Zephyr
kompresory
Společnost OC Industrial Group AG
se v rámci svých aktivit věnuje vývoji
a projektování technologií v oblasti techniky
stlačeného vzduchu pod obchodním názvem
Zephyr. Přímo se věnuje designu konstrukce
mazných kompresorů, výměníků vymrazovacích
sušičů a filtrací mechanických nečistot. Tyto tři
odvětví, které se prolínají i s dalšími výrobními
aktivitami holdingu, přinášejí synergické efekty
pro celou skupinu OC Industrial Group AG.
Kompresory Zephyr firmy OC
Industrial Group AG jsou navrženy
pro dosažení co nejlepší efektivity
výroby tlakového vzduchu při
zachování konkurenceschopnosti
v daném segmentu. Správná volba
velikosti šroubovice, vhodné
dimenze chladiče, i ekonomická
regulace stroje, má vliv na jeho
celkovou účinnost. Hlavním mottem
konstruktérů je návrh kompresoru
s co nejnižšími vnitřními ztrátami.
Toho lze dosáhnout minimalizací
vnitřních potrubních propojení
v kompresoru, správnou volbou
přípojných dimenzí s co nejnižším
tlakovým spádem, vhodným
uložením kompresní a chladící
částí stroje, vysoce účinným
asynchronním motorem a účinným
frekvenčním měničem. Tyto prvky
se nejvíce podílejí na celkových
ztrátách a tím na celkové účinnosti
kompresoru. Firma OC Industrial
Group AG vybírá jednotlivé
komponenty od světových výrobců,
kteří představují absolutní špičku
v daném odvětví.
Hlavní výhody
Frekvenční měnič
Chladič
Výkon chladiče je předimenzovaný o 30 %, proto je
bezproblémový chod kompresoru zajištěn i při těch
nejnáročnějších okolních provozních podmínkách.
Pomocí regulace výkonu
kompresoru dochází k ustálení
tlaku v systému na konstantní
úroveň a hlavně k snížení nákladů
na provoz díky minimalizaci chodu
ve volnoběhu.
Rekuperační jednotky
Pomocí rekuperace kompresního
tepla lze docílit značných úspor
při vytápění či ohřevu vody.
Rekuperační jednotky dokáží využít
až 90 % vstupní elektrické energie
pro ohřev vody!
Minimalizace propojů
Koncepce stavby kompresoru je navržena tak,
aby došlo k minimalizaci vnitřních hadicových
či trubkových propojů, které bývají zdrojem
úniků a ztrát.
Ovládací panel
Mikroprocesorové řízení zajišťuje dokonalou regulaci
chodu kompresoru. Ovládací panel má několik
jazykových mutací včetně češtiny. Samozřejmostí je
monitoring všech parametrů kompresoru a jejich
přenos pomocí datové komunikace.
Separátor
Vložka separátoru je navržena z inovativních
materiálů, které zajistí dokonalé oddělení oleje
ze stlačeného vzduchu při co nejnižší tlakové
ztrátě. Tímto je dosaženo zvětšené účinnosti
výroby stlačeného vzduchu.
Motor
Nízké servisní náklady
Díky konstrukci kompresoru jako
kompaktní jednotky s minimem
vnitřních spojů a použitím
standardních prvků jsou celkové
náklady na servis velmi nízké.
Servisní čas potřebný na kontrolu
kompresoru a provedení servisu
je až o polovinu kratší než
u jiných výrobců.
Motor vykazuje vysokou účinnost ve své třídě
v provedení IP55 s třídou izolace F. Tento typ motoru
má velký pozitivní vliv na celkové provozní náklady
kompresoru.
Přímý pohon
Motor je přímo spojen s rotorem šroubovice,
čímž je zajištěn dokonalý přenos hnací energie
bez jakýchkoliv převodních ztrát.
Šroubový blok
Šroubové elementy jsou vyráběny
v Německu s co největším důrazem na kvalitu
a spolehlivost. Jsou navrženy pro optimální
chod tak, aby při daném výkonu a tlaku
pracovali při co nejnižších otáčkách a přitom
vykazovali bezvadnou účinnost.
