11. - 15. srpna 2014
XVII. ročník Festivalu
městských folklorních souborů
s mezinárodní účastí 2
PROGRAM XVII. ROČNÍKU
FESTIVALU MĚSTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Festival je přidruženým členem České sekce CIOFF
a Národní sekce I.O.V.
FOLKLOR BEZ HRANIC
11. - 15. SRPNA 2014
Pondělí
11. 8. 2014 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Záštitu převzal Petr Kajnar,
primátor statutárního města Ostrava
14.00 hodin - Přijetí účastníků festivalu primátorem statutárního
města Ostravy
16.00 hodin - „Ať žije festival!“- vystoupení souborů
na Jiráskově náměstí
19.30 hodin - Zahajovací koncert - sál Janáčkovy konzervatoře
a Gymnázia v Ostravě
vstupné: 90 Kč / děti, senioři a členové FoS ČR - 70 Kč
Úterý
12. 8. 2014 městský obvod Ostrava-Jih
Záštitu převzal Karel Sibinský,
starosta městského obvodu Ostrava - Jih
10.30 hodin - Vystoupení souborů v Centru pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek,Ostrava-Muglinov
(městský obvod Slezská Ostrava)
10.30 hodin - Vystoupení souborů v Domově pro seniory Sluníčko, Syllabova ul. (městský obvod Ostrava-Vítkovice)
10.30 hodin - Vystoupení souborů v Domově pro seniory Korýtko,
Petruškova ul. (městský obvod Ostrava-Jih)
16.30 hodin - Festivalový program - pódium před budovou K-TRIA
zahájení programu starostou obvodu Ostrava-Jih
(mokrá varianta - sál K-TRIA)
Středa
13. 8. 2014 městský obvod Ostrava-Mariánské Hory
a Hulváky, Klimkovice
Záštitu převzala Liana Janáčková, starostka
městského obvodu Ostrava – Mar.Hory a Hulváky
16.30 hodin - Festivalový program - pódium na Mariánském náměstí
zahájení programu starostkou obvodu
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
(mokrá varianta - sál Střediska volného času Korunka,
ul. Korunní)
19.00 hodin „Folklor bez hranic v Lázních Klimkovice“ - koncert
na lázeňské kolonádě
Čtvrtek
14. 8. 2014, městský obvod Ostrava-Poruba
Záštitu převzal Lumír Palyza,
starosta městského obvodu Ostrava - Poruba
10.30 hodin - Vystoupení souborů v Domově pro seniory Slunečnice,
ulice Opavská
16.00 hodin - Průvod Hlavní třídou v Ostravě-Porubě
16.30 hodin - Festivalový program - pódium u kruhového objezdu
zahájení programu starostou obvodu Ostrava-Poruba
Pátek
15. 8. 2014, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Záštitu převzal Jiří Havlíček,
starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
16.00 hodin - Průvod centrem města
17.00 hodin - Koncert dětských souborů - Slezskoostravský hrad
18.00 hodin - Závěrečný festivalový koncert - Slezskoostravský hrad
vstupné: 80 Kč / děti, senioři a členové FoS ČR - 40 Kč
Změna programu vyhrazena!
www.folklorbezhranic.cz
2
3
PLZEŇSKÝ MLS – MALÝ LIDOVÝ SOUBOR
Plzeň, Česká republika
Čech – hlavně Plzeňska, Žinkovska, Nepomucka a Chodska. Nástrojové obsazení - troje housle, dva klarinety, kontrabas, dudy
a niněra - společně se zpěváky vytváří pestrý krojovaný program
lidových písní a instrumentálních skladeb.
Slovo uměleckého vedoucího:
„Lidová píseň je prostá, ale není vůbec snadné ji dobře zazpívat
a zahrát. Jsou to příběhy z dílen anonymních tvůrců. O to více
je třeba si jich vážit. To je cesta, na kterou jsme se v našem
uskupení vydali. Cesta nesoucí pečeť jednoduché a srozumitelné harmonie umocněné perfektním výkonem všech muzikantů
a zpěváků.“
Umělecký vedoucí: Miroslav Šimandl
GAJDOŠI BRNO
Brno, Česká republika
Je skupina muzikantů a zpěváků, která se vytvořila v roce 2009
kolem upravovatele lidových písní a tanců Miroslava Šimandla, známého svým působením nejen na pódiích, ale i na vlnách
Českého rozhlasu Plzeň. Soubor tvoří mladí lidé, převážně posluchači či absolventi Konzervatoře Plzeň, kteří se folklóru věnují od dětství. Plzeňský MLS vychází z tradic muzikantského
a pěveckého odkazu štrajchových a dudáckých kapel západních
Název skupiny vznikl podle dud, kterým se na Moravě říká gajdy
a které kromě cimbálu, houslí, kytary, grumlí a různých perkusí
GAJDOŠI BRNO používají.
