CENA¬V¬+Ċ
... pojištění pořizovací ceny
a spoluúčasti HYUNDAI GEP
ROK
OBECNɬCENA
SPOLUÞĊAST
Příklad:
Po 1. roce dojde k odcizení nebo totální škodě na vozidle.
Pořizovací cena vozidla ...............................500 000 Kč.
Obecná hodnota vozidla v okamžiku
pojistné události ......................................... 380 000 Kč.
Pojistné plnění vyplacené pojišťovnou
z havarijního pojištění po odečtení
spoluúčasti 10% (38 000 Kč) ...................... 342 000 Kč.
HYUNDAI GEP vyplatí ................................ 158 000 Kč.
120 000 Kč rozdíl mezi pořizovací a obecnou cenou
vozidla a 38 000 Kč spoluúčast z havarijního pojištění.
Auto Palace Butovice
Bucharova 1186/16
155 00 Praha - Stodůlky
Telefon: +420 251025251
Fax: +420 251626973
Email: [email protected]
www.autopalacebutovice.cz
HYUNDAI GEP kryje 36 měsíců rozdíl mezi
pořizovací a obecnou cenou vozidla v případě
totální škody anebo odcizení vozidla.
HYUNDAI GEP je volitelné připojištění k havarijnímu pojištění, sjednanému u kterékoliv
pojišťovny.
MAXIMA pojišťovna, a.s.
CARGARANT
Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6,
Tel.: +420 224 305 400, 224 305 401
Email: [email protected]
www.maxima-as.cz
www.maximapojistovna.cz
www.cargarant.cz
Nenechte klesat cenu svého
Hyundai
Pokud si sjednáte pojištění pořizovací ceny
Pojištěné riziko
• vozidlo je odcizeno a do 30 kalendářních dnů od odcizení není nalezeno
Nezáleží na tom, jestli kupujete
auto za hotové nebo na leasing
Pojistné plnění z pojištění HYUNDAI GEP dostanete
• náklady na opravu vozidla, poškozeného v souvislosti
přímo vy, a to i v případě pořízení auta na leasing. Pokud
Pojistěte si rozdíl mezi pořizovací a obecnou
se škodní událostí, přesáhnou časovou cenu vozidla
na vozidle nastane totální škoda, nebo bude odcizeno
cenou vozidla, který v případě totální škody nebo
• škoda na vozidle je řešena primárním pojistitelem jako
a součet Vámi uhrazených splátek a pojistného plnění
HYUNDAI GEP, dostanete své peníze zpět.
odcizení nehradí havarijní pojištění.
„totální škoda“
požadovat od Vás - leasingového nájemce.
(36 měsíců) více než 50%!
Pojistěte se proti velké finanční ztrátě a sjednejte
si u Vašeho prodejce HYUNDAI GEP!
z havarijního pojištění nepokryje leasingové společnosti
náklady vynaložené na pořízení vozidla, bude tento rozdíl
Výše tohoto rozdílu může být v době trvání pojištění
Jaké vozidlo je možné pojistit?
HYUNDAI GEP Vás nejlépe ochrání před dluhem
• vozidlo s platným technickým průkazem
u leasingové společnosti, protože pojistné plnění
• RZ (SPZ)
HYUNDAI GEP pokryje Váš možný dluh v případě totální
• současně je kryto primárním (havarijním) pojištěním
škody nebo odcizení.
• vozidlo nové
• vozidlo ojeté - ke dni uzavření pojistné smlouvy neuplynulo více než 5 let od data jeho první registrace
Jaké vozidlo není možné pojistit?
V průměrném případě pojistné plnění HYUNDAI GEP
pokryje také akontaci na nové vozidlo.
Na kolik Vás přijde
HYUNDAI GEP?
• vozidlo, jehož celková hmotnost překračuje 3 500 kg
• nová cena přesahuje částku 1 500 000 Kč
je užíváno:
Na velmi málo v porovnání s cenou zabezpečovacího
zařízení nebo garážového stání - a ty Vás samozřejmě
• k pronájmu (autopůjčovny)
nikdy neochrání před totální škodou
• taxislužba nebo přeprava osob za úplatu
(havárie, živel, vandalismus).
• vozidla autoškol nebo sloužící pro výcvik řidičů
Sazby pojistného HYUNDAI GEP. Doba pojištění 36
měsíců.
Cena vozidla
v tis. Kč
HYUNDAI
GEP bez
pojištění
spoluúčasti
HYUNDAI
GEP
s pojištěním
spoluúčasti
Limit pojistného plnění
v Kč
0 - 700
12 000
15 000
500 000
Pojištění HYUNDAI GEP kryje také spoluúčast
z havarijního pojištění.
HYUNDAI GEP je první opravdu stoprocentní
pojištění pro Vaše vozidlo.
700 - 1100
15 000
19 000
600 000
1100 - 1500
18 000
23 000
700 000
1500 - 2000
24 000
29 000
800 000
Změna sazeb vyhrazena.
Download

Stáhnout soubor