MAGNETY
PRO ČISTĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Znáte tropickou rybu Anemone fish? Žije pouze v korálových útesech, kde je ekosystém v perfektní rovnováze. Když jsme
vybírali fotografii na titulní stranu této publikace věnované recyklaci, byli jsme si toho dokonale vědomi. A to proto, že
známe krásu přírody všedního dne. Pokud jde o společnost WAMAG, je pro nás péče o životní prostředí na prvním místě.
V této brožuře popisujeme rozmanité čisticí magnetické systémy, které je možné použít pro získávání a opakované použití
kovových předmětů.
Společnost WAMAG je členem mezinárodní skupiny Goudsmit Magnetics Groep, která od roku 1959 konstruuje a vyrábí
magnetické systémy pro recyklaci a manipulaci s volně sypanými surovinami. Naše magnetické systémy je možné použít
v mnoha oblastech. Od brambor po gumu, od jemného keramického prášku po štěrk – žádná železná součást neunikne
účinkům našich magnetických separátorů. Pomocí našich magnetů je možné separovat v podstatě cokoliv, a to až do
dvoumetrové šířky pásových dopravníků. Pomocí moderního softwaru přesně vypočítáme, který magnetický systém je
pro vaši aplikaci nejvhodnější. V oblasti recyklace poskytuje skupina Goudsmit Magnetics Groep, prostřednictvím své
globální sítě zástupců, řešení v mnoha průmyslových oblastech. Setkáte se s nimi v této brožuře.
OBSAH
MAGNETICKÉ BLOKY
ELEKTROMAGNETICKÉ BLOKY
PERMANENTNÍ MAGNETICKÉ BLOKY
Pro zpracování materiálu, který obsahuje málo železných předmětů.
Strana 3
Strana 4
Strana 4
ZÁVĚSNÉ MAGNETICKÉ SEPARÁTORY
Strana 5
PERMANENTNÍ ZÁVĚSNÉ MAGNETICKÉ SEPARÁTORY
Maximální instalační výška do 400 mm.
Strana 6
PERMANENTNÍ ZÁVĚSNÉ SEPARÁTORY S MAGNETY
ZE VZÁCNÝCH ZEMIN
Strana 7
ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁVĚSNÉ SEPARÁTORY
Instalační výška nad 400 mm.
Strana 8
BUBNOVÉ SEPARÁTORY
Průbežné separování železných předmětů ze zpracovávaných
surovin s výkonem do přibližně 250 m3/hod v instalacích
s volně sypaným materiálem.
Strana 9
DEMAGNETIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Strana 10
SEPARÁTORY NEŽELEZNÝCH KOVŮ
Průběžné separování neželezných předmětů.
Strana 11
VYSOKOGRADIENTNÍ SEPARÁTORY
Strana 13
MAGNETICKÉ VÁLCE S PERMANENTNÍMI MAGNETY
Separování železných předmětů a dokonce i nerezové oceli
z malého objemu materiálu.
Vhodné použití v kombinaci se závěsným magnetickým
separátorem.
Strana 14
DETEKTORY KOVŮ
Detekce neželezných předmětů (od 1 mm).
Instalace na pásovém dopravníků nebo pro „free fall“
(volně se sypající) materiál.
Strana 15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 24. . . . . . S p o.l e č n.o s t .W A M. A G .p ř i s.p í v á. k l e.p š í m. u ž .i v o t n. í m u. p r o.s t ř e .d í : . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAGNETICKÉ BLOKY
Pro odstraňování železných předmětů ze surovin přepravovaných na dopravnících je nejefektivnější použití magnetických bloků.
Protože magnetické bloky neodlučují zachycené kusy železa kontinuálně, používají se v aplikacích, kdy se očekává přítomnost
pouze malého množství železných předmětů. Pokud se očekává větší množství železných předmětů, pak je pravděpodobně lepším
řešením závěsný magnetický separátor s pásem (popsaný dále v této brožuře).
Elektrický magnetický blok (5,5) kW, pro odstraňování
železných předmětů ze štěrku.
Elektrický nebo permanentní magnet?
Je možné používat buď elektrický, nebo permanentní magnetický blok. Výhodou elektrického magnetického bloku je to, že zvláště
v případě větších typů má hlubší dosah „silové pole přitahování“ a snadněji se čistí. Jakmile je napájení odpojeno, železné
předměty jednoduše odpadnou z bloku dolů. Výhodou permanentního magnetického bloku je trvale přítomné magnetické pole.