Toto čtyřčlenné vokálně instrumentální sdružení profesionálních muzikantů z Brna vzniklo v roce 1988. U zrodu stál vynikající muzikant - dudák a flétnista Otakar Pokorný, kterého
vystřídal houslista a violista Jindřich Hovorka.
Gajdoši si předsevzali přinášet svým posluchačům a potažmo divákům - v této rozjitřené a uspěchané době - potěšení a radost
z hudby, která v jejich podání překračuje hranice času i místa.
Specializují se na osobité zpracování a interpretaci folklorního
materiálu z Brněnska, ale hrají lidové písničky z celé Moravy,
Čech i ze Slovenska. Kromě lidové hudby se věnují také vlastní-
4
5
mu pojetí tzv. „staré muziky“, kterou interpretují zvukově originálně. Použili hudební materiál od období gotiky, renesance
přes baroko až po klasicismus a svébytným způsobem jej podle
svých představ převyprávěli pro současného posluchače. Stará
hudba je často nově objevená ze starých zápisů a Gajdoši Brno
jsou jejími prvními interprety. Muzikanti reprezentovali Českou
republiku ve Francii, Anglii, Rakousku, Itálii, na Maltě i v Indii.
Vedoucí muziky: Václav Kovářík
Vokální soubor LĚĽ
Bělorusko
Soubor předvádí lidové tance a hudbu především z oblasti Gudžarát, ale ve svém repertoáru má i tance z ostatních indických
států (Rádžastán, Pandžáb, Maháráštra atd.). Písně a tance jsou
doprovázeny muzikanty hrajícími na tradiční indické nástroje
dholak, tabla, dhol, daf, harmonium, kanjira a další.
Soubor Spandan vystupuje nejen na mnoha domácích indických
festivalech, ale je také jedním ze souborů, které prezentují
indickou kulturu daleko ve světě. Českou republiku soubor navštívil již třikrát a vystupoval na festivalech v Plzni, FrýdkuMístku, Dolní Čermné, Lázních Bělohradě, Klatovech, Bystřici
pod Hostýnem, Strážnici a v Rožnově pod Radhoštěm.
Folklorní soubor Spandan byl spolupořadatelem 1. ročníku Mezinárodního tanečního folklorního festivalu, který se konal ve městech Ahmadábád, Baroda a Surat v Indii v termínu 3. - 12. 1. 2013.
Národní mužský vokální soubor LĚĽ byl založen v roce 2000.
Zakladatelem a ředitelem ansámblu je Alexandr Romanov.
Osnovu repertoáru tvoří běloruské lidové písně. Do programů
svých koncertů však soubor zařazuje také ruské a ukrajinské
písně. Písně jsou zpívány mnohohlasně - zaznívají písně dvou,
tří, čtyř hlasé, někdy také s prvky pěti hlasů.
Lěľ s velkými úspěchy vystupuje v koncertních sálech celého
Běloruska. Cílem práce souboru je obroda lidových tradic.
Vedoucí souboru: paní Falguni Shah
Vedoucí souboru: Alexandr Romanov
SPANDAN SANSKRUTIK TRUST
Ahmadábád, Indie
Folklorní soubor Spandan (v překladu „tlukot srdce“) pochází
z města Ahmadábád, ze státu Gudžarát, který se nachází v západní části Indie. Byl založen v roce 1989 s cílem věnovat se
bohatství lidového umění Indie.
6
7
Taneční a pěvecký soubor CIKNE ČHAVE
Nový Jičín, Česká republika
jazyk, zpěv, kostýmy, především však tanec a hudba. Ve vystoupeních spojují původní autentický tanec s jeho choreografickým
zpracováním. V repertoáru souboru jsou zařazeny např. tance
farandola, gigue, gavota, menuet také mazurka, čtverylka a rigaudon, také tance řemeslnické a obřadní.
Soubor vystupuje nejen v mnoha místech Francie, ale zúčastnil
se řady festivalů v Mexiku, Kanadě, Číně, Ekvádoru, Spojených
Státech, Portugalsku aj., na kterých navázal mnohá přátelství.
