ROZPIS
DREZURNÍCH
ZÁVODŮ
822B1
INFINITI Šampionát ČR v drezuře 2014
senioři a mladí jezdci
KMK drezura - kvalifikační kolo
1. Základní údaje:
Pořadatel:
JK Ptýrov MB0288
Datum konání:
22.-24.8.2014
Místo konání:
Jezdecký areál Farma Ptýrov, Ptýrov č.p.25,
Mnichovo Hradiště
Kolbiště:
Drezurní obdélník písčitý 20 x 60 m a 20 x 60 m
Opracoviště:
30 x 60 m, povrch písčitý
Funkcionáři závodů: ředitel – Jakub Janda
sekretář – ing. Pavlína Bůžková
hlasatel – Milan Havránek
Sbor rozhodčích:
hlavní rozhodčí: Vít Čmolík
rozhodčí:
Wojtek Markowski (POL), Žižková Helena MUDr., Šimáčková Eva
Hlavová Katarína, Gottweisová Nella, Štepánová Hana, Marešová Lucie,
Civišová Hana Ing.
komisař na opracovišti – Ptáčková Zuzana a zástupci sboru rozhodčích
2. Technické údaje:
Pravidla jezdeckého sportu ČJF, platné drezurní úlohy pro rok 2014, ustanovení
tohoto rozpisu, a pravidla Šampionátu ČR v drezuře 2014 a pravidla KMK 2014.
Soutěže budou probíhat na dvou obdélnících, samostatná rozdílná zvuková
signalizace, lonžovací kruh k dispozici.
Všechny úlohy se jezdí zpaměti.
www.drezura-cjf.cz
S O U T Ě Ž E:
Soutěže Šampionátu v drezuře 2014:
ŠAMPIONÁT „L“ senioři a mladí jezdci – 1.kolo soutěž č.11., 2.kolo soutěž č.18.
ŠAMPIONÁT „S“ senioři a mladí jezdci – 1.kolo soutěž č.13., 2.kolo soutěž č.19.
ŠAMPIONÁT „ST“ senioři a mladí jezdci – 1.kolo soutěž č.14., 2.kolo soutěž č.20.
ŠAMPIONÁT „TT“ senioři a mladí jezdci – 1.kolo soutěž č.15., 2.kolo soutěž č.21.
Při soutěžích šampionátu a KMK proběhne otevřené školení s polským FEI
rozhodčím Wojtkem Markowskim.
Pátek:
1. Drezurní soutěž Z - KMK pro 4-leté koně – 4U/2013
Rozhodování dle čl.432, národní úprava N35 – tři rozhodčí z jednoho místa
jedním protokolem dle stanovených kriterií. Umístění dle čl.434.3.1.
Soutěž je přístupná všem jezdcům na 4-letých koních. Bičík povolen.
Startovné: 400,- Kč
2. Drezurní soutěž L - KMK pro 5-leté koně – 5U/2009
Rozhodování dle čl.432, národní úprava N35 – tři rozhodčí z jednoho místa
jedním protokolem dle stanovených kriterií. Umístění dle čl.434.3.1.
Soutěž je přístupná všem jezdcům na 5-letých koních. Bičík povolen.
Startovné: 400,- Kč
3. Drezurní soutěž S - KMK pro 6-leté koně – 6U/2009
Rozhodování dle čl.432, národní úprava N35 – tři rozhodčí z jednoho místa
jedním protokolem dle stanovených kriterií. Umístění dle čl.434.3.1.
Soutěž je přístupná všem jezdcům na 6-letých koních. Bičík povolen.
Startovné: 400,- Kč
4. Drezurní soutěž stupně Z – DU/2009
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa jedním
protokolem dle stanovených kriterií
Startovné: 400,- Kč
Ceny: Věcné v hodnotě min.1.300,- Kč na 1.-3.místě
5. Drezurní soutěž stupně L – DD/2009
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
Startovné: 400,- Kč
Ceny: 2.000,-Kč (600,-,500,-, 500,- 400,-)
6. Drezurní soutěž stupně S – JU/2009
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
Startovné: 500,- Kč
Ceny: 2.500,- Kč (1.000,-,500,-, 500,-,500,-)
www.drezura-cjf.cz
Veřejný trénink
Jede se na obdélníku 20 x 60, je přístupný pouze pro dvojice startující
v soutěžích Šampionátu 2014, počet startujících max. 30 – účast dle pořadí
došlých přihlášek. Každá dvojice může startovat pouze ve stejné úloze, jakou
pojede na šampionátu, v přihlášce je nutno nahlásit o jakou úlohu se jedná. Při
velkém zájmu bude umožněn u každého jezdce start pouze s jedním koněm.
