SALU Systems, s.r.o.
Žihla 992
739 91 Jablunkov
tel./fax: 558 326 377
kování pro vestavěné skříně
- S60 N
otvory vrtat na 3 mm
a následně zahloubit
vrtákem o 7 mm
20
80
1a
dveřní výplň:
lamino 18 mm
dveřní výpň:
lamino 12mm + zrcadlo 4mm
(max. rozměr pro zasklené
dveře 2,2x0,7 m)
25
do 7 mm
25
K
Max. hmotnost
křídla 60 kg
L
Pozor: Při montáži pevné části vozíku dbejte
na to, aby osy K a L byly rovnoběžné.
frézování
spodního vozíku:
hloubka 5mm
53
55
12
35
30
10
35
33
součásti systému
profil SALU05
boční madla
S04
S08
S11
S12
S09
S13
profil SALU06 N
sada S60 N
profil SALU07
S10
S14
75 mm
11 mm x 17 mm
Barevné provedení hliníkových profilů: stříbrný elox, světlý bronz (champaigne), tmavý bronz (oliva)
brzda S60 N
Rozměry dveřního křídla pro výplň 18mm nebo 12mm a zrcadlo
1. Výška křídla h:
3. Rozměry zrcadla
h = H - 35 mm (pro SoftClose S60N platí H - 40mm)
H - světlá výška skříně
3a. Výška zrcadla:
Příklad (světlost skříně je 2600 mm x 1500 mm)
h = 2600 - 35 = 2565 mm
2. šířka křídla d:
Šířka křídla je závislá na požadovaném
překrytí křídel a případně na vnitřním
uspořádání skříně.
Výšku zrcadla určíme po odečtení
2 mm od vypočtené výšky desky.
3b. Šířka zrcadla (dz):
dz = d - 28 mm (pro profil S04)
dz = d - 20 mm (pro profil S08)
dz = d - 66 mm (pro profil S12)
dz = d - 34 mm (pro profil S14)
12
12
D ... světlá šířka skříně
d ... šířka křídla
1
zrcadlo
deska
výpočet pro dvoukřídlou skříň:
d = (D + S) / 2
výpočet pro trojkřídlou skříň:
d= (D+2xS) / 3
Výpočet pro čtyř- a vícekřídlou skříň je závislý na zamýšleném
uspořádání dveří.
Přerušovanou čarou naznačena
oboustranná lepící páska.
maximální rozměry křídla
se zrcadlem 2,2m x 0,7m
Doporučujeme překrytí křídla minimálně o šířku madla (S):
S04 ... šířka 37mm
S08 ... šířka 20mm
S09 ... šířka 41mm
S10 ... šířka 28mm
S11 ... šířka 37,5mm
S12 ... šířka 44mm
S13 ... šířka 29mm
S14 ... šířka 30mm
1
Způsob montáže madla a horního vozíku
pro lamino tl. 18mm:
Příklad pro profil S04 a dvoukřídlou skříň:
d = (1500 + 37) : 2 = 768,5 mm
Rozměr jednoho křídla (dvoukřídlá skříň)
bude: 2565 mm x 768,5 mm
2a. šířka desky (dp) o tl. 18 mm
dp = d - 30 mm (pro profil S04)
dp = d - 22 mm (pro profil S08)
dp = d - 60 mm (pro profil S09)
dp = d - 32 mm (pro profil S10)
dp = d - 32 mm (pro profil S11)
dp = d - 64 mm (pro profil S12)
dp = d - 4 mm (pro profil S13)
dp = d - 30 mm (pro profil S14)
2b. Šířka desky (dp) o tl. 12 mm (pod zrcadlo)
dp = d - 4 mm (pro profil S04)
dp = d - 4 mm (pro profil S08)
dp = d - 46 mm (pro profil S12)
dp = d - 7 mm (pro profil S14)
Madla S09, S10 a S11 je nutné z boční strany zajistit vruty
(vrut je zakryt krycím profilem)
Způsob montáže madla a horního vozíku
pro lamino tl. 12mm a zrcadlo:
UPOZORNĚNÍ
Dodavatel nenese odpovědnost
za znehodnocení profilů způsobené
použitím desek nevhodné kvality
(špatně skladované, navlhlé apod).
Download

Montážní návod S60N