Strawship Jardy Kováře
Kurz stavění z balíků slámy a místní hlíny na soběstačném domě
v Nesovicích u Vyškova
Slámování střechy - 5.-7. dubna 2013
Slámování stěn - srpen 2013
Hrubé omítky a příčky - srpen 2013
Finální omítky - září 2013
Jarda Kovář je zaměstnáním inženýr programátor, povoláním nadšenec pro lokální soběstačnost, přírodní stavitelství a permakulturu.
Plánuje velkou rodinu a staví poměrně velký dům, na který má poměrně málo peněz :-)
Jardu nejprve nadchly tzv. Earthship houses - domy z pneumatik, které nejsou připojeny na inženýrské sítě. Postupně však dospěl k
výhodnějšímu řešení, domu slaměnému, který z Earthships přebírá jen některé prvky.
Jardův slamák roste na louce (budoucí permakulturní zahradě se sadem) na okraji obce Nesovice na Hané. Dům o obdélníkovém půdoryse
cca 21x9 m se dvěma kruhovými nikami má sedlovou střechu. K prosklenému jižnímu průčelí přiléhá užitková zimní zahrada zavlažovaná
odpadní vodou z domácnosti. Severní strana domu je částečně zapuštěna do terénu a navazuje na sklep. Způsob založení stavby je unikátní,
kombinuje založení na patkách s podlahou na terénu. Podlaha leží na vrstvě štěrku z pěnového skla, slaměné stěny stojí na dřevěných
základových prazích podepřených pilířky z tvárnic ztraceného bednění. Krov z dřevěných fošen je izolován slaměnými balíky. Na stavbu bylo
použito lunární dřevo ze zimní těžby. Balíky i hlína jsou místní.
V těchto víkendových kurzech se můžete postupně naučit všechny práce se slaměnými balíky a místní hlínou, které jsou potřebné při
stavbě domu svépomocí; mj. vybrat balíky vhodné pro stavbu, upravit jejich tvar, zvýšit v případě potřeby jejich hustotu, dělit je, řezat a
vyřezávat v obou směrech, řešit detaily s důrazem na kvalitu tepelné izolace, posoudit místní hlínu, správně z ní umíchat všechny druhy
omítkových směsí, provést hrubé i finální omítky slaměných stěn a postavit ze směsi slámy a hlíny středně těžké akumulační příčky; dostanete
řadu praktických informací, např. jaké použít nářadí a stroje či jak si optimálně zorganizovat a uspořádat staveniště.
Podstatná část kurzu je věnována pásmu přednášek o všem, co můžete potřebovat ke stavbě slaměného domu, srovnání různých
alternativ úsporných opatření a technických zařízení z hlediska návratnosti investic a konzultacím k vlastním projektům účastníků.
Kurzy povede Dan Grmela, který se v posledních 5-ti letech zabývá stavěním ze slámy a hlíny v rámci projekční praxe a doktorského studia.
Praktické zkušenosti čerpá při realizacích staveb a v kurzech vedených evropskými odborníky.
PŘEDNÁŠKY
Pátek:
Vlastnosti slámy jako stavebního materiálu (srovnání slámy a jiných tepelných izolací, ceny, tepelný odpor, riziko kondenzace a
odolnost proti vlhkosti, trvanlivost, požární riziko, škůdci, typy balíků, energetická náročnost výroby, potřeba tepla na vytápění,
kvalita vnitřního prostředí, tepelná stabilita v zimním a v letním období, ekologická stopa...).
Konstrukční systémy se slaměnými balíky v příkladech (nosná sláma z malých a velkých balíků, hybridní systémy, lehké fošinkové
skelety, masivní skelety, skelety z lepeného lamelového dřeva, panelové systémy, využití balíků při rekonstrukcích a zateplení
zděných staveb...).
Sobota:
Nízkorozpočtový „pasivní“ dům z přírodních materiálů (stavba svépomocí, recyklace původního objektu z vepřovic, jak na to
levně a zdravě, jak na pasivní dům s minimem vícenákladů, stavební řízení, žádosti o dotaci).
