KATALOG VÝROBKŮ
2013
www.oleacz.cz
OBRÁBĚCÍ
KAPALINY
KONZERVAČNÍ
OLEJE
OPTIMA ANTIRUST 101/103
OPTIMA ANTIRUST 101 a 103 jsou vysoce jakostní minerální oleje
obsahující velmi účinné adsorpční inhibitory koroze. Používají se pro
ochranu kovových materiálů proti atmosférické korozi.
OPTIMA ANTIRUST 210/222/268
OPTIMA ANTIRUST 210, 222, 268 jsou speciálně vyvinuté
minerální oleje obsahující komplexně působící inhibitory koroze.
Používají se pro dočasnou ochranu výrobků ze železných
i neželezných kovů proti atmosférické korozi a zároveň mají
tendenci vytěsňovat vodu.
OPTIMA COOL 30
OPTIMA COOL 30 je nově koncipovaná polosyntetická obráběcí
kapalina tvořená syntetickými přísadami, 30 % vysoce rafinovaného
a nízko aromatického minerálního oleje, inhibitory koroze, přísadami
proti pěnění a konzervačními prostředky zaručujícími dlouhodobou
biostabilitu.
OPTIMA COOL 31
OPTIMA COOL 31 je vykonější variantou obráběcí kapaliny OPTIMA
COOL 30, která navíc obsahuje efektivní protioděrové (AW) přísady,
které během obráběcí operace pomáhají vytvořením odolného
mazacího filmu eliminovat tření při styku nástroje a obrobku.
OPTIMA COOL 40
OPTIMA ANTIRUST 300 je syntetický konzervační prostředek
obsahující velmi účinný a komplexně působící korozní inhibitor
bez obsahu minerálního oleje, neomezeně mísitelný s vodou.
OPTIMA COOL 40 je univerzální obráběcí semisyntetická kapalina
tvořená syntetickými přísadami, 40 % vysoce rafinovaného a nízko
aromatického minerálního oleje, inhibitory koroze, přísadami proti
pěnění a konzervačními prostředky zaručujícími dlouhodobou
biostabilitu. Je určena pro obráběcí operace prováděné jak na
konvenčních obráběcích strojích, tak i na NC a CNC obráběcích
centrech.
OPTIMA ANTIRUST 400
OPTIMA COOL 41
OPTIMA ANTIRUST 300
OPTIMA ANTIRUST 400 je odpařitelný konzervační olej obsahující
velmi účinné komplexně působící inhibitory koroze. Používá se pro
dočasnou ochranu výrobků ze železných i neželezných kovů proti
atmosférické korozi a zároveň má tendenci vytěsňovat vodu.
OPTIMA ANTIRUST 500
OPTIMA ANTIRUST 500 je velmi účinný konzervační olej tvořící
s vodou stabilní konzervační emulzi obsahující vysoce efektivní
adsorpční inhibitory koroze. Je určen k dočasné konzervaci výrobků
ze železných i neželezných kovů proti atmosférické korozi.
OPTIMA COOL 41 je vykonější variantou obráběcí kapaliny OPTIMA
COOL 40, která navíc obsahuje efektivní protioděrové (AW)
a vysokotlaké (EP) přísady, které během obráběcí operace pomáhají
vytvořením aktivního odolného mazacího filmu eliminovat tření při
styku nástroje a obrobku i při vysokých tlacích a průtocích.
OPTIMA COOL 42
OPTIMA COOL 42 je mazivostně vybavenou vykonější variantou
obráběcí kapaliny OPTIMA COOL 40, která obsahuje efektivní
protioděrové (AW) přísady, které během obráběcí operace pomáhají
vytvořením odolného mazacího filmu eliminovat tření při styku
nástroje a obrobku. Obráběcí kapalina OPTIMA COOL 42 navíc
obsahuje speciální pasivační korozní inhibitory na barevné kovy
a je proto vhodná pro obrábění širokého spektra materiálů.
OPTIMA COOL 70
OPTIMA COOL je emulgační olej tvořený vhodnými emulgátory,
70 % vysoce rafinovaného a nízko aromatického minerálního oleje,
inhibitory koroze, přísadami minimalizujícími pěnění a konzervačními
prostředky. Takto koncipovaná obráběcí kapalina umožňuje dosažení
takových vlastností, kterými se vyznačují mléčné emulze.
OPTIMA COOL 100
OPTIMA COOL 100 je syntetická obráběcí kapalina neobsahující
minerální olej ani rostlinný olej, je dokonale rozpustná ve vodě
a s vodou tvoří stabilní roztok. Její biologická odbouratelnost
vyšší než 80 % je zárukou snadnější likvidace. Svým složením se
chová šetrně k životnímu prostředí a její provoz vede ke zlepšení
pracovních podmínek a pracovního prostředí. Používá se pro
všechny operace obrábění broušením, kde není přesně definována
geometrie nástroje.
SEPARAČNÍ OLEJE
OPTIMA FORM 5/7
Separační prostředeky OPTIMA FORM 5 a OPTIMA FORM 7 jsou
nízkoviskozní minerální oleje obsahující účinné přísady, které zabraňují
přilnutí zpracovávaného materiálu k formě. Efektivně se používá při
zpracování a výrobě keramických a cementářských produktů a rovněž
jako přísada do keramických mas před formováním.
OPTIMA FORM 30
OPTIMA FORM 30 je středně viskosní minerální olej sloužící jako
separační prostředek při zpracování a výrobě keramických
a cementářských produktů. Obsahuje účinné přísady, zabraňující
přilnutí zpracovávaného materiálu k formě. Dále obsahuje přísady proti
rezivění kovových materiálů a proti prášivosti při nástřiku forem.
OPTIMA COOL 200
OPTIMA BIOFORM
OPTIMA COOL 200 je plně syntetická, mazivostně vybavená
vykonější varianta obráběcí kapaliny OPTIMA COOL 100, která navíc
obsahuje efektivní protioděrové (AW) a vysokotlaké (EP) přísady,
které během obráběcí operace pomáhají vytvořením aktivního
odolného mazacího filmu eliminovat tření při styku nástroje
a obrobku i při vysokých tlacích a průtocích.. Obráběcí kapalina
OPTIMA COOL 200 navíc obsahuje speciální pasivační korozní
inhibitory na barevné kovy a je proto vhodná pro obrábění širokého
spektra materiálů s přesně definovanou či nedefinovanou geometrií
břitu nástrojů.
