Hybridní regulátor nabíjení WWS10A-24
Hybridní regulátor nabíjení je určen pro regulaci nabíjení z větrné elektrárny a solárních panelů.
Inteligentní řízení mikroprocesorem zajišťuje optimální využití energie z větrné elektrárny a solárních
panelů.
Funkce :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
nabíjení pomocí PWM modulace
bezpečné brzdění generátoru větrné elektrárny při silném větru
manuální zabrzdění generátoru
přehledný displej s podsvícením
dva nezávislé řízené DC výstupy
ochrana proti přebití, hlubokému vybití a zkratu
programovatelné funkce pro ovládání výstupů
Zapojení :
1. připojte 2 akumulátory 12V s dostatečnou kapacitou min. 2x200Ah na svorky BATTERY ve
správné polaritě !!
2. připojte zátěž na výstup 1, 2 nebo oba na svorky DC OUTPUT
3. připojte větrnou elektrárnu na svorky WIND INPUT v libovolném pořadí
4. připojte solární panely na svorky SOLAR INPUT ve správné polaritě
Pozor :
Při odpojení akumulátoru např. při výměně je nutné zajistit zabrzdění větrné elektrárny. V případě
silného větru by mohlo dojít k poškození.
Ovládací prvky :
ENTER – vstup do programování a ukládání parametrů
ESC – návrat z programování, rozsvícení displeje
+ šipka nahoru – pohyb v menu směrem nahoru, programování
- šipka dolů – pohyb v menu směrem dolů, programování
Displej :
Symbolizuje větrnou elektrárnu
Symbolizuje den
Symbolizuje noc
Symbolizuje akumulátor a stav nabití
Symbolizuje blikáním hluboké vybití akumulátoru
Symbolizuje blikáním přepětí
Zátěž :
Vypnutý výstup
Zapnutý výstup
Přetížení výstupu – symbol bliká
Zkrat na výstupu
Řízení výstupů :
Regulátor má dva výstupy, které lze nezávisle na sobě zapínat a vypínat na základě okolního
osvětlení, nebo mohou být trvale zapnuty.
Řízení v režimu ON – oba výstupy jsou trvale zapnuty. Toto je nejčastější použití, regulátor je takto
vždy nastaven. Oba výstupy jsou zapnuté pokud je dostatečné napětí akumulátoru. Po poklesu napětí
pod kritickou hranici se výstupy vypnou, po nabití na určitou hranici opět zapnou.
Řízení v režimu LIGHT CONTROLL – zátěž je zapínána a vypínána podle napětí solárního panelu.
Napětí pro vypnutí a zapnutí lze nastavit. Funkce – po setmění se sníží napětí solárního panelu a
sepne se zátěž např. osvětlení. Po východu slunce se zvýší napětí solárního panelu a zátěž se odpojí
– světlo zhasne.
Řízení v režimu LIGHT CONTROLL a TIME CONTROLL – zátěž se zapne po setmění po poklesu
napětí solárního panelu a vypne se podle nastaveného času.
Manuální zabrzdění větrné elektrárny :
Po současném stlačení tlačítek ENTER a ESC se na displeji zobrazí nápis BRAKE. Elektrárna se
zastaví. Po opětovném stlačení obou tlačítek symbol BRAKE zmizí, elektrárna se rozběhne.
Menu na displeji :
V normálním režimu se lze pohybovat v menu šipkami nahoru nebo dolu :
Směrem nahoru –
1. napětí a stav nabití akumulátoru BAT V
2. napětí větrné elektrárny WIND V
3. napětí solárního panelu PV V
4. výkon větrné elektrárny WIND W
5. výkon solárního panelu PV W
6. proud z větrné elektrárny WIND A
7. proud ze solárního panelu PV A
8. proud zátěže LOAD A
9. stav 1 výstupu
10. stav 2 výstupu
11. napětí solárního panelu pro zapnutí zátěže 1 nebo 2
12. napětí solárního panelu pro vypnutí zátěže 1 nebo 2
Programování výstupů :
Programovat lze oba výstupy nezávisle na sobě. Standardně jsou oba výstupy nastaveny na trvale
zapnuto – nejběžnější funkce.
Pro nastavení výstupu 1 na funkci zapínání zátěže podle okolního osvětlení :
Šipkou nahoru nebo dolu přepneme na výstup č.1, zmáčknout ENTER objeví se SET, šipkami nahoru
nebo dolu přepneme na symbol
Nastavení uložíme tlačítkem ENTER
V tomto režimu je nutné nastavit napětí solárního panelu pro zapnutí a vypnutí :
Šipkou nahoru nebo dolu na ON V, tlačítkem ENTER přepnout do nastavení, objeví se SET, šipkami
nahoru nebo dolu nastavit napětí a uložit ENTER. To samé pro napětí pro vypnutí OFF V.
Pro nastavení výstupu 1 na funkci zapínání zátěže po setmění a vypnutí po nastaveném čase :
Šipkou nahoru nebo dolu přepneme na výstup č.1, zmáčknout ENTER objeví se SET, šipkami nahoru
nebo dolu přepneme na symbol
Nastavení uložíme tlačítkem ENTER
V tomto režimu je nutné nastavit napětí solárního panelu pro zapnutí a vypnutí :
Šipkou nahoru nebo dolu na ON V, tlačítkem ENTER přepnout do nastavení, objeví se SET, šipkami
nahoru nebo dolu nastavit napětí a uložit ENTER. To samé pro napětí pro vypnutí OFF V.
Dále je nutné nastavit čas pro vypnutí v menu
Toto pokročilé nastavení používejte pouze pro speciální aplikace např. pouliční nebo bezpečnostní
osvětlení. V případě špatného nastavení může docházet k nechtěnému vypínání zátěže.
Technické parametry :
Systémové napětí
Maximální výkon větrné elektrárny
Maximální výkon solárního panelu
Výstupní proud výstup 1
Výstupní proud výstup 2
www.homesolar.cz
24VDC
1400W
300W
20A
20A
Download

Hybridní regulátor nabíjení WWS10A-24