Střelectví
1.
a) Kterou zbraň smíte používat k lovu spárkaté zvěře?
Používá se jednotná střela z brokovnice, takže brokovnici. Střílet můžeme jedině kulí
s dopadovou energií větší než 1500 J, tj. používáme velký průměr.
Dopadová energie je násobek váhy a rychlosti.
b) Jak označujeme velikost broků, na kterou zvěř a jaké broky používáme?
Broky jsou z olova, ale nejnovější poznatky nám předkládají broky z nového materiálu ocel.
Velikost záleží na druhu zvěře a na jakou vzdálenost budeme střílet.
Broky kachny…..3 - 3,5mm
bažant.......3mm
zajíc..........3,5 - 4mm
hřivnáč......3,5mm
Nejmenší 2,5 a 2mm na terčovou střelbu.
Velikost broků je udána v mm = 2,5mm.
c) Jak se nazývá lovecká zbraň s uspořádáním – dvě brokové a jedna malorážkové hlaveň a
k čemu ji lze použít?
Dvojka – malorážka a hornet
Trojáček, Trojček
2.
a) Vyjmenujte druhy loveckých zbraní (kulové, brokové) a uveďte jejich použití.
Brokovnice (lankasterky, hamerlesky)
Jednohlavňové a vícehlavňové:
- jednuška
- dvojka
- broková kozlice
- brokový troják
Kulovnice
- kulovnice
- dvoják
- kulová kozlice
- kulový troják
- kulobrok
Kombinované
- obojetnice
- kozlice
- troják
- dvojkový troják
- trojče
- trojáček
- čtyřče
Lovecké střelectví má pro myslivost značný význam. Lovecká zbraň je předmět sloužící
k usmrcování zvěře.
b) Jak převážíme zbraň kulovou a brokovou při jízdě ve veřejném dopravním prostředku?
Zbraň ukládáme tak, aby nepovolená osoba se jí mohla zmocnit. Zbraně se ukládají nenabité,
s prázdnými zásobníky a se spuštěnými kohoutky nebo úderníky, vytažený závěr. Zbraň
převážíme v obale.
c) Co znamená při střelbě z brokové a kulové zbraně myslivecká vzdálenost?
Vzdálenost 35 m
Neloví se na 80 m!
U kulové střelby 100 m.
Předsazení je namíšení na zvěř, obtahování zvěře – neustále mířit.
3.
a) Jak postupujeme, selže-li při střelbě brokový a kulový náboj?
Sleželi počkáme 5-10 sekund. Náboj vyjmeme z komory, zabalíme do kapesníku a dáme do
brašny. Nikdy ne do kapsy- nebezpečné.
b) Co je to přesazení a kdy jej používáme?
Zamření před cíl při střelbě na pohybující se cíl. Musíme přihlédnou na rychlost letící nebo
běžící zvěře. U zajíce je to 10m/s předsazujeme cca 1 m.
c) Proč se dnes k lovu divokých kachen na vodních plochách broky z netoxických materiálů?
Olovo škodí okolí, rozptyluje jed = sirníky (prudký jed), vody v okolí pak nejsou příznivé.
4.
a) Jak zrušíme funkci napínáčku, je-li zbraň již odjištěna?
Napínáčky u špičkových a moderních zbraní nejsou. Upouští se od napínáčků.
Dvě spouště zajistím.
b) Co je to krytí brokovnice a jak se zajišťuje?
Brokové mají krytí různé = choky – zúžení hlavně
Zúžení ústí hlavně je označováno chok (zahrdlení) je šité na míru různým účelům Choke zahrdlení je buď vytvořeno jako pevné při výrobě hlavně, nebo jako výměnné, které se
šroubuje do ústí hlavně. Typické zahrdlení obsahuje kuželový přechod, který se pozvolna
zužuje z průměru hlavně na průměr choke a následuje válcovité pokračování k ústí hlavně.
c) Na jakou vzdálenost můžeme ohrozit osoby při střelbě z brokové a kulové zbraně?
Brokovnice - velikost broku v mm krát 100 m udává ohroženou vzdálenost
- ohrožení osoby: 4 brok… 4 mm * 100 m = 400 metrů je kritická vzdálenost
- u jednotné střely 1200 m (45° je teoretický úhel)
Kulovnice
- záleží na zbrani a střelivu
- střední – winchester dostřel 3 – 4 km
- 757 až 5 km
- nejvíce je 7 km
Smrtelná zranitelnost kulky je po celé délce dopadu.
5.
a) Do jaké zbraně používáme náboj 7x57R a co to je značení R?
R
- ran (okraj)
- u nábojů, které se používají do kombinovaných zbraní
7x57 - do kombinovaných zbraní
- do opakovacích zbraní
b) Jaký je rozdíl mezi brokovou a kulovou hlavní?
Broková hlaveň
Kulová hlaveň
- má hladký vývrt
- šroubový závit
- vývrt je válcový
- stoupání 250 – 380 mm
c) Jak se nastřeluje brokovnice?
Nastřelování z auta.
- opření o volant, sloupek, okno zvednu na optimální výšku, přes okno deku a špičkově
vyladěno přes terč
- střílet v otevřeném terénu, uzavřená, ověřená střelnice
- ověřit zbraň
- musíme dobře vidět, zvěř v běhu
- nakreslíme terč, pohnutí zaměřovačem
6.
a) K čemu slouží pojistky, jaké druhy pojistek u lovených zbraní znte a kdy e zbraň bezpečně
zajištěna?
Download

Střelectví - Myslivost