MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Sosyoloji Bölümü, Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi bünyesinde 1994–1995 eğitim-öğretim yılında
kurulmuştur. Haziran 2011 itibariyle bölüm başkanlığını
Prof. Dr. Muammer TUNA yürütmektedir. 1999 yılından bu
yana yüksek lisans, 2008 yılı itibariyle de doktora öğretimi
verilmektedir.
Sosyoloji bölümünün eğitim kadrosunda 2013–2014
eğitim-öğretim yılı itibariyle 1 Prof. Dr., 2 Doç. Dr., 6 Yrd.
Doç. Dr., 1 Araştırma Görevlisi Dr., 6'sı ÖYP ve 5'i 50.
Madde kapsamında olan 11 Araştırma Görevlisi, toplam 21
Öğretim elemanı görev yapmaktadır.
Bölümde, Türkiye ve Muğla ili genelinde, turizm,
çevre, köy ve kent konularında uygulamalı araştırmalar;
kültür, siyaset, kadın, hukuk ve genel sosyoloji-metodoloji
alanında teorik çalışmalar yapılmaktadır.
De te fabula narratur.*
Horace
T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
BÖLÜM BAŞKANI
Prof. Dr. Muammer TUNA
Doç. Dr. Zeynep Dilek HATTATOĞLU
Doç. Dr. Şinasi ÖZTÜRK
Yrd.Doç. Dr. Gökçen ERTUĞRUL
Yrd.Doç. Dr. Hasan ŞEN
Yrd.Doç. Dr. Savaş ÇAĞLAYAN
Yrd.Doç. Dr. Ünal BOZYER
Yrd.Doç. Dr. Zafer DURDU
Yrd.Doç. Dr. Sergender SEZER
Arş.Gör. Dr. Vefa Saygın ÖĞÜTLE
Arş.Gör. Çağlar ÖZBEK
Arş.Gör. Fatma Gaye GÖKALP YILMAZ
Arş.Gör. Ezgi BURGAN
Arş.Gör. Demet BOLAT
Arş Gör. Sibel EZGİN AĞILLI
Arş.Gör. Oğuz Özgür KARADENİZ
Arş.Gör. Deniz Ali GÜR
Arş.Gör. Ebru AÇIK TURĞUTER
Arş. Gör. Sercan KIYAK
Arş. Gör. Taylan BANGUOĞLU
Arş. Gör. Mirace KARACA
http://banksy.co.uk/
*Burada anlatılan senin hikâyendir.
SOSYOLOJİ TOPLULUĞU
Geleneksel
XVII. Sosyoloji Günleri
7-8-9 Mayıs 2014
FEN ve EDEBİYAT FAKÜLTESİ AMFİSİ
08 MAYIS 2014 PERŞEMBE
07 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA
10.00- 10.20 AÇILIŞ- MÜZİK DİNLETİSİ
Okt. Erhan İşseveroğlu, Ramazan Öztürk
10.20- 11.15 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Cevdet Evin, Sosyoloji Topluluğu Başkanı

Oğuz Özgür Karadeniz, Araştırma Görevlisi

Prof. Dr. Muammer Tuna, Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Pervin Çapan, Dekan

Prof. Dr. Yusuf Ziya Erdil, Rektör V.
11.15- 12.30 AÇILIŞ KONFERANSI
Prof. Dr. Önal Sayın
Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (Em.)
“Simgeleştirilmiş Toplumlarda Sosyal Çalışma”
12.30- 13.30 Öğle Arası
13.30 – 14.30 I. OTURUM
TECAVÜZ VE ÇOCUK GELİNLER
Oturum Başkanı: Mevlüde Türkan

Büşra Kısacık, “Tecavüz Olayına İki Farklı Bakış: FatihBeşiktaş Semtlerinin Karşılaştırılması”

Kezban Gümüş, “Toplumsal Bir Sorun Olarak Çocuk
Gelinler”

Bilal Orun, "Çocuk Gelinler: Mardin Nusaybin Örneği"
09 MAYIS 2014 CUMA
10.00- 11.00 V. OTURUM
SOSYAL MEDYA VE MUHALEFET
Oturum Başkanı: Mervenur Akagündüz

Deniz Altunkaya, “Sosyalleşmenin Değişen Yüzü”

Özcan Taluy Koç, “Internet ve Edebiyat: Masal Kitapları
Bağlamında E-Kitap”

