TÉMA
CVRČEK
Po prázdninách nás vždy v přírodě překvapí
nejrůznější zvuky a mezi ně patří zvláště
cvrčení.Nemusíme daleko, neboť naše školní
zahrada je přímo na stráni nad školkou.
Názorné prostředky: obrázky cvrčka, lupa,
encyklopedie
Pozorování:
Pomocí lupy si důkladně cvrčka prohlédneme. Při
pohybu krovek se ozývá cvrčivý zvuk podobný hře
na housličky.
Hry:
- motivace ke hře na dětské hudební nástroje
- poslech veršovaného příběhu Cvrček houslista –
/porovnávání života cvrčků a mravenců/
- dramatizace pohádky /příprava broučků na zimu/
- výukový program CEV s divadelními prvky O broučcích
Download

TÉMA CVRČEK Po prázdninách nás vždy v přírodě