CZ
NÁVOD K LADĚNÍ A OBSLUZE
MULTIFREKVENČNÍHO, SAMOLADÍCÍHO
DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ TS4 a TS6
TECHNICKÉ ÚDAJE TS6 :
-napájení ovladače-alkalická baterie 6V
-počet kanálů TS4 – 4kan., TS 6 – 6kan.
-frekvence 283, 290, 306, 311, 315, 330, 433, 868 MHz – pro pevné a samoladící kódy do 20bit
-frekvence 433 MHz pro základní plovoucí kódy v systému „HCS“
-dosah cca. 30m
Dálkové vysílače ze série TS umožňuje vyslání signálu do přijímačů různých výrobců a v
různých frekvencích v systému pevného kódu zároveň. Vysílač je samoladící od
původního vysílače. Spárování je jednoduché a bezpečné. Přijímač rozpozná stávající
nastavený kód a umožňuje provoz nových samoladících vysílačů. Systém je vhodný tam, kde
je zapotřebí přidat či obměnit stávající vysílače za nové bez obtížného vyhledávání daného
výrobce a přesného typu ovladače. Vysílač lze také nastavit do systému základního plovoucího kódu.
Ver. TS4 a TS6 - POHON SERVIS 11/12
www.pohonservis.cz
1
CZ
VYSÍLAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Ovládání je určeno především pro privátní a průmyslové vrata a brány, kde se využívá
buď starší již nedostupný systém nebo složitý pro naprogramování nových vysílačů.
Předností je jednoduché naladění vysílače nového od vysílače stávajícího a tímto
jednoduchým způsobem přidávat další a další vysílače. Dálkové ovládání pracuje
systémem pevně nastavitelného kódu. Multifrekvenční vysílač rozpozná širokou škálu
frekvencí a dokáže naladit na jednotlivá tlačítka různé nebo stejné frekvenční řady.
Ovladač je vybaven šesti tlačítky a třemi rozpoznávacími LED diodami (červená = 433MHz,
modrá = 868MHz, zelená = ostatní frekvence. Pro správnou funkci je třeba zvolit, kterým
tlačítkem budeme ovládat vrata, bránu atd. Pro správnou funkci vysílače je vhodné jednou
za 2-4 roky vyměnit baterii dle četnosti používání (odšroubujte šroub na zadní stěně
vysílače). Vysílač lze nastavit jako samoladící, plovoucí a typ TS6 také jako 12-ti kanálový.
Nákres kanálů na vysílači: Volba frekvence / počet stisknutí / L:
1x / 433 MHz / červená LED
2x / 868 MHz / modrá LED
3x / 306 MHz / zelená LED
4x / 330 MHz / zelená LED
5x / 290 MHz / zelená LED
6x / 311 MHz / zelená LED
7x / 315 MHz / zelená LED
8x / 283 MHz / zelená LED
Nákres ladění vysílačů:
…2- 40 cm…
POSTUP – NASTAVENÍ
A) VOLBA PRO ZMĚNU VYSÍLAČE NA SYSTÉM ZÁKLADNÍHO PLOVOUCÍHO KÓDU „HCS“:
Na vysílači TS4 nebo TS6 stiskněte a držte tlačítko 1 a poté přitiskněte a držte také tlačítko 4. LED
dioda na vysílači krátce zasvítí všemi barvami. Držte stále tlačítka cca. 8sec. než začne blikat modrá
LED. Pusťte tlačítko 1, modrá LED bude stále blikat a zabliká také pro potvrzení nastavení. Nyní lze
všechny tlačítka vysílače použít pouze v systému plovoucího kódu. Staré nastavení je vymazáno. Dále
nalaďte vysílač s přijímačem dle návodu přijímače.
B) VOLBA PRO ZMĚNU VYSÍLAČE NA SYSTÉM PEVNÉHO A SAMOLADÍCÍHO KÓDU:
Na vysílači TS4 nebo TS6 stiskněte a držte tlačítko 1 a poté přitiskněte a držte také tlačítko 4. LED
dioda na vysílači krátce zasvítí všemi barvami. Držte stále tlačítka než začne blikat modrá LED. Pusťte
tlačítko 1 a pak 4. Nyní lze všechny tlačítka vysílače použít pouze v systému pevného a samoladícího
kódu. Staré nastavení je vymazáno. (Nastaveno z výroby s možností generování frekvence tlačítkem 1.)
AUTOMATICKÉ LADĚNÍ PRO SYSTÉMY PEVNÉHO A SAMOLADÍCÍHO KÓDU:
Na vysílači TS4 nebo TS6 stiskněte a držte tlačítko 1 a poté přitiskněte a držte také tlačítko 4. LED
dioda na vysílači krátce zasvítí. Pusťte tlačítko 1 a 4, LED dioda bude svítit po dobu 5sec. V tomto
rozmezí stiskněte vybrané tlačítko 1,2,3,4,5,6 a držte jej. Součastně na běžném vysílači (X) v blízkosti
stiskněte vybrané tlačítko. Vysílač zkontroluje frekvence a např. modrá LED se rozbliká pro potvrzení
naladění frekvence 868MHz. Po probliknutí modré LED min 3x za sebou je vysílač naladěn.
RUČNÍ LADĚNÍ PRO SYSTÉMY PEVNÉHO A SAMOLADÍCÍHO KÓDU::
Na vysílači TS 4 nebo TS6 stiskněte a držte tlačítko 3 a poté přitiskněte a držte také tlačítko 4.
Červená a zelená LED dioda se na vysílači rozbliká. Vyčkejte dokud se červená LED dioda plně rozsvítí.
Pusťte tlačítko 3 a 4, Několikrát stiskněte za sebou tlačítko 3, dokud nezvolíte požadovanou frekvenci.
Pro zrušení vybrané frekvence stiskněte tlačítko 4 a pak si vybrané tlačítko zapíše do paměti předchozí
frekvenci. Pokud chcete naladit stejnou frekvenci na všechny tlačítka, stiskněte a držte tlačítko 4, dokud
se modrá LED dioda nerozbliká (viz.volba frekvence / počet stisknutí).
NEDOTÝKEJTE SE VNITŘNÍCH ČÁSTÍ PŘÍJMAČE !
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).
Ver. TS4 a TS6 - POHON SERVIS 11/12
www.pohonservis.cz
2
Download

NÁVOD K LADĚNÍ A OBSLUZE