V o lv o m ag a z í n
jaro/léto 2013
Velká švédská inovace:
pro život
podle
vás
T
ěšíme se na Vás…
…užijte si špičkovou kvalitu
léčebných a wellness programů
hotelu Imperial v Karlových Varech
Hotel Imperial****superior • Libušina 18, 360 01 Karlovy Vary •
e-mail: [email protected] • tel.: +420 353 203 113 •
fax: +420 353 203 151 • www.spa-hotel-imperial.cz
Member of Imperial Karlovy Vary Group
Stylový hostitel od roku 1912
Obsah
4 K a l e i d o s k o p
32 L i d é f l e e t u
Od vidličky po Warhola
Nahlédnutí do zákulisí
aneb inteligentní vychytávky práce fleetových
manažerů Microsoftu
6 P ř e d stav u j e m e
Nejrozsáhlejší inovace
34D ě d i c t v í
v historii švédské
Fenomén Cross Country
automobilky
36 N o v é
14 V o lv o
technologie
World Golf
Bedlivě střeží vás
C h a l l e n g e
i vaše okolí
Vzpomínky na Afriku
38 j a z z S ta r
18 z d r a v í
Báječný svět Rudyho Linky
Když život visí na vlásku
44 V o lv o m o v i e
22 B e z p e č n o s t
Invaze švédských vozů
Na prvním místě člověk
do nových českých filmů
24 K ř í ž e m k r á ž e m
Destinace: zábava
46P u r e d e s i g n
Seveřané na milánském
veletrhu designu
52 S m ö r g å s b o r d
Co se děje ve světě Volvo
54 V o lv i s ta
Tomáš Klus
Vážení čtenáři,
opět se spolu setkáváme na stránkách
Volvo magazínu, v němž vám pravidelně
přinášíme novinky z prostředí švédské
automobilky od nás i ze zahraničí
a zároveň představujeme výjimečné
osobnosti a aktivity, které jsou s ní
provázány. Těší mě, že se oba tyto světy
rozvíjejí ve stále užším propojení.
Automobilka Volvo pokračuje
mílovými kroky ke své stanovené vizi
zlomového roku 2020, kdy by již nemělo
v souvislosti s provozem jejích vozů dojít
k žádnému fatálnímu zranění. Tomuto cíli
napomáhá i technologie chránící cyklisty –
ve světě vůbec první – s níž právě vjíždějí
na silnice inovované modely představené
na jarním ženevském autosalonu.
Mimochodem jde o největší modernizaci
v historii značky. Nové modely S60,
V60, XC60, S80, V70 i XC70 jsou ještě
více prémiové a ještě více zaměřené
na potřeby a bezpečnost řidiče i všech
„zúčastněných“.
Tradiční holistický přístup k tomu,
co je u Volva nejdůležitější, tedy ochrana
posádky, potvrzují i výsledky nejpřísnějších
nárazových zkoušek v situacích, které jsou
často velmi fatální. Volvo na rozdíl od
většiny jiných značek prokázalo dlouholetý
pozitivní přístup k bezpečnosti a zúročilo
výsledky výzkumu dopravních nehod
a tisíce crash testů v moderním
bezpečnostním centru.
Tím se snaží nejen chránit váš život, ale
v nevyhnutelných případech usnadnit
i práci záchranářů a lékařů, jako je třeba
MUDr. Anatolij Truhlář z královéhradecké
záchranné služby.
Pro Volvo zkrátka byl a vždy bude
člověk na prvním místě. Nejsme však
jediní, kdo navazuje na historický odkaz
své značky – když jsme křížem krážem
brázdili jih republiky, byli jsme až
překvapeni, kolik nových zázraků vzchází
ze starých základů a navazuje na původní
tradice. A když k tomu noví majitelé
nabídnou moderní a třeba netradiční
aktivity, je odkaz minulosti správně
vyslyšen.
Z kořenů bohatého dědictví vyrůstá
i současný nadčasový skandinávský
design – exkluzivní reportáž z milánského
Salone del Mobile pro rubriku Pure
design přivezl úspěšný český designér
Michal Froněk.
Každý model, každý vůz se snažíme
propracovat do nejmenšího detailu.
Volvista a populární písničkář Tomáš Klus
přirovnal Volvo ke kvalitnímu jazzu. Ne
povrchnímu, ale vyžadujícímu velkou
pozornost. Což každopádně potvrzuje
i jeden z nejlepších světových kytaristů
Rudy Linka, který během července přiveze
do Čech velký jazzový festival. A my jako
hrdý partner této výjimečné akce budeme
při tom – a vás zveme samozřejmě také.
Přeji vám příjemné čtení a krásné léto!
Frank Vers aev el
M anaging D irect or
Volv o Auto C zec h
Volvo magazín, jaro/léto 2013: Vydavatel Volvo Auto Czech, s. r. o., V Oblouku 731, Průhonice 252 43,
IČO 63981726 Evidenční číslo MK ČR E 12667 Šéfredaktorka Petra Doležalová, [email protected]
Spolupracovníci Pavlína Zelníčková, Petr Prokopec, Jiří Steiger, Michal Froněk, Michal Borský, Anita Blahušová,
Jiří Kaloč, Martin Mazari, Lukáš Dittrich Obrazová úprava Libor Špaček Grafická úprava Radek Rytina
Tisk Tiskárna Didot Produkce a prodej inzerce Petra Doležalová Vychází dvakrát ročně www.volvocars.cz
PEFC/04-31-0741
Kaleidoskop
T e xt A n i t a B l a h u š o v á
jeden
vládne
všem...
F o t o g raf i e a r c h i v
PRO ZDRA V Í
Jídlo pod kontrolou
Pomaleji jíst a lépe žvýkat
znamená snáze hubnout. Výzkumy prokazují, že
pocitu sytosti dosáhne člověk až po zhruba
dvaceti minutách jídla. Elektronická vidlička
HAPIfork vznikla proto, aby zaznamenávala
vaše jídelní zvyklosti. Monitoruje, jak dlouho
trvalo vaše jídlo, kolik soust jste snědli za
minutu i intervaly mezi podanými
sousty. Začnete-li příliš hltat, upozorní vás
jemnými vibracemi a světelnými signály. Díky
těmto informacím, které si následně stáhnete
do telefonu nebo počítače, vám speciální
aplikace pomůže stanovit lepší jídelní návyky
a tím zároveň zlepšit vaše zdraví. K dostání na
www.hapilabs.com/productshapifork.asp .
B EZDRÁTO V É TECHNOLO G IE
Ov l á d n ě t e
přístroje
lusknutím prstů
Představte si, že pohybem
p ř e d l o k t í , natočením ruky či stiskem prstů
ovládáte svůj počítač, telefon i ostatní digitální
technologie. Postačí nasadit si nenápadný náramek
na předloktí a přístroje zázračně poslouchají.
Náramek MYO společnosti Thalmic Labs používá pro
bezdrátový přenos signál Bluetooth 4.0. a výrobce
garantuje kompatibilitu s operačními systémy OS X
a Windows. Při prvním nasazení se MYO zkalibruje
a přizpůsobí se ruce konkrétního uživatele. Ovládací
gesta jsou specifická, nedochází tudíž
k samovolnému zapínání a vypínání. Náramek si
můžete předobjednat za 149 dolarů na internetu,
k dodání bude na začátku roku 2014.
www.getmyo.com
4 v o lv o ma g az í n
CESTO V ÁNÍ
Zavazadlům na stopě
K a ž d ý , k d o č a s t ě j i c e s t u j e , ten
problém zná. Vaše letadlo přistálo v cílové
destinaci, ale zavazadla se potulují bůhví kde.
S Trakdot luggage od společnosti GlobaTrac
budete mít na cestách o starost méně. Stačí
přístroj o velikosti zhruba platební karty
umístit do zavazadla, spárovat s aplikací
v telefonu a budete neustále informováni,
v kterém městě a na kterém letišti se zrovna
vaše zavazadla nacházejí. Kromě kupní ceny
padesáti amerických dolarů je třeba za službu
zaplatit ročně dalších 13 dolarů a jednorázový
aktivační poplatek 9 dolarů. Podrobnosti
naleznete na www.trakdo t.com /
TrakDo t/i ndex.js p .
S T rakd o t
lu g g a g e
m á t e sv o j e
kufr y p o d
k o ntr o l o u
PŘÍSLUŠENST V Í PRO i PAD
Nový kabátek
pro váš tablet
F a b r i cS k i n K e y b o a r d F o l i o od Logitechu je unikátní
kombinací skládací klávesnice a pouzdra. Jde o první Bluetooth
klávesnici, jejíž tlačítka jsou hladce zapuštěna do vnitřního potahu.
Pouzdro v celé řadě barev a široké škále materiálů od nehlazené kůže
po jemně tkanou bavlnu je výsledkem spolupráce s předními světovými
designéry. Vnější povrch má potah odpuzující kapaliny, skryté magnety
drží iPad ve dvou praktických polohách – bezpečně tablet upevní
v pozici pro psaní a zajišťují, aby pouzdro zůstalo zavřené, když jej budete
přenášet. Podívejte se na podrobnosti na www.logitech.com .
UMĚNÍ
Andyho šťastná třináctka
Retrospektivní výstava
KOSMETIKA
Novinka pro hráče
a milovníky adrenalinu
N e n e c h t e s e m ý l i t : to,
co na první pohled vypadá jako
žetony na poker naskládané do
úhledného sloupečku, je ve
skutečnosti flakón nejnovější
pánské vůně od Davidoff. Parfém
nazvaný the Game symbolizuje
vzrušení ze hry, je vůní příležitostí
a očekávání určenou především
pro ty, kteří se nebojí riskovat
a vsadit všechno na jednu kartu.
Zajímavá kořeněná kombinace
ginu, jalovcových bobulí, kosatce
a černého dřeva dodá styl
a osobitou eleganci. Vždyť život
je hra, která by měla být hrána
pro vítězství. A jak známo, vítěz
bere vše.
www.zinodavidoff.com
ANDY WARHOL – ZLATÁ
ŠEDESÁTÁ k nedožitým
pětaosmdesátinám světoznámého
malíře, grafika a všestranného umělce
bude zahájena 13. července 2013
z dobrých důvodů – třináctka totiž prý
byla jeho šťastným číslem. V Alšově
jihočeské galerii, umístěné
v novogotické zámecké jízdárně
jednoho z nejkrásnějších českých
zámků, budete moci až do 28. září
obdivovat na devadesát
velkoformátových originálních
sériografií této pop artové ikony.
Během šedesátých let se z tvůrce
inzerátů Andyho Warhola stal jeden
z nejúspěšnějších amerických umělců,
pro bývalé Československo byla tato
léta obdobím odvážných nadějí
a Volvo v té době dobývalo svět
s modelem Amazon, jenž byl
inspirován americkými kombíky. Letos
se Volvo Auto Czech stává partnerem
Warholovy výstavy v Hluboké nad
Vltavou. Po půl století se tak švédská
značka setkává s americkým
umělcem s československými kořeny
na jeho české výstavě. Galerie, která
letos také slaví kulatých šedesát let
od svého vzniku, chystá na tuto
sezónu navíc celou řadu zajímavých
doprovodných akcí. Detaily naleznete
na www.warhol2013.cz .
andy na
hluboké
5
v70
V íc e c h r omu
Tradiční kombi nově přichází s mnohem
luxusnějším vzhledem, za nímž stojí jak širší
čelní maska, tak více chromových doplňků.
Vzadu se pak objevuje nový nárazník a jiné
koncovky výfuku či koncová světla.
Prakticky všechny modely švédské
značky letos prošly modernizací,
která jim nadělila jednodílné aktivní
čelní světlomety, nový design kol
a nárazníků, úspornější motory či
vůbec poprvé v historii pádla řazení
pod volantem. Nechybí ani inovace
v oblasti bezpečnosti, jež se
zaměřuje na ochranu cyklistů, nebo
multimediální rozhraní Connected
Touch, které můžete ovládat
i v rukavicích. Vše pak korunují verze
R-Design, které do nové skladby
vnášejí nádech sportovnosti. Z klidu
na stovku tak můžete akcelerovat za
pouhých 5,9 sekundy, aniž byste
riskovali, že se domů nevrátíte
zrovna v pořádku.
nová
T e xt P e t r P r o k o p e c F o t o g raf i e V o l v o C a r s
Představujeme
P r ojed u v š u d e
Také terénní verzi lze ozdobit až
19palcovými ráfky. Navzdory jejich
velikosti přitom nedochází ke ztrátě
komfortu, ohrožena není ani
prostupnost v terénu. Zvláště
v kombinaci s pohonem všech kol
a asistentem sjíždění svahů.
XC70
tvář
M
BARVA A INFO
DLE VÝBĚRU
Venkovní světla
nejsou jediným prvkem,
jenž modely značky
Volvo spojuje. Nově
totiž všech šest
modernizovaných vozů
těží z adaptivního
digitálního displeje,
který promítá
informace dle volby
řidiče. Tomu se
přizpůsobí i podsvícení –
svádět k rychlosti
tak může sportovní
červený režim
zobrazení Performance,
zatímco pro klidnou
jízdu je ideální Eco,
znázorňující v zelených
odstínech ukazatel
ekologické jízdy.
8 v o lv o ma g az í n
ode r nizace je pro každou automobilku velkým rizikem. Designéři
mohou přijít s novinkou, která zákazníky odežene dříve, než stihnou
prostudovat technické parametry. Pod kapotu se pak může nastěhovat
prvek, jehož selhání snadno poškodí daný model či ve výsledku i celou
značku. Není proto divu, že každý výrobce přistupuje k pravidelným
faceliftům s velkou pozorností. Dosud však žádný nepřišel s počinem, jaký na letošním
ženevském autosalonu prezentovalo Volvo. Skandinávská automobilka totiž neosvěžila pouze
jeden, ale prakticky všechny modely ve svém portfoliu. Výjimku tvoří jen nový prémiový
hatchback V40 a vrcholné SUV XC90, jehož nástupce bude brzy představen.
Loňská premiéra přitom není jediným důvodem, proč Volvo nepřikročilo také k faceliftu
nového hatchbacku V40. Zakomponováním jednodílných čelních světlometů zvenčí
a adaptivního digitálního displeje se třemi barevně odlišenými režimy (Eco, Elegance,
Performance) uvnitř totiž modely S60, V60, XC60, XC70, V70 a S80 sjednotily s novým
přírůstkem skandinávské značky svou tvář. Na rozdíl od jiných výrobců však byl každému vozu
ponechán jeho individuální charakter. Za volantem vás tak neomrzí, i kdybyste postupně
přesedali z jednoho modelu do druhého. Zvenčí ovšem každý okamžitě pozná, o kterou
automobilku běží. Na tom se samozřejmě podepisuje hlavně čelní maska s dnes již ikonickým
znakem Volvo Iron Mark, poznávacím znamením se ovšem stala i výrazná zadní světla.
Nyní k nim přibyly také nové přední světlomety, jejichž stylizace plně odpovídá
zmiňovanému modelu V40. Počítat ovšem můžete s průlomovými technologiemi, které
dokážou automaticky přepínat mezi dálkovými a potkávacími světly. Za pomoci kamery
(pokračování na str. 10)
Představujeme
v60
Pohled n ý p r a k ti k
Standardně nabízí Volvo V60 v zavazadlovém
prostoru objem 430 litrů, sklopením sedadel
dělených v poměru 40/20/40 ale můžete
tuto kapacitu navýšit. Stejně tak oceníte
integrované dětské sedáky, které lze vyklopit
a zajistit tak potřebnou výšku i bezpečí.
s60
Spo r t , n e b o k o m f o r t ?
Dynamicky vyhlížející sedan má oporu hlavně
v podvozku. Zde si můžete zvolit hned čtyři
varianty ideálně odpovídající zákaznickým
preferencím. K mání je tak snížená sportovní
verze nebo aktivní Four-C, na výběr je
i naladění Touring a Dynamic.