OPTIMA BIOFORM S
OPTIMA COOL LACTIC
OPTIMA COOL LACTIC je speciální polosyntetická obráběcí kapalina,
která je vyvinuta na bázi derivátů kyseliny mléčné, tz., že laktáty
jsou součástí emulgačního systému. Takto koncipované přísady
ve směsi s vysoce rafinovaným naftenickým základovým olejem,
inhibitory koroze a odpěňovači vytváří mikroemulzi znamenitých
detergentních, čistících schopností s přirozenými hydroskopickými
vlastnostmi. Ty dávají emulzi možnosti účinně regulovat vlhkost
pokožky pracovníků, která je exponovaná obráběcí kapalinou.
Eliminuje tendenci tvorby lepivých zbytků ulpívajících na obráběcích
strojích, upínačích a nástrojích. Tato obráběcí kapalina pak
umožňuje dosažení optimálních výsledků při vytváření řezného
prostředí a navíc se chová šetrně k pokožce obsluhy strojů a strojům
samotným.
OPTIMA BIOFORM je nízkoviskozní biologicky odbouratelný olej sloužící
jako separační prostředek při výrobě, zpracování a pokládce obalované
asfaltové směsi. Je určen pro aplikace mající za cíl dosažení snadné
separace obalované asfaltové směsi a technologií používaných
v obalovnách při výrobě, následně pak při dopravě a samotné pokládce.
Separační prostředek umožňující snadné uvolnění obalené asfaltové
směsi od ložných ploch nákladních automobilů, manipulační techniky
a dalších technologických prvků používaných při výrobě a pokládce.
OPTIMA BIOFORM S je nízkoviskozní biologicky odbouratelný
odformovací prostředek, který efektivně pomáhá při výrobě,
zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi. Je určen pro
aplikace mající za cíl dosažení snadné separace obalované asfaltové
směsi a technologií používaných v obalovnách při výrobě, následně
pak při dopravě a samotné pokládce
OPTIMA FORM PB A/B
OPTIMA FORM PB A je speciálně vyvinutý nízkoviskózní a biologicky
odbouratelný separační prostředek na bázi vysoce rafinovaných
rostlinných olejů (A) nebo vysoce rafinovaných minerálních olejů (B),
který velmi efektivně pomáhá při zpracování a výrobě keramických
a cementářských produktů. Separační prostředek OPTIMA SEPAR PB je
zejména účinný při odformování pohledového betonu, kde jsou kladeny
vysoké nároky na hladkost a neporušenost ploch povrchu betonu.
www.oleacz.cz
OPTIMA FORMAL
OPTIMA FORMAL je speciálně vyvinutá, vysoce stabilní separační
syntetická mikroemulze na bázi vosku. Je určena k mazání
kovových forem při tlakovém lití slitin hliníku. Nanášení separační
mikroemulze se provádí ručním nástřikem za pomoci stříkacích
pistolí nebo automatickými stacionárními postřikovači.
OPTIMA BETAFORM
Separační olej OPTIMA BETAFORM je prostředek na bázi
minerálních vysoce rafinovaných olejů s mastnou a přilnavostní
separační přísadou. Je určen především pro separaci forem při
výrobě betonové střešní krytiny.
OPTIMA FORM 150
OPTIMA FORM 150 je viskosní, vysoce rafinovaný minerální
olej sloužící jako separační prostředek při zpracování a výrobě
cementářských produktů. Zejména je vhodný pro pórobetonky.
Obsahuje účinné přísady zabraňující přilnutí zpracovávaného
materiálu k formě. Dále obsahuje přísady proti rezivění kovových
materiálů.
OPTIMA FORM FC
OPTIMA FORM FC je speciálně vyvinutý nízko viskózní separační
prostředek na bázi vysoce rafinovaných, snadno odpařitelných
minerálních uhlovodíků, detergentních a protiprášivostních přísad,
mastných látek a korozních inhibitorů, který velmi efektivně
pomáhá při zpracování a výrobě keramických a cementářských
produktů. Separační prostředek OPTIMA FORM FC je zejména
účinný při odformování pohledového betonu, kde jsou kladeny
vysoké nároky na hladkost a neporušenost ploch povrchu betonu.
ŘEZNÉ OLEJE
OPTIMA EXTREMECUT 5/10/15/22/32/46
OPTIMA EXTREMECUT 5, 10, 15, 22, 32 a 46 jsou vysoce výkonné řezné
oleje obsahující speciální, vhodně komponované přísady pro zdokonalení
řezného a mazacího účinku v třecím místě. Rovněž obsahuje detergentní
a protiprášivostní přísady, korozní inhibitory, zvýšený obsah EP a AW aditiv
a přísady proti tvorbě pěny. Používájí se pro operace honování, broušení,
třískového obrábění s přesně definovatelnou geometrií břitu nástroje
(soustružení, frézování, vrtání, zahlubování, vystružování, vnitřní a vnější
závitování) realizované zejména na obráběcích centrech a obráběcích
linkách. Rovněž je lze doporučit i tam, kde se jedná o obrábění materiálů
s velice špatnou obrobitelností.
OPTIMA UNICUT
5/10/15/22/32/46
Řezné oleje řady OPTIMA UNICUT jsou univerzální řezné oleje pro
obrábění špatně obrobitelných materiálů. Vedle běžného obrábění
zvládájí do těchto materiálů i složité obráběcí operace včetně
vnitřního tváření závitů. Oleje je možné použít i při velice složitých
obráběcích operacích, jako je vnitřní a vnější protahování, odvalování
a obrážení ozubení. Výše viskozní oleje jsou vhodné i pro operace
tváření ocelí za studena, jako je vystřihování, kalibrování a hluboké
tažení ocelových plechů. Vzhledem ke svým univerzálním vlastnostem
může být olej aplikován do ložiskových skříní dle normy DIN 51 502
CL, převodových skříní dle normy DIN 51 517 – CLP a hydraulických
oběhových systémů dle normy DIN 51 524 – HLPD.