Nezávisí tedy na dodávce elektrické energie. Díky tomu nabízejí permanentní magnety významné úspory na nákladech.
Jak si vybrat správný typ?
Velikost magnetu se stanoví principiálně podle hloubky zpracovávané vrstvy na pásu a podle šířky samotného pásu. Čím blíže
je magnet k železu, tím lepší bude míra separace železných předmětů. Kromě toho musí být šířka magnetu přibližně shodná se
šířkou pásu, na kterém se produkt přepravuje (obecně se jedná o dopravní cestu typu pásový dopravník nebo skluz). Kromě toho
klade své požadavky na magnet také povaha čištěného produktu; separace železných předmětů z dřevěných třísek je přirozeně
mnohem snazší než jejich odstraňování z vrstvy uhlí. Orientační výšku instalace pro jednotlivé typy separátorů najdete
v příslušných tabulkách. Přirozeně vám rádi poradíme.
Navíc, příslušná řídicí skříň je součástí dodávky elektromagnetických bloků. V ní se především generuje stejnosměrný proud,
který je nutný k vytvoření magnetického pole.
Fotografii řídicí skříně najdete na straně 8 této brožury.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . Z p r.a c o v.á n í .k o v o.v é h .o š r o.t u . . . . . . . . . . 35. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELEKTROMAGNETICKÉ
BLOKY
Vzduchem chlazený elektromagnetický blok — typ EP.
Typ
Velikosti
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
Příkon
Napětí
Hmotnost
Hloubka
magnetického pole
Závěsný šroub
A (mm)
B (mm)
C (mm)
(Watt)
(V)
(kg)
(mm)
(mm)
500
600
700
800
900
1000
1300
440
530
620
700
800
940
1000
360
380
380
440
440
480
400
1100
1500
2000
2700
3700
5500
7000
55
55
110
110
110
110
220
350
540
700
950
1200
1600
2000
180
200
240
280
320
360
400
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M24
PERMANENTNÍ MAGNETICKÉ BLOKY
Umístění permanentních magnetických bloků
Permanentní magnetické bloky se obecně používají pro
materiál, který je dopravován na pásovém dopravníku
menších rozměrů, a tam, kde se očekává pouze menší
množství železných předmětů ve zpracovávaném
materiálu. Pokud umístění magnetu znemožňuje jeho
ruční čištění, je rovněž k dispozici model s extraktorem.
Železné předměty jsou odstraněny z magnetu
vysunutím extraktoru poháněného například
pneumatickým pístem (viz fotografie).
Typ
PP 400
PP 600
PP 800
PP 1000
Rozměr magnetu
(mm)
426x470x182
626x470x182
826x470x182
1026x470x182
Magnetické pole Hmotnost
(mm)
280
280
280
280
180
270
360
495
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 4. . . . . . . . . . . R.e c y k.l a c e .d ř e v.a . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZÁVĚSNÉ MAGNETICKÉ SEPARÁTORY
Závěsné magnetické separátory mají mnohostranné využití. Bez ohledu na to, zda zpracováváte domácí odpad nebo separujete jídelní
příbory ve stravovacích provozech, princip je stejný. Závěsný magnet kombinuje výkonné magnetické pole s bezpečným pracovním
prostředím. Magnetické systémy jsou vždy navrhovány společně se zákazníkem tak, aby byly respektovány jeho specifické požadavky,
nápady a připomínky.
Umístění
Závěsný magnetický separátor je umístěn nad pásový
dopravník (jak je vidět na obrázku výše). Na rozdíl od
magnetických bloků závěsné separátory odlučují "zachycené"
železné předměty neustále. Magnety jsou tak neustále čištěny
a díky tomu jsou velmi vhodné pro odstraňování těžkých
předmětů ve velkém množství.
Instalace
Volba magnetu závisí na hloubce vrstvy zpracovávaného
materiálu na pásu, na šířce vrstvy tohoto materiálu a na
způsobu instalace. Instalace je možná napříč nad pásem
(obrázek a) nebo podélně nad pásem (obrázek b). Druhý
způsob instalace je preferován. Železné předměty jsou potom
extrahovány z rozvolněného materiálu ve směru dopravy
upravovaného materiálu nad přesypem. Často vzniká problém,
že koncový válec přiváděcího pásu – nad kterým je magnet
a
zavěšen – musí být vyroben z nemagnetického materiálu.
Z tohoto důvodu se v praxi mnoho magnetických separátorů
instaluje napříč nad pásem.