„JEDNÁ SE
O NEJROZSÁHLEJŠÍ
MODERNIZACI STÁVAJÍCÍCH
MODELŮ V HISTORII ZNAČKY. HLAVNÍM CÍLEM
KAŽDÉHO VYLEPŠENÍ BYLO JEŠTĚ LÉPE
NAPLNIT POTŘEBY NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ.
ZAMĚŘILI JSME SE NA KVALITU A NA
POZORNOST K DETAILŮM,“ ŘÍKÁ O FACELIFTU
LEX KERSSEMAKERS, VRCHNÍ VICEPREZIDENT
PRO PRODUKTOVOU STRATEGII.
9
Představujeme
V r c h o l m e z i v še m i
XC60
Zatímco pro ostatní modely značky jsou
maximem kola v rozměru 19 palců, Volvo
XC60 může jako jediné profitovat
z dvacetipalcových ráfků. Profil pneumatik
je však stejný jako u 19palcového
provedení, díky čemuž uvnitř nedojde
ke ztrátě pohodlí.
NA DOTEK
I HLASEM
S příchodem nových
modelů přináší
Volvo další úroveň
konektivity
prostřednictvím
systému Sensus
Connected Touch,
jehož sedmipalcovou
dotykovou obrazovku
lze vůbec poprvé
na světě ovládat
i v rukavicích. A to
díky skenování
jejich povrchu
infračerveným
paprskem. I v zimě tak
máte plný přístup
k internetovému
obsahu (pomocí 3G/4G
modemu umístěného
ve vozidle nebo přes
mobilní telefon),
streamování hudby
i mapám Google Maps.
Zároveň systém Sensus
nabízí zabudovanou 3D
navigaci s dopravním
zpravodajstvím, funkcí
vyhledávání volných
parkovacích míst či
servisů Volvo. Mimo to
s ním lze spárovat
veškeré hudební
nosiče, z nichž některé
je možné ovládat
hlasem. A to již pouhým
vyslovením názvu
skladby.
1 0 v o lv o ma g az í n
umístěné za čelním oknem 60’s modelů švédské automobilky dokonce poznají i vpředu jedoucí či
protijedoucí vůz a dle podmínek uzpůsobí intenzitu paprsku. Souběžně s tím dochází k odclonění té
části, která by druhého řidiče oslnila. Aktivní světlomety jsou pak dokonce schopny rozpoznat
i motocyklisty, pokud tito mají svůj stroj vybaven dostatečně výkonným světelným zdrojem. A aby
toho nebylo málo, světlomety v nízkých rychlostech do 30 km/hod natočením přisvětlují zatáčky
a zvyšují tak bezpečnost jízdy – i když se jedná třeba jen o průjezd úzkými vraty za tmy nebo
odbočování na úzkou polní cestu.
Jen na světla se ovšem modernizace nezaměřila. V případě modelů S60, V60 a XC60 můžete
počítat s tryskami ostřikovačů, které jsou skryty pod kapotu. Nové jsou rovněž integrované
koncovky výfuku, vyhrazené některým motorizacím, díky nimž byl vylepšen nejen vzhled, ale také
„dýchání“ pohonných jednotek. Konstruktéři se totiž museli vypořádat i s takovou skutečností, že
při provozních podmínkách musejí koncovky zůstat na svém místě navzdory možnému prodloužení
výfukového systému až o 25 mm. Mimo tyto změny můžete model XC60 vybavit až 20palcovými
koly, profil jejich pneumatik však zůstává stejný jako u 19palcových. Vyšší vizuální přitažlivosti tak
není obětován komfort. To samé platí i pro Volvo S60 a V60, v tomto případě je ale nejvyšší volbou
devatenáctipalcové provedení.
Identický rozměr litých kol je vyhrazen také modelům V70, XC70 a S80, v těchto případech
ovšem byla modernizace výraznější. Kromě koncovek výfuku získaly nové nárazníky, V70 a XC70
navíc profitují z pozměněných zadních světlometů. U terénního modelu pak ještě došlo ke zvýšení
ochranných černých plastů až k čelním světlometům, díky čemuž vůz dává plně najevo své
schopnosti i mimo zpevněný povrch. Elektricky ovládané páté dveře přitom usnadňují přístup do
zavazadlového prostoru, jehož velmi skladný objem může být po sklopení zadních sedadel navýšen
z 575 na 1 600 litrů. Sedan S80 pro změnu přichází s větším luxusem, který je vlastní především
verzi Executive. Provedení Inscription je pak určeno zákazníkům, kteří volí maximální individualizaci.
Změny se nevyhnuly ani motorovému prostoru, kde byla prioritou hlavně nižší spotřeba. Ta
u modelu S60 vybaveného šestistupňovou manuální převodovkou a čtyřválcovým turbodieselem
D2 o výkonu 115 koní poklesla na 3,9 l /100 km, v kombinaci s automatem je žíznivost
o 2 decilitry vyšší (platí pouze v kombinaci s vybranými koly a pneumatikami). Velmi podobné
S80
Stylový elegán
Modernizací prošla i vlajková loď značky Volvo. Zvenčí
omládly nárazníky, čelní maska nebo 19palcová kola
a také interiér je o poznání luxusnější. Sáhnout můžete
i po koženém čalounění skotské firmy Bridge of Weir,
jejíž useň prochází menším množstvím povrchových
úprav. Je tak měkčí a působí přirozeněji, čímž plně
odpovídá skandinávskému charakteru.
SPOTŘEBA PALIVA
S PRŮMĚREM 4,1 L/100 KM
U VOLVA S80 PŘEDSTAVUJE ŠPIČKU V DANÉ
TŘÍDĚ. Pod povrchem se nachází zdroj
prvotřídních jízdních zážitků –
vynikající podvozek, který je k mání
jako komfortní, snížený sportovní
Hledáte oporu?
a nebo s technologií Four-C.
Nově je pro Volvo XC60 součástí standardní výbavy
hodnoty 4,1 l /100 km dosahují i kombi V60 (automat přináší deci navíc) a sedan S80, mimo
to je ovšem motor D2 dostupný také pod kapotou modelu V70, kde spotřeba klesla na 4,2 l,
respektive 4,3 l/km. K dispozici jsou ale také silnější pohonné jednotky než D2, Volvo S60,
V60 a V70 tak lze osadit dieselovými motory D3 o výkonu 136 koní a D4 se 163 koňmi,
které při spřažení s automatickou převodovkou vykazují spotřebu 4,9 l /100 km. Druhou
zmíněnou variantou je pak možné objednat i pro crossovery XC60 a XC70, kde vyžadují
pouhých 5,3 l /100 km. Tedy stejnou hodnotu, jaké dosahuje vrcholná dieselová pohonná
jednotka D5 naladěná na 215 koní.
V nabídce samozřejmě nechybějí ani benzinové motory, na které se rovněž zaměřila
pozornost techniků švédské automobilky. Volvo S60 můžete vybavit nově naladěným motorem
T3 o výkonu 150 koní, kde v kombinaci s automatickou dvouspojkovou převodovkou
Powershift vyžaduje jen 6,8 l /100 km. U kombíku V60 se spotřeba zvyšuje na 7,2 l /100 km,
působivý je ovšem výsledek sedanu S80, který je o desetinku úspornější. Vrcholem pak nadále
zůstává třílitrový šestiválec T6, který je ideálem pro modely S60, V60 a XC60 ve výbavě
R-Design. Zvláště pokud se pomocí optimalizačního softwaru firmy Polestar rozhodnete ke
zvýšení výkonu z 304 na 329 koní. Sprint z klidu na stovku totiž s takto naladěným sedanem
zvládnete za 5,9 sekundy. Tedy nejrychleji ze všech modelů, jaké Volvo momentálně nabízí.
systém řízení trakce v zatáčkách, který pomocí řízené
distribuce točivého momentu zlepšuje samotný
průjezd. Mimo to stabilizace DSTC nabízí další funkce,
mezi něž patří i částečné vypnutí protiprokluzového
a stabilizačního systému při sportovní jízdě.
11
R-Design
K d y ž c h c e t e vý k on
LEMY PŘEDNÍCH
BLATNÍKŮ MODELŮ R-DESIGN
MAJÍ PŘEDSTAVOVAT DESIGNOVÝ ŠPERK,
JENŽ ZDŮRAZŇUJE SPORTOVNÍ
CHARAKTER VOZU. ZAOBLENÝ KONEC
PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU SE PAK OBTÁČÍ
KOLEM DYNAMICKY TVAROVANÝCH KOL
IXION V ROZMĚRU 19 A 20 PALCŮ.
PREVENCE AŽ
NA PRVNÍM
MÍSTĚ
Prevence je nejlepším
možným způsobem, jak
zabránit dopravním
nehodám. I proto Volvo
postupně představuje
prvky, jež riziko snižují
či zcela eliminují. Jedním
z prvních bylo City
Safety, následovala
detekce a ochrana
chodců a cyklistů. Tyto
systémy využívají
kamery za čelním oknem
k identifikaci objektu,
v kombinaci s radarem
pak sledují i vozidla
ve slepém úhlu.
1 2 v o lv o ma g az í n
Kromě upravené čelní masky se modely
R-Design pyšní také unikátním difuzorem
s aerodynamickým žebrováním. Pod kapotou
se pak může objevit celá plejáda motorů, která
vrcholí třílitrovým šestiválcem T6, jehož výkon
se může díky optimalizaci softwarem firmy
Polestar vyšplhat až na 329 koní.
Při tomto tempu vám budou nápomocna pádla řazení pod volantem, která skandinávská
značka představuje poprvé ve své historii. Doplnit jimi můžete každý model vybavený
automatickou převodovkou, nejen verze R-Design. Ty ovšem nadstandard přinášejí, a to nejen
v podobě dynamičtěji vyhlížejícího bodykitu pro stylové provedení exteriéru, ale v případě sedanu
S60 a kombíku V60 i ve formě podvozku sníženého o 15 mm a pružin přitvrzených o 15 procent.
Tužší naladění se nevyhnulo ani Volvu XC60, míru přitvrzení však technici upravili s ohledem na
zajištění komfortu při jízdě mimo asfalt. Navíc zde již ve standardu můžete počítat se systémem
řízení trakce v zatáčkách, který je díky gyroskopickému náklonovému čidlu rychlejší a přesnější.
Pokud si ovšem chcete užít jízdy nespoutané, je možné volbou sportovního režimu DSTC omezit
účinnost protiprokluzového systému spolu se systémem dynamické stabilizace.
Výbava R-Design přináší i nová sportovní sedadla, která jsou čalouněna kombinací černé
nubukové textilie a perforované kůže, sáhnout ovšem můžete i po celokoženém provedení.
Tato parketa je ovšem vyhrazena hlavně modelu S80, pro jehož interiér se dodavatelem
přírodní usně stala skotská firma Bridge of Weir. Ta totiž nabízí mnohem měkčí a přirozeněji
vypadající povrch. Mimo to je možné všechny faceliftované modely vybavit také účinnějším
rozmrazováním čelního skla, vyhřívaným volantem, ambientním osvětlením interiéru, které si
můžete přizpůsobit svojí náladě, nebo příplatkovým sportovním podvozkem. Změn tak rozhodně
není málo, hodnoty ovšem zůstávají. Protože jde o vás. ■
Více informací o modernizovaných modelech se můžete
dozvědět na www.volvocars.cz .
prˇipravujeme pro Vás výjimecˇná místa pro
* Milano 2007
ˇAS v Praze
ŽIVOT a VOLNÝ C
pro více informací o našich zámeˇrech, které podporují prˇední lidé z oblasti umeˇní,
kultury a businessu navštivte www.tamkdechcemezit.cz
Danube House
Karolínská 650/1
186 01 Praha 8
Czech Republic
LoftCube czech republic & slovakia
Tam kde chceme žít s.r.o
partner Tomáš Klápa
mob. +420 602 821 696 • [email protected]
LoftCube GmbH
Maximilianstr. 35a
D-80539 München
www.loftcube.net
T e xt p e t r a d o l e ž a l o v á
F o t o g raf i e a r c h i v
Začali jste
s golfem a zcela
jste mu propadli?
Obdivujete světové hráče
a zahrát si s nimi je váš sen?
Volvo vám ho umí splnit.
fenomé
1 4 v o lv o ma g az í n
én
Volvo world golf challenge
P
opulá r ní a vel m i pres ti žní s o utěž
Volvo World Golf Challenge neustále roste.
Tradici šampionátu zahájilo Volvo v roce 1988 a od té doby
počet zúčastněných hráčů již dávno překročil milionovou
hranici. Jen vloni odehrálo od jara do podzimu přes šest set
turnajů sedmdesát tisíc amatérských hráčů ze třiceti zemí,
letos se jich očekává ještě více. Vítězové národních túr se
mohou těšit na pozvání na prestižní finálový turnaj, který se
koná vždy koncem ledna na některém z nejkrásnějších hřišť
světa.
Letos jím byl malebný jihoafrický golfový resort Zimbali,
vloni Montagu Course (Fancourt), ležící na stejném
kontinentu, předtím Royal Golf Club v Bahrajnském království.
Právě zde také dostalo světové finále amatérů nový název
a pro mnohé hráče další rozměr. Povýšení jména z původního
Volvo Masters Amateur na Volvo World Golf Challenge totiž
přineslo možnost zahrát si po kvalifikačním kole společnou
hru s profesionály, hvězdami Ryder Cupu a European Tour,
a to v přímém přenosu televizních stanic celého světa!
Taková příležitost je ve světě golfu pořádaných
automobilkami naprosto unikátní.
Vítěze české túry Jiřího Žemličku dělila od ProAmu
finále Volvo Golf Champions jedna jediná rána, přesto však
na africké dny vzpomíná s nefalšovaným nadšením.
„V žádném jiném sportu nemáte možnost zahrát si seriózně
s profesionály. Třeba v tenise se jen těžko utkáte
s Federerem i prvoligový fotbal si zakopete maximálně během
charitativní akce, ale ne jako skutečný zápas. Sledoval jsem,
jak se nejlepší evropští profíci gentlemansky chovali
k amatérským kolegům, komentovali jejich rány a nechali jim
nahlédnout pod pokličku svého umu. Má to obrovskou
hodnotu,“ říká Jiří Žemlička.
S golfem začal před pouhými třemi lety, ale díky
zkušenostem z tenisu postupoval rychle nahoru. Svůj úspěch
tento všestranný sportovec přičítá i svému přístupu. „Řadu
turnajů jsem vyhrál díky tomu, že jsem nemusel. Nastupoval
jsem bez pocitu zodpovědnosti, jen jsem si chtěl užít hru. Díky
tomu se mi koneckonců podařilo vyhrát i české kolo Volvo
World Golf Challenge. Počítání ran taky nevede k ničemu
dobrému, jen se člověk od začátku drtí chybami. Já se snažím
zahrát každou jamku co nejlépe a výsledek sečtu co
nejpozději.“ A právě ztráta této lehkosti mu v Africe zabušila
na nervy. „Bylo to poprvé, kdy jsem nehrál sám za sebe,
a cítil jsem, že musím zahrát dobře. Výsledky se průběžně
počítaly a já se dostával pod tlak. Společná hra s profesionály
mi tak unikla o jednu ránu a těch zbytečných, občas až příliš
riskantních ran bylo skutečně moc.“ Přesto však tento zážitek
považuje Jiří Žemlička za velmi cenný. Ačkoliv o sobě říká, že
je individualista a u golfu mu jde především o sportovní
zážitek, rozlehlé, buší obklopené hřiště Zimbali mu učarovalo.
Vítěze české túry Jiřího Žemličku
dělila od ProAmu finále Volvo
Golf Champions jediná rána,
přesto však na africké dny, kdy
mu doprovod dělal sám generální
ředitel Volvo Auto Czech Frank
Versaevel (2. obrázek), vzpomíná
s nefalšovaným nadšením.
15
Volvo world golf challenge
„Je skvělé, že Volvo pořádá tyto akce.