OPTIMA CUT OC
OPTIMA CUT OC je nízkoviskózní řezný oleje obsahující vysoce
rafinovaný minerální olej a vhodné funkční přísady pro zlepšení
řezného a mazacího účinku, snižující tvorbu mlhy, chránící stroje,
nástroje a obrobky před korozí. Je určen pro operace třískového
obrábění s přesně definovatelnou geometrií břitu nástroje (soustružení,
frézování, vrtání, zahlubování, vystružování, vnitřní a vnější závitování)
prováděné zejména na obráběcích centrech a obráběcích linkách.
Jedi ný čees!ký
vý robc
Řezný olej OPTIMA CUT 22 lze pro svou efektivní aditivaci používat
jako multifunkční olej, vhodný jak pro obráběcí operace prováděné
na obráběcích automatech, tak i jako náplň určenou k mazání jejich
převodů.
OPTIMA CUT 32
OPTIMA CUT OC PLUS
OPTIMA CUT OC PLUS je nízkoviskózní řezný oleje obsahující vysoce
rafinovaný minerální olej a vhodné funkční přísady pro zlepšení
řezného a mazacího účinku, snižující tvorbu mlhy, chránící stroje,
nástroje a obrobky před korozí. Je určen pro operace třískového
obrábění s přesně definovatelnou geometrií břitu nástroje (soustružení,
frézování, vrtání, zahlubování, vystružování, vnitřní a vnější závitování)
prováděné zejména na obráběcích centrech a obráběcích linkách.
OPTIMA CUT OC PLUS navíc obsahuje zvýšený obsah protioděrových
a vysokotlakých mazivostních přísad, a proto je doporučován i tam,
kde se jedná o obrábění materiálů s velice špatnou obrobitelností.
OPTIMA CUT 10
OPTIMA CUT 10 je výkonný, nízkoviskózní řezný olej obsahující
speciální, vhodně komponované přísady pro zdokonalení řezného
a mazacího účinku v třecím místě. Rovněž obsahuje detergentní
a protiprášivostní přísady, korozní inhibitory, EP a AW aditiva a přísady
proti tvorbě pěny. Řezný olej Optima CUT 10 se používá pro operace
třískového obrábění s přesně definovatelnou geometrií břitu nástroje
(honování, broušení, soustružení, frézování, vrtání, zahlubování,
vystružování, vnitřní a vnější závitování) realizované zejména na
obráběcích centrech a obráběcích linkách. Rovněž je doporučován
i tam, kde se jedná o obrábění materiálů s velice špatnou obrobitelností.
OPTIMA CUT 22
OPTIMA CUT 22 je vysoce rafinovaný minerální olej, který obsahuje
přísady pro zlepšení řezného a mazacího účinku, snižující tvorbu
olejové mlhy a chránící stroje, nástroje a obrobky před korozí.
OPTIMA CUT 22 je určen pro operace třískového obrábění s přesně
definovatelnou geometrií břitu nástroje (soustružení, frézování,
vrtání, dělení materiálu, závitování a vystružování, zvládá i operace
vnitřní protahování, ale pouze do materiálu s dobrou obrobitelností).
OPTIMA CUT 32 je minerální olej, který obsahuje přísady pro zlepšení
řezného a mazacího účinku, snižující tvorbu olejové mlhy a chránící
stroje, nástroje a obrobky před korozí. Je určen pro operace třískového
obrábění s přesně definovatelnou geometrií břitu nástroje (soustružení,
frézování, vrtání, dělení materiálu, závitování a vystružování, zvláda
i operace vnitřní protahování, ale pouze do materiálu s dobrou
obrobitelností).
OPTIMA CUT 46
OPTIMA CUT 46 je vysoce rafinovaný minerální olej, který obsahuje
přísady pro zlepšení řezného a mazacího účinku, snižující tvorbu
olejové mlhy a chránící stroje, nástroje a obrobky před korozí.
OPTIMA CUT 46 je určen pro operace třískového obrábění s přesně
definovatelnou geometrií břitu nástroje (soustružení, frézování,
vrtání, dělení materiálu, závitování a vystružování, zvládá i operace
vnitřní protahování, ale pouze do materiálu s dobrou obrobitelností).
Řezný olej OPTIMA CUT 46 lze pro svou efektivní aditivaci používat
jako multifunkční olej, vhodný jak pro obráběcí operace prováděné
na obráběcích automatech, tak i jako náplň určenou k mazání jejich
převodů. Současně je možné ho používat jako náplň hydraulických
systémů s předepsanou viskozitní specifikací ISO VG 46. OPTIMA CUT
46 je olej formulovaný pro náročnější operace třískového obrábění
(frézování ozubení, protahování a hluboké vrtání).
Splňuje specifikace ISO VG 22, 32, 46, 68, 100; ISO 6743/4 HV, DIN
51 502 HV, DIN 51 524 část 3 HVLP.
OPTIMA HFC 46
HYDRAULICKÉ
OLEJE
OPTIMA HM 22/32/46/68/100
Hydraulické oleje řady OPTIMA HM jsou vysoce rafinované
minerální oleje obsahující funkční přísady zlepšující oxidační stálost,
protioděrové i protikorozní přísady a přísady proti pěnění. Používají se
pro hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým a tepelným
namáháním. Splňují specifikace ISO VG 22, 32, 46, 68, 100; ISO 6743:
ISOLHM; DIN 51524/IIHLP.
OPTIMA HM 22 ZF/32 ZF/46 ZF/68 ZF/100 ZF
Hydraulické oleje řady OPTIMA HM ZF jsou vysoce rafinované minerální
oleje obsahující funkční přísady zlepšující oxidační stálost, bezpopelné
bezzinkové protioděrové i protikorozní přísady a přísady proti pěnění.
Používají se pro hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým
a tepelným namáháním. Splňují specifikace ISO VG 22, 32, 46, 68, 100,
ISO 6743/4 HM, DIN 51 502 H, DIN 51 524 část 2 HLP, CETOP RP91H,
ISO TC 28/SC 4.
