Nedělní Blesk prověřoval s expertem
Bydlení 41
byt za 14 milionů
Dřív, než
převezmete klíče
V zahraničí je samozřejmostí, že
u každého prodeje bytu či domu
asistuje expert na prověření nemovitostí, u nás je to zatím novinka. Těm,
co uvažují o koupi, nebo prodeji nemovitosti se ale určitě vyplatí. S expertem společnosti Home Experts
jsme se vydali na prověření luxusního bytu za 14 milionů na pražských
Vinohradech.
Foto: Daniel Černovský
www.blesk.cz
■■Expert Martin Maderák
ží o snížení ceny tím,
proměřil i prasklinku u krbu,
že si pozvou svého
kterou způsobily rozdíly teplot
Prověření svého bytu známého. Ten upo5+1 si objednala majitel- zorňuje na závady,
na boku krbové vložky.
ka bytu, na doporučení které závadami být
realitního makléře i přes- nemusí a prodávající
rovností
to, že ji vyjde na 15 tisíc většinou na jeho nalédlažby,“ říká
a zpráva může upozornit hání přistoupí. V naší síti
Maderák.
kupujícího na případné se snažíme tyto zbytečné
závady a tlačit tak cenu dohady eliminovat,“ do- Až 200 úkonů
dolů.
dává Jan Majer ze společ- Speciální program v tabletu nedovolí inspekto„Myslím si, že je férové nosti Century 21.
rům cokoliv opomenout.
mít nezávislý posudek. Dva kufry přístrojů
Byt se pak snáz prodá,“ Expert Martin Maderák, I proto má závěrečná
zpráva 55 stran, celkově ■■Každý údaj se
doufá majitelka.
který se objevuje i v po„Kupující se často sna- radně v pondělním se musí prověřit až 200 ihned zapisuje
parametrů.
do přenosného
si na prohlídku
■■Speciální Blesku,
Jako
z akčního
filmu
počítače –
bytu přivezl dva kufry
přístroj odhalí přístrojů – dvoumetro- Celý prostor expert pro- tabletu.
pronikající vou vodováhu, laserový měří laserovým teplomě■■Pomocí endoskopu
vlhkost i chyby teploměr, endoskop, rem. „Sledujeme změny,
se kontroluje např. stav
v zateplení. zkoušečku napětí a dal- které mohou naznačovat
třeba pronikající vlhkost,
odpadního potrubí.
ší techniku.
chyby v zateplení, nebo
Zvenku i zevnitř
vadné rámy oken,“ říká.
Prohlídka začíná už před
domem, kde se zkou- Kontrola rozvodů
má kvalita příjezdových Standardně se měří
ploch, sklon terénu i elektrické rozvody.
a podobně. „Tady býva- „Stává se, že je špatně
jí problémy třeba s od- fáze, nebo chybí uzemtokem vody nebo s ne- nění. To je pak nebezpečné nejen přístrojům,
ale i životu,“ popisuje milimetrů. „Hlavní je pů, ale třeba i na izolaci,
a
. Cen
služba, neměl ani tušení
Maderák.
správný sklon kvůli od- nebo do komína,“ chválí
Certifikovaná
tisí
ádu
v ř
je
se pohybu
toku vody, ale i takhle si přístroj expert.
která odborně zjišťuje
Rovina
je
vzácnost
sti
iko
vel
le
pod
un
kor
ců
malá nerovnost může
technický stav nemoviExpert
zkoumá
i křirob
Pod
u.
ekt
Rychlý
a typu obj
tosti. Inspektor prohlédtroly vost zdí nebo dlažby na způsobit problém, třeba
kon
z fakt
áva
zpr
ná
aby
,
dům
či
byt
ý
ne cel
pomoci i při terasách. Na té, která je při umístění nábytku,“ Podrobná prohlídka bytu
že
mů
vám
té
kry
i s
odhalil zjevné
součástí vinohradské- říká Maderák a vyndává
vyjednávání o ceně před
3+1 zabere minimálně
závady a nástrahy, o kteho bytu, se mu podaři- endoskop. „Díváme se
y.
avb
ost
nov
dvě hodiny.
převzetím
rých by jinak kupující
lo naměřit rozdíl asi 7 s ním do odpadů, okaText: Adam Jaroš
[email protected]
Prověření
nemovitosti
Download

Nedělní Blesk prověřoval s expertem byt za 14 milionů