P R O G R A M P Ř E D N Á Š E K, K O N C E R T Ů A K U L T U R N Í C H A K C Í
4. 11. úterý
GERMÁNSKÉ OSÍDLENÍ
Přednáška Mgr. Luboše Rypky (Muzeum města Ústí nad Labem) o germánském
od 17:00
ÚSTECKA A TEPLICKA
osídlení na Ústecku a Teplicku v době římské a období stěhování národů. Vstup
5. 11. středa
LETEM SVĚTEM UMĚNÍ
Vystoupí žáci hudebního oboru a literárně dramatického oboru ZUŠ Evy Randové
od 18:00
NĚMECKO
na danou tématiku. Vstup volný
10. 11. pondělí
VIRTUOSSO, BRAVISSIMO!
Slavná houslová dueta zazní v podání českých virtuózů Dua violin mystique
volný
od 19:00
(Eva Schäferová a Jan Zrostlík). Vstupné 70 Kč.
12. 11. středa
VZPOMÍNKA NA KARLA
Koncertní
od 19:00
KRYLA
s kapelou. Vstupné 70 Kč
14. 11. pátek
EVA RANDOVÁ A HOSTÉ
Beseda s Evou Randovou a koncert jejích hostů. Vystoupí vybraní účastníci
od 18:00
vystoupení
ústeckého
harmonikáře
a
zpěváka
Petra
Lüftnera
mistrovských pěveckých kurzů. Vstupné 100 Kč
15. 11. sobota
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Komentovaná prohlídka výstavy Meopta 80 s kurátorem fotografických sbírek
11:00 a 14:00
MEOPTA 80
Mgr. Jiřím Preclíkem. Vstupné 50/30 Kč
15. 11. sobota
DĚTI CHYSTAJÍ VÁNOCE
Dílna pro šikovné děti od 10 let. Tvorba vánočních dekorací a drobných dárků.
10:00 a 13:00
Kapacita omezena, vstupenky nutné zakoupit v předprodeji. Vstupné 20 Kč
16. 11. neděle
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Výstavou „Jak se žilo za Husáka“ o každodenním životě v 70. a 80. letech
od 15:00
JAK SE ŽILO ZA HUSÁKA
provede návštěvníky její kurátor Mgr. Tomáš Okurka Ph.D. Vstupné 50/30 Kč
18. 11. úterý
ZÁCHRANNÉ
Přednáška Mgr. Petra Čecha (Archeologický ústav AV ČR, Praha) na téma
od 17:00
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY
záchranných archeologických výzkumů v předpolí Lomu Bílina (mladší doba
kamenná až 20. století). Vstup volný
20. 11. čtvrtek
MUZEUM ČTE DĚTEM
od 16:00
Četba pohádek pro děti s návaznými aktivitami na pohádkové příběhy spojené
s vystoupením dětského sborečku. Čte Zdeněk Balcar.
Vstupné: děti zdarma, dospělí 20 Kč
20. 11. čtvrtek
JAZZOVÝ VEČER V MUZEU
19:00
V podání kapely Jazzvitamin zazní výběr nejslavnějších jazzových a swingových
melodií. Vstupné 50 Kč
22. 11. sobota
MODELÁŘSKÁ SOUTĚŽ
III. ročník celostátní modelářské soutěže, pořádané Klubem plastikových
od 10:00 do 15:00
MEMORIÁL J. URBANCE
modelářů 95 Děčín - Ústí nad Labem. Vstupné 50/30 Kč
24. 11. pondělí
KONCERT SBORŮ
Vzpomínkový koncert na prof. PhDr. Josefa Říhu - univerzitního profesora a
od 18:00
PF UJEP
sbormistra. Vstupné 50 Kč
26. 11. středa
MUSICA BOHEMICA A ŽÁCI
Široký repertoár souboru Musica Bohemica zahrnuje skladby od vrcholného
od 19:00
ZUŠ E. RANDOVÉ
baroka až k hudbě současné. Na koncertu vystoupí také žáci ZUŠ Evy Randové.
Vstupné 190 Kč
29. 11. sobota
IV. ADVENTNÍ TRHY
od 9:00 do 17:00
V MUZEU
29. 11. sobota
VÁNOČNÍ DÍLNA
9 – 12h a 13 – 16h
Tradiční předvánoční tržiště v muzeu s lidovými řemesly a zvyky. Vstup volný
Zdobení stromečku a výroba vánoční dekorace pro velké, malé a nejmenší.
Povíme si něco o tradičních vánočních zvycích a ozdobíme perníčky. Vstupné 25
Kč
30. 11. neděle
VÁNOČNÍ KONCERT
Koncert
od 19:00
JAROSLAV SVĚCENÝ
komorního orchestru. Vstupné 390 Kč.
Jaroslava
Svěceného
v doprovodu
filharmonického
Gassmannova
listopad-leden
MODELÁŘSKÝ KURZ
Modelářský kurz pro děti od 10 let. Sestavování plastikových modelů
každé úterý
automobilů, letadel, figurek apod. Kapacita max. 15 dětí. Cena kurzu 250 Kč/3
od 16:00
měsíce. První schůzka (s rodiči) proběhne 4. 11.
PROGRAM VÝSTAV
od 7. 11. do 18. 2.
ZDENĚK URBAN
Průřezová výstava grafika, výtvarníka a designera obalů Zdeňka Urbana, jehož
2015
OBRÁZKY ZE ŽIVOTA
užité umění zcela zapadlo do běhu společnosti.
od 12. 11. do 1. 3.
JAK SE ŽILO ZA HUSÁKA
Výstava přibližuje každodenní život v 70. a 80. letech – bydlení, nakupování,
2015
práci, volný čas, výchovu mládeže – v politických souvislostech období tzv.
normalizace.
od 27. 11. do 19. 12.
NÁM NARODIL SE
Příběh narození Ježíše Krista na starých vyobrazeních.
od 29. 11. do 19. 12.
BETLÉMY
Předvánoční výstava betlémů z nejrůznějších materiálů (od skleněných, přes
dřevěné, papírové, až po háčkované či upečené), které zapůjčila nezisková
organice Šance.
do 22. 11.
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
do 19. 12.
MEOPTA 80
Výstava
modelů
významných
českých
výrobců
plastikových
stavebnic
Klubu plastikových modelářů 95 Děčín - Ústí nad Labem.
Fotoaparát Flexaret je stále legendou a proslavil značku Meopta, jejíž 80letou
historii mapuje unikátní výstava.
od 4. 11. do 30. 11.
SKEJTOVÉ FOTOGRAFIE
Putovní výstava skejtových fotografií amatérských a profesionálních fotografů.
Pořádají: internetový magazín Skaterock.cz za podpory partnerů ČAS (Česká
asociace skateboardingu), Ambassadors, Swis-shop.cz a Horsefeathers.
od 4. 11. do 30. 11.
EXPONÁT MĚSÍCE
Káně bělochvostá původem z jihovýchodní Evropy je v České republice vzácným
LISTOPADU
hostem. V současné době patří k nejvzácnějším exponátům naší zoologické
sbírky.
Otevřeno denně od úterý do neděle 9:00 – 17:00 mimo státní svátky,
základní vstupné 50 Kč, senioři nad 65 let a studenti 30 Kč, děti do 6 let zdarma (není-li stanoveno jinak),
více na www.muzeumusti.cz nebo www.facebook.com/muzeumusti
Download

programp ř edn á š ek, koncert ů akulturn í chakc í