Posouzení úlohy Wojtek Markowski (POL)
Startovné: 200,- Kč
Sobota:
7. Drezurní soutěž Z - KMK pro 4-leté koně – 4U/2013
Rozhodování dle čl.432, národní úprava N35 – tři rozhodčí z jednoho místa
jedním protokolem dle stanovených kriterií. Umístění dle čl.434.3.1.
Soutěž je přístupná všem jezdcům na 4-letých koních. Bičík povolen.
Startovné: 400,- Kč
8. Drezurní soutěž L - KMK pro 5-leté koně – 5F/2009
Rozhodování dle čl.432, národní úprava N35 – tři rozhodčí z jednoho místa
jedním protokolem dle stanovených kriterií. Umístění dle čl.434.3.1.
Soutěž je přístupná všem jezdcům na 5-letých koních. Bičík povolen.
Startovné: 400,- Kč
9. Drezurní soutěž S - KMK pro 6-leté koně – 6F/2009
Rozhodování dle čl.432, národní úprava N35 – tři rozhodčí z jednoho místa
jedním protokolem dle stanovených kriterií. Umístění dle čl.434.3.1.
Soutěž je přístupná všem jezdcům na 6-letých koních. Bičík povolen.
Startovné: 400,- Kč
10.
Drezurní soutěž stupně L – L0/2013
Rozhodování dle národní úpravy N34 – dva rozhodčí z jednoho místa jedním
protokolem dle stanovených kriterií
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
Startovné: 400,-Kč
Ceny: Věcné v hodnotě min.1.500,-Kč na 1.-3.místě
11.
Drezurní soutěž L5/2013 – 1.kolo šampionátu L
Soutěž je přístupná pouze pro účastniky Šampinátu ČR v drezuře v dané kategorii
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
Odd. A : pro mladé jezdce (přístupná i pro starší juniory)
Odd. B : pro seniory
12.
Drezurní soutěž stupně S – JU/2009
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
Startovné: 500,- Kč
Ceny: 2.500,- Kč (1.000,-,500,-, 500,-,500,-)
www.drezura-cjf.cz
13.
Drezurní soutěž – JD/2009- 1.kolo šampionátu S
Soutěž je přístupná pouze pro účastniky Šampinátu ČR v drezuře v dané kategorii
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
Odd. A : pro mladé jezdce (přístupná i pro starší juniory)
Odd. B : pro seniory
14.
Drezurní soutěž SG/2009 - 1.kolo šampionátu ST
Soutěž je přístupná pouze pro účastniky Šampinátu ČR v drezuře v dané kategorii
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
Odd. A : pro mladé jezdce (přístupná i pro starší juniory)
Odd. B : pro seniory
15.
Drezurní soutěž IM-A/2014 - 1.kolo šampionátu TT
Soutěž je přístupná pouze pro účastniky Šampinátu ČR v drezuře v dané kategorii
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
Neděle:
16.
Drezurní soutěž stupně L – DD/2009
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
Startovné: 400,- Kč
Ceny: 2.000,-Kč (600,-,500,-, 500,- 400,-)
17.
Drezurní soutěž stupně S – JU/2009
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
Startovné: 500,- Kč
Ceny: 2.500,- Kč (1.000,-,500,-, 500,-,500,-)
18.
Drezurní soutěž vL/2014 – 2.kolo šampionátu L
Soutěž je přístupná pouze pro účastniky Šampinátu ČR v drezuře v dané kategorii
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími, páka povolena
Odd. A : pro mladé jezdce (přístupná i pro starší juniory)
Odd. B : pro seniory
19.
