bab.la 고급 문장 번역: 비지니스 | 축약어
터키어-터키어
축약어 : 비지니스 축약어
sabah (öğleden önce)
sabah (öğleden önce)
12시간 시스템을 사용 하는
나라에서 오전 00:00에서 낮
12:00 전 까지를 가리킴
tahmini
tahmini
견적등을 측정할 때 쓰임
dikkatine
dikkatine
구체적인 특정 인물에게
드릴때 쓰임
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans
derecesi)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans
derecesi)
대학교 명칭
MASD / CET (Merkezi Avrupa
Saat Dilimi)
MASD / CET (Merkezi Avrupa
Saat Dilimi)
시차가 다른 곳에 위치한
회사와 서신을 주고받을 때
huzurunda
huzurunda
명예로운 사람들을 가리키는
명칭
yani
yani
어떤 것을 명확히 할 때 쓰임
A.Ş. (anonim şirketi)
A.Ş. (anonim şirketi)
특정 사업 이름을 언급한 후
쓰임
Ltd. (limited)
Ltd. (limited)
특정 사업 이름을 언급한 후
쓰임
geçersiz
geçersiz
무언가 적용될 필요가 없을
경우 사용됨
no. (numara)
no. (numara)
순서를 가리킬 때 쓰임
yıllık / yılda bir
yıllık / yılda bir
연중 행사나 비지니스 일정을
설명할 때 쓰임
öğleden sonra
öğleden sonra
낮 12시부터 밤 12시를
사이를 가리킴
devamı var (sayfayı çeviriniz)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
앞면과 뒷면에 내용이 있음을
알림
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan
yardımcısı)
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan
yardımcısı)
두번째로 높은 사람
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

고급 문장 번역: 비지니스 | 축약어 (터키어-터키어)