NÁVOD NA DOKONČENÍ OBJEDNÁNÍ SLUŽBY
Vážený zákazníku,
děkujeme za Vaši důvěru v benefitní program VPN Family. Na následujících řádcích Vás seznámíme
s nezbytnými kroky, které je nutno provést k úspěšnému dokončení objednání služby VPN Family.
V obálce, kterou jste obdrželi nyní poštou, naleznete:
Smlouvu ve dvou výtiscích k podepsání
tento informační leták
obálku pro zpětné zaslání podepsané smlouvy/smluv
Přílohu č. 1: Všeobecné Obchodní podmínky poskytování služeb
VPN Family ve společnosti ČD - Telematika a.s.
Přílohu č. 2: Ceník poskytovaných služeb VPN Family
Přílohu č. 3: Všeobecné podmínky poskytování služeb O2 Telefónica
fakturu s rozpisem cen dobírky RADIOCOM spol. s r.o.
Dále v obálce můžete nalézt:
SIM kartu/karty Telefónica (Operátora), přecházíte-li k O2 od jiného operátora, nebo nově
objednanou SIM kartu (pečlivě uschovejte plastový obal od SIM karty s údaji PIN a PUK kódy)
formulář „Informace o přenesení čísel“ s „Identifikačním číslem objednávky na přenesení“
(tzv. PAC kód/kódy) pro přenos čísla, v případě Vašeho přechodu k Telefónica od jiného
operátora
formuláře „Výpověď z důvodu převzetí čísla“ Pokud přecházíte z paušální smlouvy s Telefónica (při
přechodu z GO karty se výpověď nepodává).
Postupujte prosím dle následujících doporučení:
Smlouvu si pozorně přečtěte
pokud veškeré údaje uvedené ve smlouvě souhlasí, smlouvu podepište (i smlouvy za rodinné
příslušníky). Neakceptujeme Vaše další změny v textech smlouvy!
jeden výtisk podepsané smlouvy od každého čísla vložte do přiložené obálky. Neprodleně,
nejpozději do pěti pracovních dnů, zašlete tuto zásilku zpět na adresu společnosti na obálce:
RADIOCOM spol. s r.o., P. O. BOX 27, Praha 87, PSČ 187 00
jste-li klientem společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. nebo Vodafone Czech Republic a.s.,
podejte výpověď smlouvy tomuto operátorovi (co nejdříve!!)
před datem portace a po portaci dostanete informační SMS o aktivaci Vašeho čísla do služby
VPN Family. Při nové službě zkoušejte, je-li SIM aktivní dle níže uvedených lhůt aktivace. Při
přechodu z karty GO do VPN Family ověřte volbou zůstatku kreditu dle lhůty aktivace služby.
Lhůty aktivace služby od doručení podepsané smlouvy k RADIOCOM spol. s r.o.:
nová objednávka SIM/CDMA
do 5 pracovních dnů
přechod z předplacené karty GO
do 7 pracovních dnů
převod majitele tarifní SIM O2
do 7 pracovních dnů
přenos čísla od T-Mobile/Vodafone
do cca 20 dnů:
- 10 dní operátor, od kterého odcházíte
- 10 dní u nového operátora Telefónica O2
Pokyny při převodu čísla od jiného operátora:
Ve Vámi přijaté zásilce ve formuláři „Informace o přenesení čísel“ naleznete „Identifikační číslo
objednávky na přenesení“ (tzv. PAC kód). V termínech uvedených v tomto formuláři kontaktujte
Vašeho současného operátora a požádejte o převod Vašeho telefonního čísla co nejdříve podle
návodu na druhé straně letáku! V případě smlouvy s měsíčním paušálem T-Mobile je nutné podat
výpověď stávající smlouvy písemně do termínu platnosti PAC kódu, případně učiňte výpověď
v autorizované prodejně T-Mobile. Nedodržíte-li tuto lhůtu, může dojít k propadnutí Vašeho PAC kódu
a tím i ke zrušení přenosu čísla. Platnost PAC kódu je 10 dní, a začíná se počítat ode dne doručení
formou SMS na mobil / SIM kartu, která je přenášena.
