ŠKOLENÍ KLEMPÍŘŮ
Zvyšujeme teoretickou i praktickou kvalifikaci řemeslníků
NABÍDKA ŠKOLENÍ
Obsah
Zvyšování kvalifikace řemeslníků
na vysoké úrovni
Již více než 20 let Vám nabízíme osvědčené semináře a školení. Již přes 20 let
Vám naši školicí klempíři a techničtí
poradci úspěšně předávají své rozsáhlé
znalosti. Veškerou nabídku školení
zaměřujeme na Vaše potřeby.
Semináře pro Vás organizujeme ve
školicích centrech v Hradci Králové,
v sídle rakouské pobočky RHEINZINK
v Herzogenburgu, u našich prodejců,
přímo ve Vašich dílnách. Na přání za
Vámi přicházíme na stavbu, abychom
Vám pomohli s řešením konkrétních
detailů. Na všech školeních s Vámi
procvičujeme
rozmanité
možnosti
zpracování titanzinku RHEINZINK za
podmínek blízkých praxi.
Teorie a praxe
Každé školení zahajujeme teoretickým
blokem. V této fázi školení získají účastníci informace o podmínkách hospodárného a technicky bezvadného zpracování titanzinku RHEINZINK. Zprostředkované teoretické základy si účastníci
semináře následně prakticky prověří
a procvičí za podmínek blízkých
podmínkám reálné stavby.
Každý účastník školení obdrží obsáhlou
studijní dokumentaci, kterou bude moci
využívat i při své další práci na stavbě.
Na každém školení je dostatek prostoru
pro spontánní dotazy. Vedoucí školení
Vám stojí vždy po boku, připraven
poradit i prakticky pomoci.
Na závěr školení získají absolventi
potvrzení účasti.
Pro optimální návaznost školení je
nutné dbát této zásady:
Znalosti
a
dovednosti,
získané
v základním semináři A „Základy
techniky krytí na drážku“, jsou předpokladem
úspěšného
absolvování
semináře B a C. Náplň těchto seminářů
přepokládá, že již disponujete praktickými dovednostmi ze semináře A
a můžete na ně navázat.
Seminář A
Technika krytí na drážku - základy
4
Seminář B
Technika krytí na drážku
– nástavbový seminář
5
Seminář C
Opláštění vikýřů
6
Seminář D
Fasády
7
Seminář E
Detaily
8
Seminář F
Pájení
9
Školení na pracovišti
10
Školení na stavbě
11
Vzbudili jsme Váš zájem o školení?
Ohledně přihlášky, termínů školení a dalších dotazů kontaktujte, prosím, Vašeho prodejce RHEINZINK nebo přímo
společnost RHEINZINK ČR, s.r.o.
Informace o školení RHEINZINK ČR s.r.o.:
Telefon: +325 611 057
E-Mail: [email protected]
Strana
SEMINÁŘ A
TECHNIKA KRYTÍ NA DRÁŽKU - ZÁKLADY
V tomto semináři získáte nutné teoretické základy a znalosti praktického
použití materiálu RHEINZINK na
střešní krytiny a oplechování. Největší
důraz je tradičně kladen na praktické
procvičení nejčastěji se vyskytujících
klempířských detailů formou oplechování stolních modelů. Přiměřený časový
prostor bude věnován také pájení
materiálu. Absolvent semináře dokáže
zhotovit střešní krytinu podle zásad
správné klempířské praxe v jednoduchém pracovním sledu.
Seminář A probíhá v areálu SOŠ
a SOU Vocelova v Hradci Králové.
Úvodní teoretická část a přednášky se
konají v učebně vybavené konferenční
technikou. Praktická část školení probíhá v dílně, kde má každý pracovník
k dispozici svůj vlastní stůl s nářadím,
materiál
určený
ke
zpracování
a dřevěné modely pro oplechování.
Teorie:
■ Materiál RHEINZINK –
informace o produktu a zásady
zpracování materiálu.
