TATIANA STACHAK
Kytarová první třída
UČEBNICE HRY NA KLASICKOU KYTARU
Ilustrace Małgorzata Flis
ENSKÉ
V
O
L
S
O
K
S
ČE
V Y DÁ N Í
rhu
■
■
jedn
vanějších
a z nejprodá
učebnic hry
mt
na evropské
ru
a
t
y
k
u
o
klasick
na
již téměř 50 000 dě
tí z celé Evropy se uč
í hrát na kytaru
podle Tatiany Stacha
k
■
dostupné ve 3 variantách: samostatná učebnice ▪
samostatné CD ▪ učebnice s vloženým CD
■
kolem 100 hudebních kousků napsaných speciálně pro tuto učebnici + 35 miniatur klasiků
■
■
moderně zpracovaná a b
ohatě ilustrovaná učeb
í učitele do hry
n
aktivní zapoje
již
y výuky
od první hodin
■
■
i let
kreativn
í přístup
k řešení z
ákladníc
důra
h technic
z na
kých pro
rozv
blémů
oj hu
debn
ích d
oved
nost
í
í
jmenš
e
n
y
t
pro
st not
o
k
i
l
e
v
ší
■ vět
KYTAROVÁ PRVNÍ TŘÍDA, 1. díl dvoudílné učebnice, je určena
pedagogům a jejich žákům v prvních ročnících ZUŠ.
Zkušená polská skladatelka a kytaristka Tatiana Stachak
pojímá začátky hry na kytaru s velkou invencí a mimořádným
pochopením pro fantazijní a otevřený svět dětského myšlení
a cítění.
Moderní učebnici charakterizuje kreativní přístup ve všech
směrech. Nabízí široký výběr jednoduchých skladbiček či
známých písniček a cvičení, která jsou zaměřena na řešení
jednotlivých technických problémů, ale nejsou samoúčelná.
Nenásilnému rozvíjení technických dovedností žáka pomáhá
logické řazení výukového materiálu se stoupající náročností
na hráčské dovednosti malého kytaristy.
Novátorský přístup kytarové školy Tatiany Stachak spočívá
především v aktivním zapojení pedagoga do hry od první
hodiny výuky. Žák hraje v duu se svým učitelem již na prázdných
KYTAROVÁ PRVNÍ TŘÍDA je metodicky rozdělena do 4 částí:
1. Kytara – můj nový kamarád – hra na prázdných strunách
2. Levá ruka se vrací z prázdnin – první tóny na hmatníku
3. Malý sólista – první dvojhlasé skladbičky
4. 35 jednoduchých skladeb – klasický repertoár
www.baerenreiter.cz
nice pro děti již od šest
strunách a takto chytře podchycený zájem dítěte se nemíjí
účinkem: od prvního doteku s kytarou se tak zábavnou formou
rozvíjí rytmické a harmonické schopnosti dítěte a také jeho
přirozená muzikalita. K dalším výborným motivačním nápadům
Tatiany Stachak patří metoda, jak naučit dítě improvizovat.
Přitažlivost výuky podle Kytarové první třídy zvyšuje její
mimořádně nápadité výtvarné řešení. Učebnice o 128
stranách je vybavena bohatými barevnými ilustracemi, které
vhodně doplňují její hudební obsah. Navíc – noty i slova jsou
tištěna ve větší velikosti než je obvyklé a dětem se tak lehčeji
a příjemněji čtou. Pro rychlou orientaci v publikaci jsou některá
cvičení a skladbičky podbarveny a nechybí ani vysvětlující
ikonky.
Učebnice je doplněna kompaktním diskem s nahrávkou 28
sólových skladbiček pro malého kytaristu a 20 skladbiček pro
kytarové duo natočených profesionálními umělci Michałem
Nagym a Tatianou Stachak!
DUO
PÍSNĚ
hraju hned od začátku s druhou kytarou
hraju i zpívám, když znám slova
IMPROVIZACE
MALÝ SÓLISTA
mám vlastní představivost
hraju sám
RYTMUS JE ZÁKLAD
NA HMATNÍKU
učím se rytmické hodnoty
cvičím zručnost levé ruky
STUPNICE NEKOUŠOU
cvičím zběhlost obou rukou
ZVUKOVÉ EFEKTY
bavím se
1. díl učebnice TATIANA STACHAK: Kytarová první třída
H 8031 ■ samostatná učebnice
H 8031 cd ■ samostatné CD
H 8031 ncd ■ učebnice s vloženým CD
2. díl učebnice TATIANA STACHAK: Gitara ekstra klasa
v originálním vydání (Wydawnictwo Euterpe, EU 0603) s texty v polštině, angličtině
a němčině lze zakoupit či objednat v kamenných obchodech s hudebninami a on-line
prodejnách po celém území České republiky a Slovenska, případně prostřednictvím
našeho nakladatelství.
Licenční česko-slovenskou verzi Kytarové extra třídy
připravuje Bärenreiter Praha na září 2014.
Přednesové skladby ke kytarové škole Tatiany Stachak *
slavné skladby klasických mistrů v úpravě Tatiany Stachak pro dvě kytary vhodné
pro začátečníky a mírně pokročilé ■ praktické dvojstránkové řešení každé skladby:
kompletní partitura (strana pro učitele) a sólový part (strana pro žáka)
EU 0103 (1. díl), EU 0201 (2. díl), EU 0301 (3. díl), www.euterpe.pl
HPM 2113/02
Váš prodejce:
* lze zakoupit/objednat stejným způsobem jako 2. díl učebnice
www.baerenreiter.cz
valčíky Tatiany Stachak pro sólovou kytaru
ve 14 různých podobách ■ miniatury jednoho
z nejpopulárnějších třídobých tanců pro
středně pokročilé kytaristy
EU 1007, www.euterpe.pl
Download

TATIANA STACHAK Kytarová první třída