Fotografie Petra Doležalová
Ještě jako amatérka jsem se účastnila turnaje
LET na Slovensku a byla to pro mě ohromná
zkušenost. Myslím, že je velká motivace se
na turnaji probojovat až na první místo a mít
možnost reprezentovat naši zemi na tak
prestižním turnaji. Je to krásný zážitek,
na který bude každý z hráčů dlouho
vzpomínat a kde získá i řadu cenných
zkušeností.“ Klára Spilková
Nejen v Africe lze odkoukat
grify golfových hvězd.
Inspirací se může stát
i mladičká a talentovaná
Klára Spilková. Nejlepší
česká golfistka a historicky
nejmladší členka Ladies
European Tour je tváří
Volva na domácí půdě
a vedle možnosti potkat
se s ní na hřišti během
turnajů je hlavní aktérkou
Golfové akademie, kterou
Volvo pravidelně pořádá.
„Je to velká šance pro
začínající i pokročilejší
golfisty. Celé odpoledne se
o účastníky starají špičkoví
trenéři při patování, na
drivingu, učí je správnému
1 6 v o lv o ma g az í n
čipování. Hráči mohou
sledovat i můj trénink
s Pavlem Ničem seniorem
a zeptat se na cokoliv, co je
zajímá z golfového života.
Vždycky se sejde skvělá
skupina lidí, kteří mají rádi
golf, a hodně z nich se na
akademii vrací každý rok,“
říká Klára. V soutěži pod
heslem „Poraz Kláru
Spilkovou“ nakonec hráči
usilují o co nejdelší odpal,
snaží se odpatovat co
nejblíže k jamce a zahrát
nejlepší bunker-shot nebo
co nejpřesnější příhru.
„Resort velikosti snad poloviny středních Čech je daleko od
naší reality všedního dne. Díky téměř 90procentní vlhkosti je
nádherná, členitá krajina neskutečně zelená. Všude je buš,
takže míčky se nehledají, mohli byste narazit třeba i na
jedovaté hady. Vysoká se klidně pásla vedle nás,
pestrobarevné ptáky, motýly i opice vidíte i kolem bungalovů.“
Divoký a nepředvídatelný jako africká buš je u tohoto
impozantního resortu i silný vítr, jenž často fouká z různých
směrů, čímž se pro hráče mění obtížnost hry. „V podstatě
hrajete čtyři různá hřiště. Dlouhou jamku vítr, který vane proti
vám, dělá ještě extrémnější a naopak ji hodně usnadní, když
vám fouká do zad. Pro Středoevropana je to výzva. Musíte se
snažit číst, co který vítr znamená.“
Větrný element nezklamal ani během finále. K silnému
vichru se přidal i tři dny trvající vydatný déšť. Náročné živly
však v tropické Africe nerozhodily ani hráče, ani švédské
organizátory, kteří jsou nešvary počasí zřejmě odkojeni.
Vítězem loňského šampionátu Volvo World Golf
Challenge se stal Peter Jones s hendikepem 13, člen klubu
Bearwood Lakes se sídlem nedaleko Londýna. 64letý
dvojnásobný dědeček, který byl ze svého vítězství nadšený,
svůj úspěch komentoval: „Abych byl upřímný, jsem ohromen.
Už jen dostat se sem byl fantastický zážitek, ale tohle je
dokonalý pocit. Že bych vyhrál, mě nenapadlo ani v těch
nejdivočejších snech!“ Nový mistr šampionátu si týden před
odletem do Jihoafrické republiky poranil záda, takže musel
užívat léky proti bolesti. O to působivější bylo jeho vítězství,
po němž byl za jamkovištěm nadšeně vítán africkými bubeníky
a ostatními soupeři. ■
Soutěž Volvo World Golf Challenge 2013
se v České republice hraje systémem tří
kvalifikací, každá s patnácti postupovými
místy do regionálního finále. Letošní
ročník odstartoval začátkem května
kvalifikačním turnajem na hřišti Golf
Park Plzeň – Dýšina. Pár týdnů nato
následovalo hřiště Golf Club Austerlitz
ve Slavkově u Brna a o posledních 15 míst
se utkají hráči v Černém Mostě na hřišti
Golf Resort Black Bridge v polovině
června. České finále se odehraje 20. září
na Konopišti. www.vo l vo di rect.cz/gol f
Vítězem loňského
šampionátu
Volvo World Golf
Challenge se stal
Peter Jones
s hendikepem 13.
n o v ý ná zev,
n o v ý r ozměr
Povýšení jména
z původního Volvo Masters
přineslo možnost zahrát si
po kvalifikačním kole
společnou hru
s profesionály.
Ve finále šampionátu Volvo
World Golf Challenge se
utkala sedmnáctka nejlépe
umístěných amatérských
hráčů v tříčlenných týmech
se dvěma profesionály
z European Tour.
17
T e xt M i c h a l B o r s k ý
F o t o g raf i e P e t r a D o l e ž a l o v á
Nerovný
Ř íká se , ž e s m r t s e
nedá up r o s i t , t ý m l i d í
z krá l ov é h rad e ck é
l et ecké z ác h rank y
al e čast o p ře dv ád í
ho t o v é z ázraky . J ak ý
je d enn í c h l é b t ě c h t o
neo hr o ž e n ý c h mu ž ů ,
jsme s i p o v í dal i
s M UDr . Anat o l i j e m
T ru h l áře m .
T
a k o v á situa ce může mít tisíce podob
a některou z nich zažili mnozí z nás: chvilka
nepozornosti za volantem, špatný odskok na
lyžích nebo se jen doma někomu blízkému udělá hodně zle.
Co teď? Je jasné, že jde o čas. U ucha možná ještě máte
telefon, z něhož proudí rady dispečera, když se rozvíří prach
a vy fascinovaně pozorujete, jak se z nebe snáší vrtulník. Sotva
dosedne, už z něj vybíhají neohrožení muži v kombinézách, aby
se vzápětí jali pomoci tomu, jehož život visí na vlásku. Jak
rychle se objevili, tak rychle také mizí. Tak schopní jsou hoši
z letecké záchranky. „V loňském roce jsme zasahovali
u 652 případů, z toho šlo v 72 % o úrazy, z nichž více než
polovinu tvořily autonehody, zbytek úrazy pracovní, sportovní
nebo v domácnostech,“ vypočítává doktor Anatolij Truhlář,
vedoucí lékař střediska letecké záchranné služby Hradec
Králové, za nímž jsme se vypravili na základnu letecké
záchranky za královéhradeckou fakultní nemocnicí. Že nešlo
o nějaká odřená kolena nebo bolesti břicha, je nasnadě:
1 8 v o lv o ma g az í n
sou
zdraví
uboj s časem
„Pokud už vrtulník startuje do akce, jde vždy o velmi vážné
případy.“
Před nehostinným počasím, které v dnešním „psím“
odpoledni venku panuje, se ukrýváme do útrob hangáru
nachystaného na zítřejší den otevřených dveří. Záhy se
utvrzujeme v domněnce, že lidé, kteří zde pracují, skutečně
nemají čas řešit nějaké zbytečnosti. Pan doktor, který se
mezitím vrátil z další životaspásné mise, si zjevně nepotrpí na
dlouhé proslovy – pokud ale jde o jeho povolání, dokázal by
zasvěceně povídat hodiny. „Od deseti let jsem chtěl být
doktor, hasič nebo pilot a tahle práce to spojuje tak nějak
všechno dohromady,“ říká s úsměvem specialista na akutní
medicínu a současný šéf České resuscitační rady.
To, že se vrtulník letecké záchranky objeví ve správný čas
na správném místě, samozřejmě není dílem náhody, ale
výsledkem propracovaného mechanismu nahlašování
nešťastných událostí. Pokud tedy vytočíte linku 155, dispečeři
na základě sledu standardizovaných otázek poměrně
jednoduše vyhodnotí, zda si vážnost situace žádá letecký
zásah. Pakliže ano, je vzlet posádky ve složení pilot – lékař –
záchranář otázkou maximálně dvou minut. V rámci daného
kraje je vrtulník na místě neštěstí zpravidla do 15 minut,
někdy i dříve než záchranka pozemní. Oproti rozšířeným
pověrám může stroj Eurocopter EC 135 vzlétnout takřka
za každého počasí i za tmy: „Pro vzlet vrtulníku je limitující
námraza a dohlednost méně než 800 metrů, naopak vítr
obvykle nevadí,“ upozorňuje Anatolij Truhlář.
Řeč se stáčí na oběti dopravních nehod a je vidět, že pan
doktor dobře ví, o čem mluví: „Je velmi znát pokrok
v konstrukci aut a bezpečnostních systémech, nehod
neubývá, ale vážných úrazů a úmrtí ano. Příčiny nehod jsou
přitom v zásadě stále stejné – nepozornost, podcenění
„První pomoc při
srdeční zástavě je
tak jednoduchá,
že ji dokáže poskytnout
úplně každý. Jde jen o to,
zavolat záchranku a zahájit
srdeční masáž.“
19
V okamžicích
nejvážnějšího ohrožení
života nastupuje
blesková pomoc
odborníků, jako je
doktor Truhlář
z královéhradecké
letecké záchranky.
odborník
ra dí...
Předseda České
resuscitační rady
Anatolij Truhlář
upozorňuje: „Osoby
vyžadující resuscitaci
nevypadají vždy jako
mrtvola – velmi často
naopak pozorujeme
tzv. lapavé dýchaní,
kdy se pacient občas
zhluboka nadechne.
V takovém případě je
nutné ihned začít se
srdeční masáží!
Nejčastější chybou je
postiženému v bezvědomí pro jeho ‚lepší
pohodlí‘ podkládat
hlavu, kterou naopak
musíme zaklonit, aby
nedošlo k obstrukci
dýchacích cest.“
prevence nebo prostě jen smůla.“ Notorickou příčinou
vážných úrazů je nedostatečné nebo zcela chybějící využívání
bezpečnostních pásů: „Lidé podceňují pásy zejména ve
městech a akustická bezpečnostní upozornění, která vydává
většina dnešních aut, často obcházejí absurdním způsobem:
pásy zapnou ‚naprázdno‘ a sedají si přes ně!“ Snímky nehod,
které nám doktor Truhlář následně v této souvislosti ukazuje,
jsou dostatečně vypovídající.
Mimořádně důležité je dodržování základních
bezpečnostních pravidel zejména u těhotných žen a dětí,
stačilo by přitom využívat standardní bezpečnostní prvky
moderních vozidel: „Mnoho lidí dosud nechápe význam
systému ISOFIX. U nás je to stále málo používaná věc,
navzdory tomu, že dnes tvoří běžnou výbavu většiny vozidel.
Když je sedačka pevně uchycena ke karoserii, část energie,
která se musí po nárazu pohltit, je pak spotřebována ke
zborcení auta, nikoliv těla dítěte. V momentě, kdy se dítě
začne posunovat dopředu, už je většina kinetické energie
pohlcena. U sedačky neuchycené ISOFIXem naproti tomu
energii nárazu daleko více absorbuje tělo dítěte, které narazí
do bezpečnostního pásu. Z hlediska možných zranění by
obecně bylo bezpečnější sedět v autě zády proti směru jízdy.
Je to samozřejmě utopie, ale minimálně u dětí je záhodno
tento zvyk udržovat co nejdelší dobu.“
V případě těhotných žen přidává Anatolij Truhlář i vlastní
zkušenost s vozy Volvo: „Zásadní je to, co Volvo stále dokola
opakuje ve svých kampaních – mít zapnutý pás, sedět co
nejdál od airbagů a pokud možno neřídit v pokročilém stadiu
těhotenství.“ Nákup bezpečného vozu je v jeho případě
přirozeným důsledkem zkušeností z denní praxe, proto není
divu, že je spokojeným vlastníkem už několikátého modelu
severské značky. „Volvo má výbornou ochranu proti bočnímu
nárazu – po nárazu se deformuje ve středu, nikoli tam, kde
sedí řidič. U nové V40 mě fascinuje integrovaná funkce
systému BLIS umožňující při couvání ‚vidět za roh‘,“ přidává
zajímavé postřehy.
Jak tak plyne sled klidných, ale zásadních slov z úst pana
doktora, vytane mi mimoděk na mysl vzpomínka na jeden
z dílů starého seriálu Sanitka: starší lékař tam dlouho marně
čeká na slova díků od některého ze zachráněných, aby
konečně mohl odejít do zasloužené penze. U královéhradecké
záchranky mají podobnou zkušenost: „Sem tam se někdo
zastaví nebo pošle poděkování, ale je to spíš výjimka.“ Zatímco
se pomalu loučíme, v duchu doufám, že službu Anatolije
Truhláře nebudeme já ani moji blízcí nikdy potřebovat. Ale
znáte to – čas je pouhopouhé prozatím… ■
ALGORITMUS ZÁKLADNÍ NEODKLADNÉ RESUSCITACE
www.resuscitace.cz
Nákup bezpečného vozu je v případě
Anatolije Truhláře přirozeným důsledkem zkušeností
z denní praxe, proto není divu, že je spokojeným
vlastníkem už několikátého vozu značky Volvo.
2 0 v o lv o ma g az í n
PLAVÁNÍ
VE VÝJIMEČNÉM
PROSTŘEDÍ
• plavání dětí od narození do 8mi let
• prázdninový kemp s plaváním
• aquaerobik
• wellnes
• dětské oslavy, rodinné plavání
• sportovní sobotní dopoledne
Náměstí Na Sádkách 704
252 41 Dolní Břežany
tel.: +420 241 401 716 • mob: +420 722 900 604
buďte s námi na facebooku!
www.studio-skokanek.cz
Kter ou so uč ás t s v é h o a u t a p o uva ž uje t e
za nejdůle žit ějš í? M ot or , p ře v o d o vku n e b o t ře ba
brzdy? K up od ivu t o n en í ani j e dno z t o h o .
Nejdůlež it ějš í j e ř id ič , r espe kti v e l i d é s e d í c í uvn i t ř.
Nejdůležitější
z celého automobilu
Psa l s e r o k 2 0 0 7 a u Volva se hodně slavilo. Přesně
před osmdesáti lety byl oficiálně představen první model této
značky. Zároveň s tímto datem se zrodil zcela nový přístup
ke stavbě automobilů. Zakladatelé Assar Gabrielsson
a Gustaf Larson tehdy prohlásili: „Auta jsou řízena lidmi.
Hlavní zásadou všeho, co ve společnosti Volvo děláme, proto
je – a musí zůstat – bezpečnost.“ Jak tito pánové řekli, tak se
také stalo. Volvo stále klade největší důraz na prevenci nehod
a minimalizaci jejich následků.
Tak šel čas
Za celou svou historii zaznamenala automobilka Volvo
z pohledu bezpečnosti řadu milníků a právě rok 1944 přinesl
ten vůbec první – bezpečnostní klec. Ve stejném roce
ve Švédsku představili ještě laminované čelní sklo a o patnáct
let později přišla doslova přelomová novinka – tříbodové
bezpečnostní pásy na předních sedadlech.
Asi není potřeba připomínat, že tento vynález postupně
převzaly úplně všechny automobilky, a Volvo tak může se
zaslouženou hrdostí hlásat, že díky tomuto klíčovému
bezpečnostnímu prvku zachránilo mnoho lidských životů.
Seznam zmíněných milníků čítá desítky položek, které se
neustále rozšiřují.
Poctivý základ
Bezpečnostní systémy mohou být sebelepší, ale neměly by
příliš velký význam, kdyby automobil nestál na solidním
základu, a tím je právě bezpečnostní klec. Co si pod tímto
pojmem představit?
Jde o pevný rám, který obklopuje cestující a tvoří
absolutní podstatu jejich ochrany. Volvo tento prvek od roku
Volvo škola smyku je
jedinečná možnost, jak se
naučit správně ovládat
automobil za všech
podmínek a zvládat krizové
situace. Díky získaným
dovednostem se budete
moci spolehnout
především sami na sebe.