■ Základy techniky krytí na drážku
a pájení podle odborných zásad,
souvisejících norem a brožury
RHEINZINK – technika krytí na
drážku, souhrn pravidel.
■ Konstrukční doporučení.
Praxe:
■ Detaily pro použití materiálu
RHEINZINK na střešní krytiny
a oplechování:
– ukončení na okapní hraně
– napojení na stěnu
– provedení nároží
– provedení hřebene
– provedení závětrné lišty
– střešní prostupy (komíny)
■ Pájení
Na závěr školení získají absolventi
potvrzení účasti.
Trvání semináře:
Počet účastníků:
Termín:
Místo konání:
Cena:
V ceně je zahrnuto:
4|5
5 dní (pondělí až pátek)
max. 20 osob
2. - 6. 2. 2015
SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové
11900,00 Kč bez DPH (DPH = 21%)
Ubytování (4x nocleh), snídaně, obědy, jedna společná večeře, veškerý materiál a nářadí pro
výuku. V ceně nejsou zahrnuty cestovní výdaje a tři večeře.
SEMINÁŘ B
TECHNIKA KRYTÍ NA DRÁŽKU
Seminář B je nástavbový stupeň pro
absolventy semináře A. Cílem tohoto
semináře je prohloubení a rozšíření
základních znalostí a řemeslných
dovedností praktickým procvičováním
dalších důležitých detailů při realizaci
na konkrétní střeše. Každý účastník
pracuje samostatně na zmenšeném
modelu reálné střechy, kde jsou koncentrovány všechny důležité klempířské
detaily. Stupeň obtížnosti se zvyšuje
a účastníci se naučí na různých modelových situacích vytvořit komplexní
geometrii střechy.
Podmínkou účasti je absolvování
semináře A.
Seminář B organizujeme v sídle firmy
RHEINZINK Austria GmbH v Herzogenburgu.
Úvodní
teoretická
část
a přednášky probíhají v učebně vybavené konferenční technikou. Praktická část
školení se koná v hale, kde má každý
pracovník svůj vlastní stůl s nářadím,
materiál určený ke zpracování a dřevěné modely pro oplechování.
Teorie:
■ Skladba střechy (větraná/nevětraná).
■ Střecha - rozmístění krytinových pásů
(kladečský plán)
■ Řešení dalších detailů podle odborných pravidel a podle RHEINZINKZásad pro zpracování klempířské
práce, navrhování a použití.
■ Stojatá drážka – provedení spojů na lištu
■ Stavební fyzika.
Praxe:
■ Pájení
■ Provedení detailů:
– střešní prostupy
– závětrná lišta
– hřeben střechy
– odvětrání sanity
– zmáčknutá drážka (kapsa)
– příčný spoj
Na závěr školení získají absolventi
potvrzení účasti.
Trvání semináře:
Počet účastníků:
Termín:
Místo konání:
Cena:
V ceně je zahrnuto:
5 dní (pondělí až pátek)
max. 20 osob
23. - 27. 2. 2015
sídlo firmy RHEINZINK Austria GmbH, Herzogenburg, Rakousko
13900,00 Kč bez DPH (rakouská DPH = 20%)
Ubytování (4x nocleh), snídaně, obědy, jedna společná večeře, veškerý materiál a nářadí pro
výuku. V ceně nejsou zahrnuty cestovní výdaje a tři večeře.
SEMINÁŘ F
PÁJENÍ - KLASICKÁ KLEMPÍŘSKÁ TECHNIKA V PRAXI
Pájení naměkko je základní a tradiční
klempířská technika spojování materiálů. Používá se pro pevné spojování
u barevných kovů a pozinkovaných
plechů. Touto technikou vznikají vodotěsné spoje. Nejvyšší možné kvality
spojů je dosaženo při pájení titanzinku.
U tohoto druhu materiálu vznikne
vodotěsný spoj, který má zároveň
všechny
mechanicko-pevnostní
vlastnosti jako základní materiál. Jak?
Přijďte se podívat a dozvíte se víc. Pájet
titanzinkový plech je snadné, když víte,
jak na to.