Činnost
Vlastní magnet je čištěn pomocí pásového dopravníku, který
se pohybuje okolo magnetu. Železné předměty jsou
přitahovány magnetem a poté jsou zachyceny pásem, který
je dopravuje pryč. Jakmile železné předměty opustí oblast
působení magnetického pole, automaticky odpadnou.
Dodatečný pomocný pól
Závěsné magnetické separátory jsou navíc opatřeny pomocným
pólem již ve standardním provedení. Dodatečný pomocný pól
zajišťuje, aby železné předměty mohly být přeneseny dále od
pásu s upravovaným materiálem. To je výhoda, zvláště
v případě, že se jedná o delší železné předměty. Mírným
zmenšením magnetického pole se zabrání opakovanému
přitahování (zpětnému přískoku) a tak mohou být železné
předměty odnášeny mimo oblast vlastní separace v jednom
cyklu. Tím se omezuje opotřebování pásu a dochází rovněž
k významnému snížení provozních nákladů.
b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . R e .c y k l .a c e b.i o o d.p a d u. ( z e.l e n i.n a , o. v o c .e a z.a h r a.d n í .o d p a.d ) . . . . . . 5. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PERMANENTNÍ ZÁVĚSNÉ
MAGNETICKÉ SEPARÁTORY
Permanentní, nebo elektrické závěsné
magnetické separátory?
Společnost WAMAG konstruuje a vyrábí jak elektrické, tak
permanentní závěsné separátory. Nejvhodnější typ pro vaši
aplikaci nicméně závisí především na výšce instalace. Pokud
je instalační výška magnetu nad pásem větší než 400 mm,
doporučujeme použít elektrický závěsný separátor. Pro
instalační výšky menší než 400 mm doporučujeme jako lepší
řešení permanentní závěsný separátor. Protože neustále
pracujeme na optimalizaci našich magnetů, budeme rádi,
když vám budeme moci nabídnout naši pomoc a radu.
Velkou výhodou permanentních závěsných separátorů
je nepřítomnost elektrického napájení, které je jinak
požadováno pro generování magnetického pole. Magnetické
pole je v tomto případě k dispozici trvale. To znamená
nejenom vysoký stupeň provozní bezpečnosti, ale magnet je
díky tomu také v podstatě bezúdržbovým zařízením. Protože
nevyžaduje napájení elektrickou energií, je tento magnetický
systém ideálním řešením pro aplikace na mobilních linkách.
Permanentní závěsné magnety se používají kromě jiného
pro separaci železných předmětů ze: stavebního a
demoličního odpadu, elektrických kabelů, automobilových
pneumatik, skla, dřeva, plastů, plechovek od barev, pro
recyklaci papíru a pro čištění strusky a dále popela ze
spaloven odpadu. Skupina Goudsmit Magnetics Groep
kombinuje své dlouhodobé zkušenosti (od roku 1959!)
s rozsáhlým oborovým know-how. Existuje velká šance,
že jsme již někdy našli efektivní řešení problému, se kterým
se setkáváte právě vy!
Permanentní závěsné magnety pro zpracování průmyslového
odpadu na konci třídící linky. Instalace in-line nad pásem.
VÝŠKA MAGNETU H
HLAVNÍ PÓL D
ŠÍŘKA ELEKTROMAGNETU B
ŠÍŘKA PÁSU V
Typové číslo
SEPB065012
SEPB080012
SEPB065013
SEPB080013
SEPB100013
SEPB080014
SEPB100014
SEPB120014
SEPB100015
SEPB120015
SEPB140015
DÉLKA MAGNETU A
Magnet
mm
D
mm
L
mm
T
mm
U
mm
V
mm
Z
mm
Hmotnost
(kg)
825x426x189
1010x426x189
830x602x251
1040x602x251
1250x602x251
1090x778x312
1250x778x312
1410x778x312
1250x946x343
1450x946x343
1660x946x343
620
825
730
830
1040
780
1090
1250
1040
1250
1450
1562
1747
1795
2005
2215
2320
2470
2640
2500
2700
2910
730
730
890
890
890
1060
1060
1060
1260
1260
1260
210
210
280
280
280
320
320
320
400
400
400
500
500
650
650
650
800
800
800
1000
1000
1000
300
300
415
415
415
545
545
545
680
680
680
450
535
875
1015
1270
1720
1970
2155
2120
2395
2665
U = doporučená výška instalace nad pásem dopravníku.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 6. . . . . . . . . . . R e.c y k l.a c e .p l a s .t ů . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PERMANENTNÍ ZÁVĚSNÉ SEPARÁTORY
s
m a g n e t y
z e
v z á c n ý c h
z e m i n
Permanentní závěsné separátory NEOFLUX®jsou
výjimečné. Separátory NEOFLUX® na bázi materiálů
vzácných zemin NdFeB jsou třikrát silnější než konvenční
feritové magnety. To znamená, že lze vyrábět extrémně
výkonné a přitom lehké magnety! Jsou velmi vhodné
pro použití v mobilních třídících linkách.