OPTIMA HM 22 F/32 F/46 F/68 F/100 F
Hydraulické oleje řady OPTIMA HMF jsou vysoce rafinované, speciálně
filtrované minerální oleje obsahující funkční přísady zlepšující oxidační
stálost, protioděrové i protikorozní přísady a přísady proti pěnění.
Používají se pro hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým
a tepelným namáháním. Třída čistoty dle NAS 1638 splňuje hodnotu
6-7. Splňují specifikace ISO VG 22, 32, 46, 68, 100; ISO 6743:
ISOLHM; DIN 51524/IIHLP.
OPTIMA HV 22/32/46/68/100
OPTIMA HV je vysoce rafinovaný hydraulický minerální olej s vysokým
viskozitním indexem pro hydrostatické systémy s velmi vysokým
namáháním, pracující v širokém rozmezí teplot. Obsahuje přísady proti
oxidaci, korozi, pěnění, mechanickému opotřebení hydraulických prvků,
modifikátor viskozity výrazně zlepšující průběh závislosti viskozity na
teplotně a depresant bodu tuhnutí zlepšující nízkoteplotní vlastnosti.
www.oleacz.cz
OPTIMA HFC 46 je hydraulická kapalina na bázi vysoce stabilních
polymerů a vody, vhodných inhibitorů koroze a AW přísad. Jedná se
o speciální těžko zápalnou hydraulickou kapalinu typu HFC, určenou
především pro aplikace s vysokým rizikem požáru nebo exploze.
Používá se v dolech, ocelárnách při kokilovém lití a slévárnách při
tlakovém lití slitin hliníku a zinku.
OPTIMA OTHP3
OPTIMA OTHP3 je hydraulický olej, vyrobený z vysoce rafinovaných
minerálních základových olejů a vyspělých zušlechťujících přísad
pro zlepšení mazacích a třecích vlastností, odolnosti proti oxidaci,
ochranných vlastností proti korozi aj. OPTIMA OTHP3 je určen jako
pracovní kapalina hydrodynamických mechanismů (ATF) stacionárních
i mobilních strojů; je vhodný pro automatické převodovky autobusů,
stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků apod., které vyžadují
použití oleje odpovídající specifikace. Odpovídá specifikacím VOITH –
hydrospojky a průmyslové retardéry, GM Type 3, ISO VG 32.
OPTIMA HEES 15/22/32/46
OPTIMA HEES 15, 22, 32 a 46 jsou vysoce kvalitní, snadno biologicky
rozložitelné hydraulické oleje. Jsou vyráběny ze směsi syntetických
esterů. Zušlechťující přísady obsahující funkčně obdobné účinné
složky jako klasické hydraulické oleje HM a HV, zajišťují jejich vysokou
oxidační stabilitu, výborné mazací vlastnosti, vynikající ochranné
vlastnosti proti korozi a rezivění. Charakteristické jsou také velmi
dobré nízkoteplotní vlastnosti, nízká závislost viskozity na teplotě
a velmi dobré povrchové vlastnosti. OPTIMA HEES 15, 22, 32
a 46 jsou určeny především pro vysoce zatěžované vysokotlaké
hydrostatické mechanismy, vybavené hydrogenerátory s vysokými
požadavky na protiotěrový účinek oleje (lamelové, axiální a radiální
pístové) a na jeho termooxidační stálost. Jsou zvláště vhodné pro
mobilní hydrauliky, pracující celoročně v nechráněném prostředí,
zejména tehdy, hrozíli např. při poruše systému nebezpečí kontaminace
životního prostředí uniklým olejem (nejčastěji se jedná o mechanismy
strojů a zařízení zemědělské, lesnické a stavební techniky, pracující
v chráněných krajinných oblastech). Jsou schopné funkce v širokém
rozmezí teplot (od 25 °C do 80 °C). Splňují požadavek „Lesního
zákona“ č. 289/95 Sb. a souvisejících nařízení na biologickou
rozložitelnost. Splňují specifikace ISO VG 15, 22, 32 a 46, ISO 6743/4
HM, DIN 51 502 H, VDMA 24568 HEES.
OPTIMA HFAS
OPTIMA HFAS je mazivostně vybavená syntetická nehořlavá hydraulická
kapalina neobsahující minerální olej. Je dokonale rozpustná ve vodě
a s vodou tvoří stabilní roztok. Svým složením se chová šetrně k životnímu
prostředí a její provoz vede ke zlepšení pracovních podmínek a pracovního
prostředí. OPTIMA HFAS je koncipována na bázi velmi efektivních
korozních inhibitorů, vysokomolekulárních polymerních přísad, přísad
proti pěnění a konzervačních prostředků zaručujících její dlouhodobou
životnost. Obsahuje efektivní protioděrové (AW) přísady. OPTIMA HFAS
je syntetický koncentrát hydraulické kapaliny typu HFAS, vyvinutý jako
náplň moderních hydraulických zařízení důlních stěn. Použití tohoto
produktu je prakticky neomezené všude tam, kde se požaduje převod síly,
ochrana proti korozi, mazací schopnost a vysoká ochrana proti bakteriím.
OPTIMA HFAS je vhodný pro použití v hydraulických systémech, které
vyžadují provoz s hydraulickými kapalinami s omezenou hořlavostí typu
HFA (vodné roztoky), obvykle se používá v koncentraci 2 až 3% naředěný
demineralizovanou příp. pitnou vodou.
OPTIMA HFA
OPTIMA HFA je mazivostně vybavená emulgační nehořlavá hydraulická
kapalina. Je dokonale rozpustná ve vodě a s vodou tvoří stabilní emulzi.
OPTIMA HFA je koncipována bázi velmi efektivních korozních inhibitorů,
vysoce rafinovaného minerálního oleje, vysokomolekulárních polymerních
přísad, emulgátorů, přísad proti pěnění a konzervačních prostředků
zaručujících její dlouhodobou životnost. Obsahuje efektivní protioděrové
(AW) přísady. OPTIMA HFA je emulzní koncentrát hydraulické kapaliny
typu HFA, vyvinutý jako náplň moderních hydraulických zařízení důlních
stěn. Použití tohoto produktu je prakticky neomezené všude tam,
kde se požaduje převod síly, ochrana proti korozi, mazací schopnost
a vysoká ochrana proti bakteriím. OPTIMA HFA je vhodný pro použití
v hydraulických systémech, které vyžadují provoz s hydraulickými
kapalinami s omezenou hořlavostí typu HFA (vodné roztoky), obvykle se
používá v koncentraci 2 až 3 % naředěný demineralizovanou příp. pitnou
vodou.