Tanečníky doprovází tradiční nástroje Provence - tamburína
a galoubet, což je flétna se 3 otvory. Soubor je členem několika
mezinárodních folklorních asociací.
Vedoucí souboru: David Ribes
Romský taneční a pěvecký profesionální soubor odstartoval svou
dráhu v roce 1999 pod vedením Viktora Kača. Členové pocházejí
z hudební rodiny, od mala jsou vedeni k tradiční romské hudbě.
Vystupují na mezinárodních festivalech, hudebních a tanečních
soutěžích, kde získali několik hudebních i tanečních ocenění.
Také je můžete vidět na společenských akcích a soutěžích. Jejich vystoupení jsou plná emocí, lásky, síly a temperamentu.
Předávají lidem romskou kulturu, romský tanec, hudbu a zpěv.
Soubor je od roku 2011 členem Folklorního sdružení ČR.
Největším úspěchem tanečního souboru bylo vítězství na Romském talentu v Praze, kde se v kategorii tradiční romský tanec
umístili na 1. místě. Veronika Kačo získala 1. místo v kategorii
zpěv, nakonec i absolutní vítězství.
,,Tančíme spolu už od dětství, každá z nás dává do tance kus
sama sebe a společně vytváříme choreograficky zpracovaný,
srozumitelný tanec, plný emocí a radosti. V budoucnu bychom
chtěli dál rozvíjet své taneční zkušenosti. Tanec je pro nás tou
největší radostí. Tanec je náš život a dar od Boha.“
Moravský dětský folklorní soubor
HOLÚBEK
Ostrava, Česká republika
Vedoucí souboru, zpěv: Veronika Kačo
Folklorní soubor
LE CORDON CAMARQUAIS
Nimes, FRANCIE
Soubor Le Cordon Camarguais byl založen panem Rogerem
Quintinem v roce 1965 v městečku Gard - Saint Laurent d‘Aigouze. Od roku 1969 působí v Nimes, městě, které v sobě spojuje
provensálskou a španělskou kulturu. Kolektiv se snaží objevovat kořeny tradiční lidové kultury svého regionu. Jeho cílem
je její oživení, podpora a šíření. Výrazovými prostředky jsou
8
Moravský dětský folklórní soubor Holúbek založil v roce 1994
jako občanské sdružení pan Petr Ščerba. V současnosti je soubor organizačně rozčleněn na čtyři skupiny, které pracují buď
samostatně, nebo se jejich činnost prolíná v přímé návaznosti
na nácvik jednotlivých programů. Holúbek zpracovává tance,
9
písně a zvykosloví z oblasti nížinného Lašska, Valašsko-lašského pomezí a severního Valašska. Po 20 úspěšných letech si
vydobyl ve folklorním světě své stálé místo. V Holúbku najdou
náplň svého volného času děti od 3 do 16 let. Kromě účasti na akcích folklorního charakteru v ČR (přehlídky dětských
folklorních souborů, mezinárodní folklorní festivaly a slavnosti
apod.) se soubor prezentuje i v zahraničí -navštívil Slovensko,
Polsko, Rusko, Turecko. Kromě vlastních nácviků a soustředění, organizuje pro děti i další mimotaneční akce: letní tábor,
šmigrust, oslavy dne dětí apod. Taneční zázemí souboru poskytuje Středisko volného času Gurťjevova-pobočka Zálom,
v Ostravě – Zábřehu. Na letošním festivalu soubor doprovází
cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice pod vedením Vladana
Jílka.
Folklorní soubor VRTEK
Opava, Česká republika
Organizační vedoucí: Petr Ščerba
Umělecká vedoucí: Kristýna Mílková Pavlíková
ŠEVČÍK – Moravský folklorní soubor
Ostrava, Česká republika
Soubor Vrtek vznikl v roce 1983 při Městském domě kultury
Petra Bezruče v Opavě a v současné době pracuje pod záštitou Střediska volného času v Opavě. U jeho zrodu stáli
manželé Jan a Olga Wajdovi, pod jejichž vedením se soubor
dostal do popředí souborů reprezentujících Opavské Slezsko.
Členskou základnu tvoří hlavně tanečníci a tanečnice, kteří
začínali v dětském národopisném souboru Úsměv.
Při vystoupeních soubor doprovází převážně cimbálová muzika Sekerášé, soubor vystupuje v rekonstruovaných opavských
krojích. Při sestavování repertoáru čerpá ve velké míře ze
zápisů PhDr. H. Podešvové
Vrtek byl hostem mnoha festivalů a přehlídek v České republice. (Opavské „Chodníčky k domovu, Slezské dny v Dolní
Lomné, MFF Strážnice).