2 2 v o lv o ma g az í n
1991 doplňuje konstrukcí snižující následky při nárazu z boku
(obsahuje zesílený B-sloupek, příčné prvky v podlaze a ve
střeše nebo rámy pod předními sedačkami). Za zmínku stojí
také to, že jako hlavní materiál používají konstruktéři tu vůbec
nejpevnější ocel dostupnou na trhu – vysokopevnostní,
legovanou bórem . Tu samozřejmě doplňují lehké hliníkové
slitiny.
Výsledek nejlépe demonstrují přísné nárazové testy. Teď
vás asi napadne Euro NCAP, automobilky se však rychle
naučily stavět auta přesně podle požadavků této organizace,
a v konečném důsledku tak většina nových modelů dostane
pětihvězdičkové hodnocení. Minulý rok ovšem přišel americký
pojišťovací institut IIHS s daleko tvrdšími nárazovými testy,
které více odpovídají realitě provozu. Na rozdíl od Euro NCAP
se během těchto zkoušek posílají automobily proti pevné
překážce, do níž narazí pouze 25 % své šířky (simuluje se tak
například střet se stromem), což jim dělá největší problém.
Z modelů Volvo se těchto zkoušek zúčastnily sedan S60
a SUV XC60, přičemž oba získaly maximální hodnocení TOP
SAFETY PICK+. Výsledek je o to zajímavější, že se XC60
představilo už v roce 2009 a počátky jeho vývoje sahají ještě
přibližně o tři roky hlouběji do minulosti. Testy, které probíhají
v Bezpečnostním centru ve švédském Göteborgu, totiž
zkoumají různé typy nárazů v různých úhlech střetu
i rychlostech. To samo o sobě opět dobře dokumentuje
přístup švédské automobilky – nejdůležitější z celého
automobilu je řidič.
Když přijde na věc
Ideální by bylo, kdyby bezpečnostní klec vůbec nemusela
dokazovat své schopnosti, respektive kdyby ke krizovým
situacím nedocházelo. K tomu slouží prvky takzvané aktivní
IIHS v s . E u r o
NCAP. V čem se
liší?
Minulý rok proběhly
v Americe první testy
podle norem IIHS
(Insurance Institute for
Highway Safety). V nich
řada automobilů
s nejlepším hodnocením
dle Euro NCAP propadla.
Test IIHS se skládá
z čelního a bočního
nárazu, nárazu zezadu,
převrácení a čelního
nárazu s malým
přesazením. Klasifikace
používá hodnocení dobré,
přijatelné, hraniční
a slabé. Vůz, který má
získat nejlepší celkový
výsledek, musí dosáhnout
ve čtyřech kategoriích na
„dobré“ a v páté musí mít
maximálně „přijatelné“.
Největším problémem pro
evropská auta je náraz
s malým přesazením.
V rychlosti 64 km/h vůz
be zpečnost
T e xt L u k á š D i t t r i c h
F o t o g raf i e p e t r a d o l e ž a l o v á
a archiv Volvo
narazí na pevnou
překážku maximálně 25
% své šířky. Simuluje se
náraz do stromu, lampy
nebo střet s jiným
vozidlem. Euro NCAP
používá přesazení 40 %.
Další rozdíl je boční náraz,
kdy do testovaného vozu
narazí pohyblivá překážka
s profilem velkého
amerického pick-upu.
Evropská verze stejného
testu používá překážku
výrazně menší.
bezpečnosti a i po této stránce mohou seveřané nabídnout
pěkně dlouhý seznam položek.
Kdo někdy měl možnost řídit například V40, ten dobře ví,
že nemůžeme vypisovat všechny asistenty, protože to bychom
zaplnili asi tak polovinu našeho magazínu. Jen namátkou pár
příkladů: pokud parkujete kolmo k chodníku, vpravo máte
dodávku a vlevo vysoké roští, pak je couvání ven na ulici
jednoduše další epizodou z dříve známého seriálu Riskuj.
Volvo používá v zadním nárazníku senzory, které doslova vidí
za roh, a pokud zařadíte zpátečku a zrovna po ulici jede auto,
systém vás na to upozorní.
Skutečně praktická je také funkce automatického
brzdění, která do jisté míry dokáže eliminovat nepozornost
řidiče, což je příčina až 90 % všech dopravních nehod.
Nechybí ani aktivní hlídání jízdních pruhů, sledování mrtvého
úhlu, únavy řidiče a tak dále.
Ještě lepším způsobem, jak předcházet kritickým
situacím, je naučit se správně ovládat automobil, a to i za
nepříznivých podmínek. Volvo pořádá každoročně několik akcí
s názvem Volvo škola smyku, v rámci kterých se noví „volvisté“
naučí vše od správného posazení za volantem (což je pro
optimální funkci airbagů a dalších bezpečnostních prvků
naprosto zásadní věc) přes vyhýbací manévry až po krizové
brzdění na rozdílném povrchu.
Výsledkem jednodenního tréninku jsou znalosti
a dovednosti, díky nimž se můžete spolehnout především
sami na sebe. A kdybyste náhodou na chvíli ztratili pozornost,
systémy Volvo budou v každé chvíli na vaší straně. ■
Jiří Patera,
dlouholetý
instruktor
bezpečné jízdy:
„zcela jednoznačně
se dokumentuje,
že v případě brzdění
na rozdílné adhezi
brzdí Volvo i ve
vyšších rychlostech
naprosto rovně,
čímž opět chrání
řidiče.“
23
stvořeno p
Kří žem kr á žem
Bronzová socha jezdce
na koni od Michala
Gabriela symbolizuje
souznění člověka a koně
a jejich propojení
s přírodou.
Tytam jsou doby, kdy jsme volné dny trávili
u vody nebo poznáváním hradů a zámků.
Fenoménem dnešních dní je
zážitková
turistika, cestování do míst, kde si můžete
vyzkoušet něco netradičního. Některá z nich
jsou úplně nová, jiná vyrostla ze starých ruin
a jejich majitelé nejen oživili dávné tradice,
ale původnímu poslání prostoru
vdechli nový smysl a cíl.
T e xt a F o t o g raf i e p e t r a d o l e ž a l o v á
pro radost
„Většina lidí se tu za
jedno odpoledne do koní
zamilovala natolik, že si
objednali rovnou celý
jezdecký kurz.“petra holmanová
N
Ho rse Park Kamen n ý d v ů r
Cesta majitelky jezdeckého areálu Kamenný
dvůr ke splnění jejího snu o vlastní jízdárně
a jezdeckém klubu byla spletitá. Zapálená
milovnice koní dlouho hledala to správné
místo, až podlehla kouzlu krajiny nedaleko
Dobříše a koupila pozemky i s torzem
původního statku rodiny Colloredo-Mansfeld
z roku 1879. Po dvou letech, kdy s pomocí
architektonického studia ADR pracovala na
náročné rekonstrukci, tu historie znovu ožívá
v citlivém souladu s moderní architekturou.
EZAMĚNITELNÝ P OCIT z nespoutané dynamiky sportovně naladěného
Volva V 40 R-Design se podobá trysku v sedle ušlechtilého koně. Naše
první zastávka proto míří do Horse Parku Kamenný dvůr poblíž Dobříše.
Když zastavujeme u brány do areálu, jako nepřehlédnutelní portýři nás vítají bílý topol
a letitá moruše – jediná široko daleko.. Májové slunce se opírá do kamenných zdí s takovou
intenzitou, jako by chtělo dohnat své zimní resty. Ze stájí právě dvě dívky vyvádějí krásného
frísáka. Čtyřnozí krasavci tu prožívají skutečný luxus, na jednoho koně tu počítají s celým
hektarem pastvin a hřebci mají svůj vlastní výběh. Svým svěřencům nová majitelka upravila
na míru také stáje: aby zůstaly zachovány původní klenuté stropy, nechala snížit podlahu
až na základy, vyměnila krovy, stáj zaizolovala, vydláždila a vůbec všelijak vylepšila.
Areál vedle stájí doplňují čtyři jízdárny, venkovní i zastřešené, jejichž moderní vybavení
odpovídá nejpřísnějším předpisům. V jedné z nich sledujeme dvě šikovné malé holky trénující
právě na ponících. „Jsou to dobré skokanky,“ chválí je Petra Holmanová, která je součástí týmu.
„Některé děti začínají jezdit už ve čtyřech letech, ale kvůli malé výšce a nedostatečně silným
stehnům je pro ně vhodnější poník. Na velkých koních začínají jezdit až tak od deseti. Jezdecká
škola tu samozřejmě funguje i pro dospělé. Většina lidí si zkusí jízdu o víkendu, a když se jim to
zalíbí, objednají si celý kurz o deseti jízdách.“
Horse Park Kamenný dvůr se snaží navázat na tradici české drezury, vítán je ale každý se
smyslem pro krásu koní, přírody i architektury. Kromě pronájmu stájových boxů nabízí
i možnost ubytování či pořádání soukromých akcí – třeba svateb. Ovšem bez opulentních
hlučných hostin – místní čtyřnozí „domorodci“ totiž ke zlepšování svých výkonů potřebují v první
řadě klid.
„Náš původní koncept
počítal jen s lidmi jezdícími
pro zábavu, ale kvalitní
zázemí k nám záhy přitáhlo
i několik sportovních
jezdců, kteří tu trénují
parkur,“ popisuje Petra
Holmanová, která je
součástí týmu od samého
založení jízdárny.
2 6 v o lv o ma g az í n
Kří žem kr á žem
Besídka sedmi statečných
Pokračujeme do Slavonic, asi 220 km od Prahy vzdáleného renesančního městečka na
pomezí Čech, Moravy a Rakouska, které bylo založeno už Přemyslem Otakarem II. Přestože
klikaté a příjemně prázdné silnice lákají ke svižné jízdě naším „Erkem“, malebné obzory
s výhledy na jihočeské rybníky, rozkvetlé louky a hluboké lesy České Kanady nás mimoděk
nutí nasadit valčíkové tempo a přizpůsobit se geniu loci míst, která natrvalo přilákala mnoho
umělců z pražské kulturní scény i ze vzdálených koutů celého světa.
Za dnešní tvůrčí a hravou atmosféru města může vlastně Sklep. Nemám na mysli
propracovaný systém podzemních chodeb z 13. století pod místním historickým náměstím,
nýbrž herce známého branického divadla, kterým toto místo učarovalo natolik, že se ještě
v dobách přísně střeženého pohraničí rozhodli zrekonstruovat jeden z mnoha renesančněgotických skvostů, aby měli kde zkoušet a pořádat mejdany. Na pamětní dlaždici v podlaze
Besídky, jak „Sklepáci“ dům později pojmenovali, stojí, že tou dobou byla totalita tak hluboká, že
si sedm statečných nevidělo ani na špičku nosu a nejdál byli v kredenci. „Muselo to být kouzlo
toho zapadlého konce světa, co mě už tehdy oslovilo natolik, že jsem tu chtěl žít,“ vzpomíná Jan
Boháč na den, kdy vznesl pro většinu přátel šílenou myšlenku koupit zchátralé stavení.
Po počátečním nadšení skupina intelektuálů zjistila, že společné vlastnictví, prázdné kapsy
a nedostatek času by dům brzy odsoudily k zániku. A tak Jan Boháč nabídl přátelům, že od
nich dům odkoupí. Se svými zkušenostmi statika se vrhnul do role restaurátora a na pomoc
Za svůj specifický design
hotel už dříve obdržel
cenu Grand Prix obce
architektů i ocenění
Presta jako jihočeská
stavba roku.
„PRÁVĚ PŘISTAVUJEME
ČTYŘI NOVÉ POKOJE,
které budou opět věnovány
mým přátelům. TĚŠIL JSEM SE, AŽ
ZASE BUDEME NĚCO TVOŘIT.“ Jan Boháč
27
Zatímco interiéry domu jsou
vyvedeny v moderním
designovém stylu, venkovní
fasáda prozrazuje renesanci
podobně jako většina
okolní zástavby. Jan Boháč
(na třetím obrázku) může
být na své dílo právem hrdý.
Inspirace pro tv ů r č í d u š e
„Člověk tu žije dva životy, od půlky listopadu
zmizí lidi, padnou mlhy. V létě jsou zase
Slavonice jako Montmartre,“ zasvěcuje nás
muzikant Roman Šteffl, jeden z téměř stovky
umělců, kteří se tu usadili nastálo. „Postupně
se sem začali trousit kamarádi a kamarádi
našich kamarádů nejprve na víkendy, pak
natrvalo na důchod… Jsou tu lidé z celého
světa, z Japonska, z Tchaj-wanu, z Ameriky,
filozof Petr Rezek, nakladatel Viktor
Stojlov… Ondřej Trojan si tu koupil dům, David
Vávra má chalupu nedaleko… Žije se tu
klidněji, mám mnohem víc času a příležitostí
potkat se tu s přáteli z Prahy.“ A kdo chce
tvořit, má tu od Tří králů do Velikonoc
naprostý klid. „Někteří autoři tu dokonce
napíšou celou knihu nebo jako Honza Svěrák
s Honzou Slovákem scénář k filmu
Akumulátor,“ dodává Jan Boháč.
„Stezka je
východoevropský
unikát. Celá trasa je
navíc bezbariérová, mohou
na ni matky s kočárky
i vozíčkáři.“ Filip Pekárek
si přizval architekta Romana Kouckého, který měl již za sebou renovaci několika historických
slavonických budov. Výsledkem je unikátní dům, zrenovovaný s respektem k jeho sedmi
staletím a současně odrážejícího duši každého ze sedmi zakladatelů. Jako v převrácené
Noemově arše si možná budete připadat v bělostném pokoji Vávra, kochat se výhledem na
nebe i slavonické střechy z mnoha okýnek „věžního“ budoáru Kušiak nebo meditovat
v oranžovo-bílém pokoji Kouťák ve tvaru strmých Himalájí v barvách brahmánsky oranžové.
Dokonce i očistu doprovází zvláštní duchovní poznání, třeba při četbě textů Tomáše Hanáka
v koupelně červeného budoáru nebo v bílé vaně uprostřed černé koupelny vybudované
z původní černé kuchyně, která patří k pokoji Boháč. Architekt David Vávra kachlíky své
koupelny zase dekoroval.
„V rezervačním systému si objednáte konkrétní pokoj, někteří hosté je dokonce střídají
během pobytu, aby si vyzkoušeli bydlení v jiném prostoru. Lidi sem jezdí kvůli zážitku,“
vysvětluje majitel, který je rovněž jedním ze zakladatelů slavné mařížské keramiky. První
mařížský hrnek vznikl ani ne rok nato, kdy se na založení společného podniku Maříž dohodli
pánové Boháč a Trubáček, který hrnečky doposud maloval jen pro radost přátelům. Jak šel čas
s mařížskou keramikou, můžete posoudit v archivu Besídky a třeba si i vedle v dílně nějaký
hrnek sami pomalovat.
Do korun stromů a ještě o kousek výš… Poblíž hranic ještě zůstáváme. Projíždíme Novou Bystřicí, za sebou necháváme malebnou
Třeboň i Český Krumlov a asi po dvou hodinách a sto dvaceti kilometrech jarem vonící krajinou
přijíždíme k břehům Lipenské přehradní nádrže, které se přezdívá šumavské moře. Vloni nad ní –
přesněji v místech horní lanovky lyžařského centra Kramolín – vyrostla unikátní Stezka
korunami stromů. Trvalo pouhých 60 dní, než byla postavena 675 metrů dlouhá dřevěná
konstrukce z masivního klíženého dřeva douglasky se 75 dřevěnými sloupy.
Stoupáme pozvolna až do 24metrové výšky. Je to příjemný pocit, se vzrůstající
nadmořskou výškou vnímáme mnohem intenzivněji vůni lesa. Od chvíle, co jsme vkročili
2 8 v o lv o ma g az í n
Vyšplhat se za hudebního
doprovodu téměř až do
nebe, které svůj odraz
zrcadlí na hladině Lipenské
přehrady, a pak svižně
tobogánem zpátky na zem.
No není to pohádka?