OPTIMA PNEUMAT 22/32/46/68/100
Oleje řady OPTIMA PNEUMAT jsou vysoce rafinované minerální oleje,
které obsahují přísady zlepšující antioxidační vlastnosti, zvyšující
viskozitní index, snižující bod tekutosti. Dále obsahují přísady pro zvýšení
protioděrových vlastností, zlepšení nízkoteplotních vlastností a přísady
proti pěnění a rezivění. Jsou určeny především pro pneumatické nářadí
a mechanismy. Díky svým příznivým vlastnostem jsou však vhodné i pro
jiné aplikace např. hydraulická zařízení. Použitím velmi účinné filtrace je
dosahováno i dostatečné čistoty těchto olejů (8 dle NAS 1638). Splňují
klasifikaci DIN 51 502 D, ISO 6743: ISOLP.
OLEJE
PRO ZTRÁTOVÁ
MAZANÍ
OPTIMA UNILUBEOIL 32/46/68/100
Oleje řady OPTIMA UNILUBEOIL jsou univerzální, mazací, vysoce
rafinované minerální oleje s vysokou oxidační stálostí. Obsahují účinné
přísady pro zvýšení oxidační stálosti, antikorozní a protipěnivostní
přísady. Jsou určeny pro nejrůznější průmyslové aplikace, zejména
pro přimazávání, ztrátová mazání, náplně mazacích soustav
strojů a strojních zařízení, pracujících pří maximálních provozních
teplotách oleje do 60 °C. Používájí se rovněž jako pracovní médium
hydrostatických soustav s nižšími požadavky na termooxidační
stabilitu a mazací vlastnosti pracovního média. Mezi další typické
aplikace patří mazání ložisek a převody větších strojů (nejčastěji
obráběcích) s nízkým a středním namáháním, nenáročné hydrostatické
systémy. Specifikace ISO 6743/2 FC, DIN 51 502 C.
LOŽISKOVÉ OLEJE
OPTIMA OLJ 10/22/32/46/68/100
Ložiskové oleje OPTIMA OLJ 10, 22, 32, 46, 68 a 100 jsou vysoce
rafinované a nízkoaromatické minerální oleje s vysokou oxidační
stálostí, díky unikátním stabilizačním přísadám oxidace. Jsou určeny
pro nejrůznější průmyslové aplikace, zejména pro dlouhodobé náplně
mazacích soustav strojů a strojních zařízení, pracujících
v krytých (temperovaných) prostorech pří maximálních provozních
teplotách oleje do 60 °C. Používají se rovněž jako pracovní média
hydrostatických soustav s nižšími a středními požadavky na
termooxidační stabilitu a mazací vlastnosti pracovního média. Některé
z nich se využívají i pro specifické (např. technologické) aplikace.
MOTOROVÉ OLEJE
OPTIMA TSF
OLEJE PRO KLUZNÁ
VEDENÍ
OPTIMA KV 46/68/100/220/320
OPTIMA KV 46, 68, 100, 220 a 320 jsou vysoce rafinované
a nízkoaromatické minerální oleje zušlechtěné přísadami proti oxidaci
a korozi. Zároveň obsahuje speciální protioděrové přísady, které
zvyšují účinnost mazacího filmu a zabraňují tak trhavým pohybům
tzv. stickslipu. Jsou určeny pro mazání horizontálních i vertikálních
kluzných vedení obráběcích strojů a výrobních systémů, mazání
převodovek, kluzných uložení, nebo jako multifunkční oběhový olej
pro kluzné vedení, hydrauliku a převody či středně náročné operace
tváření.
TEPLONOSNÉ OLEJE
OPTIMA TERM 32/46
OPTIMA TERM 32 a 46 jsou vysoce jakostní minerální oleje pro
přenos tepla, které jsou vyrobený z kvalitních, nízkoaromatických
základových olejů s nízkou odparností, získaných moderní
hydrogenační technologií. OPTIMA TERM 32 a 46 jsou komponovány
ze speciálních funkčních přísad zaručujících vysokou termickou
a termooxidační stabilitu. Jsou koncipovány pro uzavřené
teplosměnné systémy s nepřímým ohřevem do 300 °C. Maximální
teplota olejového filmu na stěnách v uzavřeném systému je
310 °C. Rovněž jsou velmi dobře použitelné jako kalicí oleje pro
studené kalení do 80 °C, termální kalení při 150 °C a pro kalení
v ochranné atmosféře.
ita
l
a
v
k
100 %
OPTIMA TSF je polosyntetický motorový olej mimořádné výkonnosti.
Olej je vyrobený z vysoce rafinovaných, nízkoaromatických minerálních
základových olejů, z ředící složky, z polyisobutylenu eliminujícím
karbonové úsady a efektivních zušlechťujících přísad nejvyšší jakosti,
sloužících zejména ke zlepšení mazacích vlastností, ochranných
schopností proti korozi, k eliminaci tvorby karbonových úsad aj.
Je určený k mazání dvoudobých vysokootáčkových benzinových
motorů s mimořádnými požadavky na užitné vlastnosti oleje (např.
moderní motocykly i závodní, automobily, motorové pily, křovinořezy,
vyžínače, zemědělská mechanizace aj.), které se mažou směsí oleje
s benzinem nebo pomocí dávkovacího čerpadla. Vyhovuje požadavkům
mazání nejvýkonnějších moderních dvoudobých motorů. S palivem se
mísí obvykle v poměru 1:50 nebo podle doporučení výrobce motoru.
Používá se celoročně.