Soubor se zúčastnil také festivalů a přehlídek v Polsku, Slovensku, Rakousku, Chorvatsku, Litvě, Dánsku, Maďarsku,
Lichtenštejnsku, Německu a dalších zemích...
Vedoucí souboru: Soňa Wenzelová
Folklorní soubor Ševčík má za sebou dlouhou a bohatou historii, na regionálním kulturním poli zaujímá trvalé místo. Byl
založen v květnu 1950 a přijal oficiální název Soubor Ladislava
Ševčíka. Od r. 1999 pokračuje ve své práci jako občanské sdružení Ševčík – Moravský folklorní soubor. Zpracovává tance, písně a zvykoslovná pásma z celé oblasti Moravského Valašska,
zvláště pak z jeho jižní části (Valašskokloboucko, Lužná u Vsetína). Tanečníky doprovází cimbálová muzika Úsměv, soubor
při své činnosti využívá skvělého zázemí Domu kultury Akord
v Ostravě-Zábřehu.
Jeho neopomenutelným partnerem je Dětský folklorní soubor
Holúbek. Stává se tradicí, že odrostlí tanečníci tohoto dětského
souboru automaticky dospívají v členy MFS Ševčík.
Za dobu své 64-leté existence soubor úspěšně reprezentoval
Českou republiku v řadě evropských i mimoevropských zemí.
V říjnu letošního roku navštíví mezinárodní folklorní festival
Nan Ying internal folklore festival ve městě Tainan na Taiwanu.
Dětský folklorní soubor ÚSMĚV
Opava, Česká republika
Organizační vedoucí: Tomáš Svrčina
Umělecký vedoucí: Petr Mílek
Dětský folklorní soubor Úsměv Opava vznikl v roce 1978 při
Domě dětí a mládeže, jako první dětský folklorní kolektiv
10
11
na Opavském Slezsku. Jeho
zakladateli a vedoucími byli
manželé Jan a Olga Wajdovi, kteří spolu soubor vedli
až do roku 1998. Po úmrtí
manžela vede soubor paní
Olga Wajdová, společně se
Soňou Wenzelovou. Soubor
Úsměv se zabývá prezentací lidového umění z regionu
Opavského Slezska, proto
také vystupuje v rekonstruovaných krojích z okolí Opavy.
Při
vystoupeních
soubor doprovází především
cimbálová
muzika
pod
vedením Romana Kubaly.
Soubor Úsměv má za sebou vystoupení na mnoha festivalech a přehlídkách doma i v zahraničí. Pravidelně vystupuje na opavských
Chodníčcích k domovu, představil se ve Strážnici, na dětské
Strážnici, v Rožnově pod Radhoštěm, Luhačovicích, Dolní
Lomné, Ostravě, na Zemské přehlídce v Kroměříži, v Zábřehu
na Moravě, na celostátní přehlídce v Jihlavě. Ze zahraničních
festivalů navštívil festivaly v Dánsku, Chorvatsku, Polsku, Rakousku a Litvě.
Vedoucí souboru: Soňa Wenzelová
Cimbálová muzika PRAMÍNKY
Kopřivnice, Česká republika
Cimbálovou muziku Pramínky založil v roce 2001 na ZUŠ Zdeňka
Buriana v Kopřivnici Vladan Jílek. Základ repertoáru muziky tvoří
lidové písně z celé Moravy i Slovenska. Muzika je velmi činorodá
a má za sebou řadu úspěchů. V roce 2009 získala 1. místo a zvláštní
ocenění poroty za vynikající hru na cimbál ve finále celostátní soutěže základních uměleckých škol, natáčela v České televizi v Praze,
Ostravě, Brně a Českém rozhlase v Ostravě. Mezi své největších
úspěchy řadí koncert „Proměny písničky,“ na kterém doprovázela
Jarmilu Šulákovou, reprezentaci České republiky na dvou mezinárodních koncertech ve francouzském městě Trappes, vystoupení
na Mezinárodním hudebním festivalu Janáčkovy Hukvaldy, spolupráci s japonským triem Yukiko Sawa na mezinárodním česko-japonském projektu Jablúčko a sakura, spolupráci s TV Noe ( pořad
U NÁS a Sedmihlásky, pro nějž natočila dvanáct písní a koled). V letošním roce CM Pramínky vystupovala, spolu se souborem Olšina
z Orlové, na mezinárodním festivalu ve Strážnici. Na Folkloru bez
hranic Ostrava 2014 doprovází také dětský soubor Holúbek.