29
N a d p o z e m sk á p ř it a ž l iv o st
Stezka korunami stromů Lipno získala
začátkem května ocenění v kategorii „Stavba
pro volnočasové aktivity“. Celý projekt vyšel
zhruba na 60 milionů korun a jeho životnost
se odhaduje na dvacet let. První a jediná
atrakce tohoto druhu v České republice
je otevřena celoročně. Během prázdnin si
ji můžete projít denně od půl desáté
do sedmi večer, než padne šero. A každou
sobotu budou moci zájemci navíc vyrazit
na noční procházku.
A kde s e n a lipn u u b y tov a t?
V apartmánech Landal Marina si budete
připadat skoro jako u moře. Plachetnice,
vodní sporty, čerstvé ryby v přístavní
restauraci a přímo pod okny in-line stezka,
po níž můžete dojet až do nedalekého
Frymburku. V zimě je tu na dosah lyžování
ve skiareálu Lipno nebo bruslařská dráha
na jezeře a celoročně vodní ráj v akvaparku.
na můstek, se kolem ozývá podivné rytmické ťukání. A konečně vidíme jeho původce:
v kočárku se kření malý prcek na svou mámu, která spolu s kamarádkou v divokém rytmu
vybubnovává písničku na „dřevěný hudební nástroj“, součást zábavního programu stezky.
„Zavzpomínaly jsme na stará léta v divadle,“ vysvětlují se smíchem návštěvnice z Budějovic.
Hudební vyžití je jednou z atrakcí, jež se tu nabízejí. Nebo máte chuť na trošku adrenalinu?
Třeba vyzkoušet si, jaké to je, projít se po lanovém mostě? Výška, kterou okem kontroluji přes
ochranné drátové pletivo, se mnou sice nic nedělá, ale zvládnout vratký pohyb není vůbec
snadné. Ovšem děti se tu určitě vyřádí. Dřevěné zábradlí a transparentní postranní síť jsou
zárukou bezpečnosti.
Míjíme tabule se spoustou zajímavých informací o místní fauně a flóře i dřevěné sošky
lesních živočichů, když se před námi otevírá pohled na Lipenskou přehradu a na opačné straně
40metrovou vyhlídkovou věž, kterou stezka končí. Při jasném počasí, jaké panuje i dnes, slibuje
výhled nejen na Šumavu a Novohradské hory, ale až na Alpy. Překvapuje mě příjemný klid,
který tu nahoře panuje, a závidím ptákům. Návrat na zem je o poznání rychlejší. Ani ne půl
minuty trvá jízda v největším suchém tobogánu (52 metrů) středem vyhlídkové věže, která nás
vypustí opět na začátek trasy. Je bezpečný, nahoře ho hlídá personál, který vám připraví
látkové sedátko, a tobogán má dokonce i vlastní semafor. Vaše ratolesti si jízdu nejspíš
zopakují. Pokud ale nemáte podobně adrenalinové akce rádi, můžete si výhled nad horizontem
lesa ještě prodloužit a vrátit se zpět stejnou trasou. ■
Máte chuť pohlédnout na svět z koňského sedla, projít se nad
vrcholky šumavských hvozdů či se uvelebit v některém z pokojů
sklepácké Besídky? Hledejte informace na www.besidka.cz ,
www.horsepark.cz a www.stezkakorunamistromu.cz.
Z Prahy přes jižní Čechy až na Šumavu
Jakmile vyrazíte s Volvem V40 T3 R-Design
na cesty, 150 koní pod kapotou neudržíte
v klidu. Elegantní sportovec vás bleskurychle,
ale bezpečně proveze z jižních Čech až na
šumavskou hranici. Jistotu sportovně
naladěného podvozku si vychutnáte
především na klikatých silnicích venkovských
cest. S tímto modrým divochem, který na vaše
pokyny reaguje líp než dobře vycvičený frísák,
si požitek z jízdy vychutnáte do poslední
kapky, i tomu se říká aktivní dovolená.
3 0 v o lv o ma g az í n
praha
Plzeň
Horsepark
Příbram
Klatovy
Tábor
Písek
Jindřichův
Hradec
Besídka
České
Budějovice
Stezka
korunami
stromů
Stěrače
stírají,
klakson
troubí…
3 2 v o lv o ma g az í n
Miroslav Burian a Petr
Vašnovský (vpravo)
neberou svoji
zodpovědnost za
služební vozy českého
zastoupení Microsoft na
lehkou váhu: každý vůz
osobně prověří, byť by to
mělo být na střeše
budovy společnosti.
Lidé flee tu
T e xt P e t r P r o k o p e c
F o t o g raf i e l i b o r š p a č e k
Historky fleetových manažerů jsou mnohdy
zábavné stejně jako legendární kontrola stavu vozidla ve filmu
„Vrchní prchni“. Při poslechu hodnocení modelů, automobilek,
prodejců i servisů tak snadno přestanete vnímat čas. Petr
Vašnovský a Miroslav Burian z českého zastoupení Microsoftu
však necitují z chystaného scénáře, nýbrž jen komentují realitu.
Často si přitom neberou servítky. V případě Volva se však oba
shodují na příkladné kvalitě vozů i servisu. I proto počítají s tím,
že spolupráce mezi oběma společnostmi bude pokračovat. A nejen
to, dokonce se v budoucnu rozroste na hybridní modely.
D
o s u d j se m ne tušil, kolik věcí vlastně
společnosti Microsoft a Volvo spojuje. Ta
hlavní by ale vlastně mohla být nasnadě:
bezpečnost. Švédská automobilka se o ni
stará v reálném životě, zatímco pro IT firmu
založenou dnes již legendárním Billem Gatesem je jednou
z hlavních priorit bezpečný internet. Aktuálně vcelku svobodný
a ničím a nikým neomezovaný prostor totiž skýtá celou řadu
nebezpečí, jež si především děti neuvědomují. Chránit by se
tak měly i na takovém Facebooku či Twitteru. A to stejně
příkladně, jako to Volvo činí v reálném světě. Vaše ratolesti
přitom ani nemusejí sedět na zadních sedadlech, stačí, aby si
hrály před čelními partiemi vozu. Bezpečnostní systémy
švédské značky však dokážou zabránit nejhoršímu.
Ke spojenectví obou značek přitom podle Petra
Vašnovského nedošlo náhodou. Na počátku všeho stál tlak
zaměstnanců, kteří modely značky Volvo používali již
v soukromém životě. Volba vozového parku tak byla vcelku
rychlá, zvláště když posvěcení přišlo i od mateřské centrály
(momentálně může Microsoft vybírat vozy sedmi automobilek,
jejichž image se přibližuje té jeho). „Jediným omezením je nám
přitom, samozřejmě kromě výše budgetu, hodnota emisí CO2.
Microsoft totiž nastavil průměr 130 g/km na flotilu. Ostatně
i proto zvažujeme, že v budoucnu doplníme naše řady
hybridními modely – jejich emise jsou totiž mnohdy ve
srovnání s běžnými automobily třetinové, a my se tak mnohem
lépe vejdeme do vymezených mantinelů. Elektromobily na
stávající technické úrovni však ve vozovém parku zatím
nechceme, především kvůli nízkému dojezdu. Pokud bych
totiž nutně potřeboval někoho vyslat třeba z Prahy do Brna,
budu muset obdobné vozy nakoupit dva nebo tři. S jedním
by se totiž vyjíždělo, druhý by čekal uprostřed cesty a třetí by
byl použit k návratu. Což není ani ekonomické, ani logické,“
říká k tématu Petr Vašnovský.
Volvo Microsoftu po všech stránkách vyhovuje. Prakticky
všechny modely jsou přitom vybaveny pohonem všech kol
a automatickou převodovkou, i když to stojí pár decilitrů paliva
navíc. Jejich protipólem jsou pak hospodárné dieselové
motory D2, D3, D4 a D5. Pohon všech kol navíc fleetoví
manažeři chápou jako jeden z prvků bezpečnosti. I proto je
ideálem podle Petra Vašnovského Volvo XC60 D5 AWD.
Kromě dobrého výhledu si přitom velmi pochvaluje i zvuk jeho
motoru.
Jeho kolega Miroslav Burian pro změnu oceňuje servis
Volvo a zaklíná celou řadu mainstreamových značek,
u kterých věci nefungují zásadním způsobem. „Jednou jsme
takto měli v servisu vůz a zhruba po třech týdnech měl být
hotov. Ještě jsme se dopředu ujišťovali, že vše je v pořádku.
Když jsme však dorazili na místo, po menších dohadech jsme
zjistili, že vůz nemá nalakovanou polovinu karosářských dílů
a oholený čeká na servisní dílně. Připravený tak byl až za
týden, kdy nám servis hrdě hlásil splnění zakázky. Na místě
jsme ovšem zjistili, že nám při své horlivosti kromě všech
nových panelů karoserie nalakovali i panoramatickou střechu.
Na opravu jsme však už raději nečekali,“ svěřuje se se svými
„historkami z natáčení“.
Tím ale jeho zkušenosti se značkami, které se za málo
peněz snaží nabízet maximální porci vcelku nekvalitní muziky,
nekončí. „U vozu jiné mainstreamové automobilky se pro
změnu objevila porucha elektrického ovládání sedadla řidiče –
během jízdy se totiž samovolně posunulo dozadu a položilo,
čímž byl ohrožen nejen majetek, ale i život řidičův a všech
okolo. Vůz tak promptně putoval do servisu, odkud se vcelku
rychle vrátil ‚opraven‘. Problém se sedadlem se však záhy
opakoval, načež byla nutná další návštěva servisu. A další
a další. Když jsem tak byl během čtyř týdnů u dané firmy
častěji než doma, museli jsme požadovat jisté kompenzace
a výrazné zlepšení kvality servisu.“
Volvo tak má u českého Microsoftu očividně základy, na
nichž může stavět. Což je fakt, který by měl pocítit každý
zákazník, nejen fleetový manažer, který je jako správce takřka
dvousetkusového vozového parku v naprosto jiné vyjednávací
pozici. A očividně jej i cítí, neboť valná část vozového parku ve
výslužbě přechází do soukromých rukou zaměstnanců.
Většinou těch, kteří si jej již na počátku naspecifikovali, kteří
s ním po celou tu dobu jezdili, a kteří tak velmi dobře vědí, že
nekupují zajíce v pytli. A navíc si mohou být jisti, že
z autoservisů nikdy neodjedou s nalakovaným střešním
oknem. ■
Shoda čistě
náhodná?
Paralel mezi značkami
Volvo a Microsoft
nalezneme celou
řadu. Stačí se jen
zaměřit na
bezpečnost, která je
pro skandinávskou
automobilku jedním
z tradičních pilířů.
Na obdobném poli se
totiž aktuálně
pohybuje Microsoft
se svou kampaní
Bezpečný internet,
samozřejmě v rámci
virtuálního světa.
I tam je však třeba
ochrana osob. Vedle
toho obě značky
úspěšně pronikají do
nových segmentů
trhu a oběma je
vlastní i charitativní
činnost.
33
Cesta
z města
Čistý překlad vý
razu Cross Co
untry
by mohl znamen
at něco jako kra
jinou
křížem krážem a
celkem by to tak
é
vyjadřovalo pod
statu takto naz
vaných
modelů značky
Volvo…
T e xt j i ř í k a l o
č
3 4 v o lv o ma g az í n
F o t o g raf i e a r
chiv
Dědictví
dobré jméno švédské aut
omobilky na přelomu osm
desátých
a devadesátých let minulé
ho století. Moderně nav
ržený
od.
Podle slovníku spojení slov
automobil s nezávisle zav
cross a country znamená
ěšenými koly a pohonem
terénní
všech kol
nebo také přespolní, a pok
prostřednictvím viskózn
ud k tomu přidáme jistá
í spojky představoval ide
doplňková
ál amerických
slova, dostaneme anglick
rod
in.
Ost
atn
ě,
těž
ko budete hledat nějaký
ý výraz například pro běž
hollywoodský
ecké
lyžování (cross country
rodinný film, v němž by ma
skiing), přespolní běh (cro
tka nevozila své děti do
ss
country
školy
running), závody horský
v ko
mb
íku
od Volva… Také verze V70
ch kol (cross country cyc
XC Cross Country se
ling) nebo
třeba parkurové skákán
na
sev
ero
am
eric
kém trhu stala hitem. Na
í (cross country equestrian
prodejích modelu
ism).
V70 se totiž podílela cel
Také auta mají své závody
kem 45 procenty.
cross country, ostatně kdo
by
neznal krále těchto dob
Tak
to koncipované terénní
rodružných podniků – dak
kombi nemělo v té době
arskou
na
rallye. My se ale vraťme
světovém automobilové
zpátky do Švédska a ješt
m trhu obdoby. Jediným
ě lépe do
konkurentem
Göteborgu, kde sídlí aut
bylo Subaru Legacy s o
omobilka Volvo.
značením Outback, které
však tehdy
jen pozvolna překračovalo
Označení Cross Country
se totiž poprvé objevilo
hranice Japonska. V70
dekodér...
XC Cross
v sedmdesátých letech
Cou
ntry
se
pro
to stalo doslova „přes noc
minulého století právě ve
“
hvě
spojení se
zdo
u
nab
ídk
y
švédskou značkou, a to
švédské značky a u dru
u vojenského víceúčelové
hé generace, která přišla
ho modelu
na trh v roce
Co se vlastně dnes
C303, vyvinutého divizí
2000 a světovou premié
Volvo Trucks. Speciální
ru měla ve stejném roce
offroa
na
d
skr
ývá za kombinací
s portálovými nápravam
det
roit
ské
m
autosalonu, již byla verze
i nakonec sloužil nejen
V70 XC nedílnou
v armádě,
písmen a čísel mode
ale i v civilním sektoru a
sou
čás
tí
nab
ídk
y
hne
lů
svůj „zářez“ udělal také
d od začátku.
na Dakaru
Volvo? Číslice od 40
vítězstvím ve své třídě v ro
Konstruktéři šli s vývoje
ce 1983 (20. místo abs
m tohoto modelu a jeho
olutně).
do 90 rozlišují
Tehdy ještě divize Volvo
přizpůsobivosti terénu ješt
Cars a Volvo Trucks pat
ě dál: světlá výška se opě
řily
spo
t zvedla,
leč
ně
do skupiny Volvo AB; od
jednotlivé modelo
aut
om
obi
l
dos
tal
pop
rvé moderní systém poh
roku 1999, kdy se Volvo
vé
onu v podobě
Cars stalo
součástí Ford Motor Com
řady, písmena pak
vícelamelové spojky zna
pany, se obě větve původn
čky Haldex a ještě účinně
ího
jší ochranu
koncernu vyvíjejí samost
zdůrazňují charakt
spodní části karoserie, ste
atně.
er
jně jako víceúčelové teré
nní
pneumatiky, které umožň
Do té doby však ještě divi
vozu. Podle slovn
íku
ovaly výlety do míst, kam
ze Volvo Cars dokázala
svým
nevedla
kolegům „od náklaďáků
nejen asfaltová, ale mnohd
automobilky znam
“ kontrovat a v roce 199
ená
y vůbec žádná cesta. Dů
6 představila
kazem
vlastní verzi automobilu
mo
žno
„C“ originalitu, „S“
stí,
které druhá generace V70
s označením Cross Cou
XC
,
res
ntry
pek
.
tive
Tot
o
XC
70
zavazující sousloví neslo
nabízela, byl jedinečný kon
představuje eleganc
rodinné kombi V70 první
cept terénního vozu XC
i
generace,
70 All
s patřičně zvýšenou svě
Terrain, představený v ro
a
komfort, „V“ značí
tlou výškou, vybavené nav
ce 2005 na automobilové
íc o
chranshow
nými plasty okolo celé spo
SEMA v Las Vegas, insp
variabilitu, eleganc
dní části karoserie. Rob
irovaný legendárním am
i
ustnost
erickým
terénního vozu zvýrazňov
záv
ode
m
teré
a komfort v jednom
nní
ch speciálů Baja 1000.
ala mohutnější přední ma
Zde
se
ska
čas
ová
s efektní mřížkou a také
kontinuita označení Cro
a „XC“ představuje
interiér laděný převážně
ss Country ve spojitosti
do přírodních
se speciálními
barev okrové a hnědé. Prv
modely Volva přerušuje
navíc všestrannost
ní osobní Cross Country
, neboť druhá generace
svou
V70 XC
konstrukcí – stejně jako
dostává po vzoru nového
do každého terénu
celá první generace V70
luxusního SUV XC90 v ro
.