Návratnosti investic do energeticky úsporných opatření v závislosti na způsobu vytápění, např.:
- izolace/zateplení konstrukcí z balíků ještě další izolací či použití dvou vrstev balíků ve střeše
- srovnání izolačních dvojskel a trojskel v oknech a dveřích, použití pokovených vrstev,
- srovnání větrání s rekuperací s větráním okny,
- vliv těsnosti obálky budovy,
- využití fotovoltaiky pro výrobu elektrické energie, fototermických kolektorů pro ohřev teplé vody a přitápění apod.
PRAKTICKÁ ČÁST
Slámování střechy: 5. - 7. dubna 2013 ( pátek 17.00 - neděle 15.00, cena 800* Kč)
izolace střechy slaměnými balíky, výběr a úprava balíků, instalace do konstrukcí, půlení a jiné dělení, řešení detailů, docpávání volnou
slámou, ukázka izolace a srovnání slaměných stěn, výroba roštu z tenkých latí pro příčku ze směsi slámy a hlíny (nejlevnější a
nejrychlejší způsob výstavby středně těžkých akumulačních příček).
Slámování stěn: srpen 2013 (pátek 17.00 - neděle 15.00, termín bude upřesněn, cena 800* Kč)
izolace stěn slaměnými balíky, výběr a úprava balíků, instalace do konstrukcí, půlení a jiné dělení, řešení detailů, docpávání volnou
slámou, ukázka srovnání slaměných stěn, přilnavostní jílový špric, ukázka hrubých omítek z místní hlíny na slaměné stěny, ukázka
středně těžkých akumulačních příček ze směsi slámy a hlíny.
Hrubé omítky a příčky: srpen 2013 ( pátek 17.00 - neděle 15.00, termín bude upřesněn, cena 1000* Kč)
omítání jádrovou omítkou na slámu, výroba středně těžkých akumulačních příček ze směsi slámy a hlíny, výroba řezanky ze
slaměných balíků na stavbě, posouzení místní hlíny a vzorování směsí pro jádrové a finální omítky.
Finální omítky: září 2013 ( pátek 17.00 - neděle 15.00, termín bude upřesněn, cena 1500* Kč)
vzorování směsí a provádění finálních omítek z místní hlíny.
(*pro nemajetné možnost individuální domluvy slevy)
ORGANIZACE
Ubytování včetně sociálního zázemí je zajištěno v bytě Jardy Kováře (5 min cesty). Otužilci můžou spát na slámě v
podkroví rozestavěného domu, v maringotce na staveništi či ve vlastních stanech na louce. Náročnější účastníci můžou
využít místní penzion (200 Kč/noc - není v ceně kurzu); rezervovat ubytování v penzionu je možné na tel. 774 893 233.
S sebou si prosím vezměte nožík, metr, teplé pracovní oblečení, skicy vašich projektů, zápisník, karimatku a spacák
(neplatí pro ubytované v penzionu), láhev na pití, hrnek, misku na jídlo, lžičku, baterku, případně hudební nástroj .
Obědy jsou společné, domácí. Snídaně a večeře jsou ve vlastní režii účastníků.
Kurzovné činí 800 Kč včetně ubytování u Jardy v bytě či na stavbě a společných obědů.
Přihlášky posílejte na adresu [email protected] Napište prosím pár vět o sobě a Vaší motivaci zúčastnit se
kurzu. Přihláška platí po obdržení kurzovného na účet 2200032612/2010. Pokud se odhlásíte alespoň týden před
započetím kurzu, bude Vám kurzovné, snížené o storno poplatek 100 Kč, vráceno zpět. Při pozdějším odhlášení se
kurzovné nevrací. V případě nepřízně počasí kurz přesuneme na jiný termín a všichni, kterým se nový termín nebude
hodit, dostanou kurzovné zpět v plné výši.
Místo stavby na mapě: http://www.mapy.cz/#x=17.089716&y=49.153007&z=17&l=15, v případě, že zabloudíte,
volejte vrchního navigátora Jardu 775 224 082.
Download

Stáhnout soubor Kurz stavění ze slámy a hlíny