Závěsné separátory NEOFLUX®jsou dobrým příkladem
způsobu, jak řešíme společně se svými zákazníky
optimalizaci navržených systémů. Rám je vyroben
kompletně z nerezové oceli, aby nedocházelo k zapadání
předmětů mezi pás a magnet. Kombinujeme svou
zkušenost s magnetizací se zkušenostmi našich zákazníků
se specifickým procesem.
Speciální závěsné magnety
Permanentní závěsné magnety NEOFLUX®. Extrémně lehké
a extrémně silné. Speciálně vyvinuty pro aplikace s mobilními
instalacemi.
UPEVŇOVACÍ
VÝŠKA
MAX = 300
ŠÍŘKA PÁSU = 550
Vyvinuli jsme speciální závěsné magnety pro zachytávání
příborů v největších stravovacích provozech v Evropě.
Náš zákazník si přál řešení, které by odstranilo vysoké
opotřebení pásů a ulpívání zbytkových nečistot, a aby
výsledek byl samozřejmě v souladu s normami HACCP.
Společně se zákazníkem bylo vyvinuto pouzdro
z nerezové oceli, které umožňuje pohyb magnetů.
Magnetické pole prochází skrze nerezovou ocel až
k odstraňovaným příborům. Příbory jsou zachyceny
z podnosů a talířů a automaticky přenášeny do myčky.
Protože ve vnější konstrukci nebyly použity žádné
pohybující se součásti, bylo dosaženo bezpečného
pracovního prostředí.
Permanentní závěsné magnety pro zachytávání jídelních příborů.
ZESLABOVACÍ PÓL = 180
DÉLKA MAGNETU A
OSTATNÍ
MAGNET
A
B
C
Hmotnost
Číslo výrobku
mm
mm
mm
kg
SEPB070018
SEPB090018
SEPB110018
SEPB130018
700
900
1100
1300
1260
1460
1660
1860
1480
1680
1880
2080
480
600
730
860
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . R e.c y k l.a c e .p n e u.m a t .i k . . . . . . . . . . 7. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁVĚSNÉ
SEPARÁTORY
Elektromagnetické závěsné magnety se zpravidla
používají pro instalační výšky větší než 400 mm. I zde
využíváme hlavní pól a pomocný pól. Část z elektrické
energie dodané do magnetu je konvertována na teplo.
Toto teplo snižuje intenzitu magnetického pole.
Studený elektromagnet je mnohem účinnější než teplý
magnet (asi o 20 %). To je důvod, proč je účinné
chlazení velmi důležitým faktorem pro úspěšný
provoz. Využíváme olejem chlazené magnety
a dosahujeme tak toho, že vytvořené teplo je účinným
způsobem rozptýleno. Toto řešení se osvědčilo během
mnoha let používání. Bez ohledu na vylepšenou funkci
byla provozní životnost významně prodloužena.
Olej chrání cívku.
Rozvodná skříň je stejně důležitá jako samotný
magnet. Ve standardním provedení jsou rozvodné
skříně dodávány se stupněm ochrany IP54, ale pro
prašné prostředí a tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu,
není problém instalovat
rozvodnou skříň v provedení
pro výbušné prostředí.
Standardní rozvodná skříň
je vyrobena takovým
způsobem, aby mohla
pracovat jak s lokálním,
tak s dálkovým ovládáním
(z řídicí místnosti).
Elektromagnetické separátory pro odstraňování železa z uhlí.