– vycházelo
ce 2003
z legendárního hranatého
jednodušší označení XC
modelu Volvo 850 Estate
70 a doplňkové jméno zůs
, který šířil
tává jen
jako samolepka na víku
zavazadlového prostoru,
odkud po
příchodu třetí a stále akt
uální generace v roce 200
7 mizí
úplně. Ne však navždy. Pře
stože má Volvo v souča
sné době
jednu z nejširších nabíde
k automobilů s pohonem
všech kol
a modelům XC (60, 70
a 90) patří dlouhodobě
čel
ní
příčky
ve statistikách prodejů,
jméno Cross Country ofic
iálně nese
pouze speciální verze řad
y V40, představená v lo
ňském roce.
Varianta V40 CC, která
je efektní z hlediska des
ign
u
a efektivní s ohledem na
rozšířené možnosti použití,
se
prodává v celkem pěti mo
torizacích, přičemž verze
T5 a nově
i T4 jsou vybaveny systém
em pohonu všech kol. ■
Ná zv os lo ví au to
mo bil ů má často zají
mavý pův
První generace V70 XC
měla obrovský úspěch
na americkém trhu.
Koncept ultimativního
terénního kombi XC70
All Terrain z roku 2005.
Současná generace XC
70
je na trhu od roku 200
7.
35
T e xt P e t r P r o k o p e c
F o t o g raf i e a r c h i v
Od př íštího r ok u bude mít
Vo lvo př iprav enu do výro by
techno lo g ii pr o aut o no mn í
ř ízení v do pravních ko lo ná ch.
Chrá nit sebe a o statní
účastníky do pravního pr o vozu
však můž ete již dn es. A to
po mo cí detekce cyklist ů.
malý
autopilot
Nemyslíš,
přežiješ
Dle statistik došlo
loni na českých
silnicích k 64
smrtelným úrazům
cyklistů. Volvo proto
přichází se systémem
detekce, který
dokáže monitorovat
jejich
nepředvídatelné
chování a v případě
potřeby i zcela
zastavit. Je přitom
nutné, aby zdroj
signálu detekovaly
jak přední kamery,
tak i radary. Teprve
poté dochází
k samočinnému
zastavení.
2 2 v o lv o ma g az í n
Plá n a utomobilk y Volvo je jasný. V roce 2020 by
v souvislosti s provozem jejích vozů nemělo dojít k jedinému
smrtelnému zranění. To se ovšem snadno řekne, ale už hůř
provede. Proto ostatně skandinávská značka začala s realizací
tohoto cíle již před několika lety, kdy představila první
generaci systému City Safety. Tedy automatického brzdění,
které při rychlostech do 30 km/h dokáže zcela zabránit
srážce s vpředu jedoucím vozidlem. I když, abychom byli
opravdu přesní, snahy Volva o bezpečné silnice vlastně začaly
již v době založení automobilky. Od té doby totiž značka
představila takové prvky jako tříbodové bezpečnostní pásy
nebo integrované bezpečnostní sedáky pro děti. Nové
technologie jako City Safety jsou ale dalším mezníkem, neboť
staví hlavně na aktivní bezpečnosti. Nejen že tak navyšují
ochranu řidičů, ale také jejich komfort.
Z t ohot o důvodu ostatně Volvo vyvíjí i novou verzi
adaptivního tempomatu, který byl poprvé představen
v modelech S60 a V60. V jeho případě však šlo „pouze“
o automaticky udržovaný odstup od vpředu jedoucího vozidla,
kdy pomocí funkcí Queue Assist a Distance Alert jste si
mohli navolit nejen vzdálenost, ale i rychlost. A to až do
200 km/h. U vozů s automatickou převodovkou pak systém
navíc sám dokáže zcela zastavit a následně se zase rozjet.
Reaguje přitom na signály radaru umístěného v čelní masce,
který již spolupracuje také s dalšími bezpečnostními systémy.
A právě v tom tkví výhoda, kterou Volvo hodlá využít u další
generace. V blízké době by měl totiž adaptivní tempomat
zároveň nabídnout i funkci autonomní jízdy v kolonách. Což
znamená, že kromě plynového a brzdového pedálu bude
samočinné i řízení.
P o čí tat s am ozřejm ě m us í te s jistým omezením, to
je však již předem dáno městskými rychlostními limity. Stačí
proto stisk tlačítka na volantu, kde najdete i ovládání všech
dalších funkcí adaptivního tempomatu, a vůz se rázem
pohybuje sám do rychlosti 50 km/h. Reaguje přitom hlavně
na automobil jedoucí před ním, díky čemuž si teoreticky
můžete rozevřít noviny a začíst se do zpráv. Viceprezident
vývoje a výzkumu společnosti Volvo Peter Mertens ostatně
prohlašuje, že „tato technologie dělá z nudného popojíždění
v městské zástavbě mnohem odpočinkovější činnost. Nabízí
totiž bezpečný a přitom nenáročný způsob jízdy v pomalu se
pohybující dopravní koloně.“ Mertens však zároveň dodává,
že „je to pokaždé řidič, kdo je pánem situace. Kontrolu nad
vozem si tak od autonomního řízení můžete kdykoliv přebrat
zpátky.“
Vo l vo naví c počítá s tím, že daná inovace je jen jedním
z mnoha kroků k naprosté bezpečnosti. Proto ostatně
technologii testuje ve formacích vozidel, které se pohybují
rychlostí 90 km/h. V budoucnu tak dozajista bude možné
pokrytí takřka všech legálních limitů. Samozřejmě za
předpokladu, že bude vyřešena legislativa. Momentálně je
totiž autonomní řízení v mnoha zemích zakázáno. Zvláště
v USA, kde se automatizace stávala zdrojem soudních pří.
Proto lze ostatně vozy bez řidiče spatřit maximálně v Kalifornii
a Nevadě, kde byl schválen testovací provoz. Dá se ale
předpokládat, že modely Volvo vybavené novým adaptivním
tempomatem projdou kontrolou státních zkušeben na
výbornou. První generace systému i automatické brzdění mají
nové technologie
V o h r o ž e n í
nebude ani
němá tvář
totiž již dávno zelenou. A nová technologie vlastně není ničím
jiným než jejich inovací.
Na 1 0 0 procen t
Ačkoliv mnoho řidičů
na automatické
systémy žehrá kvůli
ztrátě kontroly nad
vozem, jen málokterý
z nich dokáže naplno
využít potenciálu
automobilu. Týká se
to hlavně brzdění,
kdy důvodem
havárie může být
i nedostatečně
sešlápnutý brzdový
pedál. Technologie
Volva přitom zaručí
stoprocentní
účinek brzd.
Ob dobně j e na t om nová technologie detekce cyklistů
Cyclist Detection, kterou švédská automobilka představila na
letošním autosalonu v Ženevě. Do značné míry se totiž jedná
„jen“ o rozšíření dosavadních systémů City Safety a ochrany
chodců Pedestrian Detection. S ohledem na zcela jiné
chování cyklistů však musel být vyvinut pokročilejší software
i rychlejší technologie zpracování obrazu. Zbytek však již
opětovně spoléhá na kameru před vnitřním zpětným zrcátkem
a radar umístěný za mřížkou chladiče, z jejichž signálů
centrální řídicí jednotka vyhodnocuje situaci před vozem.
Zapotřebí je přitom potvrzení od obou zdrojů, teprve poté
dochází k plnému automatickému brzdění. Platí přitom, že čím
nižší rychlostí se pohybujete, tím menší jsou následky srážky.
Ochranou osob a jejich
majetku snaha
automobilky Volvo
o bezpečné silnice
nekončí. Zvláště ne ve
své domovině, kde
každým rokem dochází
k 47 tisícům střetů
s divokými zvířaty. Je proto
logické, že po systémech
City Safety, ochraně
chodců Pedestrian
Detection a rozpoznávání
cyklistů Cyclist Detection
přichází na řadu
technologie, která by
řidiče chránila i v těchto
případech. Pravda,
v České republice
k danému typu nehod
nedochází tak často,
přesto zřejmě každý
motorista alespoň jednou
zaznamenal divočáka
nebo srnku, jak si cestu
krátí přes vozovku.
S ohledem na jejich
rychlost je přitom jasné,
že senzory a kamery
používané v modelech
značky Volvo musí
reagovat mnohem rychleji
než u takového chodce.
Proto automobilka
naznačuje, že systém
bude značně redukovat
následky srážky již při
snížení rychlosti pod
80 km/h. Princip
funkčnosti pak bude
identický s již
představenými
technologiemi. Tedy
že systém bude nejprve
řidiče audiovizuálně
varovat a teprve při jeho
nečinnosti začne
automaticky brzdit.
Nový sy sté m je již od května k mání pro modely V40,
S60, V60, XC60, V70, XC70 a S80. I nadále přitom platí, že
se jedná pouze o asistenční program, který nikdy nedokáže
řidiče zcela nahradit. Může mu však pomoci v ochraně
ostatních účastníků dopravního provozu a případně i zachránit
cizí životy. Což rozhodně není nic zanedbatelného, i kdyby se
ve výsledku mělo jednat jen o jednu jedinou osobu na celém
světě. Je totiž možné, že oním cyklistou byste v ten kritický
okamžik mohli být vy. A na rozdíl od řidiče automobilu, který je
obklopen bezpečnostními airbagy, pásy a deformačními
zónami, vás v danou chvíli chrání jen Volvo. ■
37
rudyho kytary
„Kytary jsou skvělá
investice. Ještě se mi
nestalo, aby jejich cena
šla dolů. Mám jich
dvaadvacet. Občas
dostanu pocit, že to je
moc a některou musím
prodat. Jak je ale
postupně vytahuji
z futrálu, zjišťuji, že
bez žádné z nich prostě
nemohu být.“
Nejoblíbenější Rudyho
kytara z roku 1953
pochází z newyorského
krámku, kde vykupovali
použité kytary.
„Chlápek, který ho vedl,
za ně nabídl každému
vždy nejvýš 75 dolarů
s tím, že tu jejich beztak
nikdo nekoupí. Měl tam
úplné skvosty. Tuhle
kytaru nabízel za čtyři
tisíce dolarů, což jsem
tehdy jako student
samozřejmě neměl. Když
jsem však na ni zahrál,
zeptal se mě: Tak kolik
můžeš dát? Nabídl jsem
mu osmnáct stovek.
Vzal to, ale futrál si
nechal a později ho
prodal – dráž než tu
kytaru!“
3 8 v o lv o ma g az í n
jazz Star
Svět
rudyho
linky
Narodil se v Čechách, občanství
a ženu si pořídil ve Švédsku
a fascinující tvůrčí nadšení čerpá
z ulic New Yorku, kde se nakonec
usadil. Pro klid si ale jezdí na chalupu
do Prachatic. „Chalupu jsme koupili před 10 lety a od té
doby ji opravujeme. Ještě tak dva tři roky –
a budeme v půlce. Ale cesta je důležitější
než cíl a tak beru všechno, co dělám.“
T e xt p e t r a DOLEŽALO V Á f o t o g raf i e J i ř í S t e i g e r
R
udy Link a , jeden z nejlepších jazzových kytaristů světa, propadl „zakázané
imperialistické muzice“ už jako malý kluk. Dnes pravidelně přiváží hudbu svého
srdce do českých měst. „Přišlo mi jako velká škoda, že náměstí v Prachaticích,
ale i v Praze a jinde nejsou lépe využita. Jsou tak krásná, ale to, co se na nich děje, podle mého
názoru málokdy odpovídá úrovni architektury náměstí samotného,“ vzpomíná na chvíle, kdy ho
napadlo uspořádat první ročník Bohemia Jazz Festu a přitáhnout zpátky „domů“ špičkovou
hudbu, za níž sám před třemi desetiletími utekl do Stockholmu.
České publikum je podle něj jedno z nejlepších na světě – otevřené a spontánní. „To je
zajímavé, protože my Češi otevření ani spontánní zas tak moc nejsme. Hudba ale má a vždy
měla u nás obrovskou tradici a myslím, že v budoucnu to bude jeden z našich nejžádanějších
vývozních ‚artiklů‘.“
39
rudyho
rudolfinum
„Od prvního jednání
s památkáři jsme
museli návrh
uzpůsobit, aby
střecha
nepřevyšovala
nejvyšší bod
Rudolfina. Zatím
máme návrh
newyorského
architekta a chceme
udělat soutěž,
kterou oslovíme
několik
architektonických
studií včetně
ateliéru Evy Jiřičné
a Josefa Pleskota.“
Spojení živé hudby nejvyšší úrovně a fantastické, ale statické architektury jsou přesně ty
dvě složky, které si navzájem pomáhají a z této velkolepé akce udělaly za pouhých osm let
jeden z největších hudebních svátků Evropy. O tom svědčí i hodnocení zahraničního tisku, který
Bohemia Jazz Fest zařadil mezi nejlepší festivaly vedle mnohem starších „kolegů“
s mnohonásobnými rozpočty. „Když se dívám na fotky publika, vidím, že se všichni smějí a mají
výbornou náladu. Dnes vím, že festival nepřiváží jen skvělou muziku, ale také snad to
nejdůležitější, co v životě máme – úsměv.“
A ten má až nakažlivě optimistický Rudy Linka v úmyslu šířit dál a nejen během festivalů.
Ve svém velkolepém plánu chce vytvořit na střeše historického Rudolfina jazz klub
a rekonstruovat i celé jeho okolí. „Praha je dnes téměř barokní skanzen a záleží jen na nás,
jestli ji přivedeme také trochu do současnosti, aby se opět stala světovým kulturním centrem,
jakým bývala kdysi.“ Do architektonické soutěže o projekt Rudyho Linky se již zapojily
nejprestižnější firmy včetně norské společnosti Snøhetta, která projektovala jedinečný Oslo
Opera House.
Srší nápady a plány, podobně jako atmosféra New Yorku, takový je Rudy Linka. Hudba
byla jeho světem už od pěti let, ale za svůj úspěch nevděčí jen talentu a prostředí, kvůli němuž
nasedl na vlak a odjel od rodičů, aniž by věděl, zda se někdy vrátí. „Všechno potom šlo tak
rychle, že i já sám jsem překvapen, že už je to 33 let. Ale myslím, že vytrvalost je důležitější než
nadání. A to nejpodstatnější je věřit své vlastní intuici. A nejen v hudbě.“
Švédskou stopu zanechalo v muzikantově rodině i Volvo. „Auto vytváří hluboce intimní
atmosféru, která v každodenním shonu schází. Zvláště na dlouhých cestách máte čas si
povídat a poslouchat k tomu hudbu, o kterou se chcete podělit se svými blízkými. Vždy jsme
měli volvo, dnes jezdíme XC70. Je pohodlné, sportovní, bezpečné, vypadá skvěle a všechno se
do něj vejde – včetně mé kapely. A přísahám, že Volvo má nejpohodlnější sedadla ze všech
značek. Až na stará kolena nebudu moct řídit, dám si to sedadlo do obýváku před televizi…
I s bezpečnostním pásem.“
Pražské Lincoln Centrum
„Když jsem hrál před třemi roky v Rudolfinu, napadlo mě, jaká je škoda, že je tak úžasná
budova na nejlepším místě v Praze skoro nevyužitá. I celé její okolí, tedy náměstí Jana Palacha
a nábřeží, které slouží jen jako parkoviště s nevzhledným výjezdem z garáží.