Dětský folklorní soubor HLUBINKA
Ostrava, Česká republika
Soubor HLUBINKA vznikl v 60. letech minulého století při DK
Hlubina v Ostravě. Od r. 1992 působí pod vedením Kateřiny Macečkové při Lidové konzervatoři v Ostravě-Přívoze, zároveň je
součástí občanského sdružení - SLPT Hlubina. V celém kolektivu tančí děti od 4 do 16 let. Práce je zaměřena na zpracování
lidových her, zvykoslovného, tanečního a písňového materiálu
severovýchodní Moravy - folklorních regionů Slezska a Lašska.
Dětský folklorní soubor doprovází muzika Vrzuška ze ZUŠ Vratimov.
HLUBINKA vystupuje v Ostravě a okolí při mnoha různých příležitostech – pro seniory, v rámci Masopustu, Velikonoc a Vánoc,
při vodáckém otvírání vody, pravidelně pořádá samostatné jarní a vánoční besídky. Kolektiv každoročně stmelují jarní, letní
a podzimní taneční soustředění. Spolu s rodiči uspořádaly děti
již tři krojované minibály. V letošním masopustním „Dobrém
ránu“ Hlubinka vystupovala spolu s Vrzuškou v České televizi.
Mezi úspěchy Hlubinky se řadí ocenění na výběrových přehlídkách dětských folklorních souborů, vystoupení na MFF ve Strážnici a dalších folklorních festivalech v celé České republice
i v zahraničí – naposledy letos v Polsku. Od r. 1999 se soubor
pravidelně účastní festivalu „Folklor bez hranic“ v Ostravě.
Vedoucí souboru: Kateřina Macečková
Vedoucí muziky: Kamila Bodnárová
Vedoucí muziky: Vladan Jílek
12
13
Soubor lidových písní a tanců HLUBINA
Národopisný soubor Odra
Ostrava, Česká republika
Ostrava, Česká republika
Soubor lidových písní a tanců Hlubina patří mezi nejstarší taneční soubory v České republice. Vznikl v Ostravě roku 1947
původně jako dívčí taneční skupina, která se věnovala studiu
slezského folkloru a účinkovala v Ostravě a jejím širokém okolí.
Během krátké doby z malé skupiny vznikl soubor, který přijal
jméno Hlubina - podle názvu šachty a kulturního domu, kde
působil až do roku 1990. S jeho jménem je neodlučně spjato
jméno zakladatelky, umělecké vedoucí a choreografky Zdeny
Kyselé (1918-2004).
Během svého dlouhodobého působení zaznamenala Hlubina
mnoho uměleckých úspěchů doma i v zahraničí (Francie, Itálie,
Jižní Korea, Chorvatsko, Řecko, Malta, Polsko, Turecko aj.)
Umělecký vývoj souboru směřoval během let ke stále vyšší stylizaci; vrchol tvoří Lašské tance Leoše Janáčka v choreografickém zpracování Zdeny Kyselé. Soubor je stále pečlivě udržuje
ve svém repertoáru. V červenci byly Lašské tance velmi úspěšně
uvedeny na koncertě v rámci festivalu Janáčkovy Hukvaldy, kde
tanečníci vystupovali spolu s Janáčkovou filharmonií Ostrava.
160 výročí narození Leoše Janáčka připomíná vystoupení Hlubiny také na letošním Folkloru bez hranic Ostrava.
Soubor Hlubina se již sedmnáctým rokem podílí na organizaci
tohoto ostravského mezinárodního folklorního festivalu.
Vedoucí souboru: Kateřina Macečková
Vedoucí taneční složky: Helena Skálová
Folklorní soubor ODRA vznikl v r. 1983 v Bohumíně, od r. 1994
působí při TJ Sokol Vítkovice v Ostravě. Zakladatelkou, choreografkou a vedoucí souboru je Anna Buroňová.
Soubor se ve své činnosti zaměřuje zejména na oblast Bohumínska, okolí Petřvaldu, okolí Ostravy a částečně i folklor z Opavska. Při své tvorbě čerpá především ze sběrů Hany Podešvové,
Zdenky Jelínkové a Václava Stuchlého. Soubor se snaží zachovávat autenticitu lidového projevu. V repertoáru má ucelená
zvykoslovná a taneční pásma, rovněž choreografie jednotlivých
tanců.