SEEB080022
SEEB100022
SEEB120022
SEEB140022
SEEB160022
SEEB180022
SEEB200022
mm
H mm
kW
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
300
375
450
525
600
650
800
3.3
5.2
7.6
10.3
15.4
20
26
800
1000
1200
1400
1600
1800
2050
444
555
666
777
888
1100
1400
760
950
1140
1330
1520
1600
2050
400
430
460
500
580
620
790
950
1250
1540
1830
2120
2520
3020
1000
1200
1420
1620
1840
2040
2400
1150
1350
1590
1810
2070
2270
2630
30
35
45
55
65
65
70
2390
2700
3035
3365
3695
4700
5650
640
640
720
760
890
1090
1340
1250
1450
1710
1970
2270
2470
2770
Hm
otn
ost
tor
í
A mm B mm C mm D mm K mm L mm M mm N mm X mm Y mm Z mm
Mo
a
Šíř
k
Vý
ška
lka
Dé
Prů
mě
r
í
án
Zv
ed
Za
vě
šen
í
tu
šen
vě
Za
Vý
šk
am
ma
Šíř
ka
lka
Dé
ag
ne
gn
etu
mo
cn
éh
op
ólu
ŠÍŘKA PÁSU
po
hla
vn
íh
Dé
lka
ív
Vý
ko
n
xim
áln
Ma
Šíř
ka
Ty
p
pá
su
ýšk
a
op
ólu
Elektromagnetické separátory pro zpracování domácího odpadu.
kW
kg
1.5
2.2
2.2
2.2
3.0
4.0
4.0
1965
2970
4490
6790
10270
17300
21000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 8. . . . . . . . . . . R.e c y k.l a c e. s k l a.. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUBNOVÉ SEPARÁTORY
Bubnové separátory se používají pro odstraňování ocelových
předmětů ve vertikálních potrubních cestách. Velkou výhodou tohoto
systému je souvislé odnášení železných předmětů z místa separace,
a proto systém dokáže zpracovat velké objemy materiálu. To vše při
nízké instalační výšce. Pokud jsou zpracovávány méně prašné
produkty, válec lze také používat bez skříně na koncích podávacího
pásu nebo vibračního síta či podavače.
HORNÍ PŘÍRUBA
ODSÁVÁNÍ
NASTAVITELNÁ GUMOVÁ KLAPKA
MAGNETICKÝ SYSTÉM S VYSTŘÍDANÝMI
PÓLY (S NASTAVITELNÝM ÚHLEM)
VSTUP MATERIÁLU
SBĚŘ
PRACHU
VSTUP
MATERIÁLU
SERVISNÍ VÍKO
Bubnový separátor se skříní.
VÝSTUP MATERIÁLU
• Čištění tryskacího média.
• Čištění kakaových bobů, cukru, krmiva pro dobytek.
ŽELEZNÉ
SOUČÁSTI
VÝSTUP
MATERIÁLU
Oblasti použití:
• Čištění rozdrcených automobilových pneumatik.
• Čištění krmiva pro ryby a zvířata.
• Čištění granulátů v keramickém průmyslu.
KONTROLNÍ POKLOP
ŽELEZNÉ SOUČÁSTI
Viz také naše příručka popisující magnety
typu Clean–Flow, kde je rovněž popsán způsob
separace částic menších než 0,5 mm.
MOTOR S PŘEVODOVKOU A PŘÍRUBOU
UTĚSNĚNÍ KARTÁČŮ
DOLNÍ PŘÍRUBA
Typové
číslo
Rozměry
bubnu
Kapacita
A
G
SRTK040034
ø 300x400
35m3/hr
SRTK060034
ø 300x600
52m3/hr
SRTK080034
ø 300x800
70m3/hr
SRTK060044
ø 400x600
90m3/hr
SRTK080044
ø 400x800
120m3/hr
SRTK100044
ø 400x1000
150m3/hr
SRTK100055
ø 500x1000
180m3/hr
SRTK120055
ø 500x1200
215m3/hr
SRTK140055
ø 500x1400
250m3/hr
400
540
600
740
800
940
600
740
800
940
1000
1140
1000
1140
1200
1340
1400
1540
B
C
D
E
H
F
150
125
500
40
100
515
200
150
650
60
100
620
250
160
775
75
150
725
K
S
400
540
730
850
930
1050
730
850
930
1050
1130
1250
1130
1300
1330
1500
1530
1700
L
M
P
R
175
60
Výkon
pohonu
0,37 kW
120
100
250
60
0,55 kW
150
100
275
85
0,75 kW
150
100
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . K a b.e l o v.ý o d.p a d .. . . . . . . . . . 9. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Činnost
Bubnový separátor je tvořen stacionárním
magnetickým segmentem v rotujícím válci (bubnu)
z nerezové nemagnetické oceli. Plášť bubnu je
poháněn elektromotorem a otáčí se s
upravovaným materiálem. Železné předměty jsou
přitahovány přes plášť bubnu a jsou na něm
zachyceny. Produkt, který není magnetický, není
přitahován a padá dolů. Železné předměty jsou na
plášti dopravovány do nemagnetické části bubnu.
