáže umocňuje spuštění Magic systému v kombinaci s hydromasážními tryskami ve stěnách vany.
www.hydromasaze-sanjet.cz
Řada STANDARD:
Výtlak čerpadla
8,5 m
Výkon čerpadla
0,8 kW
Trysky: 6x Midi jet, 6x Mikro jet na záda
Perlička Flat
12x Standard
Konstrukce pod vanu
nosná Standard
Záruka
2 (3)*
www.sanjet.cz
Masážní systémy řady STANDARD
vynikají svou spolehlivostí a maximální účinností způsobenou především
výtlakem čerpadla 8,5 m a tím se řadí mezi nejvýkonnější z běžně nabízených
masážních systémů na trhu. Komponenty značky KOLLER.
SANJET - tradiční český výrobce specializující se především na výrobu masážních van a wellness,
který již 18 let uspokojuje i ty nejnáročnější zákazníky. Zárukou kvality a spolehlivosti
výrobků Sanjet je kromě precizního provedení také použití značkových komponentů
renomované rakouské firmy KOLLER.
Jakýkoliv masážní systém do jakékoliv vany
l Vyhotovení nabíd kovýc h listů dle zadání
l Konzu ltace se zástupc em výrobce zdarma
l Velmi krátké termíny dodán í (3-14 dnů)
l
Výtlak čerpadla - nejdůležitější veličina pro určení účinnosti masážních systémů
Řada STANDARD - z nejvýkonnějších na trhu (výtlak 8,5m)
l Řada KOMFO RT - profi masážní vana ve vlastní koupelně! (výtlak
18,5m)
l
l
Zádový ventil zdarma - pro maximální posílení masáže zad
účinný a úsporný na vodu
l Propla ch - automa tický dezinfe kční systém - velmi
jemnými paprsky ze dna vany
l Magic - TOP systém - „turbohydroma sáž“ s
m zdarma
l Chrom oterap ie - barvy světla - k vybraný m systémů
(pouze 1 mm)
vany
dně
na
a
ch
zádový
l FLAT = nízké proved ení trysek
l
l Sprá vné
rozmís tění trysek - důležité jsou
velké trys ky na chodidla,
kde je spousta nervových zakončení,
sest ava Mikro trysek na záda atd.
l Sm ěrově nas tav itel
né trysky včetně zádových Mikro
jet
l Sup er a Ma xi jet - trys
ky s největším průtokem a navíc uza
viratelné
l Fut ure jet - spe ciál ní
víceotvorové trys ky pro masáž ram
en
l Per lička flat - velm i nízk
é kovové trysky
l Vys ouš ení pot rub í
Per ličky (Magic) v ceně systémů
Perličky - nejtišší na trhu s dvojí zvukovou izolací, protihlukovým
filtrem a ohřevem vzduchu
velmi výkonné a maximálně tiché
l Čerpa dlo hydro masáž e - samood vodňovací,
roky
l Možno st prodlo užené záruk y na 3 nebo 4
l Záruka 10 let na těsnost systému
l Kompre sor
Vana LIBERO akrylátová (z titulní strany):
LIBERO 190x100x60 cm
SALIB190
43.250,-
LIBERO 180x95x60 cm
SALIB180
40.950,-
SANJET s.r.o.
nám. MUDr. J. Svobody 60, 285 22 Zruč nad Sázavou
zákaznická linka +420 603 177 127 (327 532 298)
[email protected] / www.sanjet.cz
Ceny v Kč bez DPH platné od 1. 6 . 2014
Výrobce si vyhrazuje právo na případné cenové úpravy, technické změny a neručí za tiskové chyby.
Download

Stáhnout leták Masážní systémy pro ČR s platností od