Seminář je určen pro všechny klempíře,
kteří chtějí správně a kvalitně používat
tradiční technologii spojování. Správně
a kvalitně pájet by měl umět každý
opravdový klempíř. Rozšíříme znalosti
Vám nebo Vašim zaměstnancům.
Školení poskytne teoretickou formou
všechny souhrnné informace týkající se
technologie pájení naměkko. Návazně
má každý účastník možnost prakticky si
vyzkoušet pájení na samostatném
pracovišti. K dispozici má pájecí sadu
a všechny další nástroje potřebné
k samotnému pájení. Spotřební materiál je poskytnut podle potřeby.
Trvání semináře:
Počet účastníků:
Termín:
Místo konání:
Cena:
V ceně je zahrnuto:
Během školení je k dispozici školicí
klempíř RHEINZINK, který vždy
předvede správné provedení. Zodpoví všechny dotazy a reaguje na
případné
zkušenosti
z
praxe.
Během semináře je zpracováván
značkový titanzinek RHEINZINK.
Seminář je začleněn do systému vzdělávacích seminářů pořádaných firmou
RHEINZINK pro zvyšování úrovně
zpracování tohoto materiálu a zároveň podporuje klempířství jako
tradiční řemeslo. Absolventi školení
obdrží Účastnický list – potvrzení
o absolvovaném školení.
Teorie:
■ Technologie pájení naměkko.
Praxe:
■ Plochý vodorovný spoj
■ Plochý svislý spoj
■ Plochý vodorovný spoj s přechodem
na svislý spoj
■ Pájení čela žlabu
■ Pájení hrdla žlabu
■ Plochý vodorovný spoj z titanzinku
RHEINZINK-prePATINA schiefergrau
1 den (8,30 - 16,00)
max. 20 osob
2. - 6. 2. 2015
9. 2. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov
11.2.2015 SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové
371,90 Kč bez DPH (DPH = 21%). Cena včetně DPH činí 450,00 Kč.
Platba v hotovosti proti příjmovému dokladu na místě konání před zahájením školení.
Veškerý materiál a nářadí pro výuku, pitný režim, oběd.
ŠKOLENÍ NA PRACOVIŠTI
PŘIJEDEME ZA VÁMI DO VAŠÍ DÍLNY
Toto školení je zcela orientované na
praxi. Je zaměřeno na řemeslníka, který
má ve firmě více klempířů s různým
stupněm znalostí i praktických zkušeností a chce ve své dílně využívat nejnovějších poznatků techniky. Obsah školení
vytvoříme z vybraných základních
oblastí podle Vašich individuálních
potřeb.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte,
prosím, naše technické poradce, kteří
Vám pomohou ujasnit specifikaci Vašich
potřeb a připraví náplň školení na míru.
Trvání semináře:
Počet účastníků:
Termín:
Místo konání:
Cena:
10|11
Vše dohodou podle Vašich individuálních potřeb a požadavků.
ŠKOLENÍ NA STAVBĚ
PŘIJEDEME ZA VÁMI AŽ NA OBJEKT
Návštěvou školicího klempíře přímo na
stavbě Vám nabízíme naprosto individuální formu předávání vědomostí, znalostí a zkušeností. Školení přímo na realizovaném objektu je nepřekonatelné orientací na praxi a úspěšné získávání
znalostí. Spolu s Vámi vypracujeme
možné návrhy řešení a přímo na stavbě
je společně realizujeme.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte,
prosím, naše technické poradce, kteří
Vám pomohou ujasnit specifikaci Vašich
potřeb a připraví náplň školení na míru.
Trvání semináře:
Počet účastníků:
Termín:
Místo konání:
Cena:
Vše dohodou podle Vašich individuálních potřeb a požadavků.
© 2011 RHEINZINK GmbH & Co. KG
RHEINZINK ČR s.r.o.
Na Valech 22
290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 611057
fax: +420 325 615721
[email protected]
www.rheinzink.cz
Download

Brožura o školení