Podrobnější informace o převedení čísla naleznete na stránkách operátorů www.cz.o2.com, www.t-mobile.cz,
www.vodafone.cz nebo na prodejnách jednotlivých společností a také v jejich hlasových samoobsluhách. V případě,
že si nebudete vědět rady, navštivte náš portál VPN Family http://family.cdt.cz nebo kontaktujte naše Zákaznické
centrum VPN Family na e-mailu: [email protected], případně volejte na naši telefonní linku: 972326459.
_______________________________________________________________________________________________________________________
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM VPN Family: ČD - Telematika a.s, Pod Táborem 369/8a, 191 00 Praha 9
E-mail: [email protected], tel.: 972 326 459
Jak podat výpověď u stávajícího operátora
Na této stránce Vám poradíme, jak podat výpověď u Vašeho současného operátora
a jaké informace k tomu potřebujete.
Odcházím od T- Mobile
Využíváte-li předplacenou kartu Twist
Zavolejte na číslo 4603. Dále navolte 3 – 8 – 1 a zadejte identifikační číslo své objednávky
(tzv. PAC kód), které obdržíte v obálce od Radiocomu. Výpověď T-Mobile neposíláte.
Platíte-li měsíční paušál
Zašlete písemnou výpověď na adresu:
Zákaznické centrum (Business), T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00
Praha 4.
Formulář pro podání výpovědi u T-Mobile si můžete stáhnout, vyplnit a vytisknout z portálu
VPN Family http://family.cdt.cz. Formulář naleznete v levé části po přihlášení na portále
VPN Family v Souborech ke stažení.
Výpověď můžete také napsat, a to i vlastní rukou na papír, kde je potřebné uvést tyto údaje
pro výpověď:
Vaše jméno a příjmení
důvod výpovědi (přenesení čísla k jinému operátorovi)
11místné identifikační číslo objednávky pro přenos čísla (tzv. PAC z obálky)
Vaše telefonní číslo v 9místném formátu
datum a podpis
V obou případech jde o PORTACI – RADIOCOM zasílá 1x dokument o přenosu čísla a SIM.
RADIOCOMu vrátíte pouze v přiložené obálce podepsanou Smlouvu k převáděnému číslu.
Odcházím od Vodafone
Pro výpověď operátorovi zašlete SMS v formátu která je platná jak pro předplacenou
katru, tak měsíční paušál:
PRENOS OBJ 1234 PAC na číslo 7700
1234 je Vaše heslo pro komunikaci s operátorem (pokud jste si nezvolili jiné)
PAC je 11místné identifikační číslo objednávky pro přenos čísla
Mezi slovy „PRENOS“ a „OBJ“ a „1234“ a „ PAC“ je mezera
Nebo zavolejte na bezplatnou linku „Vodafone“ pro péči o zákazníky na 800 77 00 77
a požadujte ukončení stávající smlouvy s požadavkem na PORTACI Vašeho tel. čísla. Při
požadavku uveďte Vám přidělený PAC kód.
V obou případech jde o PORTACI – RADIOCOM zasílá 1x dokument o přenosu čísla
a novou SIM kartu. RADIOCOMu vrátíte pouze v přiložené obálce podepsanou Smlouvu
k převáděnému číslu.
Odcházím od 02 - Telefónica
Využíváte-li předplacenou kartu GO: Jde o MIGRACI – RADIOCOM Vám nezasílá žádné
výpovědní formuláře. Jde o převod z předplacené karty GO do nové služby VPN Family.
Platíte-li měsíčním paušálem: Jde o PŘEVOD – RADIOCOM Vám zasílá 3x formulář
„Výpověď z důvodu převzetí čísla“ již podepsaný Radiocomem, 2x Vámi podepsaný formulář
„Výpověď z důvodu převzetí čísla“ požaduje RADIOCOM vrátit zpět v odpovědní obálce spolu
se Smlouvou.
_______________________________________________________________________________________________________________________
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM VPN Family: ČD - Telematika a.s, Pod Táborem 369/8a, 191 00 Praha 9
E-mail: [email protected], tel.: 972 326 459
Download

vpn family - kroky, návod na dokončení objednání služby