Samet Kaymak, “Yeni Muhalefet Anlayışının Sanal Örneği:
Redhack”
10.00- 11.00 VIII. OTURUM
KARMA OTURUM
Oturum Başkanı: Atilla Öztekin
 Azra Kambalı, “Karnaval Tadında Bir Direniş”
 Hatice Gül Bülbül, “Ortaçağ'da Din ve Kadın Üzerine: Cadıcılık Ve Cadı
Avları”
 Ayşenur Karakullukçu “Dini Söylemde İnsanmerkezcilik ve İnsan
Olmayan Hayvanların Konumu”
11.00- 11.15 Çay/Kahve Arası
11.00- 11.15 Çay/Kahve Arası
11.15 – 12.15 VI. OTURUM
BİR GÜNDELİK HAYAT PRATİĞİ OLARAK KADIN GÜNLERİ
Oturum Başkanı: Rıdvan İçyer
Cevdet Evin
Hatice Gül Bülbül
Hatice Ünal
Zeynep Didem Alakuş
11.15 – 12.15 IX. OTURUM (Yüksek Lisans)
Oturum Başkanı: Ebru Açık Turğuter
 Fatih Kışan, "Hapis Cezasına Alternatif Bir Yaklaşım: Denetimli
Serbestlik"
 Deniz Ali Gür, “Bilginin Dinselleştirilmesi”
 Taylan Banguoğlu, “Öznenin Üç Hali”
12.30- 13.30 Öğle Arası
12.30- 13.30 Öğle Arası
13.30- 14.45 KONFERANS
Doç. Dr. Yıldırım Şentürk
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
“Emeğin Kenti İstanbul”
13:30- 14:30 KONFERANS
Prof. Dr. Doğu Ergil
Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
“Türk Siyasal Kültürü Üzerine Düşünceler”
14.30- 14.45 Çay/Kahve Arası
14.30 – 14.40 Çay/Kahve Arası
14.45- 15.00 Çay/Kahve Arası
14.40- 15.40 II. OTURUM
EMEK VE KADIN EMEĞİ
Oturum Başkanı: Duygu Erol

Gamze Karadeli, “Uzun Yol Şoförlerinin Aile Hayatı ve
Mesleğin Aile İlişkileri Üzerindeki Etkisi”

Elif Tekçevik, “Çalışan Annelerin Çocuklarıyla Etkileşiminde
Yaşadıkları Sorunlar”

Melek Aydın, “Kadın Gözüyle Futbol; Muğla Örneği”
15.00- 16.00 VII. OTURUM
BATIL VE CEMAAT
Oturum Başkanı: Güler Durgut

Savaş Sevinç, “Toplumun Farklı İnançlara Bakışı: Muğla Örneği”

Berna Bolluk, “Cuma Hutbelerinde Çocuk Eğitimi”

Nuriye Dalgıç, “Cemaat Olgusuna Toplumun Bakışı: Muğla
Örneği”

Esma Benli, “Gündelik Hayatta Batıl İnançlar: Muğla-Aydın
Örneği”
15.40- 15.50 Çay/Kahve Arası
15.50- 16.50 III: OTURUM
TOPLUMSAL CİNSİYET
Oturum Başkanı: Merve Seçmen

Nalan Demiral-Emine Şahin, “Öğrencilerin Eşcinsellere karşı
Tutum ve Davranışları (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Örneği)”

Azra Kambalı, “Önsahnede LGBT Bireyler”

Duygu Sarımuratoğlu, “Güzellik ve Farklar”
16.50- 17.50 IV. OTURUM
KARMA OTURUM
Oturum Başkanı: Cevdet Evin
 Duygu Erol- Merve Seçmen, “Ahıska Türkleri”
 Berrin Altürk, “Zorunlu Göç ve Geri Dönüş Politikası
Bağlamında: Şırnak Örneği”
 Cüneyt Sağlam, “Neo-Liberal Politikaların Şemsiyesi Altında
Türkiye’de Tarım”
17.50 – 18.50 MÜZİK DİNLETİSİ: MUSANDER
16.00 – 17.00 SÖYLEŞİ
“Sinema ve Sosyoloji”
Yönetmen Yüksel Aksu
Tartışmacılar:
Çağlar Özbek
Kerim Öztürk
14.45- 15.45 KONFERANS
Doç. Dr. Levent Ünsaldı
Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü
“Yaşamın Kıvrımlarında Bir Sosyoloji Pratiği: Becker, Goffman ve Bourdieu
Sosyolojileri”
15.45- 16.00 Çay/Kahve Arası
16.00- 17.00 X. OTURUM
SOSYAL HAKLAR
Oturum Başkanı: Mücahit Önder Karakaş

Mevlüde Türkan, “Hapisten Çıkan Kişilerin Sosyalleşme Sorunları”

Nursen Yağız- Cemre Doğmuş,“Özelleştirme Sürecindeki Sosyal Hak
Mücadelesi ve Sınıf Bilinci: Yatağan Yeniköy ve Kemerköy Enerji
İşletmeleri Örneği”

Tuba Kocaman, “Engellilere Verilen Haklar ve Talep Edilen Haklar”
17.00- 17.30 DEĞERLENDİRME OTURUMU
Oturum Başkanları: Cüneyt Sağlam, Cevdet Evin, Kezban Gümüş
17.00- 17.10 Çay/Kahve Arası
17.30- 18.30 KAPANIŞ - MÜZİK DİNLETİSİ: Grup Facia
17.10- 18.10 TİYATRO: Anton Çehov, “Ayı”
20.00 Türk Sanat Müziği Konseri: AKM A Salonu
* * *
Download

17. Sosyoloji Günleri Programı - Sosyoloji Bölümü