Zde již nepůsobí magnetické pole a železné
předměty z válce odpadnou. Pro snadnější
odstraňování železných předmětů z magnetického
pole, jsou na skříni přivařeny unášeče (žebra).
Bubnový magnet bez skříně.
DÉLKA MAGNETU L
Konstrukce magnetu
Magnetický systém bubnového separátoru je ve
standardním provedení tvořen feritovými magnety
a výkonnějšími magnety NEOFLUX®. Magnety
NEOFLUX® zajišťují zvýšenou hodnotu
magnetické indukce. Feritové magnety zvyšují
pracovní hloubku magnetického pole. Ideální
kombinace! Podání je vedeno na buben pomocí
stavitelé gumové klapky. Ta zajišťuje optimální
kontakt se separačním válcem.
PRODUKT
DEMAGNETIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Demagnetizační zařízení
Během separace železa ze zpracovávaného produktu se mohou
zachycené železné částice zmagnetovat. To může způsobit problémy
obzvláště při separaci železa z tryskacího média. Tryskací médium
se potom shlukuje a způsobuje blokace. Pokud železné předměty
procházejí skrze demagnetizační tunel naší výroby, produkt je
rozvolněn a lze jej dále přepravovat bez větších problémů.
Bubnový
magnet
Demagnetizér
Buben s demagnetizačním tunelem.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1.0 . . . . . . . . . . R.e c y k.l a c e. p a p .í r u . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEPRÁTORY NEŽELEZNÝCH KOVŮ
T y p
p r a c u j í c í
n a
b á z i
v í ř i v ý c h
p r o u d ů
Znečišťující částice vašeho materiálu nejsou v žádném případě tvořeny pouze železnými předměty. Pokud chcete separovat také
nemagnetické materiály, naše společnost nabízí separátor neželezných kovů (Eddy Current Separator), který pracuje na bázi
vířivých proudů. Separátor je velmi vhodný pro znečištění kovy, pokud je jich ve vašem produktu obsaženo více než 2 %. Kovové
předměty jsou neustále "odhazovány" mimo tok produktu. Pokud je znečištění nižší než 2 %, doporučujeme použít detektory
kovů (jak je popsáno dále v této brožuře).
Separátor neželezných kovů ve spalovně odpadu.
Princip vířivých proudů:
Separování je založeno na principu,
že každý vodivý předmět, který vstoupí
do střídavého magnetického pole,
se zmagnetizuje. Původní magnetické pole
má opačnou orientaci vzhledem k
magnetickému poli vytvořenému vířivými
proudy, které způsobují odpuzování
kovových předmětů. Jednoduše řešeno,
všechny kovové předměty, které projdou
magnetickým válcem na konci dopravníku,
jsou na krátkou dobu zmagnetizovány,
a proto jsou "odmršťovány".
Typické oblasti použití jsou následující:
• Odstraňování hliníkových zátek
při recyklaci skla.
• Odstraňování bronzových úchytů
a závěsů při recyklaci dřeva.
• Odstraňování neželezných kovů
ze strusky v linkách pro spalování odpadu.
• Zpracování kovového šrotu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .S t a v.e b n í. a d e.m o l .i č n í .o d p a.d . . . . . . . . . . 11. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalace:
Instalace je tvořena vibračním podavačem, pásovým dopravníkem se separačním válcem z NEOFLUX® magnetů, separační skříní
s klapkou a řídicí skříní.
Vibrační podavač zajišťuje optimální rozložení produktu na pásu dopravníku s cílem vylepšit "kontakt" mezi magnetickým polem
a kovem. Výkonný separační válec z NdFeB magnetů instalovaný na koncích tohoto pásu se otáčí vysokou rychlostí. Kov se dostává
do styku se střídavým magnetickým polem a vznikají vířivé proudy. Tak vzniká i vlastní magnetické pole. Toto magnetické pole
je vzhledem k původnímu magnetickému poli opačné polarity. Protože opačná magnetická pole se odpuzují, kov je "odmrštěn".
Nevodivé součásti spadnou jako první. Separační klapka zajišťuje, aby separace byla co nejčistší.
Řídicí skříň reguluje kapacitu vibračního podavače, otáčky separačního válce a rychlost pohybu pásu.
Tím je zajištěno, že separátor může být optimálně seřízený pro každý zpracovávaný produkt.