V New Yorku bydlíme za Lincoln Centrem, kde se soustředí to nejlepší z kultury celého
světa. Bylo postaveno v 50. letech světovými architekty a před dvěma roky ho celé předělali,
přestože bylo krásné. Nikdy jsem si nemyslel, že budova může člověka přivítat, že ho doslova
vtáhne dovnitř, tak je úžasná. Oproti tomu působí dnes Rudolfinum studeně jako banka
a otevírá se, jen když tam hraje symfonický orchestr. Nápad udělat na střeše jazzový klub,
přinést sem i jinou hudbu a vytvořit scénu pro menšinové žánry – prostě proměnit Rudolfinum
v takové malé Lincoln Centrum – měl velký ohlas, dokonce i na ministerstvu kultury.
A není to jen o hudbě, jde o propojení s dalšími prvky. Třeba takový pohled z Rudolfina
na hrad, Vltavu, Karlův most ve spojení s hudbou má podobně uhrančivou sílu jako velkolepý
výhled z Lincoln Centra na Central Park. Náš návrh vidí Rudolfinum jako centrum české
a světové kultury, kde se každý den děje něco úžasného a které bude přitahovat spoustu lidí.“
„Myslím, že Praha
je dnes taková
Šípková Růženka . Záleží jen na nás, jestli ji
přivedeme také trochu do současnosti,
aby se opět stala světovým kulturním centrem,
jakým bývala kdysi.“
4 0 v o lv o ma g az í n
jazz Star
rudyho cesta
Rudy Linka se
narodil 29. května
1960 v Praze. V roce
1979 absolvoval
klasickou kytaru
na Pražské
konzervatoři.
Začátkem 80. let
emigroval do
Švédska, kde
studoval skladbu
na Stockholm Music
Institute a posléze
získal švédské
občanství. Zde také
začala jeho
spolupráce
s americkým
basistou Redem
Mitchellem. Své
instrumentální umění
vylepšoval studiem
na bostonské
Berklee College
of Music, The New
School v New Yorku
(kam se v roce 1986
přestěhoval)
a soukromými lekcemi
u Johna Scofielda,
Jima Halla a Johna
Abercrombieho. Sám
se výuce hry na
kytaru věnuje od
roku 1989 – vedl
hudební oddělení
na The Day School
v New Yorku,
pracoval jako
hudební konzultant
pro nejvýznamnější
americké, kanadské
i evropské hudební
školy.
41
Z energie Velkého jablka do klidu Prachatic
„New York je město, které přitahuje lidi s velkou energií. Nejen umělce, třeba i takové,
co pečou chleba. Lidi, kteří jsou pro něco zapálení a nechtějí přijít o žádnou novinku z tohoto
světa, ať už jde o umění, módu, jídlo či historii. Bydlíme tam už 28 let a úžasné je, že nás síla,
kterou nám dává, neopouští. Věkové skupiny jsou úplně promíchané, starší lidé tam nejsou
‚out‘. I když je vám sedmdesát a jdete na módní přehlídku, nebudete se cítit nepatřičně,
naopak najdete si vrstevníky, kteří budou stále sršet energií. Na Šumavě je naopak to,
co New York nezná: úplný klid. První tři dny nemůžu spát a pořád mám pocit, že to není
normální. New York nepřestává pulsovat ani v noci.“
Přes Sever na Západ
„Do Švédska jsem odešel, protože jsem chtěl studovat jazzovou kytaru. Ale nelíbilo se mi jen
tím, že se tam dělá skvělá hudba. To rozhodnutí bylo intuitivní a impuls k němu dal
i odchod mého nejlepšího kamaráda, baskytaristy Petra Škrabáka. Po třech měsících jsem
potkal svou ženu Annu a brzy nato jsme oba dostali stipendium – Anna do New Yorku, já do
Bostonu. Když jsem za ní jezdil, vždy jsem cítil, jak to tam tepe. Hudbu tam nemusíte hledat,
sama si vás najde. Když jste obklopeni tolika zdroji energie, zvedne vám to i tu vaši. Nikdy jsem
nestudoval architekturu, ale tím, že žiju tak dlouho v New Yorku, musel bych být ignorant,
abych po letech na to neměl cit. A tak to New York tříbí ve všem, v literatuře, v jídle…. “
„V Praze jsem se narodil, chodil do školy a stále tu mám rodiče a sourozence. Ve
Stockholmu jsem potkal svoji ženu Annu, v New Yorku se nám narodila dcera Stephanie. A já
jsem pokaždé znovu překvapen, jak čistý, vzdušný a perfektně fungující je Stockholm, kolik
tvůrčí a životní energie má New York a jak opravdu malebná je Praha.“ ■
B o h e m i a J a zz F e s t
Partnerem letošního ročníku Bohemia Jazz
Fest je i společnost Volvo Auto Czech. A tak
si kvality, které Rudy Linka popisuje,
v červenci vyzkouší i účinkující 40 koncertů
Bohemia Jazz Festivalu. Hlavním kritériem pro
výběr řidičů, kteří budou vozit hosty
v nejnovějších modelech Volvo, bylo, aby
byli sami muzikanti. To prý i proto, jak Rudy se
smíchem prozrazuje, aby mohli případně
vystoupit na jevišti, kdyby některý
z ohlášených hudebníků náhle vypadl.
Zorganizovat festival, kdy se každý den mění
nejen město, scéna, ale i kompletní seznam
účinkujících, je opravdový kumšt, kterému
šéfuje Rudyho žena Anna. „Je skvělá
manažerka, já mám jenom nápady.“ Bohemia
Jazz Festival najdete dokonce v průvodci
Michelin – v kategorii „musíte vidět“. „Naší
filozofií je nejvyšší kvalita dostupná co
nejvíce lidem. I proto hrajeme zadarmo.
Hodně lidí, hlavně z Německa, nemůže vůbec
pochopit, že za tak kvalitní akci nemusejí
platit. V New Yorku je přitom hodně
výborných věcí zdarma, třeba na Italské
ambasádě mívají dny, kdy tam může kdokoliv
z ulice přijít ochutnat špičkové víno a sýry.
Podobně otevřený přístup je vidět napříč
celou kulturou. Newyorská filharmonie
vystupuje každé léto zdarma ve všech
čtvrtích města.“ Program naleznete
na stránkách www.bohemiajazzfest.cz.
4 2 v o lv o ma g az í n
Děti jsou Váš
nejcennější poklad.
Zajistěte jejich
budoucnost už dnes.
Dobře víme, že být rodičem znamená
dělat spoustu důležitých rozhodnutí.
Kam poslat děti do školy, kterého lékaře
jim vybrat a jak zařídit, aby celá rodina
žila v pohodlí. Jsme tu pro Vás, abychom
Vám pomohli s návrhem ideálního
finančního řešení pro vzdělání, bezpečí
a pohodu Vašich dětí. A kdyby s Vámi
náhodou život nehrál fér, Váš osobní
Citigold bankéř se postará, abyste na
to byli dobře připraveni. Pojďme si
promluvit o těch správných věcech.
Nebo ještě lépe.
Začněme už dnes dialog,
který má cenu zlata.
www.citigold.cz
volvo movie
Invaze švédského Volva do českých kin
Hrdinové
na kolech
L et oš ní r ok podle
oh l á š e n ý c h pre mi é r
slibuj e prav é fi lm ové
h o d y . Taj emn ý h ost ,
l á ska a star é kři vdy,
h l ed á n í smyslu ži vota,
napln ěn é nad ě je , to
vše m ů ž e l etos di vák
oč e k á vat od če sk ých
tvů rců . A n i te nt okrát
ne budo u f i lm ové postav y
c h o d it j en pě šk y, a tak
s e v ř ad ě ve dle jš í ch
úl o h , j e j ic h ž úkole m
j e d o kre sli t pova h u či
ži v o tní styl fi lm ové h o
h rd in y , o bje ví i různé
auto m o b i l y . V olvo
j e n ejčast ě ji vi dě t
v „ kladn ý c h rolí ch “ .
T e xt P a v l í n a Z e l n í č k o v á
F o t o g raf i e a r c h i v
4 4 v o lv o ma g az í n
Na „líbánky“ odveze Aňu
Geislerovou a Stanislava
Majera stylově bílý
kabriolet C70, zahraje si
i oblíbená XC60.
Od sr pna vj e dou švé d s ké auto m o bi l y do čtyř
nových českých filmů. V nejnovějším snímku dnes již
legendárního tvůrčího tandemu Hřebejk – Jarchovský
nazvaném Líbánky poveze elegantní kabriolet C70 od oltáře
nevěstu Aňu Geislerovou s ženichem Stanislavem Majerem
vstříc společné budoucnosti. Prostor dostane i XC60 v roli
rodinného vozu nevěstina otce, úspěšného, seriózního muže,
jenž nade vše staví bezpečí své rodiny. Děj filmu, který
Jarchovský označuje za „pokus o psychologický thriller“, se
odehrává během tří dnů. Začátek nového života
novomanželům zkomplikuje neznámý svatební host, u nějž
není jasné, jestli je to jen neškodný „svatební příživník“, nebo
zda se vynořil z minulosti někoho ze zúčastněných. Snímek
uzavře volnou trilogii příběhů Kawasakiho růže a Nevinnost.
Scénárista Petr Jarchovský je podepsán ještě pod jednou
chystanou premiérou, tentokrát však zkusil změnit tvůrčí dres.
Režisérem „dramatu s komickými figurami“ Klauni je Viktor
Tauš, scénář vznikl na námět známého českého mima a herce
Borise Hybnera. Příběh o pozdním znovushledání klaunského
tria staví na spojení vyzrálé komiky „klasiků“ českého filmu
Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse s evropskou hereckou elitou –
Francouzi Didierem Flamandem a Julií Ferrierovou a finskou
herečkou Kati Outinenovou. Noblesa a gentlemanství
jednoho z hlavních hrdinů se odráží v celém jeho životě, tedy
i ve výběru osobního vozu, jímž bude tentokrát sportovní
kombi Volvo V60.
Další fotografie a videa
z natáčení filmů najdete na
stránce www.volvocars.cz
v sekci Zajímavosti / Volvo
ve filmu.
To ostatně letos z plátna hned tak nesjede. Jako symbol
životního stylu a hodnot doprovodí jednu z postav komorního
dramatu Jako nikdy. Režisérem příběhu o umírání, bilancování
a hledání smyslu života je Zdeněk Tyc, který si modely od
Volva vybral již do snímku El paso. Osobitost Tycovy tvorby je
jeho firemní značkou; i tentokrát se – spolu se scénáristkou
Markétou Bidlasovou – zavrtává pod povrch „věcí, o nichž se
nemluví“ a obnažuje palčivá místa jedinců i společnosti. ■
vánoční šedesátka
Že jsou švédské
„šedesátky“ u českých
producentů skutečně
oblíbené, dokazuje
i jejich další filmové
angažmá: koncem roku
se chystá vzít útokem
česká kina nový film
o lásce a splněných
přáních, „vánoční
romance plná zázraků“
Přijde letos Ježíšek?.
Emigrant José se po
třiceti letech na naléhání
manželky a dcery vrací
z Mexika do Prahy.
Vkládají poslední naději
na dceřino otěhotnění
do kouzelné moci
slavného Pražského
jezulátka. Brzy se
ukazuje, že v Praze je
i řada dalších bytostí,
které jsou schopné
konat zázraky. A nejen
co se týká vytouženého
početí… Autorka
scénáře a režisérka
Lenka Kny vsadila
na herecké kvality
manželské dvojice
Libuše Šafránkové
a Josefa Abrháma a po
řadě let vrátila na plátna
českých kin typickou
vánoční tematiku coby
ústřední námět filmu.
Volvo zde reprezentuje
na jedné straně motiv
klidného bezpečí,
praktičnosti a touhy po
životě hlavní hrdinky,
na straně druhé pak
sebevědomí a náročné
elegance, charakteristických vlastností jejího
syna. Příběh o odloučení
a návratech ukáže, zda
je Praha, alespoň
v časech svátečních,
skutečně kouzelná.
Premiéra je ohlášena
na 1. listopad 2013.
45
Swed
T e xt m i c h a l f r o n ě k
F o t o g raf i e a r c h i v
Sa l o ne I n t er n a z i o n a l e de l
Mo b il e . Tak zní celý název největšího
evropského svátku designu –
veletrhu na milánském výstavišti Rho,
kde každoročně, již od roku 1961,
demonstrují svůj um největší světoví
výrobci, odborné školy a designérské
hvězdy. Letos se představilo na patnáct
set značek. Novinky a dojmy ze světa
nábytku, produktového designu,
konceptů i umění přivezl z Itálie
speciálně pro Volvo magazín Michal
Froněk ze studia Olgoj chorchoj.
4 6 v o lv o ma g az í n
dish
pure design
P
opr vé j se m navš tí vi l milánský veletrh
designu v roce 1990, tehdy ještě jako student
VŠUP. O pár let později jsme si už pronajali
plochu na Fiéře, jak se starému výstavišti na
pokraji centra říkalo. Celá devadesátá léta jsme
si tuto destinaci postupně ohmatávali a sledovali, co se kde
děje.
Mimo výstavní areál se již tenkrát řada zajímavých akcí
odehrávala i v centru města, v kamenných obchodech
renomovaných značek i v zapadlých ulicích kolem kláštera
st. Ambrogio. Největší mumraj byl v té době vždy kolem ulice
Via Cappucio – Droog design, instalace z plastových objektů
firmy Autentics, Vitra nebo samostatná výstava Marca
Newsona, hvězdy té doby…
Dnes je skoro vše jinak. Moderní veletrh se přemístil do
lokality u města Rho, kam všemi směry proudí desetitisíce
návštěvníků – dostat se autem z centra na parkoviště tak
obnáší víc než devadesát minut pomalé jízdy v koloně. Italské
firmy mají ale také vlastní prezentace a večírky ve svých
domovských showroomech ve městě. Kolem stanice Genova,
známé pod názvem Tortona (podle stejnojmenné ulice), se
představují snad stovky značek: od začínajících studií po
renomované firmy. Již dlouhodobě je středem této lokality
„Superstudio Piu“, kde se odehrávají nejdůležitější prezentace.
Tortona se na první pohled může jevit jako čistě
industriální část Milána, mnoho let už zde ale působí spíše
sk a n difor m
Organické křivky sedáků
v odstupňované barevné
škále s kovovým detailem,
zasazené do puristicky
laděného prostředí – to je
skandinávský styl.
47
pure design
SKULTUNA
Věšáky Face
legendárního výrobce
Skultuna, fungujícího
již roku 1607.
4 8 v o lv o ma g az í n
SKULTUNA
Držáky knížek jsou
vyrobeny dominantní
technologií – tvářením
mosazného plechu.
kreativní studia, reklamní agentury i řada vyhlášených
restaurací. Své kanceláře navržené architektem Tadaem
Andóem tu má například i Giorgio Armani…
Ale zpět k Superstudiu. Hned u vstupu mě zaujaly
dvoumetrové kvádry z ledu a nápis na jednom z prostorů:
Swedish. A protože mezi více než šesti sty „stánky“ si prostě
musíte vybrat, vkročil jsem rovnou do švédského pavilonu
s koncepcí ve stylu čtvera ročních dob. Vivaldiho zde ale
nehledejte. Směsice výrobních firem, designérských studií
a uměleckých škol, pod kurátorským vedením Mattiase
Westelia a Sary Szyberové, nepůsobila nijak chaoticky.
Ostatně jak se sluší na jednoduchý skandinávský design.
Je zajímavé sledovat, jak dokonale můžou fungovat různá
odvětví průmyslu, cestovního ruchu či oficiální představení
Výrobci
regionu
Småland
ministerstva zahraničních věcí v jednotné a zcela přesvědčivé
prezentaci: nábytek a doplňky skvěle ladily s ukázkou
gastronomie či nevšedního ubytování v Icehotelu za polárním
kruhem. www.icehotel.com
Za království švédského designu je dlouhodobě
označován region Småland , který byl také několikrát
spoluorganizátorem podobné show. Sídlí zde většina
nábytkářských firem či výrobců skla, jako je Orrefors či Kosta
Boda. První sklárny tu byly založeny před více než 200 lety.