Drezurní soutěž – vJ/2009- 2.kolo šampionátu S
Soutěž je přístupná pouze pro účastniky Šampinátu ČR v drezuře v dané kategorii
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
Odd. A : pro mladé jezdce (přístupná i pro starší juniory)
Odd. B : pro seniory
20.
Drezurní soutěž vY/2009 - 2.kolo šampionátu ST
Soutěž je přístupná pouze pro účastniky Šampinátu ČR v drezuře v dané kategorii
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
Odd. A : pro mladé jezdce (přístupná i pro starší juniory)
Odd. B : pro seniory
www.drezura-cjf.cz
21.
Drezurní soutěž IM-B/2014 - 2.kolo šampionátu TT
Soutěž je přístupná pouze pro účastniky Šampinátu ČR v drezuře v dané kategorii
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚLOH NA DVA OBDÉLNÍKY:
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
OBDÉLNÍK A
1.
2.
3.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
OBDÉLNÍK B
4U/2013
5U/2009
6U/2009
Veřejný trénink
L0/2013
L5/2013
JU/2009
SG/2009
IM-A/2014
DD/2009 (L)
vL/2014
vJ/2009
vY/2009
IM-B/2014
4.
5.
6.
7.
8.
9.
13.
DU/2009
DD/2009
JU/2009
4U/2013
5F/2009
6F/2009
JD/2009
17.
JU/2009 (S)
Předběžný časový harmonogram závodů:
Pátek a sobota začátek 8:00 hod. prvních soutěží dne, v neděli v 8:30 hod
Pro koně účastnící se soutěží KMK ve čtvrtek 21.8. odpoledne otevřeny oba
obdélníky v čase od 16:00 hod. do 20:00 hod.
Ukončení prezentace pro první dvě soutěže dne vždy hodinu před začátkem první
soutěže, u dalších soutěží vždy 3 hodiny před startem dané soutěže. Prezentovat
je možno i telefonicky na čísle 722260260 – možno i den předem mezi 18. –
20.hodinou.
V neděli 24.8.2014 v přestávkách
paradrezurní volné sestavy na hudbu.
mezi
soutěžemi
proběhnou
ukázky
Bez předání zdravotních průkazů na věži rozhodčích nebude umožněn start
koně v soutěži.
Dekorování soutěží šampionátu proběhne vždy po skončení soutěží druhých kol pro obě
kategorie u ostatních soutěží ihned po ukončení soutěže.
www.drezura-cjf.cz
Ceny a peněžitá plnění soutěží Šampionátu:
Níže uvedené ceny navýšeny o finanční příspěvek (Hlavní sponzor Infinity a Analogia) a věcné ceny
sponzorů drezurní komise. Pro umístěné v jednotlivých soutěžích šampionátu bude rozděleno
6.000,- Kč pro každou kategorii.
Mladí jezdci:
ŠAMPIONÁT „L“ : 5.000,- Kč (1.500,-,1.000,-,900,-,800,-,800,-)
ŠAMPIONÁT „S“ : 7.000,- Kč (2.300,-,1.800,-,1.100,-,900,-,900,-)
ŠAMPIONÁT „ST“ : 10.000,- Kč (3.200,-,2.500,-,1.800,-,1.500,-,1.000,-)
Věcné ceny od společnosti Equiservis, Farnam, a Zážitky
Senioři:
ŠAMPIONÁT „L“ : 5.000,- Kč (1.500,-,1.000,-,900,-,800,-,800,-)
ŠAMPIONÁT „S“ : 7.000,- Kč (2.300,-,1.800,-,1.100,-,900,-,900,-)
ŠAMPIONÁT „ST“ : 10.000,- Kč (3.200,-,2.500,-,1.800,-,1.500,-,1.000,-)
ŠAMPIONÁT „TT“ : 13.000,- Kč (4.000,-,3.300,-,2.500,-, 2.000,-,1.200)
Věcné ceny od společnosti Dromy, Lanoo, Krmiva A-Z
Pro vítěze obou kategorií deky a trofeje pro vítěze v celkové hodnotě20.000,- Kč
Startovné soutěží šampionátu:
ŠAMPIONÁT „L“ senioři a mladí jezdci : 800,- Kč pro obě kola
ŠAMPIONÁT „S“ senioři a mladí jezdci: 900,- Kč pro obě kola
ŠAMPIONÁT „ST“ senioři a mladí jezdci: 1.000,-Kč pro obě kola
ŠAMPIONÁT „TT“ senioři a mladí jezdci : 1.200,- Kč pro obě kola
________________________________________________________________________________
Všeobecné údaje:
Jmenovité přihlášky na adresu: JK Ptýrov, Ptýrov 25, 295 01 Mnichovo Hradiště,
nebo na e-mail: [email protected]
Na přihlášku uveďte Vaše tel. číslo, e-mail.