Magnetický válec
Magnetický válec je vyroben z výkonných magnetů na
bázi vzácných zemin. Vnitřní rotor je přímo poháněn
elektromotorem. Otáčky lze snadno seřídit. Vnější
plášť bubnu se otáčí stejnou rychlostí jako přívodní
pás separátoru. Každý typ kovu má své specifické
vlastnosti. Tímto způsobem je možné dobré vodiče
"odmrštit" dále než vodiče špatné. Nicméně také lehké
materiály lze odmrštit dále než předměty těžší. Hliník
je vynikajícím vodičem a kromě toho je velmi lehký
a proto bude optimálně "odmršťován". Měď a bronz
jsou pro tyto účinky méně vhodné. Na druhou stranu,
nerezová ocel je přiměřeně těžká a elektrický proud
vede nedostatečně. Proto je pro odstranění částic
z nerezové oceli lepší použít standardní magnetické
válce z NdFeB magnetů. Tento výkonný magnetický
válec separuje nerezovou ocel s přispěním lehce
magnetických vlastností tohoto typu kovu.
Kompletní sestava separátoru neželezných kovů pro separaci strusky
v lince spalovny odpadu.
Konstrukce
Vysoký počet otáček magnetického válce způsobuje
vysoké zatěžování ložisek. V tom hrají svou roli také
faktory okolního prostředí. To vše jsme vzali při
konstruování v úvahu. Magnetický válec je umístěn na
robustním, ve výrobě vyrovnaném rámu, a je oddělen
od zbývající části instalace. Tím se zabrání zbytečnému
zatěžování ložisek a poruchám zařízení. Rám je
zkonstruován tak, aby přívodní pás mohl být snadno
a rychle vyměněn.
Pásový dopravník
Pásový dopravník je opatřen vrstvou Ropan, která je
odolná proti teplu a opotřebení. Tím se zabrání, aby
železo propálilo pás. Železné předměty se lepí na
magnetický válec. V důsledku působení vířivých
proudů se částice mohou rozžhavit do ruda. Produkt
proto musí být nejprve zbaven železa. To lze například
provést pomocí magnetického válce nebo bubnového
separátoru. Spodní část pásu je opatřena vodicím
profilem, který zabraňuje železnému prachu
vstupovat mezi magnetický válec a pás.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 12. . . . . . . . . .R e c y. k l a c.e d o.m á c .í h o o.d p a .d u . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Separační válec z NdFeB magnetů
Počet pólů magnetického válce závisí na velikosti částic, které chcete separovat. Separace částic větších než 10 mm například
vyžaduje méně magnetických pólů, než separace menších částic.
Instalace v lince a mimo linku
Instalace separátoru, který pracuje na principu vířivých proudů, není pro každý výrobní proces stejná. Zkušenosti nám ukazují,
že umístění paralelně s drtičkou nabízí ve většině případů nejlepší separační výsledky. Tak je tomu navzdory dodatečným
logistickým opatřením, které je nutné provést. Vysvětlení této skutečnosti spočívá v tom, že separátory, které pracují na principu
vířivých proudů, dosahují nejlepších výsledků při rovnoměrné dodávce produktu. Výstup z drtičky však zdaleka nemusí být
konstantní. Je buď nárazový, nebo maximální. Samostatnou instalací separátoru, který pracuje na principu vířivých proudů, do
výrobní linky můžete poskytnout tomuto zařízení trvalý přívod materiálu. Separátor tak může být i nadále používán a současně
lze provádět údržbu drtičky.
VYSOKOGRADIENTNÍ MAGNETICKÉ SEPARÁTORY
Tyto magnetické separátory jsou tak výkonné, že mohou odlučovat všechny paramagnetické a lehce magnetické materiály
od materiálů nemagnetických. Nerezová ocel v procesu mletí a drcení získává tyto lehce magnetické vlastnosti a tak jí můžeme
separovat. Vysokogradientní separátory jsou využívány také k odstranění velmi malých železných částic a paramagnetických
nečistot z keramických materiálů.
• Odstraňování slabě magnetických
částic, nerezové oceli, oceli, nebo
surových materiálů s obsahem niklu.
• Kontinuální proces automatického
čištění.
• Vhodné pro odloučení nečistot
z materiálu o zrnitosti i 50 μm
v recyklaci a keramickém průmyslu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . R e.c y k l.a c e .t e c h .n i c k é.h o v.y b a .v e n í .p o č í.t a č ů.. . . . . . . 13. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAGNETICKÉ VÁLCE
S PERMANENTNÍMI MAGNETY
Magnetické válce s permanentními magnety jsou instalovány na koncích pásového dopravníku jako vratné válce. V tomto místě je
prováděna separace magnetického a nemagnetického materiálu. Magnety si přitahují železné předměty a nemagnetické předměty
padají dále. Velkou výhodou tohoto řešení je to, že magnetické pole se dostává do přímého styku s produktem.