Tvůrčí firmy tohoto regionu svůj svébytný a čitelný styl vyvážejí
do celého světa, zvou však také k „ochutnávce“ přímo do míst,
kde jejich charakteristické produkty vznikají. Doporučuji
zejména Kosta Boda Art hotel nebo třeba Vandalorum art
and design centrum. www.visitsmaland.se
okko
Značka Okko je
specialistou v tlumicích
akustických objektech;
tento s názvem Tratti
navrhla Laura Tuorilová.
sk a n d if o r m
Skandiform je již přes
padesát let hlavním
dodavatelem kancelářského
nábytku ve Skandinávii,
odlehčený design
konstrukce je jejich
typickým tvaroslovím.
vyvážejí do celého
světa svébytný
a čitelný styl,
zvou však také
k ochutnávce
do míst, kde tyto
objekty vznikají…
49
pure design
GRYTHYTTAN
Venkovní nábytek
od firmy Grythyttan je
naprosto precizně
vyroben, ikonická židle A2
se zrodila již v roce 1930.
5 0 v o lv o ma g az í n
A 2 d e sig n e r s
Zajímavostí
expozice
pro mne
byla firma
Skultuna,
založená
za švédského
krále Karla IX.
již v roce 1607.
Česká republika je již dlouhou dobu prošpikována
skandinávskými obchody typu IKEA, přesto si myslím, že
italský či precizní německý styl v oblasti užitého designu zde
má zatím stále lepší pozici než ten severský. Alespoň máme
v blízké budoucnosti co objevovat.
Například exteriérový nábytek výrobce s trochu
krkolomným názvem Grythyttan Stålmöbler by určitě mohl
zaujmout i české publikum. Židle A2 byla poprvé představena
na výstavě ve Stockholmu v roce 1930. Jejich hi-tech styl
zaplnil v 50. a 60. letech švédské předzahrádky. Značka byla
založena již v roce 1895 a stále zůstává v rukou původních
majitelů! Moc tyto židle potřebuji na naši chalupu…
www.grythyttan.net
Další švédská firma, jejíž prezentaci nešlo v Superstudiu
minout, byla David design, která nyní slaví čtvrt století od
založení. Poprvé jsem se s jejími majiteli setkal před více než
dvaceti lety – při našem debutu v Miláně vystavovali jen pár
metrů od nás. Dnes je to extratřída opírající se o návrhy
například studia Claesson Koivisto Rune ze Stockholmu či
japonského studia Nendo, které v současnosti pracuje snad
pro všechny renomované světové značky (včetně české firmy
Lasvit). www.daviddesign.se
Barevná skříňka je
produktem nově založené
společnosti A2 designers.
Navazuje na tradiční
skandinávské kvality, kde
prim hraje funkčnost,
kvalitní design,
propracované detaily
a vhodně zvolený materiál.
Michal
Froněk
Zajímavostí expozice pro mne byla firma Skultuna,
založená za švédského krále Karla IX. již v roce 1607, která
vyrábí předměty jako svícny či mísy z mosazi a stříbra. I v jejich
„portfoliu designérů“ jsou mezinárodně uznávaná jména, jako
například Richard Hutten (který v minulém roce představil
kolekci pro pražskou galerii Křehký), Luca Nichetto či studio
Folkform. www.skultuna.com
Součástí pavilonu byla i přehlídka odborných škol.
Specializovaný výukový program nabízí Nábytkářská škola
Carla Malmstena, jež v roce 2012 získala titul Švédská škola
roku. www.iei.liu.se/malmstens
Celý prostor byl zvukově a akusticky připraven firmou Fry.
Tak dotvořila celkovou atmosféru, kterou „švédská výprava“
do Milána přivezla. www.fry.se
Miluju ono dubnové milánské období, je to pro mne
pokaždé start nové tvůrčí etapy. Z většinou ještě chladného
podnebí naší kotliny se člověk dostává do rozkvetlého
kreativního prostředí výstav, kaváren, tlachání
a všemožných stylů dovezených z celého světa. Do pupku
designu, který se stále nafukuje a zvětšuje. ■
Rád jezdím do Milána na
veletrh Salone del Mobile
z Prahy autem
(v posledních letech
s oblibou Volvem) a za tu
dlouhou dobu jsem
vyzkoušel řadu různých
cest. Letos jsem vybral asi
tu nejpohodlnější – přes
Mnichov, kde se z dálnice
kochám stadionem
navrženým architekty
Herzogem a de Meuronem
nebo trochu jižněji
skokanským můstkem
projektovaným Zahou
Hadid; když potom sjíždím
z Brennerského průsmyku
do Itálie, pokaždé
zastavuji hned u první
pumpy na kafe, je to tak
trochu obřad…
další informace na stránkách
www.s wedi s hdes i gngo es m i l an.co m .
51
Co se dě je ve svě tě Volvo
smÖrgÅsbord
Zlatíčka v bezpečí
Volvo jako jeden z mála
výrobců automobilů
samo navrhuje dětské
autosedačky pro své
vozy, abyste mohli i tam
vytvořit pro své děti to
nejbezpečnější místo na
světě. Vy už jen musíte
vybrat odpovídající typ
podle velikosti a váhy
vašeho potomka, aby
mu sedačka mohla
poskytnout co největší
ochranu a pohodlí. Pro
nejmenší děti je
nejbezpečnější
upevnění proti směru
jízdy. To umožňují Volvo
sedačky typu „vajíčko“
určené pro děti asi do
13 kg s možností výběru
uchycení bezpečnostním pásem nebo
pomocí systému
ISOFIX. Pevnou oporu
samozřejmě potřebují
i starší děti, tu jim zajistí
nastavitelná sedačka od
9 do 25 kg (kterou lze
umístit jak proti směru,
tak ve směru jízdy). Ty
největší – mezi 15 a 36
kilogramy – zvládnou
jistě sebedelší cestu na
sedáku s opěrkou nebo
podsedáku s dokoupitelným opěradlem.
Tak tedy veselou
a bezpečnou cestu!
Volvo Selekt:
druhá premiéra
T o u ž í t e p o n o v é m v o l v u , ale nemůžete si ho dovolit – a k ojetým autům
nemáte důvěru? A co takhle kompromis? Ten nabízí nový program Volvo Selekt. Stačí si na
webu www.dovolsivolvo.cz vybrat vůz vašich snů. Pro opětovný prodej vybírá Volvo jen ty
nejlepší z dostupných automobilů. Uvede je do perfektního stavu a otestuje stovkou různých
kontrol podle standardu Volvo platného pro nové modely. Takový automobil má pouze
originální díly a po celý svůj dosavadní život výhradně autorizovaný servis. A jako bonus
získáte nejnovější aktualizaci původního softwaru, prodlouženou záruku, silniční asistenční
službu a v rámci 30denní „záruky spokojenosti“ možnost výměny, pokud by vám vybraný vůz
přece jen nevyhovoval.
BONUS:
nejnovější
původní software,
prodloužená záruka,
silniční asistenční
služba, možnost
výměny vozu
Bli ž š í i nf o rmac e k e vš e m nab í dk á m najde t e na str á nká c h w w w . v o l v o c a r s. cz
Servisní
akce 4+
M a j i t e l é a u t o m o b i l ů starších než čtyři roky
(od modelového roku 2009) si nyní mohou v rámci servisní
akce 4+ dát prohlédnout svůj vůz, vyměnit potřebné díly nebo
olej či si nechat nainstalovat češtinu do svého palubního
počítače, to vše za vskutku akční ceny. Slevy se týkají i služeb
servisního technika. Pověstnou třešničkou na dortu pak je
získání kompletní záruky na originální náhradní díly a kvalitní
práce mechaniků.
5 2 v o lv o ma g az í n
skutečný
požitek
z jízdy bez
palivového
příplatku
Polestar
I obyčejný smrtelník
se dnes může cítit jako závodní jezdec.
Stačí si nechat švédským expertem na
optimalizaci závodních automobilů firmou
Polestar vyladit motor svého volva.
Tuningový balíček zvýší jeho výkon
a točivý moment, čímž stoupne jeho
akcelerace, a vy si tak můžete ještě lépe
vychutnat skutečný požitek z jízdy.
Polestar, jenž je v oblasti úprav vozidel
stejně proslulý jako značka Volvo
kvalitou a bezpečností svých vozů,
vyvinul již dříve pro Volvo optimalizovaný
software do modelů S/V60, XC60,
V70/XC70, XC90 a S80 vybavených
motory T6 a D5 a nyní nově i do modelů
C30, S40, V50 s motorizací T5.
A co víc – optimalizované parametry
motoru nemají vliv na certifikované
hodnoty spotřeby paliva či emisí
a na takto vylepšené vozy se i nadále
vztahuje výrobcem poskytovaná záruka.
Letní servisní akce
Volvo na
prázdniny
Nebylo by
k r á s n é alespoň chvíli se
vozit v novém volvu úplně
zadarmo? Takovou šanci
vám teď nabízí společnost
Citibank Europe. Stačí si do
30. června zažádat přes
internet o Citi kreditní kartu,
uzavřít smlouvu a odpovědět
na otázku, kolik nových osobních vozů Volvo bylo prodáno
v období od 16. května
do 30. června 2013 v české
síti autorizovaných dealerů.
Pokud budete mít štěstí
a tipnete si nejpřesněji
(a vlastníte řidičský průkaz
třídy B), vyhrajete zapůjčení
nového vozu Volvo na celé
prázdniny a k tomu ještě
dárkový voucher na 100 litrů
pohonných hmot. Dalších
5 těchto voucherů čeká
na soutěžící, kteří obsadí
pomyslné 2.–5. místo.
Podrobné podmínky
soutěže hledejte na
w w w . c i t i b a n k . cz .
V o l v o s e s v ý m z á k a z n í k ů m snaží zpříjemnit každý ujetý kilometr.
Nejinak tomu bude pro nadcházející letní sezónu, kdy pro ně přichystala řadu novinek,
akčních doplňků, výhod a speciálních servisních akcí. Ověří například správnou funkčnost
originálních brzdových destiček a zajistí revizi a vyčištění klimatizace, pro horké dny zcela
nezbytné. Aby se vám do vozu pohodlně vešla veškerá letní výbava, zajistí aerodynamické
střešní boxy Space Design nebo praktické nosiče kol včetně sklápěcí verze na tažné
zařízení. Ve druhé polovině roku si pak můžete nechat svůj vůz doslova hýčkat: program
Volvo Service 2.0 překračuje hranice běžného standardu. Jeho součástí bude bezplatná
aktualizace softwaru, prohlídka celkového stavu vozu včetně zajištění náhradního vozidla,
finální umytí a také osobní servisní kontakt, díky němuž získáte podrobné informace
o provedených službách.
volvista
Jen se vznést...
T e xt a f o t o g raf i e p e t r a d o l e ž a l o v á
„Když něco nevyjde podle mých představ, nedělám si vrásky a přijmu to.
To není životní rezignace, ale energii, kterou by člověk vyčerpal vztekáním
S l eh k o s t í , s jakou si oblíbený zpěvák Tomáš Klus dokáže hrát se slovy
nebo sebelítostí, je lepší využít tím, že se soustředí na novou situaci. Říkám
a melodiemi, přistupuje i k vlastnímu životu. A daří se mu na všech frontách.
tomu ctění okamžiku, nenechat se otrávit minulostí ani vyděsit budoucností.
Lucernu vyprodal během pár hodin, poslední deska Racek trhla prodejní
V Evropě je trend, že lidi musejí splňovat očekávání okolí. Dělají to, co musí,
rekordy a přízeň fanoušků mu vynesla místo nejvyšší, když odsunul i Karla
a tím spotřebují veškerou svou sílu. Vymýšlíme si problémy místo toho, abychom
Gotta a do dlaně mu přistál Zlatý slavík. On sám ale za jediný opravdový
svou mysl využili k tvoření. Přitom současná generace, včetně mladých, nemá
úspěch považuje své otcovství. Jako novopečený tatínek dcery Josefíny se
skutečně čím trpět. Máme všeho dost, a stejně nejsme spokojení.“
podle svých slov vznáší v té nejkrásnější realitě.
Tomášovy texty jsou dílem okamžiku, miluje improvizaci a řídí se
„Kdybych uměl, napíšu toho víc, ale snad ani ta láska není dost nádherné
instinktem. Na ten také sází společně se svou přítelkyní Tamarou při výchově
slovo,“ vzkázal Tomáš svým fanouškům v den Josefínčina narození. Euforie,
dcery a odmítá veškeré vědecké rady, jak být nejlepším rodičem. „Svět
kterou prý intenzivně prožívá už přes rok a jež během koncertů plných
vnímaný očima dítěte je jediný skutečný. V momentě, kdy začne svou vlastní
bezprostředních vtípků a improvizací přechází na jeho diváky, se tak ještě
individualitu přizpůsobovat, bude se ztrácet a bude nešťastné, protože nikdy
zesílila. A jestliže donedávna Tomáš s oblibou žertoval, že se asi zbláznil, když
nebude samo sebou.“ A to se bohužel často stává v momentě, kdy neopatrně
se cítí pořád šťastný – což je stav v této zemi poněkud neobvyklý – pak se
zkrotíme dětský svět vidění a fantazie. „Dospělost je omluva pro to, že člověk
možná brzy dočká nirvány.
ztratil přirozenou bezprostřednost. Jsme s Tamarou domluveni, že Fína bude
neustále s námi. To, že brečí nebo v noci nespí, je hlavně proto, že není
u mámy.“ To ovšem neznamená, že by se Tomáš chystal na otcovskou
dovolenou a své fanoušky nechal na holičkách. Už od konce června začne
Zlatý slavík se svou formací Cílová skupina jezdit sérii open air koncertů.
Příznačný název turné Konečně venku znamená, že ho jeho holky budou
doprovázet. Ostatně, na světě není jenom Tomášova dcera. Kytarista Jiří
Kučerovský, nepostradatelný Tomášův parťák, se stal otcem malého Adama
jen o pár dní později. Vzhledem k tomu, že autentický prožitek, nikoli plánované
skládání odráží vývoj jejich písní, lze očekávat, že i pocity z nové životní etapy
ovlivní chystanou desku, na niž čeká studio již na podzim.
Dlouhé koncertní šňůry, nové
desky a tisíce kilometrů na cestách.
Úspěch, ale i dny, kdy se jede na
rezervy. „Teď, když vím, že chci být
nejvíc s rodinou, je pro mě pocit
jistoty ten nejdůležitější.“ I proto si
Tomáš vybral Volvo – momentálně
stačí si to přehodit
jezdí V40. „Tahle značka pro mě
byla vždy symbolem toho, že když už
v hlavě, žádná negace
nedojedu, tak se nezabiju. Navíc mě
nemusí existovat.“
Volvo za volantem zklidnilo. Dřív
jsem jezdil velmi rychle, dnes už ani
nenadávám, když mě někdo předjede zprava. I když vám to auto poskytne
pocit, že můžete sešlápnout plyn až na podlahu, nechce se vám. Takový je
v něm klídek. Taky mám rád věci, které jsou výrazné ve svém oboru. Volvo má
charisma a je v něm ideální dávka luxusu, který mám prostě jako býk rád.
A zároveň vím, že se na něj mohu vždycky spolehnout. Přístup Volva k designu
vnímám, že to není očividné, ale krásné. Je přitažlivý pro toho, kdo mu věnuje
pozornost. Je to jako s muzikou: těším se na to, až začnu poslouchat jazz, jen
se k němu musím propracovat.“ ■
„Žít je strašně
jednoduché,
Letní koncerty 2013
30. 6. Sychrov – státní zámek
3. 7. Hranice na Moravě – Stará střelnice, nádvoří
4. 7. Znojmo – Loucký klášter
12. 7. Loděnice – Open Air Klub
26. 7. Ostrov u Karlových Varů – zámecký park
1. 8. Dolní Lomná – amfiteátr
16. 8. Třeboň – zámecká zahrada
Více info na www.to m as klus .cz
a www.facebo o k.co m /to m as klus
Download

Volvo magazín, jaro/léto 2013