OPTIMA MARINE SAE 40
OPTIMA MARINE SAE 40 je jednostupňový motorový olej velmi
vysoké výkonnosti. Je vyroben z vysoce jakostních ropných
základových olejů s nízkou odparností, získaných moderní
hydrogenační technologií a zušlechťujících přísad vysoké kvality
(inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní,
mazivostní přísady, aj.). OPTIMA MARINE SAE 40 je určen zejména
k mazání stacionárních naftových motorů např. motorů, určených jako
pohonné jednotky záložních zdrojů elektrické energie, dále je vhodný
k mazání lodních naftových motorů a všech motorů, vyžadujících
použití oleje této výkonnostní třídy. Splňuje specifikace SAE 40, API
CD, NEW SULZER DIESEL, ČKD.
www.oleacz.cz
KOMPRESOROVÉ
OLEJE
OPTIMA KOMPRESOR 100/150/220
Kompresorové oleje OPTIMA KOMPRESOR 100, 150 a 220 jsou
vysoce rafinované minerální oleje s vysokou oxidační stálostí. Obsahují
účinné přísady pro zajištění nízkého bodu tuhnutí a stabilizátory
oxidace. OPTIMA KOMPRESOR 100 je určen pro vzduchové
a plynové kompresory s teplotami ve výtlaku do 160 °C, pro plynové
kompresory, pro převodovky s přesně opracovanými zuby s obvodovou
rychlostí 10 m/s až 15 m/s a zvláštní případy oběhových mazacích
či hydraulických soustav. OPTIMA KOMPRESOR 150 je určen pro
vzduchové kompresory s teplotami ve výtlaku 160 °C až 200 °C,
pro plynové kompresory, pro převodovky s přesně opracovanými zuby
s obvodovou rychlostí 5 m/s až 10 m/s, pro některé zvláštní případy
oběhových mazacích soustav vystavených zvýšeným teplotám.
OPTIMA KOMPRESOR 220 je určen pro vzduchové kompresory
s teplotami ve výtlaku nad 200 °C, pro plynové kompresory, kde
nastává rozpouštění složek plynu v oleji, pro převodovky s přesně
opracovanými zuby s obvodovou rychlostí pod 5 m/s a pro některé
zvláštní případy oběhových mazacích soustav vystavených zvýšeným
teplotám. Oleje OPTIMA KOMPRESOR jsou díky svým vlastnostem
vhodné i k použití pro jiné aplikace, například jako teplonosná
media nebo technologické oleje pro tepelné zpracování kovů. Splňují
specifikace ISO VG100, 150, 220, ISO 6743: ISOLDAA, ISOLDAB, DIN
51506: VBL, VCL.
OPTIMA KOMPRESOR VDL
32/46/68/100/150
OPTIMA KOMPRESOR VDL jsou vysoce jakostní kompresorové
oleje formulované na bázi vysoce rafinovaných minerálních olejů
s minimální odparností. Jsou aditovovány přísadami zlepšujícími
nízkoteplotní vlastnosti, speciální bezpopelnou komplexní přísadou,
která příznivě ovlivňuje zejména termickou a oxidační stabilitu těchto
produktů i jejich další užitné vlastnosti. Kompresorové oleje řady
OPTIMA KOMPRESOR VDL se rovněž vyznačující nízkou pěnivostí
a velmi dobrou schopností deemulgace. Jsou určeny k mazání
vzduchových a plynových kompresorů, které kladou mimořádně
vysoké nároky na použité mazivo. Umožňují současně dosažení
velmi dlouhých výměnných lhůt. Mezi typické aplikace patří mazání
rotačních (nejčastěji šroubových) kompresorů s vyšším zatížením
(výstupní teplota ≥ 100 °C), jsou vhodné i pro turbokompresory,
pro vysoce zatížené pístové vzduchové a plynové kompresory (s
koncovými teplotami na výtlaku do 220 °C). Splňují specifikace ISO
6743/3A DAC (VDL 100 a 150), DAJ (VDL 46 a 68), DIN 51 506 VDL.
TVÁŘECÍ OLEJE
OPTIMA PRESSOIL 80
OPTIMA PRESSOIL 80 je tvářecí olej nejvyšší výkonnosti
koncipovaný na bázi vysoce rafinovaných a nízkoaromatických
minerálních olejů speciálně aditivovaných optimální kombinací
vysokobazického calcium sulfonátu, sířeného esteru a pokrokového
syntetického esterového aditiva. Používá se pro široký rozsah
operací objemového tváření spojovacího materiálu, nejrůznějších
komponentů pro automobilový průmysl v postupových tvářecích
nástrojích i pro operace přesného stříhání. Pro použití ve sdružených
nástrojích (tváření, stříhání, děrování) pracuje s velkou výkonnostní
rezervou. Ve velkosériové výrobě se uplatní pří rychlostním
válcování závitů. Jednoduše lze aplikovat i pomocí olejové mlhy.
MULTIFUNKČNÍ
OLEJE
OPTIMA MULTI
32/46/68/100/150/220/320
Oleje řady OPTIMA MULTI jsou vysoce jakostní minerální multifunkční
oleje. Jsou zušlechtěny komplexní přísadou zvyšující únosnost
mazacího filmu, zlepšující odolnost proti opotřebení, oxidaci, korozi,
rezivění a modifikující třecí vlastnosti. Jsou určeny k mazání převodů,
hydraulických okruhů, valivých ložisek a vodících ploch různých
konstrukčních provedení. Používají se k mazání převodovek a dalších
pohyblivých strojních částí zejména tehdy, jsouli kladeny vysoké
nároky na vysokotlaké vlastnosti oleje. Jsou určeny pro mazání
moderních obráběcích strojů, pracujících za náročných podmínek, kde
se uplatní jak multifunkčnost, tak vysoká kvalita těchto olejů. Splňují
specifikace ISO 6743: ISOLG, ISOLHM, ISOLCKC, DIN 51 502: CGLP,
HLP, CLP.
PROCESNÍ
A TECHNOLOGICKÉ
OLEJE
OPTIMA BS
Olej pro výrobu kaučuku OPTIMA BS je středně viskózní olej
žlutohnědé barvy získaný extrakční rafinací rozpustidlem. Svým
chemickým složením patří do skupiny tzv. níže aromatických
změkčovadel. OPTIMA BS je určen pro výrobu kaučuku a gumárenských směsí jako toxikologicky nezávadný technologický olej.
