PROTECT® proti ploštici posteľnej a blche vo forme postreku s
rozprašovačom
Vlastnosti: Moderná formulácia zaručuje vynikajúcu vypudivosť a
zároveň dlhotrvajúcu účinnosť pomocou účinnej látky S –metoprén ,
regulátoru rastu hmyzu, ktorý preruší vývojové štádium jedincov.
Prípravok je vhodný aj na škodcov, ktorý sú rezistentné na syntetické
pyretroidy.
Použitie: V uzavretých priestoroch proti ploštici posteľnej a blchám.
Účinná látka: 2,8g/kg S.metoprén; 1,8g/kg pyretrin; 3,6g/kg PBO
Návod na použitie: Prípravok účinkuje dotykom. Pred použitím potrepať
a uvoľnite bezpečnostné uzávery ,otvorte okná a zabezpečte dôkladné
vetranie miestnosti. Rozprašujte cielene na chodníky , úkryty a výskyt
hmyzu.
Na ničenie ploštice posteľnej, rozprašujte na rohy matracov, nočné
stolíky, okolo konštrukcie postele, nábytok v okolí stoly, stoličky, zásuvky,
zadné steny obrazov, zrkadla. Tiež je dôležité ošetriť lemovanie okolo
stien parkiet, linolea, kobercov. Nerozprašujte na obliečky a postelné
prádlo .ale doporučujeme to v prípade vyprania v 60 C stupňovej vode.
Nerozprašujte
na
elektrické
zariadenia!
Dávkovanie: cca 15ml /24-26 rozprášení / postačuje na m². Obsah
nádobky stačí na 30m² plochy. Na dosiahnutie maximálnej účinnosti
rozpraš
opakujte
po
2-3
týždňoch
.
Na ničenie bĺch: prípravkom v prvom rade ošetrite podlahu a jej otvory
následne steny do výšky 1 m . Venujte pozornosť najmä obydliam
domácich miláčkov. Po rozpraši min 1 týždeň neumývajte podlahu. Po jej
umytí
postup
opakujte.
Dávkovanie: 5ml /8-10 rozprášení / m² plochy. Obsah nádobky
postačuje na ošetrenie 80m² zamorenej plochy. Je možné dosiahnuť aj
8-9
mesačnú
účinnosť.
Reg.
č.CCHLP: bio/390/D/11/2/CCHLP.
Upozornenie! Počas rozprašovania nepoužívajte otvorený oheň a
nefajčite! Obsahuje Etanol >90%
1 Obrazy
a další zavěšené předměty by měly být sejmuty
ze stěn a odhalené úkryty za nimi i v nich důkladně
ošetřeny insekticidem.
2 Předměty upevněné na stěnách, jako jsou nástěnná
svítidla, ale i poličky, by měly být odstraněny a provedeno
insekticidní ošetření takto zpřístupněných úkrytů.
3 Kryty elektrických zásuvek, vypínačů a rozvodných
krabic by měly být sejmuty a dutiny zde skryté ošetřeny
insekticidem (ubezpečte se předtím, že síť není
pod napětím).
4 Ze všeho nábytku by měly být vyjmuty zásuvky a podrobeny
ošetření spár a štěrbin, stejně jako jejich podpěry
a pojezdy. Nezapomeňte na spodní stranu nábytku.
5 Čelo postele by mělo být sejmuto, abychom získali
přístup k ošetření prostor skrytých za ním, stejně jako
přilehlých spár a štěrbin.
6 K ošetření matrace přistupujte s opatrností. Dbejte instrukcí
na etiketách přípravků. Za úvahu stojí výměna
matrací za nové a likvidace starých.
7 Vlastní rám postele by měl být převrácen anebo rozebrán
za účelem detailní prohlídky a ošetření všech
škvír, štěrbin a dutin v něm.
8 Čalouněný nábytek by měl být zkontrolován a ošetřen
stejně důkladně jako postel. Věnujte pozornost všem
švům a záhybům, stejně jako nohám a textilu uzavírajícímu
nábytek zespod.
9 Kolečka, podstavy a nohy veškerého nábytku je potřeba
pečlivě prohlédnout a ošetřit insekticidem.
10 Odtažení koberce od stěn často odhalí mezery a škvíry,
které štěnice využívají jako úkryt.
11 Podlahové lišty se ošetřují bodově a to zejména v tmavých,
skrytých oblastech, jako je za postelemi, skříněmi
nebo jiným nábytkem. U podlahových lišt bývají
často spáry v místě, kde přiléhají na zeď, a podél dolní
hrany, kde doléhají na podlahu. Pokud tam tyto spáry
jsou, ujistěte se, že budou ošetřeny po celé délce.
12 Závěsy by měly být sejmuty a tepelně ošetřeny v pračce
nebo sušičce, párou, mrazem anebo bodově insekticidy.
V případě chemického ošetření dávejte pozor,
aby se zabránilo vzniku skvrn.
Download

PROTECT proti ploštici posteľnej a blche vo forme postreku s