Kompresory Zephyr s pevnými otáčkami a přímým pohonem
Model
Příkon
Kapacita
Tlak
Rozměry
Hmotnost
kW
m3/hr
barg
mm (d x š x v)
kg
72
7
ZS 7,5DD-7
ZS 7,5D-8
66
8
54
10
48
13
ZS 11D-7
102
ZS 11D-8
96
Kompresory Zephyr s pevnými otáčkami a přímým pohonem
Model
Příkon
Kapacita
Tlak
Rozměry
Hmotnost
kW
m3/hr
barg
mm (d x š x v)
kg
978
7
ZS 90D-7
Model
1020
10
ZS 11D-13
72
13
ZS 110D-13
888
13
ZS 37DV-8
ZS 15D-7
150
7
ZS 132D-7
1440
7
ZS 15D-8
138
8
ZS 132D-8
1380
8
126
10
ZS 132D-10
1230
10
ZS 45DV-8
ZS 15D-13
108
13
ZS 132D-13
1080
13
ZS 45DV-10
ZS 18,5D-7
186
7
ZS 160D-7
1620
7
ZS 18,5D-8
174
8
ZS 160D-8
1590
8
162
10
ZS 160D-10
1410
10
ZS 18,5D-13
144
13
ZS 160D-13
1206
13
ZS 22D-7
228
7
2070
7
ZS 22D-8
210
8
ZS 200D-8
2010
8
ZS 18,5D-10
18,5
22
1100 x 1000 x 1300
670
ZS 200D-7
160
200
2700 x 1750 x 2080
8
ZS 160DV-8
ZS 160DV-10
ZS 37DV-7
128 – 384
7
122 – 366
8
ZS 37DV-10
114 – 342
10
ZS 250DV-7
ZS 45DV-7
156 – 468
7
ZS 250DV-8
8
10
204 – 612
7
196 – 588
8
ZS 55DV-10
174 – 522
10
ZS 75DV-7
272 – 816
7
ZS 75DV-8
2640
7
ZS 90DV-7
ZS 250D-8
2580
8
ZS 90DV-8
ZS 30D-7
324
7
ZS 250D-10
2280
10
306
8
ZS 250D-13
1920
13
282
10
ZS 280D-7
3042
7
ZS 30D-13
246
13
ZS 280D-8
2988
8
ZS 37D-7
384
7
ZS 280D-10
2430
10
2160
13
ZS 30D-10
ZS 37D-8
366
8
342
10
ZS 37D-13
306
13
ZS 45D-7
468
7
ZS 45D-8
444
8
402
10
ZS 45D-13
348
13
ZS 55D-7
612
7
ZS 55D-8
588
8
522
10
ZS 55D-13
432
13
ZS 75D-7
816
7
ZS 75D-8
780
8
696
10
582
13
ZS 37D-10
ZS 45D-10
ZS 55D-10
ZS 75D-10
ZS 75D-13
37
45
55
75
1400 x 1200 x 1480
900
280
ZS 280D-13
75
8
232 – 696
10
326 – 978
7
8
ZS 90DV-10
290 – 870
10
ZS 110DV-7
406 – 1218
7
ZS 110DV-10
90
260 – 780
318 – 954
ZS 110DV-8
5000
55
ZS 75DV-10
ZS 250D-7
3200 x 2200 x 2100
45
ZS 55DV-7
13
30
37
134 – 402
10
ZS 30D-8
30
148 – 444
180
4700
110
380 – 1140
8
340 – 1020
10
1600 x 1000 x 1360
900
1820 x 1000 x 1360
930
160
200
530 – 1590
8
470 – 1410
10
690 – 2070
7
670 – 2010
8
880 – 2640
10
13
ZS 250DV-10
760 – 2280
7
ZS 280DV-7
1014 – 3042
7
ZS 280DV-10
250
280
996 – 2988
8
810 – 2430
10
4000
2700 x 1750 x 1850
4700
3200 x 2050 x 2200
5500
1870
2800 x 1600 x 1775
2800
1860
Váš výhradní dodavatel
132
7
Výkon kompresorů je měřen v souladu s normou ISO 1217:2009, příloha C
Referenční podmínky: absolutní vstupní tlak 1bar, vstupní teplota 20°C
2200 x 1360 x 1755
v
š
480 – 1440
860 – 2580
ZS 280DV-8
1730
1720
d
ZS 200DV-7
ZS 200DV-8
Výkon kompresorů je měřen v souladu s normou ISO 1217:2009, příloha C
Referenční podmínky: absolutní vstupní tlak 1bar, vstupní teplota 20°C
2000 x 1450 x 1760
ZS 132DV-8
10
192
250
590
94 – 282
ZS 22D-13
ZS 22D-10
1380 X 850 X 1160
102 – 306
ZS 55DV-8
4700
22
ZS 30DV-10
ZS 30DV-8
3500
kg
ZS 132DV-7
7
7
ZS 110D-10
132
Hmotnost
mm (l x w x h)
540 – 1620
10
15
Rozměry
barg
ZS 160DV-7
84
ZS 15D-10
Tlak
m3/hr
7
8
3300
Kapacita
kW
108 – 324
7
2500 x 1600 x 1900
Příkon
ZS 30DV-7
1140
2700
76 – 228
Model
8
1218
470
kg
10
ZS 110D-8
1100 x 900 x 1150
mm (l x w x h)
410 – 1230
ZS 110D-7
110
barg
460 – 1380
8
11
m3/hr
ZS 132DV-10
7
ZS 11D-10
kW
Kompresory Zephyr s proměnlivými otáčkami a přímým pohonem
8
13
90
Hmotnost
10
732
ZS 90D-10
Rozměry
64 – 192
ZS 90D-13
ZS 7,5D-13
250
Tlak
70 – 210
10
1050 x 600 x 950
Kapacita
ZS 22DV-10
ZS 22DV-8
8
870
7,5
Příkon
ZS 22DV-7
954
ZS 7,5D-10
ZS 90D-8
Kompresory Zephyr s proměnlivými otáčkami a přímým pohonem
IDEAL-Trade Sevice, spol. s r.o.
Králova 4 • CZ 616 00 Brno
tel. +420 541 422 611
fax +420 530 514 101
[email protected] • www.itsbrno.cz
Zephyr
kompresory
Download

Zephyr kompresory - IDEAL-Trade Service, spol s ro