OPTIMA SOFT 10/22/32/46/68/100/220
OPTIMA SOFT jsou vysoce rafinované minerální oleje obsahující
přísady zlepšující oxidační stálost oleje a jeho nízkoteplotní vlastnosti.
Jsou určeny k výrobě většiny gumárenských kompozic. Naleznou
však využití i pro různé jiné aplikace většinou technologického
charakteru. Lze je použít i jako mazací oleje v pohyblivých uloženích
s nízkými nároky na užitné vlastnosti maziva.
PRŮMYSLOVÉ
PŘEVODOVÉ OLEJE
OPTIMA CLP 100/150/220/320/460/680
Průmyslové převodové oleje řady OPTIMA CLP jsou vysoce rafinované
minerální oleje, jejichž vlastnosti jsou vylepšeny přísadou modifikátoru
tření, vysokotlakými přísadami, antioxidanty a přísadami proti korozi.
Jsou určeny zejména k mazání všech typů průmyslových převodovek,
obzvláště namáhaných převodovek s vysokými tlaky v ozubení; jsou
vhodné jak pro převody valivé (čelní a kuželová soukolí), tak
i pro převody šroubové (šnekové aj.). Používají se i k mazání ložisek
a dalších pohyblivých strojních částí, zejména tehdy, požadujíli se
vynikající vysokotlaké vlastnosti oleje. Oleji řady OPTIMA CLP lze řešit
řadu aplikací, kde byly dosud nouzově používány oleje automobilové
převodové, oleje trvanlivé kompresorové aj. Odpovídají specifikacím
ISO 6743/3 CKC, DIN 51 517část 3 CLP.
SPECIÁLNÍ
MAZIVA
OPTIMA FLUID G
OPTIMA FLUID G je vodou mísitelný prostředek na bázi grafitu
rozptýleného ve vodě, který neobsahuje minerální olej. Vyznačuje se
výbornou adhezní schopností při vysoké teplotě. Díky velikosti
a struktuře částic dispergovaného grafitu při aplikaci vytváří na formě
grafitový film s vynikajícími separačními a mazacími vlastnostmi,
který zaručuje velmi dobrou tekutost kovu během přetváření za horka.
Používá se pro jako separační prostředek pro kování oceli za horka
a tepla, je však použitelný rovněž pro lisování mědi, hliníku, titanu
a niklu. S úspěchem je používán na mechanických a vřetenových
lisech a kladivech i za velmi náročných podmínek při kování složitých
částí. Při použití zabraňte zmrznutí produktu. Mísení kapaliny OPTIMA
FLUID G a vody se provádí pomalým přiléváním vody do koncentrátu
za stálého míchání, nebo použitím automatického mísícího přístroje.
Doporučená koncentrace je 5 až 50 % v závislosti na složitosti
prováděné operace.
OPTIMA FLUID 220
OPTIMA FLUID 220 je syntetické mazivo pro mazání řetězů a kloubů
při vysokých teplotách. Vyznačuje se velmi efektivní mazivostí.
í
n
v
i
t
a
v
o
n
i
,
í
n
r
e
d
Mo
olečn ost
če ská sp
OPTIMA FLUID 220 obsahuje protiprášivostní a protioděrové
přísady, přísady proti rezivění, protipěnivostní přísady a přísady
potlačující oxidaci maziva při vysokých teplotách. Je určeno pro
nejrůznější průmyslové aplikace, pro ztrátová mazání a velmi efektivní
přimazávání. Zejména je vhodný pro mazání dopravníkových řetězů
pracujících při vysokých teplotách. Svým vysokým bodem vzplanutí
tak snižuje možnost případného zahoření.
OPTIMA RFLUID 22/32/46/68
Oleje řady OPTIMA RFLUID jsou speciálně vyvinuté univerzální
kapaliny na bázi látek rostlinného původu. Používájí se všude tam,
kde je na závadu použití minerálního oleje, zejména pak
v potravinářském průmyslu jako ztrátová mazaní.
POMOCNÉ
PROSTŘEDKY
A ADITIVA
OPTIMA ANTIFOAM
OPTIMA ANTIRUST
Kapalina OPTIMA ANTIRUST je protikorozní přísada do vodou
mísitelných obráběcích kapalin. Je určená pro zvýšení protikorozních
vlastností vodou mísitelných obráběcích kapalin a k zabránění
vznikající koroze způsobené zasolením obráběcích systémů, jejichž
příčinou je používání příliš tvrdé vody pro přípravu obráběcích kapalin.
Kapalina OPTIMA ANTIRUST je schopna potlačit i korozi vznikající
vlivem příliš nízké hodnoty pH. Rovněž je vhodný v případě potřeby
zlepšení protikorozních vlastností obráběcí kapaliny a to zejména
tam, kde obráběné polotovary zůstávají mezi jednotlivými obráběcími
operacemi delší dobu nakonzervovány pouze obráběcí kapalinou.
OPTIMA OSI 15751
OPTIMA OSI 15751 je vysoce efektivní antioxidant prodlužující oxidační
stabilitu paliv. Zvláště vhodný je pro zvýšení oxidační stability směsné
motorové nafty SMN30 (B30) a čistého methylesteru řepkového oleje
a FAME (MEŘO, B100). Kapalná antioxidační směs OPTIMA OSI 15751
je určena pro přímé mísení, nejlépe online blendingem, s motorovou
naftou, směsnou motorovou naftou a s MEŘO v dozaci minimálně 500
ppm (0,05 %). Tím dochází k efektivní termooxidační stabilizaci paliva,
které zhlediska tohoto parametru zcela vyhovuje normám EN 590, ČSN
65 6508 a EN 14214 podle ČSN EN 15751.
Kapalina OPTIMA ANTIFOAM je směs látek sloužících k redukci
povrchového napětí a tím k rozbourání vzniklé pěny při provozu
vodou mísitelných obráběcích kapalin. Aktivně působí jak na povrchu
kapaliny, tak i v objemu kapaliny.
GROTAMAR 71
OPTIMA STABIL
OPTIMA DIESEL POWER je speciálně vyvinutý letní balíček aditiv
optimální pro zušlechtění dieselového paliva. Svým složením zvyšuje
cetanové číslo dieselového paliva na 60 až 62, resp.o 5 a 7 jednotek.
