Trio Per Fugio ve spolupráci
s Lázeňským domem Beethoven uvádí
Recitál
členů souboru Trio Per Fugio
Účinkují:
Trio Per Fugio
• Jan Zrostlík – housle
• Jaroslav Škuta - klarinet
• Tereza Plešáková – klavír
Na programu:
A. Dvořák, A. Piazzolla, A. Copland, M. Ravel a další…
Klavírní spolupráce: Hana Kocumová
Lázeňský dům Beethoven
Úterý 11. února 2014 v 19:30
PROGRAM
Astor Piazzolla - Oblivion
Aaron Copland – Koncert pro klarinet a orchestr
• Slowly – Cadenza – Rather fast
Antonín Dvořák – Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53
• Allegro ma non troppo
• Adagio ma non troppo
• Allegro giocoso, ma non troppo
Maurice Ravel – Sonatina fis moll pro klavír
• Modéré
• Mouvement de menuet
• Animé
Aram Chačaturjan – Trio pro housle, klarinet a klavír
• Moderato. Presto
Trio Per Fugio
housle: Jan Zrostlík
klarinet: Jaroslav Škuta
klavír: Tereza Plešáková
Trio Per Fugio vzniklo už v roce 2009 spojením tří mladých talentovaných
studentů Konzervatoře v Teplicích.
Svým repertoárem se zaměřuje převážně na vážnou hudbu 20. století, což je
dáno už jeho nástrojovým obsazením. Cílem koncertů Tria Per Fugio je
přiblížit širokému publiku soudobou vážnou hudbu, a proto se snaží sestavit
koncertní program co nejpestřeji, aby si v něm každý našel to své. V
repertoáru bývají tedy zařazeny jak skladby náročnější (např.
Chačaturjanovo Trio, Bartókovy Kontrasty), tak i odlehčenější (např. Sunny
Days Trio amerického skladatele R. Sowashe), ale také aranže známějších
skladeb (Piazzollovo Oblivion, Montiho Čardáš aj.).
Trio se pravidelně účastní koncertů, přehlídek a festivalů komorní hudby
(např. Mezinárodní hudební festival Ludwiga van Beethovena,Varnsdorfské
hudební léto, Hudební dílny Františkovy Lázně a další) a jeho členové bývají
také hosty sólových recitálů.
Jan Zrostlík (1992) z Teplic studoval od svých 10ti
let u Květoslavy Hasilové, pod jejímž vedením od
roku 2008 pokračoval ve hře na housle na
Konzervatoři v Teplicích. Už jako žák ZUŠ se
účastnil mnoha soutěží a v roce 2004 získal 1. místo
v ústředním kole soutěže v komorní hře a 3. cenu na
soutěži Prague Junior Note. Na Kociánově houslové
soutěži a na soutěžní přehlídce konzervatoří 2008
získal čestná uznání, v roce 2011 se umístil na
soutěži konzervatoří na 2. místě. Již několik let se
účastní mezinárodních interpretačních kurzů v Litomyšli (Štraus, Čepický) a
v roce 2010 vystupoval jako sólista se Severočeskou filharmonií. V
současnosti je studentem 2. ročníku Akademie múzických umění (AMU) v
Praze, ve třídě L.Čepického.
Jaroslav
Škuta
pochází z
Mělníka, kde ve svých 11ti letech začal
hrát na klarinet pod vedením Marie
Renzové a Jiřího Lechnera. Od roku 2008
studuje na Konzervatoři v Teplicích v
klarinetové třídě Mgr. Miroslava
Malečka. Od roku 2013 pokračuje ve
studiích na Fakultě umění Ostravské
Univerzity
ve
třídě
Doc. Mgr. Igora Františáka, PhD..
(1990)
V letech 2009 – 2011 působil jako 1. klarinetista v mezinárodním studentském
orchestru Europera Jugendorchester. V červnu roku 2011 byl přijat do
mezinárodního orchestru Tuscan Youth International Orchestra ve Florencii. V
roce 2013 byl vybrán do festivalového orchestru Summer music Academy
Hundisburg v Německu. V roce 2012 obsadil 2. místo na soutěži konzervatoří ČR
v nejvyšší kategorii. Pravidelně se účastní mezinárodních klarinetových kurzů,
např. v Domažlicích (Ludmila Peterková, Florent Charpentier), Teplicích (Hudba
bez hranic – Milan Řeřicha), Ostravě a v italském Rimini (Milan Řeřicha).
Tereza Plešáková (1992) je z Děčína, kde také začínala s
hrou na klavír u Marie Jansové. V letech 2007 – 2013
studovala na Konzervatoři v Teplicích pod vedením
Mgr. Hany Turkové. Studium zakončila provedením
Koncertu a moll pro klavír a orchestr R. Schumanna se
Severočeskou filharmonií. Stejný koncert provedla i za
doprovodu Děčínského symfonického orchestru v témže
roce. Od roku 2013 studuje na Janáčkově akademii
múzických
umění
(JAMU)
v Brně
ve
třídě
Doc. Mgr. Daniely Velebové a Mgr. Igora Ardaševa.
Zúčastnila se několika klavírních soutěží (např.
ProBohemia, Mezinárodní Smetanovská klavírní soutěž,
Brněnská klavírní soutěž), přehlídek mladých talentů (např. přehlídka mladých
klavíristů Hommage á Carl Czerny v Břevnovském klášteře v Praze), ale také
mezinárodních interpretačních kurzů v Týně nad Vltavou (I. Klánský, I.
Kahánek), v Ostravě (E. Indjič, X. Hranická, I. Kahánek) a kurzů Hudba bez
hranic (V. Ashkenazy).
Download

Program koncertu ke stažení ZDE