Odra vystupovala na mnoha folklorních festivalech doma (Dolní
Lomná, Rožnov, Frenštát p. Radhoštěm, Strážnice) i v zahraničí
(Německo, Rumunsko, Dánsko, Chorvatsko, Anglie, Rakousko,
Polsko a Portugalsko), ve folklorních skladbách všesokolských
sletů (Rozkvetlá louka, Tance domova, Radostná země), kdy
spoluautorkou a autorkou byla Anna Buroňová a také světových
gymnaestrádách v Portugalsku, Rakousku a ve Švýcarsku.
Vedoucí souboru: Anna Buroňová
Soubor lidových písní a tanců
„Zemia Legnicka“
Legnice, Polsko
Soubor lidových písní a tanců „Zemia Legnicka“ byl založen
ve městě Legnice v roce 1975. Pracuje při Legnickém centru
kultury. Celý kolektiv je rozdělen do tří menších skupin - děti
a mládež; studenti, dospělí a senioři; pěvecká skupina a lidová
14
15
hudba. Ve svém repertoáru má soubor vedle polských národních tanců, jako např. Polonéza, Mazur, Kujawiak, Oberek, také
tance historické, včetně menuetu, zvykoslovná pásma i tance
jiných národů. Choreograf Krzysztof Kobylak zpracovává taneční materiál z několika folklorních oblasti Polska: Dolní Slezsko,
Horní Slezsko, Cieszyn, Żywiec, Slezské Beskydy, Spiš, Lublin
a Rzeszów. Pestrá a velmi dynamická vystoupení souboru prezentují různorodou polskou lidovou taneční a pěveckou kulturu v širokém spektru. Soubor navštívil řadu evropských zemí,
ve kterých byl vřele přivítán a získal mnohá ocenění.
„Zemia Legnicka“ je členem polské sekce CIOFF.
Vedoucí souboru: Izabela Swiderska
Umělecký vedoucí a choreograf: Krzysztof Kobylak
Soubor písní a tanců „Zastafoni“
Zastafoni, Gruzie
Organizátoři festivalu
Občanské sdružení Folklor bez hranic Ostrava
Soubor lidových písní a tanců Hlubina
Záštita festivalu
Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy
Záštita festivalu v jednotlivých obvodech
Jiří Havlíček, starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Karel Sibinský, starosta městského obvodu Ostrava-Jih
Liana Janáčková, starostka městského obvodu
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Lumír Palyza, starosta městského obvodu Ostrava-Poruba
Spolupořadatelé
Folklorní sdružení České republiky
Folklorní sdružení Ostrava
Komorní scéna Aréna
Lidová konzervatoř a Múzická škola v Ostravě
Středisko volného času Korunka v Ostravě-Mariánských Horách
Dům techniky v Ostravě-Mariánských Horách
Projekt je realizován za finanční podpory
statutárního města Ostravy.
Dále finančně podpořili
Ministerstvo kultury ČR
ArcelorMittal Ostrava a.s.
a městské obvody
Moravská Ostrava a Přívoz
Ostrava-Jih
Ostrava-Poruba
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Folklorní soubor pochází z centrální části Gruzie. Spojuje v sobě
působení taneční skupiny a mužského pěveckého sboru. V mužském tanečním projevu diváci obdivují náročné prvky podtržené
využitím rekvizit, jako jsou např. šavle a štíty. Protipólem je
ladný tanec dívek.
V podání mužského pěveckého sboru zazní m.j. tradiční polyfonní církevní písně.
Pořadatelé děkují za vstřícnost a spolupráci
Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě
a Ostravským výstavám a.s.
Umělecký vedoucí souboru: Zurab Sikharulidze
Choreograf: Nona Tskhadadze
16
17
Mediální partneři
Finanční podpora
Sponzoři
Partneři
18
19
Statutární město Ostrava
Účinkují folklorní soubory
z Běloruska, Francie, Gruzie, Indie, Polska,
Brna, Kopřivnice, Nového Jičína,
Opavy, Plzně, Ostravy
Programový katalog
XVII. ročníku Festivalu městských folklorních souborů
s mezinárodní účastí
Folklor bez hranic Ostrava 2014
vydalo občanské sdružení Folklor bez hranic Ostrava
Redakce: Kateřina Macečková, Dana Skálová
Grafická úprava: Jana Bednářová
Fotografie: Werner Ullmann, archiv redakce a archívy souborů
Tisk: OFTIS Ostrava
2
Download

Brožura [.pdf] - Folklór bez hranic