Díky vysokému cetanovému číslu snižuje spotřebu paliva o 0,5 – 1,0
litrů na 100 km. Dávkování 90 ml na 60 l nádrž.
OPTIMA STABIL je středně viskózní bezbarvá kapalina určená pro
zvýšení a pufraci (stabilizaci) hodnoty pH obráběcích kapalin.
OPTIMA BIOCLEAN
Kapalina OPTIMA BIOCLEAN je biocidní prostředek určený pro úplnou
likvidaci mikroorganizmů a následnou konzervaci všech obráběcích
kapalin mísitelných s vodou.
OPTIMA SYSTEMCLEAN
Systémový čistič OPTIMA SYSTEMCLEAN je směs vhodných a velice
účinných smáčedel, emulgátorů a biocidů a fungicidů. Používá se při
čištění obráběcích strojů při výměnách obráběcích kapalin. Systémový
čistič obsahuje účinnou detergentní látku, která uvolňuje mechanické
nečistoty, zbytky mikroorganismů a účinnou konzervační látku, která
mikroorganismy zneškodňuje.
www.oleacz.cz
GrotaMar 71 je unikátní biocidní a fungicidní konzervační prostředek
určený pro ošetření a konzervaci dieselových paliv (B7, B30, B100).
OPTIMA DIESEL POWER
OPTIMA WINTER DIESEL POWER
OPTIMA WINTER DIESEL POWER je speciálně vyvinutý zimní balíček
aditiv optimální pro zušlechtění dieselového paliva. Svým složením
zvyšuje cetanové číslo dieselového paliva na 60 až 62, resp.o 5 a 7
jednotek. Díky vysokému cetanovému číslu snižuje spotřebu paliva o
0,5 – 1,0 litrů na 100 km. Zároveň snižuje filtrovatelnost paliva na cca
32°C a prodlužuje dobu vypadávání problémových parafinů. Aditivací
paliva pomocí balíčku OPTIMA WINTER DIESEL POWER jsou tak
zajištěny bezproblémové starty a bezproblémový chod motoru
v zimních měsících. Dávkování 100 ml na 60 l nádrž.
TESTOVANÉ
PARAMETRY
Společnost OLEA CZ s.r.o. je moderní, ryze český výrobce
průmyslových minerálních a syntetických olejů nejvyšší kvality.
Naše filosofie se potkává se smýšlením našich českých zákazníků
v podpoře kvalitních českých výrobků a eliminaci stále rostoucích
zahraniční výrobců a dodavatelů produkujících kvanta maziv za
často nereálné ceny a nejisté kvality.
LABORATOŘ
Důležitou součástí naší společnosti je inovativním způsobem
vybavená laboratoř nejvyšší úrovně splňující evropské standardy.
Laboratoř je umístěná v areálu společnosti OLEA CZ s.r.o., je
certifikována podle ISO 9001 a má vypracovány dokumenty, které
odpovídají požadavkům těchto ISO norem. Provozní laboratoř
naší společnosti slouží pro vstupní kontrolu surovin, mezioperační
kontrolu polotovarů a výstupní kontrolu finálních výrobků.
V laboratoři pracují pouze vysokoškolsky vzdělaní technici.
Výsledky analýz jsou zapisovány do formulářů a následně vkládány
do podnikového systému AROP, který vedle předem nastavených
kvalitativních atributů dohlíží na splnění technických norem,
generuje i osvědčení o jakosti finálních výrobků. Naše laboratoř
se pravidelně účastní laboratorních kruhových zkoušek (SGS-IIS,
ASLAB) umožňujících nám spolehnout se na laboratorní výsledky
s uváděnou chybou metody příslušného parametru. Samozřejmostí
je i statistické sledování jednotlivých kvalitativních parametrů
z každé výrobní šarže, které pomáhá odhalit případné jakostní
anomálie či závadu na přístroji.
Vedle provozních analýz poskytujeme služby naší laboratoře i našim
zákazníkům, kterým tak monitorujeme kvalitu dodávaných maziv
v průběhu jejich používání a řádnou profylaktickou diagnostikou
tak prodlužujeme životnost našich maziv. Rovněž poskytujeme
i laboratorní servis externím subjektům jako např. analýza paliv,
průmyslových olejů, obráběcích kapalin, aj. včetně odborného
tribodiagnostického vyhodnocení stavu oleje.
Bod vzplanutí | Cetanový index | Číslo kyselosti | Destilační zkouška
Hustota Koroze na Cu, ocel, mosaz | Obsah mechanických nečistot filtrací
Bod tekutosti | Teplota vylučování parafinů | Stanovení obsahu vody
Viskozita kinematická | Obsah síry | Jodové číslo | Obsah MEŘO
v MN | Oxidační stabilita | Deemulgační charakteristika | Herbert test
Třída čistoty dle NAS, ISO | Pěnivost | TBN | Bod tekutosti | Viskoz. dynam.
Brookfield | Viskozitní index | Obsah prvků (Fe, Cu, Si, Zn, Ca, P, Ba)
IČ – diagnostika | Penetrace
STRATEGIE A VIZE
Stát se lídrem v oblasti výroby a prodeje obráběcích kapalin,
průmyslových olejů a speciálních maziv. Nejlépe pochopit
a naplňovat potřeby našich zákazníků.
Dosahovat nejvyšší úrovně kvality vyráběných produktů
a poskytovaných služeb. Kvalitu vnímáme jako klíč k našemu
úspěchu, dlouhodobé perspektivě a růstu spokojenosti
našich zákazníků.
Být pro zákazníky zodpovědnými a dlouhodobými partnery.
Uvědomujeme si, že pouze tak jim můžeme přinášet skutečný
užitek.
Posilovat pozici OLEA CZ jako dominantního výrobce obráběcích kapalin a průmyslových olejů na českém trhu.
Mít v týmu pouze nejlepší vývojové, servisní a výrobní
zaměstnance a zajistit jim nadstandardní podmínky, maximální podporu, vzdělávání a profesní rozvoj.
Ing. Jan Pavlík, ředitel společnosti
Jersín 45, 588 25 • [email protected] • www.oleacz.cz
Download

KATALOG VÝROBKŮ