Telefonické přihlášky nebudou akceptovány!!!
Uzávěrka jmenovitých přihlášek PRO ŠAMPIONÁT: 17.8.2014
SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY MUSÍ BÝT UVEDENÍ KATEGORIE, VĚKU
JEZDCE, A DOLOŽENÍ KVALIFIKACE - INFORMACE O ZÁVODECH,
KDE SE DVOJICE KVALIFIKOVALA.
Uzávěrka ostatních přihlášek: 19.8.2014
Přijetí přihlášky bude potvrzeno až po uzávěrce přihlášek pro šampionát a
pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících výběrem z přihlášených
s respektováním pořadí došlých přihlášek. Neúplné přihlášky nebudou přijaty.
Změny v přihláškách po termínu uzávěrky budou zpoplatněny dle přílohy I.
Všeobecných pravidel.
www.drezura-cjf.cz
Předběžné startovní listiny budou umístěny na www.farmaptyrov.cz
Podmínky účasti:
Platné licence jezdců a koní. Prezentace provedená dle časového rozvrhu.
Protesty v souladu s PJS.
Ustájení:
Na základě závazné objednávky, ustájení ve zděných a turnajových boxech dle
možnosti a pořadí došlých přihlášek, upřednostněni budou hřebci. Objednávkový
formulář na www.farmaptyrov.cz , na základě jeho odeslání obdrží objednávatel
předpis platby.
Termín objednávky: do 13.8.2014
Celkový poplatek za použití boxu činí 1.620,- + DPH, tj. 1.960,- Kč v případě
platby převodem, v hotovosti na místě při prezentaci pak 2.400,- Kč.
Poplatek zahrnuje objemové krmivo a stelivo (seno, sláma) na celou dobu
ustájení, tj. max. ČT – NE 22.-24.8.2014.
Objednávkový formulář na www.farmaptyrov.cz , na základě jeho odeslání obdrží
objednávatel předpis platby.
Tento termín je i současně i posledním dnem nezpoplatněného případného storna,
po tomto datu bude objednaný box inkasován i v případě, že nebude
objednavatelem využit !!!!!
Úhrada poplatku převodem na účet 242051900/0300, variabilní symbol číslo
licence jezdce nebo subjektu, do poznámky jméno jezdce.
Doklady budou připraveny k vyzvednutí při prezentaci, v případě požadavku na
specifikaci dokladu, zašlete prosím údaje na e-mailovou adresu.
Připojení na el.energii 600,- Kč, kauce přípojka 1.000,- Kč.
Objednávky ubytování a ostatní informace na [email protected] nebo na
tel.722 260 260.
Veterinární předpisy
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady dle směrnic
platných pro přesun sportovních koní pro rok 2014.
Poskytované služby
Veterinární služba MVDr. Čačková Lýdia.
Veterinární služba a podkovářská služba za úhradu vykonaných úkonů.
Lékařskou službu zajišťuje USZSSK Mladá Boleslav.
Stravování je zajištěno v areálu po celou dobu konání závodů, ubytování přímo
v areálu (ceny na www.farmaptyrov.cz).
www.drezura-cjf.cz
Ostatní ustanovení
Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za nehody nebo nemoci,
které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody
pořadatel nehradí.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících, při výběru bude přihlíženo
k pořadí došlých přihlášek.
Pořadatel upozorňuje všechny účastníky závodů, že po celou dobu trvání
akce je zakázáno volné pobíhání psů po areálu.
Za pořadatele: Ing. Pavlína Bůžková
Rozpis schválen dne: 31.7.2014 M.Moudrý
www.drezura-cjf.cz
Download

Rozpis - Farma Ptýrov