Je tomu tedy naopak, než u závěsných magnetů, které jsou vždy zavěšeny nad produktem. Tento typ řešení se používá hlavně
v případě, že jsou separovány velké a těžké předměty z plné oceli (například pokud potřebujete zachytit zuby ze lžíce rypadla).
Magnetické válce s permanentními magnety jsou často instalovány v kombinaci se závěsnými magnety (viz fotografie).
Pro odstranění delších předmětů, například výztuže z betonu, je lepší používat závěsný magnet (viz popis na straně 5).
Separace nerezové oceli
Předměty z nerezové oceli nejsou feromagnetické. Nicméně je zřejmé, že pokud je nerezová ocel deformována, například po drcení,
získá jisté magnetické vlastnosti. Pro tento obtížný problém máme jednoduché řešené. Výkonný magnetický válec z NEOFLUX®
magnetů dokáže separovat i tyto předměty.
Montáž
Kompletní instalace pro separaci železa
K dosažení kompletní instalace pro separaci železa se kombinuje magnetický válec
a permanentní závěsný separátor. Magnetický válec se instaluje na konec pásu
a před ním je zavěšen permanentní magnet. Závěsný separátor zachycuje velké
železné předměty, zatímco magnetický válec odstraňuje předměty s horšími
magnetickými vlastnostmi.
Příkladem může být plast znečištěný kovy.
Magnetický válec se snadno instaluje.
Proto jsou magnety pro tento účel
vyráběny na míru. Čím větší je průměr
válce, tím výkonnější může být
vytvořené magnetické pole.
Ve standardním provedení se magnetické
válce dodávají zaokrouhleně s průměry
200 mm, 250 mm, 320 mm, 400 mm,
500 mm, 600 mm a 700 mm. Vedle
můžete vidět schéma standardního
válce. Stačí jednoduše doplnit chybějící
rozměry a naše společnost vám dodá
válec, který se snadno montuje a bude
přesně podle vašeho zadání.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 14. . . . . . . . . . . .P ř e p.r a v a. u h l.í . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DETEKTORY KOVŮ
Pokud je produkt znečištěn neželeznými kovy, lze je často odstranit pomocí detektoru kovů.
Na rozdíl od separátoru neželezných kovů popsaném na stánce 11, detektor pouze
signalizuje přítomnost kovu, ale automaticky jej neodstraňuje. Signál z detektoru lze
nicméně spojit se separačním mechanismem. Může se jednat o jednoduchý klapkový systém
nebo o pneumatický válec.
Instalace
Detektor kovů musí být instalován v oblasti bez přítomnosti kovů (MFZ), kde se nesmí
vyskytovat vůbec žádný kov. Velikost této oblasti je stanovena velikostí otvoru detektoru.
Protože dobrá instalace je velmi důležitá, dodáváme rovněž detektory kovů s pásovými
dopravníky vyrobenými na míru.
Quicktron: detekce dřevěných vláken.
Oblast bez přítomnosti
kovů (MFZ)
Pro ochranu řezacích mlýnů se pás zastavuje automaticky
v případě, že je detekován kov:
Pás se zastaví a ozve se zvukové znamení.
Detektor kovů pro indikaci munice v zemině.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . P.r ů m .y s l o .v ý o d. p a d. ( t ř í.d í c í .l i n k.y ) . . . . . . . . . 15. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katalogy
pro všechny aplikace
jsou k dispozici.
Jsme připraveni odpovědět
vaše dotazy o magnetech.
Kontaktujte nás pro více informací!
Navštivte nás na
http://www.wamag.eu
http://www.goudsmit.eu
ISO certified:
No. 653438
1
2
1 Clean-flow magnety
2 Demagnetizační zařízení
3 Zvedací magnety
4 Magnety s externími póly
5 Trubkové magnety
6 Kaskádové magnety
3
4
5
6
WAMAG, spol. s r.o.
Tel.: +420 318 599 550
Fax: +420 318 599 522
E-mail: [email protected]
MEMBER OF THE GOUDSMIT MAGNETICS GROEP
www.wamag.eu
2007/03_01
252 10 Mníšek pod Brdy 270, CZECH REPUBLIC
Download

Katalog: Magnety pro čistější životní prostředí.pdf